RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRE 9
ÆSER 9
ÆRES 9
YRES 9
SYER 9
SÆRE 9
ØSER 8
ØRES 8
SØRE 8
ÅSER 7
RUSE 7
RUES 7
SPER 7
SPRE 7
SUER 7
SURE 7
SÅER 7
BRES 7
PERS 7
SÅRE 7
URES 7
VERS 7
ÅRES 7
SERV 7
HERS 6
SOER 5
SKRE 5
SERK 5
REFS 5
OSER 5
EROS 5
FRES 5
ROSE 5
ROES 5
GRES 5
KRES 5
MERS 5
REMS 5
ERTS 4
IRES 4
ISER 4
TRES 4
TERS 4
SERA 4
RAES 4
RASE 4
SEIR 4
REIS 4
RENS 4
RESA 4
STER 4
REST 4
RISE 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
ASER 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESEARCHEN 21
RESURSBRUK 20
RESTBELØPA 20
RESEARCH 19
RESTBELØP 19
RESTOPPLAG 18
RESIDENSBY 18
RESPONSUM 17
RESYKLISKE 17
RESPEKTIVE 17
RESIDUUMET 17
RESPEKTIV 16
RESEPSJON 16
RESERBÅTER 16
RESYKLISK 16
RESTSUMMEN 15
RESEPTIVT 15
RESIDUUM 15
RESYMEENE 15
RESYMERER 15
RESYMERTE 15
RESYMERES 15
RESEPTIVE 15
RESERVELAG 14
RESPONDERE 14
RESORBERTE 14
RESPIRATOR 14
RESTGJELDA 14
RESPEKTERT 14
RESITASJON 14
RESEPTOREN 14
RESYMEET 14
RESIPROKE 14
RESYMEER 14
RESORBERES 14
RESYMERT 14
RESIPROKT 14
RESYMERE 14
RESERBÅT 14
RESPEKTENE 14
RESIRKULER 14
RESPEKTERE 14
RESEPTIV 14
RESESJONEN 14
RESONNABLE 14
RESORBERER 14
RESPONDERT 14
RESPONDENT 14
RESERVOARA 14
RESPONSER 13
RESERVOAR 13
RESIDIVENE 13
RESIDIVERT 13
RESTGJELD 13
RESOLUTTE 13
RESORBERE 13
RESPONSEN 13
RESOLVERT 13
RESEPTFRI 13
RESPONDER 13
RESYMEA 13
RESORBERT 13
RESITATIVA 13
RESYMER 13
RESERVATET 13
RESOLVERE 13
RESPIRERES 13
RESPIRERTE 13
RESTITUERE 13
RESULTERTE 13
RESIDUAENE 13
RESERVERER 13
RESTITUERT 13
RESERBILEN 13
RESKRIPTA 13
RESEPTARER 13
RESULTERES 13
RESERVERES 13
RESPEKTEN 13
RESIPROK 13
RESERVERTE 13
RESTPARTIA 13
RESTLÅNENE 13
RESPEKTER 13
RESERVIST 12
RESIPERER 12
RESPITTER 12
RESTLAUST 12
RESSURSER 12
RESULTERE 12
RESTAURER 12
RESTPLASS 12
RESULTERT 12
RESIPIENT 12
RESIPERTE 12
RESIDUENE 12
RESITATIV 12
RESERVENE 12
RESKONTRO 12
RESEPTENE 12
RESERVATA 12
RESTLÅNET 12
RESIPERES 12
RESTLAUSE 12
RESPATEXEN 12
RESPIRERT 12
RESIDIVET 12
RESYME 12
RESESJON 12
RESKRIPT 12
RESOLVER 12
RESTPARTI 12
RESPONSA 12
RESTITUER 12
RESTVERDI 12
RESIDIVER 12
RESORBER 12
RESULTATA 12
RESOLUTT 12
RESEPTOR 12
RESPIRERE 12
RESERVERT 12
RESTLØST 12
RESURSENE 12
RESSURSEN 12
RESPITTEN 12
RESERVERE 12
RESTLØSE 12
RESIDUALE 12
RESULTANT 12
RESIDUALT 12
RESONANSEN 11
RESTERINGA 11
RESONNERTE 11
RESONNERER 11
RESITERING 11
RESONNERES 11
RESONGENE 11
RESEPTEN 11
RESPONS 11
RESURSER 11
RESTLAUS 11
RESURSEN 11
RESIDUAL 11
RESTLÅNA 11
RESEPTAR 11
RESTLØS 11
RESIPERT 11
RESIDUET 11
RESPEKT 11
RESERVER 11
RESIDIVA 11
RESULTAT 11
RESIPERE 11
RESTSUM 11
RESEPTER 11
RESERVEN 11
RESIDUER 11
RESPIRER 11
RESULTER 11
RESERVAT 11
RESERBIL 11
RESINATENE 10
RESIGNERT 10
RESONGER 10
RESTSKATT 10
RESONGEN 10
RESTANTENE 10
RESPATEX 10
RESTERING 10
RESTLAGER 10
RESONNERE 10
RESONERES 10
RESISTERER 10
RESTERENDE 10
RESIGNERE 10
RESISTERES 10
RESONERTE 10
RESIDENSEN 10
RESITATOR 10
RESONERER 10
RESIDUA 10
RESISTENTE 10
RESONNERT 10
RESISTERTE 10
RESTANSENE 10
RESTLAGRE 10
RESTLAGRA 10
RESIDIV 10
RESSURS 10
RESTLÅN 10
RESPITT 10
RESIPER 10
RESIDENTEN 10
RESERVE 10
RESIDU 9
RESIGNER 9
RESONANS 9
RESONERT 9
RESEPT 9
RESURS 9
RESITERES 9
RESISTENT 9
RESTEMAT 9
RESITERTE 9
RESISTERT 9
RESINATET 9
RESISTERE 9
RESIDERER 9
RESONERE 9
RESIDERTE 9
RESEDAENE 9
RESISTENS 9
RESIDERES 9
RESITERER 9
RESONNER 9
RESISTANS 9
RESTANTEN 9
RESTANSER 9
RESTANTER 9
RESINATER 9
RESTANSEN 9
RESETTER 8
RESONG 8
RESETTES 8
RESEDAER 8
RESEDAEN 8
RESINATA 8
RESITERT 8
RESIDENT 8
RESTANSE 8
RESTERES 8
RESIDENS 8
RESITERE 8
RESTERTE 8
RESTERER 8
RESISTER 8
RESIDERT 8
RESIDERE 8
RESINENE 8
RESONER 8
RESTERT 7
RESATTE 7
RESITER 7
RESTENE 7
RESTERE 7
RESETTE 7
RESERNE 7
RESTANT 7
RESEREN 7
RESIDER 7
RESINER 7
RESINET 7
RESINAT 7
RESTEN 6
RESETT 6
RESATT 6
RESTER 6
RESINA 6
RESENE 6
RESEDA 6
RESERE 6
RESET 5
RESER 5
RESIN 5
REST 4
RESA 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
PÅFØRES 18
OMBÆRES 17
CEDERES 16
AVFYRES 16
SCORES 16
FJÆRES 15
BELÆRES 15
AVLÆRES 15
VANÆRES 15
KJÆRES 15
GJÆRES 15
BEÆRES 14
TJÆRES 14
ØYRES 14
BUNKRES 14
GJØRES 14
FORÆRES 14
TVÆRES 14
KJØRES 14
UTKÅRES 14
FJØRES 14
KUPERES 14
UTBORES 14
ACRES 14
OPPTRES 14
BLÆRES 14
AVLURES 13
HØKRES 13
UTSPRES 13
KRYDRES 13
GJURES 13
BUFRES 13
PLAPRES 13
SLUBRES 13
BELURES 13
SJEVRES 13
BULDRES 13
SUPERES 13
RES 13
SVABRES 13
HUNGRES 13
RES 13
PURRES 12
HUKRES 12
HUMRES 12
VOMERES 12
FLÆRES 12
PUDRES 12
ERNÆRES 12
VAVRES 12
SKUMRES 12
RES 12
GLYRES 12
UTFORES 12
RES 12
BIVRES 12
NUPRES 12
UTBRES 12
PUTRES 12
LÆGRES 12
BEVRES 12
PEPRES 12
MOVERES 12
LYSTRES 12
HYRES 12
IFØRES 11
MUTERES 11
BURES 11
MUNTRES 11
SMØRES 11
KLUDRES 11
SPIKRES 11
FYRES 11
TØMRES 11
TOØRES 11
GUTERES 11
KNURRES 11
POSERES 11
BEFARES 11
RES 11
STYRES 11
RES 11
HUTRES 11
KAVERES 11
VOTERES 11
EROBRES 11
PONERES 11
BOLTRES 11
RES 11
HURRES 11
POKRES 11
URGERES 11
SVIMRES 11
TIØRES 10
TJORES 10
VEGRES 10
MUDRES 10
MURRES 10
TØRRES 10
LEVERES 10
SLAURES 10
JAMRES 10
UTFRES 10
SPORES 10
SKURES 10
SKOGRES 10
GNURES 10
VILDRES 10
PISTRES 10
SNØRES 10
SLØRES 10
RES 10
DULERES 10
RES 10
YTRES 10
ADVARES 10
RES 10
SNEVRES 10
RES 10
SKÅRES 10
RES 10
SYRES 10
ENØRES 10
KURRES 10
APTERES 10
KAPRES 10
TJATRES 10
VIMRES 10
PANERES 10
KVARES 10
TJADRES 10
SUKRES 10
KIPRES 10
MULRES 10
MAURES 10
PLIRES 9
VIRRES 9
VITRES 9
SVARES 9
LUTRES 9
SPARES 9
LEVRES 9
DAVRES 9
HAMRES 9
KOKRES 9
VADRES 9
PIRRES 9
VATRES 9
FURES 9
RES 9
ÅGRES 9
KLAMRES 9
KURES 9
OVRES 9
RES 9
RES 9
FINGRES 9
SMIGRES 9
FLIMRES 9
MURES 9
RES 9
HILDRES 9
HELTRES 9
ÆRES 9
YRES 9
BORES 9
RES 9
BETRES 9
ROKERES 9
SVIRES 9
BEDRES 9
FORDRES 9
UNDRES 9
SPIRES 9
PETRES 9
SURRES 9
SUTRES 9
STURES 9
SULRES 9
SLURES 9
GNIDRES 8
SKARRES 8
GERERES 8
SONDRES 8
DOTERES 8
FLERRES 8
KREERES 8
ROTERES 8
KNATRES 8
FETERES 8
KLORES 8
MELERES 8
SLAMRES 8
MESTRES 8
DONERES 8
KNARRES 8
GILDRES 8
GELERES 8
ØRES 8
FILTRES 8
LURES 8
HEDRES 8
SOMRES 8
VIRES 8
SPRES 8
JARES 8
AURES 8
RES 8
RES 8
RES 8
LOGRES 8
RES 8
VARES 8
HORES 8
BARES 8
DURES 8
IVRES 8
TURES 8
PARES 8
MAGRES 8
RURES 8
GLORES 8
MIMRES 8
MEKRES 8
KIKRES 8
SIKRES 7
RASERES 7
SNERRES 7
HIRES 7
MORES 7
RADERES 7
FLARES 7
ORDRES 7
OFRES 7
KORES 7
FORES 7
SNADRES 7
DATERES 7
GITRES 7
INNTRES 7
TINDRES 7
LASERES 7
SKARES 7
BRES 7
URES 7
GEIRES 7
SENTRES 7
ÅRES 7
ERGRES 7
DEMRES 7
LEKRES 7
ANGRES 7
GLIRES 7
LAGRES 7
KARRES 7
FLIRES 7
TILTRES 7
ANKRES 7
FEIRES 7
KLARES 7
STIRRES 7
AGERES 7
SKIRES 7
NARRES 6
SNARES 6
FIRES 6
DARRES 6
ENDRES 6
LEIRES 6
ATTRES 6
SITRES 6
SKRES 6
EITRES 6
SARRES 6
OTRES 6
GARES 6
FARES 6
TATRES 6
GIRES 6
DORES 6
SEIRES 6
SETRES 6
KARES 6
TIRRES 6
ENTRES 6
DIRRES 6
ALDRES 6
IRRES 5
SIRES 5
TIRES 5
EIRES 5
KRES 5
GRES 5
ISRES 5
FRES 5
DERES 5
LIRES 5
IRES 4
TRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok