RAV i Scrabble - ordspill.com

RAV i Scrabble

RAV er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1A1V4

Ved å legge til én bokstav til RAV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÆRA 12
RÆVA 12
RØVA 11
VÅRA 10
BRAV 10
VARP 10
RUVA 10
HARV 9
OVRA 8
VRAK 8
VARM 8
VARK 8
VARG 8
ROVA 8
GARV 8
ORVA 8
GRAV 8
KVAR 8
KRAV 8
KARV 8
VARD 7
DAVR 7
DRAV 7
VATR 7
VART 7
VARL 7
IVRA 7
VARI 7
VARE 7
TRAV 7
VADR 7
NARV 7
TARV 7
SVAR 7
SARV 7
LARV 7
AVER 7
RIVA 7
REVA 7
RAVN 7
RAVL 7
RAVE 7
ARVE 7

Ord som starter på RAV

OrdPoeng
RAVNEFJÆRENE 24
RAVNEFJØRENE 23
RAVNEFJÆRER 23
RAVNEFJÆREN 23
RAVNEFJØRER 22
RAVNEFJÆRA 22
RAVNEFJØREN 22
RAVNEFJÆR 21
RAVNEFJØRA 21
RAVNEMØDRENE 20
RAVNEFJØR 20
RAVNEFLOKKENE 20
RAVNEFLOKKER 19
RAVNEFLOKKEN 19
RAVNELÆTENE 19
RAVNEMØDRER 19
RAVNEKLØRNE 19
RAVLTRYNENE 19
RAVLTRYNET 18
RAVGÆRENT 18
RAVLTRYNER 18
RAVNELÆTER 18
RAVNEMØDRE 18
RAVNESKRIKENE 18
RAVNELÆTET 18
RAVENDUKENE 18
RAVNEKROKENE 18
RAVNELÆTE 17
RAVSYRENE 17
RAVNELÆTA 17
RAVLTRYNA 17
RAVMØRKE 17
RAVGÆRNE 17
RAVLTRYNE 17
RAVNUNGENE 17
RAVNEKLØR 17
RAVENDUKEN 17
RAVNEFLOKK 17
RAVMØRKT 17
RAVENDUKER 17
RAVNEKROKEN 17
RAVNEKROKER 17
RAVNESKRIKET 17
RAVGÆREN 17
RAVNSVARTE 16
RAVNUNGEN 16
RAVNESKRIKA 16
RAVNUNGER 16
RAVNEFEDRENE 16
RAVSYRER 16
RAVOLJENE 16
RAVMØRK 16
RAVSYREN 16
RAVFARGEDE 15
RAVASJENE 15
RAVNEMOREN 15
RAVOLJEN 15
RAVFARGETE 15
RAVNEKLOEN 15
RAVNEKROK 15
RAVNÅTENE 15
RAVOLJER 15
RAVSYRA 15
RAVNUNGE 15
RAVNSVART 15
RAVENDUK 15
RAVNEREIRENE 15
RAVNESKRIK 15
RAVSYRE 15
RAVOLJE 14
RAVFARGET 14
RAVOLJA 14
RAVNEMORA 14
RAVNEKLOA 14
RAVIGOTEN 14
RAVFISKET 14
RAVNEFEDRE 14
RAVNORSKE 14
RAVIOLIENE 14
RAVGULE 14
RAVASJER 14
RAVGULT 14
RAVASJEN 14
RAVNEFAREN 14
RAVNÅTER 14
RAVNÅTET 14
RAVNEREDENE 14
RAVNEREIRET 14
RAVNÅTEN 14
RAVNEGALE 13
RAVNEKLO 13
RAVELINENE 13
RAVNEGALT 13
RAVIOLIER 13
RAVNEMOR 13
RAVFARGA 13
RAVNSORTE 13
RAVGUL 13
RAVIGOTE 13
RAVASJE 13
RAVIOLIEN 13
RAVNEREIRA 13
RAVNEREDER 13
RAVLINGEN 13
RAVNÅTE 13
RAVFISKE 13
RAVNÅTA 13
RAVNORSK 13
RAVGALENT 13
RAVNEREDET 13
RAVLINGA 12
RAVNSORT 12
RAVNEREIR 12
RAVGALNE 12
RAVNEGAL 12
RAVNEFAR 12
RAVINGEN 12
RAVGALEN 12
RAVNEREDA 12
RAVELINEN 12
RAVNEREDE 12
RAVELINER 12
RAVGALE 11
RAVINENE 11
RAVIOLI 11
RAVINGA 11
RAVLENDE 11
RAVGALT 11
RAVLING 11
RAVINER 10
RAVNENE 10
RAVING 10
RAVENDE 10
RAVINEN 10
RAVELIN 10
RAVGAL 10
RAVLETE 10
RAVLER 9
RAVENE 9
RAVLES 9
RAVNER 9
RAVLET 9
RAVNEN 9
RAVINA 9
RAVINE 9
RAVETE 9
RAVEN 8
RAVET 8
RAVLE 8
RAVES 8
RAVLA 8
RAVER 8
RAVN 7
RAVE 7
RAVA 7
RAVL 7

Ord som slutter med RAV

OrdPoeng
JORDBRUKSKRAV 28
MILJØVERNKRAV 28
LØNNSOMHETSKRAV 27
PRESTASJONSKRAV 26
UTLEVERINGSKRAV 26
POSTOPPKRAV 26
FUNKSJONSKRAV 26
KUNNSKAPSKRAV 25
HØVDINGGRAV 25
UTSLIPPSKRAV 25
PRINSIPPKRAV 25
REFUSJONSKRAV 25
UTBEDRINGSKRAV 25
JUSTERINGSKRAV 25
SELVSTYREKRAV 25
BJØRNEGRAV 24
LANDBRUKSKRAV 24
MAKSIMUMSKRAV 24
KOMPETANSEKRAV 24
KVITTERINGSKRAV 24
KONSESJONSKRAV 24
EGENKAPITALKRAV 24
AKTSOMHETSKRAV 23
OPPTAKSKRAV 23
UNNTAKELSESKRAV 23
HABILITETSKRAV 23
FORHÅNDSKRAV 23
OVERGANGSKRAV 23
FORSIKRINGSKRAV 23
MINIMUMSKRAV 22
LOJALITETSKRAV 22
TIMELØNNSKRAV 22
AKTIVITETSKRAV 22
SIKKERHETSKRAV 22
GEBYRKRAV 22
KJEMPEKRAV 22
SØLIBATKRAV 22
FLYGERKRAV 21
KLIPPEGRAV 21
SKYTTERGRAV 21
BRUKERKRAV 21
MILJØKRAV 21
KVALITETSKRAV 21
VEDERLAGSKRAV 21
HUSLEIEKRAV 20
ASSURANSEKRAV 20
KONTRAKTSKRAV 20
VELFERDSKRAV 20
ERSTATNINGSKRAV 20
UNNTAKSKRAV 19
HONORARKRAV 19
BEVISKRAV 19
LØVEGRAV 19
FESTNINGSGRAV 19
HOVEDKRAV 19
BIDRAGSKRAV 19
VIKINGGRAV 19
LØPEGRAV 19
KAPITALKRAV 19
KONTRAKTKRAV 19
ANSVARSKRAV 18
KVINNEGRAV 18
SANNHETSKRAV 18
ORKESTERGRAV 18
KARAKTERKRAV 18
ULVEGRAV 18
AVGASSKRAV 18
TILLEGGSKRAV 18
KARANTENEKRAV 18
SMØREGRAV 18
OPPKRAV 18
KVINNEKRAV 18
VEKSTKRAV 17
MILLIARDKRAV 17
INNTEKTSKRAV 17
DYREGRAV 17
BORGGRAV 17
MILLIONKRAV 17
INKASSOKRAV 17
LØNNSKRAV 17
SKIPSGRAV 17
REFORMKRAV 17
PENGEKRAV 17
SÆRKRAV 16
STANDARDKRAV 16
GJENKRAV 16
UNDERGRAV 16
TARIFFKRAV 16
PÅKRAV 16
VOLLGRAV 16
FOLKEKRAV 16
KREDITTKRAV 16
GARANTIKRAV 16
VEGKRAV 15
PRISKRAV 15
LÅNEKRAV 15
URNEGRAV 15
FORMKRAV 15
VASSGRAV 15
VANNGRAV 15
MINSTEKRAV 15
ARVEKRAV 15
SMÅKRAV 15
KRIGSGRAV 15
SKATTEKRAV 15
HVORAV 15
SKANSEGRAV 15
LUNTETRAV 15
SKADEKRAV 14
ARRESTKRAV 14
TANKSGRAV 14
SMÅTRAV 14
VEIKRAV 14
MASSEGRAV 14
RENSEKRAV 13
MOTKRAV 13
BEGRAV 13
ETTERKRAV 13
FALLGRAV 13
RETTSKRAV 13
TANKGRAV 13
LEIEKRAV 12
TESTKRAV 12
DATAKRAV 12
ARKITRAV 12
REINGRAV 12
INNGRAV 11
NEDGRAV 11
ISKRAV 10
HERAV 10
BRAV 10
DERAV 8
KRAV 8
GRAV 8
TRAV 7
DRAV 7

Lignende ord av RAV

Anagram av RAV

For mer informasjon om ordet RAV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RAV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok