ROS i Scrabble - ordspill.com

ROS i Scrabble

ROS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1O2S1

Ved å legge til én bokstav til ROS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SCOR 14
SVOR 8
PORS 8
SPOR 8
HORS 7
KORS 6
MORS 6
SKOR 6
GROS 6
ROKS 6
SORG 6
SOMR 6
STOR 5
SORT 5
SOER 5
SNOR 5
DROS 5
ROSE 5
ROTS 5
ROST 5
EROS 5
ROSA 5
ROES 5
OSER 5
ORDS 5
NORS 5
TROS 5

Ord som starter på ROS

OrdPoeng
ROSEKNUPPEN 22
ROSENKNUPP 21
ROSEKNUPP 20
ROSEBUSKENE 19
ROSENKNOPP 19
ROSEPRYDET 19
ROSSEVÆRET 19
ROSEBUKETT 18
ROSEKNOPP 18
ROSEBUSKER 18
ROSEPRYDA 18
ROSEBUSKEN 18
ROSOLSYREN 17
ROSENBUSK 17
ROSEVINDUA 17
ROSEDYRKER 17
ROSSEVÆR 17
ROSOLSYRE 16
ROSETRÆRNE 16
ROSABLOGG 16
ROSENMÅKEN 16
ROSOLSYRA 16
ROSENMÅKER 16
ROSEBUSK 16
ROSEVINDU 16
ROSEMÅKENE 16
ROSENRØRET 15
ROSAHVITE 15
ROSPORTENE 15
ROSEHEKKEN 15
ROSENMÅKE 15
ROSEBORENE 15
ROSEMÅKER 15
ROSENMÅKA 15
ROSENSTÆR 15
ROSSMÅLENE 15
ROSENLAVENE 15
ROSENMÅSEN 15
ROSENOLJEN 15
ROSENBOREN 15
ROSENKÅLEN 15
ROSVERDIGE 15
ROSEMÅLERE 15
ROSEHEKKER 15
ROSAHVITT 15
ROSINBOLLE 15
ROSENOLJER 15
ROSENBORET 15
ROSENTRÆR 15
ROSEMÅSENE 15
ROSEOLJENE 15
ROSENMÅSER 15
ROSEMÅKEN 15
ROSENHEKK 14
ROSENOLJE 14
ROSENBORA 14
ROSENRØRA 14
ROSEMÅKE 14
ROSKAPENE 14
ROSJEFENE 14
ROSENRØDE 14
ROSETRÆR 14
ROSEBORET 14
ROSENMÅSE 14
ROSEOLJER 14
ROSPORTEN 14
ROSEMÅLER 14
ROSEOLJEN 14
ROSEMÅSEN 14
ROSEMÅSER 14
ROSENGÅRD 14
ROSENOLJA 14
ROSVERDIG 14
ROSSMÅLER 14
ROSPORTER 14
ROSENRØDT 14
ROSENLAVER 14
ROSENVATNA 14
ROSENHAGEN 14
ROSEEPLENE 14
ROSEVANNET 14
ROSEHAGENE 14
ROSENLAVEN 14
ROSAHVIT 14
ROSETTLAVA 14
ROSTESÅENE 14
ROSEVATNET 14
ROSENLAVET 14
ROSEBLADET 14
ROSENEPLET 14
ROSENBLADA 14
ROSENVANNA 14
ROSENHAGER 14
ROSEBEDENE 14
ROSEMÅKA 14
ROSENFINKEN 14
ROSENSTOKK 14
ROSSMÅLEN 14
ROSENEPLER 14
ROSEBOREN 14
ROSEBLADER 14
ROSENBIENE 14
ROSEVATNA 13
ROSEBIENE 13
ROSINKAKER 13
ROSEFINKER 13
ROSTESÅER 13
ROSEBEDET 13
ROSEEPLET 13
ROSEVANNA 13
ROSEHAGEN 13
ROSENBIEN 13
ROSTVEDEN 13
ROSETOGENE 13
ROSEHAGER 13
ROSESTOKK 13
ROSEBLADA 13
ROSENVANN 13
ROSTESÅEN 13
ROSENEPLE 13
ROSETTLAV 13
ROSENVATN 13
ROSINKAKEN 13
ROSENLAVA 13
ROSENHAGE 13
ROSENBLAD 13
ROSEMALING 13
ROSAFARGET 13
ROSENEPLA 13
ROSEFINKEN 13
ROSENBIER 13
ROSEVINEN 13
ROSENKÅL 13
ROSEBORA 13
ROSENRØR 13
ROSERØDT 13
ROSEOLJE 13
ROSENBOR 13
ROSEMÅSE 13
ROSENRØD 13
ROSARIUM 13
ROSEHEKK 13
ROSERØDE 13
ROSJEFEN 13
ROSEEPLER 13
ROSEOLJA 13
ROSJEFER 13
ROSKAPET 13
ROSERØD 12
ROSENBIE 12
ROSINESKER 12
ROSENKRANS 12
ROSMARINEN 12
ROSENBIA 12
ROSEEPLE 12
ROSEMALERI 12
ROSEBLAD 12
ROSINKAKA 12
ROSENLAV 12
ROSEEPLA 12
ROSEHAGE 12
ROSENFINK 12
ROSEBIER 12
ROSIGNALET 12
ROSSMÅL 12
ROSENROTEN 12
ROSEBIEN 12
ROSKAPA 12
ROSEVATN 12
ROSINESKEN 12
ROSPORT 12
ROSMARINER 12
ROSAFARGA 12
ROSEBEDA 12
ROSEMALERE 12
ROSEVANN 12
ROSEBOR 12
ROSTADIONA 12
ROSTEKARET 12
ROSINKAKE 12
ROSETOGET 12
ROSIGNALER 12
ROSJEF 11
ROSENTREET 11
ROSENTRENE 11
ROSKAP 11
ROSENTIDEN 11
ROSTVED 11
ROSETOGA 11
ROSEARTENE 11
ROSINANTER 11
ROSINANTEN 11
ROSEBIA 11
ROSTESÅ 11
ROSEBED 11
ROSEBIE 11
ROSENTERET 11
ROSEVIN 11
ROSEMALTE 11
ROSENROTA 11
ROSTINGEN 11
ROSINESKE 11
ROSINESKA 11
ROSIGNALA 11
ROSEFINK 11
ROSTEKARA 11
ROSEMALER 11
ROSEOLAEN 11
ROSSINGEN 11
ROSTADION 11
ROSEMALES 11
ROSSINGA 10
ROSARIENE 10
ROSEMALT 10
ROSINGEN 10
ROSETREET 10
ROSETTENE 10
ROSETOG 10
ROSENROT 10
ROSEMALE 10
ROSENTIDA 10
ROSENTREA 10
ROSMARIN 10
ROSTRAENE 10
ROSETIDEN 10
ROSTEKAR 10
ROSEARTER 10
ROSENTRET 10
ROSINANTE 10
ROSIGNAL 10
ROSTINGA 10
ROSANILIN 10
ROSEARTEN 10
ROSENTER 9
ROSEOLA 9
ROSTRALE 9
ROSINGA 9
ROSARIET 9
ROSSING 9
ROSETREA 9
ROSSENDE 9
ROSENTRA 9
ROSINENE 9
ROSETTER 9
ROSENENE 9
ROSENTRE 9
ROSENTID 9
ROSTRAER 9
ROSETIDA 9
ROSARIER 9
ROSTRALT 9
ROSETTEN 9
ROSTENDE 9
ROSTRAEN 9
ROSEARTA 9
ROSTING 9
ROSEMAL 9
ROSING 8
ROSENEN 8
ROSETID 8
ROSSENE 8
ROSARIA 8
ROSENER 8
ROSINER 8
ROSTENE 8
ROSSEDE 8
ROSETRE 8
ROSENDE 8
ROSTETE 8
ROSTRAL 8
ROSTEDE 8
ROSINEN 8
ROSSETE 8
ROSEART 8
ROSSES 7
ROSETE 7
ROSTER 7
ROSSET 7
ROSSEN 7
ROSTES 7
ROSTET 7
ROSTEN 7
ROSTRA 7
ROSINA 7
ROSSER 7
ROSETT 7
ROSENE 7
ROSSA 6
ROSTE 6
ROSEN 6
ROSIN 6
ROSET 6
ROSES 6
ROSSE 6
ROSER 6
ROSTA 6
ROSS 5
ROST 5
ROSE 5
ROSA 5

Ord som slutter med ROS

OrdPoeng
CRUZEIROS 21
SJØLROS 15
KAPPROS 15
SPRENGROS 14
HESPEROS 14
BÅTSROS 14
KERBEROS 13
LETTMATROS 12
FULLROS 12
ANFORTROS 12
GYROS 12
DIPTEROS 12
ANBETROS 12
BEGROS 11
SELVROS 11
SKAMROS 10
FOSSROS 10
FORTROS 10
BETROS 10
MISTROS 9
TILGROS 9
STRIDROS 9
TILTROS 8
STRIROS 8
MATROS 8
MOROS 8
HEROS 8
GROS 6
TROS 5
EROS 5
DROS 5

Bøyningsformer av ROS

Lignende ord av ROS

Anagram av ROS

For mer informasjon om ordet ROS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ROS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok