REN i Scrabble - ordspill.com

REN i Scrabble

REN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1N1

Ved å legge til én bokstav til REN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NÆRE 9
YRNE 9
NYRE 9
NYER 9
YREN 9
ÆREN 9
RYEN 9
NØRE 8
RØEN 8
ØNER 8
ØREN 8
ØRNE 8
PREN 7
RÅEN 7
RÅNE 7
UREN 7
URNE 7
REVN 7
ÅREN 7
NÅER 7
RUNE 7
NUER 7
VERN 7
JERN 7
RUEN 7
OREN 5
REGN 5
NERK 5
GREN 5
ERKN 5
ROEN 5
TREN 4
ANER 4
RINE 4
RIEN 4
RETN 4
RENT 4
AREN 4
REIN 4
RANE 4
NIER 4
NERD 4
IREN 4
ENTR 4
ENDR 4
DREN 4
ARNE 4
RENS 4

Ord som starter på REN

OrdPoeng
RENTEBELØP 20
RENGJØRING 19
RENSKJÆRER 19
RENSKJÆRES 19
RENTEHOPPA 19
RENSEVÆSKE 19
RENSEVÆSKA 19
RENGJØRERE 18
RENTEHOPP 18
RENOVASJON 18
RENSKJÆRE 18
RENSKJÆR 17
RENGJØRES 17
RENOVATØR 17
RENDYRKING 17
RENGJØRER 17
RENTESJOKK 16
RENDYRKETE 16
RENGJØRE 16
RENDEZVOUS 16
RENNELØKKE 16
RENDYRKEDE 16
RENNELØKKA 16
RENTENIVÅA 16
RENOVERING 15
RENHÅRIGE 15
RENDYRKER 15
RENGJØR 15
RENDYRKET 15
RENTENIVÅ 15
RENDYRKES 15
RENNSTYRET 15
RENVASKING 15
RENNSTYRER 15
RENKEFULLE 15
RENKEFULLT 15
RENNSTYRA 14
RENSKREVET 14
RENGJORTE 14
RENVASKEDE 14
RENSKREVNE 14
RENHÅRIG 14
RENSKREVEN 14
RENDYRKA 14
RENSEVERKA 14
RENNSTYRE 14
RENKESPINN 14
RENSKRIVER 14
RENSEKRAVA 14
RENKESPELL 14
RENKEFULL 14
RENVASKETE 14
RENDYRKE 14
RENGJORDE 14
RENSKRIVES 14
RENKESPILL 14
RENNEBOM 13
RENGJORT 13
RENHOLDENE 13
RENSEVANNA 13
RENDØLENE 13
RENSKÅRNE 13
RENDYRK 13
RENVASKER 13
RENVASKES 13
RENVASKET 13
RENSEVERK 13
RENSEKRAV 13
RENSKÅRET 13
RENSKRIVE 13
RENTETAPET 13
RENOVERES 13
RENSKÅREN 13
RENOMMEENE 13
RENHOLDERE 13
RENOMMERTE 13
RENSKREIV 13
RENOVERER 13
RENOVERTE 13
RENOVERE 12
RENVASKA 12
RENHOLDET 12
RENOMMEET 12
RENHOLDER 12
RENDØLEN 12
RENSEVANN 12
RENOMMERT 12
RENTETAPA 12
RENTABELT 12
RENOMMEER 12
RENOVERT 12
RENNEMASKA 12
RENSKINGEN 12
RENNEMASKE 12
RENOMINERT 12
RENTEKORTA 12
RENTEFOTEN 12
RENSKINGER 12
RENVASKE 12
RENSKREV 12
RENOMINERE 12
RENDØLER 12
RENSKRIV 12
RENFERDIGE 12
RENSEMELKA 12
RENOVER 11
RENHETENE 11
RENVASK 11
RENSNINGER 11
RENKESMED 11
RENTEDAGER 11
RENTABEL 11
RENSINGENE 11
RENSEMIDLA 11
RENONSERES 11
RENONSERTE 11
RENTETAKET 11
RENSLIGERE 11
RENFERDIG 11
RENTEFALLA 11
RENSEKREM 11
RENTEDAGEN 11
RENSNINGEN 11
RENSEMELK 11
RENONSERER 11
RENNINGENE 11
RENEGATENE 11
RENTEFRITT 11
RENOMMEA 11
RENSKINGA 11
RENHOLDA 11
RENTABLE 11
RENTETAP 11
RENOMINER 11
RENNEGARNA 11
RENTEKORT 11
RENSLIGSTE 11
RENHOLD 10
RENNSEIRER 10
RENNSEIERE 10
RENHETEN 10
RENTEFOT 10
RENSKERNE 10
RENSINGER 10
RENTIERENE 10
RENNEFART 10
RENNLEDERE 10
RENNINGER 10
RENSELSENE 10
RENTEFRIE 10
RENESSANSE 10
RENSNINGA 10
RENNINGEN 10
RENSKENDE 10
RENTEFALL 10
RENSKING 10
RENEGATER 10
RENOMME 10
RENEGATEN 10
RENNEGARN 10
RENNESTEIN 10
RENONSENE 10
RENTETAKA 10
RENSERIENE 10
RENONSERE 10
RENNESNARA 10
RENSINGEN 10
RENSKEREN 10
RENONSERT 10
RENNESNARE 10
RENSLIGST 10
RENDØL 10
RENHETER 10
RENTESATS 9
RENTIEREN 9
RENNILENE 9
RENSELSEN 9
RENSKERE 9
RENSKENE 9
RENONSEN 9
RENTETAK 9
RENSINGA 9
RENHETA 9
RENSKEDE 9
RENONSER 9
RENTEFRI 9
RENSNING 9
RENSKETE 9
RENSLIGE 9
RENTEDAG 9
RENSERIET 9
RENSELSER 9
RENNSEIRE 9
RENNLEDER 9
RENTENIST 9
RENNSEIER 9
RENSERIER 9
RENETTENE 9
RENTIERER 9
RENNINGA 9
RENEGAT 8
RENGENE 8
RENNING 8
RENKENE 8
RENSKER 8
RENSKET 8
RENSKEN 8
RENHET 8
RENSING 8
RENSKAR 8
RENETTER 8
RENSERIA 8
RENNILEN 8
RENETTEN 8
RENSLENE 8
RENSERNE 8
RENSENDE 8
RENSEREN 8
RENSELSE 8
RENNILER 8
RENSLIG 8
RENNENDE 8
RENSKES 8
RENONS 7
RENKER 7
RENSKA 7
RENGER 7
RENSKE 7
RENSLER 7
RENKEN 7
RENNENE 7
RENSERE 7
RENTIER 7
RENTENE 7
RENESTE 7
RENSENE 7
RENSETE 7
RENSERI 7
RENDENE 7
RENSEDE 7
RENSLEN 7
RENNES 6
RENSER 6
RENSES 6
RENNEN 6
RENKE 6
RENSK 6
RENSLA 6
RENTEN 6
RENEST 6
RENNIL 6
RENSEN 6
RENSET 6
RENSLE 6
RENNET 6
RENDER 6
RENETT 6
RENNER 6
RENTER 6
RENERE 6
RENSA 5
RENTE 5
RENNE 5
RENNA 5
RENTA 5
RENSE 5
RENN 4
RENS 4
RENE 4
RENT 4

Ord som slutter med REN

OrdPoeng
BYMUREN 19
NYBÅREN 18
SPJÆREN 18
HUGÆREN 18
BYTUREN 18
SCOREN 16
UVØREN 16
KYPEREN 16
CITEREN 16
GJÆREN 15
RØYREN 15
FAVØREN 15
FJÆREN 15
TYVTREN 15
KULØREN 15
BINYREN 15
OMBÅREN 15
VANÆREN 15
PAVOREN 14
BLÆREN 14
FJØREN 14
GJØREN 14
AFFÆREN 14
ACREN 14
ØYREN 14
ABBOREN 14
TJÆREN 14
SAPØREN 14
HØKEREN 14
BUFAREN 14
RUBOREN 14
UTDØREN 14
SUPEREN 13
REN 13
GJUREN 13
BJOREN 13
REN 13
PYREN 13
SJUEREN 13
GYSEREN 13
DÆGEREN 13
BEVEREN 13
RÅVAREN 13
GLYREN 12
SATYREN 12
REN 12
SFÆREN 12
USUREN 12
FØREREN 12
FLÆREN 12
FUROREN 12
SOPOREN 12
HUKREN 12
BIVREN 12
PURREN 12
UTUREN 12
SYMREN 12
YNDEREN 12
REN 12
JOKEREN 12
WIREN 12
HYREN 12
RØREREN 11
YTEREN 11
REN 11
FIBEREN 11
REN 11
HURREN 11
HAVREN 11
TOØREN 11
ÅGREREN 11
SVIMREN 11
STYREN 11
FEBEREN 11
STÆREN 11
PEKEREN 11
FYREN 11
ODØREN 11
SNÆREN 11
KNURREN 11
SYEREN 11
TUTOREN 11
KNAVREN 11
REN 11
BAKEREN 11
FLÅEREN 11
REN 11
MYREN 11
JAGEREN 11
LASUREN 10
REN 10
SLØREN 10
ØDEREN 10
SVOREN 10
SPERREN 10
VELAREN 10
NYREN 10
SYREN 10
KURREN 10
LJOREN 10
STØREN 10
ISBAREN 10
SKUREN 10
BROREN 10
TAUEREN 10
PILAREN 10
ENØREN 10
NEVEREN 10
ÅKEREN 10
ÅGEREN 10
VORREN 10
KOKEREN 10
TYREN 10
TVERREN 10
TIØREN 10
BORREN 10
LIVEREN 10
SKÅREN 10
BOEREN 10
MAUREN 10
RETUREN 10
VEIEREN 10
SPOREN 10
TUNEREN 10
GAUREN 10
KAUREN 10
VRIEREN 10
LYREN 10
MUREN 9
REN 9
REN 9
VOREN 9
OFREREN 9
SKIGREN 9
BIRREN 9
REN 9
MOLAREN 9
SVIREN 9
PAIREN 9
ASUREN 9
PADREN 9
BOREN 9
TIUREN 9
ÆREN 9
HELEREN 9
LAUREN 9
MAGEREN 9
YREN 9
REN 9
GOTEREN 9
MODEREN 9
STUREN 9
SURREN 9
PEEREN 9
UNDREN 9
GUREN 9
HEGREN 9
POREN 9
FUREN 9
KUREN 9
SPIREN 9
BARREN 9
PARREN 9
REN 9
VIEREN 9
SPAREN 9
IVEREN 9
REN 9
AVAREN 9
REN 9
REN 9
TVAREN 9
FINEREN 8
SAGEREN 8
MANEREN 8
RUREN 8
VAREN 8
KLIRREN 8
PIREN 8
FRIEREN 8
MALEREN 8
GROREN 8
EFOREN 8
GNIEREN 8
HOREN 8
REKEREN 8
DUREN 8
REN 8
JAREN 8
MASEREN 8
MORREN 8
ØREN 8
AMOREN 8
HARREN 8
HERREN 8
EGNEREN 8
LUREN 8
SAFIREN 8
SENOREN 8
TUREN 8
OKEREN 8
BAREN 8
GIMREN 8
KATEREN 8
LOMREN 8
AUREN 8
REN 8
SUREN 8
UEREN 8
PREN 7
UREN 7
LITEREN 7
SEIEREN 7
HAREN 7
ÅREN 7
SIDEREN 7
EINEREN 7
STILREN 7
DINEREN 7
FOREN 7
KLAREN 7
ETSEREN 7
RANEREN 7
ROEREN 7
GEIREN 7
ESTEREN 7
AFAREN 7
OTEREN 7
GENREN 7
LETEREN 7
AKEREN 7
ILDEREN 7
FLIREN 7
ORDREN 7
LESEREN 7
MOREN 7
AGAREN 7
MERREN 7
SKAREN 7
TOEREN 7
SNOREN 7
EMIREN 7
DODREN 7
EIDEREN 7
SEDEREN 7
HIREN 7
EIEREN 6
ETEREN 6
SLIREN 6
DOREN 6
FAREN 6
MIREN 6
ORREN 6
KIREN 6
TOREN 6
ROREN 6
GIREN 6
NIEREN 6
MAREN 6
EKREN 6
KAREN 6
TIEREN 6
NARREN 6
ENEREN 6
RIEREN 6
TSAREN 6
STAREN 6
DIRREN 6
SEEREN 6
SARREN 6
LEIREN 6
SNAREN 6
SAREN 5
OREN 5
SIREN 5
LAREN 5
LIREN 5
AIREN 5
STREN 5
TAREN 5
TIREN 5
GREN 5
AREN 4
IREN 4
TREN 4
DREN 4

Lignende ord av REN

Anagram av REN

For mer informasjon om ordet REN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok