SEN i Scrabble - ordspill.com

SEN i Scrabble

SEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til SEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på SEN

OrdPoeng
SENGESCENE 20
SENGEHYGGA 20
SENGETØYA 19
SENKEKJØL 18
SENDEBØLGE 18
SENNEPSFRØ 18
SENGETØY 18
SENGKLÆRNE 17
SENGETEPPE 17
SENFØLGENE 16
SENGERØKER 16
SENGEBUNN 16
SENHØSTENE 16
SENGEKLÆR 16
SENTRALFYR 16
SENGEVARME 15
SENHØSTER 15
SENSJEKKER 15
SENFØLGER 15
SENFØLGEN 15
SENIORSJEF 15
SENKVERKER 15
SENEVEVET 15
SENDEBUDA 15
SENBÆRE 15
SENBÆRT 15
SENBAROKK 15
SENHØSTES 15
SENHØSTEN 15
SENGKLÆR 15
SENFØLGA 14
SENGEBENK 14
SENGEPOST 14
SENEVEVA 14
SENFØLGE 14
SENDEBUD 14
SENGEBOTN 14
SENKVERKA 14
SENKEVERK 14
SENBÆR 14
SENABORTER 14
SENGEBEINA 14
SENGEPLASS 14
SENTRALRÅD 13
SENDEGAVE 13
SENGEBEIN 13
SENHØST 13
SENSASJON 13
SENTERHALF 13
SENSJEKK 13
SENEVEV 13
SENKVERK 13
SENSURERER 13
SENGEHALM 13
SENGOTIKK 13
SENDEGAVA 13
SENTRUMET 13
SENSURERTE 13
SENSURERT 12
SENSITIVT 12
SENGOTISK 12
SENGEHEST 12
SENKBARE 12
SENDEPLAN 12
SENTRALUR 12
SENSIBELT 12
SENVINTER 12
SENSOMMER 12
SENSITIVE 12
SENKBART 12
SENSUELLE 12
SENABORT 12
SENGKAMRE 12
SENSURERE 12
SENGKAMRA 12
SENVINTRE 12
SENSOMRENE 12
SENKNINGER 12
SENNEPENE 12
SENSURENE 12
SENKKASSER 12
SENORITOER 12
SENKEKASSA 12
SENOGRAFI 12
SENSOMRER 11
SENSITIV 11
SENKBAR 11
SENSUREN 11
SENANTIKK 11
SENIORLAG 11
SENSIBLE 11
SENGEKOS 11
SENSUELL 11
SENESTERKE 11
SENNEPER 11
SENKINGER 11
SENNEPEN 11
SENTRISMEN 11
SENDETIMEN 11
SENFERDIG 11
SENGEKANT 11
SENKKASSA 11
SENTRINGEN 11
SENDEDAGEN 11
SENGESETTA 11
SENGETALLA 11
SENEHINNA 11
SENSORISK 11
SENDEGODS 11
SENOGRAF 11
SENEVANT 11
SENSUELT 11
SENSURER 11
SENSIBEL 11
SENGEROM 11
SENKINGEN 11
SENKNINGA 11
SENKKASSE 11
SENTRUM 11
SENEHINNE 11
SENATOREN 10
SENDINGEN 10
SENNEGRAS 10
SENORAENE 10
SENTRALENE 10
SENTENSENE 10
SENGETIDA 10
SENGELEIE 10
SENATORER 10
SENTIMENT 10
SENDEFERD 10
SENARIOET 10
SENDELAGA 10
SENTRISKE 10
SENGEENDE 10
SENDEDATO 10
SENDETIDEN 10
SENDEMENN 10
SENGETALL 10
SENDETIME 10
SENSORENE 10
SENARIOER 10
SENORITO 10
SENTRINGA 10
SENDINGER 10
SENDEMANN 10
SENTRISME 10
SENKINGA 10
SENESTERK 10
SENIORATA 10
SENSKADER 10
SENGELEIA 10
SENTENKTE 10
SENSOMRE 10
SENIORENE 10
SENGESETT 10
SENSKADEN 10
SENKNING 10
SENTENSER 9
SENERIENE 9
SENTENSEN 9
SENDETIDA 9
SENTRERES 9
SENDESTED 9
SENILITET 9
SENDERDEL 9
SENTRALEN 9
SENTRALER 9
SENDEDAG 9
SENTRERER 9
SENORENE 9
SENTENKT 9
SENSORER 9
SENKING 9
SENSKADE 9
SENORAEN 9
SENIORAT 9
SENTRISK 9
SENARIOA 9
SENDELAG 9
SENORITA 9
SENIORER 9
SENTRING 9
SENORAER 9
SENSOREN 9
SENDINGA 9
SENTRENDE 9
SENTRAENE 9
SENGETID 9
SENTRERTE 9
SENSUR 9
SENNEP 9
SENKENDE 9
SENIOREN 9
SENGENE 8
SENDING 8
SENNAENE 8
SENKEDE 8
SENATOR 8
SENERIER 8
SENORER 8
SENISKE 8
SENARIO 8
SENOREN 8
SENDENDE 8
SENKETE 8
SENNESTE 8
SENTRALT 8
SENTREDE 8
SENDEREN 8
SENTERNE 8
SENTRERE 8
SENERIET 8
SENDETID 8
SENTRERT 8
SENATENE 8
SENTEREN 8
SENITENE 8
SENTRALE 8
SENDERNE 8
SENTRETE 8
SENTRENE 8
SENTERET 8
SENKER 7
SENGER 7
SENORA 7
SENSOR 7
SENGEN 7
SENIOR 7
SENKET 7
SENKES 7
SENISK 7
SENTRET 7
SENTERE 7
SENATET 7
SENTRES 7
SENNAEN 7
SENERIA 7
SENITET 7
SENATER 7
SENESTE 7
SENTENS 7
SENTRER 7
SENNAER 7
SENTRAL 7
SENDERE 7
SENGA 6
SENDER 6
SENKE 6
SENOR 6
SENETE 6
SENKA 6
SENERE 6
SENTER 6
SENILE 6
SENEST 6
SENTRA 6
SENERI 6
SENILT 6
SENTRE 6
SENENE 6
SENATA 6
SENDTE 6
SENDES 6
SENITA 6
SENAT 5
SENK 5
SENG 5
SENTR 5
SENDT 5
SENNA 5
SENIT 5
SENEN 5
SENIL 5
SENET 5
SENDE 5
SENER 5
SENT 4
SEND 4
SENN 4
SENA 4
SENE 4

Ord som slutter med SEN

OrdPoeng
YAWSEN 18
BØYSEN 18
FØYSEN 16
RØYSEN 15
CISSEN 15
CESSEN 15
UFYSEN 15
TØYSEN 15
FJØSEN 14
GJØSEN 14
RYBSEN 14
CASEN 14
BYSSEN 14
PØLSEN 13
BUKSEN 13
HYLSEN 13
MYOSEN 13
JUKSEN 13
BØSSEN 13
PYSEN 13
PLØSEN 13
UVESEN 12
HUFSEN 12
SEN 12
KLYSEN 12
BUSSEN 12
PAUSEN 12
BLUSEN 12
PUSSEN 12
BLÅSEN 12
BRUSEN 12
USUSEN 12
JAPSEN 12
JUNSEN 12
HYSEN 12
UPASEN 12
PAPSEN 12
MYSEN 11
JUSEN 11
PUSEN 11
HAUSEN 11
KYSEN 11
FUKSEN 11
DYSSEN 11
FYSEN 11
BUSEN 11
RYSSEN 11
BOMSEN 11
VOKSEN 11
KNØSEN 11
FRØSEN 11
SEN 11
MOPSEN 11
NYSSEN 11
NYSEN 10
DYSEN 10
KAUSEN 10
KAPSEN 10
UKASEN 10
KRÅSEN 10
KJESEN 10
LYSEN 10
BOSSEN 10
POLSEN 10
GIPSEN 10
JAMSEN 10
KURSEN 10
DUKSEN 10
LØSSEN 10
GAUSEN 10
FLÅSEN 10
SLØSEN 10
DRØSEN 10
RUFSEN 10
MUSSEN 10
ØKSEN 10
HOMSEN 10
JAFSEN 10
KVASEN 10
BAKSEN 10
PAKSEN 10
TUFSEN 10
PORSEN 10
KUSSEN 10
KULSEN 10
VOSSEN 10
VIMSEN 10
SPASEN 9
RAUSEN 9
VASSEN 9
RIPSEN 9
UFSEN 9
SEN 9
TRUSEN 9
BRASEN 9
IBISEN 9
VITSEN 9
RUSSEN 9
RAPSEN 9
HEMSEN 9
TUSSEN 9
PILSEN 9
RUNSEN 9
ANUSEN 9
AVISEN 9
KOKSEN 9
RÅASEN 9
BRISEN 9
POSEN 9
SEN 9
SEN 9
FUSEN 9
ÆSEN 9
SEN 9
JENSEN 9
SPISEN 9
PASSEN 9
MUSEN 9
KOMSEN 9
KUSEN 9
SAUSEN 9
PINSEN 9
SEN 9
PEISEN 9
SEN 9
DRÅSEN 9
JASSEN 9
HAMSEN 9
DRUSEN 9
VISSEN 9
BASSEN 9
VALSEN 9
TAUSEN 9
KAKSEN 8
GLOSEN 8
KIKSEN 8
MONSEN 8
HEISEN 8
GEMSEN 8
HOSEN 8
SKOSEN 8
HERSEN 8
HETSEN 8
HIRSEN 8
VISEN 8
KAMSEN 8
HILSEN 8
VASEN 8
DUSEN 8
HALSEN 8
KOSSEN 8
HELSEN 8
LUSEN 8
ØSEN 8
VESEN 8
FOSSEN 8
UNSEN 8
FORSEN 8
SEN 8
MORSEN 8
AUSEN 8
KOLSEN 8
SEN 8
TOMSEN 8
ÅSSEN 8
FAKSEN 8
SUSEN 8
BASEN 8
BISEN 8
PESEN 8
SEN 8
TUSEN 8
RUSEN 8
USSEN 8
KRISEN 7
GISSEN 7
FISSEN 7
FANSEN 7
MISSEN 7
OKSEN 7
TAKSEN 7
FRASEN 7
RAMSEN 7
OFSEN 7
FOSEN 7
LAKSEN 7
HASEN 7
OMSEN 7
GRISEN 7
KNISEN 7
MENSEN 7
FARSEN 7
SOSSEN 7
MESSEN 7
TOSSEN 7
RIKSEN 7
DROSEN 7
LEKSEN 7
KARSEN 7
FRISEN 7
KLASEN 7
FLISEN 7
REFSEN 7
ÅSEN 7
FALSEN 7
KRESEN 7
FESSEN 7
EROSEN 7
KASSEN 7
LEFSEN 7
DAKSEN 7
KOSEN 7
ETOSEN 7
HESEN 7
MAISEN 7
NORSEN 7
FLESEN 7
MOSEN 7
TAFSEN 7
FRESEN 7
ROSEN 6
FESEN 6
SESSEN 6
AIDSEN 6
TERSEN 6
KASEN 6
MISEN 6
SATSEN 6
LATSEN 6
LARSEN 6
OASEN 6
DOSEN 6
SIRSEN 6
AKSEN 6
GASEN 6
MASEN 6
KISEN 6
TASSEN 6
MESEN 6
NISSEN 6
SANSEN 6
TRISEN 6
TRASEN 6
DEISEN 6
DASSEN 6
ERTSEN 6
IRISEN 6
DANSEN 6
DIESEN 6
FISEN 6
SITSEN 6
LINSEN 6
ANISEN 6
DESSEN 6
SLISEN 6
SARSEN 6
DISSEN 6
REISEN 6
LENSEN 6
NIESEN 6
LOSEN 6
NOSEN 6
TISSEN 6
FASEN 6
STASEN 6
LISSEN 6
ARSEN 5
ASSEN 5
OSEN 5
RISEN 5
TESEN 5
RASEN 5
ISSEN 5
ESSEN 5
TASEN 5
LASEN 5
NISEN 5
DISEN 5
NESEN 5
ANSEN 5
LISEN 5
ISEN 4
ASEN 4

Lignende ord av SEN

Anagram av SEN

For mer informasjon om ordet SEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok