REGNE i Scrabble - ordspill.com

REGNE i Scrabble

REGNE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1E1G2N1E1

Ved å legge til én bokstav til REGNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GRYENE 12
RYGENE 12
ÅGRENE 10
GREPEN 10
GJERNE 10
GREVEN 10
BEREGN 10
GRUENE 10
GRÅENE 10
GÅRENE 10
GREPNE 10
RUGENE 10
PENGER 10
VEGNER 10
VERGEN 10
VRENGE 10
ÅGEREN 10
BREGNE 10
HENGER 9
HEGREN 9
HEGNER 9
KRENGE 8
MENGER 8
KNEGER 8
GROENE 8
FENGER 8
EROGEN 8
FERGEN 8
FREGNE 8
GENFER 8
EIGNER 7
REGNTE 7
REGIEN 7
REGLEN 7
DEGERN 7
DEGNER 7
REGNES 7
REGNET 7
ENGLER 7
TRENGE 7
ENERGI 7
DENGER 7
SEGNER 7
SENGER 7
TEGNER 7
TENGER 7
REGENT 7
GREINE 7
NEGLER 7
GENSER 7
GRENET 7
GRENSE 7
GRENTE 7
GREIEN 7
GNIERE 7
GRETNE 7
GIRENE 7
GENIER 7
NEGERT 7
GENERT 7
GENERA 7
GEIREN 7
GEINER 7
GANERE 7
LENGER 7
LENGRE 7
GRENES 7
ANGERE 7

Ord som starter på REGNE

OrdPoeng
REGNEOPPGAVENE 26
REGNEOPPGAVER 25
REGNEOPPGAVEN 25
REGNEOPPGAVA 24
REGNEOPPGAVE 24
REGNEKUNNSKAPER 24
REGNEKUNNSKAPEN 24
REGNEOPERASJON 23
REGNEPRØVENE 23
REGNEPRØVEN 22
REGNEPRØVER 22
REGNEKUNNSKAP 22
REGNEØVINGENE 22
REGNEAPPARATENE 22
REGNEEKSEMPLENE 21
REGNEØVINGER 21
REGNELÆRERINNEN 21
REGNELÆRERINNER 21
REGNEØVELSENE 21
REGNEPRØVA 21
REGNEAPPARATER 21
REGNEEKSEMPELET 21
REGNEAPPARATET 21
REGNESTYKKENE 21
REGNEØVINGEN 21
REGNEPRØVE 21
REGNESTYKKER 20
REGNEEKSEMPLET 20
REGNESTYKKET 20
REGNEØVINGA 20
REGNEØVELSEN 20
REGNEBØKENE 20
REGNEAPPARATA 20
REGNEØVELSER 20
REGNELÆRERINNA 20
REGNEEKSEMPLER 20
REGNELÆRERINNE 20
REGNEFERDIGHETA 20
REGNEAPPARAT 19
REGNESTYKKA 19
REGNEEKSEMPLA 19
REGNEFERDIGHET 19
REGNEØVELSE 19
REGNEEKSEMPEL 19
REGNEØVING 19
REGNESTYKKE 19
REGNEBØKER 19
REGNELÆRERNE 18
REGNELÆREREN 18
REGNETABELLENE 18
REGNEKUNSTENE 18
REGNETABELLER 17
REGNEMASKINENE 17
REGNEKUNSTER 17
REGNEKUNSTEN 17
REGNEMODELLENE 17
REGNELÆRERE 17
REGNEVERKENE 17
REGNETABELLEN 17
REGNESENTRALENE 16
REGNESTAVENE 16
REGNEHEFTENE 16
REGNETAVLENE 16
REGNEMASKINEN 16
REGNELÆRER 16
REGNEMASKINER 16
REGNEBOKEN 16
REGNEMODELLER 16
REGNEMETODENE 16
REGNEKREFTENE 16
REGNEENHETENE 16
REGNEVERKET 16
REGNEVERKER 16
REGNEMÅTENE 16
REGNEMODELLEN 16
REGNEBOKA 15
REGNEMESTERNE 15
REGNEKRAFTEN 15
REGNEMETODEN 15
REGNEMESTEREN 15
REGNEMESTRENE 15
REGNEENHETEN 15
REGNESENTRALER 15
REGNESENTRALEN 15
REGNEKUNST 15
REGNEKREFTER 15
REGNEHEFTER 15
REGNEMÅTER 15
REGNEVERKA 15
REGNESTAVEN 15
REGNEHEFTET 15
REGNETAVLER 15
REGNETABELL 15
REGNEMÅTEN 15
REGNETAVLEN 15
REGNESTAVER 15
REGNEMASKINA 15
REGNEMETODER 15
REGNEENHETER 15
REGNEREGELEN 14
REGNETAVLA 14
REGNEBOK 14
REGNETAVLE 14
REGNEMESTRER 14
REGNEMESTERE 14
REGNEHEFTA 14
REGNEMODELL 14
REGNEMETODE 14
REGNEMÅTE 14
REGNEVERK 14
REGNEHEFTE 14
REGNEMASKIN 14
REGNEFEILENE 14
REGNEKRAFTA 14
REGNEREGLENE 14
REGNETIMENE 13
REGNEMESTER 13
REGNESTAV 13
REGNEREGLER 13
REGNEMESTRE 13
REGNEARKENE 13
REGNEENHET 13
REGNESENTRAL 13
REGNEKRAFT 13
REGNEFEILEN 13
REGNEARKET 12
REGNEARTENE 12
REGNETIMEN 12
REGNEREGEL 12
REGNETIMER 12
REGNEFEIL 11
REGNEARTEN 11
REGNETIME 11
REGNEARKA 11
REGNEARTER 11
REGNEARK 10
REGNEARTA 10
REGNEREN 9
REGNERNE 9
REGNEART 9
REGNENDE 9
REGNEDE 8
REGNETE 8
REGNERE 8
REGNENE 8
REGNET 7
REGNES 7
REGNER 7

Ord som slutter med REGNE

OrdPoeng
FORHÅNDSBEREGNE 26
FORHANDSBEREGNE 23
STYRKEBEREGNE 23
POENGBEREGNE 21
FORUTBEREGNE 21
KOSTNADSBEREGNE 21
HØLJEREGNE 20
HØLJREGNE 19
ØRNEBREGNE 18
VASSBREGNE 17
SPRUTREGNE 17
VANNBREGNE 17
HINNEBREGNE 17
FEILBEREGNE 16
TAGGBREGNE 16
LODNEBREGNE 16
STYRTREGNE 16
DUSKREGNE 14
REGNE 14
INNBEREGNE 14
SMÅREGNE 13
REGNE 13
FOSSREGNE 12
IBEREGNE 12
ØSREGNE 12
FORREGNE 11
AVREGNE 11
HENREGNE 11
STRIDREGNE 11
BEREGNE 11
UTREGNE 11
STRIREGNE 10
BREGNE 10
FINREGNE 10
MISREGNE 10
MEDREGNE 10
OMREGNE 10
INNREGNE 9
TILREGNE 9
SILREGNE 9
SIREGNE 8
FREGNE 8

Lignende ord av REGNE

Anagram av REGNE

For mer informasjon om ordet REGNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok