RIGE i Scrabble - ordspill.com

RIGE i Scrabble

RIGE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1I1G2E1

Ved å legge til én bokstav til RIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGIR 9
GIBER 9
GRIPE 9
GIVER 9
GIPER 9
GREIP 9
GEVIR 9
UGREI 9
HIGER 8
ORGIE 7
GRIME 7
KRIGE 7
MIGER 7
GIMRE 7
RINGE 6
RIGET 6
RIGEL 6
GRISE 6
REDIG 6
SIGER 6
TIGER 6
TIGRE 6
IGLER 6
IGDER 6
TREIG 6
REING 6
DIGRE 6
GINER 6
GEIRA 6
GEIRT 6
GIREN 6
GIRES 6
GIRET 6
GIRTE 6
GITRE 6
GLIRE 6
GILER 6
GNIER 6
GREIA 6
GREID 6
GREIN 6
DIGER 6
GREIT 6
GRINE 6

Ord som starter på RIGE

OrdPoeng
RIGENDE 8
RIGELEN 8
RIGER 6
RIGET 6
RIGEL 6

Ord som slutter med RIGE

OrdPoeng
NYHETSHUNGRIGE 28
BENSINGJERRIGE 22
HEVNGJERRIGE 22
FJORTENÅRIGE 21
NYSGJERRIGE 21
OVERHØRIGE 21
SYTTENÅRIGE 20
SYVÅRIGE 20
HUNDREÅRIGE 20
ÆRGJERRIGE 20
SYTTIÅRIGE 19
SOLHUNGRIGE 19
BALSTYRIGE 19
TJUEÅRIGE 19
ÆRERØRIGE 19
SJUÅRIGE 18
HALVÅRIGE 18
BEHØRIGE 18
OVERIVRIGE 18
ELLEVEÅRIGE 18
TREDVEÅRIGE 18
TOLVÅRIGE 17
TUSENÅRIGE 17
SAMHØRIGE 17
OVERÅRIGE 17
SEKSTENÅRIGE 17
LIVSVARIGE 17
FEMTENÅRIGE 17
UNDERÅRIGE 17
SEKSTIÅRIGE 16
KORTVARIGE 16
MINDREÅRIGE 16
REINHÅRIGE 16
FEMTIÅRIGE 16
MANGEÅRIGE 16
TRETTENÅRIGE 16
ÅTTIÅRIGE 16
ÅTTEÅRIGE 16
SAMSVARIGE 15
TRETTIÅRIGE 15
NITTENÅRIGE 15
HALSSTARRIGE 15
LANGVARIGE 15
HEILÅRIGE 15
HUNGRIGE 15
RENHÅRIGE 15
NITTIÅRIGE 14
ØVRIGE 14
FYRRIGE 14
UVARIGE 14
FLERÅRIGE 14
HUSTRIGE 14
FEMÅRIGE 14
SEKSÅRIGE 14
HELÅRIGE 14
ATTENÅRIGE 14
FIREÅRIGE 14
GJERRIGE 13
KLEBRIGE 13
FYRIGE 13
SMØRIGE 13
TOÅRIGE 12
SNURRIGE 12
ETTÅRIGE 12
TENÅRIGE 12
TREÅRIGE 12
SLIBRIGE 12
TRAURIGE 12
RIGE 12
NIÅRIGE 11
SKIFRIGE 11
TIÅRIGE 11
RIGE 11
PERIGE 10
VARIGE 10
FORRIGE 10
IVRIGE 10
LINDRIGE 9
KARRIGE 9
INTRIGE 8
NEDRIGE 8
ARRIGE 7
KRIGE 7

Lignende ord av RIGE

Anagram av RIGE

For mer informasjon om ordet RIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok