ROS i Scrabble - ordspill.com

ROS i Scrabble

ROS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1O2S1

Ved å legge til én bokstav til ROS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SCOR 14
SVOR 8
PORS 8
SPOR 8
HORS 7
KORS 6
MORS 6
SKOR 6
GROS 6
ROKS 6
SORG 6
SOMR 6
STOR 5
SORT 5
SOER 5
SNOR 5
DROS 5
ROSE 5
ROTS 5
ROST 5
EROS 5
ROSA 5
ROES 5
OSER 5
ORDS 5
NORS 5
TROS 5

Ord som starter på ROS

OrdPoeng
ROSENKNUPP 21
ROSEKNUPP 20
ROSSEVÆRET 19
ROSEPRYDET 19
ROSENKNOPP 19
ROSEBUSKEN 18
ROSEBUSKER 18
ROSEPRYDA 18
ROSEBUKETT 18
ROSEKNOPP 18
ROSEMØNSTRA 17
ROSEDYRKER 17
ROSENBUSK 17
ROSSEVÆR 17
ROSEVINDUA 17
ROSOLSYREN 17
ROSENMÅKENE 17
ROSETRÆRNE 16
ROSENMÅKEN 16
ROSENGÅRDER 16
ROSINBOLLER 16
ROSOLSYRA 16
ROSEMÅKENE 16
ROSENMÅKER 16
ROSOLSYRE 16
ROSABLOGG 16
ROSEBUSK 16
ROSEVINDU 16
ROSINBOLLE 15
ROSENMÅSER 15
ROSEHEKKER 15
ROSENSTÆR 15
ROSEMÅKEN 15
ROSAHVITT 15
ROSENRØRET 15
ROSEOLJENE 15
ROSEMÅSENE 15
ROSEMÅLERE 15
ROSENMÅSEN 15
ROSEMÅKER 15
ROSENMÅKA 15
ROSEBORENE 15
ROSEHEKKEN 15
ROSENOLJER 15
ROSENTRÆR 15
ROSENMÅKE 15
ROSSMÅLENE 15
ROSENOLJEN 15
ROSAHVITE 15
ROSENBOREN 15
ROSENKÅLEN 15
ROSENBORET 15
ROSVERDIGE 15
ROSPORTENE 15
ROSEHAGENE 14
ROSEMÅKA 14
ROSENLAVET 14
ROSEMÅKE 14
ROSKAPENE 14
ROSEVATNET 14
ROSAHVIT 14
ROSEMÅSER 14
ROSSMÅLER 14
ROSENRØDE 14
ROSEMÅLER 14
ROSEMÅSEN 14
ROSEBOREN 14
ROSENRØDT 14
ROSPORTER 14
ROSVERDIG 14
ROSSMÅLEN 14
ROSENOLJE 14
ROSENBORA 14
ROSENMÅSE 14
ROSEBLADET 14
ROSENEPLET 14
ROSEOLJER 14
ROSENGÅRD 14
ROSENOLJA 14
ROSPORTEN 14
ROSEBORET 14
ROSENRØRA 14
ROSJEFENE 14
ROSENHEKK 14
ROSEVANNET 14
ROSEOLJEN 14
ROSENVANNA 14
ROSENSTOKK 14
ROSETTLAVA 14
ROSTESÅENE 14
ROSENVATNA 14
ROSETRÆR 14
ROSENHAGEN 14
ROSENBLADA 14
ROSENLAVEN 14
ROSEBEDENE 14
ROSENBIENE 14
ROSENEPLER 14
ROSEEPLENE 14
ROSENHAGER 14
ROSENLAVER 14
ROSEBLADER 14
ROSINKAKER 13
ROSEHAGEN 13
ROSENEPLA 13
ROSENVATN 13
ROSEBEDET 13
ROSEVANNA 13
ROSENBLAD 13
ROSTESÅER 13
ROSETOGENE 13
ROSENHAGE 13
ROSINKAKEN 13
ROSEFINKER 13
ROSENLAVA 13
ROSEEPLER 13
ROSETTLAV 13
ROSEBIENE 13
ROSENEPLE 13
ROSTESÅEN 13
ROSENVANN 13
ROSEVATNA 13
ROSEBLADA 13
ROSESTOKK 13
ROSEHAGER 13
ROSENBIEN 13
ROSEVINEN 13
ROSTVEDEN 13
ROSJEFER 13
ROSEOLJE 13
ROSJEFEN 13
ROSENBOR 13
ROSAFARGET 13
ROSEOLJA 13
ROSENRØD 13
ROSEBORA 13
ROSENKÅL 13
ROSEFINKEN 13
ROSEMALING 13
ROSKAPET 13
ROSEMÅSE 13
ROSARIUM 13
ROSEHEKK 13
ROSERØDT 13
ROSERØDE 13
ROSEEPLET 13
ROSENBIER 13
ROSENRØR 13
ROSENLAV 12
ROSEMALERE 12
ROSEVANN 12
ROSEEPLA 12
ROSEEPLE 12
ROSPORT 12
ROSIGNALET 12
ROSEBIEN 12
ROSINKAKA 12
ROSENROTEN 12
ROSEVATN 12
ROSTEKARET 12
ROSENKRANS 12
ROSKAPA 12
ROSTADIONA 12
ROSEBEDA 12
ROSINESKEN 12
ROSEBIER 12
ROSINKAKE 12
ROSAFARGA 12
ROSENBIE 12
ROSINESKER 12
ROSERØD 12
ROSENFINK 12
ROSETOGET 12
ROSEMALERI 12
ROSEBOR 12
ROSSMÅL 12
ROSMARINEN 12
ROSEBLAD 12
ROSMARINER 12
ROSEHAGE 12
ROSIGNALER 12
ROSENBIA 12
ROSENTREET 11
ROSINESKA 11
ROSEOLAEN 11
ROSTADION 11
ROSEVIN 11
ROSEFINK 11
ROSINESKE 11
ROSTINGEN 11
ROSEBIE 11
ROSINANTER 11
ROSETOGA 11
ROSINANTEN 11
ROSIGNALA 11
ROSEMALER 11
ROSEMALTE 11
ROSEBIA 11
ROSTVED 11
ROSTEKARA 11
ROSSINGEN 11
ROSENTERET 11
ROSTESÅ 11
ROSEMALES 11
ROSJEF 11
ROSENTRENE 11
ROSKAP 11
ROSEBED 11
ROSENROTA 11
ROSEARTENE 11
ROSENTIDEN 11
ROSENTIDA 10
ROSETTENE 10
ROSSINGA 10
ROSTEKAR 10
ROSINGEN 10
ROSENROT 10
ROSMARIN 10
ROSEMALE 10
ROSTINGA 10
ROSETREET 10
ROSEMALT 10
ROSETOG 10
ROSIGNAL 10
ROSANILIN 10
ROSARIENE 10
ROSENTREA 10
ROSENTRET 10
ROSEARTEN 10
ROSETIDEN 10
ROSTRAENE 10
ROSEARTER 10
ROSINANTE 10
ROSETIDA 9
ROSETTER 9
ROSTING 9
ROSENTID 9
ROSTRALT 9
ROSEOLA 9
ROSSING 9
ROSEMAL 9
ROSINGA 9
ROSARIER 9
ROSINENE 9
ROSTENDE 9
ROSENTRA 9
ROSSENDE 9
ROSENENE 9
ROSENTRE 9
ROSTRALE 9
ROSTRAER 9
ROSETTEN 9
ROSETREA 9
ROSENTER 9
ROSARIET 9
ROSEARTA 9
ROSTRAEN 9
ROSTEDE 8
ROSSETE 8
ROSEART 8
ROSENER 8
ROSSENE 8
ROSING 8
ROSINEN 8
ROSINER 8
ROSENDE 8
ROSETRE 8
ROSSEDE 8
ROSTENE 8
ROSTRAL 8
ROSENEN 8
ROSARIA 8
ROSETID 8
ROSTETE 8
ROSENE 7
ROSTET 7
ROSTEN 7
ROSTRA 7
ROSINA 7
ROSSER 7
ROSETT 7
ROSSES 7
ROSSEN 7
ROSTER 7
ROSSET 7
ROSTES 7
ROSETE 7
ROSES 6
ROSIN 6
ROSSA 6
ROSSE 6
ROSTA 6
ROSET 6
ROSER 6
ROSTE 6
ROSEN 6
ROSA 5
ROSE 5
ROSS 5
ROST 5

Ord som slutter med ROS

OrdPoeng
CRUZEIROS 21
KAPPROS 15
SJØLROS 15
SPRENGROS 14
BÅTSROS 14
HESPEROS 14
KERBEROS 13
FULLROS 12
ANBETROS 12
LETTMATROS 12
DIPTEROS 12
GYROS 12
ANFORTROS 12
BEGROS 11
SELVROS 11
BETROS 10
FORTROS 10
FOSSROS 10
SKAMROS 10
STRIDROS 9
TILGROS 9
MISTROS 9
TILTROS 8
STRIROS 8
MATROS 8
MOROS 8
HEROS 8
GROS 6
DROS 5
TROS 5
EROS 5

Bøyningsformer av ROS

Lignende ord av ROS

Anagram av ROS

For mer informasjon om ordet ROS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ROS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok