SEN i Scrabble - ordspill.com

SEN i Scrabble

SEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til SEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på SEN

OrdPoeng
SENGETØYET 20
SENGETØYA 19
SENGEVÆTER 19
SENGETØY 18
SENKEKJØL 18
SENNEPSGUL 17
SENGETEPPA 17
SENGEKLÆR 16
SENGEBUNN 16
SENEVEVENE 16
SENDEBUDET 16
SENHØSTENE 16
SENHØSTEN 15
SENBAROKK 15
SENEVEVET 15
SENBÆRT 15
SENHØSTES 15
SENBÆRE 15
SENDEBUDA 15
SENFØLGER 15
SENFØLGEN 15
SENGKLÆR 15
SENHØSTER 15
SENGELAMPE 15
SENGEPOST 14
SENGEBENK 14
SENFØLGA 14
SENEVEVA 14
SENKEVERK 14
SENDEGAVEN 14
SENDEBUD 14
SENFØLGE 14
SENKVERKA 14
SENBÆR 14
SENTERVING 14
SENABORTEN 14
SENGESTOKK 14
SENGEBOTN 14
SENSASJON 13
SENDEGAVE 13
SENSJEKK 13
SENTRALRÅD 13
SENKVERK 13
SENGOTIKK 13
SENDEGAVA 13
SENHØST 13
SENGEHALM 13
SENEVEV 13
SENGEBEIN 13
SENGEKAMRE 13
SENGEKOSEN 13
SENTRUMET 13
SENSURERT 12
SENTRALUR 12
SENSITIVT 12
SENGKAMRA 12
SENGKAMRE 12
SENSOMMER 12
SENGOTISK 12
SENSUELLE 12
SENKBARE 12
SENGEHEST 12
SENKBART 12
SENSITIVE 12
SENVINTER 12
SENSURENE 12
SENABORT 12
SENOGRAFI 12
SENVINTRE 12
SENIORLAGA 12
SENKEKASSA 12
SENKNINGEN 12
SENNEPENE 12
SENSIBELT 12
SENDEPLAN 12
SENKINGENE 12
SENSURERE 12
SENDEGODSA 12
SENKINGEN 11
SENGEENDER 11
SENEVANT 11
SENGEKANT 11
SENKKASSE 11
SENNEPEN 11
SENGEROM 11
SENKNINGA 11
SENKBAR 11
SENSIBEL 11
SENSUELT 11
SENSIBLE 11
SENIORLAG 11
SENKKASSA 11
SENSURER 11
SENTRISMEN 11
SENEHINNA 11
SENEHINNE 11
SENDEGODS 11
SENKINGER 11
SENDEDAGER 11
SENORITAEN 11
SENARIOENE 11
SENGETIDER 11
SENDEFLATA 11
SENDELAGET 11
SENFERDIG 11
SENSOMRER 11
SENDEFERDA 11
SENNEPER 11
SENANTIKK 11
SENOGRAF 11
SENSITIV 11
SENSUELL 11
SENTIMENTA 11
SENSORISK 11
SENSUREN 11
SENIORATET 11
SENGEKOS 11
SENTRUM 11
SENGEENDE 10
SENDEFERD 10
SENARIOER 10
SENGELEIA 10
SENTRISME 10
SENDINGER 10
SENTRINGA 10
SENNEGRAS 10
SENTRALIST 10
SENSOMRE 10
SENSKADER 10
SENESTERK 10
SENSORENE 10
SENGELEIE 10
SENIORENE 10
SENGETALL 10
SENDEDATO 10
SENTIMENT 10
SENTRALENE 10
SENATOREN 10
SENDETIME 10
SENGESETT 10
SENNESTEER 10
SENDINGEN 10
SENGETIDA 10
SENIORATA 10
SENTENSENE 10
SENTRISKE 10
SENORAENE 10
SENSKADEN 10
SENDELAGA 10
SENKNING 10
SENDEMENN 10
SENKINGA 10
SENDEMANN 10
SENORITO 10
SENATORER 10
SENARIOET 10
SENTENKTE 10
SENDETIDER 10
SENTRERTE 9
SENDESTED 9
SENDETIDA 9
SENTRALEN 9
SENTRENDE 9
SENNEP 9
SENTENSER 9
SENERIENE 9
SENTRERER 9
SENSORER 9
SENTRAENE 9
SENILITET 9
SENIOREN 9
SENORAEN 9
SENSKADE 9
SENKING 9
SENORENE 9
SENTRISK 9
SENDEDAG 9
SENTENKT 9
SENIORAT 9
SENTRALER 9
SENORITA 9
SENDERDEL 9
SENDINGA 9
SENIORER 9
SENGETID 9
SENARIOA 9
SENORAER 9
SENTRERES 9
SENSOREN 9
SENKENDE 9
SENTENSEN 9
SENDELAG 9
SENSUR 9
SENTRING 9
SENTRERE 8
SENKETE 8
SENDETID 8
SENOREN 8
SENDING 8
SENGENE 8
SENDERNE 8
SENISKE 8
SENORER 8
SENARIO 8
SENATOR 8
SENTERET 8
SENTERNE 8
SENTRERT 8
SENTREDE 8
SENATENE 8
SENTRENE 8
SENTEREN 8
SENTRALE 8
SENERIET 8
SENTRETE 8
SENDENDE 8
SENERIER 8
SENITENE 8
SENKEDE 8
SENNESTE 8
SENTRALT 8
SENNAENE 8
SENDEREN 8
SENKER 7
SENGER 7
SENGEN 7
SENKES 7
SENIOR 7
SENSOR 7
SENESTE 7
SENTRET 7
SENKET 7
SENNAER 7
SENDERE 7
SENORA 7
SENTRES 7
SENTENS 7
SENTRER 7
SENTERE 7
SENATET 7
SENTRAL 7
SENITET 7
SENATER 7
SENNAEN 7
SENERIA 7
SENISK 7
SENOR 6
SENTRA 6
SENGA 6
SENDTE 6
SENKA 6
SENKE 6
SENENE 6
SENITA 6
SENTER 6
SENETE 6
SENILE 6
SENTRE 6
SENERE 6
SENILT 6
SENDER 6
SENDES 6
SENEST 6
SENERI 6
SENATA 6
SENK 5
SENET 5
SENTR 5
SENDE 5
SENG 5
SENER 5
SENDT 5
SENAT 5
SENIT 5
SENNA 5
SENIL 5
SENEN 5
SENA 4
SENN 4
SENE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som slutter med SEN

OrdPoeng
YAWSEN 18
BØYSEN 18
FØYSEN 16
GØYSEN 16
CISSEN 15
UFYSEN 15
RØYSEN 15
CESSEN 15
TØYSEN 15
CASEN 14
GJØSEN 14
FJØSEN 14
PØLSEN 13
MYOSEN 13
JUKSEN 13
HYLSEN 13
BØRSEN 13
PLØSEN 13
BUMSEN 13
PYSEN 13
BUKSEN 13
BØSSEN 13
UVESEN 12
HYSEN 12
JUNSEN 12
USUSEN 12
BUSSEN 12
KLYSEN 12
SEN 12
JAPSEN 12
BLÅSEN 12
PAPSEN 12
PRÅSEN 12
BRUSEN 12
PULSEN 12
JUSSEN 12
BLUSEN 12
HUFSEN 12
UPASEN 12
FRYSEN 12
JUSEN 11
VOKSEN 11
BOMSEN 11
KYSEN 11
PUSEN 11
HAUSEN 11
BUSEN 11
FUKSEN 11
FRØSEN 11
NYISEN 11
NYSSEN 11
MYSEN 11
MOPSEN 11
RYSSEN 11
BOKSEN 11
SEN 11
DYSSEN 11
KNØSEN 11
FYSEN 11
DUFSEN 10
MUSSEN 10
SLØSEN 10
FLÅSEN 10
FUSSEN 10
GIPSEN 10
RUFSEN 10
GRUSEN 10
HOMSEN 10
VIMSEN 10
DRØSEN 10
KJESEN 10
VOSSEN 10
UKASEN 10
KUSSEN 10
KVASEN 10
JAFSEN 10
KURSEN 10
GAUSEN 10
KRÅSEN 10
POLSEN 10
KAUSEN 10
KAPSEN 10
TUFSEN 10
KULSEN 10
LØSSEN 10
BIKSEN 10
KNÅSEN 10
LYSEN 10
ØKSEN 10
NYSEN 10
DYSEN 10
LAPSEN 9
PEISEN 9
FUSEN 9
ANUSEN 9
VITSEN 9
KUSEN 9
HEMSEN 9
BASSEN 9
SEN 9
SEN 9
ÆSEN 9
PERSEN 9
PILSEN 9
NIPSEN 9
SAUSEN 9
PINSEN 9
JASSEN 9
SEN 9
SEN 9
SEN 9
BRASEN 9
SNUSEN 9
KOKSEN 9
AVISEN 9
POSEN 9
VISSEN 9
JENSEN 9
PENSEN 9
UFSEN 9
SPISEN 9
TAUSEN 9
PASSEN 9
RÅASEN 9
HAMSEN 9
SUSSEN 9
BLESEN 9
DRÅSEN 9
RAPSEN 9
PELSEN 9
MOMSEN 9
RAUSEN 9
DRUSEN 9
MUSEN 9
SEN 9
TRUSEN 9
KOMSEN 9
RUNSEN 9
PRISEN 9
BRISEN 9
SPASEN 9
SUSEN 8
BASEN 8
KOSSEN 8
HETSEN 8
VESEN 8
SEN 8
HERSEN 8
SEN 8
MIKSEN 8
GLOSEN 8
VISEN 8
VASEN 8
LUSEN 8
HELSEN 8
HILSEN 8
PESEN 8
BISEN 8
TUSEN 8
KAMSEN 8
ØSEN 8
TOMSEN 8
GEMSEN 8
RUSEN 8
HEISEN 8
AUSEN 8
ÅSSEN 8
KOLSEN 8
DUSEN 8
KAKSEN 8
SKOSEN 8
HOSEN 8
MORSEN 8
SEN 8
KIKSEN 8
UNSEN 8
HIRSEN 8
HALSEN 8
USSEN 8
GRISEN 7
ROSSEN 7
KNISEN 7
ETOSEN 7
REMSEN 7
HASEN 7
FRISEN 7
ROTSEN 7
LAKSEN 7
OMSEN 7
GASSEN 7
FARSEN 7
FISSEN 7
OKSEN 7
DAKSEN 7
MASSEN 7
NORSEN 7
LIKSEN 7
GISSEN 7
FESSEN 7
MEISEN 7
KLASEN 7
FOSEN 7
KRESEN 7
HESEN 7
ODDSEN 7
FALSEN 7
MESSEN 7
TOSSEN 7
RIKSEN 7
MOSEN 7
LEFSEN 7
TAFSEN 7
MENSEN 7
FRASEN 7
EROSEN 7
KARSEN 7
SAKSEN 7
DROSEN 7
KRISEN 7
KOSEN 7
RAMSEN 7
FANSEN 7
FLESEN 7
OFSEN 7
ÅSEN 7
MISEN 6
NISSEN 6
KISEN 6
SITSEN 6
MASEN 6
LENSEN 6
FISEN 6
SESSEN 6
LATSEN 6
SATSEN 6
LOSEN 6
DOSEN 6
FASEN 6
SIRSEN 6
KASEN 6
AKSEN 6
GASEN 6
DISSEN 6
LANSEN 6
STASEN 6
TERSEN 6
ANISEN 6
SLISEN 6
TASSEN 6
MESEN 6
OASEN 6
TARSEN 6
ERTSEN 6
NIESEN 6
DEISEN 6
LINSEN 6
TRISEN 6
DASSEN 6
TRASEN 6
DIESEN 6
REISEN 6
FESEN 6
DESSEN 6
AIDSEN 6
ROSEN 6
LARSEN 6
NOSEN 6
RENSEN 6
OSEN 5
ISSEN 5
TESEN 5
NESEN 5
TASEN 5
RISEN 5
LASEN 5
NISEN 5
LISEN 5
ANSEN 5
DISEN 5
RASEN 5
ARSEN 5
ESSEN 5
ASSEN 5
ASEN 4
ISEN 4

Lignende ord av SEN

Anagram av SEN

For mer informasjon om ordet SEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok