ROV i Scrabble - ordspill.com

ROV i Scrabble

ROV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
R1O2V4

Ved å legge til én bokstav til ROV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PROV 11
HVOR 10
GROV 9
KORV 9
ORVA 8
OVER 8
OVRA 8
OVRE 8
ROVA 8
ROVE 8
SVOR 8
TORV 8
VORD 8

Ord som starter på ROV

OrdPoeng
ROVFUGLNEBBENE 29
ROVFUGLNEBBEN 28
ROVFUGLNEBBET 28
ROVFUGLNEBBA 27
ROVFUGLNEBB 26
ROVDYRINSTINKTA 25
ROVDYRINSTINKT 24
ROVDYRTENNENE 22
ROVHUGSTENE 21
ROVDYRTENNER 21
ROVDYRTANNEN 21
ROVHUGSTEN 20
ROVHUGSTER 20
ROVDYRTANNA 20
ROVLYSTENE 19
ROVFUGLENE 19
ROVDYRTANN 19
ROVHOGSTENE 19
ROVHUGST 18
ROVHOGSTER 18
ROVJAKTENE 18
ROVHOGSTEN 18
ROVLYSTER 18
ROVFUGLER 18
ROVMÅKENE 18
ROVFUGLEN 18
ROVDYRENE 18
ROVLYSTEN 18
ROVMORDEREN 17
ROVMÅSENE 17
ROVMORDERNE 17
ROVJAKTEN 17
ROVJAKTER 17
ROVETROLLENE 17
ROVMÅKER 17
ROVDYRET 17
ROVMÅKEN 17
ROVLYSTA 17
ROVINSEKTENE 17
ROVFISKENE 16
ROVMÅKE 16
ROVMORDERE 16
ROVFUGL 16
ROVMORDENE 16
ROVMÅSEN 16
ROVJAKTA 16
ROVETROLLET 16
ROVINSEKTER 16
ROVMÅSER 16
ROVINSEKTET 16
ROVLYST 16
ROVMÅKA 16
ROVVILTET 16
ROVHOGST 16
ROVDYRA 16
ROVDRIFTENE 16
ROVFISKET 15
ROVDRIFTEN 15
ROVMÅSE 15
ROVINSEKTA 15
ROVJAKT 15
ROVETROLLA 15
ROVDYR 15
ROVMORDET 15
ROVFISKEN 15
ROVDRIFTER 15
ROVFISKER 15
ROVMORDER 15
ROVMIDDENE 15
ROVTERNENE 14
ROVVILT 14
ROVTENNENE 14
ROVFISKE 14
ROVMIDDER 14
ROVMORDA 14
ROVETROLL 14
ROVFISKA 14
ROVDRIFTA 14
ROVINSEKT 14
ROVMIDDEN 14
ROVMORD 13
ROVDRIFT 13
ROVTERNEN 13
ROVTANNEN 13
ROVFISK 13
ROVTERNER 13
ROVTENNER 13
ROVTERNE 12
ROVERENE 12
ROVTERNA 12
ROVTANNA 12
ROVMIDD 12
ROVERET 11
ROVERNE 11
ROVEREN 11
ROVTANN 11
ROVENE 10
ROVERE 10
ROVERA 10
ROVET 9
ROVER 9
ROVEN 9
ROVA 8
ROVE 8

Ord som slutter med ROV

OrdPoeng
UTFALLSPROV 22
VITNEPROV 19
BRUDEROV 18
UNDERGROV 17
BARNEROV 15
BEGROV 14
FORGROV 14
NEDGROV 12
PROV 11
SKROV 10
GROV 9

Bøyningsformer av ROV

Lignende ord av ROV

Anagram av ROV

For mer informasjon om ordet ROV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ROV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok