RED i Scrabble - ordspill.com

RED i Scrabble

RED er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1D1

Ved å legge til én bokstav til RED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYRE 9
DYER 9
ØDER 8
RØDE 8
ÅDRE 7
DREP 7
DÅER 7
DURE 7
DUER 7
DRUE 7
DREV 7
BEDR 7
DÅRE 7
REVD 7
EDRU 7
RUDE 7
RÅDE 7
VEDR 7
VERD 7
VRED 7
DERB 7
BRED 7
HEDR 6
HERD 6
ODER 5
KRED 5
MERD 5
RODE 5
ORDE 5
FERD 5
FRED 5
DEMR 5
DOER 5
DORE 5
DREG 5
IDER 4
DERI 4
DERT 4
DIER 4
TRED 4
DREI 4
RIDE 4
DREN 4
REID 4
REDA 4
RADE 4
DRET 4
ENDR 4
NERD 4
ARDE 4

Ord som starter på RED

OrdPoeng
REDNINGSBØYEN 26
REDNINGSBØYA 25
REDNINGSBØYE 25
REDEBYGGINGEN 24
REDEBYGGINGA 23
REDSKAPSBUENE 23
REDSKAPSBUER 22
REDSKAPSBUEN 22
REDEGJØRINGER 22
REDEBYGGING 22
REDAKTØRKRAKK 21
REDEGJØRINGA 21
REDERFORBUNDA 21
REDSKAPSBUA 21
REDEGJØRELSEN 21
REDSKAPSBODER 21
REDERFORBUND 20
REDUKSJONENE 20
REDNINGSBÅTEN 20
REDSKAPSBU 20
REDUKSJONIST 20
REDEGJØRELSE 20
REDEGJØRENDE 20
REDEGJØRING 20
REDSKAPSBOD 19
REDUKSJONER 19
REDUKSJONEN 19
REDWOODENE 19
REDERNÆRINGEN 19
REDWOODEN 18
REDUPLISERER 18
REDUPLISERTE 18
REDNINGSBÅT 18
REDAKTØRSTOL 18
REDAKSJONELLE 18
REDNINGSSKIPA 18
REDERINÆRING 18
REDESOPPENE 18
REDWOODER 18
REDEGJØRES 18
REDERNÆRINGA 18
REDAKTØRTIDEN 18
REDUPLISERES 18
REDUPLISERE 17
REDERNÆRING 17
REDEGJØRE 17
REDUSERBART 17
REDUPLISERT 17
REDUSERBARE 17
REDESOPPEN 17
REDESOPPER 17
REDUKSJON 17
REDNINGSBILEN 17
REDSELSDØGNA 17
REDNINGSLØST 17
REDNINGSSKIP 17
REDNINGSSJEF 17
REDNINGSLØSE 17
REDNINGSBELTA 17
REDNINGSDÅDEN 17
REDNINGSBELTE 17
REDAKSJONELL 17
REDUSERINGENE 17
REDAKTØRTIDA 17
REDAKSJONENE 17
REDAKSJONELT 17
REDNINGSPLAN 16
REDUKTIVT 16
REDUPLISER 16
REDNINGSLAUS 16
REDAKTØRTID 16
REDSELSDØGN 16
REDAKSJONEN 16
REDOBLINGEN 16
REDAKSJONER 16
REDUSERINGER 16
REDSELSFULLT 16
REDUKTIVE 16
REDNINGSVEST 16
REDSELSFULLE 16
REDUSERINGEN 16
REDAKTØRENE 16
REDNINGSLØS 16
REDUSERBAR 16
REDEGJØR 16
REDWOOD 16
REDUKTASENE 15
REDELIGHETEN 15
REDNINGSHEIS 15
REDOBLINGA 15
REDETRÆRNE 15
REDAKTØRER 15
REDDHUGEN 15
REDSELSÅRENE 15
REDUNDANSENE 15
REDEGJORTE 15
REDNINGSDÅD 15
REDELIGHETER 15
REDUSERINGA 15
REDAKTØREN 15
REDEPLASSENE 15
REDIGERINGENE 15
REDNINGSBIL 15
REDESOPP 15
REDUKTIV 15
REDEGJORDE 15
REDSELSFULL 15
REDNINGSDRAKT 15
REDEFINERINGA 15
REDSKAPENE 14
REDOBLING 14
REDEPLASSEN 14
REDUNDANSER 14
REDIGERINGER 14
REDAKSJON 14
REDNINGSMENN 14
REDSELSÅRET 14
REDUKTASER 14
REDUSERENDE 14
REDUSERING 14
REDOBLENDE 14
REDUKTASEN 14
REDDSOMMERE 14
REDEPLASSER 14
REDUNDANSEN 14
REDELIGHETA 14
REDIGERINGEN 14
REDSELSLAGENT 14
REDEFINERENDE 14
REDEFINERING 14
REDNINGSMANN 14
REDERIDRIFTEN 14
REDNINGSLEDER 14
REDEGJORT 14
REDAKTØR 13
REDEBONNE 13
REDSKAPER 13
REDSELSÅRA 13
REDSKAPET 13
REDIGERINGA 13
REDUKTASE 13
REDSELSLAGEN 13
REDSKAPEN 13
REDERSTANDENE 13
REDELIGHET 13
REDERIDRIFTA 13
REDDHUG 13
REDOBLETE 13
REDSELSLAGNE 13
REDERIANSATTE 13
REDOBLEDE 13
REDINGOTENE 13
REDETRÆR 13
REDUNDANTE 13
REDEFINERES 12
REDERIDRIFT 12
REDINGOTER 12
REDOBLES 12
REDIGERENDE 12
REDOBLER 12
REDEFINERTE 12
REDEBONE 12
REDOBLET 12
REDEBONT 12
REDIGERERNE 12
REDERLAGENE 12
REDUTTENE 12
REDUSERER 12
REDUNDANT 12
REDUITENE 12
REDEFINERER 12
REDSELSTIDEN 12
REDUSERTE 12
REDERIANSATT 12
REDUSERES 12
REDDSOMSTE 12
REDIGEREREN 12
REDDHARENE 12
REDUNDANS 12
REDERSTANDEN 12
REDSELSÅR 12
REDDSOMME 12
REDEEGGENE 12
REDINGOTEN 12
REDIGERING 12
REDEPLASS 12
REDSKAPA 12
REDERSTANDER 12
REDOBLE 11
REDOBLA 11
REDSKAP 11
REDSELSTIDA 11
REDEBON 11
REDUSERE 11
REDUITEN 11
REDELIGERE 11
REDDHARER 11
REDDHETEN 11
REDUSERT 11
REDERLAGET 11
REDELIGSTE 11
REDEFINERT 11
REDDHAREN 11
REDIGERERE 11
REDNINGENE 11
REDEEGGET 11
REDEFINERE 11
REDDSOMST 11
REDUTTER 11
REDUTTEN 11
REDUITER 11
REDERSTAND 10
REDNINGER 10
REDOBL 10
REDERLAGA 10
REDDSOMT 10
REDIGERES 10
REDDINGEN 10
REDELIGST 10
REDUSER 10
REDDHETA 10
REDEEGGA 10
REDEFINER 10
REDIGERTE 10
REDNINGEN 10
REDINGOT 10
REDIGERER 10
REDSELSTID 10
REDDHARE 10
REDDIKENE 10
REDLINENE 9
REDERIENE 9
REDDHET 9
REDDIKER 9
REDETREET 9
REDELIGE 9
REDEEGG 9
REDDSOM 9
REDERLAG 9
REDIGERT 9
REDUTT 9
REDUIT 9
REDIGERE 9
REDINGEN 9
REDIGSTE 9
REDDIKEN 9
REDNINGA 9
REDDINGA 9
REDIGST 8
REDSELEN 8
REDLINES 8
REDERIER 8
REDELIG 8
REDNING 8
REDLINER 8
REDDESTE 8
REDERIET 8
REDDEREN 8
REDDENDE 8
REDIGER 8
REDINGA 8
REDLINEN 8
REDDEDES 8
REDDING 8
REDETREA 8
REDDERNE 8
REDSLENE 8
REDERIA 7
REDING 7
REDETRE 7
REDDERE 7
REDIGE 7
REDDIK 7
REDDEST 7
REDDETE 7
REDERNE 7
REDSLER 7
REDEREN 7
REDDEDE 7
REDENDE 7
REDLINE 7
REDIG 6
REDEDE 6
REDENE 6
REDETE 6
REDDER 6
REDDET 6
REDERE 6
REDERI 6
REDDES 6
REDSEL 6
REDDE 5
REDET 5
REDES 5
REDEN 5
REDDA 5
REDER 5
REDE 4
REDA 4
REDD 4

Ord som slutter med RED

OrdPoeng
CROSSBRED 22
HELLIGDAGSFRED 19
KONKURSSKRED 19
HELGEDAGSFRED 18
SKULDERBRED 18
SØNDAGSFRED 17
JEVNBRED 17
BRINGEBRED 17
FAVNEBRED 16
BYFRED 15
JULEFRED 15
FAVNBRED 15
SEPARATFRED 15
VERDENSFRED 15
ARBEIDSFRED 15
OVERSKRED 14
HANDELSFRED 14
BOKSKRED 14
JAMBRED 14
KAPPRED 14
BORGFRED 14
VALGSKRED 14
JORDSKRED 14
TOPPRED 14
HERDEBRED 14
UNDERSKRED 14
SJELEFRED 13
AKSLEBRED 13
GRAVFRED 13
HELGEFRED 13
SNØSKRED 13
AKSELBRED 13
BORGERED 13
SPRENGRED 13
FORBERED 13
OPPRED 13
GUDSFRED 13
HUSFRED 13
UTSPRED 13
OVERTRED 12
KIRKEFRED 12
FREMSKRED 12
FORVRED 12
HELBRED 12
HEIMFRED 12
FRAMSKRED 12
HINDERRED 11
TOTALFRED 11
DOMMERED 11
TILBERED 11
LEIRSKRED 10
BESTRED 10
ATSPRED 10
OMINNRED 10
LANDEFRED 10
ADSPRED 10
HANDRED 9
FORTRED 9
MATFRED 9
UFRED 9
SKAMRED 9
BETRED 9
HERRED 8
BERED 8
MARERED 8
RIDDERED 8
UTRED 8
SPRED 8
BRED 7
VRED 7
TILRED 6
SKRED 6
INNRED 6
STRED 5
KRED 5
FRED 5
TRED 4

Bøyningsformer av RED

Anagram av RED

For mer informasjon om ordet RED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok