RIEN i Scrabble - ordspill.com

RIEN i Scrabble

RIEN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EINR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1I1E1N1

Ved å legge til én bokstav til RIEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WIREN 12
NIBER 8
VRIEN 8
VIRNE 8
VIREN 8
VINER 8
URIEN 8
UREIN 8
RIVEN 8
RIPEN 8
PIRNE 8
PINER 8
NIPER 8
PIREN 8
BRIEN 8
HIREN 7
HIRNE 7
GREIN 6
REING 6
RINGE 6
IONER 6
RIMEN 6
GNIER 6
GIREN 6
MIREN 6
MINER 6
GINER 6
FINER 6
KRINE 6
KIREN 6
GRINE 6
RISEN 5
RITEN 5
INERT 5
TIREN 5
SERIN 5
SINER 5
SIREN 5
TINER 5
TRIEN 5
TRINE 5
DINER 5
RINTE 5
RILEN 5
RINET 5
NIERT 5
ISNER 5
ISREN 5
LINER 5
LIREN 5
NAIER 5
INDRE 5
NIDER 5
INDER 5
RINES 5
NISER 5
NITER 5
ARIEN 5
RAIEN 5
REINA 5
REINT 5
RESIN 5
RINDE 5
AIREN 5

Ord som starter på RIEN

OrdPoeng
RIENDE 6
RIENE 5

Ord som slutter med RIEN

OrdPoeng
CAMPINGFERIEN 28
HYPOKONDRIEN 25
CHARIVARIEN 25
POPINDUSTRIEN 23
FLYINDUSTRIEN 22
GLYKOSURIEN 22
POLYAMORIEN 22
BYHISTORIEN 22
CAMPARIEN 22
STORBYFERIEN 22
SYKEHISTORIEN 22
LÆRINDUSTRIEN 21
KULEBAKTERIEN 21
TYPOMETRIEN 21
LØGNHISTORIEN 21
POLYURIEN 21
CENTURIEN 21
HEVNHISTORIEN 21
MARTYRGLORIEN 21
FLYHISTORIEN 21
HJEMMEFERIEN 20
MUSIKKTEORIEN 20
SYKKELFERIEN 20
FØRHISTORIEN 20
KONSUMTEORIEN 20
BATYMETRIEN 20
PYROLATRIEN 20
MAVEHISTORIEN 20
ØKONOMETRIEN 20
POTPURRIEN 20
PSYKIATRIEN 20
SMÅINDUSTRIEN 20
HUSMORFERIEN 20
STAVBAKTERIEN 20
WESTERNSERIEN 20
FOTOHISTORIEN 19
SYKDOMSRIEN 19
KOLIBAKTERIEN 19
PORFYRIEN 19
SMÅHISTORIEN 19
JEEPSAFARIEN 19
ACHIRIEN 19
HOVEDTEORIEN 19
VIVIPARIEN 19
PROGRAMSERIEN 19
DRØMMEFERIEN 19
RORBUFERIEN 19
LIVSHISTORIEN 19
HYTTEFERIEN 19
VOLUMETRIEN 19
BILINDUSTRIEN 19
PÅSKEFERIEN 19
ÅNDSHISTORIEN 19
OKSYMETRIEN 19
HVALSAFARIEN 18
JUSTITIARIEN 18
KORROBORIEN 18
PREHISTORIEN 18
ASYMMETRIEN 18
TAKYMETRIEN 18
KVANTETEORIEN 18
MAGEHISTORIEN 18
VENSTREVRIEN 18
ROMGEOMETRIEN 18
TARMBAKTERIEN 18
HELGENGLORIEN 18
KRIMHISTORIEN 18
PYURIEN 18
MOTEHISTORIEN 18
FOTBALLSERIEN 18
SYDENFERIEN 17
SYMMETRIEN 17
JULEFERIEN 17
HØSTFERIEN 17
HVILEFERIEN 17
FORHISTORIEN 17
AUDIOMETRIEN 17
BYFERIEN 17
JAZZHISTORIEN 17
REGULADETRIEN 17
TOPPSERIEN 17
OPTOMETRIEN 17
JODOMETRIEN 17
MATINDUSTRIEN 17
HOVEDSERIEN 17
MATBAKTERIEN 17
HEMATURIEN 16
FAMILIEFERIEN 16
STILHISTORIEN 16
SÅPESERIEN 16
KILOKALORIEN 16
BASKETSERIEN 16
FJELLFERIEN 16
SPILLTEORIEN 16
HELTEGLORIEN 16
VINTERFERIEN 16
MENGDETEORIEN 16
SOMMERFERIEN 16
JULESTRIEN 16
HOTELLFERIEN 16
AUTOKORIEN 16
MYNTSERIEN 16
UTFORSERIEN 16
TREINDUSTRIEN 16
ARTIKKELSERIEN 16
AVMAKTSRIEN 16
BÅTFERIEN 16
GYNANDRIEN 16
ANHYDRIEN 16
FØDSELSRIEN 16
POTETFERIEN 16
ORDHISTORIEN 16
FOTOSAFARIEN 16
URANOLATRIEN 16
DYSENTERIEN 16
BERIBERIEN 16
FYRFERIEN 16
OVIPARIEN 16
DYSURIEN 16
DYSFORIEN 16
BAROMETRIEN 16
FLYFERIEN 16
MAKROTEORIEN 16
MATHISTORIEN 16
ARBEIDSFRIEN 16
TAUTOMERIEN 16
KOMEDIESERIEN 16
PODOLATRIEN 16
ALINDUSTRIEN 15
SOSIOMETRIEN 15
GRUNNSERIEN 15
FOTOMETRIEN 15
FONOMETRIEN 15
STRANGURIEN 15
SKUDDSERIEN 15
ELINDUSTRIEN 15
SOMMERSERIEN 15
STEREOMETRIEN 15
BILLEDSERIEN 15
KOPISERIEN 15
KRAMPERIEN 15
UVETTRIEN 15
VINTERSERIEN 15
FRYSERIEN 15
BIOMETRIEN 15
DRIBLESERIEN 15
SKREKKSERIEN 15
DYSARTRIEN 15
KETONURIEN 15
FYLLERIEN 15
KASJMIRIEN 15
IDEHISTORIEN 15
PRÆRIEN 15
KONSERTSERIEN 15
INFUSORIEN 15
BOKSERIEN 14
OLIGURIEN 14
KOLIBRIEN 14
SKOLEFERIEN 14
ATOMTEORIEN 14
ERGOMETRIEN 14
FOTOLATRIEN 14
MONOLATRIEN 14
HALSARTERIEN 14
FELLESFERIEN 14
MELANURIEN 14
SEMINARSERIEN 14
BADEFERIEN 14
PERIFERIEN 14
KRANSARTERIEN 14
ASTROMETRIEN 14
BARNESERIEN 14
SKRIFTSERIEN 14
NATURSERIEN 14
ARGYRIEN 14
INJURIEN 14
ARBEIDSRIEN 14
HELSEFERIEN 14
TONOMETRIEN 14
GRÅTERIEN 13
EUMETRIEN 13
VERKERIEN 13
EUFORIEN 13
DIOPTRIEN 13
GAUKRIEN 13
DOSIMETRIEN 13
ROMANSERIEN 13
AEROMETRIEN 13
KOMISERIEN 13
BILFERIEN 13
KATEGORIEN 13
LÅNESERIEN 13
KATAFORIEN 13
INDUSTRIEN 13
PEDIATRIEN 13
HARAKIRIEN 13
FOTOSERIEN 13
OROMETRIEN 13
HERRESERIEN 13
MESOMERIEN 13
SVETTERIEN 13
SEKKESTRIEN 13
ELITETEORIEN 13
FEBERRIEN 13
GEOMETRIEN 13
BAKTERIEN 13
GRÅTRIEN 12
KRIMSERIEN 12
ISOKORIEN 12
ALLEGORIEN 12
KRETSSERIEN 12
ISOMETRIEN 12
RASETEORIEN 12
SAMLESERIEN 12
EMPIRIEN 12
IDIOLATRIEN 12
PELORIEN 12
PRESSRIEN 12
INKURIEN 12
LOVARIEN 12
DEKURIEN 12
RASTAFARIEN 12
HISTORIEN 12
TELEMETRIEN 12
TEGNESERIEN 12
RADIOSERIEN 12
HOSTERIEN 12
TANDOORIEN 12
RETTSFERIEN 12
LIGASERIEN 11
ELITESERIEN 11
SKIFERIEN 11
APORIEN 11
KAURIEN 11
TYRIEN 11
ANAFORIEN 11
SOLFERIEN 11
HURIEN 11
KÅTRIEN 11
FROSTRIEN 11
ISOMERIEN 11
DONGERIEN 11
ZOOLATRIEN 11
MINISERIEN 11
GERIATRIEN 11
SLAGSERIEN 11
TEOLATRIEN 11
MISANDRIEN 11
IDOLATRIEN 11
SMERTERIEN 11
DAMESERIEN 11
SNØRIEN 11
ILSKERIEN 10
OTIATRIEN 10
TROLLRIEN 10
KALORIEN 10
ESPRIEN 10
ANURIEN 10
SIKORIEN 10
TIDSSERIEN 10
KURIEN 10
HETERIEN 10
TESTSERIEN 10
DIFTERIEN 10
FURIEN 10
LATTERRIEN 10
AFORIEN 9
GLORIEN 9
MAORIEN 9
VARIEN 9
NIGIRIEN 9
AMETRIEN 9
MASERIEN 9
ETTERRIEN 9
SELLERIEN 9
MATERIEN 9
SINNERIEN 9
SAFARIEN 9
SAMARIEN 9
KALDRIEN 9
TEORIEN 8
BRIEN 8
URIEN 8
VRIEN 8
KARRIEN 8
ARTERIEN 8
ASTERIEN 8
IATRIEN 7
FERIEN 7
NORIEN 7
LORIEN 7
SKRIEN 7
INDRIEN 7
DARIEN 6
SARIEN 6
LARIEN 6
SERIEN 6
STRIEN 6
ARIEN 5
TRIEN 5

Lignende ord av RIEN

Anagram av RIEN

For mer informasjon om ordet RIEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok