RIK i Scrabble - ordspill.com

RIK i Scrabble

RIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1I1K2

Ved å legge til én bokstav til RIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIRK 8
KIPR 8
KVIR 8
PIRK 8
KRIG 6
KRIM 6
FRIK 6
RIKL 5
SKRI 5
SKIR 5
SIKR 5
RISK 5
RIKT 5
RIKS 5
DIRK 5
RIKE 5
RIKA 5
REIK 5
LIRK 5
KRIT 5
KRIS 5
KRIA 5
IRSK 5
RAKI 5

Ord som starter på RIK

OrdPoeng
RIKSOPPGAVEN 24
RIKSOPPGAVER 24
RIKSOPPGAVE 23
RIKSOPPGAVA 23
RIKSBANKSJEF 21
RIKSFORBUNDA 21
RIKSVÅPENET 21
RIKSVÅPNENE 21
RIKSFORBUND 20
RIKSSPRÅKENE 20
RIKSMÅLSFOLK 20
RIKSREVISJON 20
RIKSPOLITIKK 19
RIKSVÅPNA 19
RIKSVÅPEN 19
RIKSHOSPITAL 19
RIKSMÅLSNORM 19
RIKSSPRÅKET 19
RIKMANNSSØNN 18
RIKSSYNSERNE 18
RIKSLØVENE 18
RIKSSYNSEREN 18
RIKSSTYREREN 18
RIKSDAGSVALG 18
RIKSMÅLSMENN 18
RIKSPOLITISK 18
RIKSSTYRERNE 18
RIKSSPRÅKA 18
RIKSMÅLSMANN 18
RIKSLØVEN 17
RIKSSPRÅK 17
RIKSSTYRENE 17
RIKOSJETTERE 17
RIKSLØVER 17
RIKSADVOKAT 17
RIKSANTIKVAR 17
RIKSSPORTENE 17
RIKSARKIVENE 17
RIKOSJETTERT 17
RIKOSJETTENE 17
RIKSSTYRERE 17
RIKSSYNSERE 17
RIKSARKIVET 16
RIKOSJETTER 16
RIKSKJENDIS 16
RIKSARKIVAR 16
RIKSLØVE 16
RIKSLØVA 16
RIKSBANKENE 16
RIKOSJETTEN 16
RIKSARKIVER 16
RIKSSTYRER 16
RIKSVEINETTA 16
RIKSSPORTEN 16
RIKSSYNSER 16
RIKSSPORTER 16
RIKELIGHETER 16
RIKSMØTENE 16
RIKSSTYRET 16
RIKTIGHETENE 16
RIKSMØTET 15
RIKTIGHETEN 15
RIKHOLDIGE 15
RIKSBANKEN 15
RIKSMÅLENE 15
RIKSARKIVA 15
RIKSSTYRA 15
RIKSVEGENE 15
RIKSSTYRE 15
RIKSPLANENE 15
RIKSMØTER 15
RIKSDEKNINGA 15
RIKSBANKER 15
RIKTIGHETER 15
RIKSDEKKENDE 15
RIKSANLEGGET 15
RIKSAVISENE 15
RIKSVEINETT 15
RIKELIGHETA 15
RIKSSAMLINGA 15
RIKSSAMLING 14
RIKSGALLERIA 14
RIKSVEGEN 14
RIKTIGHETA 14
RIKSRÅDENE 14
RIKSAVISER 14
RIKSSPORT 14
RIKSSAMTALEN 14
RIKSGRENSENE 14
RIKSALARMENE 14
RIKSVEGER 14
RIKHOLDIG 14
RIKSKANSELLI 14
RIKSANLEGGA 14
RIKSMÅLET 14
RIKSPLANEN 14
RIKSMØTA 14
RIKSMØTE 14
RIKELIGHET 14
RIKSSAMTALER 14
RIKSKONSERT 14
RIKFOLKENE 14
RIKSPLANET 14
RIKSMARKENE 14
RIKSTAKSTENE 14
RIKDOMMENE 14
RIKSTELEFON 14
RIKSPLANER 14
RIKSVEIENE 14
RIKOSJETT 14
RIKSDEKNING 14
RIKSAVISEN 14
RIKSARKIV 14
RIKSTEATERET 13
RIKSARENAENE 13
RIKSPLANA 13
RIKSVEIEN 13
RIKDOMMER 13
RIKSGALLERI 13
RIKSRÅDET 13
RIKSSAMTALE 13
RIKSMARKEN 13
RIKSGRENSER 13
RIKSGRENSEN 13
RIKSBANK 13
RIKSALARMEN 13
RIKSTAKSTEN 13
RIKSMÅLA 13
RIKKINGENE 13
RIKSRÅDEN 13
RIKTIGNOK 13
RIKSAVISA 13
RIKSTRENERNE 13
RIKSRÅDER 13
RIKSKANSLER 13
RIKFOLKET 13
RIKSVEIER 13
RIKSANLEGG 13
RIKSTRENEREN 13
RIKTIGHET 13
RIKSTAKSTER 13
RIKDOMMEN 13
RIKSALARMER 13
RIKSGRENSE 12
RIKLINGENE 12
RIKTINGENE 12
RIKSDAGENE 12
RIKELIGERE 12
RIKSTRENERE 12
RIKSGRENSA 12
RIKMENNENE 12
RIKSPLAN 12
RIKSRÅDA 12
RIKSAVIS 12
RIKSMARKA 12
RIKSMÅL 12
RIKSARENAER 12
RIKKINGEN 12
RIKSARENAEN 12
RIKSDALERNE 12
RIKSRETTENE 12
RIKSVEG 12
RIKSTEATRET 12
RIKSNETTENE 12
RIKSDALEREN 12
RIKKINGER 12
RIKELIGSTE 12
RIKSINGENE 12
RIKFOLKA 12
RIKSDALERE 11
RIKSTEATRE 11
RIKLINGEN 11
RIKSTEATRA 11
RIKTIGSTE 11
RIKSMARK 11
RIKSVEI 11
RIKSDAGEN 11
RIKSTAKST 11
RIKSINGER 11
RIKSALARM 11
RIKTINGEN 11
RIKTIGERE 11
RIKLINGER 11
RIKINGENE 11
RIKSDAGER 11
RIKELIGST 11
RIKSRETTEN 11
RIKSNETTET 11
RIKSTRENER 11
RIKSTEATER 11
RIKKINGA 11
RIKSRÅD 11
RIKFOLK 11
RIKSRETTER 11
RIKMANNEN 11
RIKSINGEN 11
RIKTINGER 11
RIKELIGE 10
RIKKENDE 10
RIKKELET 10
RIKINGEN 10
RIKTIGST 10
RIKTINGA 10
RIKSARENA 10
RIKSINGA 10
RIKINGER 10
RIKLINGA 10
RIKKING 10
RIKSDALER 10
RIKSNETTA 10
RIKMENN 9
RIKLING 9
RIKKETE 9
RIKMANN 9
RIKSING 9
RIKDOM 9
RIKSDAG 9
RIKSENDE 9
RIKTING 9
RIKKEDE 9
RIKELIG 9
RIKTENDE 9
RIKSNETT 9
RIKSRETT 9
RIKLENDE 9
RIKTIGE 9
RIKKET 8
RIKING 8
RIKKER 8
RIKENDE 8
RIKTIG 8
RIKKEL 8
RIKKES 8
RIKTETE 8
RIKSEDE 8
RIKLETE 8
RIKSETE 8
RIKESTE 8
RIKSENE 8
RIKTENE 8
RIKTEDE 8
RIKLEDE 8
RIKLER 7
RIKKA 7
RIKKE 7
RIKSET 7
RIKSER 7
RIKTET 7
RIKLET 7
RIKENE 7
RIKLES 7
RIKETE 7
RIKSEN 7
RIKTER 7
RIKSES 7
RIKTES 7
RIKEST 7
RIKERE 7
RIKES 6
RIKK 6
RIKET 6
RIKSE 6
RIKLA 6
RIKTA 6
RIKSA 6
RIKER 6
RIKLE 6
RIKTE 6
RIKE 5
RIKL 5
RIKT 5
RIKS 5
RIKA 5

Ord som slutter med RIK

OrdPoeng
OPPLEVELSESRIK 25
BEGIVENHETSRIK 24
PERSPEKTIVRIK 24
BETYDNINGSRIK 23
INNFLYTELSESRIK 22
UTBYTTERIK 22
JUBELSKRIK 21
KUNNSKAPSRIK 21
FRYDESKRIK 18
ØYEKRIK 18
TRADISJONSRIK 18
PROTESTSKRIK 18
MOTSETNINGSRIK 18
NEDBØRRIK 17
NYTINGSRIK 17
PRIMALSKRIK 17
NYTELSESRIK 17
FUGLESKRIK 17
NÆRINGSRIK 17
FREMGANGSRIK 17
TRADISJONRIK 17
VARSELSSKRIK 17
FRAMGANGSRIK 17
MÅKESKRIK 16
INITIATIVRIK 16
VARSELSKRIK 16
INNHOLDSRIK 15
HENDELSESRIK 15
BARNESKRIK 15
OMFANGSRIK 15
SUKSESSRIK 15
UGLESKRIK 15
RESULTATRIK 15
UNGESKRIK 15
DØDSSKRIK 15
RAVNESKRIK 15
PROTEINRIK 15
MOTIVRIK 14
NØDSKRIK 14
GRØDERIK 14
LØFTERIK 14
SMÅSKRIK 14
SØKKRIK 14
GLEDESSKRIK 14
SMERTESKRIK 14
KONTRASTRIK 14
STYRTRIK 14
SJANSERIK 13
KATTESKRIK 13
DETALJRIK 13
BILLEDRIK 13
ANGSTSKRIK 13
GRUNNRIK 13
LÆRERIK 13
KAMBRIK 13
INNFALLSRIK 13
GLEDESKRIK 13
FIBERRIK 13
HÅRRIK 12
RAMASKRIK 12
ÆRERIK 12
MØTRIK 12
BLODRIK 12
KALDSKRIK 12
STORSKRIK 12
BILDERIK 12
BARNERIK 12
MINERALRIK 12
OLJERIK 12
URSKRIK 12
FOLKERIK 12
FANTASIRIK 12
KALORIRIK 12
FARGERIK 11
JERNRIK 11
VASSRIK 11
EVNERIK 11
FOLDERIK 11
ENERGIRIK 11
KLANGRIK 11
FISKERIK 11
NYRIK 11
SNØRIK 11
ELVERIK 11
VANNRIK 11
SEIERSRIK 10
FOLLRIK 10
ÅNDRIK 10
KALKRIK 10
ØLRIK 10
DÅDRIK 10
FOLDRIK 10
MINNERIK 10
LAKSERIK 10
DATAFRIK 10
ILLSKRIK 10
GLEDERIK 10
UTRIK 9
SPRIK 9
DURIK 9
BERIK 9
ANSKRIK 9
SEIERRIK 9
NISKRIK 9
STEINRIK 9
FENRIK 8
ORDRIK 8
SOLRIK 8
ARTSRIK 8
SINNRIK 8
TALLRIK 8
DERRIK 7
ANDRIK 7
IDERIK 7
SKRIK 7
KRIK 6
ANRIK 6
FRIK 6

Lignende ord av RIK

Anagram av RIK

For mer informasjon om ordet RIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok