RAS i Scrabble - ordspill.com

RAS i Scrabble

RAS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1A1S1

Ved å legge til én bokstav til RAS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRA 9
SØRA 8
SARV 7
RASP 7
BRAS 7
SPAR 7
RÅSA 7
RÅAS 7
RUSA 7
ASUR 7
SÅRA 7
SURA 7
RAUS 7
RAPS 7
SVAR 7
SARG 5
ROSA 5
SKAR 5
RAMS 5
RAFS 5
MARS 5
KRAS 5
GRAS 5
FRAS 5
RASK 5
STAR 4
TARS 4
TRAS 4
SNAR 4
ASER 4
SIRA 4
SERA 4
SART 4
SARI 4
RISA 4
RESA 4
RAST 4
RASL 4
RASE 4
RAES 4
LARS 4
DRAS 4
TSAR 4

Ord som starter på RAS

OrdPoeng
RASKEHØYENE 23
RASKEHØYET 22
RASKEHØYA 21
RASTLØYSENE 20
RASKEHØY 20
RASTLØYSEN 19
RASEHYGIENE 19
RASEPROBLEM 19
RASPELYDENE 19
RASTLØYSER 19
RASPELYDEN 18
RASTLØYSA 18
RASPELYDER 18
RASTLØYSE 18
RASTAMUSIKK 17
RASPEBALLEN 17
RASTLØSHETA 17
RASPEBALLER 17
RASEBIOLOGI 17
RASTLØSHET 16
RASJONERING 16
RASSHØLENE 16
RASEKAMPENE 16
RASPELYD 16
RASEKVEGET 15
RASEHUNDEN 15
RASEHUNDER 15
RASPEBALL 15
RASEDYRENE 15
RASJONALIST 15
RASEKAMPEN 15
RASLELYDEN 15
RASSHØLET 15
RASEKAMPER 15
RASLELYDER 15
RASKESKOGEN 15
RASJONERES 14
RASJONELLE 14
RASEFORDOM 14
RASPINGENE 14
RASEDYRET 14
RASJONERER 14
RASSHØLA 14
RASEUROENE 14
RASJONERTE 14
RASEKVEG 13
RASEDYRA 13
RASSHOLENE 13
RASSHØL 13
RASKHETENE 13
RASJONENE 13
RASMUSENE 13
RASJONELL 13
RASEUROEN 13
RASSBALLER 13
RASLELYD 13
RASJONALT 13
RASEHUND 13
RASKESKOG 13
RASPINGER 13
RASSIKRINGA 13
RASEUROER 13
RASJONELT 13
RASEMESSIGE 13
RASEKRIGENE 13
RASJONERT 13
RASEHESTENE 13
RASPINGEN 13
RASEKAMP 13
RASSBALLEN 13
RASTEPLASS 13
RASJONERE 13
RASJONALE 13
RASMUSEN 12
RASTLAUST 12
RASPINGA 12
RASKHETER 12
RASTLØST 12
RASJONEN 12
RASTLAUSE 12
RASTLØSE 12
RASSHOLET 12
RASEUROA 12
RASJONAL 12
RASSBALLE 12
RASMUSER 12
RASJONER 12
RASEDRAMAET 12
RASKHETEN 12
RASEDYR 12
RASTAFARIEN 12
RASETEORIEN 12
RASERINGENE 12
RASTAFLETTE 12
RASESKILLER 12
RASEDRAMAER 12
RASEKATTENE 12
RASTAFLETTA 12
RASESKILLET 12
RASTAFARIER 12
RASETEORIER 12
RASKETIDENE 12
RASEHESTEN 12
RASKINGENE 12
RASSIKRING 12
RASEHESTER 12
RASEKRIGEN 12
RASEHATENE 12
RASEMESSIG 12
RASEKRIGER 12
RASFARLIGE 12
RASKINGEN 11
RASESKILLE 11
RASFARLIG 11
RASEKATTEN 11
RASKETIDER 11
RASISTISKE 11
RASKETIDEN 11
RASERINGEN 11
RASERINGER 11
RASESKILLA 11
RASLINGENE 11
RASKINGER 11
RASEKATTER 11
RASEHATET 11
RASTINGENE 11
RASSHOLA 11
RASPEREN 11
RASPENDE 11
RASTLAUS 11
RASPERNE 11
RASTLØS 11
RASPING 11
RASKHETA 11
RASEURO 11
RASLINGEN 10
RASKHET 10
RASTAFARI 10
RASFARENE 10
RASKINGA 10
RASTINGEN 10
RASKETIDA 10
RASETEORI 10
RASISTISK 10
RASPENE 10
RASEKRIG 10
RASSHOL 10
RASINGENE 10
RASPERE 10
RASPEDE 10
RASMUS 10
RASEHEST 10
RASEHATA 10
RASTINGER 10
RASERINGA 10
RASSTEDENE 10
RASISMENE 10
RASJON 10
RASEDRAMA 10
RASLINGER 10
RASPETE 10
RASKENDE 9
RASERING 9
RASPER 9
RASFARER 9
RASPES 9
RASEDELTE 9
RASINGEN 9
RASSTEDER 9
RASSIAENE 9
RASERENDE 9
RASPEN 9
RASKING 9
RASPET 9
RASEHAT 9
RASINGER 9
RASKETID 9
RASISMER 9
RASSTEDET 9
RASERIENE 9
RASEREINE 9
RASTINGA 9
RASISTENE 9
RASISMEN 9
RASEKATT 9
RASKESTE 9
RASEREINT 9
RASFAREN 9
RASLINGA 9
RASLING 8
RASERIER 8
RASFARE 8
RASKENE 8
RASSIAER 8
RASTING 8
RASKETE 8
RASEDELT 8
RASSIAEN 8
RASISTEN 8
RASPE 8
RASPA 8
RASEREIN 8
RASKEST 8
RASTRENE 8
RASLENDE 8
RASISTER 8
RASSELET 8
RASERENT 8
RASKERE 8
RASERIET 8
RASTENDE 8
RASTERET 8
RASINGA 8
RASKEDE 8
RASISME 8
RASERENE 8
RASLENE 7
RASSTED 7
RASING 7
RASKER 7
RASKET 7
RASKES 7
RASLETE 7
RASP 7
RASERIA 7
RASTEDE 7
RASERES 7
RASTENE 7
RASLEDE 7
RASERTE 7
RASTRET 7
RASTETE 7
RASENDE 7
RASERER 7
RASEREN 7
RASTEN 6
RASERT 6
RASERI 6
RASKT 6
RASKE 6
RASKA 6
RASLES 6
RASSIA 6
RASTRE 6
RASENE 6
RASSEL 6
RASLET 6
RASTET 6
RASTER 6
RASERE 6
RASIST 6
RASLER 6
RASTRA 6
RASTES 6
RASEN 5
RASTA 5
RASET 5
RASLA 5
RASTE 5
RASK 5
RASES 5
RASLE 5
RASER 5
RASL 4
RASE 4
RAST 4
RASA 4

Ord som slutter med RAS

OrdPoeng
KAFFESLABBERAS 23
BØFFELGRAS 20
KJEVLEGRAS 18
KONKURSRAS 16
HULDREGRAS 16
GALLUPRAS 16
HUNDEGRAS 15
KUNGSGRAS 15
HØSTGRAS 15
BUNNGRAS 15
SJØGRAS 15
KJELDEGRAS 15
SLABBERAS 15
NÅRISLEGRAS 15
SAVANNEGRAS 15
SLÅTTEGRAS 14
OPPDRAS 14
KUNSTGRAS 14
HALVGRAS 14
POTETGRAS 14
PENGEGRAS 14
BOTNEGRAS 14
BØRSRAS 14
ROTUGRAS 13
NATURGRAS 13
BOTNGRAS 13
HAVGRAS 13
BEITEGRAS 13
SKAVGRAS 13
PLASTGRAS 13
OVERDRAS 12
PÅDRAS 12
SITRONGRAS 12
TÅREGRAS 12
LUSEGRAS 12
SØTGRAS 12
VASSGRAS 12
ROMEGRAS 11
ORMEGRAS 11
JORDRAS 11
KURSRAS 11
LODNEGRAS 11
DAUGRAS 11
KILDEGRAS 11
TUNGRAS 11
ÅLEGRAS 11
STARRGRAS 10
TETTEGRAS 10
SENNEGRAS 10
FREMDRAS 10
FRAMDRAS 10
PRISRAS 10
KAMGRAS 10
UNNDRAS 10
SNØRAS 10
ALFAGRAS 10
FINNGRAS 10
FOREDRAS 10
UGRAS 9
AVDRAS 9
BIDRAS 9
BEDRAS 9
FORDRAS 9
RAIGRAS 8
UTRAS 8
STEINRAS 8
TAKRAS 7
MADRAS 7
LEIRRAS 7
INNDRAS 7
TILDRAS 7
BRAS 7
ANDRAS 6
FRAS 5
KRAS 5
GRAS 5
TRAS 4
DRAS 4

Lignende ord av RAS

Anagram av RAS

For mer informasjon om ordet RAS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok