RED i Scrabble - ordspill.com

RED i Scrabble

RED er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1D1

Ved å legge til én bokstav til RED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYRE 9
DYER 9
ØDER 8
RØDE 8
ÅDRE 7
DREP 7
DÅER 7
DURE 7
DUER 7
DRUE 7
DREV 7
BEDR 7
DÅRE 7
REVD 7
EDRU 7
RUDE 7
RÅDE 7
VEDR 7
VERD 7
VRED 7
DERB 7
BRED 7
HEDR 6
HERD 6
ODER 5
KRED 5
MERD 5
RODE 5
ORDE 5
FERD 5
FRED 5
DEMR 5
DOER 5
DORE 5
DREG 5
IDER 4
DERI 4
DERT 4
DIER 4
TRED 4
DREI 4
RIDE 4
DREN 4
REID 4
REDA 4
RADE 4
DRET 4
ENDR 4
NERD 4
ARDE 4

Ord som starter på RED

OrdPoeng
REDNINGSBØYER 26
REDNINGSBØYE 25
REDNINGSBØYA 25
REDEBYGGINGEN 24
REDUPLIKASJON 24
REDEBYGGINGA 23
REDEBYGGING 22
REDSKAPSBUEN 22
REDSKAPSBUER 22
REDUKSJONISME 22
REDEGJØRINGEN 22
REDEGJØRELSER 21
REDSKAPSBUA 21
REDSKAPSBODEN 21
REDERFORBUNDA 21
REDEGJØRINGA 21
REDEGJØRELSE 20
REDEGJØRING 20
REDEGJØRENDE 20
REDUKSJONIST 20
REDNINGSBÅTER 20
REDUKSJONENE 20
REDSKAPSBU 20
REDERFORBUND 20
REDUKSJONEN 19
REDUKSJONER 19
REDSKAPSBOD 19
REDERNÆRINGER 19
REDERINÆRINGA 19
REDNINGSKORPS 19
REDWOODENE 19
REDUPLISERTE 18
REDSELSDØGNET 18
REDNINGSSKIPA 18
REDAKTØRSTOL 18
REDERINÆRING 18
REDWOODEN 18
REDESOPPENE 18
REDSKAPSKASSA 18
REDUPLISERER 18
REDNINGSBÅT 18
REDSKAPSKASSE 18
REDEGJØRES 18
REDUPLISERES 18
REDAKTØRTIDER 18
REDWOODER 18
REDERNÆRINGA 18
REDAKSJONELT 17
REDNINGSLØST 17
REDUPLISERT 17
REDESOPPER 17
REDUSERBARE 17
REDERNÆRING 17
REDUPLISERE 17
REDUSERBART 17
REDESOPPEN 17
REDNINGSDÅDEN 17
REDEGJØRE 17
REDAKSJONENE 17
REDNINGSBELTA 17
REDNINGSLAUSE 17
REDNINGSBILER 17
REDNINGSDÅDER 17
REDNINGSLØSE 17
REDSELSDØGNA 17
REDAKSJONELL 17
REDAKTØRTIDA 17
REDUKSJON 17
REDNINGSSJEF 17
REDNINGSSKIP 17
REDAKSJONEN 16
REDUSERINGEN 16
REDUKTIVE 16
REDUKTIVT 16
REDUPLISER 16
REDEGJØR 16
REDNINGSLAUS 16
REDELIGHETENE 16
REDUSERBAR 16
REDSELSFULLT 16
REDWOOD 16
REDNINGSVEST 16
REDSELSFULLE 16
REDUSERINGER 16
REDNINGSLØS 16
REDAKTØRENE 16
REDSELSDØGN 16
REDOBLINGEN 16
REDAKSJONER 16
REDNINGSPLAN 16
REDAKTØRTID 16
REDOBLINGA 15
REDEFINERINGA 15
REDELIGHETER 15
REDNINGSHEIS 15
REDUNDANSENE 15
REDDHUGEN 15
REDNINGSDRAKT 15
REDEGJORDE 15
REDEPLASSENE 15
REDETRÆRNE 15
REDAKTØRER 15
REDNINGSBIL 15
REDEGJORTE 15
REDNINGSSTIGE 15
REDELIGHETEN 15
REDSELSÅRENE 15
REDSELSFULL 15
REDUSERINGA 15
REDNINGSDÅD 15
REDUKTASENE 15
REDAKTØREN 15
REDUKTIV 15
REDESOPP 15
REDOBLING 14
REDEPLASSER 14
REDOBLENDE 14
REDUSERING 14
REDUKTASER 14
REDEPLASSEN 14
REDEFINERING 14
REDNINGSMANN 14
REDSKAPENE 14
REDIGERINGEN 14
REDDSOMMERE 14
REDELIGHETA 14
REDUKTASEN 14
REDUNDANSER 14
REDUSERENDE 14
REDEGJORT 14
REDERIDRIFTEN 14
REDAKSJON 14
REDIGERINGER 14
REDSELSÅRET 14
REDUNDANSEN 14
REDNINGSMENN 14
REDOBLEDE 13
REDERIDRIFTA 13
REDUNDANTE 13
REDETRÆR 13
REDSELSÅRA 13
REDOBLETE 13
REDUKTASE 13
REDIGERINGA 13
REDSELSLAGNE 13
REDINGOTENE 13
REDELIGHET 13
REDSELSLAGEN 13
REDSKAPET 13
REDSKAPEN 13
REDDHUG 13
REDEBONNE 13
REDSKAPER 13
REDAKTØR 13
REDEEGGENE 12
REDINGOTEN 12
REDERLAGENE 12
REDEBONE 12
REDOBLET 12
REDEBONT 12
REDERIDRIFT 12
REDOBLER 12
REDIGERERNE 12
REDEFINERES 12
REDEFINERTE 12
REDIGEREREN 12
REDIGERENDE 12
REDOBLES 12
REDUSERES 12
REDSELSTIDEN 12
REDUSERER 12
REDUSERTE 12
REDEPLASS 12
REDUTTENE 12
REDDSOMME 12
REDSELSÅR 12
REDDHARENE 12
REDUNDANT 12
REDIGERING 12
REDERIANSATT 12
REDUNDANS 12
REDSKAPA 12
REDINGOTER 12
REDEFINERER 12
REDDSOMSTE 12
REDERSTANDER 12
REDUITENE 12
REDERSTANDEN 12
REDEBON 11
REDSELSTIDA 11
REDSKAP 11
REDOBLA 11
REDOBLE 11
REDUSERT 11
REDUSERE 11
REDUTTER 11
REDUITER 11
REDDSOMST 11
REDEEGGET 11
REDIGERERE 11
REDEFINERE 11
REDNINGENE 11
REDUTTEN 11
REDERLAGET 11
REDELIGSTE 11
REDDHAREN 11
REDELIGERE 11
REDDHETEN 11
REDUITEN 11
REDEFINERT 11
REDDHARER 11
REDDIKENE 10
REDUSER 10
REDIGERER 10
REDNINGER 10
REDDHARE 10
REDSELSTID 10
REDEFINER 10
REDDHETA 10
REDEEGGA 10
REDIGERES 10
REDERSTAND 10
REDINGOT 10
REDELIGST 10
REDIGERTE 10
REDNINGEN 10
REDDINGEN 10
REDERLAGA 10
REDOBL 10
REDDSOMT 10
REDDIKEN 9
REDDIKER 9
REDDSOM 9
REDUIT 9
REDUTT 9
REDIGSTE 9
REDETREET 9
REDLINENE 9
REDIGERE 9
REDERIENE 9
REDIGERT 9
REDERLAG 9
REDEEGG 9
REDNINGA 9
REDDHET 9
REDELIGE 9
REDDINGA 9
REDINGEN 9
REDIGST 8
REDDING 8
REDINGA 8
REDIGER 8
REDNING 8
REDDENDE 8
REDSELEN 8
REDETREA 8
REDDEDES 8
REDLINES 8
REDERIER 8
REDLINER 8
REDDERNE 8
REDDEREN 8
REDSLENE 8
REDDESTE 8
REDERIET 8
REDELIG 8
REDLINEN 8
REDING 7
REDERNE 7
REDIGE 7
REDLINE 7
REDDEDE 7
REDEREN 7
REDDEST 7
REDENDE 7
REDSLER 7
REDERIA 7
REDDERE 7
REDDETE 7
REDETRE 7
REDDIK 7
REDEDE 6
REDIG 6
REDDES 6
REDERE 6
REDERI 6
REDDER 6
REDSEL 6
REDETE 6
REDENE 6
REDDET 6
REDER 5
REDDE 5
REDET 5
REDES 5
REDEN 5
REDDA 5
REDD 4
REDE 4
REDA 4

Ord som slutter med RED

OrdPoeng
CROSSBRED 22
HELLIGDAGSFRED 19
KONKURSSKRED 19
HELGEDAGSFRED 18
SKULDERBRED 18
BRINGEBRED 17
JEVNBRED 17
SØNDAGSFRED 17
FAVNEBRED 16
FAVNBRED 15
JULEFRED 15
BYFRED 15
ARBEIDSFRED 15
VERDENSFRED 15
SEPARATFRED 15
KAPPRED 14
BORGFRED 14
TOPPRED 14
HANDELSFRED 14
JORDSKRED 14
BOKSKRED 14
JAMBRED 14
OVERSKRED 14
UNDERSKRED 14
VALGSKRED 14
HERDEBRED 14
SPRENGRED 13
AKSELBRED 13
SJELEFRED 13
GUDSFRED 13
BORGERED 13
GRAVFRED 13
AKSLEBRED 13
HELGEFRED 13
SNØSKRED 13
HUSFRED 13
UTSPRED 13
FORBERED 13
OPPRED 13
FRAMSKRED 12
HEIMFRED 12
FORVRED 12
OVERTRED 12
HELBRED 12
FREMSKRED 12
KIRKEFRED 12
HINDERRED 11
TILBERED 11
DOMMERED 11
TOTALFRED 11
ATSPRED 10
LEIRSKRED 10
OMINNRED 10
ADSPRED 10
LANDEFRED 10
BESTRED 10
HANDRED 9
FORTRED 9
SKAMRED 9
BETRED 9
UFRED 9
MATFRED 9
BERED 8
SPRED 8
UTRED 8
RIDDERED 8
HERRED 8
MARERED 8
VRED 7
BRED 7
INNRED 6
SKRED 6
TILRED 6
KRED 5
STRED 5
FRED 5
TRED 4

Bøyningsformer av RED

Anagram av RED

For mer informasjon om ordet RED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok