RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRE 9
ÆSER 9
ÆRES 9
YRES 9
SYER 9
SÆRE 9
ØSER 8
ØRES 8
SØRE 8
ÅSER 7
RUSE 7
RUES 7
SPER 7
SPRE 7
SUER 7
SURE 7
SÅER 7
BRES 7
PERS 7
SÅRE 7
URES 7
VERS 7
ÅRES 7
SERV 7
HERS 6
SOER 5
SKRE 5
SERK 5
REFS 5
OSER 5
EROS 5
FRES 5
ROSE 5
ROES 5
GRES 5
KRES 5
MERS 5
REMS 5
ERTS 4
IRES 4
ISER 4
TRES 4
TERS 4
SERA 4
RAES 4
RASE 4
SEIR 4
REIS 4
RENS 4
RESA 4
STER 4
REST 4
RISE 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
ASER 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESEARCH 19
RESTBELØP 19
RESPEKTLØS 18
RESORPSJON 18
RESOLUSJON 18
RESPONSUMA 18
RESURSSVAK 17
RESIDUUMET 17
RESYMERING 17
RESPEKTIVT 17
RESPONSUM 17
RESEPSJON 16
RESERBÅTEN 16
RESERVEBIL 16
RESPEKTIV 16
RESYKLISK 16
RESULTATIV 16
RESERVEMOR 15
RESIDUUM 15
RESEPTIVT 15
RESYMEENE 15
RESEPTIVE 15
RESTSUMMER 15
RESYMERES 15
RESYMERTE 15
RESYMERER 15
RESONNABEL 14
RESERBÅT 14
RESOLVERTE 14
RESIPROKT 14
RESYMEET 14
RESYMEER 14
RESEPTOREN 14
RESEPTFRIE 14
RESKRIPTET 14
RESOLVERER 14
RESPONDERT 14
RESYMERE 14
RESERVOARA 14
RESYMERT 14
RESTRIKTIV 14
RESEPTIV 14
RESITASJON 14
RESESJONEN 14
RESIPROKE 14
RESERVELAG 14
RESOLVERES 14
RESERVATER 13
RESIPROK 13
RESOLUTTE 13
RESTAURERE 13
RESTAURANT 13
RESOLVERE 13
RESEPTFRI 13
RESPONSER 13
RESOLVERT 13
RESPEKTEN 13
RESPONDER 13
RESKRIPTA 13
RESTGJELD 13
RESTAURERT 13
RESPONSEN 13
RESULTATER 13
RESORBERE 13
RESEPTAREN 13
RESIDIVERT 13
RESERVOAR 13
RESPEKTER 13
RESORBERT 13
RESIDIVIST 13
RESEPTARER 13
RESERVERER 13
RESULTERER 13
RESULTATET 13
RESYMER 13
RESULTERTE 13
RESERVERES 13
RESPIRERTE 13
RESERVERTE 13
RESIDUAENE 13
RESYMEA 13
RESERVATET 13
RESPIRERER 13
RESERBILEN 13
RESIDIVERE 13
RESPITTENE 13
RESSURSENE 13
RESKONTRO 12
RESPITTEN 12
RESULTERT 12
RESPIRERT 12
RESULTERE 12
RESPIRERE 12
RESSURSEN 12
RESIPERTE 12
RESERVENE 12
RESTPARTI 12
RESPATEXER 12
RESIDUALT 12
RESIPERES 12
RESERVIST 12
RESTVERDI 12
RESTITUER 12
RESURSENE 12
RESSURSER 12
RESEPTENE 12
RESIPERER 12
RESULTANT 12
RESULTATA 12
RESITATIV 12
RESPONSA 12
RESERVERT 12
RESIDIVER 12
RESTAURER 12
RESTLAUST 12
RESKRIPT 12
RESESJON 12
RESTLØST 12
RESTLØSE 12
RESERVERE 12
RESTLÅNET 12
RESIDIVET 12
RESERVATA 12
RESOLVER 12
RESOLUTT 12
RESYME 12
RESONERING 12
RESEPTOR 12
RESIPIENT 12
RESIDUENE 12
RESPITTER 12
RESTPLASS 12
RESORBER 12
RESTLAUSE 12
RESIDUALE 12
RESONANSER 11
RESTEMATEN 11
RESONGENE 11
RESTLØS 11
RESITERING 11
RESIGNERER 11
RESIGNERTE 11
RESTSUM 11
RESERVER 11
RESIDUER 11
RESIPERE 11
RESIDUET 11
RESIDUAL 11
RESIPERT 11
RESEPTER 11
RESURSEN 11
RESERBIL 11
RESIDERING 11
RESEPTAR 11
RESURSER 11
RESIGNERES 11
RESULTAT 11
RESERVAT 11
RESEPTEN 11
RESTLAUS 11
RESIDIVA 11
RESTLÅNA 11
RESPIRER 11
RESULTER 11
RESERVEN 11
RESPEKT 11
RESPONS 11
RESPITT 10
RESTLAGRE 10
RESIDENSEN 10
RESTERING 10
RESISTERER 10
RESIDUA 10
RESISTERES 10
RESERVE 10
RESONNERE 10
RESISTERTE 10
RESTLAGRA 10
RESIPER 10
RESONERES 10
RESONERER 10
RESITATOR 10
RESTLÅN 10
RESIGNERE 10
RESONGER 10
RESIGNERT 10
RESINATENE 10
RESTLAGER 10
RESIDIV 10
RESONGEN 10
RESONERTE 10
RESSURS 10
RESISTENTE 10
RESPATEX 10
RESIDENTEN 10
RESONNERT 10
RESTSKATT 10
RESTANSER 9
RESEDAENE 9
RESIDERES 9
RESISTENT 9
RESISTERE 9
RESTEMAT 9
RESIGNER 9
RESONERT 9
RESONNER 9
RESONERE 9
RESONANS 9
RESURS 9
RESEPT 9
RESITERTE 9
RESITERER 9
RESITERES 9
RESIDU 9
RESTANTER 9
RESISTERT 9
RESINATET 9
RESIDERER 9
RESIDERTE 9
RESTANSEN 9
RESINATER 9
RESISTANS 9
RESTANTEN 9
RESISTENS 9
RESONER 8
RESETTER 8
RESINATA 8
RESONG 8
RESIDENT 8
RESEDAEN 8
RESTERES 8
RESTERTE 8
RESETTES 8
RESIDERE 8
RESTANSE 8
RESIDENS 8
RESITERT 8
RESEDAER 8
RESINENE 8
RESTERER 8
RESISTER 8
RESIDERT 8
RESITERE 8
RESTANT 7
RESATTE 7
RESIDER 7
RESINER 7
RESEREN 7
RESERNE 7
RESINET 7
RESTERT 7
RESTERE 7
RESETTE 7
RESINAT 7
RESTENE 7
RESITER 7
RESATT 6
RESTER 6
RESETT 6
RESINA 6
RESTEN 6
RESENE 6
RESEDA 6
RESERE 6
RESER 5
RESIN 5
RESET 5
RESA 4
REST 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
PÅFØRES 18
AVHØRES 16
SKVÆRES 16
SCORES 16
CEDERES 16
AVFYRES 16
AVLÆRES 15
KJÆRES 15
VANÆRES 15
GJÆRES 15
FJÆRES 15
BELÆRES 15
TJÆRES 14
UTKÅRES 14
KUBERES 14
GJØRES 14
ACRES 14
BLÆRES 14
ØYRES 14
TVÆRES 14
UTBORES 14
KJØRES 14
FJØRES 14
BUNKRES 14
BEÆRES 14
BELURES 13
PLAPRES 13
SLUBRES 13
AVLURES 13
GJURES 13
SUPERES 13
OMRØRES 13
BUFRES 13
RES 13
UTSPRES 13
PULDRES 13
BULDRES 13
SJEVRES 13
SVABRES 13
MYLDRES 13
RES 13
HØKRES 13
HOVERES 13
RES 12
HUMRES 12
KLØTRES 12
VAVRES 12
HUSERES 12
BEVRES 12
LYSTRES 12
PUDRES 12
PEPRES 12
HYRES 12
UTFORES 12
PUTRES 12
NUPRES 12
GLYRES 12
LÆGRES 12
PURRES 12
RES 12
FLÆRES 12
HUKRES 12
SKUMRES 12
UTBRES 12
BIVRES 12
TOØRES 11
STYRES 11
SPIKRES 11
HURRES 11
RES 11
KÅSERES 11
HUTRES 11
BOLTRES 11
BEFARES 11
KNURRES 11
POSERES 11
OPTERES 11
KURERES 11
URGERES 11
TØMRES 11
FYRES 11
VOTERES 11
POKRES 11
SMØRES 11
PONERES 11
KVITRES 11
BURES 11
RES 11
RES 11
IFØRES 11
TIØRES 10
MULRES 10
KVARES 10
SKÅRES 10
VEGRES 10
KURRES 10
SLØRES 10
JAMRES 10
ENØRES 10
MAURES 10
SUKRES 10
SKURES 10
KIPRES 10
TØRRES 10
SPORES 10
UTFRES 10
GNURES 10
SVIRRES 10
YTRES 10
RES 10
SNEVRES 10
DUNDRES 10
RES 10
TJATRES 10
SLAURES 10
APTERES 10
SYRES 10
RES 10
SKOGRES 10
PISTRES 10
RES 10
PANSRES 10
TJADRES 10
ADVARES 10
RES 10
DULERES 10
LEVERES 10
SNØRES 10
SLUDRES 10
MUDRES 10
TJORES 10
PARERES 10
MURRES 10
KAPRES 10
VIMRES 10
VILDRES 10
FLAGRES 9
PLIRES 9
PIRRES 9
ROKERES 9
SPARES 9
SMIGRES 9
DAVRES 9
FLIMRES 9
VITRES 9
FINGRES 9
VADRES 9
KONTRES 9
VATRES 9
BEDRES 9
YRES 9
PETRES 9
KOKRES 9
RES 9
RES 9
BETRES 9
KURES 9
RES 9
SVIRES 9
HAMRES 9
LUTRES 9
ÅGRES 9
SPIRES 9
SUTRES 9
STURES 9
RES 9
SLURES 9
FURES 9
OVRES 9
BORES 9
UNDRES 9
ÆRES 9
SVARES 9
LEVRES 9
SULRES 9
VIRRES 9
SURRES 9
MURES 9
RES 9
GALDRES 8
RES 8
HORES 8
PARES 8
KLIRRES 8
AURES 8
VIRES 8
SONDRES 8
KNARRES 8
GERERES 8
RURES 8
SLAMRES 8
DOSERES 8
DURES 8
TURES 8
FRATRES 8
MINERES 8
ØRES 8
ROTERES 8
GLITRES 8
VARES 8
KANTRES 8
FILTRES 8
GIRERES 8
LURES 8
RES 8
RES 8
IVRES 8
KNITRES 8
KILDRES 8
JARES 8
BARES 8
RES 8
MARTRES 8
SPRES 8
NOTERES 8
GLORES 8
MIMRES 8
MAGRES 8
HEDRES 8
SOMRES 8
KIKRES 8
LOGRES 8
FETERES 8
KLORES 8
KLATRES 8
MEKRES 8
GITRES 7
URES 7
FEIRES 7
FORES 7
GLIRES 7
FLIRES 7
TANDRES 7
RASERES 7
SIKRES 7
DATERES 7
OFRES 7
SENTRES 7
BRES 7
GEIRES 7
KORES 7
TINDRES 7
ORDRES 7
DEMRES 7
HIRES 7
AGERES 7
ANGRES 7
ÅRES 7
KARRES 7
KLARES 7
SKARES 7
STIRRES 7
MORES 7
FLARES 7
SILDRES 7
LEKRES 7
ERGRES 7
TILTRES 7
SNADRES 7
ANKRES 7
RADERES 7
LAGRES 7
SKIRES 7
ENTRES 6
ENDRES 6
EITRES 6
KARES 6
SARRES 6
DIRRES 6
DARRES 6
SETRES 6
FIRES 6
TATRES 6
FARES 6
SNARES 6
ALDRES 6
GIRES 6
SKRES 6
TIRRES 6
SITRES 6
DORES 6
SEIRES 6
ATTRES 6
GARES 6
LEIRES 6
NARRES 6
OTRES 6
EIRES 5
FRES 5
TIRES 5
ISRES 5
SIRES 5
IRRES 5
KRES 5
DERES 5
GRES 5
LIRES 5
IRES 4
TRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok