REGI i Scrabble - ordspill.com

REGI i Scrabble

REGI er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1E1G2I1

Ved å legge til én bokstav til REGI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGIR 9
GIBER 9
GRIPE 9
GIVER 9
GIPER 9
GREIP 9
GEVIR 9
UGREI 9
HIGER 8
GIMRE 7
GRIME 7
KRIGE 7
MIGER 7
ORGIE 7
GIDRE 6
REING 6
IGLER 6
LIGER 6
REDIG 6
RIGET 6
RIGEL 6
RIGLE 6
RINGE 6
SEIGR 6
SIGER 6
TIGER 6
TIGRE 6
TREIG 6
IGDER 6
DIGRE 6
GRISE 6
GAIER 6
GINER 6
GEIRA 6
GIREN 6
GIRES 6
GIRET 6
GIRTE 6
GITRE 6
GLIRE 6
GILER 6
GNIER 6
GREIA 6
GREID 6
GREIN 6
DIGER 6
GREIT 6
GEIRT 6
GRINE 6

Ord som starter på REGI

OrdPoeng
REGIONSJUKEHUSA 29
REGIONSSJUKEHUS 29
REGIONSSYKEHUSA 28
REGIONSYKEHUSET 28
REGIONSJUKEHUS 28
REGIONSYKEHUSA 27
REGIONSSYKEHUS 27
REGIONSYKEHUS 26
REGIOPPGAVENE 25
REGIOPPGAVEN 24
REGIOPPGAVER 24
REGIOPPGAVE 23
REGIOPPGAVA 23
REGIONBØKENE 22
REGIDEBUTANTENE 22
REGIDEBUTANTEN 21
REGIDEBUTANTER 21
REGIONALSJEFENE 21
REGIONBØKER 21
REGIONALSJEFEN 20
REGIONSSJEFENE 20
REGISTERKJEDENE 20
REGIONALSJEFER 20
REGIONSPLANENE 19
REGIONSJEFENE 19
REGIONSSJEFEN 19
REGIANSVARLIGE 19
REGISTERKJEDER 19
REGIDEBUTANT 19
REGIONSSJEFER 19
REGIBØKENE 19
REGISTERKJEDET 19
REGIUTDANNELSER 19
REGIDEBUTENE 19
REGISTERKJEDEN 19
REGIUTDANNELSEN 19
REGIMEKRITIKERE 19
REGIDEBUTER 18
REGIONPLANENE 18
REGIONSPLANER 18
REGISTERKJEDA 18
REGIONAVISENE 18
REGIONSJEFER 18
REGIANSVARLIG 18
REGISTERKJEDE 18
REGIONSPLANEN 18
REGIUTDANNELSE 18
REGIONALSJEF 18
REGIDEBUTEN 18
REGIMEKRITIKER 18
REGIONBOKEN 18
REGIMEKRITISKE 18
REGIBØKER 18
REGIONSJEFEN 18
REGIMESKIFTENE 18
REGIONPLANER 17
REGIONPLANEN 17
REGIONRÅDENE 17
REGIONAVISER 17
REGIONSSJEF 17
REGIONAVISEN 17
REGISTRERBARE 17
REGIMEKRITISK 17
REGISTRERBART 17
REGIONSTEATERET 17
REGIMESKIFTER 17
REGIMESKIFTET 17
REGIONBOKA 17
REGISTRERINGENE 17
REGISTERTONNENE 17
REGIONSTEATRENE 17
REGIONALISMENE 17
REGISTRERINGER 16
REGIASSISTENTEN 16
REGIONTEATRENE 16
REGISSERINGENE 16
REGISTERTONNET 16
REGIONTEATERET 16
REGIONALISMER 16
REGIONSTEATRET 16
REGISTRERINGEN 16
REGIMESKIFTE 16
REGIMESKIFTA 16
REGIONALISMEN 16
REGISTRATORENE 16
REGIASSISTENTER 16
REGISTRERBAR 16
REGISSØRENE 16
REGIONSJEF 16
REGIONBOK 16
REGIONRÅDET 16
REGIDEBUT 16
REGIONAVISA 16
REGIONSPLAN 16
REGISTRERINGA 15
REGISTRATOREN 15
REGIONSTEATRE 15
REGISSØREN 15
REGISTERTONNA 15
REGIONSTEATRA 15
REGIMETRUE 15
REGIONPLAN 15
REGISSERINGER 15
REGIONRÅDA 15
REGISSØRER 15
REGISTRATORER 15
REGIONTEATRET 15
REGIONSTEATER 15
REGIBOKEN 15
REGIONAVIS 15
REGISSERINGEN 15
REGIONALISME 15
REGIONRÅD 14
REGISTERTONN 14
REGIONTEATER 14
REGIONTEATRA 14
REGISTRANTENE 14
REGISTRERING 14
REGIBOKA 14
REGIMETRU 14
REGIMESSIGE 14
REGISTRERENDE 14
REGIONTEATRE 14
REGISSERINGA 14
REGIASSISTENT 14
REGIBOK 13
REGISSØR 13
REGIMESSIG 13
REGIMENTENE 13
REGISTRANTER 13
REGISTOLENE 13
REGISSERENDE 13
REGISTRANTEN 13
REGISSERING 13
REGISTRATOR 13
REGIMETRO 12
REGISTOLER 12
REGIMENTER 12
REGISTRERTE 12
REGISTRERER 12
REGISTOLEN 12
REGISTRERES 12
REGIMENTET 12
REGISTRENE 11
REGIONENE 11
REGISSERER 11
REGISSERTE 11
REGISSERES 11
REGIONALT 11
REGIMENTA 11
REGIONALE 11
REGISTRERE 11
REGIMENTE 11
REGISTRERT 11
REGISTRANT 11
REGISTERET 11
REGIONER 10
REGIMENE 10
REGIONEN 10
REGIMENT 10
REGIONAL 10
REGISTOL 10
REGINAENE 10
REGISTRER 10
REGISTRET 10
REGISSERT 10
REGISSERE 10
REGISSER 9
REGIMET 9
REGIMER 9
REGIMEN 9
REGISTRA 9
REGISTER 9
REGINAER 9
REGINAEN 9
REGISTRE 9
REGIENE 8
REGIME 8
REGIMA 8
REGION 8
REGINA 7
REGIEN 7
REGIER 7

Ord som slutter med REGI

OrdPoeng
FORBUNDSREGI 21
AVDELINGSREGI 18
FOREGI 9

Bøyningsformer av REGI

Lignende ord av REGI

Anagram av REGI

For mer informasjon om ordet REGI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok