RING i Scrabble - ordspill.com

RING i Scrabble

RING er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GINR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1I1N1G2

Ved å legge til én bokstav til RING kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRING 11
YRING 11
RYING 11
NÆRIG 11
ØRING 10
ÅRING 9
BRING 9
RÅING 9
RUING 9
ROING 7
KRING 7
GNIRK 7
FINGR 7
GRIND 6
RINGT 6
GARNI 6
GINER 6
GIREN 6
GNIDR 6
GNIER 6
RINGL 6
GRINE 6
RINGE 6
RINGA 6
REING 6
RAING 6
GREIN 6
GRINA 6
GRISN 6
GRINT 6
ANGIR 6

Ord som starter på RING

OrdPoeng
RINGBRYNJENE 24
RINGFORMASJONER 23
RINGNOTSNURPERE 23
RINGFORMASJONEN 23
RINGBRYNJEN 23
RINGBRYNJER 23
RINGBRYNJE 22
RINGFORLOVELSER 22
RINGEAPPARATENE 22
RINGFORLOVELSEN 22
RINGNOTSNURPER 22
RINGBRYNJA 22
RINGERIKSPOTETA 21
RINGFORLOVELSE 21
RINGNOTBÅTENE 21
RINGEAPPARATET 21
RINGEAPPARATER 21
RINGFORMASJON 21
RINGEKNAPPENE 21
RINGVIRKNINGENE 21
RINGGJÆSENE 21
RINGEKNAPPER 20
RINGEAPPARATA 20
RINGNOTBÅTER 20
RINGNOTBÅTEN 20
RINGFORLOVEDE 20
RINGEKNAPPEN 20
RINGVIRKNINGEN 20
RINGGJÆSER 20
RINGVIRKNINGER 20
RINGNOTFLÅTENE 20
RINGERIKSPOTET 20
RINGFORLOVETE 20
RINGEAPPARAT 19
RINGNOTFLÅTER 19
RINGFORLOVET 19
RINGVIRKNINGA 19
RINGBLOMSTENE 19
RINGNOTFLÅTEN 19
RINGEKLOKKENE 18
RINGBLOMSTEN 18
RINGNOTFLÅTE 18
RINGBLOMSTER 18
RINGEKNAPP 18
RINGNOTBÅT 18
RINGVIRKNING 18
RINGMERKINGENE 18
RINGFORLOVA 18
RINGBUSSENE 18
RINGELYDENE 17
RINGFJELLENE 17
RINGBUSSEN 17
RINGEKLOKKER 17
RINGGJESSENE 17
RINGBUSSER 17
RINGERIKINGENE 17
RINGMERKINGEN 17
RINGELEDNINGENE 17
RINGEAKTINGENE 17
RINGMERKINGER 17
RINGEKLOKKEN 17
RINGEKLOKKE 16
RINGELEDNINGER 16
RINGEAKTINGEN 16
RINGBLOMST 16
RINGERIKINGER 16
RINGEKLOKKA 16
RINGELEDNINGEN 16
RINGPERMENE 16
RINGELYDER 16
RINGEAKTINGER 16
RINGESIGNALENE 16
RINGFJELLET 16
RINGELYDEN 16
RINGSPELLENE 16
RINGDOMMERNE 16
RINGSPILLENE 16
RINGMERKINGA 16
RINGDOMMEREN 16
RINGERUNDENE 16
RINGERIKINGEN 16
RINGMERKEREN 15
RINGELEDNINGA 15
RINGSPILLET 15
RINGNØTENE 15
RINGFINGEREN 15
RINGSPELLET 15
RINGPERMER 15
RINGMERKERNE 15
RINGFINGRENE 15
RINGESIGNALET 15
RINGDOMMERE 15
RINGMERKING 15
RINGVEGENE 15
RINGERUNDEN 15
RINGERUNDER 15
RINGBUSS 15
RINGFJELLA 15
RINGESIGNALER 15
RINGMERKENDE 15
RINGEAKTINGA 15
RINGPERMEN 15
RINGREVENE 14
RINGDOMMER 14
RINGSPILLA 14
RINGMERKENE 14
RINGERUNDE 14
RINGELYD 14
RINGERIKING 14
RINGELEDNING 14
RINGVEGER 14
RINGMERKERE 14
RINGEAKTING 14
RINGFASANENE 14
RINGMERKEDE 14
RINGVEIENE 14
RINGVEGEN 14
RINGEAKTENDE 14
RINGFJELL 14
RINGNØTER 14
RINGFINGRER 14
RINGGJESS 14
RINGMERKETE 14
RINGSPELLA 14
RINGESIGNALA 14
RINGGÅSEN 14
RINGFASANER 13
RINGFASANEN 13
RINGLINGENE 13
RINGNINGENE 13
RINGEAKTEDE 13
RINGEAKTETE 13
RINGEAKTENE 13
RINGESIGNAL 13
RINGORMENE 13
RINGPERM 13
RINGMERKET 13
RINGREVEN 13
RINGDUENE 13
RINGREVER 13
RINGVEIEN 13
RINGSPILL 13
RINGSPELL 13
RINGGÅSA 13
RINGFINGRE 13
RINGHETENE 13
RINGVEIER 13
RINGMERKER 13
RINGFINGER 13
RINGMERKES 13
RINGGITENE 12
RINGEAKTER 12
RINGORMEN 12
RINGHETER 12
RINGMERKE 12
RINGEAKTEN 12
RINGNINGER 12
RINGLINGEN 12
RINGDUER 12
RINGDUEN 12
RINGVEG 12
RINGORMER 12
RINGDANSENE 12
RINGGÅS 12
RINGLINGER 12
RINGINGENE 12
RINGGATENE 12
RINGEAKTET 12
RINGHETEN 12
RINGNINGEN 12
RINGEAKTES 12
RINGMERKA 12
RINGHETA 11
RINGDUA 11
RINGVEI 11
RINGMERK 11
RINGEAKTA 11
RINGINGEN 11
RINGDUE 11
RINGGITEN 11
RINGNOTEN 11
RINGREV 11
RINGERLENE 11
RINGGATEN 11
RINGSELENE 11
RINGGATER 11
RINGFASAN 11
RINGNINGA 11
RINGGITER 11
RINGLINGA 11
RINGENDENE 11
RINGINGER 11
RINGEAKTE 11
RINGDANSEN 11
RINGDANSER 11
RINGHET 10
RINGENDER 10
RINGNOTA 10
RINGORM 10
RINGLING 10
RINGEAKT 10
RINGSELEN 10
RINGERLEN 10
RINGSELER 10
RINGLENDE 10
RINGGITI 10
RINGANDEN 10
RINGNING 10
RINGGATA 10
RINGERLER 10
RINGINGA 10
RINGGATE 10
RINGGIT 9
RINGLENE 9
RINGLEDE 9
RINGNOT 9
RINGESTE 9
RINGING 9
RINGENDE 9
RINGDANS 9
RINGERLA 9
RINGLETE 9
RINGEREN 9
RINGERNE 9
RINGSIDE 9
RINGANDA 9
RINGERLE 9
RINGELET 9
RINGLES 8
RINGEDE 8
RINGLER 8
RINGERE 8
RINGLEN 8
RINGETE 8
RINGLET 8
RINGAND 8
RINGEST 8
RINGSEL 8
RINGENE 8
RINGLE 7
RINGER 7
RINGEN 7
RINGES 7
RINGEL 7
RINGLA 7
RINGET 7
RINGTE 7
RINGT 6
RINGA 6
RINGL 6
RINGE 6

Ord som slutter med RING

OrdPoeng
PÅHØRING 21
SPJÆRING 20
PÅFØRING 20
UTBÆRING 20
OPPBRING 19
OMBÆRING 19
CEDERING 18
AVFYRING 18
CATERING 18
SKJÆRING 18
SCORING 18
BEHÅRING 17
FJÆRING 17
BELÆRING 17
BINÆRING 17
GJÆRING 17
KJÆRING 17
BUNKRING 16
KJØRING 16
FJØRING 16
BLÆRING 16
GJØRING 16
TVÆRING 16
HJURING 16
BEÆRING 16
TJÆRING 16
FORÆRING 16
ØYRING 16
TYVRING 16
SVÆRING 16
SVABRING 15
TUPERING 15
BEDÅRING 15
PLAPRING 15
RING 15
SUPERING 15
HOVERING 15
PULDRING 15
PLUDRING 15
OMRØRING 15
RING 15
DUPERING 15
MYLDRING 15
HØKRING 15
FLÆRING 14
PUDRING 14
PEPRING 14
PURRING 14
UTBRING 14
BEVRING 14
UTFORING 14
HUMRING 14
FEMÅRING 14
PUTRING 14
BIVRING 14
LÆGRING 14
ERNÆRING 14
HYRING 14
RING 14
BIBRING 14
RING 14
GLYRING 14
SLUMRING 13
TOØRING 13
VOTERING 13
HUTRING 13
GUTERING 13
TØMRING 13
SMØRING 13
IFØRING 13
STYRING 13
OMBRING 13
SNÆRING 13
BOMRING 13
KNURRING 13
SPIKRING 13
RING 13
KULERING 13
KJERRING 13
RING 13
KLUDRING 13
POSERING 13
BEFARING 13
SKURRING 13
FYRING 13
FJETRING 13
ETTØRING 13
KVITRING 13
BURING 13
PIKERING 13
RING 13
BLAFRING 13
MEDBRING 13
KURRING 12
VEGRING 12
SKOGRING 12
SLØRING 12
STAURING 12
SKÅRING 12
RING 12
KAPRING 12
SYRING 12
BADERING 12
RING 12
RING 12
HURING 12
TIØRING 12
GNURING 12
TREÅRING 12
ENØRING 12
SPERRING 12
SUKRING 12
ØRERING 12
TJORING 12
SNØRING 12
VIMRING 12
INNBRING 12
MURRING 12
VILTRING 12
JAMRING 12
RING 12
KIPRING 12
TOÅRING 12
MUDRING 12
DUNDRING 12
SVIRRING 12
SKURING 12
RING 12
SNURRING 12
JERNRING 12
TØRRING 12
RING 12
PARERING 12
RING 12
YTRING 12
ADVARING 12
MAURING 12
SPORING 12
KAVRING 12
BEDRING 11
BILRING 11
OMKRING 11
FINGRING 11
ANBRING 11
SPIRING 11
KONTRING 11
SMIGRING 11
SKIMRING 11
LÅSRING 11
SVIRING 11
PETRING 11
HAMRING 11
SUTRING 11
VITRING 11
FLAGRING 11
NIÅRING 11
PLIRING 11
RING 11
RING 11
SVARING 11
OVRING 11
LUTRING 11
KURING 11
PIRRING 11
STURING 11
BORING 11
RING 11
SLURING 11
SULRING 11
DAVRING 11
TIÅRING 11
LEVRING 11
RING 11
RING 11
UKRING 11
UNDRING 11
ÅGRING 11
MURING 11
ÅTTRING 11
SPARING 11
ÆRING 11
VIRRING 11
YRING 11
FURING 11
SURRING 11
LOGRING 10
FORRING 10
ØRING 10
PARING 10
ARMERING 10
MARTRING 10
SPRING 10
KLATRING 10
RING 10
UTRING 10
MESTRING 10
VARING 10
KLIRRING 10
LURING 10
RING 10
FETERING 10
SNEKRING 10
DURING 10
GLITRING 10
RING 10
FILERING 10
FENDRING 10
KNARRING 10
FIMRING 10
GIRERING 10
RURING 10
KLORING 10
LEGERING 10
JARING 10
MEKRING 10
ÅRRING 10
IVRING 10
HORING 10
SLAMRING 10
HEDRING 10
RING 10
MIMRING 10
TURING 10
DONERING 10
SNERRING 9
TINDRING 9
OMRING 9
OFRING 9
MORING 9
ÅRING 9
DINERING 9
RADERING 9
BRING 9
LISTRING 9
KORING 9
KLARING 9
LESERING 9
FEIRING 9
SKARING 9
ANKRING 9
KARRING 9
DEMRING 9
AGERING 9
SKIRING 9
ORDRING 9
LAGRING 9
ARMRING 9
GLIRING 9
SIKRING 9
FLIRING 9
ANGRING 9
TANTRING 9
GEIRING 9
FORING 9
SINDRING 9
SANERING 9
ERGRING 9
OSTRING 9
STORING 9
GIRING 8
ALDRING 8
TORING 8
FARING 8
ENTRING 8
EITRING 8
ENDRING 8
SARRING 8
SEIRING 8
SNARING 8
INNRING 8
DARRING 8
REIRING 8
FIRING 8
OTRING 8
TATRING 8
DIRRING 8
KARING 8
SITRING 8
NEDRING 8
TIRRING 8
DORING 8
GARING 8
IKRING 8
LEIRING 8
NARRING 8
LIRING 7
RARING 7
EIRING 7
IRRING 7
SIRING 7
TIRING 7
KRING 7
IRING 6

Lignende ord av RING

Anagram av RING

For mer informasjon om ordet RING kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RING til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok