SAKS i Scrabble - ordspill.com

SAKS i Scrabble

SAKS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKSS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1A1K2S1

Ved å legge til én bokstav til SAKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYSSA 11
SJASK 9
KASUS 9
KVASS 9
KOSSA 7
SMASK 7
SKOSA 7
KASES 6
SNAKS 6
SLASK 6
SAKES 6
SEKSA 6
SAKSE 6
KASSE 6
KRASS 6
KLASS 6
SNASK 6

Ord som starter på SAKS

OrdPoeng
SAKSOPPLYSNINGA 29
SAKSOPPLYSNING 28
SAKSOFONDEBUTER 25
SAKSOFONDEBUTEN 25
SAKSAVVIKLINGER 24
SAKSAVVIKLINGEN 24
SAKSKOMPLEKSENE 23
SAKSFORLØPENE 23
SAKSAVVIKLINGA 23
SAKSOFONDEBUT 23
SAKSAVVIKLING 22
SAKSFORLØPET 22
SAKSBEHANDLINGA 22
SAKSKOMPLEKSET 22
SAKSDOKUMENTENE 22
SAKSKOMPLEKSER 22
SAKSKOMPLEKSA 21
SAKSFORLØPA 21
SAKSBEHANDLING 21
SAKSDOKUMENTER 21
SAKSORDFØRERNE 21
SAKSDOKUMENTET 21
SAKSORDFØREREN 21
SAKSOMKOSTNINGA 21
SAKSBEHANDLERNE 21
SAKSBEHANDLEREN 21
SAKSGRUNNLAGENE 21
SAKSBEHANDLERE 20
SAKSORDFØRERE 20
SAKSKOMPLEKS 20
SAKSGRUNNLAGET 20
SAKSFRAMLEGGENE 20
SAKSFREMLEGGENE 20
SAKSDOKUMENTA 20
SAKSFORLØP 20
SAKSFORHOLDENE 20
SAKSOMKOSTNING 20
SAKSBEHANDLER 19
SAKSFORHOLDET 19
SAKSFREMLEGGET 19
SAKSDOKUMENT 19
SAKSMAPPENE 19
SAKSØKINGENE 19
SAKSORDFØRER 19
SAKSFRAMLEGGET 19
SAKSPAPIRENE 19
SAKSANSVARLIGE 19
SAKSTYPENE 19
SAKSGRUNNLAGA 19
SAKSØKINGEN 18
SAKSØKINGER 18
SAKSPAPIRER 18
SAKSMAPPEN 18
SAKSOFONISTENE 18
SAKSANSVARLIG 18
SAKSFØRSELEN 18
SAKSNUMMERET 18
SAKSFØRSLENE 18
SAKSORIENTERING 18
SAKSFORHOLDA 18
SAKSGRUNNLAG 18
SAKSFREMLEGGA 18
SAKSESPARKENE 18
SAKSFRAMLEGGA 18
SAKSOMRÅDENE 18
SAKSPAPIRET 18
SAKSMAPPER 18
SAKSTYPER 18
SAKSTYPEN 18
SAKSEKLØRNE 17
SAKSOMRÅDER 17
SAKSOMRÅDET 17
SAKSFØRSLER 17
SAKSTILDELINGER 17
SAKSFREMLEGG 17
SAKSFRAMLEGG 17
SAKSFORHOLD 17
SAKSEDYRENE 17
SAKSESPARKET 17
SAKSTYPE 17
SAKSOFONISTER 17
SAKSPAPIRA 17
SAKSKOSTNADENE 17
SAKSTILDELINGEN 17
SAKSOFONISTEN 17
SAKSMAPPA 17
SAKSØKINGA 17
SAKSMAPPE 17
SAKSØKING 16
SAKSRUTINENE 16
SAKSKOSTNADEN 16
SAKSKOSTNADER 16
SAKSSVARENDE 16
SAKSIFRAGAENE 16
SAKSREGISTERET 16
SAKSNUMMER 16
SAKSANLEGGENE 16
SAKSTILDELINGA 16
SAKSPAPIR 16
SAKSREGISTRENE 16
SAKSOMRÅDA 16
SAKSØKERNE 16
SAKSOMRÅDE 16
SAKSFØRSEL 16
SAKSESPARKA 16
SAKSØKEREN 16
SAKSNUMRENE 16
SAKSØKENDE 16
SAKSEDYRET 16
SAKSREGISTRET 15
SAKSEDYRA 15
SAKSESPARK 15
SAKSØKERE 15
SAKSEKLØR 15
SAKSIFRAGAEN 15
SAKSMENGDENE 15
SAKSANLEGGET 15
SAKSOFONENE 15
SAKSRUTINEN 15
SAKSRUTINER 15
SAKSTILDELING 15
SAKSOFONIST 15
SAKSIFRAGAER 15
SAKSØKTE 14
SAKSNUMRE 14
SAKSØKER 14
SAKSOFONEN 14
SAKSNUMRA 14
SAKSOFONER 14
SAKSMENGDEN 14
SAKSMENGDER 14
SAKSKOSTNAD 14
SAKSGANGENE 14
SAKSANLEGGA 14
SAKSØKES 14
SAKSREGISTRA 14
SAKSREGISTER 14
SAKSREGISTRE 14
SAKSEDYR 14
SAKSRUTINE 14
SAKSIFRAGA 13
SAKSMENGDE 13
SAKSØKT 13
SAKSGANGEN 13
SAKSØKE 13
SAKSGANGER 13
SAKSFELTENE 13
SAKSESTILENE 13
SAKSKARTENE 13
SAKSANLEGG 13
SAKSEKLOEN 13
SAKSEKLOA 12
SAKSFELTER 12
SAKSKARTER 12
SAKSESTILER 12
SAKSOFON 12
SAKSFELTET 12
SAKSESTILEN 12
SAKSLISTENE 12
SAKSINGENE 12
SAKSKARTET 12
SAKSØK 12
SAKSINGER 11
SAKSGANG 11
SAKSEKLO 11
SAKSFELTA 11
SAKSINGEN 11
SAKSKARTA 11
SAKSLISTEN 11
SAKSLISTER 11
SAKSKART 10
SAKSESTIL 10
SAKSISKE 10
SAKSINGA 10
SAKSFELT 10
SAKSLISTE 10
SAKSLISTA 10
SAKSEREN 9
SAKSENDE 9
SAKSING 9
SAKSISK 9
SAKSERNE 9
SAKSENE 8
SAKSETE 8
SAKSERE 8
SAKSEDE 8
SAKSES 7
SAKSET 7
SAKSER 7
SAKSEN 7
SAKSE 6
SAKSA 6

Ord som slutter med SAKS

OrdPoeng
BRODERSAKS 15
HEKKESAKS 14
LYSESAKS 14
BOLTESAKS 14
SKREDDERSAKS 14
HEKKSAKS 13
HAGESAKS 12
REVESAKS 12
SAUESAKS 12
NEGLESAKS 11
TENORSAKS 11
KLOSAKS 10
ALTSAKS 8

Lignende ord av SAKS

Anagram av SAKS

For mer informasjon om ordet SAKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SAKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok