RIK i Scrabble - ordspill.com

RIK i Scrabble

RIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1I1K2

Ved å legge til én bokstav til RIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIRK 8
KVIR 8
PIRK 8
BRIK 8
VIRK 8
KIPR 8
KRIG 6
KRIM 6
FRIK 6
RIKE 5
SKRI 5
SKIR 5
SIKR 5
RISK 5
RIKT 5
RIKS 5
RIKL 5
RAKI 5
RIKA 5
REIK 5
KLIR 5
DIRK 5
IRSK 5
KRIT 5
KRIS 5
KRIN 5
KRIA 5
LIRK 5

Ord som starter på RIK

OrdPoeng
RIKSOPPGAVEN 24
RIKSOPPGAVER 24
RIKSOPPGAVE 23
RIKSOPPGAVA 23
RIKSVÅPNENE 21
RIKSFORBUNDA 21
RIKSVÅPENET 21
RIKSBANKSJEF 21
RIKSMÅLSFOLK 20
RIKSSPRÅKENE 20
RIKSFORBUND 20
RIKSREVISJON 20
RIKSSPRÅKET 19
RIKSMÅLSNORM 19
RIKSVÅPEN 19
RIKHOLDIGHET 19
RIKSVÅPNA 19
RIKSHOSPITAL 19
RIKSLØVENE 18
RIKSMÅLSMANN 18
RIKSSTYRERNE 18
RIKSHÆRENE 18
RIKSSYNSERNE 18
RIKSPOLITISK 18
RIKMANNSSØNN 18
RIKSSPRÅKA 18
RIKSLØVER 17
RIKSSTYRERE 17
RIKSHÆRER 17
RIKSHÆREN 17
RIKSADVOKAT 17
RIKSSPRÅK 17
RIKSLØVEN 17
RIKSSYNSERE 17
RIKOSJETTERE 17
RIKSSPORTENE 17
RIKOSJETTERT 17
RIKSSTYRENE 17
RIKSBANKENE 16
RIKSLØVE 16
RIKSARKIVER 16
RIKOSJETTER 16
RIKSSPORTER 16
RIKSLØVA 16
RIKSKJENDIS 16
RIKSSPORTEN 16
RIKSARKIVAR 16
RIKELIGHETEN 16
RIKSARKIVET 16
RIKOSJETTEN 16
RIKSVEINETTA 16
RIKSSTYRET 16
RIKSSTYRER 16
RIKTIGHETENE 16
RIKSSYNSER 16
RIKSMØTENE 16
RIKELIGHETER 16
RIKSAVISENE 15
RIKKEVEDEN 15
RIKSVEGENE 15
RIKHOLDIGE 15
RIKSSTYRA 15
RIKSMØTET 15
RIKSHÆR 15
RIKSMØTER 15
RIKSARKIVA 15
RIKSBANKEN 15
RIKSSTYRE 15
RIKSBANKER 15
RIKSPLANENE 15
RIKSDEKNINGA 15
RIKSSAMLINGA 15
RIKELIGHETA 15
RIKSANLEGGET 15
RIKSDEKKENDE 15
RIKTIGHETEN 15
RIKSVEINETT 15
RIKTIGHETER 15
RIKSEPLENE 14
RIKSPLANER 14
RIKSKONSERT 14
RIKELIGHET 14
RIKHOLDIG 14
RIKSVEGER 14
RIKOSJETT 14
RIKSGRENSENE 14
RIKSPLANET 14
RIKSMARKENE 14
RIKSMÅLET 14
RIKSALARMENE 14
RIKSARKIV 14
RIKSVEGEN 14
RIKSSAMTALEN 14
RIKSAVISER 14
RIKSAVISEN 14
RIKSKANSELLI 14
RIKSGALLERIA 14
RIKSVEIENE 14
RIKSPLANEN 14
RIKSSAMTALER 14
RIKSRÅDENE 14
RIKSTAKSTENE 14
RIKTIGHETA 14
RIKSSPORT 14
RIKSKANSLERE 14
RIKSMØTE 14
RIKSSAMLING 14
RIKSDEKNING 14
RIKFOLKENE 14
RIKSMØTA 14
RIKSTELEFON 14
RIKDOMMENE 14
RIKSANLEGGA 14
RIKSARENAENE 13
RIKSRÅDER 13
RIKDOMMER 13
RIKSTINGENE 13
RIKSKANSLER 13
RIKSRÅDET 13
RIKSAVISA 13
RIKSALARMEN 13
RIKSSAMTALE 13
RIKMALMENE 13
RIKSTAKSTEN 13
RIKSALARMER 13
RIKSVEIEN 13
RIKSPLANA 13
RIKSTEATERET 13
RIKSGALLERI 13
RIKSTRENEREN 13
RIKSGRENSER 13
RIKSTEATRENE 13
RIKSANLEGG 13
RIKSBANK 13
RIKSEPLET 13
RIKSVEIER 13
RIKSGRENSEN 13
RIKSEPLER 13
RIKSMARKEN 13
RIKTIGHET 13
RIKDOMMEN 13
RIKKEVED 13
RIKFOLKET 13
RIKTIGNOK 13
RIKSRÅDEN 13
RIKSTAKSTER 13
RIKSDALERNE 12
RIKELIGSTE 12
RIKSNETTENE 12
RIKSVEG 12
RIKSTRENERE 12
RIKSTINGET 12
RIKELIGERE 12
RIKULENE 12
RIKSARENAER 12
RIKSMÅL 12
RIKSDAGENE 12
RIKSRETTENE 12
RIKSTEATRET 12
RIKMENNENE 12
RIKSRÅDA 12
RIKGASSENE 12
RIKSSAKENE 12
RIKMALMER 12
RIKSGRENSE 12
RIKMALMEN 12
RIKSMARKA 12
RIKSPLAN 12
RIKSAVIS 12
RIKFOLKA 12
RIKSDALEREN 12
RIKKINGEN 12
RIKSEPLE 12
RIKSLINGEN 12
RIKSGRENSA 12
RIKSARENAEN 12
RIKSEPLA 12
RIKSRETTER 11
RIKSTEATRA 11
RIKSADELEN 11
RIKSNETTET 11
RIKSTEATRE 11
RIKSDALERE 11
RIKSTINGA 11
RIKSTRENER 11
RIKMANNEN 11
RIKULER 11
RIKSTEATER 11
RIKFOLK 11
RIKSRÅD 11
RIKULEN 11
RIKSMARK 11
RIKKINGA 11
RIKLINGEN 11
RIKGASSER 11
RIKSDAGER 11
RIKSINGEN 11
RIKTINGEN 11
RIKSLINGA 11
RIKSVEI 11
RIKSTAKST 11
RIKSDAGEN 11
RIKSSAKER 11
RIKSRETTEN 11
RIKELIGST 11
RIKSSAKEN 11
RIKSALARM 11
RIKTIGSTE 11
RIKGASSEN 11
RIKINGENE 11
RIKTIGERE 11
RIKSNETTA 10
RIKSDALER 10
RIKMALM 10
RIKKELET 10
RIKTINGA 10
RIKSLING 10
RIKSSAKA 10
RIKELIGE 10
RIKINGEN 10
RIKSLENDE 10
RIKSARENA 10
RIKTIGST 10
RIKULE 10
RIKSINGA 10
RIKSTING 10
RIKLINGA 10
RIKINGER 10
RIKKING 10
RIKULA 10
RIKKENDE 10
RIKMANN 9
RIKTIGE 9
RIKKETE 9
RIKMENN 9
RIKGASS 9
RIKSDAG 9
RIKINGA 9
RIKELIG 9
RIKTENDE 9
RIKKEDE 9
RIKSLETE 9
RIKSING 9
RIKSENDE 9
RIKSRETT 9
RIKKENE 9
RIKTING 9
RIKSSAK 9
RIKDOM 9
RIKLING 9
RIKLENDE 9
RIKSADEL 9
RIKSNETT 9
RIKSLEDE 9
RIKKEL 8
RIKTIG 8
RIKKET 8
RIKKES 8
RIKKEN 8
RIKING 8
RIKSLER 8
RIKKER 8
RIKTENE 8
RIKSLET 8
RIKESTE 8
RIKSENE 8
RIKSLES 8
RIKLETE 8
RIKKA 7
RIKKE 7
RIKLET 7
RIKEST 7
RIKSER 7
RIKTER 7
RIKENE 7
RIKSLA 7
RIKSET 7
RIKSES 7
RIKTES 7
RIKERE 7
RIKSEN 7
RIKLER 7
RIKLES 7
RIKTET 7
RIKSLE 7
RIKK 6
RIKLA 6
RIKSL 6
RIKLE 6
RIKER 6
RIKET 6
RIKSA 6
RIKSE 6
RIKTA 6
RIKTE 6
RIKT 5
RIKL 5
RIKE 5
RIKA 5
RIKS 5

Ord som slutter med RIK

OrdPoeng
OPPLEVELSESRIK 25
BEGIVENHETSRIK 24
PERSPEKTIVRIK 24
BETYDNINGSRIK 23
INNFLYTELSESRIK 22
UTBYTTERIK 22
KUNNSKAPSRIK 21
JUBELSKRIK 21
FLØYTERIK 20
MJØLKERIK 19
FRYDESKRIK 18
MOTSETNINGSRIK 18
PROTESTSKRIK 18
ØYEKRIK 18
TRADISJONSRIK 18
FREMGANGSRIK 17
NÆRINGSRIK 17
KJØTTRIK 17
OPPSKRIK 17
NYTINGSRIK 17
FUGLESKRIK 17
NEDBØRRIK 17
NYTELSESRIK 17
PRIMALSKRIK 17
VARSELSSKRIK 17
TRADISJONRIK 17
FRAMGANGSRIK 17
DRØMMERIK 16
MÅKESKRIK 16
INITIATIVRIK 16
HJORTERIK 16
MJØLRIK 16
VARSELSKRIK 16
SØLVRIK 15
PURINRIK 15
OMFANGSRIK 15
SUKSESSRIK 15
RAVNESKRIK 15
PROTEINRIK 15
BLOMSTRIK 15
DYGDERIK 15
INNHOLDSRIK 15
HENDELSESRIK 15
BÆRRIK 15
UGLESKRIK 15
UNGESKRIK 15
BARNESKRIK 15
RESULTATRIK 15
FØLGERIK 15
NYANSERIK 15
DØDSSKRIK 15
SKJELLRIK 14
BUNNRIK 14
FLØTERIK 14
JEVNRIK 14
FRUKTRIK 14
LØFTERIK 14
MOTIVRIK 14
NØDSKRIK 14
TRØSTERIK 14
SMÅSKRIK 14
POENGRIK 14
LØVRIK 14
OPPRIK 14
KJERNERIK 14
KONTRASTRIK 14
SMERTESKRIK 14
STYRTRIK 14
GLEDESSKRIK 14
GRØDERIK 14
LAUVRIK 14
SØKKRIK 14
LYSINRIK 14
INNFALLSRIK 13
POESIRIK 13
FIBERRIK 13
SJANSERIK 13
STRÅLERIK 13
PENGERIK 13
BRÅRIK 13
DETALJRIK 13
LÆRERIK 13
RESURSRIK 13
KVISTRIK 13
KAMBRIK 13
KATTESKRIK 13
NØTTERIK 13
ANGSTSKRIK 13
GRUNNRIK 13
VEKSTRIK 13
BILLEDRIK 13
HULLRIK 13
GLEDESKRIK 13
PLANTERIK 13
FLESKERIK 12
BARNERIK 12
STOFFRIK 12
KALORIRIK 12
FOLKERIK 12
BILDERIK 12
OLJERIK 12
ÆRERIK 12
MØTRIK 12
MINERALRIK 12
LYSRIK 12
HÅRRIK 12
URSKRIK 12
BLODRIK 12
BERGRIK 12
FANTASIRIK 12
GULLRIK 12
SKAURIK 12
DUFTRIK 12
STORSKRIK 12
GAVERIK 12
BESKRIK 12
MELODIRIK 12
KALDSKRIK 12
FULLRIK 12
RAMASKRIK 12
NYRIK 11
BLADRIK 11
KLANGRIK 11
VANNRIK 11
JAMRIK 11
MÅLRIK 11
SNØRIK 11
FORMRIK 11
VASSRIK 11
ELVERIK 11
JERNRIK 11
PELSRIK 11
SKOGRIK 11
NÅDERIK 11
FLESKRIK 11
EVNERIK 11
MELKERIK 11
ENERGIRIK 11
SMAKSRIK 11
FISKERIK 11
METALLRIK 11
FOLDERIK 11
FARGERIK 11
VILTRIK 11
SEIERSRIK 10
DATAFRIK 10
GLEDERIK 10
MALMRIK 10
OVRIK 10
DÅDRIK 10
BILRIK 10
ULLRIK 10
ÅNDRIK 10
RÅDRIK 10
FOLLRIK 10
KORNRIK 10
GAGNRIK 10
KALKRIK 10
FOLDRIK 10
VINRIK 10
LAKSERIK 10
TANKERIK 10
ILLSKRIK 10
MINNERIK 10
GLANSRIK 10
SNILLRIK 9
EGGRIK 9
BIRIK 9
DURIK 9
SEIERRIK 9
UTRIK 9
SPRIK 9
STEINRIK 9
STORRIK 9
NISKRIK 9
SAGNRIK 9
BERIK 9
ANSKRIK 9
TONERIK 9
SAFTRIK 9
FETTRIK 9
MALTRIK 9
ORDRIK 8
TALLRIK 8
MELRIK 8
SOLRIK 8
BRIK 8
SINNRIK 8
FENRIK 8
ARTSRIK 8
ANDRIK 7
IDERIK 7
SKRIK 7
DERRIK 7
TRERIK 7
ANRIK 6
STRIK 6
ALRIK 6
FRIK 6
KRIK 6

Lignende ord av RIK

Anagram av RIK

For mer informasjon om ordet RIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok