REIN i Scrabble - ordspill.com

REIN i Scrabble

REIN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EINR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1E1I1N1

Ved å legge til én bokstav til REIN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WIREN 12
NIBER 8
VRIEN 8
VIRNE 8
VIREN 8
VINER 8
URIEN 8
UREIN 8
RIVEN 8
RIPEN 8
PIRNE 8
PINER 8
NIPER 8
PIREN 8
BRIEN 8
HIREN 7
HIRNE 7
GREIN 6
REING 6
RINGE 6
IONER 6
RIMEN 6
GNIER 6
GIREN 6
MIREN 6
MINER 6
GINER 6
FINER 6
KRINE 6
KIREN 6
GRINE 6
RISEN 5
RITEN 5
INERT 5
TIREN 5
SERIN 5
SINER 5
SIREN 5
TINER 5
TRIEN 5
TRINE 5
DINER 5
RINTE 5
RILEN 5
RINET 5
NIERT 5
ISNER 5
ISREN 5
LINER 5
LIREN 5
NAIER 5
INDRE 5
NIDER 5
INDER 5
RINES 5
NISER 5
NITER 5
ARIEN 5
RAIEN 5
REINA 5
REINT 5
RESIN 5
RINDE 5
AIREN 5

Ord som starter på REIN

OrdPoeng
REINSDYRKJØTT 26
REINECLAUDENE 25
REINECLAUDER 24
REINECLAUDEN 24
REINSDYRJAKTEN 23
REINECLAUDE 23
REINSDYRJEGERE 23
REINSDYRJEGER 22
REINSKJÆRENDE 22
REINGJØRINGER 22
REINSDYRHORNET 22
REINGJØRINGEN 22
REINDYRKETHETA 22
REINHÅRIGHETEN 22
REINSDYRJAKTA 22
REINHÅRIGHETA 21
REINDYRKETHET 21
REINSDYRHORNA 21
REINSDYRJAKT 21
REINGJØRINGA 21
REINSDYRSTEKEN 20
REINSKJÆRER 20
REINDYRKINGEN 20
REINHÅRIGHET 20
REINGJØRENDE 20
REINHOLDSVERK 20
REINGJØREREN 20
REINKJØTTENE 20
REINGJØRERNE 20
REINMJØLKEN 20
REINSBUKKENE 20
REINSKJÆRES 20
REINDYRKINGER 20
REINSDYRHORN 20
REINGJØRING 20
REINGJØRERE 19
REINSKJÆRE 19
REINBUKKENE 19
REINKJØTTET 19
REINMJØLKA 19
REINSDYRSTEKA 19
REINSBUKKER 19
REINDYRKINGA 19
REINSDYRSKINN 19
REINVASKINGENE 19
REINGJÆREN 19
REINSBUKKEN 19
REINVASKINGER 18
REINMJØLK 18
REINVASKINGEN 18
REINGJØRER 18
REINDYRKENDE 18
REINDYRKING 18
REINGJØRES 18
REINKARNASJON 18
REINBUKKER 18
REINSDYRSTEK 18
REINSKJÆR 18
REINBLOMMENE 18
REINBUKKEN 18
REINKJØTTA 18
REINVESTERINGA 18
REINVESTERENDE 17
REINBLOMMER 17
REINGJØRE 17
REINVASKINGA 17
REINHOLDINGEN 17
REINSKRIVENDE 17
REINSBUKK 17
REINDYRKEDE 17
REINHOLDSLEDER 17
REINDYRKETE 17
REINVESTERING 17
REINGJÆR 17
REINBLOMMEN 17
REINHETSGRADER 17
REINBYENE 17
REINKJØTT 17
REINSDYRENE 16
REINBYER 16
REINGJØR 16
REINHOLDINGA 16
REINVASKING 16
REINSLIGHETEN 16
REINDYRKET 16
REINDYRKES 16
REINFLOKKENE 16
REINBUKK 16
REINHÅRIGE 16
REINGJETEREN 16
REINDYRKER 16
REINGJERDENE 16
REINBYEN 16
REINGJETERNE 16
REINSLIGHETER 16
REINVASKENDE 16
REINSKINNSSKO 16
REINVASKETE 15
REINSKREVET 15
REINHÅRENE 15
REINGJORTE 15
REINVASKEDE 15
REINHETSGRAD 15
REINGJORDE 15
REINSDYRET 15
REINGJERDET 15
REINSPIKKA 15
REINHOLDEREN 15
REINSKRIVER 15
REINFLOKKER 15
REINKALVENE 15
REINJEGERNE 15
REINGJETERE 15
REINJEGEREN 15
REINSKREVNE 15
REINSKREVEN 15
REINVESTERES 15
REINGRAVENE 15
REINHOLDENDE 15
REINDYRKA 15
REINGJERDER 15
REINFLOKKEN 15
REINKARNERENDE 15
REINVESTERTE 15
REINSLIGHETA 15
REINKARNERING 15
REINHOLDERNE 15
REINJAKTENE 15
REINKYRNE 15
REINVESTERER 15
REINHOLDING 15
REINSKRIVES 15
REINHÅRIG 15
REINDYRKE 15
REINSKÅRET 14
REINVASKES 14
REINSKÅRNE 14
REINSKREIV 14
REINDYRK 14
REINHORNENE 14
REINVASKET 14
REINBY 14
REINHOLDERE 14
REINSKRIVE 14
REINVESTERT 14
REINGRAVER 14
REINKALVER 14
REINJAKTER 14
REINBEITENE 14
REINSKAVET 14
REINGJORT 14
REINKALVEN 14
REINGJETER 14
REINGJERDA 14
REINJEGERE 14
REINGRAVEN 14
REINHÅRET 14
REINGJERDE 14
REINVESTERE 14
REINSKÅREN 14
REINVASKER 14
REINJAKTEN 14
REINSLIGHET 14
REINSDYRA 14
REINKARNERER 13
REINVESTER 13
REINDRIFTENE 13
REINFERDIGE 13
REINSKINNENE 13
REINLUSENE 13
REINHOLDER 13
REINKYR 13
REINBLOM 13
REINHÅRA 13
REINSDYR 13
REINKUENE 13
REINJEGER 13
REINJAKTA 13
REINGRAVA 13
REINKARNERTE 13
REINSKRIV 13
REINVASKA 13
REINFLOKK 13
REINVASKE 13
REINHOLDES 13
REINSKREV 13
REINHORNET 13
REINVATNET 13
REINLESINGEN 13
REINHOLDTE 13
REINBEITER 13
REINBEITET 13
REINKARNERES 13
REINLAVENE 13
REINVANNET 13
REINPESTEN 13
REINHOLDET 13
REINKALV 12
REINHORNA 12
REINKARNERE 12
REINLENDERNE 12
REINHÅR 12
REINDRIFTEN 12
REINFANNENE 12
REINKUER 12
REINJAKT 12
REINGRAV 12
REINMELKEN 12
REINVASK 12
REINSKAV 12
REINKUEN 12
REINHETENE 12
REINHEKLA 12
REINLUSEN 12
REINBEITE 12
REINLAVET 12
REINLENDEREN 12
REINDRIFTER 12
REINLESINGA 12
REINBEITA 12
REINSKINNET 12
REINLAVER 12
REINHOLDE 12
REINLAVEN 12
REINFERDIG 12
REINMOSENE 12
REINPESTA 12
REINAVLEN 12
REINKARNERT 12
REINSLIGSTE 12
REINSLIGERE 12
REINHOLDT 12
REINKORNET 12
REINROSENE 11
REINLESENDE 11
REINMOSEN 11
REINKUA 11
REINVANN 11
REINLAVA 11
REINPEST 11
REINHOLD 11
REINLENDERE 11
REINVATN 11
REINHORN 11
REINMOSER 11
REINMELKA 11
REINHETER 11
REINLUSA 11
REINHETEN 11
REINKARNER 11
REINSLIGST 11
REINFANNER 11
REINLESING 11
REINDRIFTA 11
REINFANNEN 11
REINSKINNA 11
REINEIERNE 10
REINMELK 10
REINROSER 10
REINAVL 10
REINLUS 10
REINEIEREN 10
REINMOSE 10
REINHETA 10
REINKU 10
REINROSEN 10
REINSKINN 10
REINKORN 10
REINSLIGE 10
REINDRIFT 10
REINLAV 10
REINLENDER 10
REINFANN 9
REINLESTE 9
REINROSA 9
REINEIERE 9
REINSLIG 9
REINROSE 9
REINLESES 9
REINHET 9
REINLESER 9
REINSKAR 9
REINGEN 8
REINESTE 8
REINALET 8
REINEIER 8
REINLESE 8
REINLEST 8
REINERE 7
REINENE 7
REINLES 7
REINEST 7
REINGA 7
REING 6
REINAL 6
REINER 6
REINEN 6
REINT 5
REINA 5
REINE 5

Ord som slutter med REIN

OrdPoeng
VITENSKAPSGREIN 23
USKYLDSREIN 20
FORSKNINGSGREIN 20
VÅPENGREIN 20
FORSVARSGREIN 19
NÆRINGSGREIN 19
SVALBARDREIN 18
BRONKIEGREIN 18
TJENESTEGREIN 17
INDUSTRIGREIN 17
FURUGREIN 17
SPORTSGREIN 16
KLØVREIN 16
PALMEGREIN 15
PUNGREIN 15
PARADEGREIN 15
KUNSTGREIN 15
ALPINGREIN 14
KLOKKEREIN 14
KVISTREIN 13
IDRETTSGREIN 13
PLOGREIN 13
HUNNREIN 13
SMÅGREIN 13
SLEKTSGREIN 13
HUSREIN 12
SOPEREIN 12
LILJEREIN 12
GRUSREIN 12
ÅKERREIN 12
LØSREIN 11
ALMEGREIN 11
AVGREIN 11
SOPREIN 11
FORMREIN 11
LAUSREIN 11
STUEREIN 11
FORGREIN 11
VILLREIN 11
PILLREIN 11
KALDGREIN 11
HANNREIN 10
SIDEGREIN 10
SKIGREIN 10
ENGLEREIN 10
UGREIN 10
SORTSREIN 10
RAIDEREIN 9
SORTREIN 9
LEDERREIN 9
UREIN 8
ETERREIN 8
RASEREIN 8
LEDEREIN 8
ARTSREIN 8
TAMREIN 8
STILREIN 8
GREIN 6
ISREIN 6

Lignende ord av REIN

Anagram av REIN

For mer informasjon om ordet REIN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REIN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok