SÅ i Scrabble - ordspill.com

SÅ i Scrabble

er et 2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1Å4

Ved å legge til én bokstav til SÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅS 9
JÅS 9
VÅS 9
SJÅ 9
SPÅ 9
P 9
HÅS 8
GÅS 7
KÅS 7
SKÅ 7
FÅS 7
SMÅ 7
L 6
T 6
R 6
SLÅ 6
A 6
STÅ 6
RÅS 6
NÅS 6
LÅS 6
ÅES 6

Ord som starter på SÅ

OrdPoeng
PEPULVER 25
PEKOPPER 24
PEKOPPEN 24
PESTYKKE 23
PEBOBLER 23
PEBOBLEN 23
PESTYKKA 23
PESKUMMA 22
PEKOPP 22
PEBOBLE 22
PEBOBLA 22
PESKUM 19
PEKOKERE 19
PEOPERA 19
PEBASENE 19
PEVANNET 19
PEVANNA 18
PEBASEN 18
PEVATNA 18
RPUTENE 18
RBARHETA 18
LELÆRENE 18
PEKOKER 18
RSKORPER 18
PEBASER 18
RPUTER 17
RSKORPE 17
PEVATN 17
LELÆRET 17
RBARHET 17
RPUTEN 17
LYDENDE 17
PEBASE 17
RSKORPA 17
LBENKENE 17
PEGLATTE 17
RFEBEREN 17
PEVANN 17
RFEBRENE 17
RPUTE 16
LBENKEN 16
RFEBRER 16
PEGLATT 16
LBENKER 16
RFEBERE 16
RPUTA 16
PINGENE 16
FRØENE 16
RFØTTE 16
RHELINGA 16
RSALVENE 16
PESERIER 16
PESERIEN 16
PERESTEN 16
LELÆRA 16
PERESTER 16
RHELING 15
RSALVEN 15
LELÆR 15
FRØET 15
RSALVER 15
PESERIE 15
RFEBER 15
JORDEN 15
RBEINTE 15
RFEBRE 15
PINGEN 15
RHAKENE 15
PINGER 15
RFØTT 15
MASKINER 15
JORDA 14
RSALVA 14
LBENK 14
RHAKEN 14
RHAKER 14
RSALVE 14
PEREST 14
VARENE 14
RBENTE 14
RBEINT 14
PINGA 14
RFOTEDE 14
FRØA 14
GIDDERNE 14
RSKADENE 14
MINGENE 14
GIDDERET 14
RFLATENE 14
KORNENE 14
RHETENE 14
RFOTETE 14
LDINGENE 14
MASKINA 14
RHETER 13
RBENT 13
RFLATER 13
FRØ 13
RSKADEN 13
VARER 13
PENDE 13
RBARE 13
MINGEN 13
MENNENE 13
LINGENE 13
PING 13
LDINGEN 13
GIDDERA 13
LDINGER 13
RHAKE 13
RBART 13
RSKADER 13
JORD 13
TINGENE 13
KORNET 13
RFLATEN 13
VAREN 13
GIDDERE 13
MASKIN 13
RFOTET 13
RINGENE 13
RHETEN 13
MINGER 13
RINGER 12
LDINGA 12
INGENE 12
LINGER 12
RSKADE 12
RFLATE 12
MANNEN 12
TINGER 12
RFOTA 12
LINGEN 12
PETE 12
SISSENE 12
PEDE 12
PENE 12
FREMT 12
KORNA 12
RHETA 12
FRAMT 12
RFLATA 12
TINGEN 12
RBAR 12
RINGEN 12
VARA 12
PASS 12
VIDT 12
VARE 12
GIDDER 12
NADENE 11
LDING 11
KORN 11
INGEN 11
ERLENE 11
SISSER 11
LDENDE 11
PER 11
RHET 11
PEN 11
LINGA 11
SISSEN 11
RINGA 11
VEL 11
MING 11
INGER 11
PTE 11
TIDENE 11
PES 11
TINGA 11
PET 11
KALTE 11
LEDES 10
RENDE 10
LDEDE 10
PT 10
PE 10
LDETE 10
PA 10
LING 10
RING 10
MANN 10
TING 10
MENN 10
INGA 10
KALT 10
NADEN 10
ERLEN 10
TIDEN 10
ERLER 10
TENDE 10
RESTE 10
NADER 10
LDENE 10
TIDER 10
DANNE 10
LENDE 10
REDE 9
ENDE 9
GAR 9
LETE 9
ING 9
P 9
LDES 9
REST 9
SISS 9
ERLE 9
TIDA 9
RENE 9
RETE 9
TETE 9
ERLA 9
LEDE 9
LDER 9
LDET 9
RERE 9
LENE 9
DANT 9
TENE 9
TEDE 9
LEIS 9
RER 8
LEN 8
TER 8
LES 8
DAN 8
NNE 8
LDA 8
LET 8
LDE 8
ENE 8
LTE 8
TID 8
NAD 8
TET 8
RES 8
LER 8
TES 8
DDE 8
RET 8
TEN 8
LD 7
RE 7
DD 7
TA 7
LE 7
RA 7
LT 7
LA 7
NT 7
RT 7
ER 7
TE 7
NN 7
ES 7
EN 7
A 6
T 6
R 6
S 6
L 6

Ord som slutter med SÅ

OrdPoeng
GJENNOM 18
IMØTE 15
FORUT 15
HØST 15
TILGODE 14
UGLE 13
13
BORT 13
GJEN 13
OVER 13
UNN 11
ETTER 10
LIKE 10
JA 10
FOR 10
NOK 10
BE 10
UT 10
AV 10
GIL 9
LIK 9
OG 9
ALT 8
TIL 8
INN 8
AN 7

Anagram av SÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok