ROS i Scrabble - ordspill.com

ROS i Scrabble

ROS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
R1O2S1

Ved å legge til én bokstav til ROS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SVOR 8
PORS 8
SPOR 8
HORS 7
SKOR 6
GROS 6
KORS 6
KROS 6
MORS 6
ROKS 6
SORG 6
DROS 5
STOR 5
SORT 5
SOER 5
SNOR 5
ROSA 5
ROTS 5
ROST 5
ROSE 5
EROS 5
ROES 5
OSER 5
NORS 5
TROS 5

Ord som starter på ROS

OrdPoeng
ROSENKNUPPENE 24
ROSEKNUPPENE 23
ROSENKNUPPER 23
ROSENKNUPPEN 23
ROSEKNUPPEN 22
ROSENKNOPPENE 22
ROSEKNUPPER 22
ROSEKNOPPENE 21
ROSEBUKETTENE 21
ROSENKNOPPER 21
ROSENKNUPP 21
ROSENKNOPPEN 21
ROSEKNOPPEN 20
ROSENBUSKENE 20
ROSEBUKETTEN 20
ROSEBUKETTER 20
ROSEKNOPPER 20
ROSEPRYDEDE 20
ROSEKNUPP 20
ROSEPRYDETE 20
ROSEBUSKENE 19
ROSENBUSKEN 19
ROSENBUSKER 19
ROSEDYRKEREN 19
ROSEMØNSTRENE 19
ROSEVINDUENE 19
ROSENKNOPP 19
ROSEMØNSTERET 19
ROSEDYRKERNE 19
ROSEPRYDET 19
ROSEMØNSTRET 18
ROSENVARSLERNE 18
ROSEVINDUER 18
ROSEKNOPP 18
ROSEBUSKER 18
ROSEBUKETT 18
ROSEDYRKERE 18
ROSEBUSKEN 18
ROSEPRYDA 18
ROSENSTÆRENE 18
ROSEVINDUET 18
ROSENVARSLEREN 18
ROSEVINDUA 17
ROSEMØNSTRA 17
ROSEDYRKER 17
ROSEMØNSTRE 17
ROSENSTÆRER 17
ROSENBUSK 17
ROSENSTÆREN 17
ROSEMØNSTER 17
ROSENSTOKKENE 17
ROSENGÅRDENE 17
ROSENVARSLERE 17
ROSINBOLLENE 17
ROSENSTOKKEN 16
ROSEVINDU 16
ROSESTOKKENE 16
ROSENVATNENE 16
ROSENKÅLENE 16
ROSENSTOKKER 16
ROSENOLJENE 16
ROSEMALINGENE 16
ROSENVARSLER 16
ROSINBOLLER 16
ROSEFAMILIENE 16
ROSENGÅRDER 16
ROSINBOLLEN 16
ROSENGÅRDEN 16
ROSENVANNENE 16
ROSEBUSK 16
ROSENKÅLER 15
ROSINBOLLE 15
ROSENKRANSENE 15
ROSVERDIGE 15
ROSENOLJER 15
ROSENSTÆR 15
ROSPORTENE 15
ROSENKÅLEN 15
ROSSMÅLENE 15
ROSEFAMILIER 15
ROSEOLJENE 15
ROSEMALERIENE 15
ROSENOLJEN 15
ROSEMALINGER 15
ROSEFAMILIEN 15
ROSENVATNET 15
ROSESTOKKEN 15
ROSEVATNENE 15
ROSAHVITE 15
ROSESTOKKER 15
ROSAHVITT 15
ROSEVANNENE 15
ROSENEPLENE 15
ROSENVANNET 15
ROSENHAGENE 15
ROSEMALINGEN 15
ROSEVANNET 14
ROSEHAGENE 14
ROSENSTOKK 14
ROSENHAGEN 14
ROSEMALERIER 14
ROSENEPLER 14
ROSEFAMILIE 14
ROSEMALINGA 14
ROSTADIONENE 14
ROSEMALERIET 14
ROSEFINKENE 14
ROSENKRANSER 14
ROSAFARGETE 14
ROSAFARGEDE 14
ROSENVATNA 14
ROSEVATNET 14
ROSENVANNA 14
ROSENEPLET 14
ROSENKRANSEN 14
ROSENHAGER 14
ROSEVINENE 14
ROSEEPLENE 14
ROSENRØDT 14
ROSEBEDENE 14
ROSENRØDE 14
ROSAHVIT 14
ROSEOLJEN 14
ROSKAPENE 14
ROSPORTER 14
ROSSMÅLER 14
ROSENOLJA 14
ROSSMÅLEN 14
ROSJEFENE 14
ROSENOLJE 14
ROSPORTEN 14
ROSVERDIG 14
ROSEOLJER 14
ROSENGÅRD 14
ROSERØDE 13
ROSEMALENDE 13
ROSENHAGE 13
ROSEEPLET 13
ROSEHAGEN 13
ROSJEFER 13
ROSENROTENE 13
ROSEEPLER 13
ROSTADIONER 13
ROSJEFEN 13
ROSTEKARENE 13
ROSERØDT 13
ROSEMALEREN 13
ROSEOLJA 13
ROSENRØD 13
ROSEOLJE 13
ROSIGNALENE 13
ROSEMALERNE 13
ROSENKÅL 13
ROSTADIONET 13
ROSMARINENE 13
ROSEMALERIA 13
ROSEVINER 13
ROSKAPET 13
ROSEBEDET 13
ROSEFINKER 13
ROSENEPLE 13
ROSENVATN 13
ROSEFINKEN 13
ROSEVANNA 13
ROSEHAGER 13
ROSESTOKK 13
ROSEVATNA 13
ROSEVINEN 13
ROSAFARGET 13
ROSENVANN 13
ROSEMALING 13
ROSENEPLA 13
ROSEEPLE 12
ROSENROTEN 12
ROSEVANN 12
ROSEMALERI 12
ROSKAPA 12
ROSERØD 12
ROSEVATN 12
ROSIGNALER 12
ROSEEPLA 12
ROSTEKARET 12
ROSSMÅL 12
ROSAFARGA 12
ROSMARINEN 12
ROSPORT 12
ROSMARINER 12
ROSENKRANS 12
ROSEHAGE 12
ROSIGNALET 12
ROSEMALERE 12
ROSEBEDA 12
ROSTADIONA 12
ROSTEKARA 11
ROSEMALTE 11
ROSTADION 11
ROSEMALER 11
ROSIGNALA 11
ROSEFINK 11
ROSENROTA 11
ROSINGENE 11
ROSEBED 11
ROSENTERET 11
ROSEVIN 11
ROSJEF 11
ROSKAP 11
ROSENTREET 11
ROSEMALES 11
ROSENTRENE 11
ROSTEKAR 10
ROSMARIN 10
ROSEMALE 10
ROSIGNAL 10
ROSEMALT 10
ROSETTENE 10
ROSENROT 10
ROSENTRET 10
ROSETREET 10
ROSENTREA 10
ROSINGEN 10
ROSINGER 10
ROSINGA 9
ROSEMAL 9
ROSINENE 9
ROSENTER 9
ROSENENE 9
ROSETREA 9
ROSETTER 9
ROSENTRA 9
ROSENTRE 9
ROSTENDE 9
ROSETTEN 9
ROSINER 8
ROSING 8
ROSENER 8
ROSENDE 8
ROSTENE 8
ROSTETE 8
ROSSENE 8
ROSENEN 8
ROSINEN 8
ROSETRE 8
ROSTEDE 8
ROSENE 7
ROSTER 7
ROSSEN 7
ROSTES 7
ROSINA 7
ROSETT 7
ROSETE 7
ROSSER 7
ROSTET 7
ROSTEN 7
ROSER 6
ROSTE 6
ROSTA 6
ROSIN 6
ROSSA 6
ROSES 6
ROSET 6
ROSEN 6
ROSSE 6
ROSA 5
ROST 5
ROSE 5

Ord som slutter med ROS

OrdPoeng
CRUZEIROS 21
SJØLROS 15
LETTMATROS 12
FULLROS 12
SELVROS 11
SKAMROS 10
FOSSROS 10
BETROS 10
TILGROS 9
MISTROS 9
BEROS 9
MATROS 8
TILTROS 8
HEROS 8
GROS 6
KROS 6
EROS 5
TROS 5
DROS 5

Bøyningsformer av ROS

Lignende ord av ROS

Anagram av ROS

For mer informasjon om ordet ROS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ROS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok