RAK i Scrabble - ordspill.com

RAK i Scrabble

RAK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1A1K2

Ved å legge til én bokstav til RAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
YRKA 10
KYRA 10
KRYA 10
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
KRAJ 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
JARK 8
RUKA 8
VRAK 8
RÅKA 8
BARK 8
KAPR 8
BRAK 8
VARK 8
HARK 7
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KARM 6
KRAG 6
KRAM 6
KORA 6
KARG 6
REKA 5
RAKL 5
RAKI 5
RAKN 5
RAKS 5
RAKT 5
SKAR 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
RANK 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KARL 5
KLAR 5
ANKR 5
KNAR 5
KRAE 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på RAK

OrdPoeng
RAKETTUTSKYTING 26
RAKRYGGETHETENE 25
RAKRYGGETHETEN 24
RAKRYGGETHETER 24
RAKETTVÅPENET 23
RAKETTVÅPNENE 23
RAKRYGGETHETA 23
RAKETTSYSTEMENE 22
RAKRYGGETHET 22
RAKETTDRIVSTOFF 22
RAKETTSKJOLDENE 21
RAKETTSYSTEMET 21
RAKETTVÅPEN 21
RAKETTSYSTEMER 21
RAKETTVÅPNA 21
RAKETTYPENE 20
RAKETTSYSTEMA 20
RAKETTANGREPENE 20
RAKKERPAKKENE 20
RAKETTSKJOLDET 20
RAKETTYPER 19
RAKETTSYSTEM 19
RAKETTBATTERIER 19
RAKETTBATTERIET 19
RAKETTYPEN 19
RAKETTANGREPET 19
RAKETTSKJOLDA 19
RAKKERPAKKET 19
RAKLEFUGLENE 18
RAKKERUNGENE 18
RAKETTMOTORENE 18
RAKKERPAKKA 18
RAKETTBATTERIA 18
RAKRYGGEDE 18
RAKETTRAMPENE 18
RAKETTANGREPA 18
RAKETTSKJOLD 18
RAKETTYPE 18
RAKLEHØNENE 18
RAKRYGGETE 18
RAKLEHØNER 17
RAKLEHØNEN 17
RAKLEFUGLEN 17
RAKELAUVET 17
RAKKERUNGEN 17
RAKLETRÆRNE 17
RAKKERPAKK 17
RAKRYGGET 17
RAKELØVET 17
RAKKERUNGER 17
RAKLEFUGLER 17
RAKETTMOTORER 17
RAKETTRAMPEN 17
RAKETTANGREP 17
RAKETTMOTOREN 17
RAKETTBATTERI 17
RAKSTEJENTENE 17
RAKETTRAMPER 17
RAKRYGGA 16
RAKETTRAMPA 16
RAKØRRETENE 16
RAKETTDREVNE 16
RAKETTRAMPE 16
RAKETTBILENE 16
RAKSTEJENTEN 16
RAKKERUNGE 16
RAKEKNIVENE 16
RAKSTEJENTER 16
RAKETTDREVET 16
RAKLEHØNE 16
RAKLEHØNA 16
RAKLEFØRET 16
RAKSTVEGENE 16
RAKLEVEGENE 16
RAKLEVEGEN 15
RAKSTVEGEN 15
RAKETTBILER 15
RAKØRRETER 15
RAKEKNIVEN 15
RAKSTVEGER 15
RAKETTSILOENE 15
RAKLETRÆR 15
RAKLEVEGER 15
RAKETTSALGENE 15
RAKETTFARTENE 15
RAKLEFØRE 15
RAKØRRETEN 15
RAKEKNIVER 15
RAKELAUV 15
RAKSTEJENTE 15
RAKSTEJENTA 15
RAKSTVEIENE 15
RAKLEVEIENE 15
RAKELØV 15
RAKETTBILEN 15
RAKLEFUGL 15
RAKETTMOTOR 15
RAKLEVEIEN 14
RAKETTFARTEN 14
RAKETTOGENE 14
RAKLEVEIER 14
RAKSTVEIER 14
RAKEFISKENE 14
RAKETTFARTER 14
RAKETTSILOEN 14
RAKLEHANENE 14
RAKETTSALGET 14
RAKSTVEIEN 14
RAKETTSILOER 14
RAKLEHANEN 13
RAKEKNIV 13
RAKAURENE 13
RAKSTVEG 13
RAKETTBIL 13
RAKETTOGET 13
RAKEFISKEN 13
RAKØRRET 13
RAKLEVEG 13
RAKSTINGENE 13
RAKFAKSENE 13
RAKFISKENE 13
RAKEFISKER 13
RAKETTSALGA 13
RAKLEHANER 13
RAKSTINGEN 12
RAKFAKSET 12
RAKETTFART 12
RAKITTISKE 12
RAKETTSILO 12
RAKSTINGER 12
RAKETTSALG 12
RAKKINGEN 12
RAKETTOGA 12
RAKFAKSER 12
RAKFAKSEN 12
RAKAURER 12
RAKAUREN 12
RAKSTVEI 12
RAKLEHANE 12
RAKFISKEN 12
RAKLEVEI 12
RAKUENE 11
RAKETTOG 11
RAKHETEN 11
RAKKINGA 11
RAKLETREET 11
RAKEFISK 11
RAKITTISK 11
RAKFAKSA 11
RAKAURE 11
RAKITISENE 11
RAKSINGEN 11
RAKLINGEN 11
RAKNINGEN 11
RAKITISER 10
RAKFISK 10
RAKKING 10
RAKLETREA 10
RAKUER 10
RAKSINGA 10
RAKITTENE 10
RAKKENDE 10
RAKKELET 10
RAKNINGA 10
RAKITISEN 10
RAKETTENE 10
RAKKERNE 10
RAKLINGA 10
RAKFAKS 10
RAKUEN 10
RAKHETA 10
RAKKEREN 10
RAKSTING 10
RAKINGEN 10
RAKNING 9
RAKSING 9
RAKLING 9
RAKINGA 9
RAKKETE 9
RAKHET 9
RAKKEDE 9
RAKKERE 9
RAKSENDE 9
RAKKENE 9
RAKITTER 9
RAKLETRE 9
RAKLENDE 9
RAKETTER 9
RAKSTENE 9
RAKETTEN 9
RAKNENDE 9
RAKITTEN 9
RAKELENE 9
RAKENDE 8
RAKKET 8
RAKKES 8
RAKKEL 8
RAKKEN 8
RAKIENE 8
RAKING 8
RAKU 8
RAKITIS 8
RAKERNE 8
RAKSTEN 8
RAKEREN 8
RAKESTE 8
RAKNETE 8
RAKELEN 8
RAKKER 8
RAKNEDE 8
RAKLENE 8
RAKSTER 8
RAKELER 8
RAKNES 7
RAKETE 7
RAKENE 7
RAKIER 7
RAKKE 7
RAKLET 7
RAKKA 7
RAKLEN 7
RAKNET 7
RAKETT 7
RAKSET 7
RAKEDE 7
RAKNER 7
RAKSER 7
RAKITT 7
RAKLES 7
RAKLER 7
RAKEST 7
RAKERE 7
RAKIEN 7
RAKSES 7
RAKK 6
RAKNA 6
RAKES 6
RAKNE 6
RAKLA 6
RAKER 6
RAKTE 6
RAKLE 6
RAKST 6
RAKSA 6
RAKEN 6
RAKET 6
RAKSE 6
RAKEL 6
RAKN 5
RAKE 5
RAKA 5
RAKI 5
RAKS 5
RAKT 5
RAKL 5

Ord som slutter med RAK

OrdPoeng
NARKOTIKAVRAK 20
KYSTVRAK 18
FLYVRAK 17
NIKOTINVRAK 17
SKIPSVRAK 17
BÅTVRAK 17
NERVEVRAK 16
TORDENBRAK 15
BILVRAK 14
TOTALVRAK 14
MATVRAK 12
MYRAK 12
SNAURAK 11
KRONRAK 10
VIRAK 9
SPRAK 9
SANDARAK 9
VRAK 8
BRAK 8
STORAK 8
FINRAK 8
KRAK 6
STRAK 6
ARAK 5

Lignende ord av RAK

Anagram av RAK

For mer informasjon om ordet RAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok