RÅD i Scrabble - ordspill.com

RÅD i Scrabble

RÅD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DRÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1Å4D1

Ved å legge til én bokstav til RÅD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
URÅD 10
HÅRD 9
DRÅK 8
FRÅD 8
GÅRD 8
ER 7
DÅRA 7
DÅRE 7
RÅDA 7
RÅDE 7
TRÅD 7

Ord som starter på RÅD

OrdPoeng
RÅDHUSBRYGGE 30
RÅDHUSBRYGGA 30
RÅDYRBUKKENE 28
RÅDYRBUKKEN 27
RÅDYRBUKKER 27
RÅDHUSTRAPPA 26
RÅDMANNSJOBB 26
RÅDHUSSTRØKA 25
RÅDHUSTRAPP 25
RÅDYRHUNNENE 25
RÅDYRBUKK 25
RÅDYRHUNNER 24
RÅDHUSSTRØK 24
RÅDYRJAKTENE 24
RÅDYRHUNNEN 24
RÅDHUSKLOKKA 24
RÅDYRJAKTER 23
RÅDYRBESTAND 23
RÅDSPØRRINGA 23
RÅDYRJAKTEN 23
RÅDYRSTAMMER 22
RÅDHUSPLASS 22
RÅDYRJAKTA 22
RÅDSPØRRENDE 22
RÅDYRHUNN 22
RÅDSPØRRING 22
RÅDLØYSENE 22
RÅDYRSTAMMEN 22
RÅDHUSKAIENE 21
RÅDLØYSER 21
RÅDYRJAKT 21
RÅDLØYSEN 21
RÅDSORDFØRER 21
RÅDYRSTAMME 21
RÅDSSYSTEMET 21
RÅDFØRINGENE 21
RÅDLØSHETENE 21
RÅDSSYSTEMER 21
RÅDSSYSTEMA 20
RÅDHUSKAIER 20
RÅDLØYSE 20
RÅDLØYSA 20
RÅDSPØRRES 20
RÅDFØRINGEN 20
RÅDHUSKAIEN 20
RÅDLØSHETEN 20
RÅDLØSHETER 20
RÅDGIVNINGEN 20
RÅDVILLHETEN 20
RÅDGIVINGENE 20
RÅDVILLHETER 20
RÅDYRSADLENE 20
RÅDGIVNINGER 20
RÅDYRSADELEN 20
RÅDFØRINGER 20
RÅDHUSANSATT 20
RÅDYRSADLER 19
RÅDGIVINGEN 19
RÅDSSYSTEM 19
RÅDFØRINGA 19
RÅDFØRSELEN 19
RÅDSLÅINGENE 19
RÅDGIVNINGA 19
RÅDSPØRRE 19
RÅDGIVINGER 19
RÅDLØSHETA 19
RÅDHUSKAIA 19
RÅDVILLHETA 19
RÅDBØTENE 19
RÅDFØRSLENE 19
RÅDLØSHET 18
RÅDGIVINGA 18
RÅDSLÅINGEN 18
RÅDSPURTE 18
RÅDHUSKAI 18
RÅDVILLHET 18
RÅDFØRSLER 18
RÅDSBORDENE 18
RÅDFØRING 18
RÅDGIVNING 18
RÅDFØRENDE 18
RÅDSMØTENE 18
RÅDYRSADEL 18
RÅDEBANKENE 18
RÅDSLÅINGER 18
RÅDLEGGINGER 18
RÅDSMEDLEMMA 18
RÅDGJERDENE 18
RÅDLEGGINGEN 18
RÅDBØTER 18
RÅDGJERDEN 17
RÅDSPØR 17
RÅDSBORDET 17
RÅDIGHETENE 17
RÅDHUSENE 17
RÅDSNARHETEN 17
RÅDGIVING 17
RÅDSFORMANN 17
RÅDFØRSEL 17
RÅDGIVENDE 17
RÅDEBANKER 17
RÅDSLÅINGA 17
RÅDSPURT 17
RÅDGIVERNE 17
RÅDSMØTET 17
RÅDSMØTER 17
RÅDLEGNINGEN 17
RÅDLEGNINGER 17
RÅDSFORMENN 17
RÅDESOKNING 17
RÅDSBORDER 17
RÅDGIVEREN 17
RÅDEBANKEN 17
RÅDSNARHETER 17
RÅDGJERDER 17
RÅDSLAGNINGA 17
RÅDLEGGINGA 17
RÅDVELDENE 16
RÅDIAMANTENE 16
RÅDSLÅENDE 16
RÅDSDRENGENE 16
RÅDIGHETEN 16
RÅDFØRTE 16
RÅDGJERDA 16
RÅDHUSET 16
RÅDFØRER 16
RÅDSMØTE 16
RÅDYRENE 16
RÅDFØRES 16
RÅDLEGNINGA 16
RÅDSHERRENE 16
RÅDGIINGENE 16
RÅDSBORDA 16
RÅDGIVERE 16
RÅDLEGGENDE 16
RÅDSMØTA 16
RÅDIGHETER 16
RÅDSNARHETA 16
RÅDLEGGING 16
RÅDSLAGNING 16
RÅDSLÅING 16
RÅDGIINGEN 15
RÅDIAMANTEN 15
RÅDSKONENE 15
RÅDSMEDLEM 15
RÅDSNARHET 15
RÅDELAGRENE 15
RÅDSMENNENE 15
RÅDSHERRER 15
RÅDGIINGER 15
RÅDHITTENT 15
RÅDLEGNING 15
RÅDSDRENGER 15
RÅDSDRENGEN 15
RÅDELAGERET 15
RÅDIAMANTER 15
RÅDSHERREN 15
RÅDSTUENE 15
RÅDGIVER 15
RÅDVELDER 15
RÅDGJERD 15
RÅDBOTEN 15
RÅDYRET 15
RÅDSLÅTTE 15
RÅDSBORD 15
RÅDHUSA 15
RÅDFØRE 15
RÅDFØRT 15
RÅDEBANK 15
RÅDVELDET 15
RÅDIGHETA 15
RÅDVELDA 14
RÅDLAUSE 14
RÅDSTUEN 14
RÅDSLÅES 14
RÅDVILLE 14
RÅDVELDE 14
RÅDSLÅTT 14
RÅDLAUST 14
RÅDERETTENE 14
RÅDIGHET 14
RÅDSLEDEREN 14
RÅDNINGENE 14
RÅDSTUER 14
RÅDSLEDERNE 14
RÅDBOTA 14
RÅDLØST 14
RÅDLØSE 14
RÅDFØR 14
RÅDYRA 14
RÅDHUS 14
RÅDLEGGER 14
RÅDSMANNEN 14
RÅDSLAGENE 14
RÅDLEGGES 14
RÅDSKARENE 14
RÅDSKONER 14
RÅDHITTEN 14
RÅDSHERRE 14
RÅDGIINGA 14
RÅDMENNENE 14
RÅDSKONEN 14
RÅDELAGER 13
RÅDELAGRA 13
RÅDSLEDERE 13
RÅDSKONE 13
RÅDSLAGET 13
RÅDSKARER 13
RÅDBOT 13
RÅDLAUS 13
RÅDVILT 13
RÅDIAMANT 13
RÅDELAGRE 13
RÅDNINGEN 13
RÅDSTUE 13
RÅDVILL 13
RÅDSLÅR 13
RÅDSDRENG 13
RÅDSTUA 13
RÅDERETTEN 13
RÅDINGENE 13
RÅDSSALENE 13
RÅDNINGER 13
RÅDMANNEN 13
RÅDGIING 13
RÅDYR 13
RÅDSKONA 13
RÅDERETTER 13
RÅDLEGGE 13
RÅDSLÅS 13
RÅDSKAREN 13
RÅDHITNE 13
RÅDLØS 13
RÅDSMANN 12
RÅDIGERE 12
RÅDSLAGA 12
RÅDATAENE 12
RÅDINGEN 12
RÅDLEGG 12
RÅDSSALEN 12
RÅDSSALER 12
RÅDELIGE 12
RÅDSMENN 12
RÅDINGER 12
RÅDSLÅ 12
RÅDNINGA 12
RÅDIGSTE 12
RÅDLAGTE 12
RÅDSLEDER 12
RÅDSKAR 11
RÅDLAGT 11
RÅDELIG 11
RÅDMENN 11
RÅDATAET 11
RÅDSLAG 11
RÅDATAEN 11
RÅDIGST 11
RÅDSNART 11
RÅDNING 11
RÅDMANN 11
RÅDINGA 11
RÅDSNARE 11
RÅDERETT 11
RÅDSLO 10
RÅDSNAR 10
RÅDENDE 10
RÅDIGE 10
RÅDSSAL 10
RÅDING 10
RÅDATA 9
RÅDENT 9
RÅDETE 9
RÅDENE 9
RÅDEDE 9
RÅDIG 9
RÅDDE 8
RÅDES 8
RÅDNE 8
RÅDER 8
RÅDET 8
RÅDEN 8
RÅDLA 8
RÅDE 7
RÅDD 7
RÅDA 7

Ord som slutter med RÅD

OrdPoeng
KOALISJONSBYRÅD 32
BYDELSBYRÅD 30
BISPEDØMMERÅD 28
REVOLUSJONSRÅD 28
HØYRESTATSRÅD 27
INFORMASJONSRÅD 25
MUNTRASJONSRÅD 25
TOBAKKSSKADERÅD 25
BYGNINGSRÅD 24
FORBRUKERRÅD 24
HELSEBYRÅD 23
HØGRESTATSRÅD 23
FLYKTNINGRÅD 23
VITENSKAPSRÅD 23
TRYGGINGSRÅD 23
FINANSBYRÅD 23
BYPLANRÅD 23
FORBUNDSRÅD 22
BOMULLSTRÅD 22
EDRUSKAPSRÅD 22
GRUNNSKOLERÅD 22
DEPARTEMENTSRÅD 22
ERNÆRINGSRÅD 21
KOPPERTRÅD 21
KOMMUNALRÅD 21
KOBBERTRÅD 21
MUSEUMSRÅD 21
PROFESSORRÅD 21
LANDSBYRÅD 21
FAKULTETSRÅD 20
SUPPERÅD 20
BLOMSTERTRÅD 20
UTDANNINGSRÅD 20
KOSTHOLDSRÅD 20
FORSØKSRÅD 20
VINTERFORRÅD 20
SIKKERHETSRÅD 20
FORSKNINGSRÅD 20
BYDELSRÅD 20
HJELPERÅD 20
LEGASJONSRÅD 20
UTDANNELSESRÅD 20
FORSKINGSRÅD 19
BRANSJERÅD 19
MENIGHETSRÅD 19
AMBASSADERÅD 19
FYLKESRÅD 19
EUROPARÅD 19
KULTURRÅD 19
NÆRINGSRÅD 19
SOLIDARITETSRÅD 19
KJERRINGRÅD 19
TILLITSMANNSRÅD 19
INNSTILLINGSRÅD 19
HELSEKOSTRÅD 19
BARNESTATSRÅD 19
FRILUFTSRÅD 19
OMSETNINGSRÅD 19
LØYNRÅD 19
EKSPORTRÅD 18
PROFILTRÅD 18
INSTITUTTRÅD 18
TILSETTINGSRÅD 18
MUSIKKRÅD 18
MOTSTANDSTRÅD 18
UTENRIKSRÅD 18
KONFLIKTRÅD 18
TILSYNSRÅD 18
KIRKESTATSRÅD 18
SKOLESTATSRÅD 18
SPRÅKRÅD 18
NASJONALRÅD 18
SØLVTRÅD 18
ANSETTELSESRÅD 17
INDUSTRIRÅD 17
EKSPERTRÅD 17
HUSGERÅD 17
TRÅKLETRÅD 17
HESJETRÅD 17
ARBEIDERRÅD 17
GLØDETRÅD 17
GEHEIMERÅD 17
YRKESRÅD 17
FORELDRERÅD 16
VERDENSRÅD 16
TELEFONTRÅD 16
FAGSTATSRÅD 16
MEDISINALRÅD 16
FORLIKSRÅD 16
SETTESTATSRÅD 16
KVINNERÅD 16
LÆRERRÅD 16
VARMETRÅD 16
PIGGTRÅD 16
SPOLETRÅD 16
LATMANNSTRÅD 16
BYRÅD 16
FAMILIERÅD 15
FØDERÅD 15
KULLTRÅD 15
SKIPSRÅD 15
MINISTERRÅD 15
HANDELSRÅD 15
GULLTRÅD 15
KANSELLIRÅD 15
VERGERÅD 15
UNDERTRÅD 15
VALSETRÅD 15
HEFTETRÅD 15
ORDFORRÅD 15
HEKLETRÅD 15
TVINNTRÅD 15
NERVETRÅD 15
HUSRÅD 14
BEKTRÅD 14
SYTRÅD 14
BOTERÅD 14
SVIKRÅD 14
ARIADNETRÅD 14
JERNTRÅD 14
LØNNRÅD 14
SKAURÅD 14
LIVSTRÅD 14
VENNERÅD 14
METALLTRÅD 14
STÅLTRÅD 14
LÅSETRÅD 14
SPARERÅD 14
TARIFFRÅD 14
KLASSERÅD 13
IDRETTSRÅD 13
KRIGSRÅD 13
VILTRÅD 13
ELEVRÅD 13
ULLTRÅD 13
PRISRÅD 13
SKOGRÅD 13
SNELLETRÅD 13
FANGTRÅD 13
HELSERÅD 13
KIRKERÅD 13
SKOLERÅD 13
SILKETRÅD 13
SENTRALRÅD 13
FINANSRÅD 13
SKATTERÅD 13
FASADERÅD 13
GREIETRÅD 13
FELLESRÅD 13
KOLTRÅD 12
KRETSRÅD 12
MOTERÅD 12
FREDSRÅD 12
LANDSRÅD 11
FAGRÅD 11
FORRÅD 11
MEINRÅD 11
RIKSRÅD 11
LEGERÅD 11
SAMERÅD 11
TANNTRÅD 11
LEDETRÅD 11
STATSRÅD 11
MENRÅD 10
FRARÅD 10
SAMRÅD 10
URÅD 10
TILRÅD 9
GERÅD 9
FRÅD 8
TRÅD 7

Anagram av RÅD

For mer informasjon om ordet RÅD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RÅD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok