RES i Scrabble - ordspill.com

RES i Scrabble

RES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1E1S1

Ved å legge til én bokstav til RES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYER 9
ÆRES 9
SYRE 9
SÆRE 9
ÆSER 9
SØRE 8
ØSER 8
ØRES 8
SÅER 7
RUES 7
RUSE 7
ÅSER 7
BRES 7
SERV 7
SURE 7
SPER 7
SPRE 7
SÅRE 7
SUER 7
URES 7
JERS 7
VERS 7
ÅRES 7
PERS 7
HERS 6
EROS 5
FRES 5
SOER 5
SKRE 5
GRES 5
SERK 5
KRES 5
REMS 5
MERS 5
OSER 5
REFS 5
ROSE 5
ROES 5
TERS 4
TRES 4
ASER 4
STER 4
SIRE 4
SIER 4
SETR 4
SEIR 4
RISE 4
REST 4
RESA 4
RENS 4
REIS 4
RASE 4
RAES 4
ISER 4
IRES 4
ERTS 4
SERA 4

Ord som starter på RES

OrdPoeng
RESEARCHEN 21
RESTBELØPA 20
RESURSBRUK 20
RESTBELØP 19
RESEARCH 19
RESPONSUMA 18
RESOLUSJON 18
RESERTYPER 18
RESPEKTLØS 18
RESPEKTIVT 17
RESERLØPET 17
RESPEKTIVE 17
RESOLUTIVE 17
RESEPTBOK 17
RESYMERING 17
RESERTYPE 17
RESPONSUM 17
RESEPTURET 16
RESPEKTIV 16
RESOLUTIV 16
RESEPSJON 16
RESERVEBIL 16
RESERVERÅA 16
RESYKLISK 16
RESERLØPA 16
RESULTATIV 16
RESTSUMMEN 15
RESERLØP 15
RESERVEMOR 15
RESIDUUM 15
RESYMERES 15
RESEPTURA 15
RESEPTIVT 15
RESERVERÅ 15
RESONNØRER 15
RESEPTIVE 15
RESYMERER 15
RESYMERTE 15
RESYMEENE 15
RESTRIKTIV 14
RESURSRIKT 14
RESURSRIKE 14
RESPEKTENE 14
RESOLVERER 14
RESERBÅT 14
RESYMERT 14
RESYMERE 14
RESEPTIV 14
RESYMEET 14
RESORBERER 14
RESESJONER 14
RESPEKTERT 14
RESKRIPTET 14
RESYMEER 14
RESONNABEL 14
RESIPROKE 14
RESPONDERT 14
RESIPROKT 14
RESEPTUR 14
RESORBERTE 14
RESEKSJON 14
RESOLVERES 14
RESORBERES 14
RESTGJELDA 14
RESOLVERTE 14
RESEPTFRIE 14
RESIPROK 13
RESPONDER 13
RESULTERTE 13
RESPEKTEN 13
RESTAURANT 13
RESPONSEN 13
RESERBILER 13
RESPEKTER 13
RESTURINEN 13
RESOLVERE 13
RESERVERER 13
RESEPTFRI 13
RESOLVERT 13
RESTGJELD 13
RESORBERT 13
RESORBERE 13
RESPONSER 13
RESTAURERE 13
RESERVOAR 13
RESKRIPTA 13
RESOLUTTE 13
RESURSRIK 13
RESERVATET 13
RESEPTAREN 13
RESERVATER 13
RESTITUERE 13
RESULTERER 13
RESIDIVIST 13
RESIDIVERE 13
RESULTATET 13
RESONNØR 13
RESPITTENE 13
RESSURSENE 13
RESERVERES 13
RESYMEA 13
RESYMER 13
RESTITUERT 13
RESULTATA 12
RESIDUALT 12
RESTPARTI 12
RESIDIVET 12
RESKRIPT 12
RESIDIVER 12
RESIDUENE 12
RESITATIV 12
RESIPERER 12
RESSURSER 12
RESTLAUSE 12
RESULTANT 12
RESTITUER 12
RESPITTER 12
RESIPIEND 12
RESSURSEN 12
RESTLAUST 12
RESKONTRO 12
RESPIRERT 12
RESIDUALE 12
RESPITTEN 12
RESEPTENE 12
RESTLØSE 12
RESPONSA 12
RESIPIENT 12
RESERVIST 12
RESYME 12
RESTLØST 12
RESTAURER 12
RESTLÅNET 12
RESULTERT 12
RESERVATA 12
RESESJON 12
RESIPERTE 12
RESOLVER 12
RESEPTOR 12
RESURSENE 12
RESERVERE 12
RESOLUTT 12
RESTVERDI 12
RESIPERES 12
RESTPLASS 12
RESERVENE 12
RESPIRERE 12
RESPATEXEN 12
RESORBER 12
RESULTERE 12
RESERVERT 12
RESTLØS 11
RESONATOR 11
RESPONS 11
RESONNERTE 11
RESIGNERTE 11
RESONGENE 11
RESIPERT 11
RESERVER 11
RESEPTER 11
RESIDUER 11
RESIPERE 11
RESIDIVA 11
RESURSER 11
RESTLÅNA 11
RESTURIN 11
RESETTINGA 11
RESTLAUS 11
RESPIRER 11
RESEPTEN 11
RESIDUET 11
RESERVEN 11
RESERBIL 11
RESULTER 11
RESURSEN 11
RESIDIVE 11
RESERVAT 11
RESIDUAL 11
RESIDIVT 11
RESULTAT 11
RESEPTAR 11
RESTSUM 11
RESPEKT 11
RESIDENSER 10
RESISTERER 10
RESTSKATT 10
RESSORTEN 10
RESONGEN 10
RESTLAGER 10
RESONERER 10
RESPITT 10
RESSORTER 10
RESIDUA 10
RESTLAGRE 10
RESIPER 10
RESIGNERE 10
RESITATOR 10
RESPATEX 10
RESETTING 10
RESTLAGRA 10
RESONNERT 10
RESTLÅN 10
RESIDIV 10
RESONNERE 10
RESTERING 10
RESSURS 10
RESIDENTER 10
RESERVE 10
RESONANTE 10
RESONERTE 10
RESONERES 10
RESETTENDE 10
RESISTENTE 10
RESONGER 10
RESIGNERT 10
RESISTERES 10
RESTANTER 9
RESTLEIER 9
RESISTERT 9
RESINATET 9
RESITERTE 9
RESONANS 9
RESTEMAT 9
RESONERT 9
RESONERE 9
RESONNER 9
RESEPT 9
RESIDU 9
RESIGNER 9
RESURS 9
RESONANT 9
RESISTENT 9
RESIDERER 9
RESEDAENE 9
RESISTENS 9
RESIDENTE 9
RESTANSER 9
RESISTERE 9
RESINATER 9
RESITERES 9
RESTLEDDA 9
RESTLEIEN 9
RESIDERES 9
RESISTANS 9
RESTANTEN 9
RESIDERTE 9
RESITERER 9
RESTANSEN 9
RESONG 8
RESONER 8
RESSORT 8
RESINENE 8
RESTANSE 8
RESTERER 8
RESINATA 8
RESTANTE 8
RESEDAER 8
RESTLEIA 8
RESTLEIE 8
RESIDENT 8
RESETTES 8
RESITERE 8
RESITERT 8
RESTERTE 8
RESTERES 8
RESEDAEN 8
RESIDERE 8
RESISTER 8
RESTLEDD 8
RESETTER 8
RESIDERT 8
RESIDENS 8
RESATTE 7
RESINAT 7
RESTANT 7
RESETTE 7
RESTENE 7
RESINER 7
RESEREN 7
RESIDER 7
RESERNE 7
RESINET 7
RESTERT 7
RESTERE 7
RESITER 7
RESENTE 7
RESTEN 6
RESERE 6
RESENE 6
RESETT 6
RESTER 6
RESEDA 6
RESENT 6
RESATT 6
RESINA 6
RESET 5
RESIN 5
RESER 5
REST 4
RESA 4

Ord som slutter med RES

OrdPoeng
PÅHØRES 19
COVRES 19
PÅFØRES 18
SKVÆRES 16
SKJÆRES 16
FØYRES 16
SCORES 16
UTFØRES 15
AVLÆRES 15
KJÆRES 15
GJÆRES 15
FJÆRES 15
BØKRES 14
PYLRES 14
GJØRES 14
UTMURES 14
ACRES 14
KJØRES 14
TJÆRES 14
FJØRES 14
ØYRES 14
BLÆRES 14
BEÆRES 14
TVÆRES 14
HØKRES 13
TØVRES 13
GJURES 13
KRYDRES 13
BEDÅRES 13
PYRES 13
BUFRES 13
RES 13
RES 13
SVABRES 13
BULDRES 13
DUPERES 13
TAUVRES 13
PURRES 12
BIVRES 12
BEVRES 12
HOVRES 12
UTBRES 12
HUMRES 12
PEPRES 12
PIPRES 12
PUDRES 12
VAVRES 12
HUKRES 12
GLYRES 12
NUPRES 12
PUTRES 12
LÆGRES 12
RES 12
FLÆRES 12
HYRES 12
ANFØRES 12
RES 12
RES 11
OPTERES 11
POKRES 11
HUTRES 11
IFØRES 11
SPIKRES 11
FYRES 11
HURRES 11
ETTØRES 11
STYRES 11
PONERES 11
KOVRES 11
BOLTRES 11
BEFARES 11
TOØRES 11
RES 11
LOVERES 11
SMØRES 11
BLAFRES 11
KAVERES 11
SNÆRES 11
KVATRES 11
BURES 11
SLUMRES 11
POSERES 11
MUTERES 11
KLAPRES 11
TØMRES 11
BLEKRES 11
TEMPRES 11
KVITRES 11
KULERES 11
AVFIRES 11
SJAKRES 11
KAURES 10
MURRES 10
KIPRES 10
TIØRES 10
TJORES 10
LEVERES 10
MUTRES 10
KAPRES 10
TVITRES 10
LAVERES 10
SULDRES 10
VALTRES 10
VANDRES 10
UTFRES 10
KVARES 10
FLURES 10
BEKRES 10
GNURES 10
STAVRES 10
ENØRES 10
KUTRES 10
SUKRES 10
SKURES 10
SKÅRES 10
VEGRES 10
MAURES 10
KURRES 10
OMFARES 10
MULRES 10
SPORES 10
TØRRES 10
YTRES 10
LUMRES 10
VIMRES 10
RES 10
SYRES 10
SLØRES 10
RES 10
RES 10
RES 10
FAURES 10
JAMRES 10
MUDRES 10
RES 10
SNØRES 10
MURES 9
VEDRES 9
BEDRES 9
KOKRES 9
RES 9
SVIRES 9
ÅGRES 9
HINDRES 9
PLIRES 9
LEPRES 9
SLURES 9
PITRES 9
VIRRES 9
KURES 9
RES 9
SAURES 9
RES 9
HAMRES 9
VATRES 9
LUTRES 9
TUTRES 9
LEVRES 9
SIPRES 9
RES 9
FURES 9
VITRES 9
PIRRES 9
UNDRES 9
KONTRES 9
SUTRES 9
BETRES 9
FLAGRES 9
STURES 9
SULRES 9
SPIRES 9
PETRES 9
DAVRES 9
BILRES 9
ÆRES 9
SPARES 9
VADRES 9
PILRES 9
FLIKRES 9
SURRES 9
BORES 9
BLARES 9
SVARES 9
JERES 8
SPRES 8
TURES 8
RES 8
SINGRES 8
JARES 8
RES 8
FLORES 8
FASTRES 8
GNIDRES 8
FINERES 8
VIRES 8
KLORES 8
DURES 8
IVRES 8
VARES 8
RES 8
MAGRES 8
SOMRES 8
ØRES 8
GALDRES 8
SMADRES 8
HORES 8
MESTRES 8
MEKRES 8
HEDRES 8
MARTRES 8
GELERES 8
KIKRES 8
LIGERES 8
LURES 8
FRATRES 8
KNITRES 8
LOGRES 8
FILERES 8
RES 8
MIMRES 8
ÅDRES 8
GLORES 8
LEGERES 8
FIMRES 8
GILDRES 8
PARES 8
KANTRES 8
MORES 7
SLATRES 7
ÅRES 7
URES 7
OFRES 7
LINDRES 7
LEDERES 7
TARERES 7
MASRES 7
BRES 7
LAGRES 7
FLIRES 7
GITRES 7
GEIRES 7
FEIRES 7
KARRES 7
FORES 7
SIKRES 7
ANGRES 7
ERGRES 7
KLARES 7
SKIRES 7
GLIRES 7
SKARES 7
GIDRES 7
STORES 7
AGERES 7
KORES 7
ORDRES 7
ANKRES 7
FLARES 7
GARES 6
TIRRES 6
ENTRES 6
ENDRES 6
NARRES 6
SNARES 6
ATTRES 6
NATRES 6
LEIRES 6
SARRES 6
DORES 6
EITRES 6
SLIRES 6
FARES 6
SITRES 6
GIRES 6
TORES 6
LIERES 6
KARES 6
SKRES 6
DIRRES 6
OTRES 6
TITRES 6
INDRES 6
FIRES 6
SERRES 6
TATRES 6
SETRES 6
TILRES 6
ALDRES 6
SEIRES 6
SIRES 5
KRES 5
IRRES 5
DERES 5
TIRES 5
ISRES 5
LIRES 5
FRES 5
GRES 5
TRES 4
IRES 4

Bøyningsformer av RES

Lignende ord av RES

Anagram av RES

For mer informasjon om ordet RES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok