RØR i Scrabble - ordspill.com

RØR i Scrabble

RØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til RØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YR 13
FRØR 9
GRØR 9
GØRR 9
ER 8
RØRA 8
RØRE 8
RØRT 8
TRØR 8
TØRR 8
ØRER 8

Ord som starter på RØR

OrdPoeng
RØRBØYNING 27
RØRBØYINGA 27
RØRBØYING 26
RØREKOPPEN 22
RØRMØBLENE 22
RØRPLUGGEN 22
RØRBUKKENE 22
RØRPLUGGER 22
RØRSTYKKET 21
RØREBØTTEN 21
RØRMØBLER 21
RØRMØBLET 21
RØRBUKKEN 21
RØRSTYKKER 21
RØRSOPPENE 21
RØRÅPNINGA 21
RØRBUKKER 21
RØRMØBLA 20
RØRBREVENE 20
RØRMØBEL 20
RØRPLUGG 20
RØRSYSTEMA 20
RØRSOPPER 20
RØRSTYKKA 20
RØREKOPP 20
RØRÅPNING 20
RØRENGFLY 20
RØREBØTTA 20
RØRSOPPEN 20
RØRKOPLING 20
RØREBØTTE 20
RØRKOBLING 20
RØRMUFFENE 20
RØRSTYKKE 20
RØRMUFFEN 19
RØRFLYENE 19
RØRSYSTEM 19
RØRHØNENE 19
RØRBREVET 19
RØRBUNTER 19
RØRBREVER 19
RØRSUKKERA 19
RØRMUFFER 19
RØRPIPENE 19
RØRVEVENE 19
RØRDRUMMEN 19
RØRBUKK 19
RØRBUNTEN 19
RØRNØKKEL 19
RØRKNÆRNE 19
RØRMUNNING 19
RØRNØKLENE 19
RØRHVALENE 19
RØRDRUMMER 19
RØRVEGGENE 19
RØRSUKKERE 19
RØRHØNEN 18
RØROSLUENE 18
RØRPIPER 18
RØRMUFFE 18
RØRBREVA 18
RØRFLYET 18
RØRVEGGEN 18
RØRNØKLER 18
RØRHVALER 18
RØRSOPP 18
RØRVOGNER 18
RØRMUFFA 18
RØRSUKKER 18
RØRVEGGER 18
RØRPIPEN 18
RØRPALMENE 18
RØRVERKENE 18
RØRVEVET 18
RØRBLOMST 18
RØRHVALEN 18
RØRVOGNEN 18
RØRVALSING 18
RØRESKJEEN 18
RØRESKJEER 18
RØRHØNER 18
RØREVERKET 18
RØRKJELENE 18
RØRKJELEN 17
RØROSLUEN 17
RØRBORENE 17
RØRPOSTEN 17
RØRPALMER 17
RØRKUTTER 17
RØRVERKER 17
RØRKVALER 17
RØRKVALEN 17
RØREVERKA 17
RØRSTUSSER 17
RØRESKJEA 17
RØRIGHETER 17
RØRHØNA 17
RØROSLUER 17
RØRUGLENE 17
RØRKNÆR 17
RØRPIPE 17
RØRPALMEN 17
RØRVEVA 17
RØRIGHETEN 17
RØREPINNER 17
RØRVALSENE 17
RØRBUNT 17
RØRBREV 17
RØRSTUSSEN 17
RØRFLYA 17
RØRKROKENE 17
RØRPIPA 17
RØRLIGHETA 17
RØRHØNE 17
RØRVERKET 17
RØRVOGNA 17
RØRKJELER 17
RØRHVAL 16
RØRHATTENE 16
RØROSINGEN 16
RØRFLY 16
RØRKJELE 16
RØRUGLEN 16
RØRVALSEN 16
RØRTHETENE 16
RØRBOREN 16
RØRKROKEN 16
RØRVERKA 16
RØRVALSER 16
RØREKOLLEN 16
RØRLIGHET 16
RØRVEV 16
RØROSINGER 16
RØRFORMER 16
RØRESKJE 16
RØRPALME 16
RØRTREKKER 16
RØRVOGN 16
RØREVERK 16
RØREMASKIN 16
RØRIGHETA 16
RØRFORMEN 16
RØROSLUA 16
RØRUGLER 16
RØRARBEID 16
RØREKOLLER 16
RØRBORET 16
RØROSLUE 16
RØRKROKER 16
RØRHAKENE 16
RØRKOSTENE 16
RØRVEGG 16
RØRKOSTER 15
RØRLEDNING 15
RØRORMENE 15
RØRHATTEN 15
RØRANLEGG 15
RØRSTOLENE 15
RØRESKEIER 15
RØRHATTER 15
RØRTHETEN 15
RØRSANGERE 15
RØREKOLLE 15
RØRESKEIEN 15
RØRTENGENE 15
RØRMATTENE 15
RØRLENGDER 15
RØRFLENSER 15
RØRGRESSET 15
RØRKOSTEN 15
RØRFLENSEN 15
RØRLEGGER 15
RØRUGLA 15
RØRVALSE 15
RØRFORMA 15
RØRTHETER 15
RØRHAKEN 15
RØREPINN 15
RØRHAKER 15
RØRPOST 15
RØRDRUM 15
RØRIGHET 15
RØRBORA 15
RØRKVAL 15
RØRSTUSS 15
RØRUGLE 15
RØRKJEL 15
RØRVERK 15
RØREKOLLA 15
RØRESKEIA 14
RØRDORENE 14
RØRLENGDA 14
RØRMATTEN 14
RØRSANGER 14
RØRTHETA 14
RØRLIGSTE 14
RØRKROK 14
RØRSTOLEN 14
RØRTENGER 14
RØRLIGERE 14
RØRFESTET 14
RØRBOR 14
RØRORMEN 14
RØRNETTENE 14
RØRORMER 14
RØRSATSENE 14
RØRINGENE 14
RØRTANGEN 14
RØRGRASET 14
RØRSTOLER 14
RØRLENGDE 14
RØRRINGEN 14
RØROSING 14
RØRGATENE 14
RØRFESTER 14
RØRTAKENE 14
RØRRINGER 14
RØRHAKE 14
RØRMATTER 14
RØRFORM 14
RØRGATER 13
RØRTHET 13
RØRHATT 13
RØRINGER 13
RØRNETTET 13
RØRKOST 13
RØRIGSTE 13
RØRDOREN 13
RØRLIGST 13
RØRSETENE 13
RØRGATEN 13
RØRSATSER 13
RØRKNEET 13
RØRGRESS 13
RØRFESTE 13
RØRTAKET 13
RØRMATTA 13
RØRINGEN 13
RØRMATTE 13
RØRDORER 13
RØRELSENE 13
RØRESKEI 13
RØRIGERE 13
RØRFESTA 13
RØRFLENS 13
RØRSATSEN 13
RØRDELENE 13
RØRTANGA 13
RØRTANG 12
RØRDELEN 12
RØRELSEN 12
RØRRING 12
RØRSETET 12
RØRGATA 12
RØRGATE 12
RØRORM 12
RØRSETER 12
RØRTAKA 12
RØRINGA 12
RØRSTOL 12
RØRKNEA 12
RØRELSER 12
RØRLIGE 12
RØRIGST 12
RØRGRAS 12
RØRNETTA 12
RØRDELER 12
RØRSLENE 12
RØRKNE 11
RØRTAK 11
RØRIGE 11
RØRDOR 11
RØRING 11
RØRLIG 11
RØRENDE 11
RØREREN 11
RØRSLER 11
RØRSETA 11
RØRSATS 11
RØRELSE 11
RØRERNE 11
RØRSETE 11
RØRNETT 11
RØRSLEN 11
RØRIG 10
RØRETE 10
RØRERE 10
RØRDEL 10
RØRSLA 10
RØRSLE 10
RØRENE 10
RØRTE 9
RØRET 9
RØRER 9
RØRES 9
RØREN 9
RØRNE 9
RØRE 8
RØRA 8
RØRT 8

Ord som slutter med RØR

OrdPoeng
UNGDOMSOPPRØR 30
PÅFYLLINGSRØR 30
FENGSELSOPPRØR 27
KVINNEOPPRØR 27
STUDENTOPPRØR 27
OVERLØPSRØR 26
BONDEOPPRØR 26
GRASROTOPPRØR 26
CHIFFRØR 25
FOLKEOPPRØR 25
ALUMINIUMSRØR 25
KATODESTRÅLERØR 24
FORBINDELSESRØR 24
VAKUUMRØR 24
LYSSTOFFRØR 23
SPILLVANNSRØR 23
BAMBUSRØR 23
INNSUGNINGSRØR 23
ANSLAGSBRANNRØR 23
AVLØPSRØR 23
PRØVERØR 22
SPILLVASSRØR 22
INNSUGINGSRØR 22
SINNSOPPRØR 22
ELDREOPPRØR 22
NEDLØPSRØR 21
RØYKRØR 21
AVTREKKSRØR 20
MJØLRØR 19
BUKSERØR 19
GRØFTERØR 19
TORPEDORØR 19
KAPILLARRØR 19
TOPPRØR 18
BAUGRØR 18
STØVRØR 18
BLYRØR 18
HOVEDRØR 18
BLÅSERØR 18
KLYSSRØR 18
DRENERINGSRØR 18
FYLLERØR 18
SUKKERRØR 18
BETONGRØR 18
GJENGERØR 18
EKLÆRØR 17
SPANSKRØR 17
HØRERØR 17
BREMSERØR 17
KLOAKKRØR 17
PIPERØR 17
OPPRØR 17
MØLLERØR 17
ELEKTRONRØR 17
PEDDIGRØR 17
FRANKTIRØR 16
PINOLRØR 16
TELEFONRØR 16
KJELERØR 16
SKUMRØR 16
KJEDERØR 16
PITOTRØR 16
BILLEDRØR 16
FØDERØR 16
BLÅRØR 16
BILDERØR 15
SUGERØR 15
LUFTRØR 15
BRANNRØR 15
VEKTRØR 15
KJELRØR 15
SAMMENRØR 15
HEKKRØR 15
DAMPRØR 15
PLASTRØR 15
SPISERØR 15
FEBERØR 15
BORERØR 15
HÅRRØR 15
RØKRØR 15
LYNRØR 15
OLJERØR 15
OVNSRØR 15
LYSRØR 15
GUDERØR 15
REAGENSRØR 15
FIBRØR 14
PEISRØR 14
URINRØR 14
METALLRØR 14
BESTRØR 14
STIKKRØR 14
VINDRØR 14
MANILARØR 14
SMÅRØR 14
VANNRØR 14
VASSRØR 14
TVERRØR 14
ÅNDERØR 14
STÅLRØR 14
JERNRØR 14
EKSOSRØR 14
FLOMRØR 14
KANONRØR 14
ROSENRØR 13
GLASSRØR 13
VEDRØR 13
GREINRØR 13
SANDSTRØR 13
KRONRØR 13
FENGRØR 13
SAMLERØR 13
STRANDRØR 13
FLENSRØR 13
RADIORØR 13
FALLERØR 13
DRIFTRØR 13
STIGERØR 13
MALMRØR 13
GRENRØR 12
TANKRØR 12
STIGRØR 12
NEONRØR 12
DRENSRØR 12
HITRØR 12
NANORØR 12
TELLERØR 12
FALLRØR 12
FALSRØR 12
SPRØR 12
STAGRØR 12
BERØR 12
SOILRØR 12
SLAMRØR 12
SAFTRØR 12
GASSRØR 12
SINKRØR 12
NARRERØR 12
OMRØR 11
MELRØR 11
TALERØR 11
TAKRØR 11
SOTRØR 11
MATRØR 11
KNERØR 11
TENNRØR 11
SANDRØR 11
TRERØR 10
ILDRØR 10
SILRØR 10
SALRØR 10
SKRØR 10
STRØR 9
FRØR 9
GRØR 9
TRØR 8

Bøyningsformer av RØR

Anagram av RØR

For mer informasjon om ordet RØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok