RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYER 9
ÆRES 9
SYRE 9
SÆRE 9
ÆSER 9
SØRE 8
ØSER 8
ØRES 8
SÅER 7
RUES 7
RUSE 7
ÅSER 7
BRES 7
SERV 7
SURE 7
SPER 7
SPRE 7
SÅRE 7
SUER 7
URES 7
JERS 7
VERS 7
ÅRES 7
PERS 7
HERS 6
EROS 5
FRES 5
SOER 5
SKRE 5
GRES 5
SERK 5
KRES 5
REMS 5
MERS 5
OSER 5
REFS 5
ROSE 5
ROES 5
TERS 4
TRES 4
ASER 4
STER 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
SEIR 4
RISE 4
REST 4
RESA 4
RENS 4
REIS 4
RASE 4
RAES 4
ISER 4
IRES 4
ERTS 4
SERA 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESEARCHEN 21
RESTBELØPA 20
RESEARCH 19
RESTBELØP 19
RESEPTBOKA 18
RESIDENSBY 18
RESTOPPLAG 18
RESPONSUMA 18
RESERTYPE 17
RESURSSVAK 17
RESPONSUM 17
RESPEKTIVE 17
RESEPTBOK 17
RESERVERÅA 16
RESULTATIV 16
RESEPSJON 16
RESOLUTIV 16
RESERBÅTEN 16
RESERLØPA 16
RESPEKTIV 16
RESEPTURER 16
RESYKLISK 16
RESYMERER 15
RESEPTIVE 15
RESEPTIVT 15
RESYMERES 15
RESIDUUM 15
RESERVERÅ 15
RESEPTURA 15
RESYMEENE 15
RESYMERTE 15
RESERLØP 15
RESTSUMMER 15
RESONNØRER 15
RESEKSJON 14
RESYMEET 14
RESONNABEL 14
RESESJONER 14
RESYMERE 14
RESERVEFAR 14
RESPEKTENE 14
RESORBERES 14
RESTRIKTIV 14
RESYMEER 14
RESPIRATOR 14
RESEPTIV 14
RESPONDERT 14
RESIPROKT 14
RESIPROKE 14
RESYMERT 14
RESKRIPTET 14
RESOLVERES 14
RESOLVERER 14
RESEPTUR 14
RESERBÅT 14
RESERVELAG 14
RESITASJON 14
RESORBERER 14
RESEPTOREN 14
RESKRIPTER 14
RESURSRIKT 14
RESIDIVERT 13
RESYMEA 13
RESIPROK 13
RESPONDER 13
RESEPTFRI 13
RESKRIPTA 13
RESPONSEN 13
RESOLVERT 13
RESURSRIK 13
RESONNØR 13
RESIDIVENE 13
RESTAURERE 13
RESPEKTEN 13
RESTAURANT 13
RESPITTENE 13
RESERBILEN 13
RESORBERE 13
RESERVOAR 13
RESTGJELD 13
RESTAURERT 13
RESYMER 13
RESOLUTTE 13
RESPIRERES 13
RESERVATET 13
RESORBERT 13
RESULTERER 13
RESULTERES 13
RESEPTARER 13
RESITATIVA 13
RESERVERES 13
RESPEKTER 13
RESOLVERE 13
RESIDIVIST 13
RESPONSER 13
RESSURSENE 13
RESTLÅNENE 13
RESIPERER 12
RESERVATA 12
RESPITTEN 12
RESEPTENE 12
RESTPARTI 12
RESTITUER 12
RESTLØSE 12
RESEPTOR 12
RESIPERTE 12
RESULTATA 12
RESITATIV 12
RESSURSEN 12
RESIDUALE 12
RESIDUALT 12
RESTVERDI 12
RESTLAUSE 12
RESTAURER 12
RESERVERT 12
RESERVERE 12
RESTPLASS 12
RESSURSER 12
RESURSENE 12
RESIPIEND 12
RESPATEXEN 12
RESPONSA 12
RESOLUTT 12
RESULTANT 12
RESTLØST 12
RESIDIVET 12
RESIPERES 12
RESTLAUST 12
RESKRIPT 12
RESULTERE 12
RESIDUENE 12
RESESJON 12
RESULTERT 12
RESYME 12
RESERVIST 12
RESIPIENT 12
RESPIRERT 12
RESORBER 12
RESERVENE 12
RESPIRERE 12
RESTLÅNET 12
RESPITTER 12
RESKONTRO 12
RESOLVER 12
RESIDIVER 12
RESONGENE 11
RESONATOR 11
RESTERINGA 11
RESITERING 11
RESTEMATEN 11
RESONANSER 11
RESIGNERER 11
RESIDERING 11
RESIGNERTE 11
RESONNERTE 11
RESIPERT 11
RESERBIL 11
RESEPTEN 11
RESULTER 11
RESERVEN 11
RESTLÅNA 11
RESIDUAL 11
RESULTAT 11
RESURSER 11
RESIDIVE 11
RESIDUER 11
RESEPTAR 11
RESIPERE 11
RESERVAT 11
RESURSEN 11
RESTURIN 11
RESEPTER 11
RESPIRER 11
RESERVER 11
RESTLAUS 11
RESIDUET 11
RESIDIVT 11
RESTSUM 11
RESIDIVA 11
RESPEKT 11
RESPONS 11
RESTLØS 11
RESIDENTEN 10
RESONANTE 10
RESTLEIENE 10
RESIDENSEN 10
RESSURS 10
RESIDUA 10
RESIGNERT 10
RESTERING 10
RESERVE 10
RESIDIV 10
RESIPER 10
RESIGNERE 10
RESINATENE 10
RESTLAGER 10
RESONGER 10
RESTLÅN 10
RESTERENDE 10
RESISTERES 10
RESPITT 10
RESISTERTE 10
RESONERES 10
RESONNERE 10
RESPATEX 10
RESONERTE 10
RESONERER 10
RESTSKATT 10
RESSORTER 10
RESTLAGRA 10
RESITATOR 10
RESTLAGRE 10
RESSORTEN 10
RESETTING 10
RESONGEN 10
RESONNERT 10
RESITERER 9
RESONNER 9
RESISTERE 9
RESINATET 9
RESIDERTE 9
RESURS 9
RESITERTE 9
RESONANS 9
RESISTANS 9
RESONERE 9
RESTLEIER 9
RESONERT 9
RESTANSER 9
RESIDERES 9
RESTEMAT 9
RESEDAENE 9
RESINATER 9
RESITERES 9
RESIDENTE 9
RESISTERT 9
RESTLEDDA 9
RESIDERER 9
RESTANTEN 9
RESEPT 9
RESTANTER 9
RESTLEIEN 9
RESTANSEN 9
RESISTENS 9
RESIDU 9
RESISTENT 9
RESONANT 9
RESIGNER 9
RESONG 8
RESONER 8
RESSORT 8
RESTANTE 8
RESEDAER 8
RESISTER 8
RESTERES 8
RESIDENS 8
RESETTER 8
RESITERT 8
RESIDERT 8
RESIDERE 8
RESTANSE 8
RESEDAEN 8
RESTERER 8
RESTERTE 8
RESTLEDD 8
RESINENE 8
RESTLEIA 8
RESIDENT 8
RESETTES 8
RESTLEIE 8
RESINATA 8
RESITERE 8
RESINER 7
RESITER 7
RESIDER 7
RESEREN 7
RESERNE 7
RESTERE 7
RESINET 7
RESTANT 7
RESTERT 7
RESETTE 7
RESINAT 7
RESATTE 7
RESTENE 7
RESENTE 7
RESENE 6
RESEDA 6
RESENT 6
RESTEN 6
RESATT 6
RESINA 6
RESETT 6
RESTER 6
RESERE 6
RESER 5
RESET 5
RESIN 5
RESA 4
REST 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
PÅHØRES 19
COVRES 19
SPJÆRES 18
SCORES 16
AVHØRES 16
SKJÆRES 16
FØYRES 16
BEDYRES 15
GJÆRES 15
BELÆRES 15
KJØRRES 15
KJÆRES 15
FJÆRES 15
BLÆRES 14
FJØRES 14
ACRES 14
GJØRES 14
KJØRES 14
BØKRES 14
UTBORES 14
SKYMRES 14
BEÆRES 14
ØYRES 14
PYLRES 14
KUBERES 14
TVÆRES 14
TJÆRES 14
BERØRES 14
GAUVRES 14
OMRØRES 13
SVABRES 13
GJURES 13
BEVARES 13
BUFRES 13
TØVRES 13
UTSPRES 13
HØKRES 13
AVLURES 13
PYRES 13
PJATRES 13
RES 13
RES 13
TUPERES 13
LYDERES 12
BIVRES 12
FUGERES 12
VOMERES 12
HOVRES 12
PIPRES 12
FLÆRES 12
MOVERES 12
HYRES 12
VAVRES 12
HUKRES 12
RES 12
GLYRES 12
RES 12
SKUMRES 12
UTBRES 12
GUNGRES 12
LÆGRES 12
HUMRES 12
PEPRES 12
PURRES 12
NUPRES 12
BEVRES 12
PUDRES 12
PUTRES 12
KNEPRES 11
HUTRES 11
SMØRES 11
IFØRES 11
HURRES 11
TØMRES 11
ETTØRES 11
TOØRES 11
SNÆRES 11
MUNTRES 11
KJATRES 11
PONERES 11
KOVRES 11
RES 11
POSERES 11
RES 11
SJAKRES 11
POKRES 11
FYRES 11
FJETRES 11
BURES 11
STYRES 11
KNAVRES 11
ENØRES 10
FLURES 10
VIMRES 10
MUTRES 10
TØRRES 10
MURRES 10
JAMRES 10
SUKRES 10
UTFRES 10
SKÅRES 10
MUDRES 10
MULRES 10
SKURES 10
LUMRES 10
MAURES 10
KAPRES 10
TJORES 10
FAURES 10
STAVRES 10
SPARRES 10
YTRES 10
KAMFRES 10
RES 10
SVIRRES 10
SLAURES 10
SYRES 10
RES 10
TUSTRES 10
KVARES 10
ATSPRES 10
KURRES 10
BEKRES 10
KAURES 10
VEGRES 10
KIPRES 10
RES 10
SNURRES 10
SLØRES 10
SPERRES 10
GNURES 10
TIØRES 10
KUTRES 10
APTERES 10
VESTRES 10
RES 10
SPORES 10
SNØRES 10
RES 10
FINGRES 9
FORDRES 9
BETRES 9
VADRES 9
LEVRES 9
HELTRES 9
FLIMRES 9
UNDRES 9
SULRES 9
SPARES 9
LEPRES 9
SVIRES 9
VITRES 9
BLARES 9
SPIRES 9
PITRES 9
BEDRES 9
SUTRES 9
KLAMRES 9
SAURES 9
VATRES 9
VEDRES 9
RES 9
HAMRES 9
SLURES 9
BILRES 9
PIRRES 9
SURRES 9
MURES 9
SIPRES 9
BORES 9
RES 9
PILRES 9
STURES 9
RES 9
TUTRES 9
RES 9
DAVRES 9
SVARES 9
KOKRES 9
PETRES 9
ÅGRES 9
LUTRES 9
PLIRES 9
FURES 9
KURES 9
VIRRES 9
ÆRES 9
KIKRES 8
FILTRES 8
VIRES 8
NORDRES 8
LEKTRES 8
RES 8
ERFARES 8
MAGRES 8
MIMRES 8
RES 8
SOMRES 8
HORES 8
SMADRES 8
JARES 8
SKARRES 8
SPRES 8
LOGRES 8
ÅDRES 8
JERES 8
HEDRES 8
FLORES 8
PARES 8
RES 8
ØRES 8
IVRES 8
RES 8
GLORES 8
MIDTRES 8
MEKRES 8
FETERES 8
KLORES 8
TURES 8
VARES 8
FIMRES 8
DURES 8
DOSERES 8
LURES 8
MINERES 8
ÅRES 7
TANTRES 7
BRES 7
URES 7
ADDERES 7
SINTRES 7
KORES 7
LASERES 7
SITERES 7
MORES 7
INNTRES 7
FORES 7
OFRES 7
FLARES 7
SKIRES 7
GLIRES 7
KARRES 7
GITRES 7
GIDRES 7
FEIRES 7
AGERES 7
GEIRES 7
KLARES 7
ANKRES 7
SKARES 7
STORES 7
ANGRES 7
ERGRES 7
SIKRES 7
ORDRES 7
MASRES 7
LAGRES 7
FLIRES 7
NATRES 6
FARES 6
SEIRES 6
NARRES 6
KARES 6
TITRES 6
SKRES 6
SITRES 6
TILRES 6
DIRRES 6
TORES 6
EITRES 6
ATTRES 6
DORES 6
SNARES 6
FIRES 6
OTRES 6
INDRES 6
ALDRES 6
TATRES 6
GARES 6
TIRRES 6
ENTRES 6
GIRES 6
SETRES 6
ENDRES 6
LEIRES 6
SARRES 6
LIERES 6
SLIRES 6
SERRES 6
KRES 5
ISRES 5
GRES 5
SIRES 5
LIRES 5
IRRES 5
DERES 5
TIRES 5
FRES 5
IRES 4
TRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok