RED i Scrabble - ordspill.com

RED i Scrabble

RED er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1D1

Ved å legge til én bokstav til RED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYRE 9
DYER 9
ØDER 8
RØDE 8
RUDE 7
BEDR 7
EDRU 7
DÅRE 7
DÅER 7
DUER 7
DRUE 7
DREV 7
DURE 7
DREP 7
VERD 7
RÅDE 7
DERB 7
VRED 7
BRED 7
REVD 7
HERD 6
HEDR 6
DOER 5
DEMR 5
DORE 5
FERD 5
FRED 5
RODE 5
MERD 5
ODER 5
ORDE 5
TRED 4
REID 4
RIDE 4
ARDE 4
REDA 4
RADE 4
NERD 4
IDER 4
DRET 4
DREN 4
DREI 4
DIER 4
DERT 4
DERI 4
ENDR 4

Ord som starter på RED

OrdPoeng
REDNINGSBØYEN 26
REDNINGSBØYER 26
REDNINGSBØYA 25
REDNINGSBØYE 25
REDEBYGGINGEN 24
REDEBYGGINGER 24
REDUPLIKASJON 24
REDEBYGGINGA 23
REDSKAPSBUENE 23
REDSKAPSBUER 22
REDUKSJONISME 22
REDSKAPSBUEN 22
REDEGJØRINGEN 22
REDEBYGGING 22
REDEGJØRINGER 22
REDSKAPSBODER 21
REDEGJØRELSER 21
REDERFORBUNDA 21
REDEGJØRELSEN 21
REDEGJØRINGA 21
REDAKTØRKRAKK 21
REDSKAPSBUA 21
REDNINGSBÅTER 20
REDEGJØRING 20
REDUKSJONENE 20
REDEGJØRENDE 20
REDUKSJONIST 20
REDSKAPSBU 20
REDEGJØRELSE 20
REDERFORBUND 20
REDNINGSBÅTEN 20
REDSKAPSBOD 19
REDUKSJONEN 19
REDUKSJONER 19
REDWOODENE 19
REDERNÆRINGEN 19
REDERNÆRINGER 19
REDNINGSKORPS 19
REDERINÆRINGA 19
REDUPLISERER 18
REDSKAPSKASSE 18
REDNINGSSKIPA 18
REDSKAPSKASSA 18
REDNINGSBÅT 18
REDAKTØRTIDER 18
REDSELSDØGNET 18
REDERNÆRINGA 18
REDAKSJONELLE 18
REDNINGSFLÅTE 18
REDAKTØRTIDEN 18
REDERINÆRING 18
REDWOODER 18
REDUPLISERTE 18
REDAKTØRSTOL 18
REDUPLISERES 18
REDWOODEN 18
REDEGJØRES 18
REDNINGSLØST 17
REDNINGSBILEN 17
REDNINGSSJEF 17
REDEGJØRE 17
REDNINGSSKIP 17
REDAKSJONELT 17
REDAKSJONENE 17
REDAKTØRTIDA 17
REDSELSDØGNA 17
REDAKSJONELL 17
REDNINGSBELTE 17
REDUPLISERT 17
REDUPLISERE 17
REDNINGSLØSE 17
REDNINGSBILER 17
REDUSERBART 17
REDNINGSDÅDEN 17
REDNINGSBELTA 17
REDERNÆRING 17
REDNINGSLAUSE 17
REDUKSJON 17
REDNINGSDÅDER 17
REDUSERBARE 17
REDUSERINGENE 17
REDUSERINGER 16
REDUKTIVT 16
REDNINGSLAUS 16
REDUKTIVE 16
REDUSERINGEN 16
REDNINGSVEST 16
REDNINGSLØS 16
REDEGJØR 16
REDUSERBAR 16
REDAKTØRTID 16
REDDHUGENE 16
REDWOOD 16
REDAKSJONEN 16
REDELIGHETENE 16
REDSELSFULLT 16
REDAKSJONER 16
REDSELSDØGN 16
REDNINGSPLAN 16
REDAKTØRENE 16
REDSELSFULLE 16
REDUPLISER 16
REDELIGHETEN 15
REDEGJORDE 15
REDAKTØREN 15
REDNINGSBIL 15
REDNINGSDÅD 15
REDEPLASSENE 15
REDUSERINGA 15
REDEGJORTE 15
REDUNDANSENE 15
REDAKTØRER 15
REDSELSFULL 15
REDDHUGER 15
REDNINGSHEIS 15
REDUKTIV 15
REDDHUGEN 15
REDNINGSDRAKT 15
REDNINGSSTIGE 15
REDELIGHETER 15
REDUSERING 14
REDNINGSMANN 14
REDELIGHETA 14
REDOBLENDE 14
REDUNDANSER 14
REDUSERENDE 14
REDEPLASSEN 14
REDDSOMMERE 14
REDIGERINGEN 14
REDEGJORT 14
REDAKSJON 14
REDUNDANSEN 14
REDNINGSLEDER 14
REDERIDRIFTER 14
REDNINGSMENN 14
REDSKAPENE 14
REDERIDRIFTEN 14
REDEPLASSER 14
REDIGERINGER 14
REDSELSLAGENT 14
REDERIANSATTE 13
REDAKTØR 13
REDIGERINGA 13
REDINGOTENE 13
REDOBLETE 13
REDDHUG 13
REDSKAPEN 13
REDSKAPER 13
REDELIGHET 13
REDSELSLAGEN 13
REDEBONNE 13
REDOBLEDE 13
REDSKAPET 13
REDERIDRIFTA 13
REDUNDANTE 13
REDSELSLAGNE 13
REDERSTANDER 12
REDIGERENDE 12
REDERSTANDEN 12
REDSELSTIDER 12
REDSELSTIDEN 12
REDERIANSATT 12
REDERLAGENE 12
REDOBLET 12
REDIGERING 12
REDUSERTE 12
REDDSOMME 12
REDDHARENE 12
REDOBLER 12
REDINGOTER 12
REDUNDANS 12
REDUTTENE 12
REDUNDANT 12
REDEBONT 12
REDEPLASS 12
REDSKAPA 12
REDOBLES 12
REDUSERER 12
REDINGOTEN 12
REDUSERES 12
REDERIDRIFT 12
REDDSOMSTE 12
REDOBLE 11
REDDHAREN 11
REDUTTER 11
REDDHARER 11
REDDSOMST 11
REDSELSTIDA 11
REDERLAGET 11
REDUSERT 11
REDELIGSTE 11
REDDINGENE 11
REDUTTEN 11
REDOBLA 11
REDSKAP 11
REDNINGENE 11
REDUSERE 11
REDELIGERE 11
REDEBON 11
REDIGERTE 10
REDINGOT 10
REDIGERES 10
REDDHARE 10
REDNINGEN 10
REDINGENE 10
REDDSOMT 10
REDOBL 10
REDDINGER 10
REDDIKENE 10
REDIGERER 10
REDERLAGA 10
REDDINGEN 10
REDELIGST 10
REDSELSTID 10
REDERSTAND 10
REDNINGER 10
REDUSER 10
REDINGEN 9
REDIGERE 9
REDUTT 9
REDNINGA 9
REDDIKER 9
REDINGER 9
REDDSOM 9
REDDIKEN 9
REDIGSTE 9
REDELIGE 9
REDDINGA 9
REDERLAG 9
REDIGERT 9
REDERIENE 9
REDIGST 8
REDDESTE 8
REDDERNE 8
REDDING 8
REDERIER 8
REDDENDE 8
REDIGER 8
REDELIG 8
REDSLENE 8
REDINGA 8
REDDEREN 8
REDERIET 8
REDNING 8
REDSELEN 8
REDDIK 7
REDDEST 7
REDIGE 7
REDENDE 7
REDDERE 7
REDDETE 7
REDDEDE 7
REDERIA 7
REDLINE 7
REDEREN 7
REDERNE 7
REDSLER 7
REDING 7
REDDES 6
REDDER 6
REDDET 6
REDERE 6
REDEDE 6
REDETE 6
REDENE 6
REDSEL 6
REDIG 6
REDERI 6
REDDE 5
REDDA 5
REDET 5
REDEN 5
REDES 5
REDER 5
REDA 4
REDD 4
REDE 4

Ord som slutter med RED

OrdPoeng
HELLIGDAGSFRED 19
KONKURSSKRED 19
HELGEDAGSFRED 18
SKULDERBRED 18
SØNDAGSFRED 17
BRINGEBRED 17
FAVNEBRED 16
VERDENSFRED 15
ARBEIDSFRED 15
SEPARATFRED 15
JULEFRED 15
BYFRED 15
FAVNBRED 15
KAPPRED 14
BOKSKRED 14
OVERSKRED 14
VALGSKRED 14
HERDEBRED 14
JORDSKRED 14
UNDERSKRED 14
HANDELSFRED 14
BORGFRED 14
AKSLEBRED 13
HELGEFRED 13
SJELEFRED 13
SPRENGRED 13
AKSELBRED 13
SNØSKRED 13
GUDSFRED 13
GRAVFRED 13
FORBERED 13
OPPRED 13
HUSFRED 13
UTSPRED 13
OVERTRED 12
HELBRED 12
HEIMFRED 12
FORVRED 12
KIRKEFRED 12
TILBERED 11
TOTALFRED 11
DOMMERED 11
ATSPRED 10
LEIRSKRED 10
ADSPRED 10
OMINNRED 10
LANDEFRED 10
BESTRED 10
HANDRED 9
SKAMRED 9
MATFRED 9
BETRED 9
FORTRED 9
UFRED 9
SPRED 8
BERED 8
UTRED 8
HERRED 8
MARERED 8
BRED 7
VRED 7
TILRED 6
INNRED 6
SKRED 6
STRED 5
FRED 5
TRED 4

Bøyningsformer av RED

Lignende ord av RED

Anagram av RED

For mer informasjon om ordet RED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok