RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRE 9
ÆSER 9
ÆRES 9
YRES 9
SYER 9
SÆRE 9
ØSER 8
ØRES 8
SØRE 8
ÅSER 7
RUSE 7
RUES 7
SPER 7
SPRE 7
SUER 7
SURE 7
SÅER 7
BRES 7
PERS 7
SÅRE 7
URES 7
VERS 7
ÅRES 7
SERV 7
HERS 6
SOER 5
SKRE 5
SERK 5
REFS 5
OSER 5
EROS 5
FRES 5
ROSE 5
ROES 5
GRES 5
KRES 5
MERS 5
REMS 5
ERTS 4
IRES 4
ISER 4
TRES 4
TERS 4
SERA 4
RAES 4
RASE 4
SEIR 4
REIS 4
RENS 4
RESA 4
STER 4
REST 4
RISE 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
ASER 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESTBELØPA 20
RESURSBRUK 20
RESTBELØP 19
RESEARCH 19
RESTOPPLAG 18
RESPEKTIVE 17
RESPONSUM 17
RESYKLISKE 17
RESIDUUMET 17
RESPEKTIV 16
RESEPSJON 16
RESERBÅTEN 16
RESERVEBIL 16
RESYKLISK 16
RESYMERES 15
RESTSUMMEN 15
RESYMEENE 15
RESEPTIVE 15
RESYMERTE 15
RESYMERER 15
RESIDUUM 15
RESERVEMOR 15
RESEPTIVT 15
RESEPTIV 14
RESYMERE 14
RESPEKTERE 14
RESORBERTE 14
RESORBERES 14
RESYMERT 14
RESONNABLE 14
RESYMEER 14
RESKRIPTER 14
RESESJONER 14
RESERBÅT 14
RESYMEET 14
RESIPROKE 14
RESPIRATOR 14
RESPONDERT 14
RESPEKTERT 14
RESPONDENT 14
RESEPTFRIE 14
RESPEKTENE 14
RESPONSENE 14
RESIPROKT 14
RESPONDERE 14
RESKRIPTET 14
RESOLVERES 14
RESTGJELDA 14
RESORBERER 14
RESERVEDEL 13
RESPEKTEN 13
RESULTERTE 13
RESTITUERT 13
RESPONDER 13
RESPONSER 13
RESERVOAR 13
RESTLÅNENE 13
RESOLVERE 13
RESIPROK 13
RESEPTFRI 13
RESIDIVERE 13
RESERBILER 13
RESPIRERTE 13
RESOLVERT 13
RESTITUERE 13
RESPIRERER 13
RESULTERES 13
RESORBERT 13
RESERVATER 13
RESIDIVERT 13
RESEPTAREN 13
RESTGJELD 13
RESTPARTIA 13
RESPIRERES 13
RESOLUTTE 13
RESPONSEN 13
RESYMER 13
RESORBERE 13
RESYMEA 13
RESPEKTER 13
RESKRIPTA 13
RESIDIVIST 13
RESIDUALT 12
RESPITTER 12
RESERVENE 12
RESESJON 12
RESPIRERT 12
RESTPARTI 12
RESIDIVER 12
RESERVERT 12
RESSURSER 12
RESERVIST 12
RESERVERE 12
RESORBER 12
RESPATEXEN 12
RESEPTOR 12
RESULTATA 12
RESIDUALE 12
RESTPLASS 12
RESIPERER 12
RESTVERDI 12
RESTLAUSE 12
RESPONSA 12
RESYME 12
RESIDIVET 12
RESIPIENT 12
RESTLØST 12
RESEPTENE 12
RESOLVER 12
RESTLAUST 12
RESOLUTT 12
RESSURSEN 12
RESIPERTE 12
RESIDUENE 12
RESTAURER 12
RESITATIV 12
RESPITTEN 12
RESKONTRO 12
RESTLØSE 12
RESPIRERE 12
RESIPERES 12
RESERVATA 12
RESTITUER 12
RESULTERE 12
RESULTANT 12
RESKRIPT 12
RESTLÅNET 12
RESURSENE 12
RESULTERT 12
RESONGENE 11
RESTEMATEN 11
RESIDUER 11
RESONANSEN 11
RESIDUET 11
RESERBIL 11
RESPIRER 11
RESULTER 11
RESONNERER 11
RESIPERT 11
RESIPERE 11
RESIGNERTE 11
RESEPTEN 11
RESERVER 11
RESIGNERER 11
RESTLØS 11
RESPONS 11
RESPEKT 11
RESTSUM 11
RESONNERES 11
RESIGNERES 11
RESEPTAR 11
RESONNERTE 11
RESERVAT 11
RESULTAT 11
RESIDERING 11
RESTLÅNA 11
RESIDIVA 11
RESERVEN 11
RESEPTER 11
RESTLAUS 11
RESURSEN 11
RESIDUAL 11
RESURSER 11
RESTERINGA 11
RESTLAGRA 10
RESIGNERE 10
RESISTERTE 10
RESTLÅN 10
RESTSKATT 10
RESIDUA 10
RESPITT 10
RESTANSENE 10
RESIDIV 10
RESTERING 10
RESTLAGER 10
RESSURS 10
RESONNERT 10
RESONNERE 10
RESPATEX 10
RESTANTENE 10
RESONERER 10
RESONERTE 10
RESONGER 10
RESTLAGRE 10
RESIDENTER 10
RESIGNERT 10
RESITATOR 10
RESONGEN 10
RESTERENDE 10
RESIPER 10
RESONERES 10
RESERVE 10
RESIDENSER 10
RESETTENDE 10
RESINATET 9
RESIDERER 9
RESITERTE 9
RESTANTEN 9
RESISTERE 9
RESINATER 9
RESONANS 9
RESONNER 9
RESONERE 9
RESIGNER 9
RESONERT 9
RESEPT 9
RESTEMAT 9
RESURS 9
RESTANSEN 9
RESISTERT 9
RESIDERTE 9
RESEDAENE 9
RESIDU 9
RESISTANS 9
RESITERER 9
RESTANTER 9
RESISTENS 9
RESIDERES 9
RESTANSER 9
RESISTENT 9
RESITERES 9
RESETTER 8
RESITERT 8
RESONER 8
RESONG 8
RESEDAEN 8
RESINATA 8
RESINENE 8
RESTERTE 8
RESIDENT 8
RESETTES 8
RESIDERT 8
RESIDERE 8
RESTERES 8
RESIDENS 8
RESEDAER 8
RESISTER 8
RESITERE 8
RESTANSE 8
RESTERER 8
RESIDER 7
RESTERE 7
RESINAT 7
RESATTE 7
RESTERT 7
RESEREN 7
RESINER 7
RESERNE 7
RESITER 7
RESINET 7
RESTANT 7
RESTENE 7
RESETTE 7
RESEDA 6
RESATT 6
RESERE 6
RESTEN 6
RESTER 6
RESETT 6
RESINA 6
RESENE 6
RESIN 5
RESET 5
RESER 5
RESA 4
REST 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
SPJÆRES 18
SKVÆRES 16
SCORES 16
KJÆRES 15
BEDYRES 15
AVFØRES 15
UTFØRES 15
GJÆRES 15
FJÆRES 15
TJÆRES 14
FJØRES 14
GJØRES 14
BERØRES 14
BEÆRES 14
TVÆRES 14
KUBERES 14
ACRES 14
ØYRES 14
FORÆRES 14
KJØRES 14
SPØRRES 14
BLÆRES 14
UTBORES 14
BEDÅRES 13
RES 13
BUFRES 13
BEVARES 13
HOVERES 13
RES 13
OMRØRES 13
MYLDRES 13
PULDRES 13
HUNGRES 13
HØKRES 13
GJURES 13
BEVRES 12
PUTRES 12
UTBRES 12
PUDRES 12
HYRES 12
PEPRES 12
UTFORES 12
VAVRES 12
BIVRES 12
NUPRES 12
GLYRES 12
LÆGRES 12
HUKRES 12
PURRES 12
HUMRES 12
ERNÆRES 12
RES 12
HUSERES 12
RES 12
FLÆRES 12
ANFØRES 12
BLAFRES 11
RES 11
KÅSERES 11
TOØRES 11
KVATRES 11
BLAKRES 11
PIKERES 11
GUTERES 11
FYRES 11
SLUMRES 11
POKRES 11
SKURRES 11
KAVERES 11
KNURRES 11
TØMRES 11
HURRES 11
STYRES 11
KVITRES 11
POLERES 11
FJETRES 11
RES 11
ETTØRES 11
OPTERES 11
VOTERES 11
RES 11
KURERES 11
IFØRES 11
BURES 11
HUTRES 11
SMØRES 11
EROBRES 11
SKÅRES 10
SUKRES 10
UTFRES 10
KURRES 10
DULERES 10
KIPRES 10
SPERRES 10
GNURES 10
VILDRES 10
ATSPRES 10
STAURES 10
PANSRES 10
SLUDRES 10
SVIRRES 10
BASERES 10
SKOGRES 10
SNURRES 10
VIMRES 10
PARERES 10
TJORES 10
ENØRES 10
KAPRES 10
PISTRES 10
SNØRES 10
MULRES 10
MAURES 10
STAVRES 10
JAMRES 10
VANDRES 10
MUDRES 10
TIØRES 10
KVARES 10
RES 10
SYRES 10
RES 10
RES 10
SKURES 10
RES 10
SLØRES 10
YTRES 10
VEGRES 10
RES 10
TØRRES 10
SPORES 10
MURRES 10
SKIMRES 9
SPIRES 9
SUTRES 9
VITRES 9
KOKRES 9
OVRES 9
RES 9
SLURES 9
HAMRES 9
PLIRES 9
RES 9
RES 9
KURES 9
SVIRES 9
PETRES 9
PIRRES 9
FORDRES 9
BEDRES 9
MURES 9
VADRES 9
RES 9
FOSTRES 9
FURES 9
BORES 9
RES 9
ÅGRES 9
BETRES 9
STURES 9
DAVRES 9
LEVRES 9
ÆRES 9
SPARES 9
VIRRES 9
LUTRES 9
UNDRES 9
YRES 9
SVARES 9
VATRES 9
SURRES 9
FINGRES 9
SULRES 9
KLAMRES 9
TURES 8
SOMRES 8
VIRES 8
ERFARES 8
KNITRES 8
FINERES 8
BARES 8
GENERES 8
ARMERES 8
KILDRES 8
RES 8
HORES 8
FENDRES 8
SNEKRES 8
GELERES 8
SONDRES 8
KNARRES 8
LEGERES 8
STOTRES 8
GNIDRES 8
GILDRES 8
HEDRES 8
PARES 8
RURES 8
ØRES 8
NOTERES 8
SANGRES 8
LURES 8
RES 8
MINERES 8
MARTRES 8
MAGRES 8
RES 8
KLORES 8
DONERES 8
AURES 8
KNATRES 8
FETERES 8
MEKRES 8
GLORES 8
SPRES 8
VARES 8
JARES 8
SMADRES 8
DURES 8
FLERRES 8
LOGRES 8
RES 8
MIMRES 8
IVRES 8
KIKRES 8
DOTERES 8
SILDRES 7
KORES 7
MORES 7
OFRES 7
SINTRES 7
BRES 7
RADERES 7
INNTRES 7
DINERES 7
URES 7
ÅRES 7
SKIRES 7
SKARES 7
ANGRES 7
GITRES 7
HIRES 7
DEMRES 7
ANKRES 7
TANDRES 7
SIKRES 7
FLIRES 7
GLIRES 7
KARRES 7
LEKRES 7
FLARES 7
GEIRES 7
AGERES 7
ERGRES 7
SITERES 7
DELERES 7
FORES 7
ORDRES 7
ADDERES 7
KLARES 7
FEIRES 7
LAGRES 7
TATRES 6
EITRES 6
SETRES 6
ENDRES 6
ATTRES 6
SEIRES 6
SITRES 6
ALDRES 6
OTRES 6
SNARES 6
SKRES 6
FARES 6
DORES 6
GIRES 6
GARES 6
SARRES 6
KARES 6
ENTRES 6
DARRES 6
LEIRES 6
TIRRES 6
FIRES 6
DIRRES 6
NARRES 6
DERES 5
IRRES 5
LIRES 5
TIRES 5
SIRES 5
EIRES 5
GRES 5
KRES 5
FRES 5
ISRES 5
IRES 4
TRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok