RIER i Scrabble - ordspill.com

RIER i Scrabble

RIER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIRR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1I1E1R1

Ved å legge til én bokstav til RIER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WIRER 12
REVIR 8
VRIER 8
VIRRE 8
VIRER 8
URIER 8
RIVER 8
RIPER 8
IVRER 8
PIRER 8
PIRRE 8
BRIER 8
HIRER 7
RIMER 6
RIKER 6
RIGER 6
MIRER 6
FIRER 6
FRIER 6
GIRER 6
RIDER 5
SIRER 5
DIRRE 5
TIRRE 5
TIRER 5
RITER 5
IRRES 5
REIRA 5
RISER 5
RIREN 5
IRRET 5
RINER 5
LIRER 5
RILER 5
ARIER 5

Ord som starter på RIER

OrdPoeng
RIERNE 6
RIEREN 6
RIERE 5

Ord som slutter med RIER

OrdPoeng
CAMPARIER 22
CIBORIER 21
CENTURIER 21
CINERARIER 19
BYGGERIER 19
GJØGLERIER 19
RØYKERIER 19
KJÆLERIER 18
HØVLERIER 18
CALDARIER 18
TØYSERIER 18
SCENERIER 18
TJUVERIER 18
SYMMETRIER 17
KJØLERIER 17
BLÆRERIER 17
BYFERIER 17
HYKLERIER 17
BRYDERIER 17
SJUSKERIER 17
SNOBBERIER 17
SPØKERIER 17
PRYLERIER 17
SÅPESERIER 16
STØPERIER 16
HUGGERIER 16
SKRYTERIER 16
HAUSTORIER 16
CARRIER 16
TYVERIER 16
JULESTRIER 16
FLYFERIER 16
HYSTERIER 16
BÅTFERIER 16
SKYTTERIER 16
FYRFERIER 16
STRYKERIER 16
PIMPERIER 16
DRØMMERIER 16
SKYLLERIER 16
PUGERIER 15
PUSLERIER 15
BULLARIER 15
KASJMIRIER 15
DØRVRIER 15
LAPPERIER 15
PROPRIER 15
MYSTERIER 15
HØNSERIER 15
TAPPERIER 15
FYLLERIER 15
MARTYRIER 15
FRYSERIER 15
SIPPERIER 15
MYRDERIER 15
BØTERIER 15
UVETTRIER 15
KYSSERIER 15
MYTTERIER 15
SNYLTERIER 15
KURATORIER 15
RØVERIER 15
TRYLLERIER 15
KOPISERIER 15
LUMSKERIER 15
PRÆRIER 15
INFUSORIER 15
SYNEDRIER 14
HERBARIER 14
SNYTERIER 14
VOLFERIER 14
RYTTERIER 14
JÅLERIER 14
SMØRERIER 14
RUFFERIER 14
BOKSERIER 14
KOBLERIER 14
SUMMARIER 14
HOGGERIER 14
VEVERIER 14
PERIFERIER 14
ARAUKARIER 14
FUSKERIER 14
VIVARIER 14
KOLIBRIER 14
INJURIER 14
PAKKERIER 14
HOVERIER 14
SVERMERIER 14
TØRKERIER 14
FLÅSERIER 13
DIOPTRIER 13
SLØSERIER 13
BILFERIER 13
BRENNERIER 13
BRODERIER 13
JASKERIER 13
KARVERIER 13
SKAPERIER 13
GRÅTERIER 13
VESTIARIER 13
VASKERIER 13
SKAFFERIER 13
KATEGORIER 13
POTTERIER 13
PIRKERIER 13
VIGLERIER 13
PLAGERIER 13
BLEKERIER 13
SVETTERIER 13
BAKTERIER 13
KALVARIER 13
FØLERIER 13
VERKERIER 13
SNERPERIER 13
ADULTERIER 13
EMPORIER 13
BEREDERIER 13
VIMSERIER 13
BRASSERIER 13
VALKERIER 13
RØKERIER 13
HAVARIER 13
YSTERIER 13
FEBERRIER 13
GARVERIER 13
EUFORIER 13
KYRIER 12
FOGDERIER 12
INKURIER 12
BATTERIER 12
SPISERIER 12
HISTORIER 12
HEKSERIER 12
SLAVERIER 12
IMPERIER 12
SLIPERIER 12
PELORIER 12
FAKTORIER 12
ESTUARIER 12
GAPERIER 12
TREKKERIER 12
DEKURIER 12
GRÅTRIER 12
KÅSERIER 12
FOURIER 12
BETLERIER 12
SØLERIER 12
NAUTERIER 12
EMPIRIER 12
RAPSERIER 12
PRESSRIER 12
FLÅERIER 12
TELLURIER 12
RALJERIER 12
PILLERIER 12
UNITARIER 12
VIKARIER 12
BAKERIER 12
SVINERIER 12
SPESERIER 12
HOSTERIER 12
FORMERIER 12
DRAPERIER 12
KOGLERIER 12
AKVARIER 12
BINDERIER 12
ÆRARIER 12
PENTERIER 12
REPATRIER 12
SOMLERIER 11
FARGERIER 11
DONGERIER 11
FISKERIER 11
STIKLERIER 11
ORATORIER 11
APORIER 11
ASTURIER 11
LIBERIER 11
SKILDERIER 11
KOKERIER 11
KINESERIER 11
AVIARIER 11
KÅTRIER 11
BEFRIER 11
ANAFORIER 11
OVARIER 11
SLISKERIER 11
SNØRIER 11
KAURIER 11
TYRIER 11
SMERTERIER 11
HURIER 11
FOXTERRIER 11
SUDARIER 11
TIGGERIER 11
KROTERIER 11
LEKTORIER 11
TOSKERIER 11
DROGERIER 11
GODTERIER 11
RIVERIER 11
KANTORIER 11
TRIFORIER 11
MODNERIER 11
FROSTRIER 11
LUTERIER 11
SKIFERIER 11
MOTORIER 11
SOLFERIER 11
LURERIER 11
LEKKERIER 11
TESTSERIER 10
FLANERIER 10
ILSKERIER 10
SAFTERIER 10
LINGERIER 10
LOTTERIER 10
KLINERIER 10
NEKTARIER 10
FILLERIER 10
MATFRIER 10
SIKORIER 10
HELERIER 10
KOTERIER 10
KALORIER 10
HETERIER 10
ESPRIER 10
GALLERIER 10
KRITERIER 10
RASKERIER 10
APERIER 10
DIFTERIER 10
NASKERIER 10
DIKTERIER 10
SENSORIER 10
FURIER 10
KNADERIER 10
GRISERIER 10
FANTERIER 10
OTIATRIER 10
LIRKERIER 10
KURIER 10
TROLLRIER 10
MALTERIER 10
SAMARIER 9
KALDRIER 9
MALERIER 9
ALGERIER 9
MASERIER 9
OSTERIER 9
VARIER 9
MATERIER 9
MAORIER 9
GLORIER 9
AFORIER 9
RIMERIER 9
NIGIRIER 9
FRIERIER 9
SALTERIER 9
NARRERIER 9
ETTERRIER 9
SOLARIER 9
SELLERIER 9
RENSERIER 9
FILARIER 9
SAFARIER 9
MEIERIER 9
SINNERIER 9
SETTERIER 9
KANARIER 9
ROSARIER 9
TERRARIER 9
FEERIER 8
BRIER 8
VRIER 8
URIER 8
KARRIER 8
TEORIER 8
RASERIER 8
SENERIER 8
ARTERIER 8
ASTERIER 8
TRIARIER 8
REDERIER 8
DELIRIER 8
SKRIER 7
LORIER 7
NORIER 7
TERRIER 7
FERIER 7
DIARIER 7
INDRIER 7
SERIER 6
ATRIER 6
SARIER 6
FRIER 6
NERIER 6
STRIER 6
ARIER 5

Bøyningsformer av RIER

Lignende ord av RIER

Anagram av RIER

For mer informasjon om ordet RIER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok