RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYRE 9
ÆSER 9
ÆRES 9
YRES 9
SYER 9
SÆRE 9
ØSER 8
ØRES 8
SØRE 8
ÅSER 7
RUSE 7
RUES 7
SPER 7
SPRE 7
SUER 7
SURE 7
SÅER 7
BRES 7
PERS 7
SÅRE 7
URES 7
VERS 7
ÅRES 7
SERV 7
HERS 6
SOER 5
SKRE 5
SERK 5
REFS 5
OSER 5
EROS 5
FRES 5
ROSE 5
ROES 5
GRES 5
KRES 5
MERS 5
REMS 5
ERTS 4
IRES 4
ISER 4
TRES 4
TERS 4
SERA 4
RAES 4
RASE 4
SEIR 4
REIS 4
RENS 4
RESA 4
STER 4
REST 4
RISE 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
ASER 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESTBELØPA 20
RESURSBRUK 20
RESTBELØP 19
RESEARCH 19
RESTOPPLAG 18
RESIDUUMET 17
RESYKLISKE 17
RESPEKTIVE 17
RESPONSUM 17
RESERVEBIL 16
RESYKLISK 16
RESERBÅTEN 16
RESEPSJON 16
RESPEKTIV 16
RESYMEENE 15
RESEPTIVE 15
RESYMERES 15
RESEPTIVT 15
RESYMERER 15
RESYMERTE 15
RESTSUMMEN 15
RESIDUUM 15
RESERVEMOR 15
RESEPTFRIE 14
RESEPTIV 14
RESERVELAG 14
RESYMEET 14
RESERBÅT 14
RESIPROKT 14
RESIPROKE 14
RESYMEER 14
RESYMERE 14
RESPONSENE 14
RESOLVERES 14
RESPEKTERT 14
RESORBERTE 14
RESPONDENT 14
RESERVOARA 14
RESPONDERT 14
RESORBERER 14
RESEPTOREN 14
RESONNABLE 14
RESPEKTERE 14
RESYMERT 14
RESKRIPTET 14
RESTGJELDA 14
RESPIRATOR 14
RESULTERTE 13
RESPIRERES 13
RESOLVERE 13
RESPONSER 13
RESOLVERT 13
RESPONDER 13
RESERBILEN 13
RESERVOAR 13
RESTPARTIA 13
RESEPTAREN 13
RESIDIVERT 13
RESERVATET 13
RESULTATER 13
RESKRIPTA 13
RESORBERT 13
RESERVERER 13
RESEPTFRI 13
RESERVATER 13
RESTGJELD 13
RESIDIVIST 13
RESOLUTTE 13
RESPONSEN 13
RESTITUERT 13
RESIDIVERE 13
RESULTERES 13
RESORBERE 13
RESPIRERER 13
RESERVERTE 13
RESPEKTER 13
RESTLÅNENE 13
RESPIRERTE 13
RESTITUERE 13
RESPEKTEN 13
RESYMER 13
RESYMEA 13
RESIPROK 13
RESIPERER 12
RESSURSEN 12
RESTPARTI 12
RESIPERTE 12
RESSURSER 12
RESOLVER 12
RESIDUALT 12
RESPITTER 12
RESPIRERE 12
RESTPLASS 12
RESPIRERT 12
RESULTANT 12
RESURSENE 12
RESTLAUSE 12
RESKONTRO 12
RESERVENE 12
RESERVIST 12
RESIPIENT 12
RESKRIPT 12
RESTAURER 12
RESTLÅNET 12
RESTLAUST 12
RESULTERT 12
RESIPERES 12
RESESJON 12
RESIDUENE 12
RESEPTENE 12
RESULTERE 12
RESERVERT 12
RESITATIV 12
RESTITUER 12
RESEPTOR 12
RESPONSA 12
RESORBER 12
RESOLUTT 12
RESIDIVET 12
RESERVATA 12
RESTLØST 12
RESTLØSE 12
RESIDUALE 12
RESYME 12
RESERVERE 12
RESTVERDI 12
RESPITTEN 12
RESIDIVER 12
RESULTATA 12
RESONNERER 11
RESIDERING 11
RESONANSEN 11
RESPONS 11
RESTLØS 11
RESTEMATEN 11
RESTERINGA 11
RESONNERTE 11
RESPEKT 11
RESERVAT 11
RESIGNERES 11
RESIGNERTE 11
RESTSUM 11
RESIGNERER 11
RESERBIL 11
RESTLAUS 11
RESULTER 11
RESEPTEN 11
RESERVEN 11
RESEPTAR 11
RESEPTER 11
RESERVER 11
RESPIRER 11
RESTLÅNA 11
RESIDIVA 11
RESURSEN 11
RESIDUAL 11
RESIPERT 11
RESITERING 11
RESONNERES 11
RESONGENE 11
RESIDUET 11
RESIPERE 11
RESIDUER 11
RESULTAT 11
RESURSER 11
RESONNERE 10
RESIDIV 10
RESTLAGER 10
RESONGEN 10
RESONNERT 10
RESONERES 10
RESINATENE 10
RESTERENDE 10
RESISTERTE 10
RESTERING 10
RESTLAGRA 10
RESSURS 10
RESIGNERE 10
RESIDUA 10
RESTANTENE 10
RESITATOR 10
RESPATEX 10
RESONERTE 10
RESONERER 10
RESIGNERT 10
RESPITT 10
RESISTERER 10
RESONGER 10
RESTANSENE 10
RESTLAGRE 10
RESIDENTEN 10
RESERVE 10
RESIPER 10
RESTLÅN 10
RESTSKATT 10
RESIDU 9
RESURS 9
RESONNER 9
RESISTERT 9
RESIDERES 9
RESTANTEN 9
RESISTENS 9
RESTANSER 9
RESINATER 9
RESEDAENE 9
RESEPT 9
RESISTENT 9
RESITERES 9
RESITERTE 9
RESIGNER 9
RESIDERTE 9
RESTANSEN 9
RESIDERER 9
RESONANS 9
RESITERER 9
RESINATET 9
RESTANTER 9
RESTEMAT 9
RESONERE 9
RESONERT 9
RESISTERE 9
RESISTANS 9
RESONG 8
RESTERER 8
RESTERES 8
RESIDERT 8
RESITERT 8
RESTANSE 8
RESIDENT 8
RESEDAEN 8
RESEDAER 8
RESINATA 8
RESETTER 8
RESONER 8
RESTERTE 8
RESITERE 8
RESIDERE 8
RESIDENS 8
RESINENE 8
RESISTER 8
RESETTES 8
RESITER 7
RESERNE 7
RESATTE 7
RESTERT 7
RESTERE 7
RESEREN 7
RESINER 7
RESINAT 7
RESTANT 7
RESETTE 7
RESTENE 7
RESINET 7
RESIDER 7
RESTEN 6
RESEDA 6
RESETT 6
RESATT 6
RESTER 6
RESINA 6
RESENE 6
RESERE 6
RESER 5
RESIN 5
RESET 5
REST 4
RESA 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
SPJÆRES 18
SCORES 16
SKVÆRES 16
AVFØRES 15
BEDYRES 15
GJÆRES 15
FJÆRES 15
KJÆRES 15
BEÆRES 14
KJØRES 14
ACRES 14
KUBERES 14
UTBORES 14
ØYRES 14
FORÆRES 14
TJÆRES 14
GJØRES 14
SPØRRES 14
BLÆRES 14
FJØRES 14
UTKÅRES 14
TVÆRES 14
BERØRES 14
RES 13
PLUDRES 13
HOVERES 13
PULDRES 13
HØKRES 13
GJURES 13
BEVARES 13
SVABRES 13
OMRØRES 13
HUNGRES 13
MYLDRES 13
RES 13
BUFRES 13
UTFORES 12
HYRES 12
LYSTRES 12
PEPRES 12
ERNÆRES 12
BEVRES 12
VOMERES 12
RES 12
BIVRES 12
RES 12
LÆGRES 12
PURRES 12
PUDRES 12
UTBRES 12
HUMRES 12
GLYRES 12
HUSERES 12
ANFØRES 12
FLÆRES 12
VAVRES 12
NUPRES 12
HUKRES 12
PUTRES 12
HUTRES 11
TOØRES 11
IFØRES 11
TØMRES 11
HURRES 11
STYRES 11
ETTØRES 11
POKRES 11
SMØRES 11
SJAKRES 11
FJETRES 11
KNURRES 11
KAVERES 11
FYRES 11
RES 11
KÅSERES 11
VOTERES 11
OPTERES 11
BLAFRES 11
SKURRES 11
KVITRES 11
BURES 11
POLERES 11
SLUMRES 11
PIKERES 11
RES 11
SPIKRES 11
KLUDRES 11
GUTERES 11
RES 11
EROBRES 11
KURERES 11
BLAKRES 11
SPERRES 10
SUKRES 10
UTFRES 10
DULERES 10
SNURRES 10
ATSPRES 10
KVARES 10
VILDRES 10
SLØRES 10
BASERES 10
KURRES 10
PANSRES 10
ENØRES 10
TJATRES 10
LEVERES 10
SNØRES 10
SLAURES 10
MULRES 10
MAURES 10
SKOGRES 10
TJORES 10
STAURES 10
KAPRES 10
SVIRRES 10
SLUDRES 10
TIØRES 10
JAMRES 10
SNEVRES 10
SKÅRES 10
PARERES 10
GNURES 10
VIMRES 10
SPORES 10
MUDRES 10
RES 10
SKURES 10
RES 10
SYRES 10
TØRRES 10
RES 10
YTRES 10
MURRES 10
KIPRES 10
RES 10
VEGRES 10
RES 10
FURES 9
ÅGRES 9
BETRES 9
SLURES 9
STURES 9
SUTRES 9
MURES 9
SPIRES 9
VITRES 9
KOKRES 9
HAMRES 9
SVIRES 9
ÆRES 9
YRES 9
HILDRES 9
KURES 9
FLIMRES 9
FINGRES 9
BORES 9
RES 9
RES 9
PIRRES 9
FORDRES 9
RES 9
RES 9
KLAMRES 9
HELTRES 9
RES 9
OVRES 9
SKIMRES 9
PETRES 9
SURRES 9
SPARES 9
VIRRES 9
VADRES 9
SVARES 9
PLIRES 9
BEDRES 9
LEVRES 9
UNDRES 9
VATRES 9
SULRES 9
DAVRES 9
LUTRES 9
FLERRES 8
GNIDRES 8
LURES 8
HEDRES 8
DURES 8
RES 8
AURES 8
DOTERES 8
PARES 8
GILDRES 8
KNARRES 8
RES 8
MINERES 8
GELERES 8
SPRES 8
FENDRES 8
ARMERES 8
ØRES 8
SOMRES 8
RES 8
HORES 8
SONDRES 8
DONERES 8
RURES 8
MAGRES 8
MIMRES 8
SANGRES 8
GERERES 8
BARES 8
VIRES 8
TURES 8
KLORES 8
LOGRES 8
VARES 8
JARES 8
KIKRES 8
FETERES 8
RES 8
GLORES 8
MEKRES 8
KNATRES 8
IVRES 8
MARTRES 8
URES 7
DELERES 7
ERGRES 7
GLIRES 7
SITERES 7
ORDRES 7
ADDERES 7
INNTRES 7
OFRES 7
SIKRES 7
LEKRES 7
SILDRES 7
SINTRES 7
TANDRES 7
KORES 7
AGERES 7
SINDRES 7
HIRES 7
FLARES 7
GEIRES 7
ANGRES 7
ÅRES 7
KARRES 7
FEIRES 7
SKIRES 7
FLIRES 7
LASERES 7
BRES 7
MORES 7
GITRES 7
FORES 7
TINDRES 7
LAGRES 7
SKARES 7
KLARES 7
ANKRES 7
DEMRES 7
SKRES 6
SITRES 6
ENDRES 6
ENTRES 6
LEIRES 6
SETRES 6
SARRES 6
ALDRES 6
NARRES 6
ATTRES 6
TIRRES 6
FIRES 6
DIRRES 6
EITRES 6
KARES 6
GARES 6
TATRES 6
SEIRES 6
GIRES 6
OTRES 6
SNARES 6
DORES 6
FARES 6
DARRES 6
ISRES 5
FRES 5
KRES 5
GRES 5
LIRES 5
DERES 5
SIRES 5
IRRES 5
TIRES 5
EIRES 5
TRES 4
IRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok