REGI i Scrabble - ordspill.com

REGI i Scrabble

REGI er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1E1G2I1

Ved å legge til én bokstav til REGI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGIR 9
GIBER 9
GRIPE 9
GIVER 9
GIPER 9
GREIP 9
GEVIR 9
UGREI 9
HIGER 8
ORGIE 7
GRIME 7
KRIGE 7
MIGER 7
GIMRE 7
RINGE 6
RIGET 6
RIGEL 6
GRISE 6
REDIG 6
SIGER 6
TIGER 6
TIGRE 6
IGLER 6
IGDER 6
TREIG 6
REING 6
DIGRE 6
GINER 6
GEIRA 6
GEIRT 6
GIREN 6
GIRES 6
GIRET 6
GIRTE 6
GITRE 6
GLIRE 6
GILER 6
GNIER 6
GREIA 6
GREID 6
GREIN 6
DIGER 6
GREIT 6
GRINE 6

Ord som starter på REGI

OrdPoeng
REGIONSSJUKEHUS 29
REGIONSJUKEHUSA 29
REGIONSSYKEHUSA 28
REGIONSJUKEHUS 28
REGIONSYKEHUSET 28
REGIONSYKEHUSA 27
REGIONSSYKEHUS 27
REGIONSYKEHUS 26
REGIOPPGAVENE 25
REGIOPPGAVER 24
REGIOPPGAVEN 24
REGIOPPGAVA 23
REGIOPPGAVE 23
REGIDEBUTANTENE 22
REGIDEBUTANTEN 21
REGIDEBUTANTER 21
REGIONALSJEFENE 21
REGIONSSJEFENE 20
REGISTERKJEDENE 20
REGIONALSJEFER 20
REGIONALSJEFEN 20
REGIDEBUTANT 19
REGIONSJEFENE 19
REGISTERKJEDET 19
REGIDEBUTENE 19
REGIONSPLANENE 19
REGIONSSJEFER 19
REGISTERKJEDEN 19
REGIONSSJEFEN 19
REGIUTDANNELSEN 19
REGIANSVARLIGE 19
REGISTERKJEDER 19
REGIMEKRITIKERE 19
REGIUTDANNELSER 19
REGIMEKRITISKE 18
REGIDEBUTEN 18
REGIDEBUTER 18
REGIMESKIFTENE 18
REGIUTDANNELSE 18
REGIONSJEFEN 18
REGISTERKJEDA 18
REGIONAVISENE 18
REGIONPLANENE 18
REGISTERKJEDE 18
REGIANSVARLIG 18
REGIONSPLANER 18
REGIONALSJEF 18
REGIONSJEFER 18
REGIONSPLANEN 18
REGIMEKRITIKER 18
REGIMEKRITISK 17
REGIONPLANER 17
REGIONAVISER 17
REGIONSTEATRENE 17
REGIMESKIFTER 17
REGIONPLANEN 17
REGIMESKIFTET 17
REGIONSSJEF 17
REGIONAVISEN 17
REGIONALISMENE 17
REGISTERTONNENE 17
REGIONSTEATERET 17
REGISTRERBART 17
REGISTRERINGENE 17
REGISTRERBARE 17
REGISSERINGENE 16
REGIONALISMEN 16
REGIASSISTENTER 16
REGIONALISMER 16
REGISTRATORENE 16
REGISTRERBAR 16
REGIONTEATERET 16
REGIMESKIFTA 16
REGIASSISTENTEN 16
REGISSØRENE 16
REGISTRERINGEN 16
REGIONTEATRENE 16
REGIONAVISA 16
REGIONSJEF 16
REGISTERTONNET 16
REGIONSPLAN 16
REGIDEBUT 16
REGISTRERINGER 16
REGIMESKIFTE 16
REGIONSTEATRET 16
REGIONALISME 15
REGISSØREN 15
REGISTERTONNA 15
REGIONAVIS 15
REGISTRATOREN 15
REGISTRERINGA 15
REGIONPLAN 15
REGIONTEATRET 15
REGIONSTEATER 15
REGIMETRUE 15
REGISSØRER 15
REGISTRATORER 15
REGISSERINGEN 15
REGISSERINGER 15
REGIONSTEATRE 15
REGIONSTEATRA 15
REGIASSISTENT 14
REGISTRANTENE 14
REGISTRERENDE 14
REGIONTEATRE 14
REGIMETRU 14
REGIMESSIGE 14
REGISSERINGA 14
REGIONTEATRA 14
REGISTRERING 14
REGISTERTONN 14
REGIONTEATER 14
REGISSERENDE 13
REGIMENTENE 13
REGIMESSIG 13
REGISTRANTER 13
REGISSERING 13
REGISTRANTEN 13
REGISSØR 13
REGISTRATOR 13
REGISTRERER 12
REGISTRERES 12
REGISTRERTE 12
REGIMENTET 12
REGIMETRO 12
REGIMENTER 12
REGIMENTA 11
REGIONALT 11
REGIONALE 11
REGIMENTE 11
REGISTRERE 11
REGISSERTE 11
REGISSERER 11
REGISTRENE 11
REGISTRANT 11
REGISTRERT 11
REGISSERES 11
REGISTERET 11
REGIONENE 11
REGIONER 10
REGIMENT 10
REGIONEN 10
REGIONAL 10
REGIMENE 10
REGINAENE 10
REGISTRET 10
REGISTRER 10
REGISSERT 10
REGISSERE 10
REGINAER 9
REGIMET 9
REGIMER 9
REGISTRE 9
REGISTRA 9
REGISTER 9
REGISSER 9
REGINAEN 9
REGIENE 8
REGIMA 8
REGION 8
REGIME 8
REGIEN 7
REGIER 7
REGINA 7

Ord som slutter med REGI

OrdPoeng
FORBUNDSREGI 21
AVDELINGSREGI 18
FOREGI 9

Bøyningsformer av REGI

Lignende ord av REGI

Anagram av REGI

For mer informasjon om ordet REGI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok