SATS i Scrabble - ordspill.com

SATS i Scrabble

SATS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ASST.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1A1T1S1

Ved å legge til én bokstav til SATS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYSSA 10
TUSSA 8
SPAST 8
TOSSA 6
SATSE 5
STANS 5
STASE 5
TASSE 5
TISSA 5
TRASS 5

Ord som starter på SATS

OrdPoeng
SATSOPPBYGGINGA 33
SATSOPPBYGGING 32
SATSREDUKSJONEN 23
SATSREDUKSJONER 23
SATSINGSKOMMUNE 23
SATSINGSPROGRAM 22
SATSNINGSOMRÅDA 21
SATSINGSOMRÅDER 21
SATSNINGSOMRÅDE 21
SATSREDUKSJON 21
SATSINGSOMRÅDET 21
SATSINGSOMRÅDE 20
SATSINGSOMRÅDA 20
SATSNINGSPLANER 19
SATSØKNINGENE 19
SATSNINGSPLANEN 19
SATSINGSPLANENE 19
SATSINGSPLANEN 18
SATSØKNINGER 18
SATSINGSPLANER 18
SATSØKNINGEN 18
SATSINGSFELTENE 17
SATSNINGSFELTER 17
SATSØKNINGA 17
SATSNINGSFELTET 17
SATSNINGSPLAN 17
SATSINGSFELTER 16
SATSNINGSFELTA 16
SATSINGSFELTET 16
SATSPLANKENE 16
SATSØKNING 16
SATSINGSPLAN 16
SATSINGSFELTA 15
SATSNINGSFELT 15
SATSPLANKEN 15
SATSPLANKER 15
SATSENDRINGENE 15
SATSPLANKE 14
SATSINGSFELT 14
SATSENDRINGEN 14
SATSENDRINGER 14
SATSENDRINGA 13
SATSENDRING 12
SATSNINGENE 12
SATSINGENE 11
SATSNINGEN 11
SATSNINGER 11
SATSINGEN 10
SATSINGER 10
SATSNINGA 10
SATSNING 9
SATSINGA 9
SATSENDE 8
SATSING 8
SATSENE 7
SATSETE 7
SATSEDE 7
SATSET 6
SATSES 6
SATSEN 6
SATSER 6
SATSE 5
SATSA 5

Ord som slutter med SATS

OrdPoeng
BLOMSTEROPPSATS 27
PROGRESJONSSATS 24
AVSKRIVINGSSATS 23
ACETONTILSATS 23
KLIPPEAVSATS 22
BORDOPPSATS 22
TRAPPEAVSATS 21
REFUSJONSSATS 21
KJEMPEINNSATS 21
HJELPEINNSATS 21
MAKSIMUMSSATS 20
FORSVARSINNSATS 20
SAMFUNNSINNSATS 20
KULTURINNSATS 20
KOLLEKTIVSATS 19
MISJONSINNSATS 19
BARNEHAGESATS 19
SÆRSKATTESATS 19
AVREGNINGSSATS 19
EKSPORTINNSATS 19
KONSULENTSATS 18
HELHETSINNSATS 18
TOPPINNSATS 18
DUGNADSINNSATS 18
HOVEDINNSATS 18
GEBYRSATS 18
OMSORGSINNSATS 18
KAPITALINNSATS 18
PIONERINNSATS 17
NETTOSKATTESATS 17
FORSKERINNSATS 17
BETALINGSSATS 17
ARBEIDSINNSATS 17
SPESIALINNSATS 17
REDNINGSINNSATS 16
AVGIFTSSATS 16
TRENINGSINNSATS 16
KNAPPSATS 16
KILOMETERSATS 16
KAMPINNSATS 16
MARKEDSINNSATS 16
ALLEGRETTOSATS 16
TRYKKSATS 16
MAKSIMALSATS 15
FANGSTINNSATS 15
BØTESATS 15
TOPPSATS 15
HONORARSATS 15
PROSENTSATS 15
STAFETTINNSATS 15
DISKONTOSATS 15
FELLESINNSATS 14
DIKTERINNSATS 14
KRIGSINNSATS 14
EKSTRAINNSATS 14
KOSTNADSSATS 14
PORTOSATS 14
FRADRAGSSATS 14
KRAFTINNSATS 14
OPPSATS 14
LIVSINNSATS 14
VAREINNSATS 14
SALÆRSATS 14
PREMIESATS 14
MELLOMSATS 13
EIGENINNSATS 13
AVANSESATS 13
LØNNSSATS 13
AKKORDSATS 13
FREDSINNSATS 13
TREDJESATS 13
ALLEGROSATS 13
SALGSINNSATS 13
TELEFONSATS 13
EGENINNSATS 12
LEASINGSATS 12
SLUTTSATS 12
DUALSATS 11
FOTOSATS 11
SKATTESATS 11
KRAFTSATS 11
LAGINNSATS 11
ANDANTESATS 11
MINSTESATS 11
RENTESATS 9
TIMESATS 9
SISTESATS 9
TOLLSATS 9
KORSATS 9
MOTSATS 9
FORSATS 9
AVSATS 9
LEIESATS 8
TENNSATS 8
INNSATS 7
TILSATS 7
ANSATS 6

Bøyningsformer av SATS

Lignende ord av SATS

Anagram av SATS

For mer informasjon om ordet SATS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SATS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok