SEKS i Scrabble - ordspill.com

SEKS i Scrabble

SEKS er et ord på 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKSS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1E1K2S1

Ved å legge til én bokstav til SEKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYSSE 11
KYSES 11
ØKSES 10
SØKES 10
SPEKS 9
SKUES 9
KUSSE 9
KVESS 9
KOSES 7
SKOSE 7
EKSOS 7
SEMSK 7
SKEIS 6
SLESK 6
SKRES 6
SKIES 6
EKSIS 6
SIKES 6
SEKST 6
SAKSE 6
SAKES 6
KLESS 6
KISES 6
KASSE 6
KASES 6
SEKSA 6

Ord som starter på SEKS

OrdPoeng
SEKSJONSMØBLA 26
SEKSJONSMØBEL 26
SEKSUALOBJEKT 25
SEKSUALKULTUR 24
SEKSUALDEBUTEN 24
SEKSJONSHUSET 23
SEKSJONSMØTER 23
SEKSJONSMØTET 23
SEKSJONSHUSA 22
SEKSTISYVENDE 22
SEKSJONSMØTE 22
SEKSJONSMØTA 22
SEKSUALDEBUT 22
SEKSKANTNØKKEL 22
SEKSKANTHULLET 21
SEKSUALLÆREN 21
SEKSJONSHUS 21
SEKSBINDSVERK 21
SEKSJONSSJEF 21
SEKSKANTHULLA 20
SEKSJONSVISE 20
SEKSTISJUENDE 20
SEKSUALLÆRE 20
SEKSUALVANENE 20
SEKSUALLÆRA 20
SEKSJONSVIST 20
SEKSUALMORALER 20
SEKSUALORGANET 20
SEKSKANTSKRUEN 20
SEKSJONERINGEN 20
SEKSSYLINDREDE 20
SEKSUALLIVET 19
SEKSDOBBELT 19
SEKSTENÅRINGER 19
SEKSSYLINDRET 19
SEKSLØPEREN 19
SEKSPAKNINGEN 19
SEKSUALISERING 19
SEKSDOBLINGEN 19
SEKSUALVANER 19
SEKSPAKNINGER 19
SEKSTIÅRSDAGER 19
SEKSLØPERNE 19
SEKSKANTSKRUE 19
SEKSDOBLINGER 19
SEKSÆRINGENE 19
SEKSJONERINGA 19
SEKSJONSVIS 19
SEKSKANTHULL 19
SEKSUALVANEN 19
SEKSUALORGANA 19
SEKSUALDRIFTA 18
SEKSDOBBEL 18
SEKSKANTHODER 18
SEKSLØPERE 18
SEKSUALVANE 18
SEKSJONSLEDER 18
SEKSTISYV 18
SEKSJONERING 18
SEKSTENÅRSDAG 18
SEKSÆRINGEN 18
SEKSTIFØRSTE 18
SEKSUALORGAN 18
SEKSPUNKTS 18
SEKSSYLINDRA 18
SEKSJONSLEIER 18
SEKSUALITETENE 18
SEKSUALMORAL 18
SEKSUALAKTENE 18
SEKSKANTHOLET 18
SEKSÅRSDAGENE 18
SEKSJONERENDE 18
SEKSTIÅRINGER 18
SEKSÆRINGER 18
SEKSDOBLINGA 18
SEKSKANTHODET 18
SEKSTIÅRINGEN 18
SEKSUALISMENE 18
SEKSPAKNINGA 18
SEKSKANTHODE 17
SEKSUALLIV 17
SEKSUALITETER 17
SEKSUALANGST 17
SEKSTIÅRSDAG 17
SEKSÅRSALDERE 17
SEKSÅRSALDRER 17
SEKSÅRINGENE 17
SEKSMÅNEDERS 17
SEKSUALISMER 17
SEKSUALISMEN 17
SEKSUALISERER 17
SEKSUALISERTE 17
SEKSUALISERES 17
SEKSUALAKTEN 17
SEKSTIFJERDE 17
SEKSKANTHODA 17
SEKSÅRSDAGER 17
SEKSKANTHOLA 17
SEKSTIÅTTENDE 17
SEKSÅRSDAGEN 17
SEKSPAKNING 17
SEKSTENÅRING 17
SEKSDOBLENDE 17
SEKSDOBLING 17
SEKSTENÅRIGE 17
SEKSLØPER 17
SEKSUALDRIFT 17
SEKSUALAKTER 17
SEKSUALITETEN 17
SEKSSTEMMIGE 16
SEKSDOBLETE 16
SEKSJONERTE 16
SEKSUALISME 16
SEKSTIÅRIGE 16
SEKSKANTHOL 16
SEKSDOBLEDE 16
SEKSTISJETTE 16
SEKSJONERER 16
SEKSÅRSALDER 16
SEKSÅRINGEN 16
SEKSJONERES 16
SEKSTENÅRIG 16
SEKSÅRSALDRE 16
SEKSUALAKTA 16
SEKSTIÅRING 16
SEKSÅRINGER 16
SEKSUALISERE 16
SEKSÆRING 16
SEKSTITREDJE 16
SEKSUALISERT 16
SEKSTIMERSDAG 16
SEKSTISJU 16
SEKSSTEMMIG 15
SEKSTENMETERE 15
SEKSUALAKT 15
SEKSTIMETEREN 15
SEKSÅRSDAG 15
SEKSBEINENE 15
SEKSTIMETERNE 15
SEKSDOBLES 15
SEKSETASJES 15
SEKSJONENE 15
SEKSTIÅRENE 15
SEKSDOBLER 15
SEKSUALITET 15
SEKSDOBLET 15
SEKSUALISER 15
SEKSJONALE 15
SEKSJONERT 15
SEKSJONALT 15
SEKSJONERE 15
SEKSTIÅRIG 15
SEKSJONAL 14
SEKSDOBLE 14
SEKSTIENDEDEL 14
SEKSÅRING 14
SEKSDOBLA 14
SEKSÅRIGE 14
SEKSJONER 14
SEKSAGESIMA 14
SEKSBENENE 14
SEKSTIÅTTE 14
SEKSBEINET 14
SEKSTURENE 14
SEKSTIÅRET 14
SEKSBEINTE 14
SEKSTIFEMTE 14
SEKSTENÅRS 14
SEKSTENMETER 14
SEKSTITALLENE 14
SEKSTENDELENE 14
SEKSTIMETERE 14
SEKSJONEN 14
SEKSAGONENE 14
SEKSBENET 13
SEKSTIÅRS 13
SEKSÅRIG 13
SEKSUELLE 13
SEKSTIÅRA 13
SEKSMETEREN 13
SEKSBEINT 13
SEKSDOBL 13
SEKSAGONEN 13
SEKSKANTENE 13
SEKSTUREN 13
SEKSAGONER 13
SEKSTINIENDE 13
SEKSKANTEDE 13
SEKSMETERNE 13
SEKSTENDELEN 13
SEKSKANTETE 13
SEKSSIFREDE 13
SEKSTITALLET 13
SEKSBEINA 13
SEKSTIDELENE 13
SEKSTIMETER 13
SEKSBINDS 13
SEKSTURER 13
SEKSBENTE 13
SEKSSIFRETE 13
SEKSLINGENE 13
SEKSTENDELER 13
SEKSTANTENE 12
SEKSTIANDRE 12
SEKSLINGEN 12
SEKSKANTET 12
SEKSLINGER 12
SEKSARMETE 12
SEKSBENA 12
SEKSTIFIRE 12
SEKSUELL 12
SEKSBEIN 12
SEKSTOLENE 12
SEKSKANTEN 12
SEKSTIDELEN 12
SEKSMETERS 12
SEKSBENT 12
SEKSTIFEM 12
SEKSSIFRET 12
SEKSSTEMTE 12
SEKSTISEKS 12
SEKSTITALLA 12
SEKSTETTENE 12
SEKSTALLENE 12
SEKSTIÅR 12
SEKSTIDELER 12
SEKSTITALLS 12
SEKSUELT 12
SEKSKANTER 12
SEKSMETERE 12
SEKSARMEDE 12
SEKSJON 12
SEKSSIFRA 11
SEKSAGON 11
SEKSTOLEN 11
SEKSTOLER 11
SEKSSTEMT 11
SEKSMETER 11
SEKSMANNS 11
SEKSBEN 11
SEKSTUR 11
SEKSARMET 11
SEKSTETTEN 11
SEKSKANTA 11
SEKSFELTS 11
SEKSÅRS 11
SEKSTANTEN 11
SEKSTIENDE 11
SEKSRADETE 11
SEKSTETTER 11
SEKSTALLET 11
SEKSDELENE 11
SEKSTOMS 11
SEKSTANTER 11
SEKSRADEDE 11
SEKSERTENE 11
SEKSTIDELS 11
SEKSTITALL 11
SEKSTENDEL 11
SEKSTONNS 11
SEKSARMA 10
SEKSTITO 10
SEKSKANT 10
SEKSLING 10
SEKSTIDEL 10
SEKSTIDEN 10
SEKSTENDE 10
SEKSDELER 10
SEKSRADET 10
SEKSERTER 10
SEKSERTEN 10
SEKSTALLA 10
SEKSDELEN 10
SEKSDELTE 10
SEKSTITRE 10
SEKSDELS 9
SEKSTOL 9
SEKSDELT 9
SEKSAENE 9
SEKSTIDA 9
SEKSRADA 9
SEKSTINI 9
SEKSTIEN 9
SEKSTENE 9
SEKSERNE 9
SEKSTETT 9
SEKSTANT 9
SEKSTALL 9
SEKSEREN 9
SEKSAER 8
SEKSERE 8
SEKSTEN 8
SEKSAEN 8
SEKSTER 8
SEKSERT 8
SEKSDEL 8
SEKSTI 7
SEKSER 7
SEKST 6
SEKSA 6

Ord som slutter med SEKS

OrdPoeng
KLØVERSEKS 19
HJERTERSEKS 17
TJUESEKS 15
SYTTISEKS 15
FØRTISEKS 15
RUTERSEKS 13
ÅTTISEKS 12
SPARSEKS 12
FEMTISEKS 12
SEKSTISEKS 12
TRETTISEKS 11
NITTISEKS 10

Lignende ord av SEKS

Anagram av SEKS

For mer informasjon om ordet SEKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok