RAV i Scrabble - ordspill.com

RAV i Scrabble

RAV er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1A1V4

Ved å legge til én bokstav til RAV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÆRA 12
RÆVA 12
RØVA 11
VÅRA 10
VARP 10
RUVA 10
BRAV 10
HARV 9
GRAV 8
VRAK 8
KARV 8
ROVA 8
KVAR 8
GARV 8
FARV 8
ORVA 8
OVRA 8
VARM 8
VARG 8
KRAV 8
VART 7
VARD 7
VARE 7
TRAV 7
VATR 7
VADR 7
ARVE 7
TARV 7
SVAR 7
SARV 7
AVER 7
REVA 7
RAVN 7
RAVL 7
RAVE 7
NARV 7
LARV 7
IVRA 7
DAVR 7
RIVA 7

Ord som starter på RAV

OrdPoeng
RAVNEFLOKKENE 20
RAVNEMØDRENE 20
RAVLTRYNENE 19
RAVNEFLOKKEN 19
RAVNEMØDRER 19
RAVNEFLOKKER 19
RAVLTRYNET 18
RAVNEMØDRE 18
RAVENDUKENE 18
RAVNESKRIKENE 18
RAVGÆRENT 18
RAVNEKROKENE 18
RAVLTRYNER 18
RAVNUNGENE 17
RAVLTRYNE 17
RAVNEFLOKK 17
RAVMØRKE 17
RAVENDUKEN 17
RAVNESKRIKET 17
RAVMØRKT 17
RAVGÆREN 17
RAVENDUKER 17
RAVGÆRNE 17
RAVNEKROKEN 17
RAVNEKROKER 17
RAVLTRYNA 17
RAVNUNGER 16
RAVMØRK 16
RAVNUNGEN 16
RAVNESKRIKA 16
RAVNSVARTE 16
RAVENDUK 15
RAVNESKRIK 15
RAVNSVART 15
RAVNUNGE 15
RAVNEKROK 15
RAVNEMOREN 15
RAVASJENE 15
RAVNORSKE 14
RAVGULT 14
RAVNEMORA 14
RAVASJER 14
RAVGULE 14
RAVIGOTEN 14
RAVIOLIENE 14
RAVASJEN 14
RAVIOLIEN 13
RAVINGENE 13
RAVASJE 13
RAVIGOTE 13
RAVNORSK 13
RAVGUL 13
RAVELINENE 13
RAVNEMOR 13
RAVIOLIER 13
RAVLINGEN 13
RAVGALENT 13
RAVELINER 12
RAVLINGA 12
RAVELINEN 12
RAVGALNE 12
RAVINGEN 12
RAVGALEN 12
RAVINGER 12
RAVIOLI 11
RAVLENDE 11
RAVINENE 11
RAVGALT 11
RAVLING 11
RAVGALE 11
RAVINGA 11
RAVING 10
RAVENDE 10
RAVGAL 10
RAVINEN 10
RAVELIN 10
RAVINER 10
RAVNENE 10
RAVNEN 9
RAVINA 9
RAVENE 9
RAVINE 9
RAVLES 9
RAVLET 9
RAVEDE 9
RAVETE 9
RAVNER 9
RAVLER 9
RAVES 8
RAVEN 8
RAVLE 8
RAVER 8
RAVLA 8
RAVET 8
RAVA 7
RAVE 7
RAVL 7
RAVN 7

Ord som slutter med RAV

OrdPoeng
MILJØVERNKRAV 28
JORDBRUKSKRAV 28
LØNNSOMHETSKRAV 27
FUNKSJONSKRAV 26
POSTOPPKRAV 26
UTLEVERINGSKRAV 26
PRESTASJONSKRAV 26
HØVDINGGRAV 25
SELVSTYREKRAV 25
UTBEDRINGSKRAV 25
REFUSJONSKRAV 25
JUSTERINGSKRAV 25
KUNNSKAPSKRAV 25
UTSLIPPSKRAV 25
PRINSIPPKRAV 25
LANDBRUKSKRAV 24
BJØRNEGRAV 24
MAKSIMUMSKRAV 24
KVITTERINGSKRAV 24
KOMPETANSEKRAV 24
KONSESJONSKRAV 24
EGENKAPITALKRAV 24
OVERGANGSKRAV 23
AKTSOMHETSKRAV 23
OPPTAKSKRAV 23
FORHÅNDSKRAV 23
UNNTAKELSESKRAV 23
FORSIKRINGSKRAV 23
HABILITETSKRAV 23
SØLIBATKRAV 22
LOJALITETSKRAV 22
KJEMPEKRAV 22
AKTIVITETSKRAV 22
TIMELØNNSKRAV 22
SIKKERHETSKRAV 22
MINIMUMSKRAV 22
GEBYRKRAV 22
SKYTTERGRAV 21
MILJØKRAV 21
BRUKERKRAV 21
VEDERLAGSKRAV 21
KLIPPEGRAV 21
KVALITETSKRAV 21
FLYGERKRAV 21
VELFERDSKRAV 20
HUSLEIEKRAV 20
ASSURANSEKRAV 20
KONTRAKTSKRAV 20
ERSTATNINGSKRAV 20
KONTRAKTKRAV 19
BIDRAGSKRAV 19
KAPITALKRAV 19
UNNTAKSKRAV 19
HONORARKRAV 19
FESTNINGSGRAV 19
VIKINGGRAV 19
HOVEDKRAV 19
LØPEGRAV 19
LØVEGRAV 19
KARAKTERKRAV 18
SMØREGRAV 18
TILLEGGSKRAV 18
ANSVARSKRAV 18
AVGASSKRAV 18
SANNHETSKRAV 18
KVINNEKRAV 18
ORKESTERGRAV 18
KARANTENEKRAV 18
KVINNEGRAV 18
ULVEGRAV 18
OPPKRAV 18
DYREGRAV 17
BORGGRAV 17
LØNNSKRAV 17
INNTEKTSKRAV 17
MILLIARDKRAV 17
PENGEKRAV 17
VEKSTKRAV 17
SKIPSGRAV 17
REFORMKRAV 17
MILLIONKRAV 17
INKASSOKRAV 17
TARIFFKRAV 16
FOLKEKRAV 16
PÅKRAV 16
GARANTIKRAV 16
VOLLGRAV 16
UNDERGRAV 16
GJENKRAV 16
SÆRKRAV 16
STANDARDKRAV 16
KREDITTKRAV 16
FORMKRAV 15
ARVEKRAV 15
SKANSEGRAV 15
LUNTETRAV 15
VASSGRAV 15
MINSTEKRAV 15
PRISKRAV 15
VEGKRAV 15
URNEGRAV 15
SMÅKRAV 15
LÅNEKRAV 15
SKATTEKRAV 15
HVORAV 15
KRIGSGRAV 15
VANNGRAV 15
ARRESTKRAV 14
SKADEKRAV 14
SMÅTRAV 14
TANKSGRAV 14
VEIKRAV 14
MASSEGRAV 14
FALLGRAV 13
TANKGRAV 13
ETTERKRAV 13
MOTKRAV 13
RETTSKRAV 13
RENSEKRAV 13
BEGRAV 13
REINGRAV 12
LEIEKRAV 12
DATAKRAV 12
NEDGRAV 11
ISKRAV 10
HERAV 10
BRAV 10
GRAV 8
DERAV 8
KRAV 8
TRAV 7

Lignende ord av RAV

Anagram av RAV

For mer informasjon om ordet RAV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok