RING i Scrabble - ordspill.com

RING i Scrabble

RING er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GINR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
R1I1N1G2

Ved å legge til én bokstav til RING kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRING 11
YRING 11
RYING 11
NÆRIG 11
ØRING 10
ÅRING 9
BRING 9
RÅING 9
RUING 9
ROING 7
KRING 7
GNIRK 7
FINGR 7
GRIND 6
RINGT 6
GARNI 6
GINER 6
GIREN 6
GNIDR 6
GNIER 6
RINGL 6
GRINE 6
RINGE 6
RINGA 6
REING 6
RAING 6
GREIN 6
GRINA 6
GRISN 6
GRINT 6
ANGIR 6

Ord som starter på RING

OrdPoeng
RINGBRYNJENE 24
RINGBRYNJER 23
RINGFORMASJONER 23
RINGNOTSNURPERE 23
RINGBRYNJEN 23
RINGFORMASJONEN 23
RINGNOTSNURPER 22
RINGBRYNJA 22
RINGFORLOVELSEN 22
RINGBRYNJE 22
RINGEAPPARATENE 22
RINGFORLOVELSER 22
RINGFORMASJON 21
RINGNOTBÅTENE 21
RINGGJÆSENE 21
RINGFORLOVELSE 21
RINGERIKSPOTETA 21
RINGEKNAPPENE 21
RINGVIRKNINGENE 21
RINGEAPPARATER 21
RINGEAPPARATET 21
RINGEKNAPPEN 20
RINGFORLOVEDE 20
RINGGJÆSER 20
RINGNOTFLÅTENE 20
RINGERIKSPOTET 20
RINGNOTBÅTER 20
RINGEKNAPPER 20
RINGFORLOVETE 20
RINGNOTBÅTEN 20
RINGVIRKNINGEN 20
RINGVIRKNINGER 20
RINGEAPPARATA 20
RINGEAPPARAT 19
RINGNOTFLÅTER 19
RINGVIRKNINGA 19
RINGNOTFLÅTEN 19
RINGBLOMSTENE 19
RINGFORLOVET 19
RINGNOTBÅT 18
RINGEKLOKKENE 18
RINGBLOMSTEN 18
RINGBLOMSTER 18
RINGNOTFLÅTE 18
RINGBUSSENE 18
RINGVIRKNING 18
RINGEKNAPP 18
RINGFORLOVA 18
RINGMERKINGENE 18
RINGBUSSEN 17
RINGEKLOKKER 17
RINGFJELLENE 17
RINGELYDENE 17
RINGGJESSENE 17
RINGEKLOKKEN 17
RINGMERKINGEN 17
RINGELEDNINGENE 17
RINGEAKTINGENE 17
RINGERIKINGENE 17
RINGMERKINGER 17
RINGBUSSER 17
RINGEAKTINGEN 16
RINGDOMMERNE 16
RINGELYDEN 16
RINGELYDER 16
RINGESIGNALENE 16
RINGELEDNINGEN 16
RINGELEDNINGER 16
RINGBLOMST 16
RINGEKLOKKA 16
RINGFJELLET 16
RINGEAKTINGER 16
RINGPERMENE 16
RINGDOMMEREN 16
RINGEKLOKKE 16
RINGERIKINGER 16
RINGMERKINGA 16
RINGSPILLENE 16
RINGERIKINGEN 16
RINGERUNDENE 16
RINGSPELLENE 16
RINGELEDNINGA 15
RINGMERKENDE 15
RINGSPILLET 15
RINGPERMEN 15
RINGFINGEREN 15
RINGDOMMERE 15
RINGFINGRENE 15
RINGERUNDER 15
RINGSPELLET 15
RINGMERKERNE 15
RINGFJELLA 15
RINGVEGENE 15
RINGPERMER 15
RINGNØTENE 15
RINGBUSS 15
RINGESIGNALER 15
RINGMERKEREN 15
RINGEAKTINGA 15
RINGESIGNALET 15
RINGMERKING 15
RINGERUNDEN 15
RINGGÅSEN 14
RINGREVENE 14
RINGESIGNALA 14
RINGMERKEDE 14
RINGERUNDE 14
RINGEAKTENDE 14
RINGDOMMER 14
RINGSPILLA 14
RINGERIKING 14
RINGEAKTING 14
RINGMERKERE 14
RINGVEGEN 14
RINGVEIENE 14
RINGFJELL 14
RINGMERKENE 14
RINGFINGRER 14
RINGNØTER 14
RINGMERKETE 14
RINGSPELLA 14
RINGELYD 14
RINGGJESS 14
RINGELEDNING 14
RINGVEGER 14
RINGFASANENE 14
RINGLINGENE 13
RINGESIGNAL 13
RINGEAKTEDE 13
RINGNINGENE 13
RINGEAKTETE 13
RINGEAKTENE 13
RINGFASANEN 13
RINGFASANER 13
RINGMERKES 13
RINGVEIER 13
RINGMERKER 13
RINGPERM 13
RINGHETENE 13
RINGGÅSA 13
RINGMERKET 13
RINGSPELL 13
RINGSPILL 13
RINGVEIEN 13
RINGREVER 13
RINGREVEN 13
RINGDUENE 13
RINGORMENE 13
RINGFINGER 13
RINGFINGRE 13
RINGHETEN 12
RINGDUER 12
RINGORMER 12
RINGMERKA 12
RINGVEG 12
RINGDANSENE 12
RINGMERKE 12
RINGHETER 12
RINGORMEN 12
RINGLINGEN 12
RINGEAKTER 12
RINGGÅS 12
RINGNINGEN 12
RINGEAKTET 12
RINGINGENE 12
RINGLINGER 12
RINGGITENE 12
RINGEAKTEN 12
RINGNINGER 12
RINGGATENE 12
RINGDUEN 12
RINGEAKTES 12
RINGMERK 11
RINGGATEN 11
RINGINGEN 11
RINGNOTEN 11
RINGREV 11
RINGGITEN 11
RINGDUA 11
RINGEAKTA 11
RINGERLENE 11
RINGGATER 11
RINGHETA 11
RINGINGER 11
RINGDANSER 11
RINGDUE 11
RINGDANSEN 11
RINGSELENE 11
RINGENDENE 11
RINGNINGA 11
RINGFASAN 11
RINGLINGA 11
RINGVEI 11
RINGGITER 11
RINGEAKTE 11
RINGORM 10
RINGNOTA 10
RINGLING 10
RINGEAKT 10
RINGHET 10
RINGGATE 10
RINGGITI 10
RINGSELEN 10
RINGERLEN 10
RINGLENDE 10
RINGGATA 10
RINGSELER 10
RINGINGA 10
RINGNING 10
RINGENDER 10
RINGERLER 10
RINGANDEN 10
RINGLEDE 9
RINGNOT 9
RINGGIT 9
RINGING 9
RINGENDE 9
RINGEREN 9
RINGERLA 9
RINGLETE 9
RINGERNE 9
RINGESTE 9
RINGERLE 9
RINGLENE 9
RINGANDA 9
RINGDANS 9
RINGELET 9
RINGSIDE 9
RINGEDE 8
RINGLER 8
RINGERE 8
RINGLEN 8
RINGLES 8
RINGETE 8
RINGENE 8
RINGAND 8
RINGEST 8
RINGSEL 8
RINGLET 8
RINGEL 7
RINGTE 7
RINGET 7
RINGLA 7
RINGLE 7
RINGES 7
RINGEN 7
RINGER 7
RINGE 6
RINGL 6
RINGT 6
RINGA 6

Ord som slutter med RING

OrdPoeng
ØYVÆRING 26
SYVÅRING 20
PÅFØRING 20
UTBÆRING 20
SCORING 18
CLEARING 18
AVFYRING 18
CEDERING 18
SJUÅRING 18
SKVÆRING 18
KJÆRING 17
AVFØRING 17
BEHÅRING 17
GJÆRING 17
FJÆRING 17
TVÆRING 16
TYVRING 16
GJØRING 16
KJØRING 16
BLÆRING 16
BEÆRING 16
SPØRRING 16
FJØRING 16
HJURING 16
SVÆRING 16
TJÆRING 16
ØYRING 16
BERØRING 16
PLAPRING 15
TUPERING 15
SLUBRING 15
FEMØRING 15
KRYDRING 15
RING 15
AVLURING 15
HØKRING 15
RING 15
HOVERING 15
UTSPRING 15
LÆGRING 14
RING 14
BIVRING 14
UTFORING 14
RING 14
UTBRING 14
BIBRING 14
PURRING 14
GLYRING 14
PEPRING 14
FLÆRING 14
PUDRING 14
PUTRING 14
BEVRING 14
HYRING 14
SKUMRING 14
MOVERING 14
HUMRING 14
SNÆRING 13
TØMRING 13
OMBRING 13
IFØRING 13
BOMRING 13
STYRING 13
TOØRING 13
SMØRING 13
HUTRING 13
GUTERING 13
RING 13
FYRING 13
BURING 13
VOTERING 13
KJERRING 13
KÅSERING 13
RING 13
KLUDRING 13
KVATRING 13
KURERING 13
RISØRING 13
POLERING 13
BEFARING 13
SLUMRING 13
RING 13
KNURRING 13
BLAFRING 13
DULERING 12
SLUDRING 12
SLAURING 12
GNURING 12
VIMRING 12
SNØRING 12
AVLIRING 12
MUDRING 12
SPARRING 12
PANERING 12
SKURING 12
ØRERING 12
KAVRING 12
ENØRING 12
SKÅRING 12
INNBRING 12
BADERING 12
SLØRING 12
TØRRING 12
SPORING 12
VEGRING 12
SNEVRING 12
VILDRING 12
PISTRING 12
KURRING 12
LEVERING 12
JERNRING 12
VILTRING 12
SNURRING 12
MAURING 12
MURRING 12
TOÅRING 12
RING 12
RING 12
RING 12
YTRING 12
RING 12
RING 12
SUKRING 12
KAPRING 12
SYRING 12
RING 12
JAMRING 12
KIPRING 12
RING 12
TJORING 12
TIØRING 12
HURING 12
ÆRING 11
TIÅRING 11
BILRING 11
NIÅRING 11
ANBRING 11
RING 11
VITRING 11
VIRRING 11
BORING 11
STURING 11
HAMRING 11
SUTRING 11
BEDRING 11
ÅTTRING 11
SVARING 11
RING 11
SVIRING 11
YRING 11
SLURING 11
SPARING 11
LEVRING 11
UKRING 11
PLIRING 11
SURRING 11
GLIMRING 11
SULRING 11
DAVRING 11
PIRRING 11
FORDRING 11
LÅSRING 11
OMKRING 11
LUTRING 11
PETRING 11
UNDRING 11
ÅGRING 11
KURING 11
RING 11
RING 11
OVRING 11
SPIRING 11
FURING 11
FLIMRING 11
MURING 11
RING 11
ROKERING 11
ROTERING 10
IVRING 10
GELERING 10
SMADRING 10
KLIRRING 10
ERFARING 10
GLITRING 10
HORING 10
SONDRING 10
SMATRING 10
AGATRING 10
ÅRRING 10
DOSERING 10
TURING 10
RURING 10
MINERING 10
LURING 10
RING 10
KLATRING 10
JARING 10
FINERING 10
SPRING 10
DURING 10
UTRING 10
HEDRING 10
FORRING 10
KNARRING 10
LOGRING 10
ØRING 10
FIMRING 10
MARTRING 10
FILERING 10
MEKRING 10
VARING 10
PARING 10
KLORING 10
SKARRING 10
RING 10
RING 10
MIMRING 10
RING 10
DEMRING 9
KORING 9
FLIRING 9
TANTRING 9
OSTRING 9
KARRING 9
ORDRING 9
AGERING 9
STORING 9
SLATRING 9
LESERING 9
FORING 9
ÅRING 9
ANKRING 9
LINDRING 9
ADDERING 9
SINTRING 9
BRING 9
ERGRING 9
SILDRING 9
LAGRING 9
SLADRING 9
MORING 9
GLIRING 9
STIRRING 9
NESERING 9
ANGRING 9
TANDRING 9
GEIRING 9
SIKRING 9
OMRING 9
KLARING 9
OFRING 9
LASERING 9
RASERING 9
ARMRING 9
SITERING 9
FEIRING 9
SKIRING 9
SKARING 9
TINDRING 9
KARING 8
GIRING 8
DORING 8
ENDRING 8
FIRING 8
GARING 8
DIRRING 8
SITRING 8
DARRING 8
NEDRING 8
TATRING 8
TIRRING 8
SNARING 8
NARRING 8
REIRING 8
ALDRING 8
LEIRING 8
ENTRING 8
INNRING 8
SARRING 8
EITRING 8
SEIRING 8
IKRING 8
OTRING 8
FARING 8
TORING 8
TIRING 7
RARING 7
LIRING 7
EIRING 7
IRRING 7
SIRING 7
KRING 7
IRING 6

Lignende ord av RING

Anagram av RING

For mer informasjon om ordet RING kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RING til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok