RÅDA i Scrabble - ordspill.com

RÅDA i Scrabble

RÅDA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADRÅ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1Å4D1A1

Ved å legge til én bokstav til RÅDA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRÅPA 11
PÅDRA 11
DRÅKA 9
FRÅDA 9
RÅDLA 8
TRÅDA 8
ÅNDRA 8

Ord som starter på RÅDA

OrdPoeng
RÅDATAENE 12
RÅDATAET 11
RÅDATAEN 11
RÅDATA 9

Ord som slutter med RÅDA

OrdPoeng
HØYTRYKKSOMRÅDA 38
HØGTRYKKSOMRÅDA 34
MILJØVERNOMRÅDA 31
LÅGTRYKKSOMRÅDA 31
JORDBRUKSOMRÅDA 31
OPPVEKSTOMRÅDA 30
LAVTRYKKSOMRÅDA 30
OPPMARSJOMRÅDA 30
REVOLUSJONSRÅDA 29
BISPEDØMMERÅDA 29
KUNNSKAPSOMRÅDA 28
GRUNNLOVSOMRÅDA 28
FLYPLASSOMRÅDA 28
MAKSIMUMSOMRÅDA 27
FORBUNDSOMRÅDA 27
BEVARINGSOMRÅDA 27
VÅTMARKSOMRÅDA 27
LANDBRUKSOMRÅDA 27
BRYGGEOMRÅDA 27
MUNTRASJONSRÅDA 26
PROBLEMOMRÅDA 26
MUSEUMSOMRÅDA 26
NATURVERNOMRÅDA 26
JERNBANEOMRÅDA 25
NEDBØRSOMRÅDA 25
ØVINGSOMRÅDA 25
BYGNINGSRÅDA 25
FORBRUKERRÅDA 25
BIOTOPOMRÅDA 25
VILLMARKSOMRÅDA 25
KULTUROMRÅDA 24
BYPLANRÅDA 24
FABRIKKOMRÅDA 24
NÆRINGSOMRÅDA 24
FRILUFTSOMRÅDA 24
SAMFUNNSOMRÅDA 24
AMBASSADEOMRÅDA 24
KOMMANDOOMRÅDA 24
NEDBØROMRÅDA 24
BARSKOGOMRÅDA 24
JUNGELOMRÅDA 24
TRYGGINGSRÅDA 24
FLYKTNINGRÅDA 24
VITENSKAPSRÅDA 24
EDRUSKAPSRÅDA 23
SAMVELDEOMRÅDA 23
REGNSKOGOMRÅDA 23
HYTTEOMRÅDA 23
BRUKSOMRÅDA 23
FESTIVALOMRÅDA 23
SENTRUMSOMRÅDA 23
SPRÅKOMRÅDA 23
FORBUNDSRÅDA 23
NØKKELOMRÅDA 23
INFLUENSOMRÅDA 23
KONFLIKTOMRÅDA 23
GRUVEOMRÅDA 23
GRUNNSKOLERÅDA 23
VERKSTEDOMRÅDA 23
FESTNINGSOMRÅDA 22
PROFESSORRÅDA 22
YRKESOMRÅDA 22
MUSEUMSRÅDA 22
ERNÆRINGSRÅDA 22
INDUSTRIOMRÅDA 22
SUMPOMRÅDA 22
HOVEDOMRÅDA 22
ØYOMRÅDA 22
ERFARINGSOMRÅDA 22
LANDSBYRÅDA 22
UTKANTOMRÅDA 21
TEMPELOMRÅDA 21
BYDELSRÅDA 21
VINTERFORRÅDA 21
KJERNEOMRÅDA 21
BOLIGOMRÅDA 21
FORSØKSRÅDA 21
GRØNTOMRÅDA 21
KYSTOMRÅDA 21
HAVNEOMRÅDA 21
SPESIALOMRÅDA 21
ARBEIDSOMRÅDA 21
TIVOLIOMRÅDA 21
TRAFIKKOMRÅDA 21
VERFTSOMRÅDA 21
FJORDOMRÅDA 21
ØRKENOMRÅDA 21
FAKULTETSRÅDA 21
TABUOMRÅDA 21
SIKKERHETSRÅDA 21
SUPPERÅDA 21
FORSKNINGSRÅDA 21
SJØOMRÅDA 21
DEKNINGSOMRÅDA 21
KOSTHOLDSRÅDA 21
SATSNINGSOMRÅDA 21
ANSVARSOMRÅDA 21
HJELPERÅDA 21
FENGSELSOMRÅDA 21
UTDANNINGSRÅDA 21
UTDANNELSESRÅDA 21
BYOMRÅDA 21
MYROMRÅDA 20
POLAROMRÅDA 20
OMSETNINGSRÅDA 20
SATSINGSOMRÅDA 20
SØKEOMRÅDA 20
VIRKEOMRÅDA 20
MENIGHETSRÅDA 20
TERMINALOMRÅDA 20
KONTOROMRÅDA 20
NEDSLAGSOMRÅDA 20
FRILUFTSRÅDA 20
INTERESSEOMRÅDA 20
BRANSJERÅDA 20
FJELLOMRÅDA 20
LØYNRÅDA 20
TURISTOMRÅDA 20
KJERRINGRÅDA 20
KAMMEROMRÅDA 20
FYLKESRÅDA 20
HELSEKOSTRÅDA 20
KULTURRÅDA 20
EUROPARÅDA 20
VEKSTOMRÅDA 20
NÆRINGSRÅDA 20
FORSKINGSRÅDA 20
KAMPOMRÅDA 20
HANDELSOMRÅDA 20
KONSERTOMRÅDA 20
MARKEDSOMRÅDA 20
ANLEGGSOMRÅDA 20
MUSIKKRÅDA 19
SLUMOMRÅDA 19
NÆROMRÅDA 19
TARIFFOMRÅDA 19
SKOGSOMRÅDA 19
INNLANDSOMRÅDA 19
ÅKEROMRÅDA 19
MALARIAOMRÅDA 19
STOFFOMRÅDA 19
UTENRIKSRÅDA 19
KONFLIKTRÅDA 19
BOREOMRÅDA 19
TILSETTINGSRÅDA 19
NASJONALRÅDA 19
SKAUOMRÅDA 19
TILSYNSRÅDA 19
JAKTOMRÅDA 19
STADIONOMRÅDA 19
DIALEKTOMRÅDA 19
UNDEROMRÅDA 19
INSTITUTTRÅDA 19
VILLAOMRÅDA 19
BEITEOMRÅDA 19
FRITIDSOMRÅDA 19
PARKOMRÅDA 19
HAVOMRÅDA 19
SPRÅKRÅDA 19
PRESSOMRÅDA 19
NATUROMRÅDA 19
INNTAKSOMRÅDA 19
EKSPORTRÅDA 19
ANSETTELSESRÅDA 18
MANDATOMRÅDA 18
ARBEIDERRÅDA 18
GRENSEOMRÅDA 18
INNSATSOMRÅDA 18
KIRKEOMRÅDA 18
INDUSTRIRÅDA 18
EKSPERTRÅDA 18
LEVEOMRÅDA 18
SULTOMRÅDA 18
BANEOMRÅDA 18
SKOGOMRÅDA 18
HUSGERÅDA 18
POLOMRÅDA 18
VEGOMRÅDA 18
BASEOMRÅDA 18
NØDOMRÅDA 18
YRKESRÅDA 18
VILTOMRÅDA 18
PRISOMRÅDA 18
KRIGSOMRÅDA 18
SKOLEOMRÅDA 18
PLANOMRÅDA 18
RELIKTOMRÅDA 18
TOMTEOMRÅDA 18
MÅLOMRÅDA 18
FISKEOMRÅDA 18
BOOMRÅDA 17
LAGEROMRÅDA 17
BYRÅDA 17
FORELDRERÅDA 17
KVINNERÅDA 17
VEIOMRÅDA 17
LEIKEOMRÅDA 17
VERDENSRÅDA 17
UTEOMRÅDA 17
TUROMRÅDA 17
STRANDOMRÅDA 17
SKREDOMRÅDA 17
FORLIKSRÅDA 17
MESSEOMRÅDA 17
LÆRERRÅDA 17
KRISEOMRÅDA 17
FAREOMRÅDA 16
VERGERÅDA 16
EMNEOMRÅDA 16
FØDERÅDA 16
SAKSOMRÅDA 16
SKIPSRÅDA 16
FAGOMRÅDA 16
MIDTOMRÅDA 16
GASSOMRÅDA 16
MINISTERRÅDA 16
KANTOMRÅDA 16
GATEOMRÅDA 16
RETTSOMRÅDA 16
STATSOMRÅDA 16
HANDELSRÅDA 16
STARTOMRÅDA 16
FAMILIERÅDA 16
LEKEOMRÅDA 16
NORDOMRÅDA 16
ORDFORRÅDA 16
KAIOMRÅDA 15
SVIKRÅDA 15
VENNERÅDA 15
LØNNRÅDA 15
TELEOMRÅDA 15
TARIFFRÅDA 15
SPARERÅDA 15
FRIOMRÅDA 15
BOTERÅDA 15
LEIROMRÅDA 15
TESTOMRÅDA 15
SKAURÅDA 15
HUSRÅDA 15
LETEOMRÅDA 15
LANDOMRÅDA 15
SKOGRÅDA 14
PRISRÅDA 14
VILTRÅDA 14
SENTRALRÅDA 14
IDRETTSRÅDA 14
ELEVRÅDA 14
FASADERÅDA 14
HELSERÅDA 14
SKATTERÅDA 14
FINANSRÅDA 14
SKOLERÅDA 14
KRIGSRÅDA 14
KLASSERÅDA 14
DELOMRÅDA 14
KIRKERÅDA 14
FELLESRÅDA 14
KRETSRÅDA 13
FREDSRÅDA 13
MOTERÅDA 13
FAGRÅDA 12
FORRÅDA 12
LANDSRÅDA 12
RIKSRÅDA 12
LEGERÅDA 12
MEINRÅDA 12
SAMERÅDA 12
STATSRÅDA 12
SAMRÅDA 11
MENRÅDA 11
FRARÅDA 11
OMRÅDA 11
TILRÅDA 10
GERÅDA 10
FRÅDA 9
TRÅDA 8

Anagram av RÅDA

For mer informasjon om ordet RÅDA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RÅDA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok