RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRE 9
ÆSER 9
ÆRES 9
YRES 9
SYER 9
SÆRE 9
ØSER 8
ØRES 8
SØRE 8
ÅSER 7
RUSE 7
RUES 7
SPER 7
SPRE 7
SUER 7
SURE 7
SÅER 7
BRES 7
PERS 7
SÅRE 7
URES 7
VERS 7
ÅRES 7
SERV 7
HERS 6
SOER 5
SKRE 5
SERK 5
REFS 5
OSER 5
EROS 5
FRES 5
ROSE 5
ROES 5
GRES 5
KRES 5
MERS 5
REMS 5
ERTS 4
IRES 4
ISER 4
TRES 4
TERS 4
SERA 4
RAES 4
RASE 4
SEIR 4
REIS 4
RENS 4
RESA 4
STER 4
REST 4
RISE 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
ASER 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESEARCHEN 21
RESURSBRUK 20
RESTBELØPA 20
RESTBELØP 19
RESEARCH 19
RESTOPPLAG 18
RESIDENSBY 18
RESPONSUMA 18
RESOLUSJON 18
RESYKLISKE 17
RESPONSUM 17
RESURSSVAK 17
RESPEKTIVT 17
RESPEKTIV 16
RESERBÅTER 16
RESYKLISK 16
RESULTATIV 16
RESEPSJON 16
RESYMEENE 15
RESIDUUM 15
RESYMERTE 15
RESYMERER 15
RESEPTIVT 15
RESEPTIVE 15
RESYMERES 15
RESTSUMMEN 15
RESTGJELDA 14
RESTRIKTIV 14
RESEPTIV 14
RESORBERTE 14
RESONNABLE 14
RESIPROKT 14
RESIRKULER 14
RESKRIPTER 14
RESOLVERTE 14
RESERBÅT 14
RESYMERT 14
RESPEKTERE 14
RESYMEET 14
RESOLVERER 14
RESITASJON 14
RESESJONER 14
RESONNABEL 14
RESIPROKE 14
RESESJONEN 14
RESERVELAG 14
RESYMERE 14
RESYMEER 14
RESEPTORER 14
RESPONSENE 14
RESOLVERES 14
RESPEKTERT 14
RESERVEFAR 14
RESPIRATOR 14
RESIPROK 13
RESSURSENE 13
RESIDIVENE 13
RESPEKTEN 13
RESEPTARER 13
RESERVOAR 13
RESULTERES 13
RESERBILER 13
RESIDUAENE 13
RESPIRERER 13
RESTITUERE 13
RESERVERES 13
RESULTATET 13
RESOLVERE 13
RESPEKTER 13
RESORBERT 13
RESERVERTE 13
RESTITUERT 13
RESTGJELD 13
RESKRIPTA 13
RESOLUTTE 13
RESTAURERT 13
RESYMER 13
RESORBERE 13
RESEPTFRI 13
RESULTERER 13
RESITATIVA 13
RESULTERTE 13
RESPITTENE 13
RESYMEA 13
RESOLVERT 13
RESPONSER 13
RESPONDER 13
RESTLÅNENE 13
RESERVEDEL 13
RESPONSEN 13
RESPIRERTE 13
RESULTATA 12
RESTLAUSE 12
RESERVENE 12
RESIPIENT 12
RESIDIVET 12
RESTAURER 12
RESTVERDI 12
RESKONTRO 12
RESITATIV 12
RESEPTENE 12
RESIPERTE 12
RESTPARTI 12
RESIDUENE 12
RESERVIST 12
RESTLÅNET 12
RESIDIVER 12
RESULTERE 12
RESERVERT 12
RESSURSER 12
RESIPERER 12
RESERVATA 12
RESSURSEN 12
RESPITTER 12
RESTLAUST 12
RESTITUER 12
RESERVERE 12
RESIDUALT 12
RESPIRERE 12
RESIDUALE 12
RESTPLASS 12
RESOLUTT 12
RESPIRERT 12
RESORBER 12
RESPATEXER 12
RESTLØSE 12
RESONERING 12
RESTLØST 12
RESPITTEN 12
RESEPTOR 12
RESPONSA 12
RESESJON 12
RESKRIPT 12
RESOLVER 12
RESURSENE 12
RESULTANT 12
RESYME 12
RESULTERT 12
RESIPERES 12
RESONNERTE 11
RESIPERT 11
RESEPTER 11
RESTLÅNA 11
RESIDUER 11
RESERVEN 11
RESERVAT 11
RESURSER 11
RESITERING 11
RESTSUM 11
RESTLØS 11
RESONGENE 11
RESTEMATEN 11
RESONANSEN 11
RESPONS 11
RESIDIVA 11
RESIDUAL 11
RESTLAUS 11
RESONNERER 11
RESPEKT 11
RESULTAT 11
RESURSEN 11
RESTERINGA 11
RESEPTEN 11
RESERBIL 11
RESERVER 11
RESPIRER 11
RESULTER 11
RESEPTAR 11
RESIPERE 11
RESIDUET 11
RESTANTENE 10
RESISTERES 10
RESTANSENE 10
RESISTENTE 10
RESIDENSER 10
RESIDENSEN 10
RESTLAGRE 10
RESONERTE 10
RESETTENDE 10
RESONERER 10
RESIDENTER 10
RESTERING 10
RESTLAGRA 10
RESTLAGER 10
RESONNERT 10
RESONNERE 10
RESONGER 10
RESITATOR 10
RESIGNERT 10
RESTSKATT 10
RESIGNERE 10
RESPATEX 10
RESONGEN 10
RESONERES 10
RESSURS 10
RESTLÅN 10
RESIDUA 10
RESPITT 10
RESIDIV 10
RESIPER 10
RESERVE 10
RESTEMAT 9
RESTANTER 9
RESIGNER 9
RESONANS 9
RESONNER 9
RESURS 9
RESIDU 9
RESEPT 9
RESONERE 9
RESONERT 9
RESISTERT 9
RESITERES 9
RESIDERER 9
RESINATET 9
RESTANSEN 9
RESEDAENE 9
RESISTENS 9
RESIDERTE 9
RESISTANS 9
RESTANTEN 9
RESISTENT 9
RESISTERE 9
RESIDERES 9
RESITERTE 9
RESTANSER 9
RESITERER 9
RESINATER 9
RESIDERT 8
RESONER 8
RESONG 8
RESIDENS 8
RESTERES 8
RESITERT 8
RESETTER 8
RESIDERE 8
RESETTES 8
RESTERER 8
RESIDENT 8
RESTERTE 8
RESEDAEN 8
RESEDAER 8
RESINATA 8
RESINENE 8
RESITERE 8
RESTANSE 8
RESISTER 8
RESEREN 7
RESTANT 7
RESATTE 7
RESINAT 7
RESTERE 7
RESTERT 7
RESERNE 7
RESITER 7
RESINET 7
RESETTE 7
RESINER 7
RESTENE 7
RESIDER 7
RESTER 6
RESATT 6
RESINA 6
RESTEN 6
RESENE 6
RESEDA 6
RESERE 6
RESETT 6
RESIN 5
RESET 5
RESER 5
RESA 4
REST 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
PÅHØRES 19
OMBÆRES 17
SCORES 16
PJUTRES 16
AVFYRES 16
AVLÆRES 15
AVFØRES 15
VANÆRES 15
KJÆRES 15
BELÆRES 15
FJÆRES 15
GJÆRES 15
TJÆRES 14
FJØRES 14
BLÆRES 14
TVÆRES 14
ØYRES 14
BEÆRES 14
UTKÅRES 14
ACRES 14
KJØRES 14
GJØRES 14
BUNKRES 14
KUBERES 14
UTBORES 14
HØKRES 13
DUPERES 13
GJURES 13
BUFRES 13
SLUBRES 13
FEMØRES 13
PLUDRES 13
RES 13
BEVARES 13
RES 13
HOVERES 13
KRYDRES 13
SVABRES 13
OMRØRES 13
UTSPRES 13
SUPERES 13
LÆGRES 12
HUKRES 12
PUDRES 12
HULTRES 12
HUSTRES 12
GLYRES 12
PURRES 12
NUPRES 12
SKUMRES 12
KLØTRES 12
UTFORES 12
UTBRES 12
BEVRES 12
LYSTRES 12
VAVRES 12
HUMRES 12
HYRES 12
VOMERES 12
BIVRES 12
RES 12
PUTRES 12
PEPRES 12
FLÆRES 12
RES 12
HUSERES 12
TOØRES 11
HURRES 11
SMØRES 11
POKRES 11
STYRES 11
OPTERES 11
TØMRES 11
RES 11
ETTØRES 11
IFØRES 11
BLAFRES 11
KVITRES 11
POLERES 11
FJETRES 11
KURERES 11
HUTRES 11
SJAKRES 11
SPIKRES 11
BURES 11
RES 11
URGERES 11
KLAPRES 11
FYRES 11
BOLTRES 11
JODERES 11
RES 11
MUTERES 11
MURRES 10
KVARES 10
TØRRES 10
SPORES 10
VEGRES 10
VILTRES 10
UTFRES 10
APTERES 10
SVIRRES 10
SLUDRES 10
SKOGRES 10
SLAURES 10
LEVERES 10
TJATRES 10
SNEVRES 10
ADVARES 10
TJADRES 10
KIPRES 10
PANERES 10
VISERES 10
TJORES 10
GNURES 10
TIØRES 10
KURRES 10
SKÅRES 10
SUKRES 10
SKURES 10
SLØRES 10
RES 10
MUDRES 10
RES 10
SYRES 10
RES 10
JAMRES 10
RES 10
MAURES 10
SNØRES 10
MULRES 10
KAPRES 10
ENØRES 10
YTRES 10
VIMRES 10
RES 10
VADRES 9
GLIMRES 9
SUTRES 9
STURES 9
MURES 9
RES 9
BEDRES 9
DAVRES 9
ÆRES 9
LUTRES 9
SPARES 9
LEVRES 9
HINDRES 9
SLURES 9
BORES 9
VIRRES 9
FURES 9
KOKRES 9
FLAGRES 9
ÅGRES 9
PLIRES 9
VATRES 9
HAMRES 9
RES 9
FOSTRES 9
SPIRES 9
RES 9
RES 9
SVIRES 9
KONTRES 9
UNDRES 9
YRES 9
SURRES 9
PIRRES 9
VITRES 9
SULRES 9
RES 9
OVRES 9
BETRES 9
PETRES 9
KURES 9
SVARES 9
SMIGRES 9
DOSERES 8
RES 8
MESTRES 8
KLATRES 8
PARES 8
DURES 8
VARES 8
MELERES 8
RES 8
SPRES 8
KILDRES 8
JARES 8
LURES 8
AURES 8
KLIRRES 8
RES 8
FINERES 8
HORES 8
VIRES 8
RURES 8
IVRES 8
KANTRES 8
GALDRES 8
SKARRES 8
SLAMRES 8
FRATRES 8
TURES 8
SOMRES 8
SONDRES 8
KIKRES 8
KNITRES 8
MIMRES 8
ARMERES 8
KLORES 8
LOGRES 8
ØRES 8
MAGRES 8
GLORES 8
RES 8
BARES 8
ERFARES 8
FENDRES 8
GENERES 8
HEDRES 8
MEKRES 8
ÅRES 7
DATERES 7
BRES 7
URES 7
GITRES 7
DEMRES 7
AGERES 7
OFRES 7
DELERES 7
LASERES 7
SIKRES 7
KORES 7
TINDRES 7
SITERES 7
HIRES 7
LEKRES 7
LAGRES 7
SANERES 7
SNADRES 7
FLARES 7
FORES 7
ANKRES 7
FLIRES 7
GLIRES 7
GEIRES 7
TILTRES 7
SKARES 7
MORES 7
ANGRES 7
KARRES 7
SKIRES 7
STIRRES 7
ERGRES 7
KLARES 7
FEIRES 7
ADDERES 7
ORDRES 7
SINDRES 7
GARES 6
GIRES 6
SNARES 6
KARES 6
SETRES 6
DIRRES 6
SITRES 6
TATRES 6
SEIRES 6
SKRES 6
SARRES 6
NARRES 6
ATTRES 6
ALDRES 6
TIRRES 6
FARES 6
DORES 6
OTRES 6
ENDRES 6
ENTRES 6
EITRES 6
DARRES 6
FIRES 6
LEIRES 6
GRES 5
IRRES 5
KRES 5
TIRES 5
ISRES 5
EIRES 5
SIRES 5
DERES 5
LIRES 5
FRES 5
TRES 4
IRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok