RENGER i Scrabble - ordspill.com

RENGER i Scrabble

RENGER er et substantiv6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNRR.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1E1N1G2E1R1

Ved å legge til én bokstav til RENGER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GÆRNERE 13
YREREGN 13
GØRRENE 12
BREGNER 11
ÅGREREN 11
VRENGER 11
UGRERNE 11
UGREREN 11
RUGERNE 11
RUGEREN 11
ÅGRERNE 11
GRORENE 9
FREGNER 9
REFRENG 9
GORRENE 9
KRENGER 9
TRENGER 8
GARNERE 8
GREINER 8
GRENDER 8
GRENSER 8
TERRENG 8
GRINERE 8
RINGERE 8
REINGER 8
DRENGER 8
NIGERER 8
RANGERE 8

Ord som slutter med RENGER

OrdPoeng
PRØVESPRENGER 27
MJØLKESPRENGER 27
LØYPESTRENGER 26
BARDUNSTRENGER 21
FJELLSPRENGER 21
GJENNOMTRENGER 21
BLODSPRENGER 20
LØPESTRENGER 20
SKAPSPRENGER 20
KLØVERENGER 20
FØLGESTRENGER 20
OVERANSTRENGER 19
MELKESPRENGER 19
KULTURENGER 19
HARPESTRENGER 19
KLOKKESTRENGER 19
BLOMSTERENGER 19
SKYSSDRENGER 19
BUESTRENGER 18
SØKESTRENGER 18
BOGESTRENGER 18
FIOLINSTRENGER 17
GÅRDSDRENGER 17
UNDERSTRENGER 17
NAVLESTRENGER 17
BORESTRENGER 17
FORVRENGER 16
SJAGRENGER 15
RÅDSDRENGER 15
SOMMERENGER 15
BITSTRENGER 15
BASSTRENGER 15
GITARSTRENGER 15
TEGNSTRENGER 14
FELESTRENGER 14
NATURENGER 14
GARDSDRENGER 14
FORTRENGER 13
SPRENGER 12
VRENGER 11
INNTRENGER 11
REFRENGER 11
ANSTRENGER 11
KRENGER 9
STRENGER 9
DRENGER 8
TRENGER 8

Anagram av RENGER

For mer informasjon om ordet RENGER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RENGER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok