RØR i Scrabble - ordspill.com

RØR i Scrabble

RØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til RØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YR 13
FRØR 9
FØRR 9
GRØR 9
GØRR 9
ER 8
RØRA 8
RØRE 8
RØRT 8
TRØR 8
TØRR 8
ØRER 8

Ord som starter på RØR

OrdPoeng
RØRFESTEBØYLER 31
RØRBØYNINGENE 30
RØRFESTEBØYLE 30
RØRBØYINGENE 29
RØRBØYNINGER 29
RØRBØYNINGEN 29
RØRBØYINGEN 28
RØRBØYINGER 28
RØRBØYNINGA 28
RØRBØYINGA 27
RØRBØYNING 27
RØRFABRIKASJON 27
RØRBØYING 26
RØRTJUKKELSEN 25
RØRTJUKKELSER 25
RØRTJUKKELSE 24
RØRTYKKELSENE 24
RØRPLUGGENE 23
RØRFORBINDELSE 23
RØREAPPARATET 23
RØRTYKKELSEN 23
RØRKOBLINGENE 23
RØRKOPLINGENE 23
RØRTYKKELSER 23
RØROVERFLATENE 23
RØRÅPNINGENE 23
RØREAPPARATER 23
RØRKOPLINGER 22
RØRSYSTEMENE 22
RØREAPPARATA 22
RØRÅPNINGER 22
RØRTYKKELSE 22
RØRSTYKKENE 22
RØRKOBLINGER 22
RØRKOBLINGEN 22
RØRÅPNINGEN 22
RØRPLUGGEN 22
RØROVERFLATEN 22
RØRMUNNINGENE 22
RØRPLUGGER 22
RØRMØBELET 22
RØRMØBLENE 22
RØROVERFLATER 22
RØRPAKNINGENE 22
RØRKOPLINGEN 22
RØREBØTTENE 22
RØRMØBLET 21
RØRSTYKKER 21
RØRPAKNINGEN 21
RØRMØBLER 21
RØRÅPNINGA 21
RØRKOPLINGA 21
RØRSOPPENE 21
RØRKOBLINGA 21
RØRSTYKKET 21
RØREBØTTER 21
RØREAPPARAT 21
RØRSYSTEMER 21
RØREBØTTEN 21
RØRSYSTEMET 21
RØRNØKKELEN 21
RØROVERFLATE 21
RØRPAKNINGER 21
RØRMUNNINGER 21
RØRFORGRENING 21
RØRVALSINGENE 21
RØRMUNNINGEN 21
RØROVERFLATA 21
RØRARMATURENE 21
RØREBØTTA 20
RØRARMATUREN 20
RØRDRUMMENE 20
RØREBØTTE 20
RØRTREKKINGER 20
RØRÅPNING 20
RØRMUNNINGA 20
RØRMUFFENE 20
RØRSTYKKE 20
RØRBUNTENE 20
RØRTVERRSNITT 20
RØRMOTTAKEREN 20
RØRTREKKINGEN 20
RØRKOPLING 20
RØRMOTTAKERNE 20
RØRSYSTEMA 20
RØRKOBLING 20
RØRSUKKERNE 20
RØRSOPPEN 20
RØRVALSINGER 20
RØRVALSINGEN 20
RØRSTYKKA 20
RØRSOPPER 20
RØRMØBEL 20
RØRPLUGG 20
RØRMØBLA 20
RØRARMATURER 20
RØRPAKNINGA 20
RØRSUKKERET 20
RØRPAKNING 19
RØRMUNNING 19
RØRARBEIDENE 19
RØRNØKLENE 19
RØRMOTSTANDEN 19
RØRDRUMMEN 19
RØREMASKINENE 19
RØRTREKKINGA 19
RØRSUKKERA 19
RØRFLETNINGEN 19
RØRDRUMMER 19
RØRLIGHETENE 19
RØRMOTSTANDER 19
RØRSUKKERE 19
RØRPIPENE 19
RØRMOTTAKERE 19
RØRMUFFER 19
RØRKUTTEREN 19
RØRBUNTER 19
RØREVERKENE 19
RØRVALSINGA 19
RØRSYSTEM 19
RØRNØKKEL 19
RØRBUNTEN 19
RØRMUFFEN 19
RØRFLETNINGER 19
RØRKUTTERNE 19
RØRARMATUR 18
RØREMASKINEN 18
RØRIGHETENE 18
RØRANLEGGENE 18
RØREPINNENE 18
RØRTREKKEREN 18
RØRDIAMETRENE 18
RØRDIAMETEREN 18
RØRLIGHETER 18
RØRARBEIDET 18
RØRTREKKERNE 18
RØRTREKKING 18
RØREVERKET 18
RØRLEDNINGENE 18
RØREMASKINER 18
RØRFLETNINGA 18
RØRARBEIDER 18
RØRDIAMETERNE 18
RØRMOTTAKER 18
RØRLIGHETEN 18
RØRSTUSSENE 18
RØRVALSING 18
RØRPALMENE 18
RØRPOSTENE 18
RØRNØKLER 18
RØRMUFFA 18
RØRPIPER 18
RØRSOPP 18
RØREVERKER 18
RØRMUFFE 18
RØRPIPEN 18
RØRKUTTERE 18
RØRSUKKER 18
RØREMASKINA 17
RØRPALMEN 17
RØRBUNT 17
RØRMOTSTAND 17
RØRFLETNING 17
RØRKUTTER 17
RØRPALMER 17
RØRPIPA 17
RØRLEDNINGEN 17
RØRDIAMETERE 17
RØRDIAMETRER 17
RØRANLEGGET 17
RØRLEGGEREN 17
RØRPOSTER 17
RØRPOSTEN 17
RØRPIPE 17
RØRSTUSSER 17
RØRIGHETEN 17
RØRSTUSSEN 17
RØREPINNER 17
RØRLEDNINGER 17
RØREPINNEN 17
RØRLEGGERNE 17
RØRARBEIDA 17
RØRFORMENE 17
RØRVALSENE 17
RØRLIGHETA 17
RØREVERKA 17
RØRIGHETER 17
RØRTREKKERE 17
RØRFORMER 16
RØRLENGDENE 16
RØRIGHETA 16
RØRLEDNINGA 16
RØRVALSER 16
RØREVERK 16
RØRFLENSENE 16
RØRDIAMETER 16
RØRPALME 16
RØRSANGEREN 16
RØRARBEID 16
RØRVALSEN 16
RØREMASKIN 16
RØRLEGGERE 16
RØRFORMEN 16
RØRANLEGGA 16
RØRTHETENE 16
RØRTREKKER 16
RØRSANGERNE 16
RØRDIAMETRE 16
RØRLIGHET 16
RØRDRUM 15
RØRLEGGER 15
RØRFESTENE 15
RØRFLENSEN 15
RØRSANGERE 15
RØRPOST 15
RØRFORMA 15
RØRSTUSS 15
RØRLEDNING 15
RØRSTOLENE 15
RØRLENGDEN 15
RØRLENGDER 15
RØRTENGENE 15
RØREPINN 15
RØRTHETER 15
RØRANLEGG 15
RØRFLENSER 15
RØRIGHET 15
RØRTHETEN 15
RØRVALSE 15
RØRFORM 14
RØRTHETA 14
RØRTENGER 14
RØRINGENE 14
RØRLENGDE 14
RØRGATENE 14
RØRLENGDA 14
RØRFESTER 14
RØRLIGSTE 14
RØRSTOLEN 14
RØRSANGER 14
RØRLIGERE 14
RØRFESTET 14
RØRSTOLER 14
RØRTANGEN 14
RØRTHET 13
RØRELSENE 13
RØRIGERE 13
RØRINGEN 13
RØRLIGST 13
RØRFESTE 13
RØRGATER 13
RØRDELENE 13
RØRFLENS 13
RØRGATEN 13
RØRFESTA 13
RØRIGSTE 13
RØRINGER 13
RØRTANGA 13
RØRLIGE 12
RØRGATA 12
RØRSTOL 12
RØRELSEN 12
RØRIGST 12
RØRGATE 12
RØRSLENE 12
RØRDELEN 12
RØRELSER 12
RØRTANG 12
RØRINGA 12
RØRDELER 12
RØRIGE 11
RØRING 11
RØRLIG 11
RØREREN 11
RØRSLER 11
RØRERNE 11
RØRENDE 11
RØRELSE 11
RØRSLEN 11
RØRIG 10
RØRSLA 10
RØRERE 10
RØRSLE 10
RØRDEL 10
RØRETE 10
RØRENE 10
RØRER 9
RØREN 9
RØRNE 9
RØRTE 9
RØRET 9
RØRES 9
RØRT 8
RØRA 8
RØRE 8

Ord som slutter med RØR

OrdPoeng
UNGDOMSOPPRØR 30
PÅFYLLINGSRØR 30
KVINNEOPPRØR 27
FENGSELSOPPRØR 27
STUDENTOPPRØR 27
GRASROTOPPRØR 26
OVERLØPSRØR 26
BONDEOPPRØR 26
FOLKEOPPRØR 25
ALUMINIUMSRØR 25
KATODESTRÅLERØR 24
FORBINDELSESRØR 24
VAKUUMRØR 24
BAMBUSRØR 23
AVLØPSRØR 23
LYSSTOFFRØR 23
ANSLAGSBRANNRØR 23
INNSUGNINGSRØR 23
SPILLVANNSRØR 23
SPILLVASSRØR 22
PRØVERØR 22
SINNSOPPRØR 22
ELDREOPPRØR 22
INNSUGINGSRØR 22
NEDLØPSRØR 21
AVTREKKSRØR 20
TORPEDORØR 19
GRØFTERØR 19
KAPILLARRØR 19
BETONGRØR 18
FYLLERØR 18
BLÅSERØR 18
DRENERINGSRØR 18
GJENGERØR 18
KLYSSRØR 18
HOVEDRØR 18
SUKKERRØR 18
PEDDIGRØR 17
BREMSERØR 17
KLOAKKRØR 17
OPPRØR 17
HØRERØR 17
ELEKTRONRØR 17
SPANSKRØR 17
TELEFONRØR 16
FRANKTIRØR 16
PINOLRØR 16
BILLEDRØR 16
REAGENSRØR 15
PLASTRØR 15
SPISERØR 15
BRANNRØR 15
HÅRRØR 15
LYSRØR 15
OVNSRØR 15
SUGERØR 15
VEKTRØR 15
BORERØR 15
BILDERØR 15
LUFTRØR 15
MANILARØR 14
VASSRØR 14
METALLRØR 14
EKSOSRØR 14
ÅNDERØR 14
STIKKRØR 14
JERNRØR 14
VANNRØR 14
KANONRØR 14
URINRØR 14
STÅLRØR 14
GREINRØR 13
VEDRØR 13
SANDSTRØR 13
STIGERØR 13
RADIORØR 13
SAMLERØR 13
TELLERØR 12
GASSRØR 12
FALSRØR 12
BERØR 12
NEONRØR 12
GRENRØR 12
DRENSRØR 12
SPRØR 12
SOILRØR 12
SOTRØR 11
TAKRØR 11
MATRØR 11
TENNRØR 11
TALERØR 11
OMRØR 11
SKRØR 10
FRØR 9
GRØR 9
STRØR 9
TRØR 8

Bøyningsformer av RØR

Anagram av RØR

For mer informasjon om ordet RØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok