RIGE i Scrabble - ordspill.com

RIGE i Scrabble

RIGE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1I1G2E1

Ved å legge til én bokstav til RIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGIR 9
GIBER 9
GRIPE 9
GIVER 9
GIPER 9
GREIP 9
GEVIR 9
UGREI 9
HIGER 8
ORGIE 7
GRIME 7
KRIGE 7
MIGER 7
GIMRE 7
RINGE 6
RIGET 6
RIGEL 6
GRISE 6
REDIG 6
SIGER 6
TIGER 6
TIGRE 6
IGLER 6
IGDER 6
TREIG 6
REING 6
DIGRE 6
GINER 6
GEIRA 6
GEIRT 6
GIREN 6
GIRES 6
GIRET 6
GIRTE 6
GITRE 6
GLIRE 6
GILER 6
GNIER 6
GREIA 6
GREID 6
GREIN 6
DIGER 6
GREIT 6
GRINE 6

Ord som starter på RIGE

OrdPoeng
RIGELEN 8
RIGENDE 8
RIGER 6
RIGET 6
RIGEL 6

Ord som slutter med RIGE

OrdPoeng
NYHETSHUNGRIGE 28
BENSINGJERRIGE 22
HEVNGJERRIGE 22
FJORTENÅRIGE 21
NYSGJERRIGE 21
OVERHØRIGE 21
SYVÅRIGE 20
HUNDREÅRIGE 20
SYTTENÅRIGE 20
ÆRGJERRIGE 20
TJUEÅRIGE 19
ÆRERØRIGE 19
BALSTYRIGE 19
SYTTIÅRIGE 19
SOLHUNGRIGE 19
OVERIVRIGE 18
ELLEVEÅRIGE 18
TREDVEÅRIGE 18
HALVÅRIGE 18
SJUÅRIGE 18
BEHØRIGE 18
UNDERÅRIGE 17
LIVSVARIGE 17
TUSENÅRIGE 17
FEMTENÅRIGE 17
SAMHØRIGE 17
OVERÅRIGE 17
SEKSTENÅRIGE 17
TOLVÅRIGE 17
KORTVARIGE 16
ÅTTEÅRIGE 16
FEMTIÅRIGE 16
REINHÅRIGE 16
ÅTTIÅRIGE 16
SEKSTIÅRIGE 16
MINDREÅRIGE 16
TRETTENÅRIGE 16
MANGEÅRIGE 16
HUNGRIGE 15
LANGVARIGE 15
NITTENÅRIGE 15
HALSSTARRIGE 15
SAMSVARIGE 15
HEILÅRIGE 15
TRETTIÅRIGE 15
RENHÅRIGE 15
HELÅRIGE 14
FLERÅRIGE 14
UVARIGE 14
ØVRIGE 14
FEMÅRIGE 14
NITTIÅRIGE 14
FYRRIGE 14
ATTENÅRIGE 14
FIREÅRIGE 14
SEKSÅRIGE 14
HUSTRIGE 14
SMØRIGE 13
KLEBRIGE 13
FYRIGE 13
GJERRIGE 13
SNURRIGE 12
ETTÅRIGE 12
TOÅRIGE 12
TREÅRIGE 12
TRAURIGE 12
TENÅRIGE 12
RIGE 12
SLIBRIGE 12
NIÅRIGE 11
TIÅRIGE 11
SKIFRIGE 11
RIGE 11
VARIGE 10
IVRIGE 10
FORRIGE 10
PERIGE 10
LINDRIGE 9
KARRIGE 9
NEDRIGE 8
INTRIGE 8
ARRIGE 7
KRIGE 7

Lignende ord av RIGE

Anagram av RIGE

For mer informasjon om ordet RIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok