SAK i Scrabble - ordspill.com

SAK i Scrabble

SAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1A1K2

Ved å legge til én bokstav til SAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYKA 10
KYSA 10
SKYA 10
ØKSA 9
SØKA 9
KAPS 8
PAKS 8
SKAV 8
SKAP 8
KVAS 8
KUSA 8
SKUA 8
KJAS 8
SPAK 8
SKAU 8
SVAK 8
BASK 8
VASK 8
UKAS 8
JASK 8
BAKS 8
SHAK 7
MASK 6
MAKS 6
SKOA 6
KAOS 6
KAMS 6
FAKS 6
KOSA 6
SKAG 6
SMAK 6
SKAM 6
SKAL 5
SKAR 5
SLAK 5
SKAT 5
SKIA 5
SNAK 5
STAK 5
TAKS 5
SKAI 5
AKES 5
SKAD 5
KISA 5
AKSL 5
ASKE 5
DAKS 5
DASK 5
EKSA 5
ESKA 5
KAES 5
KASE 5
KAST 5
KLAS 5
SIKA 5
KNAS 5
KRAS 5
LAKS 5
LASK 5
NASK 5
AKSE 5
SAKE 5
SAKN 5
SAKT 5
SANK 5
RASK 5

Ord som starter på SAK

OrdPoeng
SAKSFORLØPA 21
SAKKUNNSKAP 20
SAKSFORLØP 20
SAKSTYPENE 19
SAKSMAPPENE 19
SAKSØKINGER 18
SAKSPAPIRET 18
SAKKYNDIGE 18
SAKSMAPPEN 18
SAKSMAPPER 18
SAKSTYPEN 18
SAKSØKINGEN 18
SAKSPAPIRER 18
SAKSTYPER 18
SAKSMAPPE 17
SAKSEKLØRNE 17
SAKSFORHOLD 17
SAKSFØRSLER 17
SAKSEDYRENE 17
SAKFØRSELEN 17
SAKSOMRÅDER 17
SAKSØKINGA 17
SAKSTYPE 17
SAKKYNDIG 17
SAKSOMRÅDET 17
SAKSMAPPA 17
SAKFØRSLENE 17
SAKSPAPIRA 17
SAKSNUMMER 16
SAKSEDYRET 16
SAKSØKING 16
SAKSFØRSEL 16
SAKKUNNIGE 16
SAKSØKENDE 16
SAKSØKERNE 16
SAKFØREREN 16
SAKSOMRÅDE 16
SAKFØRERNE 16
SAKSOMRÅDA 16
SAKFØRSLER 16
SAKSPAPIR 16
SAKSØKEREN 16
SAKSNUMRENE 16
SAKARKIVENE 16
SAKSESPARKA 16
SAKPROSAENE 16
SAKTEGÅENDE 16
SAKSESPARK 15
SAKPROSAEN 15
SAKLIGHETER 15
SAKSØKERE 15
SAKKUNNIG 15
SAKSEDYRA 15
SAKLIGHETEN 15
SAKARKIVER 15
SAKFØRERE 15
SAKSOFONENE 15
SAKSOFONIST 15
SAKSRUTINEN 15
SAKARKIVET 15
SAKSEKLØR 15
SAKPROSAER 15
SAKFØRSEL 15
SAKSRUTINER 15
SAKSKOSTNAD 14
SAKSOFONER 14
SAKLIGHETA 14
SAKSANLEGGA 14
SAKFØRER 14
SAKSØKER 14
SAKSMENGDER 14
SAKTFERDIGE 14
SAKSEDYR 14
SAKSNUMRA 14
SAKSMENGDEN 14
SAKROSANKTE 14
SAKESLØSE 14
SAKTMODIGE 14
SAKARKIVA 14
SAKSØKES 14
SAKSGANGENE 14
SAKSRUTINE 14
SAKSOFONEN 14
SAKSNUMRE 14
SAKESLØST 14
SAKSØKTE 14
SAKLIGHET 13
SAKTMODIG 13
SAKREGISTRA 13
SAKROSANKT 13
SAKSFELTENE 13
SAKEFALLENE 13
SAKREGISTRE 13
SAKKARINENE 13
SAKSEKLOEN 13
SAKESLØS 13
SAKSMENGDE 13
SAKRAMENTAL 13
SAKSGANGEN 13
SAKSGANGER 13
SAKRAMENTET 13
SAKSANLEGG 13
SAKTFERDIG 13
SAKKINGENE 13
SAKFELLENDE 13
SAKRAMENTER 13
SAKSIFRAGA 13
SAKETINGENE 13
SAKREGISTER 13
SAKTNINGENE 13
SAKPROSA 13
SAKSØKE 13
SAKSØKT 13
SAKARKIV 13
SAKSØK 12
SAKNINGENE 12
SAKSKARTET 12
SAKEFALLET 12
SAKSESTILEN 12
SAKETINGET 12
SAKRISTIENE 12
SAKSLISTENE 12
SAKTNINGER 12
SAKLAUST 12
SAKRAMENTA 12
SAKKINGER 12
SAKKARINEN 12
SAKSEKLOA 12
SAKSKARTER 12
SAKKARINER 12
SAKLAUSE 12
SAKSESTILER 12
SAKLØSE 12
SAKSFELTET 12
SAKLØST 12
SAKKARINET 12
SAKSINGENE 12
SAKTNINGEN 12
SAKSOFON 12
SAKKINGEN 12
SAKSFELTER 12
SAKLØS 11
SAKLISTENE 11
SAKLAUS 11
SAKRISTIET 11
SAKRISTIER 11
SAKSLISTEN 11
SAKSINGER 11
SAKRAMENT 11
SAKKARINA 11
SAKSLISTER 11
SAKFELLER 11
SAKSKARTA 11
SAKEFALLA 11
SAKNINGEN 11
SAKKINGA 11
SAKSINGEN 11
SAKFELLES 11
SAKETINGA 11
SAKNINGER 11
SAKLIGSTE 11
SAKTNINGA 11
SAKINGENE 11
SAKSFELTA 11
SAKSGANG 11
SAKLIGERE 11
SAKSEKLO 11
SAKLISTER 10
SAKLISTEN 10
SAKLIGST 10
SAKNADENE 10
SAKSKART 10
SAKKARIN 10
SAKKING 10
SAKRISTIA 10
SAKFELTE 10
SAKINGER 10
SAKTELIG 10
SAKSFELT 10
SAKSESTIL 10
SAKTNENDE 10
SAKEFALL 10
SAKFELLE 10
SAKSINGA 10
SAKINGEN 10
SAKTNING 10
SAKSLISTA 10
SAKSLISTE 10
SAKSISKE 10
SAKKENDE 10
SAKNINGA 10
SAKETING 10
SAKNADEN 9
SAKRISTI 9
SAKSING 9
SAKKETE 9
SAKLIGE 9
SAKSENDE 9
SAKINGA 9
SAKSISK 9
SAKKEDE 9
SAKFELL 9
SAKFELT 9
SAKSEREN 9
SAKTENDE 9
SAKLISTE 9
SAKSERNE 9
SAKTNEDE 9
SAKTESTE 9
SAKTNETE 9
SAKNING 9
SAKNENDE 9
SAKNADER 9
SAKLISTA 9
SAKKET 8
SAKTETE 8
SAKLIG 8
SAKKES 8
SAKKER 8
SAKING 8
SAKSETE 8
SAKTNET 8
SAKNENE 8
SAKSERE 8
SAKNEDE 8
SAKENDE 8
SAKSENE 8
SAKTERE 8
SAKRALT 8
SAKNETE 8
SAKTNER 8
SAKTEDE 8
SAKRALE 8
SAKTENS 8
SAKSEDE 8
SAKTEST 8
SAKTNES 8
SAKNET 7
SAKKE 7
SAKENE 7
SAKETE 7
SAKTES 7
SAKKA 7
SAKSER 7
SAKRAL 7
SAKSET 7
SAKTNA 7
SAKNER 7
SAKSEN 7
SAKEDE 7
SAKTER 7
SAKNES 7
SAKTET 7
SAKNAD 7
SAKSES 7
SAKTNE 7
SAKTN 6
SAKNA 6
SAKTE 6
SAKSA 6
SAKSE 6
SAKTA 6
SAKER 6
SAKNE 6
SAKET 6
SAKEN 6
SAKES 6
SAKK 6
SAKT 5
SAKA 5
SAKS 5
SAKN 5
SAKE 5

Ord som slutter med SAK

OrdPoeng
HOVEDFLYPLASSAK 31
KORRUPSJONSSAK 27
ULYKKESÅRSAK 26
SJUKDOMSÅRSAK 26
SOSIALHJELPSSAK 25
LANDSGRUPPESAK 25
AVKJØRSELSSAK 25
SJEKKSVINDELSAK 24
HVITSNIPPSAK 24
MILJØVERNSAK 24
SYKDOMSÅRSAK 24
BEVILGNINGSSAK 23
OPPSIGELSESSAK 23
FYLKESTINGSSAK 23
KIDNAPPINGSSAK 23
REKLAMASJONSSAK 22
DISIPLINÆRSAK 22
PRINSIPPSAK 21
VURDERINGSSAK 21
BEVILLINGSSAK 21
HELIKOPTERSAK 21
DYREVERNSSAK 21
VALGKAMPSAK 21
TIDLIGGRØNNSAK 21
ADOPSJONSSAK 21
FORHANDLINGSSAK 21
BUDSJETTSAK 21
FORBUNDSSAK 20
BARNEVERNSSAK 20
KONSESJONSSAK 20
VANNVERKSSAK 20
JORDSKIFTESAK 20
BUMERANGSAK 20
HAVARIÅRSAK 20
GRUPPESAK 20
FLYPLASSAK 20
HOVEDÅRSAK 20
REGULERINGSSAK 20
SJØRETTSSAK 19
FUSJONSSAK 19
SKJØNNSSAK 19
PROFORMASAK 19
VANFØRESAK 19
AVSKJEDSSAK 19
ØKOKRIMSAK 19
ÅRSMØTESAK 19
INCESTSAK 19
DUMPINGSAK 19
PRØVESAK 19
ØKONOMISAK 19
BYGGESAK 19
PRESTISJESAK 19
NATURVERNSAK 19
ARBEIDSRETTSSAK 19
VOLDGIFTSSAK 19
REVMATISMESAK 19
HABILITETSSAK 19
REUMATISMESAK 19
TYVERISAK 18
MISLIGHETSSAK 18
ORIENTERINGSSAK 18
SEDELIGHETSSAK 18
UTDANNELSESSAK 18
KOKAINRETTSSAK 18
MARKEGANGSSAK 18
UTDANNINGSSAK 18
JERNBANESAK 18
KJEMPESAK 18
LANDSMØTESAK 18
REGNSKAPSSAK 18
VOLDTEKTSSAK 18
BYGDESAK 18
INJURIESAK 17
BEDRAGERISAK 17
DØDSÅRSAK 17
LANDSSVIKSAK 17
FENGSLINGSSAK 17
AVHOLDSSAK 17
BRANNÅRSAK 17
KONKURSSAK 17
BARNEFARSSAK 17
AVDELINGSSAK 17
FØLELSESSAK 17
FARSKAPSSAK 17
PROMILLESAK 17
KOMMANDOSAK 17
PYNTESAK 17
MILJØSAK 17
KULTURSAK 17
SAMFERDSELSSAK 17
SKJENKESAK 16
VILJESSAK 16
NARKOTIKASAK 16
ERSTATNINGSSAK 16
BARNEFARSAK 16
TRUDOMSSAK 16
TILSETTINGSSAK 16
HUSLEIESAK 16
AVGIFTSSAK 16
SKILSMISSESAK 16
RIVNINGSSAK 16
UTENRIKSSAK 16
ENKELTÅRSAK 16
PERSONALSAK 16
FORSEELSESSAK 16
KRIGSÅRSAK 16
PRIVATSAK 16
FYLKESAK 16
APPELLSAK 16
SPRÅKSAK 16
TRYKKSAK 16
VISUMSAK 16
HYTTESAK 16
FLYTTESAK 16
ULIVSSAK 15
STATSRÅDSAK 15
INDUSTRISAK 15
VILJESAK 15
RIVINGSSAK 15
BIDRAGSSAK 15
SKADEÅRSAK 15
HOVEDSAK 15
TYKKSAK 15
HJERTESAK 15
ANSETTELSESSAK 15
NAMSRETTSSAK 14
FORÅRSAK 14
GRØNNSAK 14
MENNESKESAK 14
KRIMINALSAK 14
JULESAK 14
TRAFIKKSAK 14
FUGLESAK 14
SIKRINGSSAK 14
INNENRIKSSAK 14
SVINDELSAK 14
TVANGSSAK 14
KVINNESAK 14
POLITISAK 14
PENGESAK 13
ÅSTEDSSAK 13
ABORTSAK 13
VOLDSSAK 13
LØNNSSAK 13
SPIONSAK 13
KOKAINSAK 13
ARKIVSAK 13
BLINDESAK 13
HASJSAK 13
ÆRESSAK 13
SKANDALESAK 13
ASYLSAK 13
INKASSOSAK 13
ØKOSAK 13
TVISTESAK 13
MØTESAK 13
HEROINSAK 13
STRAFFESAK 13
RUTINESAK 13
KAMPSAK 13
BARNESAK 12
SKIFTESAK 12
FLAGGSAK 12
VERDISAK 12
FYSAK 12
DRAPSSAK 12
BANKSAK 12
POSTSAK 12
SIVILSAK 12
VERNESAK 12
TARIFFSAK 12
TOALETTSAK 12
LIVSSAK 11
TRUSSAK 11
FELLESSAK 11
MERKESAK 11
SMAKSSAK 11
VANESAK 11
HASTESAK 11
RIVESAK 11
ENKELTSAK 11
FORMSAK 11
SMÅSAK 11
NARKOSAK 11
VEGSAK 11
MÅLSAK 11
LOVSAK 11
SØTSAK 11
MOROSAK 11
GISSELSAK 11
TILLITSSAK 11
ARVESAK 11
SKOLESAK 11
SOSIALSAK 11
KREFTSAK 11
KLAGESAK 11
KIRKESAK 11
INNSIDESAK 11
TOMTESAK 11
SKATTESAK 11
KRETSSAK 10
VEISAK 10
ODELSSAK 10
MOTESAK 10
MUSAK 10
FILLESAK 10
MORDSAK 10
TEGNESAK 10
KRISESAK 10
MEDIESAK 10
KRIMSAK 10
BISAK 9
RETTSSAK 9
FANESAK 9
GLADSAK 9
FORSAK 9
ANKESAK 9
GODSAK 9
TROSSAK 9
LAGSSAK 9
STATSSAK 9
ÅRSAK 9
OLDSAK 8
RANSSAK 8
DELSAK 7
RANSAK 7

Bøyningsformer av SAK

Lignende ord av SAK

Anagram av SAK

For mer informasjon om ordet SAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok