SÅ i Scrabble - ordspill.com

SÅ i Scrabble

er et ord på 2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1Å4

Ved å legge til én bokstav til SÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅS 9
P 9
JÅS 9
VÅS 9
SJÅ 9
SPÅ 9
HÅS 8
GÅS 7
KÅS 7
SKÅ 7
FÅS 7
SMÅ 7
ÅES 6
T 6
R 6
SLÅ 6
L 6
A 6
STÅ 6
RÅS 6
NÅS 6
LÅS 6
ÅRS 6

Ord som starter på SÅ

OrdPoeng
PEBOBLE 22
PEBÆRA 22
PEKOPP 22
PEBÆR 21
TEHØY 21
PEOLJER 19
RØYDE 19
PESKUM 19
PEKULER 19
PETRÆR 19
PEBLOM 19
PESÅENE 18
PESKÅL 18
PESPON 18
PEKULA 18
PEOLJE 18
PEVASK 18
RØYD 18
PEKULE 18
PELUKT 18
RVEVENE 18
PEOLJA 18
PEKOKER 18
VÆRET 18
PEURTEN 18
TEVÆR 18
PEBASEN 18
PEVANNA 18
RBUNNEN 18
PESÅER 17
RVEVET 17
PEURTA 17
PESÅEN 17
PEBADA 17
LYDENDE 17
PEVANN 17
RPUTER 17
RPUTEN 17
PEVATN 17
PEBASE 17
RFØTTE 16
PELIMET 16
RPUTE 16
RVEVA 16
LBENKER 16
PEURT 16
RPUTA 16
PEBAD 16
GAUKEN 16
RBUNN 16
RLÆREN 16
FRØENE 16
VÆR 16
RLÆRE 15
FRØET 15
RFEBRE 15
RFEBER 15
LELØSE 15
RFØTT 15
PESÅ 15
LELØST 15
JORDEN 15
RVEV 15
LELÆR 15
RLÆRA 15
PETREET 15
RSALVEN 15
PINGEN 15
RVATNET 15
RHAKENE 15
RBEINTE 15
RSALVER 15
LELAUST 15
LELAUSE 15
MAKKER 14
RLØSE 14
LELAUS 14
JORDA 14
PINGA 14
RHAKEN 14
GAUK 14
LDSÅER 14
PETREA 14
VARENE 14
LELØS 14
RVANNA 14
PELIM 14
RFOTEDE 14
RVATNA 14
RHENDTE 14
RHETENE 14
RSALVE 14
LBENK 14
MINGENE 14
MAKKEN 14
RSALVA 14
RLAUST 14
FØRE 14
RHAKER 14
LDSÅEN 14
RBRANN 14
FØRT 14
RBENTE 14
RLØST 14
FRØA 14
PEREST 14
RBEINT 14
RLAUSE 14
LDINGEN 13
RBARE 13
RHAKE 13
RLEGENE 13
VARER 13
RHETEN 13
RBART 13
RBENT 13
VAREN 13
FØR 13
RVANN 13
MINGER 13
RLAUS 13
KORNET 13
RSKADER 13
JORD 13
MARKEN 13
PETRE 13
MARKER 13
RFLATEN 13
RHENDT 13
RFOTET 13
FRØ 13
PENDE 13
RVATN 13
RLØS 13
PING 13
MINGEN 13
RHETER 13
MASKIN 13
RRENSEN 12
MANNEN 12
FREMT 12
GIDDER 12
LINGEN 12
FRAMT 12
RLEGER 12
RSKADE 12
TIMENE 12
RFRITT 12
LDINGA 12
RLEGEN 12
DAGENE 12
RFLATA 12
RINGEN 12
TINGEN 12
KASSEN 12
KASSER 12
RFLATE 12
RRANDEN 12
RFOTA 12
VARE 12
MAKK 12
PETE 12
PASS 12
PEDE 12
VARA 12
RHETA 12
LDSÅ 12
RBAR 12
PENE 12
KORNA 12
NADENE 11
PTE 11
RRANDA 11
PET 11
PER 11
DAGEN 11
LDENDE 11
PES 11
RFRIE 11
SISSER 11
PEN 11
SISSEN 11
MARK 11
RHET 11
TIDENE 11
KORN 11
ERLENE 11
MING 11
TIMEN 11
DAGER 11
KALTE 11
KASSE 11
TIMER 11
RARMA 11
INGEN 11
RLEGE 11
TINGA 11
LINGA 11
RINGA 11
KASSA 11
LDING 11
MENN 10
ERLER 10
MANN 10
RING 10
LEDES 10
TIDER 10
RESTE 10
LDENE 10
LING 10
INGA 10
LENDE 10
DANNE 10
NADER 10
RENDE 10
LDETE 10
LDEDE 10
RRAND 10
TENDE 10
ERLEN 10
PA 10
PE 10
PT 10
TIME 10
RFRI 10
RRENS 10
TING 10
TIDEN 10
NADEN 10
KALT 10
P 9
ING 9
DAG 9
TIDA 9
GAR 9
RERE 9
LENE 9
TETE 9
LEDE 9
RETE 9
ERLA 9
RENE 9
ENDE 9
LDER 9
DANT 9
REST 9
TEDE 9
EREN 9
LEIS 9
ERNE 9
ERLE 9
LDES 9
LETE 9
TENE 9
REDE 9
LDET 9
SISS 9
DDE 8
LTE 8
RES 8
LER 8
ETE 8
TER 8
ERE 8
DAN 8
LES 8
ENE 8
LDA 8
TET 8
LDE 8
RET 8
RER 8
NNE 8
TEN 8
TID 8
NAD 8
LET 8
TES 8
LEN 8
ES 7
ER 7
NT 7
LE 7
ET 7
LA 7
EN 7
TA 7
LD 7
RA 7
NN 7
RT 7
LT 7
TE 7
RE 7
DD 7
S 6
R 6
L 6
A 6
T 6

Ord som slutter med SÅ

OrdPoeng
MJØLKE 20
GJENNOM 18
IMØTE 15
FORUT 15
HØST 15
PESÅ 15
TYNN 14
TILGODE 14
FJERN 14
HÅND 14
FLEKK 13
OVER 13
UGLE 13
BORT 13
GJEN 13
13
LDSÅ 12
MELKE 12
UNN 11
HAND 11
ROSTE 11
VAS 11
JA 10
AV 10
ETTER 10
LOTT 10
UT 10
FOR 10
BE 10
NOK 10
LIKE 10
OG 9
MAT 9
FRA 9
GIL 9
LIK 9
INN 8
ALT 8
RAD 8
TIL 8
AN 7

Anagram av SÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok