RIGE i Scrabble - ordspill.com

RIGE i Scrabble

RIGE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1I1G2E1

Ved å legge til én bokstav til RIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGIR 9
GIBER 9
GRIPE 9
GIVER 9
GIPER 9
GREIP 9
GEVIR 9
UGREI 9
HIGER 8
GIMRE 7
GRIME 7
KRIGE 7
MIGER 7
ORGIE 7
GIDRE 6
REING 6
IGLER 6
LIGER 6
REDIG 6
RIGET 6
RIGEL 6
RIGLE 6
RINGE 6
SEIGR 6
SIGER 6
TIGER 6
TIGRE 6
TREIG 6
IGDER 6
DIGRE 6
GRISE 6
GAIER 6
GINER 6
GEIRA 6
GIREN 6
GIRES 6
GIRET 6
GIRTE 6
GITRE 6
GLIRE 6
GILER 6
GNIER 6
GREIA 6
GREID 6
GREIN 6
DIGER 6
GREIT 6
GEIRT 6
GRINE 6

Ord som starter på RIGE

OrdPoeng
RIGELEN 8
RIGENDE 8
RIGEL 6
RIGER 6
RIGET 6

Ord som slutter med RIGE

OrdPoeng
NYHETSHUNGRIGE 28
BENSINGJERRIGE 22
HEVNGJERRIGE 22
FJORTENÅRIGE 21
NYSGJERRIGE 21
OVERHØRIGE 21
SYVÅRIGE 20
HUNDREÅRIGE 20
SYTTENÅRIGE 20
ÆRGJERRIGE 20
SOLHUNGRIGE 19
FØRTIÅRIGE 19
BALSTYRIGE 19
SYTTIÅRIGE 19
TJUEÅRIGE 19
ÆRERØRIGE 19
SJUÅRIGE 18
HALVÅRIGE 18
BEHØRIGE 18
ELLEVEÅRIGE 18
OVERIVRIGE 18
TREDVEÅRIGE 18
TOLVÅRIGE 17
SAMHØRIGE 17
TUSENÅRIGE 17
OVERÅRIGE 17
UNDERÅRIGE 17
LIVSVARIGE 17
SEKSTENÅRIGE 17
FEMTENÅRIGE 17
MANGEÅRIGE 16
ÅTTIÅRIGE 16
ÅTTEÅRIGE 16
KORTVARIGE 16
FEMTIÅRIGE 16
MINDREÅRIGE 16
TRETTENÅRIGE 16
SEKSTIÅRIGE 16
REINHÅRIGE 16
SAMSVARIGE 15
NITTENÅRIGE 15
HALSSTARRIGE 15
LANGVARIGE 15
TRETTIÅRIGE 15
HEILÅRIGE 15
HUNGRIGE 15
RENHÅRIGE 15
HUSTRIGE 14
UVARIGE 14
HELÅRIGE 14
ØVRIGE 14
FEMÅRIGE 14
NITTIÅRIGE 14
ATTENÅRIGE 14
SEKSÅRIGE 14
SPLINTRIGE 14
FLERÅRIGE 14
FIREÅRIGE 14
KLEBRIGE 13
FYRIGE 13
GJERRIGE 13
SMØRIGE 13
RIGE 12
RIGE 12
SLIBRIGE 12
TUSTRIGE 12
TRAURIGE 12
TOÅRIGE 12
SNURRIGE 12
FIBRIGE 12
BEKRIGE 12
ETTÅRIGE 12
TREÅRIGE 12
TENÅRIGE 12
SKIFRIGE 11
RIGE 11
TIÅRIGE 11
NIÅRIGE 11
IVRIGE 10
PERIGE 10
FORRIGE 10
VARIGE 10
LINDRIGE 9
KARRIGE 9
NEDRIGE 8
INTRIGE 8
ARRIGE 7
KRIGE 7

Lignende ord av RIGE

Anagram av RIGE

For mer informasjon om ordet RIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok