REGNE i Scrabble - ordspill.com

REGNE i Scrabble

REGNE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1E1G2N1E1

Ved å legge til én bokstav til REGNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYGENE 12
GYRENE 12
RUGENE 10
GREPNE 10
GREVEN 10
BREGNE 10
GÅRENE 10
PENGER 10
BEREGN 10
GJERNE 10
UGNERE 10
VEGNER 10
VENGER 10
VERGEN 10
VRENGE 10
ÅGEREN 10
GREPEN 10
GRUENE 10
ÅGRENE 10
HENGER 9
HEGREN 9
HEGNER 9
EROGEN 8
FEGREN 8
MENGER 8
GENFER 8
KRENGE 8
KNEGER 8
FENGER 8
FERGEN 8
FREGNE 8
GROENE 8
FEGNER 8
SEGNER 7
EIGNER 7
DEGERN 7
REGNES 7
REGNET 7
DEGNER 7
DENGER 7
REGNTE 7
ENERGI 7
REGIEN 7
ENGLER 7
TRENGE 7
TREGEN 7
TENGER 7
TEGNER 7
SERGEN 7
SENGER 7
REGLEN 7
GENERA 7
REGENT 7
GRENET 7
GENIER 7
GENSER 7
GIRENE 7
GEIREN 7
GNIERE 7
GREIEN 7
GREINE 7
GRELEN 7
GRENSE 7
RAGENE 7
GRENTE 7
GEINER 7
GARENE 7
GRETNE 7
GANERE 7
LENGER 7
NEGERT 7
NEGLER 7
LENGRE 7

Ord som starter på REGNE

OrdPoeng
REGNEOPPGAVENE 26
REGNEOPPGAVER 25
REGNEOPPGAVEN 25
REGNEOPPGAVA 24
REGNEKUNNSKAPER 24
REGNEKUNNSKAPEN 24
REGNEOPPGAVE 24
REGNEPRØVENE 23
REGNEOPERASJON 23
REGNEØVINGENE 22
REGNEPRØVEN 22
REGNEPRØVER 22
REGNEAPPARATENE 22
REGNEKUNNSKAP 22
REGNEØVELSENE 21
REGNESTYKKENE 21
REGNEPRØVA 21
REGNEAPPARATER 21
REGNEPRØVE 21
REGNEEKSEMPELET 21
REGNEØVINGEN 21
REGNEØVINGER 21
REGNELÆRERINNEN 21
REGNEEKSEMPLENE 21
REGNELÆRERINNER 21
REGNEAPPARATET 21
REGNELÆRERINNE 20
REGNESTYKKET 20
REGNEEKSEMPLER 20
REGNEEKSEMPLET 20
REGNEØVINGA 20
REGNEØVELSEN 20
REGNEØVELSER 20
REGNEAPPARATA 20
REGNEBØKENE 20
REGNESTYKKER 20
REGNEFERDIGHETA 20
REGNELÆRERINNA 20
REGNEEKSEMPLA 19
REGNESTYKKE 19
REGNESTYKKA 19
REGNEØVELSE 19
REGNEAPPARAT 19
REGNEFERDIGHET 19
REGNEEKSEMPEL 19
REGNEBØKER 19
REGNEØVING 19
REGNELÆREREN 18
REGNELÆRERNE 18
REGNETABELLENE 18
REGNEKUNSTENE 18
REGNEKUNSTEN 17
REGNEMODELLENE 17
REGNEKUNSTER 17
REGNEMASKINENE 17
REGNEVERKENE 17
REGNETABELLER 17
REGNELÆRERE 17
REGNETABELLEN 17
REGNEMASKINEN 16
REGNEMETODENE 16
REGNESENTRALENE 16
REGNEBOKEN 16
REGNEMODELLEN 16
REGNESTAVENE 16
REGNEHEFTENE 16
REGNEMASKINER 16
REGNEVERKER 16
REGNEENHETENE 16
REGNEVERKET 16
REGNETAVLENE 16
REGNEKREFTENE 16
REGNELÆRER 16
REGNEMÅTENE 16
REGNEMODELLER 16
REGNEKRAFTEN 15
REGNEMETODER 15
REGNESENTRALEN 15
REGNEENHETER 15
REGNEMESTRENE 15
REGNEMETODEN 15
REGNESENTRALER 15
REGNEMASKINA 15
REGNEMESTEREN 15
REGNEMESTERNE 15
REGNETAVLER 15
REGNEVERKA 15
REGNEMÅTER 15
REGNESTAVEN 15
REGNEKREFTER 15
REGNEBOKA 15
REGNEKUNST 15
REGNEHEFTET 15
REGNETAVLEN 15
REGNEMÅTEN 15
REGNEHODENE 15
REGNETABELL 15
REGNEHEFTER 15
REGNESTAVER 15
REGNEENHETEN 15
REGNEHODET 14
REGNEHODER 14
REGNETAVLE 14
REGNEHEFTE 14
REGNETAVLA 14
REGNEHEFTA 14
REGNEMÅTE 14
REGNEVERK 14
REGNEBOK 14
REGNEMODELL 14
REGNEREGELEN 14
REGNEREGLENE 14
REGNEFEILENE 14
REGNEMESTERE 14
REGNEMETODE 14
REGNEKRAFTA 14
REGNEMASKIN 14
REGNEMESTRER 14
REGNEFEILEN 13
REGNEHODA 13
REGNESENTRAL 13
REGNEHODE 13
REGNESTAV 13
REGNETIMENE 13
REGNEENHET 13
REGNEARKENE 13
REGNEKRAFT 13
REGNEREGLER 13
REGNEMESTER 13
REGNEMESTRE 13
REGNETIMEN 12
REGNEREGEL 12
REGNEARKET 12
REGNETIMER 12
REGNERISKE 12
REGNEARTENE 12
REGNEARTEN 11
REGNERISK 11
REGNEARTER 11
REGNETIME 11
REGNEARKA 11
REGNEFEIL 11
REGNEARTA 10
REGNEARK 10
REGNEREN 9
REGNENDE 9
REGNERNE 9
REGNEART 9
REGNENE 8
REGNERE 8
REGNEDE 8
REGNETE 8
REGNES 7
REGNET 7
REGNER 7

Ord som slutter med REGNE

OrdPoeng
FORHÅNDSBEREGNE 26
FORHANDSBEREGNE 23
STYRKEBEREGNE 23
KOSTNADSBEREGNE 21
FORUTBEREGNE 21
POENGBEREGNE 21
HØLJEREGNE 20
HØLJREGNE 19
ØRNEBREGNE 18
VANNBREGNE 17
VASSBREGNE 17
STØVREGNE 17
SPRUTREGNE 17
HINNEBREGNE 17
TAGGBREGNE 16
LODNEBREGNE 16
OPPREGNE 16
FEILBEREGNE 16
PØSREGNE 16
STYRTREGNE 16
PLASKREGNE 15
MUSKREGNE 15
INNBEREGNE 14
PISKREGNE 14
REGNE 14
DUSKREGNE 14
RUSKREGNE 14
SMÅREGNE 13
REGNE 13
OFSEREGNE 12
FOSSREGNE 12
ØSREGNE 12
TRÅREGNE 12
IBEREGNE 12
FORREGNE 11
AVREGNE 11
BEREGNE 11
UTREGNE 11
HENREGNE 11
STRIDREGNE 11
MOTREGNE 11
MISREGNE 10
STRIREGNE 10
MEDREGNE 10
FINREGNE 10
FRAREGNE 10
BREGNE 10
OMREGNE 10
TILREGNE 9
INNREGNE 9
SILREGNE 9
SIREGNE 8
FREGNE 8

Lignende ord av REGNE

Anagram av REGNE

For mer informasjon om ordet REGNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok