RIV i Scrabble - ordspill.com

RIV i Scrabble

RIV er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IRV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
R1I1V4

Ved å legge til én bokstav til RIV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIVR 10
KVIR 8
VIRK 8
VIMR 8
VARI 7
VREI 7
VITR 7
VIRT 7
VIRE 7
VIER 7
TRIV 7
DRIV 7
SVIR 7
RIVE 7
RIVA 7
REIV 7
IVRE 7
IVRA 7
IVER 7
VRIS 7

Ord som starter på RIV

OrdPoeng
RIVINGSOPPDRAGA 27
RIVNINGSOPPDRAG 27
RIVINGSOPPDRAG 26
RIVNINGSVEDTAKA 23
RIVINGSVEDTAKET 23
RIVNINGSGÅRDENE 23
RIVNINGSARBEIDA 22
RIVNINGSGÅRDEN 22
RIVINGSARBEIDER 22
RIVNINGSVEDTAK 22
RIVINGSARBEIDET 22
RIVNINGSPLANENE 22
RIVNINGSGÅRDER 22
RIVINGSGÅRDENE 22
RIVINGSVEDTAKA 22
RIVESØKNADENE 21
RIVINGSARBEIDA 21
RIVINGSGÅRDEN 21
RIVINGSPLANENE 21
RIVNINGSTRUEDE 21
RIVNINGSPLANEN 21
RIVNINGSTRUETE 21
RIVINGSVEDTAK 21
RIVNINGSARBEID 21
RIVINGSGÅRDER 21
RIVNINGSPLANER 21
RIVINGSTRUEDE 20
RIVINGSARBEID 20
RIVINGSPLANEN 20
RIVNINGSTRUET 20
RIVINGSPLANER 20
RIVINGSTRUETE 20
RIVESØKNADEN 20
RIVNINGSGÅRD 20
RIVESØKNADER 20
RIVEVEDTAKENE 20
RIVNINGSORDRENE 20
RIVINGSGÅRD 19
RIVIHJELENE 19
RIVNINGSPLAN 19
RIVNINGSSAKENE 19
RIVNINGSLISTENE 19
RIVEARBEIDENE 19
RIVNINGSTRUA 19
RIVINGSORDRENE 19
RIVNINGSORDREN 19
RIVEVEDTAKET 19
RIVNINGSORDRER 19
RIVALISERINGENE 19
RIVINGSTRUET 19
RIVINGSPLAN 18
RIVEVEDTAKA 18
RIVETILLATELSEN 18
RIVIHJELER 18
RIVIHJELEN 18
RIVINGSTRUA 18
RIVEARBEIDER 18
RIVEARBEIDET 18
RIVINGSSAKENE 18
RIVESØKNAD 18
RIVINGSORDREN 18
RIVNINGSSAKER 18
RIVETILLATELSER 18
RIVESKÅLENE 18
RIVALISERINGEN 18
RIVNINGSLISTER 18
RIVNINGSKLART 18
RIVNINGSKLARE 18
RIVNINGSLISTEN 18
RIVNINGSSAKEN 18
RIVINGSORDRER 18
RIVNINGSORDRE 18
RIVINGSLISTENE 18
RIVALISERINGER 18
RIVEVEDTAK 17
RIVEARBEIDA 17
RIVESKÅLEN 17
RIVINGSORDRE 17
RIVESKAFTENE 17
RIVINGSKLARE 17
RIVINGSKLART 17
RIVEKULENE 17
RIVETILLATELSE 17
RIVNINGSLISTE 17
RIVINGSSAKER 17
RIVINGSLISTEN 17
RIVINGSSAKEN 17
RIVNINGSLISTA 17
RIVNINGSKLAR 17
RIVESKÅLER 17
RIVINGSLISTER 17
RIVBRETTENE 17
RIVALISERINGA 17
RIVNINGSSAKA 17
RIVINGSLISTE 16
RIVESKAFTET 16
RIVINGSKLAR 16
RIVINGSLISTA 16
RIVALISERING 16
RIVINGSSAKA 16
RIVEVEDENE 16
RIVNINGSSAK 16
RIVEKULEN 16
RIVALISERENDE 16
RIVESKÅLA 16
RIVESKAFTER 16
RIVEKULER 16
RIVBRETTER 16
RIVEHODENE 16
RIVBRETTET 16
RIVJERNENE 16
RIVIHJEL 16
RIVEARBEID 16
RIVALITETENE 15
RIVEKULE 15
RIVEKULA 15
RIVESTEINENE 15
RIVEVEDEN 15
RIVBRETTA 15
RIVEHODER 15
RIVEVEDER 15
RIVEHODET 15
RIVJERNET 15
RIVINGSSAK 15
RIVESKAFTA 15
RIVESKÅL 15
RIVESTEINER 14
RIVALISERES 14
RIVESAKENE 14
RIVEHODE 14
RIVJERNA 14
RIVBRETT 14
RIVALITETEN 14
RIVESKAFT 14
RIVETAKENE 14
RIVNINGENE 14
RIVEHODA 14
RIVETENNENE 14
RIVESTEINEN 14
RIVALISERER 14
RIVETINDENE 14
RIVALINNENE 14
RIVALITETER 14
RIVALISERTE 14
RIVNINGEN 13
RIVJERN 13
RIVEVED 13
RIVIERAENE 13
RIVOSTENE 13
RIVESAKER 13
RIVETAKET 13
RIVESAKEN 13
RIVALISERT 13
RIVETINDER 13
RIVALINNER 13
RIVETINDEN 13
RIVALINNEN 13
RIVETENNER 13
RIVALISERE 13
RIVNINGER 13
RIVETANNEN 13
RIVALINNA 12
RIVETANNA 12
RIVALITET 12
RIVESTEIN 12
RIVESAKA 12
RIVINGEN 12
RIVETAKA 12
RIVOSTEN 12
RIVIERAEN 12
RIVERIENE 12
RIVOSTER 12
RIVALISER 12
RIVIERAER 12
RIVALINNE 12
RIVNINGA 12
RIVGALT 11
RIVNING 11
RIVGALE 11
RIVINGA 11
RIVESAK 11
RIVERIER 11
RIVALENE 11
RIVETAK 11
RIVETIND 11
RIVERIET 11
RIVETANN 11
RIVIERA 10
RIVING 10
RIVOST 10
RIVGAL 10
RIVERIA 10
RIVALEN 10
RIVALER 10
RIVENDE 10
RIVENE 9
RIVERI 9
RIVER 8
RIVET 8
RIVEN 8
RIVES 8
RIVAL 8
RIVA 7
RIVE 7

Ord som slutter med RIV

OrdPoeng
TVANGSUTSKRIV 24
MEDUNDERSKRIV 21
TVANGSINNDRIV 20
FØLGESKRIV 20
PROTESTSKRIV 20
OPPSKRIV 19
HÅNDSKRIV 18
OPPDRIV 17
UNDERSKRIV 17
OVERSKRIV 17
MASKINSKRIV 17
SAMMENSKRIV 17
KLAGESKRIV 16
RUNDSKRIV 16
SØNDERRIV 16
TIDSFORDRIV 16
FREMSKRIV 15
HANDSKRIV 15
GJENDRIV 15
OVERDRIV 15
FORESKRIV 15
UNDERDRIV 15
FRAMSKRIV 15
FEILSKRIV 14
AVSKRIV 14
GODSKRIV 14
BESKRIV 14
FORSKRIV 14
UTSKRIV 14
SENDESKRIV 14
LAUSRIV 13
OMSKRIV 13
FRASKRIV 13
FREMDRIV 13
FRAMDRIV 13
LØSRIV 13
REINSKRIV 13
TILSKRIV 12
RENSKRIV 12
NEDSKRIV 12
FORDRIV 12
SKAMRIV 12
INNSKRIV 12
UTDRIV 12
BEDRIV 12
HENRIV 11
UTRIV 11
FRARIV 10
TILDRIV 10
NEDDRIV 10
INNDRIV 10
ROTRIV 10
SKRIV 9
NEDRIV 9
TILRIV 9
TRIV 7
DRIV 7

Bøyningsformer av RIV

Lignende ord av RIV

Anagram av RIV

For mer informasjon om ordet RIV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok