SAKS i Scrabble - ordspill.com

SAKS i Scrabble

SAKS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKSS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1A1K2S1

Ved å legge til én bokstav til SAKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYSSA 11
SJASK 9
KASUS 9
KVASS 9
SKAUS 9
KOSSA 7
SMASK 7
SKOSA 7
KASES 6
SNAKS 6
SLASK 6
SAKSE 6
SEKSA 6
KASSE 6
SAKES 6
KRASS 6
KLASS 6
SNASK 6

Ord som starter på SAKS

OrdPoeng
SAKSOPPLYSNINGA 29
SAKSOPPLYSNING 28
SAKSOFONDEBUTEN 25
SAKSOFONDEBUTER 25
SAKSAVVIKLINGER 24
SAKSAVVIKLINGEN 24
SAKSAVVIKLINGA 23
SAKSFORLØPENE 23
SAKSOFONDEBUT 23
SAKSKOMPLEKSENE 23
SAKSKOMPLEKSET 22
SAKSKOMPLEKSER 22
SAKSFORLØPET 22
SAKSAVVIKLING 22
SAKSDOKUMENTENE 22
SAKSBEHANDLINGA 22
SAKSEFJÆRENE 22
SAKSDOKUMENTER 21
SAKSORDFØREREN 21
SAKSEFJÆREN 21
SAKSEFJØRENE 21
SAKSORDFØRERNE 21
SAKSBEHANDLING 21
SAKSKOMPLEKSA 21
SAKSEFJÆRER 21
SAKSBEHANDLERNE 21
SAKSDOKUMENTET 21
SAKSGRUNNLAGENE 21
SAKSBEHANDLEREN 21
SAKSFORLØPA 21
SAKSOMKOSTNINGA 21
SAKSFORLØP 20
SAKSDOKUMENTA 20
SAKSEFJÆRA 20
SAKSORDFØRERE 20
SAKSFRAMLEGGENE 20
SAKSFREMLEGGENE 20
SAKSGRUNNLAGET 20
SAKSEFJØRER 20
SAKSKOMPLEKS 20
SAKSOMKOSTNING 20
SAKSBEHANDLERE 20
SAKSFORHOLDENE 20
SAKSEFJØREN 20
SAKSEFJØRA 19
SAKSMAPPENE 19
SAKSDOKUMENT 19
SAKSORDFØRER 19
SAKSØKINGENE 19
SAKSBEHANDLER 19
SAKSGRUNNLAGA 19
SAKSEFJÆR 19
SAKSFORHOLDET 19
SAKSTYPENE 19
SAKSPAPIRENE 19
SAKSFRAMLEGGET 19
SAKSANSVARLIGE 19
SAKSFREMLEGGET 19
SAKSPAPIRET 18
SAKSNEBBENE 18
SAKSØKINGER 18
SAKSPAPIRER 18
SAKSØKINGEN 18
SAKSFORHOLDA 18
SAKSGRUNNLAG 18
SAKSMAPPER 18
SAKSMAPPEN 18
SAKSFRAMLEGGA 18
SAKSNUMMERET 18
SAKSEFJØR 18
SAKSOMRÅDENE 18
SAKSFØRSELEN 18
SAKSORIENTERING 18
SAKSTYPER 18
SAKSTYPEN 18
SAKSANSVARLIG 18
SAKSFREMLEGGA 18
SAKSFØRSLENE 18
SAKSOFONISTENE 18
SAKSESPARKENE 18
SAKSESPARKET 17
SAKSKOSTNADENE 17
SAKSOMRÅDET 17
SAKSTILDELINGEN 17
SAKSFØRSLER 17
SAKSVOGNENE 17
SAKSOFONISTER 17
SAKSOFONISTEN 17
SAKSEDYRENE 17
SAKSOMRÅDER 17
SAKSFORHOLD 17
SAKSFRAMLEGG 17
SAKSFREMLEGG 17
SAKSTILDELINGER 17
SAKSEKLØRNE 17
SAKSPAPIRA 17
SAKSNEBBEN 17
SAKSØKINGA 17
SAKSMAPPA 17
SAKSMAPPE 17
SAKSTYPE 17
SAKSØKENDE 16
SAKSEDYRET 16
SAKSRUTINENE 16
SAKSØKERNE 16
SAKSVOGNEN 16
SAKSØKING 16
SAKSOMRÅDE 16
SAKSPAPIR 16
SAKSSVARENDE 16
SAKSNUMMER 16
SAKSREGISTRENE 16
SAKSFØRSEL 16
SAKSKOSTNADEN 16
SAKSNUMRENE 16
SAKSIFRAGAENE 16
SAKSOMRÅDA 16
SAKSTILDELINGA 16
SAKSANLEGGENE 16
SAKSESPARKA 16
SAKSKOSTNADER 16
SAKSVOGNER 16
SAKSØKEREN 16
SAKSREGISTERET 16
SAKSMENGDENE 15
SAKSMÅLENE 15
SAKSNEBB 15
SAKSIFRAGAER 15
SAKSANLEGGET 15
SAKSEDYRA 15
SAKSTILDELING 15
SAKSVOGNA 15
SAKSEKLØR 15
SAKSØKERE 15
SAKSREGISTRET 15
SAKSIFRAGAEN 15
SAKSESPARK 15
SAKSRUTINEN 15
SAKSRUTINER 15
SAKSOFONIST 15
SAKSOFONENE 15
SAKSVOGN 14
SAKSRUTINE 14
SAKSREGISTER 14
SAKSMENGDER 14
SAKSNUMRA 14
SAKSANLEGGA 14
SAKSMÅLET 14
SAKSNUMRE 14
SAKSKOSTNAD 14
SAKSOFONER 14
SAKSØKTE 14
SAKSGANGENE 14
SAKSMENGDEN 14
SAKSREGISTRE 14
SAKSREGISTRA 14
SAKSEDYR 14
SAKSØKER 14
SAKSØKES 14
SAKSOFONEN 14
SAKSMÅLA 13
SAKSMENGDE 13
SAKSØKT 13
SAKSFELTENE 13
SAKSESTILENE 13
SAKSEKLOEN 13
SAKSKRANENE 13
SAKSGANGEN 13
SAKSANLEGG 13
SAKSØKE 13
SAKSGANGER 13
SAKSIFRAGA 13
SAKSKARTENE 13
SAKSMÅL 12
SAKSLISTENE 12
SAKSOFON 12
SAKSKARTET 12
SAKSFELTET 12
SAKSKRANEN 12
SAKSKARTER 12
SAKSEMATEN 12
SAKSKRANER 12
SAKSESTILEN 12
SAKSØK 12
SAKSESTILER 12
SAKSFELTER 12
SAKSEKLOA 12
SAKSEKLO 11
SAKSGANG 11
SAKSMATEN 11
SAKSINGEN 11
SAKSFELTA 11
SAKSLISTEN 11
SAKSKARTA 11
SAKSKRANA 11
SAKSLISTER 11
SAKSEMAT 10
SAKSISKE 10
SAKSKART 10
SAKSLISTE 10
SAKSINGA 10
SAKSKRAN 10
SAKSESTIL 10
SAKSLISTA 10
SAKSFELT 10
SAKSMAT 9
SAKSISK 9
SAKSING 9
SAKSEREN 9
SAKSENDE 9
SAKSERNE 9
SAKSETE 8
SAKSERE 8
SAKSENE 8
SAKSEDE 8
SAKSEN 7
SAKSER 7
SAKSES 7
SAKSET 7
SAKSE 6
SAKSA 6

Ord som slutter med SAKS

OrdPoeng
BRODERSAKS 15
TYNNESAKS 15
SKREDDERSAKS 14
LYSESAKS 14
BOLTESAKS 14
HEKKESAKS 14
BOLTSAKS 13
HEKKSAKS 13
HÅRSAKS 13
HAGESAKS 12
SAUESAKS 12
REVESAKS 12
VALLSAKS 12
VASSAKS 11
TENORSAKS 11
NEGLESAKS 11
KLOSAKS 10
MAISAKS 9
ALTSAKS 8

Lignende ord av SAKS

Anagram av SAKS

For mer informasjon om ordet SAKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SAKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok