SEN i Scrabble - ordspill.com

SEN i Scrabble

SEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til SEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på SEN

OrdPoeng
SENGETØYA 19
SENGETØY 18
SENKEKJØL 18
SENNEPSFRØ 18
SENDEBØLGA 18
SENGETEPPE 17
SENGKLÆRNE 17
SENGEKLÆR 16
SENTRALFYR 16
SENDEBUDET 16
SENHØSTENE 16
SENGEBUNN 16
SENBÆRT 15
SENGELAMPE 15
SENFØLGER 15
SENKVERKER 15
SENEVEVET 15
SENGEVARME 15
SENBÆRE 15
SENFØLGEN 15
SENHØSTEN 15
SENSJEKKER 15
SENHØSTER 15
SENHØSTES 15
SENDEBUDA 15
SENGKLÆR 15
SENBAROKK 15
SENKVERKA 14
SENFØLGA 14
SENGEBENK 14
SENDEBUD 14
SENGESTOKK 14
SENGEPOST 14
SENKEVERK 14
SENDEGAVEN 14
SENBÆR 14
SENFØLGE 14
SENGEBOTN 14
SENEVEVA 14
SENSASJON 13
SENGOTIKK 13
SENHØST 13
SENSJEKK 13
SENGEHALM 13
SENEVEV 13
SENKVERK 13
SENDEGAVA 13
SENDEGAVE 13
SENTRALRÅD 13
SENTERHALF 13
SENGEBEIN 13
SENSURERER 13
SENGEKOSEN 13
SENSURERTE 13
SENTRUMET 13
SENORITOER 12
SENGOTISK 12
SENSOMRENE 12
SENSUELLE 12
SENSOMMER 12
SENVINTER 12
SENGKAMRA 12
SENKBARE 12
SENKKASSER 12
SENTRALUR 12
SENKBART 12
SENGEHEST 12
SENDREKTIG 12
SENABORT 12
SENGKAMRE 12
SENSURERT 12
SENSIBELT 12
SENSITIVE 12
SENKEKASSA 12
SENOGRAFI 12
SENDEGODSA 12
SENSURERE 12
SENNEPENE 12
SENSITIVT 12
SENSURENE 12
SENDEPLAN 12
SENVINTRE 12
SENKINGER 11
SENIORLAG 11
SENDEFLATE 11
SENATORENE 11
SENDEGODS 11
SENSIBEL 11
SENNEPEN 11
SENSORISK 11
SENGETALLA 11
SENSUREN 11
SENSUELT 11
SENGEKANT 11
SENGEROM 11
SENEVANT 11
SENSIBLE 11
SENFERDIG 11
SENSOMRER 11
SENTRINGEN 11
SENSITIV 11
SENEHINNA 11
SENANTIKK 11
SENDEFERDA 11
SENKBAR 11
SENKINGEN 11
SENTIMENTA 11
SENTRUM 11
SENGEENDER 11
SENKNINGA 11
SENOGRAF 11
SENKKASSA 11
SENEHINNE 11
SENSUELL 11
SENTRISMEN 11
SENNEPER 11
SENSURER 11
SENKKASSE 11
SENGEKOS 11
SENDEMENN 10
SENDEDATO 10
SENGESETT 10
SENSOMRE 10
SENDETIME 10
SENGELEIE 10
SENIORATA 10
SENDELEDER 10
SENDINGEN 10
SENDEMANN 10
SENTENSENE 10
SENTRALENE 10
SENTRALIST 10
SENGETALL 10
SENSORENE 10
SENATOREN 10
SENTRINGA 10
SENSKADER 10
SENTRISME 10
SENGELEIA 10
SENDEFERD 10
SENTIMENT 10
SENDINGER 10
SENTRISKE 10
SENATORER 10
SENARIOER 10
SENDELAGA 10
SENSKADEN 10
SENORAENE 10
SENNEGRAS 10
SENTENKTE 10
SENKNING 10
SENKINGA 10
SENARIOET 10
SENORITO 10
SENGETIDA 10
SENIORENE 10
SENGEENDE 10
SENESTERK 10
SENILITET 9
SENTRERTE 9
SENTRERER 9
SENDETIDA 9
SENTENSER 9
SENTRALER 9
SENTRERES 9
SENTRALEN 9
SENTENSEN 9
SENERIENE 9
SENGETID 9
SENDESTED 9
SENKING 9
SENTRISK 9
SENDELAG 9
SENSKADE 9
SENORAEN 9
SENTENKT 9
SENDEDAG 9
SENIOREN 9
SENIORER 9
SENORENE 9
SENDINGA 9
SENIORAT 9
SENNEP 9
SENTRENDE 9
SENSUR 9
SENORITA 9
SENSORER 9
SENTRAENE 9
SENORAER 9
SENTRING 9
SENDERDEL 9
SENSOREN 9
SENKENDE 9
SENARIOA 9
SENERIET 8
SENKEDE 8
SENTERNE 8
SENOREN 8
SENDING 8
SENKETE 8
SENARIO 8
SENATOR 8
SENITENE 8
SENNAENE 8
SENORER 8
SENISKE 8
SENGENE 8
SENTRALE 8
SENTRERT 8
SENDETID 8
SENTRERE 8
SENTRETE 8
SENDENDE 8
SENERIER 8
SENTRENE 8
SENTEREN 8
SENTRALT 8
SENATENE 8
SENNESTE 8
SENDEREN 8
SENDERNE 8
SENTERET 8
SENTREDE 8
SENKES 7
SENKET 7
SENSOR 7
SENORA 7
SENGER 7
SENISK 7
SENIOR 7
SENGEN 7
SENKER 7
SENTRET 7
SENTERE 7
SENITET 7
SENTRES 7
SENTENS 7
SENNAEN 7
SENESTE 7
SENTRER 7
SENNAER 7
SENATET 7
SENTRAL 7
SENDERE 7
SENERIA 7
SENATER 7
SENOR 6
SENKE 6
SENGA 6
SENDTE 6
SENKA 6
SENTER 6
SENENE 6
SENETE 6
SENDES 6
SENATA 6
SENERI 6
SENILE 6
SENEST 6
SENITA 6
SENDER 6
SENERE 6
SENILT 6
SENTRE 6
SENTRA 6
SENDE 5
SENK 5
SENG 5
SENET 5
SENTR 5
SENER 5
SENDT 5
SENIT 5
SENNA 5
SENAT 5
SENIL 5
SENEN 5
SENE 4
SEND 4
SENA 4
SENN 4
SENT 4

Ord som slutter med SEN

OrdPoeng
BØYSEN 18
YAWSEN 18
GØYSEN 16
FØYSEN 16
TØYSEN 15
UFYSEN 15
CESSEN 15
CISSEN 15
BYSSEN 14
RYBSEN 14
FJØSEN 14
CASEN 14
PYSEN 13
PLØSEN 13
MYOSEN 13
PØLSEN 13
JUKSEN 13
BUKSEN 13
HYSEN 12
USUSEN 12
PAPSEN 12
HUFSEN 12
FRYSEN 12
PAUSEN 12
JAPSEN 12
JUNSEN 12
UPASEN 12
BLUSEN 12
BRUSEN 12
SEN 12
BLÅSEN 12
PUSSEN 12
BUSSEN 12
UVESEN 12
VOKSEN 11
BOMSEN 11
PUSEN 11
FRØSEN 11
HAUSEN 11
JUSEN 11
NYISEN 11
KNØSEN 11
NYSSEN 11
GUFSEN 11
MOPSEN 11
KYSEN 11
SEN 11
FUKSEN 11
BUSEN 11
KJOSEN 11
MYSEN 11
FYSEN 11
DYSSEN 11
GIPSEN 10
ØKSEN 10
GRUSEN 10
POLSEN 10
BIKSEN 10
BOSSEN 10
KULSEN 10
PAKSEN 10
LØSSEN 10
JAMSEN 10
FUSSEN 10
LYSEN 10
KJESEN 10
UKASEN 10
KRÅSEN 10
KURSEN 10
KNÅSEN 10
DUFSEN 10
BAKSEN 10
RUFSEN 10
KVASEN 10
KUSSEN 10
VIMSEN 10
TUFSEN 10
GAUSEN 10
PORSEN 10
KAPSEN 10
DUKSEN 10
NYSEN 10
KAUSEN 10
DYSEN 10
DRØSEN 10
VOSSEN 10
SLØSEN 10
VITSEN 9
BASSEN 9
PINSEN 9
KOMSEN 9
PASSEN 9
RÅASEN 9
FUSEN 9
MUSEN 9
IBISEN 9
SEN 9
BRISEN 9
SEN 9
ANUSEN 9
BRASEN 9
KUSEN 9
SUSSEN 9
HORSEN 9
MOMSEN 9
SPASEN 9
JASSEN 9
DRUSEN 9
KOKSEN 9
LAPSEN 9
ÆSEN 9
SNUSEN 9
TAUSEN 9
SEN 9
PEISEN 9
SAUSEN 9
VISSEN 9
SLUSEN 9
RAPSEN 9
SEN 9
RUNSEN 9
SEN 9
RAUSEN 9
VASSEN 9
TUSSEN 9
HEKSEN 9
RIPSEN 9
UFSEN 9
TRUSEN 9
NIPSEN 9
HAMSEN 9
SEN 9
AVISEN 9
RUSSEN 9
POSEN 9
PILSEN 9
PELSEN 9
JENSEN 9
HETSEN 8
GEMSEN 8
HEISEN 8
KAMSEN 8
KOSSEN 8
KAKSEN 8
MORSEN 8
MIKSEN 8
SKOSEN 8
FAKSEN 8
KIKSEN 8
HIRSEN 8
DUSEN 8
HILSEN 8
SEN 8
BISEN 8
RUSEN 8
SUSEN 8
SEN 8
BASEN 8
TUSEN 8
PESEN 8
AUSEN 8
MONSEN 8
UNSEN 8
ÅSSEN 8
SEN 8
USSEN 8
LUSEN 8
VESEN 8
VISEN 8
VASEN 8
ØSEN 8
KOLSEN 8
HOSEN 8
TOMSEN 8
HELSEN 8
GLOSEN 8
HALSEN 8
LIKSEN 7
LEFSEN 7
ETOSEN 7
SOSSEN 7
DAKSEN 7
GRISEN 7
FALSEN 7
GISSEN 7
FRASEN 7
FESSEN 7
MASSEN 7
GASSEN 7
HASEN 7
MENSEN 7
RIKSEN 7
LAKSEN 7
KASSEN 7
OMSEN 7
EROSEN 7
FOSEN 7
GESSEN 7
DROSEN 7
FANSEN 7
FRISEN 7
HESEN 7
OKSEN 7
ROSSEN 7
KRESEN 7
FARSEN 7
TAKSEN 7
TAFSEN 7
SAKSEN 7
FLESEN 7
GLISEN 7
ÅSEN 7
KNISEN 7
REMSEN 7
REFSEN 7
MEISEN 7
TOSSEN 7
MESSEN 7
MOSEN 7
OFSEN 7
KLASEN 7
KARSEN 7
KOSEN 7
ODDSEN 7
LARSEN 6
OASEN 6
TERSEN 6
AKSEN 6
NISSEN 6
DIESEN 6
FISEN 6
NOSEN 6
REISEN 6
DESSEN 6
GASEN 6
AIDSEN 6
LENSEN 6
FASEN 6
SIRSEN 6
LANSEN 6
TASSEN 6
SESSEN 6
MISEN 6
DEISEN 6
NIESEN 6
FESEN 6
SANSEN 6
ROSEN 6
LOSEN 6
MESEN 6
TRISEN 6
RENSEN 6
TRASEN 6
SITSEN 6
KISEN 6
IRISEN 6
DASSEN 6
ANISEN 6
DOSEN 6
KASEN 6
SARSEN 6
SATSEN 6
MASEN 6
LATSEN 6
DANSEN 6
NISEN 5
RISEN 5
LISEN 5
LASEN 5
TASEN 5
NESEN 5
TESEN 5
DISEN 5
ANSEN 5
RASEN 5
ASSEN 5
ISSEN 5
ESSEN 5
ARSEN 5
OSEN 5
ASEN 4
ISEN 4

Lignende ord av SEN

Anagram av SEN

For mer informasjon om ordet SEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok