RAK i Scrabble - ordspill.com

RAK i Scrabble

RAK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1A1K2

Ved å legge til én bokstav til RAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
YRKA 10
KYRA 10
KRYA 10
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
KRAJ 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
JARK 8
RUKA 8
VRAK 8
RÅKA 8
BARK 8
KAPR 8
BRAK 8
VARK 8
HARK 7
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KARM 6
KRAG 6
KRAM 6
KORA 6
KARG 6
REKA 5
RAKL 5
RAKI 5
RAKN 5
RAKS 5
RAKT 5
SKAR 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
RANK 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KARL 5
KLAR 5
ANKR 5
KNAR 5
KRAE 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på RAK

OrdPoeng
RAKETTUTSKYTING 26
RAKRYGGETHETENE 25
RAKRYGGETHETEN 24
RAKRYGGETHETER 24
RAKRYGGETHETA 23
RAKETTVÅPENET 23
RAKETTVÅPNENE 23
RAKRYGGETHET 22
RAKETTSYSTEMENE 22
RAKETTDRIVSTOFF 22
RAKETTSYSTEMER 21
RAKETTVÅPNA 21
RAKETTSKJOLDENE 21
RAKETTVÅPEN 21
RAKETTSYSTEMET 21
RAKETTSKJOLDET 20
RAKKERPAKKENE 20
RAKETTSYSTEMA 20
RAKETTYPENE 20
RAKETTANGREPENE 20
RAKKERPAKKET 19
RAKETTSYSTEM 19
RAKETTYPER 19
RAKETTSKJOLDA 19
RAKETTBATTERIET 19
RAKETTYPEN 19
RAKETTBATTERIER 19
RAKETTANGREPET 19
RAKLEHØNENE 18
RAKKERPAKKA 18
RAKLEFUGLENE 18
RAKETTANGREPA 18
RAKETTRAMPENE 18
RAKETTSKJOLD 18
RAKRYGGEDE 18
RAKETTYPE 18
RAKETTMOTORENE 18
RAKRYGGETE 18
RAKKERUNGENE 18
RAKETTBATTERIA 18
RAKKERUNGER 17
RAKELØVET 17
RAKLETRÆRNE 17
RAKKERUNGEN 17
RAKLEFUGLEN 17
RAKLEHØNER 17
RAKRYGGET 17
RAKLEHØNEN 17
RAKELAUVET 17
RAKKERPAKK 17
RAKLEFUGLER 17
RAKETTMOTORER 17
RAKETTRAMPER 17
RAKETTANGREP 17
RAKETTRAMPEN 17
RAKETTBATTERI 17
RAKETTMOTOREN 17
RAKSTEJENTENE 17
RAKLEFØRET 16
RAKSTEJENTER 16
RAKKERUNGE 16
RAKRYGGA 16
RAKETTRAMPA 16
RAKETTBILENE 16
RAKETTRAMPE 16
RAKLEHØNE 16
RAKETTDREVNE 16
RAKEKNIVENE 16
RAKØRRETENE 16
RAKETTDREVET 16
RAKLEHØNA 16
RAKLEVEGENE 16
RAKSTEJENTEN 16
RAKSTVEGENE 16
RAKLEFØRE 15
RAKEKNIVER 15
RAKLEVEGER 15
RAKLETRÆR 15
RAKØRRETEN 15
RAKSTVEGEN 15
RAKØRRETER 15
RAKLEVEGEN 15
RAKETTFARTENE 15
RAKETTSALGENE 15
RAKLEFUGL 15
RAKETTSILOENE 15
RAKEKNIVEN 15
RAKSTEJENTE 15
RAKSTVEGER 15
RAKETTMOTOR 15
RAKSTEJENTA 15
RAKETTBILEN 15
RAKLEVEIENE 15
RAKSTVEIENE 15
RAKELAUV 15
RAKELØV 15
RAKETTBILER 15
RAKETTSALGET 14
RAKLEVEIEN 14
RAKSTVEIEN 14
RAKLEHANENE 14
RAKETTFARTEN 14
RAKETTSILOER 14
RAKETTSILOEN 14
RAKEFISKENE 14
RAKSTVEIER 14
RAKETTOGENE 14
RAKETTFARTER 14
RAKLEVEIER 14
RAKEFISKEN 13
RAKLEHANEN 13
RAKSTINGENE 13
RAKETTSALGA 13
RAKAURENE 13
RAKSTVEG 13
RAKETTBIL 13
RAKEFISKER 13
RAKØRRET 13
RAKETTOGET 13
RAKLEVEG 13
RAKEKNIV 13
RAKFAKSENE 13
RAKFISKENE 13
RAKLEHANER 13
RAKLEVEI 12
RAKLEHANE 12
RAKSTVEI 12
RAKITTISKE 12
RAKFAKSET 12
RAKAURER 12
RAKKINGEN 12
RAKFAKSER 12
RAKETTFART 12
RAKETTSILO 12
RAKSTINGER 12
RAKETTSALG 12
RAKETTOGA 12
RAKFISKEN 12
RAKAUREN 12
RAKFAKSEN 12
RAKSTINGEN 12
RAKLETREET 11
RAKITISENE 11
RAKLINGEN 11
RAKAURE 11
RAKNINGEN 11
RAKUENE 11
RAKHETEN 11
RAKITTISK 11
RAKETTOG 11
RAKFAKSA 11
RAKSINGEN 11
RAKEFISK 11
RAKKINGA 11
RAKKING 10
RAKKEREN 10
RAKSINGA 10
RAKHETA 10
RAKKELET 10
RAKLINGA 10
RAKFAKS 10
RAKFISK 10
RAKETTENE 10
RAKSTING 10
RAKNINGA 10
RAKITISER 10
RAKUER 10
RAKLETREA 10
RAKITTENE 10
RAKKENDE 10
RAKITISEN 10
RAKKERNE 10
RAKINGEN 10
RAKUEN 10
RAKHET 9
RAKKETE 9
RAKINGA 9
RAKNING 9
RAKLING 9
RAKKEDE 9
RAKKENE 9
RAKKERE 9
RAKLETRE 9
RAKETTER 9
RAKSTENE 9
RAKITTER 9
RAKSENDE 9
RAKNENDE 9
RAKLENDE 9
RAKITTEN 9
RAKETTEN 9
RAKELENE 9
RAKSING 9
RAKKEL 8
RAKU 8
RAKKES 8
RAKKER 8
RAKING 8
RAKKET 8
RAKSTEN 8
RAKSTER 8
RAKLENE 8
RAKIENE 8
RAKENDE 8
RAKERNE 8
RAKITIS 8
RAKELER 8
RAKKEN 8
RAKEREN 8
RAKESTE 8
RAKNETE 8
RAKELEN 8
RAKNEDE 8
RAKKE 7
RAKENE 7
RAKLET 7
RAKKA 7
RAKNES 7
RAKETT 7
RAKSER 7
RAKIER 7
RAKERE 7
RAKNET 7
RAKITT 7
RAKLEN 7
RAKNER 7
RAKEDE 7
RAKLES 7
RAKSET 7
RAKLER 7
RAKIEN 7
RAKETE 7
RAKSES 7
RAKEST 7
RAKES 6
RAKNE 6
RAKLA 6
RAKER 6
RAKTE 6
RAKST 6
RAKLE 6
RAKSA 6
RAKEN 6
RAKET 6
RAKSE 6
RAKEL 6
RAKNA 6
RAKK 6
RAKN 5
RAKE 5
RAKA 5
RAKI 5
RAKS 5
RAKT 5
RAKL 5

Ord som slutter med RAK

OrdPoeng
NARKOTIKAVRAK 20
KYSTVRAK 18
FLYVRAK 17
NIKOTINVRAK 17
SKIPSVRAK 17
BÅTVRAK 17
NERVEVRAK 16
TORDENBRAK 15
BILVRAK 14
TOTALVRAK 14
MATVRAK 12
MYRAK 12
SNAURAK 11
KRONRAK 10
VIRAK 9
SPRAK 9
SANDARAK 9
FINRAK 8
STORAK 8
VRAK 8
BRAK 8
STRAK 6
KRAK 6
ARAK 5

Lignende ord av RAK

Anagram av RAK

For mer informasjon om ordet RAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok