RØR i Scrabble - ordspill.com

RØR i Scrabble

RØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til RØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YR 13
FRØR 9
FØRR 9
GRØR 9
GØRR 9
ER 8
RØRA 8
RØRE 8
RØRT 8
TRØR 8
TØRR 8
ØRER 8

Ord som starter på RØR

OrdPoeng
RØRBØYNINGENE 30
RØRFESTEBØYLE 30
RØRBØYINGENE 29
RØRBØYNINGEN 29
RØRBØYNINGER 29
RØRBØYNINGA 28
RØRBØYINGEN 28
RØRBØYINGER 28
RØRBØYNING 27
RØRBØYINGA 27
RØRBØYING 26
RØRTJUKKELSEN 25
RØRTJUKKELSER 25
RØREAPPARATENE 24
RØRTYKKELSENE 24
RØRTJUKKELSE 24
RØRTYKKELSEN 23
RØRTYKKELSER 23
RØREAPPARATER 23
RØRÅPNINGENE 23
RØRPLUGGENE 23
RØREAPPARATET 23
RØRKOBLINGENE 23
RØRKOPLINGENE 23
RØRÅPNINGEN 22
RØRSYSTEMENE 22
RØREBØTTENE 22
RØRKOPLINGER 22
RØRÅPNINGER 22
RØRKOBLINGEN 22
RØRKOPLINGEN 22
RØRMØBELET 22
RØRSTYKKENE 22
RØRPLUGGER 22
RØRKOBLINGER 22
RØRMØBLENE 22
RØRPAKNINGENE 22
RØRTYKKELSE 22
RØREAPPARATA 22
RØRMUNNINGENE 22
RØROVERFLATEN 22
RØROVERFLATER 22
RØRPLUGGEN 22
RØREBØTTER 21
RØRÅPNINGA 21
RØREBØTTEN 21
RØRSOPPENE 21
RØRNØKKELEN 21
RØRKOPLINGA 21
RØRSYSTEMET 21
RØRKOBLINGA 21
RØRSYSTEMER 21
RØRSTYKKET 21
RØREAPPARAT 21
RØROVERFLATA 21
RØRTREKKINGENE 21
RØRMØBLET 21
RØRFORGRENING 21
RØRVALSINGENE 21
RØRARMATURENE 21
RØROVERFLATE 21
RØRSTYKKER 21
RØRPAKNINGER 21
RØRMUNNINGEN 21
RØRPAKNINGEN 21
RØRMUNNINGER 21
RØRMØBLER 21
RØRKOBLING 20
RØRKOPLING 20
RØRSTYKKE 20
RØRBUNTENE 20
RØRSOPPER 20
RØREBØTTA 20
RØRARMATUREN 20
RØRSYSTEMA 20
RØRVALSINGER 20
RØRMOTSTANDENE 20
RØRTREKKINGEN 20
RØRMOTTAKEREN 20
RØRTVERRSNITT 20
RØRTREKKINGER 20
RØRMOTTAKERNE 20
RØRARMATURER 20
RØRMUFFENE 20
RØRVALSINGEN 20
RØRDRUMMENE 20
RØRMUNNINGA 20
RØRSUKKERNE 20
RØRPAKNINGA 20
RØRSUKKERET 20
RØRSTYKKA 20
RØRFLETNINGENE 20
RØRÅPNING 20
RØREBØTTE 20
RØRSOPPEN 20
RØRMØBEL 20
RØRPLUGG 20
RØRMØBLA 20
RØRMOTSTANDEN 19
RØRMUFFEN 19
RØRKUTTEREN 19
RØRMOTTAKERE 19
RØRVALSINGA 19
RØREVERKENE 19
RØRPAKNING 19
RØRLIGHETENE 19
RØRKUTTERNE 19
RØRMUNNING 19
RØRMOTSTANDER 19
RØRBUNTEN 19
RØRNØKLENE 19
RØRMUFFER 19
RØRTREKKINGA 19
RØRDRUMMER 19
RØRPIPENE 19
RØRFLETNINGER 19
RØRSYSTEM 19
RØRARBEIDENE 19
RØREMASKINENE 19
RØRNØKKEL 19
RØRBUNTER 19
RØRFLETNINGEN 19
RØRSUKKERE 19
RØRSUKKERA 19
RØRDRUMMEN 19
RØRMUFFE 18
RØRANLEGGENE 18
RØREVERKET 18
RØRMOTTAKER 18
RØRSOPP 18
RØREMASKINER 18
RØRPIPER 18
RØRPOSTENE 18
RØRPALMENE 18
RØREMASKINEN 18
RØRIGHETENE 18
RØRFLETNINGA 18
RØRKUTTERE 18
RØRPIPEN 18
RØRLIGHETEN 18
RØRTREKKING 18
RØRTREKKEREN 18
RØRDIAMETRENE 18
RØRSUKKER 18
RØRLEDNINGENE 18
RØRTREKKERNE 18
RØRDIAMETERNE 18
RØRMUFFA 18
RØRDIAMETEREN 18
RØRNØKLER 18
RØRSTUSSENE 18
RØREPINNENE 18
RØRLIGHETER 18
RØRARBEIDER 18
RØRARBEIDET 18
RØREVERKER 18
RØRVALSING 18
RØRARMATUR 18
RØRLEGGEREN 17
RØRFLETNING 17
RØRMOTSTAND 17
RØRDIAMETERE 17
RØRPIPA 17
RØRANLEGGET 17
RØRLEDNINGEN 17
RØRBUNT 17
RØRTREKKERE 17
RØRLEGGERNE 17
RØREMASKINA 17
RØRIGHETEN 17
RØRDIAMETRER 17
RØREPINNER 17
RØRPALMEN 17
RØRSTUSSER 17
RØRPOSTEN 17
RØRKUTTER 17
RØRFORMENE 17
RØRLIGHETA 17
RØRLEDNINGER 17
RØRPIPE 17
RØRIGHETER 17
RØRPALMER 17
RØRPOSTER 17
RØRSTUSSEN 17
RØREPINNEN 17
RØREVERKA 17
RØRARBEIDA 17
RØRVALSENE 17
RØRIGHETA 16
RØRPALME 16
RØRDIAMETER 16
RØRLENGDENE 16
RØREMASKIN 16
RØRARBEID 16
RØRFORMER 16
RØRVALSER 16
RØRDIAMETRE 16
RØRVALSEN 16
RØREVERK 16
RØRLEGGERE 16
RØRFLENSENE 16
RØRSANGEREN 16
RØRFORMEN 16
RØRTREKKER 16
RØRSANGERNE 16
RØRLIGHET 16
RØRLEDNINGA 16
RØRANLEGGA 16
RØRTHETENE 16
RØRLENGDER 15
RØRVALSE 15
RØRLENGDEN 15
RØRFESTENE 15
RØRTHETER 15
RØRANLEGG 15
RØRFORMA 15
RØRDRUM 15
RØRFLENSER 15
RØREPINN 15
RØRTHETEN 15
RØRPOST 15
RØRSTUSS 15
RØRSANGERE 15
RØRLEGGER 15
RØRSTOLENE 15
RØRIGHET 15
RØRLEDNING 15
RØRTENGENE 15
RØRFLENSEN 15
RØRFORM 14
RØRLIGSTE 14
RØRSTOLEN 14
RØRTHETA 14
RØRSANGER 14
RØRFESTER 14
RØRFESTET 14
RØRGATENE 14
RØRLENGDA 14
RØRSTOLER 14
RØRTENGER 14
RØRINGENE 14
RØRLENGDE 14
RØRLIGERE 14
RØRTANGEN 14
RØRTHET 13
RØRELSENE 13
RØRFESTE 13
RØRLIGST 13
RØRINGER 13
RØRFESTA 13
RØRFLENS 13
RØRGATER 13
RØRDELENE 13
RØRINGEN 13
RØRTANGA 13
RØRGATEN 13
RØRIGERE 13
RØRIGSTE 13
RØRTANG 12
RØRDELEN 12
RØRINGA 12
RØRGATE 12
RØRIGST 12
RØRLIGE 12
RØRSTOL 12
RØRGATA 12
RØRELSER 12
RØRSLENE 12
RØRDELER 12
RØRELSEN 12
RØRERNE 11
RØRING 11
RØRELSE 11
RØRIGE 11
RØREREN 11
RØRENDE 11
RØRSLEN 11
RØRSLER 11
RØRLIG 11
RØRIG 10
RØRSLA 10
RØRETE 10
RØRENE 10
RØRERE 10
RØRSLE 10
RØRDEL 10
RØREN 9
RØRNE 9
RØRET 9
RØRES 9
RØRER 9
RØRTE 9
RØRT 8
RØRA 8
RØRE 8

Ord som slutter med RØR

OrdPoeng
PÅFYLLINGSRØR 30
UNGDOMSOPPRØR 30
KVINNEOPPRØR 27
FENGSELSOPPRØR 27
STUDENTOPPRØR 27
OVERLØPSRØR 26
BONDEOPPRØR 26
GRASROTOPPRØR 26
ALUMINIUMSRØR 25
FOLKEOPPRØR 25
FORBINDELSESRØR 24
KATODESTRÅLERØR 24
VAKUUMRØR 24
BAMBUSRØR 23
SPILLVANNSRØR 23
AVLØPSRØR 23
INNSUGNINGSRØR 23
ANSLAGSBRANNRØR 23
LYSSTOFFRØR 23
PRØVERØR 22
ELDREOPPRØR 22
SPILLVASSRØR 22
SINNSOPPRØR 22
INNSUGINGSRØR 22
NEDLØPSRØR 21
AVTREKKSRØR 20
TORPEDORØR 19
KAPILLARRØR 19
GRØFTERØR 19
HOVEDRØR 18
GJENGERØR 18
DRENERINGSRØR 18
BETONGRØR 18
SUKKERRØR 18
KLYSSRØR 18
FYLLERØR 18
BLÅSERØR 18
PEDDIGRØR 17
KLOAKKRØR 17
OPPRØR 17
SPANSKRØR 17
BREMSERØR 17
ELEKTRONRØR 17
HØRERØR 17
PINOLRØR 16
TELEFONRØR 16
BILLEDRØR 16
FRANKTIRØR 16
REAGENSRØR 15
PLASTRØR 15
BORERØR 15
VEKTRØR 15
OVNSRØR 15
HÅRRØR 15
LYSRØR 15
SPISERØR 15
BILDERØR 15
BRANNRØR 15
LUFTRØR 15
SUGERØR 15
VASSRØR 14
KANONRØR 14
EKSOSRØR 14
JERNRØR 14
VANNRØR 14
URINRØR 14
ÅNDERØR 14
STIKKRØR 14
STÅLRØR 14
METALLRØR 14
MANILARØR 14
SANDSTRØR 13
SAMLERØR 13
RADIORØR 13
GREINRØR 13
VEDRØR 13
STIGERØR 13
FALSRØR 12
BERØR 12
DRENSRØR 12
SPRØR 12
SOILRØR 12
GRENRØR 12
TELLERØR 12
GASSRØR 12
NEONRØR 12
TENNRØR 11
MATRØR 11
SOTRØR 11
TAKRØR 11
TALERØR 11
OMRØR 11
SKRØR 10
FRØR 9
STRØR 9
GRØR 9
TRØR 8

Bøyningsformer av RØR

Anagram av RØR

For mer informasjon om ordet RØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok