REN i Scrabble - ordspill.com

REN i Scrabble

REN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1N1

Ved å legge til én bokstav til REN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NÆRE 9
YRNE 9
NYRE 9
NYER 9
YREN 9
ÆREN 9
RYEN 9
NØRE 8
RØEN 8
ØNER 8
ØREN 8
ØRNE 8
PREN 7
RÅEN 7
RÅNE 7
UREN 7
URNE 7
REVN 7
ÅREN 7
NÅER 7
RUNE 7
NUER 7
VERN 7
JERN 7
RUEN 7
OREN 5
REGN 5
NERK 5
GREN 5
ERKN 5
ROEN 5
TREN 4
ANER 4
RINE 4
RIEN 4
RETN 4
RENT 4
AREN 4
REIN 4
RANE 4
NIER 4
NERD 4
IREN 4
ENTR 4
ENDR 4
DREN 4
ARNE 4
RENS 4

Ord som starter på REN

OrdPoeng
RENTEBELØP 20
RENSEVÆSKE 19
RENTEHOPPA 19
RENSKJÆRER 19
RENSEVÆSKA 19
RENGJØRING 19
RENSKJÆRES 19
RENGJØRERE 18
RENTEHOPP 18
RENSKJÆRE 18
RENOVASJON 18
RENOVATØR 17
RENDYRKING 17
RENGJØRES 17
RENGJØRER 17
RENSKJÆR 17
RENNELØKKA 16
RENDYRKETE 16
RENTENIVÅA 16
RENGJØRE 16
RENDEZVOUS 16
RENNELØKKE 16
RENTESJOKK 16
RENDYRKEDE 16
RENNSTYRET 15
RENTENIVÅ 15
RENKEFULLT 15
RENDYRKER 15
RENDYRKES 15
RENGJØR 15
RENDYRKET 15
RENOVERING 15
RENHÅRIGE 15
RENKEFULLE 15
RENNSTYRER 15
RENVASKING 15
RENKESPILL 14
RENHÅRIG 14
RENVASKETE 14
RENNSTYRA 14
RENSKREVET 14
RENKEFULL 14
RENKESPELL 14
RENSKRIVER 14
RENNSTYRE 14
RENGJORDE 14
RENSKRIVES 14
RENVASKEDE 14
RENSKREVNE 14
RENSEKRAVA 14
RENGJORTE 14
RENSEVERKA 14
RENDYRKE 14
RENKESPINN 14
RENSKREVEN 14
RENDYRKA 14
RENSEKRAV 13
RENSKÅRNE 13
RENDØLENE 13
RENVASKER 13
RENVASKES 13
RENTETAPET 13
RENSKRIVE 13
RENSEVERK 13
RENOVERTE 13
RENSKÅRET 13
RENVASKET 13
RENOVERER 13
RENOMMEENE 13
RENNEBOM 13
RENOVERES 13
RENSKÅREN 13
RENSKREIV 13
RENGJORT 13
RENHOLDERE 13
RENOMMERTE 13
RENSLIGHET 13
RENDYRK 13
RENSEVANNA 13
RENHOLDENE 13
RENSKINGER 12
RENOMMERT 12
RENVASKE 12
RENSKREV 12
RENSKRIV 12
RENTETAPA 12
RENOMINERT 12
RENOMINERE 12
RENNEMASKE 12
RENSKINGEN 12
RENTEKORTA 12
RENOMMEER 12
RENTABELT 12
RENHOLDET 12
RENSEMELKA 12
RENSEVANN 12
RENOMMEET 12
RENDØLER 12
RENHOLDER 12
RENOVERT 12
RENVASKA 12
RENNEMASKA 12
RENDØLEN 12
RENFERDIGE 12
RENOVERE 12
RENVASK 11
RENSEKREM 11
RENSEMELK 11
RENEGATENE 11
RENNINGENE 11
RENONSERER 11
RENHOLDA 11
RENSLIGSTE 11
RENTETAKET 11
RENTEKORT 11
RENTEDAGER 11
RENSKINGA 11
RENSNINGER 11
RENSINGENE 11
RENOMINER 11
RENNEGARNA 11
RENKESMED 11
RENOMMEA 11
RENTEFALLA 11
RENHETENE 11
RENTETAP 11
RENOVER 11
RENSEMIDLA 11
RENTABEL 11
RENTEFRITT 11
RENONSERTE 11
RENONSERES 11
RENTABLE 11
RENSLIGERE 11
RENTEDAGEN 11
RENSNINGEN 11
RENFERDIG 11
RENEGATEN 10
RENTETAKA 10
RENESSANSE 10
RENNSEIERE 10
RENNESNARE 10
RENNEFART 10
RENNINGEN 10
RENNESNARA 10
RENONSENE 10
RENSLIGST 10
RENSELSENE 10
RENSKERNE 10
RENNLEDERE 10
RENNSEIRER 10
RENSINGEN 10
RENTIERENE 10
RENSERIENE 10
RENNESTEIN 10
RENNEGARN 10
RENSNINGA 10
RENOMME 10
RENSKING 10
RENHETEN 10
RENHOLD 10
RENHETER 10
RENEGATER 10
RENNINGER 10
RENTEFALL 10
RENTEFOT 10
RENSKEREN 10
RENTEFRIE 10
RENONSERE 10
RENONSERT 10
RENSKENDE 10
RENSINGER 10
RENDØL 10
RENTEFRI 9
RENTESATS 9
RENSKETE 9
RENSLIGE 9
RENSERIET 9
RENSKERE 9
RENONSER 9
RENTEDAG 9
RENSNING 9
RENNINGA 9
RENHETA 9
RENSKENE 9
RENSERIER 9
RENSELSEN 9
RENONSEN 9
RENTIERER 9
RENNILENE 9
RENSINGA 9
RENNSEIRE 9
RENETTENE 9
RENNLEDER 9
RENTIEREN 9
RENTENIST 9
RENSKEDE 9
RENTETAK 9
RENSELSER 9
RENNSEIER 9
RENSKER 8
RENSKET 8
RENHET 8
RENGENE 8
RENSKEN 8
RENSING 8
RENSKAR 8
RENEGAT 8
RENNING 8
RENSKES 8
RENKENE 8
RENNENDE 8
RENSERNE 8
RENSERIA 8
RENSLIG 8
RENNILEN 8
RENSLENE 8
RENETTEN 8
RENETTER 8
RENSENDE 8
RENSEREN 8
RENSELSE 8
RENNILER 8
RENTENE 7
RENSKE 7
RENKER 7
RENONS 7
RENGER 7
RENSKA 7
RENNENE 7
RENKEN 7
RENSERE 7
RENSEDE 7
RENSLEN 7
RENTIER 7
RENSERI 7
RENSENE 7
RENSETE 7
RENSLER 7
RENESTE 7
RENDENE 7
RENETT 6
RENSK 6
RENKE 6
RENSLE 6
RENNET 6
RENDER 6
RENSET 6
RENNES 6
RENERE 6
RENNIL 6
RENSER 6
RENNEN 6
RENSES 6
RENEST 6
RENSLA 6
RENTEN 6
RENNER 6
RENTER 6
RENSEN 6
RENNE 5
RENTE 5
RENNA 5
RENSE 5
RENSA 5
RENTA 5
RENS 4
RENT 4
RENE 4
RENN 4

Ord som slutter med REN

OrdPoeng
BYMUREN 19
ØYTUREN 19
PAPYREN 18
BYTUREN 18
UKJUREN 17
UVØREN 16
RACEREN 16
SCOREN 16
FAVØREN 15
BÆREREN 15
BINYREN 15
KÅSØREN 15
FJÆREN 15
RØYREN 15
GJÆREN 15
HYLEREN 14
TØVEREN 14
GJØREN 14
HUMOREN 14
BUFAREN 14
ACREN 14
TJÆREN 14
RØVEREN 14
FJØREN 14
BLÆREN 14
ØYREN 14
LØPEREN 14
KIMÆREN 14
GYGEREN 14
BEVEREN 13
PUNEREN 13
GÆLEREN 13
DÆGEREN 13
SÅVAREN 13
VELUREN 13
PYREN 13
ÅPNEREN 13
REN 13
HØREREN 13
FEMØREN 13
REN 13
BJOREN 13
GJUREN 13
UTUREN 12
SYMREN 12
FIGUREN 12
FUROREN 12
SKJOREN 12
FLÆREN 12
HUKREN 12
POKEREN 12
GLYREN 12
BIVREN 12
HUSAREN 12
FØDEREN 12
TYDEREN 12
SFÆREN 12
USUREN 12
FØREREN 12
PURREN 12
REN 12
RØKEREN 12
SYTEREN 12
WIREN 12
REN 12
HUNEREN 12
HYREN 12
SNÆREN 11
AMPEREN 11
YTEREN 11
REN 11
MUREREN 11
REN 11
TOØREN 11
REN 11
ROTUREN 11
STYREN 11
STÆREN 11
SOVEREN 11
SYEREN 11
RUGEREN 11
ODØREN 11
FYREN 11
FIBEREN 11
MÅLEREN 11
MYREN 11
SUGEREN 11
REN 11
HAVREN 11
HURREN 11
TIMBREN 11
FLÅEREN 11
JEGEREN 11
GIVEREN 11
NAVAREN 10
VORREN 10
ÅGEREN 10
KAUREN 10
SPARREN 10
SKUREN 10
ENØREN 10
REN 10
LJOREN 10
ØDEREN 10
GAUREN 10
SKÅREN 10
SYREN 10
BROREN 10
PATEREN 10
MAUREN 10
TIØREN 10
TAPEREN 10
STØREN 10
LYREN 10
ÅKEREN 10
PETEREN 10
NYREN 10
ÅTTEREN 10
SUSEREN 10
SPOREN 10
SLØREN 10
STUEREN 10
BOEREN 10
BORREN 10
LEVEREN 10
TYREN 10
SVOREN 10
KURREN 10
VAIEREN 10
POREN 9
PEEREN 9
REN 9
TVAREN 9
VIEREN 9
SURREN 9
REN 9
REN 9
UNDREN 9
SPIREN 9
HATEREN 9
STUREN 9
REN 9
MUREN 9
GANGREN 9
REN 9
REN 9
FUREN 9
REN 9
BIRREN 9
VOREN 9
REN 9
ÆREN 9
SPAREN 9
YREN 9
KUREN 9
TIUREN 9
SVIREN 9
PADREN 9
PARREN 9
LAUREN 9
KEFIREN 9
ROMEREN 9
ASUREN 9
IVEREN 9
AVAREN 9
BARREN 9
ROTOREN 9
AGNOREN 9
BOREN 9
AKTOREN 9
PAIREN 9
HEGREN 9
KAFIREN 9
GUREN 9
TOKAREN 9
TIGEREN 8
GANEREN 8
EGNEREN 8
MORREN 8
SONAREN 8
TENOREN 8
KILEREN 8
LEKEREN 8
TOLAREN 8
FRIEREN 8
HARREN 8
AMOREN 8
RUREN 8
OKEREN 8
EFOREN 8
REN 8
BAREN 8
PIREN 8
JAREN 8
HOREN 8
LUREN 8
LOMREN 8
AUREN 8
VAREN 8
REN 8
UEREN 8
DUREN 8
TUREN 8
SUREN 8
ØREN 8
HERREN 8
NOTAREN 8
GIMREN 8
GROREN 8
HIREN 7
MOREN 7
FOREN 7
REDEREN 7
TOEREN 7
SNOREN 7
GENREN 7
HAREN 7
AKEREN 7
SKAREN 7
MERREN 7
EIDEREN 7
TATAREN 7
ORDREN 7
TINEREN 7
STARREN 7
EINEREN 7
PREN 7
ROEREN 7
ÅREN 7
UREN 7
TENAREN 7
FLIREN 7
AGAREN 7
ARTSREN 7
LASEREN 7
ARIEREN 7
EMIREN 7
DODREN 7
AFAREN 7
KLAREN 7
GEIREN 7
ETSEREN 7
TALAREN 7
OTEREN 7
DINAREN 7
DOREN 6
KIREN 6
FAREN 6
MIREN 6
SARREN 6
EKREN 6
EIEREN 6
SLIREN 6
ORREN 6
SEEREN 6
DIRREN 6
GIREN 6
TIEREN 6
TSAREN 6
NARREN 6
STAREN 6
NIEREN 6
ENEREN 6
TOREN 6
SNAREN 6
MAREN 6
ETEREN 6
ROREN 6
KAREN 6
RIEREN 6
LEIREN 6
LIREN 5
OREN 5
GREN 5
LAREN 5
SAREN 5
TAREN 5
SIREN 5
TIREN 5
AIREN 5
STREN 5
AREN 4
IREN 4
DREN 4
TREN 4

Lignende ord av REN

Anagram av REN

For mer informasjon om ordet REN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok