RÅDA i Scrabble - ordspill.com

RÅDA i Scrabble

RÅDA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADRÅ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1Å4D1A1

Ved å legge til én bokstav til RÅDA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRÅPA 11
PÅDRA 11
DRÅKA 9
FRÅDA 9
RÅDLA 8
TRÅDA 8
ÅNDRA 8

Ord som starter på RÅDA

OrdPoeng
RÅDATAENE 12
RÅDATAET 11
RÅDATAEN 11
RÅDATA 9

Ord som slutter med RÅDA

OrdPoeng
HØYTRYKKSOMRÅDA 38
HØGTRYKKSOMRÅDA 34
JORDBRUKSOMRÅDA 31
MILJØVERNOMRÅDA 31
LÅGTRYKKSOMRÅDA 31
OPPMARSJOMRÅDA 30
LAVTRYKKSOMRÅDA 30
OPPVEKSTOMRÅDA 30
REVOLUSJONSRÅDA 29
BISPEDØMMERÅDA 29
KUNNSKAPSOMRÅDA 28
FLYPLASSOMRÅDA 28
GRUNNLOVSOMRÅDA 28
MAKSIMUMSOMRÅDA 27
BEVARINGSOMRÅDA 27
BRYGGEOMRÅDA 27
LANDBRUKSOMRÅDA 27
FORBUNDSOMRÅDA 27
VÅTMARKSOMRÅDA 27
MUSEUMSOMRÅDA 26
PROBLEMOMRÅDA 26
MUNTRASJONSRÅDA 26
NATURVERNOMRÅDA 26
VILLMARKSOMRÅDA 25
JERNBANEOMRÅDA 25
FORBRUKERRÅDA 25
NEDBØRSOMRÅDA 25
BYGNINGSRÅDA 25
ØVINGSOMRÅDA 25
BIOTOPOMRÅDA 25
SAMFUNNSOMRÅDA 24
KULTUROMRÅDA 24
JUNGELOMRÅDA 24
NÆRINGSOMRÅDA 24
KOMMANDOOMRÅDA 24
FABRIKKOMRÅDA 24
NEDBØROMRÅDA 24
VITENSKAPSRÅDA 24
FRILUFTSOMRÅDA 24
AMBASSADEOMRÅDA 24
BYPLANRÅDA 24
FLYKTNINGRÅDA 24
TRYGGINGSRÅDA 24
BARSKOGOMRÅDA 24
GRUVEOMRÅDA 23
EDRUSKAPSRÅDA 23
SPRÅKOMRÅDA 23
SENTRUMSOMRÅDA 23
BRUKSOMRÅDA 23
FORBUNDSRÅDA 23
KONFLIKTOMRÅDA 23
HYTTEOMRÅDA 23
FESTIVALOMRÅDA 23
GRUNNSKOLERÅDA 23
INFLUENSOMRÅDA 23
SAMVELDEOMRÅDA 23
REGNSKOGOMRÅDA 23
VERKSTEDOMRÅDA 23
NØKKELOMRÅDA 23
ERNÆRINGSRÅDA 22
LANDSBYRÅDA 22
HOVEDOMRÅDA 22
ERFARINGSOMRÅDA 22
PROFESSORRÅDA 22
SUMPOMRÅDA 22
MUSEUMSRÅDA 22
YRKESOMRÅDA 22
FESTNINGSOMRÅDA 22
ØYOMRÅDA 22
INDUSTRIOMRÅDA 22
FORSØKSRÅDA 21
HAVNEOMRÅDA 21
HJELPERÅDA 21
GRØNTOMRÅDA 21
FENGSELSOMRÅDA 21
UTKANTOMRÅDA 21
BOLIGOMRÅDA 21
ANSVARSOMRÅDA 21
TEMPELOMRÅDA 21
UTDANNELSESRÅDA 21
TIVOLIOMRÅDA 21
BYDELSRÅDA 21
KOSTHOLDSRÅDA 21
TABUOMRÅDA 21
FJORDOMRÅDA 21
SPESIALOMRÅDA 21
TRAFIKKOMRÅDA 21
DEKNINGSOMRÅDA 21
SUPPERÅDA 21
VERFTSOMRÅDA 21
BYOMRÅDA 21
KYSTOMRÅDA 21
FAKULTETSRÅDA 21
SIKKERHETSRÅDA 21
KJERNEOMRÅDA 21
VINTERFORRÅDA 21
FORSKNINGSRÅDA 21
SATSNINGSOMRÅDA 21
ØRKENOMRÅDA 21
SJØOMRÅDA 21
ARBEIDSOMRÅDA 21
UTDANNINGSRÅDA 21
VEKSTOMRÅDA 20
NÆRINGSRÅDA 20
KAMMEROMRÅDA 20
VIRKEOMRÅDA 20
KJERRINGRÅDA 20
TURISTOMRÅDA 20
BRANSJERÅDA 20
FJELLOMRÅDA 20
SØKEOMRÅDA 20
POLAROMRÅDA 20
KAMPOMRÅDA 20
INTERESSEOMRÅDA 20
LØYNRÅDA 20
NEDSLAGSOMRÅDA 20
TERMINALOMRÅDA 20
MYROMRÅDA 20
SATSINGSOMRÅDA 20
OMSETNINGSRÅDA 20
EUROPARÅDA 20
MENIGHETSRÅDA 20
KONSERTOMRÅDA 20
KULTURRÅDA 20
ANLEGGSOMRÅDA 20
HANDELSOMRÅDA 20
FYLKESRÅDA 20
FORSKINGSRÅDA 20
FRILUFTSRÅDA 20
KONTOROMRÅDA 20
MARKEDSOMRÅDA 20
HELSEKOSTRÅDA 20
INNTAKSOMRÅDA 19
EKSPORTRÅDA 19
TILSETTINGSRÅDA 19
NATUROMRÅDA 19
STADIONOMRÅDA 19
FRITIDSOMRÅDA 19
KONFLIKTRÅDA 19
INNLANDSOMRÅDA 19
MALARIAOMRÅDA 19
UTENRIKSRÅDA 19
DIALEKTOMRÅDA 19
INSTITUTTRÅDA 19
TARIFFOMRÅDA 19
NASJONALRÅDA 19
TILSYNSRÅDA 19
SLUMOMRÅDA 19
UNDEROMRÅDA 19
STOFFOMRÅDA 19
BOREOMRÅDA 19
SKOGSOMRÅDA 19
BEITEOMRÅDA 19
SPRÅKRÅDA 19
PRESSOMRÅDA 19
HAVOMRÅDA 19
VILLAOMRÅDA 19
SKAUOMRÅDA 19
ÅKEROMRÅDA 19
NÆROMRÅDA 19
PARKOMRÅDA 19
JAKTOMRÅDA 19
MUSIKKRÅDA 19
RELIKTOMRÅDA 18
INNSATSOMRÅDA 18
VILTOMRÅDA 18
INDUSTRIRÅDA 18
FISKEOMRÅDA 18
PLANOMRÅDA 18
MÅLOMRÅDA 18
NØDOMRÅDA 18
LEVEOMRÅDA 18
BANEOMRÅDA 18
POLOMRÅDA 18
HUSGERÅDA 18
TOMTEOMRÅDA 18
SKOGOMRÅDA 18
ARBEIDERRÅDA 18
SKOLEOMRÅDA 18
GRENSEOMRÅDA 18
MANDATOMRÅDA 18
KRIGSOMRÅDA 18
VEGOMRÅDA 18
EKSPERTRÅDA 18
PRISOMRÅDA 18
SULTOMRÅDA 18
ANSETTELSESRÅDA 18
BASEOMRÅDA 18
KIRKEOMRÅDA 18
YRKESRÅDA 18
FORLIKSRÅDA 17
LÆRERRÅDA 17
UTEOMRÅDA 17
SKREDOMRÅDA 17
BYRÅDA 17
VERDENSRÅDA 17
LEIKEOMRÅDA 17
KRISEOMRÅDA 17
BOOMRÅDA 17
STRANDOMRÅDA 17
MESSEOMRÅDA 17
LAGEROMRÅDA 17
VEIOMRÅDA 17
TUROMRÅDA 17
KVINNERÅDA 17
FORELDRERÅDA 17
FØDERÅDA 16
VERGERÅDA 16
FAGOMRÅDA 16
SKIPSRÅDA 16
ORDFORRÅDA 16
LEKEOMRÅDA 16
FAREOMRÅDA 16
GATEOMRÅDA 16
HANDELSRÅDA 16
FAMILIERÅDA 16
NORDOMRÅDA 16
STATSOMRÅDA 16
MINISTERRÅDA 16
KANTOMRÅDA 16
STARTOMRÅDA 16
RETTSOMRÅDA 16
GASSOMRÅDA 16
EMNEOMRÅDA 16
MIDTOMRÅDA 16
SAKSOMRÅDA 16
KAIOMRÅDA 15
TARIFFRÅDA 15
TELEOMRÅDA 15
SPARERÅDA 15
BOTERÅDA 15
LETEOMRÅDA 15
LEIROMRÅDA 15
TESTOMRÅDA 15
HUSRÅDA 15
SKAURÅDA 15
FRIOMRÅDA 15
VENNERÅDA 15
SVIKRÅDA 15
LØNNRÅDA 15
LANDOMRÅDA 15
VILTRÅDA 14
PRISRÅDA 14
SENTRALRÅDA 14
SKOGRÅDA 14
ELEVRÅDA 14
IDRETTSRÅDA 14
DELOMRÅDA 14
SKATTERÅDA 14
FASADERÅDA 14
FINANSRÅDA 14
KLASSERÅDA 14
KIRKERÅDA 14
FELLESRÅDA 14
SKOLERÅDA 14
KRIGSRÅDA 14
HELSERÅDA 14
MOTERÅDA 13
FREDSRÅDA 13
KRETSRÅDA 13
FORRÅDA 12
RIKSRÅDA 12
MEINRÅDA 12
SAMERÅDA 12
STATSRÅDA 12
FAGRÅDA 12
LEGERÅDA 12
LANDSRÅDA 12
OMRÅDA 11
FRARÅDA 11
MENRÅDA 11
SAMRÅDA 11
GERÅDA 10
TILRÅDA 10
FRÅDA 9
TRÅDA 8

Anagram av RÅDA

For mer informasjon om ordet RÅDA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RÅDA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok