SAK i Scrabble - ordspill.com

SAK i Scrabble

SAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1A1K2

Ved å legge til én bokstav til SAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYKA 10
KYSA 10
SKYA 10
ØKSA 9
SØKA 9
KAPS 8
PAKS 8
SKAV 8
SKAP 8
KVAS 8
KUSA 8
SKUA 8
KJAS 8
SPAK 8
SKAU 8
SVAK 8
BASK 8
VASK 8
UKAS 8
JASK 8
BAKS 8
SHAK 7
MASK 6
MAKS 6
SKOA 6
KAOS 6
KAMS 6
FAKS 6
KOSA 6
SKAG 6
SMAK 6
SKAM 6
SKAL 5
SKAR 5
SLAK 5
SKAT 5
SKIA 5
SNAK 5
STAK 5
TAKS 5
SKAI 5
AKES 5
SKAD 5
KISA 5
AKSL 5
ASKE 5
DAKS 5
DASK 5
EKSA 5
ESKA 5
KAES 5
KASE 5
KAST 5
KLAS 5
SIKA 5
KNAS 5
KRAS 5
LAKS 5
LASK 5
NASK 5
AKSE 5
SAKE 5
SAKN 5
SAKT 5
SANK 5
RASK 5

Ord som starter på SAK

OrdPoeng
SAKSFORLØPA 21
SAKSFORLØP 20
SAKKUNNSKAP 20
SAKSTYPENE 19
SAKSMAPPENE 19
SAKSMAPPER 18
SAKSTYPEN 18
SAKSPAPIRER 18
SAKSØKINGEN 18
SAKSTYPER 18
SAKSØKINGER 18
SAKSMAPPEN 18
SAKKYNDIGE 18
SAKSMAPPE 17
SAKSOMRÅDET 17
SAKSØKINGA 17
SAKKYNDIG 17
SAKSOMRÅDER 17
SAKSFØRSLER 17
SAKSTYPE 17
SAKFØRSLENE 17
SAKSPAPIRA 17
SAKSEKLØRNE 17
SAKFØRSELEN 17
SAKSEDYRENE 17
SAKSFORHOLD 17
SAKSMAPPA 17
SAKSØKERNE 16
SAKKUNNIGE 16
SAKFØRSLER 16
SAKSØKENDE 16
SAKSOMRÅDE 16
SAKFØRERNE 16
SAKSNUMMER 16
SAKFØREREN 16
SAKSFØRSEL 16
SAKSEDYRET 16
SAKSPAPIR 16
SAKSØKING 16
SAKSOMRÅDA 16
SAKSØKEREN 16
SAKTEGÅENDE 16
SAKPROSAENE 16
SAKARKIVENE 16
SAKSNUMRENE 16
SAKSESPARKA 16
SAKARKIVET 15
SAKARKIVER 15
SAKPROSAEN 15
SAKSESPARK 15
SAKLIGHETER 15
SAKPROSAER 15
SAKSOFONENE 15
SAKSRUTINEN 15
SAKFØRERE 15
SAKSEKLØR 15
SAKFØRSEL 15
SAKSØKERE 15
SAKKUNNIG 15
SAKLIGHETEN 15
SAKSEDYRA 15
SAKSOFONIST 15
SAKSRUTINER 15
SAKSØKTE 14
SAKSANLEGGA 14
SAKSEDYR 14
SAKFØRER 14
SAKLIGHETA 14
SAKSGANGENE 14
SAKSOFONEN 14
SAKSRUTINE 14
SAKESLØSE 14
SAKARKIVA 14
SAKTFERDIGE 14
SAKSKOSTNAD 14
SAKSØKES 14
SAKSOFONER 14
SAKSNUMRA 14
SAKSMENGDER 14
SAKSNUMRE 14
SAKESLØST 14
SAKTMODIGE 14
SAKSMENGDEN 14
SAKROSANKTE 14
SAKSØKER 14
SAKTFERDIG 13
SAKROSANKT 13
SAKKARINENE 13
SAKESLØS 13
SAKARKIV 13
SAKREGISTRA 13
SAKREGISTRE 13
SAKKINGENE 13
SAKRAMENTER 13
SAKLIGHET 13
SAKTMODIG 13
SAKSIFRAGA 13
SAKSKARTENE 13
SAKEFALLENE 13
SAKSFELTENE 13
SAKRAMENTAL 13
SAKSANLEGG 13
SAKSGANGER 13
SAKPROSA 13
SAKFELLENDE 13
SAKREGISTER 13
SAKSGANGEN 13
SAKETINGENE 13
SAKSMENGDE 13
SAKSEKLOEN 13
SAKTNINGENE 13
SAKRAMENTET 13
SAKSØKE 13
SAKSØKT 13
SAKKINGER 12
SAKSØK 12
SAKSOFON 12
SAKSFELTET 12
SAKSEKLOA 12
SAKKINGEN 12
SAKETINGET 12
SAKLØSE 12
SAKKARINET 12
SAKSESTILER 12
SAKKARINEN 12
SAKTNINGEN 12
SAKSINGENE 12
SAKEFALLET 12
SAKLAUSE 12
SAKLØST 12
SAKNINGENE 12
SAKRAMENTA 12
SAKSKARTET 12
SAKSESTILEN 12
SAKSLISTENE 12
SAKTNINGER 12
SAKLAUST 12
SAKSFELTER 12
SAKRISTIENE 12
SAKSKARTER 12
SAKKARINER 12
SAKRISTIER 11
SAKFELLES 11
SAKEFALLA 11
SAKRISTIET 11
SAKLISTENE 11
SAKSLISTER 11
SAKTNINGA 11
SAKSINGER 11
SAKSLISTEN 11
SAKRAMENT 11
SAKETINGA 11
SAKKARINA 11
SAKINGENE 11
SAKSFELTA 11
SAKNINGEN 11
SAKKINGA 11
SAKLØS 11
SAKSINGEN 11
SAKSGANG 11
SAKSEKLO 11
SAKLIGSTE 11
SAKNINGER 11
SAKLIGERE 11
SAKSKARTA 11
SAKLAUS 11
SAKFELLER 11
SAKINGER 10
SAKKARIN 10
SAKSKART 10
SAKLIGST 10
SAKTNING 10
SAKETING 10
SAKKENDE 10
SAKFELLE 10
SAKSISKE 10
SAKINGEN 10
SAKSINGA 10
SAKSLISTE 10
SAKKING 10
SAKEFALL 10
SAKFELTE 10
SAKLISTEN 10
SAKLISTER 10
SAKTNENDE 10
SAKNADENE 10
SAKRISTIA 10
SAKSESTIL 10
SAKSLISTA 10
SAKNINGA 10
SAKSFELT 10
SAKTELIG 10
SAKKEDE 9
SAKFELL 9
SAKSISK 9
SAKFELT 9
SAKNING 9
SAKSING 9
SAKINGA 9
SAKLIGE 9
SAKKETE 9
SAKSEREN 9
SAKTENDE 9
SAKLISTA 9
SAKLISTE 9
SAKSENDE 9
SAKRISTI 9
SAKNADEN 9
SAKTNETE 9
SAKTESTE 9
SAKNENDE 9
SAKNADER 9
SAKTNEDE 9
SAKSERNE 9
SAKKET 8
SAKTETE 8
SAKING 8
SAKKES 8
SAKKER 8
SAKTNET 8
SAKNENE 8
SAKLIG 8
SAKTEST 8
SAKSETE 8
SAKSEDE 8
SAKNEDE 8
SAKRALE 8
SAKTEDE 8
SAKTNER 8
SAKNETE 8
SAKSERE 8
SAKRALT 8
SAKENDE 8
SAKTENS 8
SAKSENE 8
SAKTNES 8
SAKTERE 8
SAKSET 7
SAKNET 7
SAKRAL 7
SAKSER 7
SAKNER 7
SAKKE 7
SAKKA 7
SAKTNA 7
SAKSES 7
SAKSEN 7
SAKTER 7
SAKTET 7
SAKNES 7
SAKNAD 7
SAKTNE 7
SAKTES 7
SAKETE 7
SAKENE 7
SAKEDE 7
SAKER 6
SAKK 6
SAKSE 6
SAKTN 6
SAKTE 6
SAKNE 6
SAKNA 6
SAKSA 6
SAKET 6
SAKTA 6
SAKEN 6
SAKES 6
SAKA 5
SAKN 5
SAKS 5
SAKT 5
SAKE 5

Ord som slutter med SAK

OrdPoeng
HOVEDFLYPLASSAK 31
KORRUPSJONSSAK 27
SJUKDOMSÅRSAK 26
ULYKKESÅRSAK 26
AVKJØRSELSSAK 25
SOSIALHJELPSSAK 25
LANDSGRUPPESAK 25
MILJØVERNSAK 24
SYKDOMSÅRSAK 24
HVITSNIPPSAK 24
SJEKKSVINDELSAK 24
FYLKESTINGSSAK 23
OPPSIGELSESSAK 23
KIDNAPPINGSSAK 23
BEVILGNINGSSAK 23
REKLAMASJONSSAK 22
DISIPLINÆRSAK 22
VURDERINGSSAK 21
DYREVERNSSAK 21
BEVILLINGSSAK 21
PRINSIPPSAK 21
HELIKOPTERSAK 21
BUDSJETTSAK 21
ADOPSJONSSAK 21
TIDLIGGRØNNSAK 21
VALGKAMPSAK 21
FORHANDLINGSSAK 21
BARNEVERNSSAK 20
FORBUNDSSAK 20
BUMERANGSAK 20
VANNVERKSSAK 20
JORDSKIFTESAK 20
HAVARIÅRSAK 20
HOVEDÅRSAK 20
REGULERINGSSAK 20
FLYPLASSAK 20
GRUPPESAK 20
KONSESJONSSAK 20
PROFORMASAK 19
INCESTSAK 19
SJØRETTSSAK 19
BYGGESAK 19
AVSKJEDSSAK 19
ØKONOMISAK 19
NATURVERNSAK 19
DUMPINGSAK 19
ÅRSMØTESAK 19
ØKOKRIMSAK 19
VANFØRESAK 19
SKJØNNSSAK 19
FUSJONSSAK 19
PRESTISJESAK 19
PRØVESAK 19
VOLDGIFTSSAK 19
ARBEIDSRETTSSAK 19
REVMATISMESAK 19
HABILITETSSAK 19
REUMATISMESAK 19
KJEMPESAK 18
UTDANNELSESSAK 18
JERNBANESAK 18
MARKEGANGSSAK 18
MISLIGHETSSAK 18
UTDANNINGSSAK 18
KOKAINRETTSSAK 18
VOLDTEKTSSAK 18
SEDELIGHETSSAK 18
LANDSMØTESAK 18
ORIENTERINGSSAK 18
TYVERISAK 18
REGNSKAPSSAK 18
BYGDESAK 18
SAMFERDSELSSAK 17
INJURIESAK 17
FENGSLINGSSAK 17
AVHOLDSSAK 17
DØDSÅRSAK 17
BRANNÅRSAK 17
KONKURSSAK 17
FARSKAPSSAK 17
PROMILLESAK 17
KULTURSAK 17
PYNTESAK 17
AVDELINGSSAK 17
BEDRAGERISAK 17
FØLELSESSAK 17
BARNEFARSSAK 17
LANDSSVIKSAK 17
KOMMANDOSAK 17
MILJØSAK 17
UTENRIKSSAK 16
RIVNINGSSAK 16
ENKELTÅRSAK 16
NARKOTIKASAK 16
VILJESSAK 16
BARNEFARSAK 16
PERSONALSAK 16
ERSTATNINGSSAK 16
SKILSMISSESAK 16
TRUDOMSSAK 16
KRIGSÅRSAK 16
AVGIFTSSAK 16
HUSLEIESAK 16
TILSETTINGSSAK 16
FORSEELSESSAK 16
SKJENKESAK 16
APPELLSAK 16
PRIVATSAK 16
TRYKKSAK 16
FYLKESAK 16
HYTTESAK 16
VISUMSAK 16
SPRÅKSAK 16
FLYTTESAK 16
SKADEÅRSAK 15
HOVEDSAK 15
STATSRÅDSAK 15
TYKKSAK 15
ULIVSSAK 15
VILJESAK 15
BIDRAGSSAK 15
ANSETTELSESSAK 15
HJERTESAK 15
INDUSTRISAK 15
RIVINGSSAK 15
SIKRINGSSAK 14
FUGLESAK 14
KRIMINALSAK 14
MENNESKESAK 14
TRAFIKKSAK 14
INNENRIKSSAK 14
SVINDELSAK 14
GRØNNSAK 14
POLITISAK 14
TVANGSSAK 14
KVINNESAK 14
JULESAK 14
FORÅRSAK 14
NAMSRETTSSAK 14
SPIONSAK 13
LØNNSSAK 13
VOLDSSAK 13
ARKIVSAK 13
MØTESAK 13
ÆRESSAK 13
KAMPSAK 13
ASYLSAK 13
ØKOSAK 13
ABORTSAK 13
PENGESAK 13
HASJSAK 13
ÅSTEDSSAK 13
BLINDESAK 13
HEROINSAK 13
RUTINESAK 13
INKASSOSAK 13
STRAFFESAK 13
TVISTESAK 13
KOKAINSAK 13
SKANDALESAK 13
BANKSAK 12
VERNESAK 12
BARNESAK 12
SIVILSAK 12
POSTSAK 12
VERDISAK 12
SKIFTESAK 12
DRAPSSAK 12
TARIFFSAK 12
TOALETTSAK 12
FLAGGSAK 12
FYSAK 12
MERKESAK 11
INNSIDESAK 11
SOSIALSAK 11
TRUSSAK 11
SØTSAK 11
SKATTESAK 11
NARKOSAK 11
LIVSSAK 11
MOROSAK 11
VANESAK 11
TOMTESAK 11
LOVSAK 11
MÅLSAK 11
FORMSAK 11
SMAKSSAK 11
SMÅSAK 11
SKOLESAK 11
RIVESAK 11
HASTESAK 11
GISSELSAK 11
ARVESAK 11
KREFTSAK 11
TILLITSSAK 11
ENKELTSAK 11
VEGSAK 11
KLAGESAK 11
FELLESSAK 11
KIRKESAK 11
ODELSSAK 10
KRETSSAK 10
TEGNESAK 10
FILLESAK 10
MUSAK 10
MOTESAK 10
MORDSAK 10
MEDIESAK 10
KRIMSAK 10
VEISAK 10
KRISESAK 10
FORSAK 9
GODSAK 9
ANKESAK 9
BISAK 9
TROSSAK 9
LAGSSAK 9
GLADSAK 9
FANESAK 9
STATSSAK 9
RETTSSAK 9
ÅRSAK 9
OLDSAK 8
RANSSAK 8
RANSAK 7
DELSAK 7

Bøyningsformer av SAK

Lignende ord av SAK

Anagram av SAK

For mer informasjon om ordet SAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok