RAK i Scrabble - ordspill.com

RAK i Scrabble

RAK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1A1K2

Ved å legge til én bokstav til RAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
KRYA 10
YRKA 10
RØKA 9
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
RUKA 8
KAPR 8
JARK 8
VRAK 8
BARK 8
BRAK 8
RÅKA 8
HARK 7
KARM 6
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KRAM 6
KRAG 6
KORA 6
RAKL 5
RAKI 5
REKA 5
RAKN 5
RAKT 5
SKAR 5
RANK 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ANKR 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KLAR 5
AKRE 5
KNAR 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på RAK

OrdPoeng
RAKETTUTSKYTING 26
RAKRYGGETHETENE 25
RAKRYGGETHETER 24
RAKRYGGETHETEN 24
RAKRYGGETHETA 23
RAKETTVÅPENET 23
RAKETTVÅPNENE 23
RAKETTDRIVSTOFF 22
RAKETTSYSTEMENE 22
RAKRYGGETHET 22
RAKETTVÅPNA 21
RAKETTSKJOLDENE 21
RAKETTSYSTEMET 21
RAKETTSYSTEMER 21
RAKETTVÅPEN 21
RAKKERPAKKENE 20
RAKETTYPENE 20
RAKETTSYSTEMA 20
RAKETTANGREPENE 20
RAKETTSKJOLDET 20
RAKETTSYSTEM 19
RAKKERPAKKET 19
RAKETTYPER 19
RAKETTYPEN 19
RAKETTBATTERIER 19
RAKETTBATTERIET 19
RAKETTSKJOLDA 19
RAKETTANGREPET 19
RAKRYGGETE 18
RAKETTANGREPA 18
RAKETTBATTERIA 18
RAKRYGGEDE 18
RAKKERUNGENE 18
RAKETTMOTORENE 18
RAKLEHØNENE 18
RAKETTYPE 18
RAKETTSKJOLD 18
RAKLEFUGLENE 18
RAKETTRAMPENE 18
RAKKERPAKKA 18
RAKKERUNGEN 17
RAKLEFUGLEN 17
RAKLEFUGLER 17
RAKKERUNGER 17
RAKETTBATTERI 17
RAKETTRAMPER 17
RAKLEHØNEN 17
RAKLEHØNER 17
RAKETTANGREP 17
RAKETTRAMPEN 17
RAKKERPAKK 17
RAKSTEJENTENE 17
RAKRYGGET 17
RAKETTMOTOREN 17
RAKETTMOTORER 17
RAKLETRÆRNE 17
RAKKERUNGE 16
RAKRYGGA 16
RAKLEHØNA 16
RAKEKNIVENE 16
RAKETTRAMPA 16
RAKØRRETENE 16
RAKLEHØNE 16
RAKSTEJENTEN 16
RAKETTRAMPE 16
RAKETTDREVNE 16
RAKETTDREVET 16
RAKSTEJENTER 16
RAKETTSILOENE 15
RAKETTFARTENE 15
RAKLETRÆR 15
RAKEKNIVER 15
RAKØRRETER 15
RAKEKNIVEN 15
RAKETTMOTOR 15
RAKETTSALGENE 15
RAKSTEJENTA 15
RAKØRRETEN 15
RAKSTEJENTE 15
RAKLEFUGL 15
RAKETTSILOER 14
RAKETTSALGET 14
RAKETTFARTEN 14
RAKETTSILOEN 14
RAKEFISKENE 14
RAKETTFARTER 14
RAKLEHANENE 14
RAKAURENE 13
RAKLEHANER 13
RAKETTSALGA 13
RAKEFISKER 13
RAKØRRET 13
RAKKINGENE 13
RAKLEHANEN 13
RAKSTINGENE 13
RAKEKNIV 13
RAKEFISKEN 13
RAKFISKENE 13
RAKITTISKE 12
RAKETTSALG 12
RAKETTSILO 12
RAKSTINGEN 12
RAKLINGENE 12
RAKETTFART 12
RAKNINGENE 12
RAKKINGER 12
RAKSTINGER 12
RAKHETENE 12
RAKFISKEN 12
RAKAURER 12
RAKAUREN 12
RAKLEHANE 12
RAKKINGEN 12
RAKITISENE 11
RAKLINGER 11
RAKEFISK 11
RAKHETEN 11
RAKAURE 11
RAKLETREET 11
RAKLINGEN 11
RAKHETER 11
RAKUENE 11
RAKKINGA 11
RAKNINGER 11
RAKITTISK 11
RAKINGENE 11
RAKNINGEN 11
RAKKELET 10
RAKINGEN 10
RAKUEN 10
RAKUER 10
RAKNINGA 10
RAKKENDE 10
RAKSTING 10
RAKHETA 10
RAKKEREN 10
RAKINGER 10
RAKITISER 10
RAKLETREA 10
RAKITTENE 10
RAKETTENE 10
RAKITISEN 10
RAKFISK 10
RAKLINGA 10
RAKKERNE 10
RAKKING 10
RAKNING 9
RAKKENE 9
RAKKEDE 9
RAKLING 9
RAKKERE 9
RAKHET 9
RAKKETE 9
RAKETTER 9
RAKINGA 9
RAKLETRE 9
RAKLENDE 9
RAKSTENE 9
RAKNENDE 9
RAKETTEN 9
RAKITTEN 9
RAKITTER 9
RAKKEN 8
RAKKET 8
RAKKER 8
RAKU 8
RAKKES 8
RAKING 8
RAKKEL 8
RAKIENE 8
RAKESTE 8
RAKLENE 8
RAKLEDE 8
RAKLETE 8
RAKSTEN 8
RAKNEDE 8
RAKSTER 8
RAKNETE 8
RAKITIS 8
RAKENDE 8
RAKKA 7
RAKNER 7
RAKEST 7
RAKLET 7
RAKETE 7
RAKIEN 7
RAKNES 7
RAKLER 7
RAKENE 7
RAKLEN 7
RAKETT 7
RAKLES 7
RAKNET 7
RAKEDE 7
RAKKE 7
RAKIER 7
RAKERE 7
RAKITT 7
RAKLE 6
RAKNA 6
RAKST 6
RAKER 6
RAKK 6
RAKLA 6
RAKNE 6
RAKTE 6
RAKET 6
RAKEN 6
RAKES 6
RAKL 5
RAKI 5
RAKN 5
RAKA 5
RAKE 5
RAKT 5

Ord som slutter med RAK

OrdPoeng
NARKOTIKAVRAK 20
KYSTVRAK 18
FLYVRAK 17
NIKOTINVRAK 17
SKIPSVRAK 17
NERVEVRAK 16
TORDENBRAK 15
TOTALVRAK 14
BILVRAK 14
MATVRAK 12
MYRAK 12
VIRAK 9
SPRAK 9
VRAK 8
STORAK 8
BRAK 8
STRAK 6
KRAK 6
ARAK 5

Lignende ord av RAK

Anagram av RAK

For mer informasjon om ordet RAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok