RID i Scrabble - ordspill.com

RID i Scrabble

RID er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DIR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
R1I1D1

Ved å legge til én bokstav til RID kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRIV 7
HIRD 6
FRID 5
GIDR 5
DIRK 5
GRID 5
REID 4
RAID 4
INDR 4
IDER 4
ARID 4
DARI 4
DRIT 4
DRIL 4
DREI 4
DIER 4
DERI 4
RIDE 4

Ord som starter på RID

OrdPoeng
RIDEBUKSELÅRENE 25
RIDEBUKSELÅRET 24
RIDEBUKSELÅRA 23
RIDEBUKSELÅR 22
RIDEKLUBBENE 22
RIDEKLUBBER 21
RIDEKLUBBEN 21
RIDIKYLERINGEN 21
RIDIKYLERINGA 20
RIDEHOPPENE 20
RIDEHOPPER 19
RIDEKLUBB 19
RIDESTØVELEN 19
RIDIKYLERING 19
RIDEHOPPEN 19
RIDDERTURNERING 19
RIDESTØVLENE 19
RIDDERHÆRENE 19
RIDIKYLERENDE 19
RIDDERKAMPENE 18
RIDEHOPPA 18
RIDEHOPPE 18
RIDDERLIGHETENE 18
RIDETØYET 18
RIDEBUKSENE 18
RIDDERHÆRER 18
RIDESTØVLER 18
RIDDERHÆREN 18
RIDIKYLERES 17
RIDEBUKSER 17
RIDIKYLERER 17
RIDEBUKSEN 17
RIDESTØVEL 17
RIDEBRUKEN 17
RIDDERKAMPER 17
RIDEBRUKET 17
RIDIKYLERTE 17
RIDDERLIGHETER 17
RIDDERDIKTINGER 17
RIDDERDIKTINGEN 17
RIDDERDIKTNINGA 17
RIDDERKAMPEN 17
RIDDERLIGHETEN 17
RIDEBUKSE 16
RIDELÆRERNE 16
RIDDERHÆR 16
RIDDERLIGHETA 16
RIDDERDIKTNING 16
RIDEBUKSA 16
RIDIKYLERE 16
RIDELÆREREN 16
RIDETØY 16
RIDDERDIKTINGA 16
RIDIKYLERT 16
RIDEJAKKENE 16
RIDESPORTENE 16
RIDELÆRERE 15
RIDDERSMENNENE 15
RIDESPORTER 15
RIDEKURSENE 15
RIDEJAKKEN 15
RIDDERDIKTING 15
RIDEDYRENE 15
RIDEPISKENE 15
RIDEJAKKER 15
RIDEHUSENE 15
RIDDERORDENENE 15
RIDESPORTEN 15
RIDDERKAMP 15
RIDEBRUK 15
RIDIKYLER 15
RIDDERLIGHET 15
RIDESTEVNENE 15
RIDEFRAKKENE 15
RIDDERVISENE 15
RIDEPISKEN 14
RIDEFOGDENE 14
RIDEVEGENE 14
RIDEJAKKA 14
RIDEPOSTEN 14
RIDEFUTENE 14
RIDEJAKKE 14
RIDESTEVNER 14
RIDEFRAKKEN 14
RIDDERVISER 14
RIDEHUSET 14
RIDEDYRET 14
RIDIKYLE 14
RIDEKURSER 14
RIDEPISKER 14
RIDDERSMANNEN 14
RIDELÆRER 14
RIDEKURSET 14
RIDESTEVNET 14
RIDDERORDENER 14
RIDDERVISEN 14
RIDDERSLAGENE 14
RIDIKYLT 14
RIDEFRAKKER 14
RIDDERORDENEN 14
RIDDERLIVET 14
RIDDERTOGENE 14
RIDDEROSTENE 13
RIDDERVISE 13
RIDEVEGEN 13
RIDEFUTER 13
RIDEFØRE 13
RIDEFOGDER 13
RIDEKURSA 13
RIDDERLIGSTE 13
RIDDERSLAGET 13
RIDEDYRA 13
RIDESTEVNA 13
RIDEHUSA 13
RIDEHATTENE 13
RIDDERTOGET 13
RIDESTEVNE 13
RIDEHESTENE 13
RIDEVEGER 13
RIDEFØRT 13
RIDEVEIENE 13
RIDIKYL 13
RIDEBANENE 13
RIDEDRAKTENE 13
RIDDERRENNENE 13
RIDETURENE 13
RIDESPORT 13
RIDEFUTEN 13
RIDDERLIGERE 13
RIDDERVISA 13
RIDEFOGDEN 13
RIDESKOLENE 13
RIDDERSMANN 12
RIDDERSMENN 12
RIDDERRENNET 12
RIDESENTRENE 12
RIDDEROSTEN 12
RIDDERLIGST 12
RIDESENTERET 12
RIDDERSLAGA 12
RIDDERORDEN 12
RIDEDRAKTER 12
RIDEDRAKTEN 12
RIDDERSALENE 12
RIDEHESTEN 12
RIDDEROSTER 12
RIDEHESTER 12
RIDEHATTER 12
RIDEVEIEN 12
RIDESKOLEN 12
RIDDERLIV 12
RIDETUREN 12
RIDEBANER 12
RIDEVEIER 12
RIDETURER 12
RIDDERTOGA 12
RIDEFRAKK 12
RIDEBANEN 12
RIDEHATTEN 12
RIDESKOLER 12
RIDEPISK 12
RIDEKURS 12
RIDEPOST 12
RIDEFØR 12
RIDEHUS 12
RIDEDYR 12
RIDEBANE 11
RIDESKOLE 11
RIDEFOGD 11
RIDESENTRET 11
RIDEVEG 11
RIDELEIRENE 11
RIDEFUT 11
RIDDERSALER 11
RIDDERTOG 11
RIDETIMENE 11
RIDEDRAKTA 11
RIDDEREDENE 11
RIDESADELEN 11
RIDDERSALEN 11
RIDNINGENE 11
RIDDERSLAG 11
RIDDERRENNA 11
RIDDERTIDEN 11
RIDESADLENE 11
RIDDERLIGE 11
RIDEVEI 10
RIDESTIENE 10
RIDESALENE 10
RIDDERRENN 10
RIDDEREDER 10
RIDETIMEN 10
RIDNINGER 10
RIDESADLER 10
RIDDERTIDA 10
RIDESENTER 10
RIDESENTRA 10
RIDEHEST 10
RIDETUR 10
RIDDEREDEN 10
RIDELEIREN 10
RIDEDRAKT 10
RIDDEROST 10
RIDETIMER 10
RIDELEIRER 10
RIDDERLIG 10
RIDESENTRE 10
RIDNINGEN 10
RIDEHATT 10
RIDESTIER 9
RIDNINGA 9
RIDETIME 9
RIDESALER 9
RIDESADEL 9
RIDDERSAL 9
RIDDERTID 9
RIDESALEN 9
RIDESTIEN 9
RIDINGEN 9
RIDNING 8
RIDINGA 8
RIDDERED 8
RIDDERNE 8
RIDELEIR 8
RIDDEREN 8
RIDESAL 7
RIDESTI 7
RIDDERE 7
RIDENDE 7
RIDING 7
RIDDER 6
RIDES 5
RIDDE 5
RIDER 5
RIDD 4
RIDE 4

Ord som slutter med RID

OrdPoeng
POLYVINYLKLORID 34
HYDROGENKLORID 25
ALUMINIUMKLORID 25
PROFESJONSSTRID 24
POLYSAKKARID 23
PRINSIPPSTRID 22
BUDSJETTSTRID 22
BASEANHYDRID 22
VINYLKLORID 21
KOMPETANSESTRID 21
SLUTTSPILLSTRID 21
KONSESJONSSTRID 21
INVESTITURSTRID 21
SLUTTSPELLSTRID 21
FRAKSJONSSTRID 20
KALSIUMKLORID 20
NEDRYKKSSTRID 20
BYGGESTRID 20
SØLVKLORID 19
BYGDESTRID 19
NATRIUMKLORID 19
STYRINGSSTRID 19
KALIUMKLORID 19
DIHYBRID 18
KAPPESTRID 17
SPRÅKSTRID 17
MONOSAKKARID 17
HYBRID 16
TOPPSTRID 16
MEDALJESTRID 16
BUNNSTRID 15
SEKUNDSTRID 15
PERSONSTRID 15
JERNKLORID 15
HAVNESTRID 15
ANHYDRID 15
UNDERSKRID 14
VIVERRID 14
PRESTESTRID 14
OVERSKRID 14
GLYSERID 14
TOPPRID 14
NESTLEDERSTRID 14
ABORTSTRID 14
TRIKKESTRID 13
HYDRID 13
NAVNESTRID 13
PARTISTRID 13
NABOSTRID 13
OVERSTRID 13
BOTNSTRID 13
VETOSTRID 13
KIRKESTRID 12
PUTRID 12
GRENSESTRID 12
FREMSKRID 12
FLUORID 12
FRAMSKRID 12
MÅLSTRID 12
LOVSTRID 12
SKOLESTRID 12
HINDERRID 11
TELLURID 11
BESTRID 10
SAKKARID 10
LEGESTRID 10
MOTSTRID 10
RETTSSTRID 10
LEDERSTRID 10
EIERSTRID 9
ORDSTRID 9
BORID 9
TETSTRID 8
FLORID 8
KLORID 8
NITRID 6
SKRID 6
GRID 5
STRID 5
FRID 5
ARID 4

Lignende ord av RID

Anagram av RID

For mer informasjon om ordet RID kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RID til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok