REI i Scrabble - ordspill.com

REI i Scrabble

REI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1I1

Ved å legge til én bokstav til REI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WIRE 11
RIPE 7
BIER 7
PIER 7
REIP 7
IVER 7
REIV 7
RIVE 7
VREI 7
BREI 7
BRIE 7
VIER 7
IVRE 7
VIRE 7
HERI 6
HIER 6
HIRE 6
REIM 5
RIGE 5
REGI 5
RIKE 5
RIME 5
MIER 5
REIK 5
OIER 5
FEIR 5
FIRE 5
EMIR 5
FRIE 5
GEIR 5
GIRE 5
GREI 5
RINE 4
EITR 4
RISE 4
ISER 4
RITE 4
SEIR 4
SIER 4
SIRE 4
TIER 4
TIRE 4
DREI 4
DIER 4
DERI 4
EIRA 4
RIDE 4
RIET 4
ILER 4
LEIR 4
LIER 4
LIRE 4
IRES 4
NIER 4
IREN 4
IDER 4
RIEN 4
REIA 4
REID 4
REIN 4
REIS 4
REIT 4
IRTE 4
ARIE 4

Ord som starter på REI

OrdPoeng
REISEBYRÅ 20
REINGJØRER 18
REINSKJÆR 18
REINGJØRES 18
REINGJØRE 17
REINKJØTT 17
REINSBUKK 17
REINBUKK 16
REIVUNGER 16
REINDYRKER 16
REINHÅRIGE 16
REINGJØR 16
REIVUNGEN 16
REINSPIKKA 15
REISESYKE 15
REINHÅRIG 15
REISEBREV 15
REIMSKIVEN 15
REINDYRKA 15
REINDYRKE 15
REIVEBARN 15
REIPHELDER 15
REISESYKA 15
REISELYSTA 15
REINSDYRET 15
REIVUNGE 15
REISELYST 14
REISEVESKE 14
REIPHELDE 14
REISEDØGN 14
REISEMÅTER 14
REIPHELDA 14
REIVLINGER 14
REINVASKER 14
REIMSKIVE 14
REINSDYRA 14
REINJAKTER 14
REINSKÅRET 14
REINDYRK 14
REIMSKIVA 14
REINKALVER 14
REISEVESKA 14
REISEFEBER 14
REINSKRIVE 14
REINGJERDE 14
REIPINGENE 14
REINGJORT 14
REINSKÅREN 14
REIVINGENE 14
REISVERKET 14
REISEBOKA 14
REISVERKER 14
REIVINGER 13
REIPINGER 13
REINVASKA 13
REINBLOM 13
REISEMÅLA 13
REIPINGEN 13
REIVINGEN 13
REINJEGER 13
REISVERKA 13
REISEBOK 13
REINVASKE 13
REINSDYR 13
REINBEITET 13
REISEVANEN 13
REINJAKTA 13
REISEMÅTE 13
REINFLOKK 13
REINSKREV 13
REINLAVENE 13
REINGRAVA 13
REISERUTER 13
REINSKRIV 13
REINLAVEN 12
REINHOLDA 12
REINMOSENE 12
REINVASK 12
REISVERK 12
REINKALV 12
REINJAKT 12
REISEMÅL 12
REIVINGA 12
REIPINGA 12
REINGRAV 12
REIKINGENE 12
REISELIVA 12
REINHEKLA 12
REISERUTA 12
REISERUTE 12
REISEPLAN 12
REIVLING 12
REINBEITE 12
REINLAVER 12
REISEVANT 12
REISVEDEN 12
REIRPLASS 12
REINLAVET 12
REISVEDER 12
REINBEITA 12
REISEVANE 12
REISEPASS 12
REINMOSER 11
REISEGLADE 11
REISELIV 11
REINHETEN 11
REIKINGEN 11
REISEGODS 11
REIKINGER 11
REINHOLD 11
REISINGENE 11
REISEDAGEN 11
REIRINGENE 11
REINLAVA 11
REINMOSEN 11
REINHETER 11
REISEKLART 11
REINFANNER 11
REINSKINNA 11
REIPENDE 11
REIVENDE 11
REIVING 11
REIPING 11
REIVEDE 10
REIVETE 10
REISEKLAR 10
REINSKINN 10
REIVENE 10
REIPENE 10
REIPEDE 10
REIINGENE 10
REINLAV 10
REISEGLAD 10
REISINGER 10
REINROSEN 10
REINSLIGE 10
REINDRIFT 10
REIPETE 10
REISVED 10
REIRINGER 10
REINROSER 10
REINHETA 10
REINMOSE 10
REISETIDER 10
REISELEDER 10
REISEFOT 10
REISELEIER 10
REISNINGA 10
REINEIERNE 10
REIKINGA 10
REISINGEN 10
REIRINGEN 10
REISENDER 9
REIVDE 9
REIVET 9
REIVES 9
REIPET 9
REIVER 9
REISETIDA 9
REIPER 9
REISENDEN 9
REIPES 9
REIVEN 9
REIRINGA 9
REIKENDE 9
REINEIERE 9
REISNING 9
REINROSA 9
REIINGER 9
REIKING 9
REINGENE 9
REINSKAR 9
REINFANN 9
REINSLIG 9
REISINGA 9
REINROSE 9
REINHET 9
REISEDAG 9
REIINGEN 9
REISENDE 8
REINESTE 8
REIVE 8
REIVD 8
REIDENDE 8
REIPE 8
REINEIER 8
REIRING 8
REISETID 8
REIPA 8
REISING 8
REIVA 8
REIKEDE 8
REINGEN 8
REIKENE 8
REIKETE 8
REINGER 8
REIMENE 8
REIINGA 8
REIDETE 7
REIKER 7
REINENE 7
REIKTE 7
REISENE 7
REINEST 7
REITENE 7
REIENDE 7
REIV 7
REIRENE 7
REILENE 7
REIKEN 7
REIDEDE 7
REINGA 7
REIKES 7
REIP 7
REIMER 7
REIMEN 7
REINERE 7
REIING 7
REIKET 7
REIKE 6
REIKT 6
REIMA 6
REING 6
REIKI 6
REIKA 6
REISET 6
REISTE 6
REILER 6
REISER 6
REITER 6
REINEN 6
REIDET 6
REINER 6
REISES 6
REILEN 6
REISEN 6
REITEN 6
REIENE 6
REIDER 6
REIRET 6
REIDDE 6
REIDES 6
REIM 5
REINA 5
REIER 5
REISA 5
REINE 5
REIRA 5
REIDE 5
REITA 5
REILE 5
REIES 5
REIST 5
REINT 5
REIEN 5
REISE 5
REIDD 5
REIK 5
REIA 4
REIN 4
REIR 4
REIT 4
REIS 4
REIE 4
REID 4

Ord som slutter med REI

OrdPoeng
KJEMPEGREI 19
SKULDERBREI 18
ÅSGÅRDSREI 17
BRINGEBREI 17
FAVNEBREI 16
JULESKREI 16
FAVNBREI 15
LOFOTSKREI 14
OVERSKREI 14
UNDERSKREI 14
KAPPREI 14
HERDEBREI 14
SPRENGREI 13
JULEREI 13
AKSLEBREI 13
AKSELBREI 13
UTBREI 12
FORVREI 12
BESTREI 10
UTGREI 10
OSKOREI 10
SKAMREI 9
FORDREI 9
UGREI 9
MAREREI 8
HANREI 8
BREI 7
KADREI 7
VREI 7
INNREI 6
SKREI 6
STREI 5
GREI 5
DREI 4

Bøyningsformer av REI

Lignende ord av REI

Anagram av REI

For mer informasjon om ordet REI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok