SEGL i Scrabble - ordspill.com

SEGL i Scrabble

SEGL er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGLS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1E1G2L1

Ved å legge til én bokstav til SEGL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYGES 11
GLØSE 10
UGLES 9
SVELG 9
GULES 9
GUSLE 9
GLEFS 7
GLOSE 7
LOGES 7
SLAGE 6
SNEGL 6
SLENG 6
GALES 6
SEGLA 6
GASEL 6
IGLES 6
GLISE 6
LAGES 6

Ord som starter på SEGL

OrdPoeng
SEGLYACHTENE 29
SEGLYACHTER 28
SEGLYACHTEN 28
SEGLYACHT 26
SEGLFARTØYENE 24
SEGLKLUBBENE 23
SEGLFARTØYER 23
SEGLFARTØYET 23
SEGLHJØRNENE 22
SEGLFARTØYA 22
SEGLKLUBBEN 22
SEGLKLUBBER 22
SEGLHJØRNET 21
SEGLSKIPSTONNET 21
SEGLHJØRNER 21
SEGLFARTØY 21
SEGLFØRINGENE 20
SEGLKLUBB 20
SEGLFLYGERNE 20
SEGLHJØRNA 20
SEGLFLYGEREN 20
SEGLHJØRNE 20
SEGLBERGINGENE 20
SEGLSKUTETIDENE 20
SEGLSKIPSTONNA 20
SEGLSKUTETIDER 19
SEGLFLYGERE 19
SEGLSKUTETIDEN 19
SEGLBERGINGEN 19
SEGLSKIPSTONN 19
SEGLFØRINGER 19
SEGLBERGINGER 19
SEGLTONNASJENE 19
SEGLFORENINGENE 19
SEGLFØRINGEN 19
SEGLFØRINGA 18
SEGLTONNASJEN 18
SEGLFLYGER 18
SEGLTONNASJER 18
SEGLFORENINGER 18
SEGLSKUTETIDA 18
SEGLFORENINGEN 18
SEGLBERGINGA 18
SEGLSTRIMMELEN 17
SEGLFLYENE 17
SEGLBERGING 17
SEGLSKUTETID 17
SEGLFØRING 17
SEGLFORENINGA 17
SEGLTONNASJE 17
SEGLSPORTENE 17
SEGLBÅTENE 17
SEGLSPORTEN 16
SEGLSKUTENE 16
SEGLBÅTEN 16
SEGLBÅTER 16
SEGLBRETTENE 16
SEGLFORENING 16
SEGLFLYET 16
SEGLSKIPENE 16
SEGLSPORTER 16
SEGLSTRIMLENE 15
SEGLSKIPET 15
SEGLEMANETENE 15
SEGLSTRIMMEL 15
SEGLFLYA 15
SEGLVINDENE 15
SEGLBRETTER 15
SEGLSKUTER 15
SEGLDUKENE 15
SEGLSKUTEN 15
SEGLBRETTET 15
SEGLVINDER 14
SEGLMAKERNE 14
SEGLBRETTA 14
SEGLNÅLENE 14
SEGLLOFTENE 14
SEGLFLIKENE 14
SEGLLAKKENE 14
SEGLEMANETEN 14
SEGLMAKEREN 14
SEGLDUKER 14
SEGLTURENE 14
SEGLSPORT 14
SEGLSKUTE 14
SEGLDUKEN 14
SEGLEMANETER 14
SEGLSTRIMLER 14
SEGLSKIPA 14
SEGLSKUTA 14
SEGLBÅT 14
SEGLVINDEN 14
SEGLFLY 14
SEGLSKIP 13
SEGLRINGENE 13
SEGLTONNENE 13
SEGLORDRENE 13
SEGLTUREN 13
SEGLLAKKEN 13
SEGLFLATENE 13
SEGLNÅLEN 13
SEGLTURER 13
SEGLEMANETA 13
SEGLFLIKEN 13
SEGLNÅLER 13
SEGLLOFTET 13
SEGLLAKKER 13
SEGLAREALENE 13
SEGLFLIKER 13
SEGLMAKERE 13
SEGLGARNENE 13
SEGLBRETT 13
SEGLRINGER 12
SEGLAREALET 12
SEGLINGENE 12
SEGLNÅLA 12
SEGLBARE 12
SEGLAREALER 12
SEGLDUK 12
SEGLMAKER 12
SEGLLOFTA 12
SEGLBART 12
SEGLFLATEN 12
SEGLVIND 12
SEGLGARNET 12
SEGLEMANET 12
SEGLTONNET 12
SEGLORDREN 12
SEGLFLATER 12
SEGLORDRER 12
SEGLRINGEN 12
SEGLLOFT 11
SEGLAREALA 11
SEGLLAKK 11
SEGLBAR 11
SEGLFLIK 11
SEGLNÅL 11
SEGLORDRE 11
SEGLINGER 11
SEGLTONNA 11
SEGLFLATA 11
SEGLGARNA 11
SEGLFLATE 11
SEGLINGEN 11
SEGLTUR 11
SEGLINGA 10
SEGLRING 10
SEGLAREAL 10
SEGLTONN 10
SEGLGARN 10
SEGLENDE 9
SEGLERNE 9
SEGLING 9
SEGLEREN 9
SEGLEDE 8
SEGLERE 8
SEGLETE 8
SEGLENE 8
SEGLES 7
SEGLER 7
SEGLET 7
SEGLE 6
SEGLA 6

Ord som slutter med SEGL

OrdPoeng
BOVENBRAMSEGL 25
SKVÆRSEGL 19
AKTERUTSEGL 16
LUGGERSEGL 16
BYSEGL 15
GAFFELSEGL 14
SLØRESEGL 14
BRAMSEGL 13
KONGESEGL 13
KULLSEGL 13
UNDERSEGL 13
BRANNSEGL 13
BRETTSEGL 13
SPRISEGL 12
SMÅSEGL 12
LATINERSEGL 12
LAKKSEGL 11
KOLLSEGL 11
SEGL 10
MERSSEGL 10
STORSEGL 10
BESEGL 10
GANESEGL 10
FORSEGL 10
STAGSEGL 10
SNEISEGL 9
SOLSEGL 9
INNSEGL 8

Bøyningsformer av SEGL

Lignende ord av SEGL

Anagram av SEGL

For mer informasjon om ordet SEGL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEGL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok