REIN i Scrabble - ordspill.com

REIN i Scrabble

REIN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EINR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1E1I1N1

Ved å legge til én bokstav til REIN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WIREN 12
NIBER 8
VRIEN 8
VINER 8
URIEN 8
UREIN 8
RIVEN 8
RIPEN 8
PIRNE 8
PINER 8
NIPER 8
PIREN 8
BRIEN 8
HIREN 7
HIRNE 7
GRINE 6
REING 6
GREIN 6
RINGE 6
RIMEN 6
MINER 6
MIREN 6
GIREN 6
GINER 6
FINER 6
KIREN 6
GNIER 6
IONER 6
INDER 5
RISEN 5
RITEN 5
SINER 5
TIREN 5
SIREN 5
TIERN 5
TINER 5
TRIEN 5
TRINE 5
DINER 5
RINTE 5
RILEN 5
RINET 5
NISER 5
INERT 5
ISNER 5
LINER 5
LIREN 5
NAIER 5
NIDER 5
NITER 5
RINES 5
ARIEN 5
REINA 5
REINT 5
RESIN 5
INDRE 5
RINDE 5
AIREN 5

Ord som starter på REIN

OrdPoeng
REINSDYRKJØTTET 28
REINSDYRKJØTTA 27
REINSDYRKJØTT 26
REINECLAUDENE 25
REINECLAUDER 24
REINECLAUDEN 24
REINSDYRJEGEREN 24
REINSDYRJEGERNE 24
REINSDYRJAKTENE 24
REINECLAUDE 23
REINDYRKETHETEN 23
REINHÅRIGHETENE 23
REINSDYRHORNENE 23
REINGJØRINGENE 23
REINSDYRJAKTEN 23
REINSDYRJEGERE 23
REINSDYRJAKTER 23
REINDYRKETHETER 23
REINHÅRIGHETER 22
REINDYRKETHETA 22
REINSDYRHORNET 22
REINGJØRINGEN 22
REINSDYRJAKTA 22
REINSDYRJEGER 22
REINSKJÆRENDE 22
REINHÅRIGHETEN 22
REINGJØRINGER 22
REINHOLDSVERKER 22
REINHOLDSVERKET 22
REINSDYRHORNA 21
REINSDYRSTEKENE 21
REINDYRKETHET 21
REINDYRKINGENE 21
REINSDYRSKINNET 21
REINGJØRINGA 21
REINHOLDSVERKA 21
REINHÅRIGHETA 21
REINSDYRJAKT 21
REINSKJÆRES 20
REINSBUKKENE 20
REINHÅRIGHET 20
REINSDYRHORN 20
REINDYRKINGEN 20
REINKARNASJONEN 20
REINGJØREREN 20
REINHOLDSVERK 20
REINKARNASJONER 20
REINKJØTTENE 20
REINSDYRSTEKEN 20
REINSDYRSKINNA 20
REINGJØRING 20
REINSKJÆRER 20
REINSDYRSTEKER 20
REINGJØRENDE 20
REINDYRKINGER 20
REINGJØRERNE 20
REINGJØRERE 19
REINSBUKKER 19
REINKJØTTET 19
REINSKJÆRE 19
REINVESTERINGEN 19
REINVESTERINGER 19
REINSDYRSKINN 19
REINVASKINGENE 19
REINSDYRSTEKA 19
REINBUKKENE 19
REINDYRKINGA 19
REINSBUKKEN 19
REINGJØRER 18
REINDYRKENDE 18
REINHOLDSLEDERE 18
REINSDYRSTEK 18
REINGJØRES 18
REINDYRKING 18
REINBUKKEN 18
REINBLOMMENE 18
REINKJØTTA 18
REINSKJÆR 18
REINSKINNSSKOEN 18
REINSTALLASJON 18
REINVASKINGEN 18
REINBUKKER 18
REINHETSGRADENE 18
REINKARNASJON 18
REINVESTERINGA 18
REINVASKINGER 18
REINSKINNSSKOA 17
REINKARNERINGEN 17
REINVESTERING 17
REINSLIGHETENE 17
REINBLOMMER 17
REINDYRKETE 17
REINDRIFTSSAMEN 17
REINDYRKEDE 17
REINVASKINGA 17
REINKJØTT 17
REINSBUKK 17
REINBLOMMEN 17
REINSKRIVENDE 17
REINDRIFTSSAMER 17
REINGJØRE 17
REINHOLDSLEDER 17
REINHETSGRADER 17
REINKARNERINGER 17
REINVESTERENDE 17
REINHETSGRADEN 17
REINSDYRENE 16
REINDRIFTSSAME 16
REINBUKK 16
REINKARNERINGA 16
REINVASKENDE 16
REINGJØR 16
REINDYRKES 16
REINVASKING 16
REINGJETEREN 16
REINFLOKKENE 16
REINGJERDENE 16
REINSLIGHETER 16
REINDYRKER 16
REINHÅRIGE 16
REINSKINNSSKO 16
REINSLIGHETEN 16
REINDYRKET 16
REINGJETERNE 16
REINHOLDEREN 15
REINKARNERENDE 15
REINGJERDER 15
REINFLOKKER 15
REINSLIGHETA 15
REINVESTERTE 15
REINSKRIVER 15
REINVESTERER 15
REINSKREVNE 15
REINVESTERES 15
REINGJERDET 15
REINSKRIVES 15
REINKALVENE 15
REINVASKEDE 15
REINHETSGRAD 15
REINKARNERING 15
REINHOLDERNE 15
REINGRAVENE 15
REINHÅRIG 15
REINGJORTE 15
REINSDYRET 15
REINDYRKE 15
REINDYRKA 15
REINFLOKKEN 15
REINSPIKKA 15
REINJEGEREN 15
REINSKREVET 15
REINSKREVEN 15
REINVASKETE 15
REINGJETERE 15
REINJEGERNE 15
REINGJORDE 15
REINJAKTENE 15
REINKALVEN 14
REINGRAVER 14
REINSKREIV 14
REINSKÅRNE 14
REINSKÅRET 14
REINJAKTER 14
REINVASKER 14
REINSKRIVE 14
REINGJERDE 14
REINKALVER 14
REINGRAVEN 14
REINGJETER 14
REINVASKET 14
REINSDYRA 14
REINJEGERE 14
REINSKÅREN 14
REINVASKES 14
REINBEITENE 14
REINHOLDENE 14
REINVESTERT 14
REINSLIGHET 14
REINVESTERE 14
REINGJERDA 14
REINDYRK 14
REINHOLDERE 14
REINGJORT 14
REINJAKTEN 14
REINVESTER 13
REINFERDIGE 13
REINVASKA 13
REINSKREV 13
REINBEITER 13
REINGRAVA 13
REINBLOM 13
REINSDYR 13
REINBEITET 13
REINDRIFTENE 13
REINKARNERES 13
REINKARNERTE 13
REINJAKTA 13
REINHOLDET 13
REINFLOKK 13
REINVASKE 13
REINLAVENE 13
REINJEGER 13
REINHOLDER 13
REINKARNERER 13
REINSKRIV 13
REINSKINNENE 13
REINLAVER 12
REINHOLDA 12
REINVASK 12
REINHEKLA 12
REINKALV 12
REINBEITE 12
REINBEITA 12
REINJAKT 12
REINGRAV 12
REINLAVET 12
REINLAVEN 12
REINSLIGERE 12
REINDRIFTER 12
REINLENDEREN 12
REINFANNENE 12
REINSKINNET 12
REINSLIGSTE 12
REINKARNERT 12
REINDRIFTEN 12
REINKARNERE 12
REINFERDIG 12
REINHETENE 12
REINMOSENE 12
REINLENDERNE 12
REINFANNEN 11
REINHOLD 11
REINSKINNA 11
REINHETER 11
REINKARNER 11
REINFANNER 11
REINMOSEN 11
REINDRIFTA 11
REINROSENE 11
REINLENDERE 11
REINSLIGST 11
REINHETEN 11
REINLAVA 11
REINMOSER 11
REINLAV 10
REINHETA 10
REINMOSE 10
REINLENDER 10
REINEIERNE 10
REINEIEREN 10
REINDRIFT 10
REINROSEN 10
REINSLIGE 10
REINROSER 10
REINSKINN 10
REINFANN 9
REINSLIG 9
REINEIERE 9
REINHET 9
REINROSE 9
REINSKAR 9
REINGENE 9
REINROSA 9
REINGEN 8
REINESTE 8
REINGER 8
REINEIER 8
REINGA 7
REINEST 7
REINENE 7
REINERE 7
REINER 6
REINEN 6
REING 6
REINE 5
REINT 5
REINA 5

Ord som slutter med REIN

OrdPoeng
VITENSKAPSGREIN 23
USKYLDSREIN 20
FORSKNINGSGREIN 20
VÅPENGREIN 20
FORSVARSGREIN 19
NÆRINGSGREIN 19
BRONKIEGREIN 18
SVALBARDREIN 18
INDUSTRIGREIN 17
TJENESTEGREIN 17
FURUGREIN 17
SPORTSGREIN 16
PARADEGREIN 15
KUNSTGREIN 15
PALMEGREIN 15
KLOKKEREIN 14
ALPINGREIN 14
SMÅGREIN 13
SLEKTSGREIN 13
HUNNREIN 13
IDRETTSGREIN 13
KALDGREIN 11
ALMEGREIN 11
FORGREIN 11
VILLREIN 11
STUEREIN 11
SKIGREIN 10
HANNREIN 10
SIDEGREIN 10
LEDERREIN 9
TAMREIN 8
STILREIN 8
UREIN 8
RASEREIN 8
ARTSREIN 8
GREIN 6

Lignende ord av REIN

Anagram av REIN

For mer informasjon om ordet REIN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REIN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok