SEN i Scrabble - ordspill.com

SEN i Scrabble

SEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til SEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på SEN

OrdPoeng
SENGETØYA 19
SENGETØY 18
SENKEKJØL 18
SENIORNIVÅ 17
SENGEKLÆR 16
SENGEBUNN 16
SENDEBUDA 15
SENBAROKK 15
SENHØSTEN 15
SENKVERKET 15
SENIORSJEF 15
SENHØSTES 15
SENGELAMPA 15
SENKEVERKA 15
SENNESGRØT 15
SENEVEVET 15
SENFØLGEN 15
SENFØLGER 15
SENBÆRE 15
SENHØSTER 15
SENGKLÆR 15
SENBÆRT 15
SENBÆR 14
SENKVERKA 14
SENFØLGA 14
SENGEBOTN 14
SENDESKRIV 14
SENDEBUD 14
SENGEROMMA 14
SENKEVERK 14
SENFØLGE 14
SENESKJEDE 14
SENTERVING 14
SENGEPOST 14
SENEVEVA 14
SENGEBENK 14
SENDEGAVE 13
SENHØST 13
SENGEBEIN 13
SENEVEV 13
SENSASJON 13
SENSJEKK 13
SENGEHALM 13
SENSURERES 13
SENGOTISKE 13
SENSURERTE 13
SENDEGAVA 13
SENSOMMERE 13
SENGEKAMRA 13
SENOGRAFEN 13
SENDEPLATE 13
SENNESBLAD 13
SENEVANTEN 13
SENTRUMET 13
SENKVERK 13
SENGOTIKK 13
SENTRALRÅD 13
SENABORT 12
SENSURERT 12
SENSURERE 12
SENESTREKK 12
SENKBARE 12
SENVINTER 12
SENNEPENE 12
SENGKAMRA 12
SENSIBELT 12
SENTRALUR 12
SENGKAMRE 12
SENSITIVE 12
SENSUELLE 12
SENEHINNER 12
SENGOTISK 12
SENKBART 12
SENSURENE 12
SENKNINGER 12
SENSOMMER 12
SENGEHEST 12
SENOGRAFI 12
SENSITIVT 12
SENVINTRE 12
SENDEPLAN 12
SENKEKASSE 12
SENGEKOS 11
SENKINGEN 11
SENNEPEN 11
SENARIOENE 11
SENSIBLE 11
SENKNINGA 11
SENSUREN 11
SENSITIV 11
SENSUELL 11
SENNEPER 11
SENEHINNE 11
SENKKASSE 11
SENSORISK 11
SENGEROM 11
SENOGRAF 11
SENKKASSA 11
SENEHINNA 11
SENANTIKK 11
SENDEGODS 11
SENNEGRESS 11
SENSURER 11
SENDETIMER 11
SENGELEIET 11
SENORITAER 11
SENGETALLA 11
SENKINGER 11
SENTRUM 11
SENGEKANT 11
SENFERDIG 11
SENSIBEL 11
SENDEDAGER 11
SENGETIDEN 11
SENEVANT 11
SENKBAR 11
SENSUELT 11
SENSOMRER 11
SENTIMENTA 11
SENIORLAG 11
SENTRISME 10
SENGELEIA 10
SENSKADER 10
SENIORENE 10
SENSORENE 10
SENGETALL 10
SENDEDATO 10
SENTRISKE 10
SENGEENDE 10
SENGETIDA 10
SENDELAGA 10
SENORITO 10
SENKNING 10
SENTIMENT 10
SENDETIME 10
SENKINGA 10
SENDEMANN 10
SENTRINGA 10
SENARIOET 10
SENIORATA 10
SENDINGER 10
SENARIOER 10
SENDETIDER 10
SENDEMENN 10
SENSKADEN 10
SENTRALIST 10
SENDEFERD 10
SENORAENE 10
SENSOMRE 10
SENNESTEEN 10
SENGESETT 10
SENDINGEN 10
SENNEGRAS 10
SENTENKTE 10
SENATORER 10
SENESTERK 10
SENATOREN 10
SENGELEIE 10
SENTRERES 9
SENTRALER 9
SENDETIDA 9
SENTRAENE 9
SENTENSER 9
SENERIENE 9
SENTRENDE 9
SENILITET 9
SENDERDEL 9
SENTRERTE 9
SENTRERER 9
SENDESTED 9
SENIORAT 9
SENTENSEN 9
SENSOREN 9
SENSKADE 9
SENSORER 9
SENIOREN 9
SENORENE 9
SENORITA 9
SENDINGA 9
SENTENKT 9
SENNEP 9
SENIORER 9
SENORAER 9
SENKENDE 9
SENARIOA 9
SENDEDAG 9
SENSUR 9
SENGETID 9
SENKING 9
SENTRING 9
SENTRISK 9
SENTRALEN 9
SENORAEN 9
SENDELAG 9
SENARIO 8
SENGENE 8
SENKEDE 8
SENKETE 8
SENDING 8
SENORER 8
SENTRERT 8
SENOREN 8
SENISKE 8
SENTRERE 8
SENNESTE 8
SENTERET 8
SENATOR 8
SENTRENE 8
SENNAENE 8
SENITENE 8
SENDENDE 8
SENTRETE 8
SENTREDE 8
SENERIER 8
SENTEREN 8
SENTRALE 8
SENDEREN 8
SENERIET 8
SENTRALT 8
SENATENE 8
SENDETID 8
SENTERNE 8
SENDERNE 8
SENKES 7
SENISK 7
SENGER 7
SENORA 7
SENKER 7
SENIOR 7
SENGEN 7
SENSOR 7
SENKET 7
SENITET 7
SENERIA 7
SENNAER 7
SENATER 7
SENTENS 7
SENTRES 7
SENTRET 7
SENTRER 7
SENATET 7
SENTERE 7
SENNAEN 7
SENDERE 7
SENTRAL 7
SENESTE 7
SENKA 6
SENTRA 6
SENOR 6
SENDER 6
SENDES 6
SENGA 6
SENKE 6
SENERI 6
SENEST 6
SENATA 6
SENITA 6
SENERE 6
SENILE 6
SENETE 6
SENTRE 6
SENENE 6
SENDTE 6
SENTER 6
SENILT 6
SENK 5
SENG 5
SENDT 5
SENEN 5
SENIT 5
SENNA 5
SENAT 5
SENET 5
SENTR 5
SENIL 5
SENDE 5
SENER 5
SENA 4
SENE 4
SEND 4
SENT 4
SENN 4

Ord som slutter med SEN

OrdPoeng
YAWSEN 18
BØYSEN 18
GØYSEN 16
FØYSEN 16
RØYSEN 15
UFYSEN 15
CESSEN 15
CISSEN 15
TØYSEN 15
GJØSEN 14
CASEN 14
BYSSEN 14
FJØSEN 14
BUKSEN 13
HYLSEN 13
PØLSEN 13
BØSSEN 13
PLØSEN 13
PYSEN 13
MYOSEN 13
BLUSEN 12
PRÅSEN 12
BLÅSEN 12
KYSSEN 12
BRUSEN 12
PAUSEN 12
BUSSEN 12
HUFSEN 12
JAPSEN 12
JUNSEN 12
SEN 12
USUSEN 12
PUSSEN 12
JUSSEN 12
PULSEN 12
PAPSEN 12
UPASEN 12
UVESEN 12
KLYSEN 12
HYSEN 12
PUSEN 11
DYSSEN 11
KNØSEN 11
KJOSEN 11
MYSEN 11
JUSEN 11
RYSSEN 11
FUKSEN 11
FYSEN 11
BOMSEN 11
MOPSEN 11
KYSEN 11
SEN 11
VOKSEN 11
BUSEN 11
GUFSEN 11
FRØSEN 11
TUFSEN 10
KVISEN 10
GIPSEN 10
HOMSEN 10
KUSSEN 10
DUFSEN 10
KRÅSEN 10
VOSSEN 10
KRUSEN 10
BAMSEN 10
UKASEN 10
POLSEN 10
DUKSEN 10
KVASEN 10
SLØSEN 10
DRØSEN 10
BOSSEN 10
KURSEN 10
JAMSEN 10
VIMSEN 10
GAUSEN 10
LØSSEN 10
GRUSEN 10
FLÅSEN 10
JAFSEN 10
MUSSEN 10
KAPSEN 10
KAUSEN 10
LYSEN 10
KULSEN 10
KJESEN 10
NYSEN 10
DYSEN 10
ØKSEN 10
RUFSEN 10
POSEN 9
SPASEN 9
HEKSEN 9
HORSEN 9
SAUSEN 9
PASSEN 9
SEN 9
TUSSEN 9
VISSEN 9
SEN 9
NIPSEN 9
UFSEN 9
PELSEN 9
BRISEN 9
LAPSEN 9
TRUSEN 9
AVISEN 9
DRUSEN 9
SEN 9
KUSEN 9
VASSEN 9
PINSEN 9
VALSEN 9
ÆSEN 9
SEN 9
HEMSEN 9
MUSEN 9
MOMSEN 9
PENSEN 9
IBISEN 9
SPISEN 9
KOKSEN 9
PRISEN 9
RUSSEN 9
SEN 9
PERSEN 9
VITSEN 9
PEISEN 9
BASSEN 9
TAUSEN 9
BRASEN 9
FUSEN 9
BEISEN 9
ANUSEN 9
SEN 9
HERSEN 8
RUSEN 8
USSEN 8
VESEN 8
FAKSEN 8
MORSEN 8
SKOSEN 8
KAMSEN 8
VASEN 8
PESEN 8
KOLSEN 8
VISEN 8
ØSEN 8
KOSSEN 8
LUSEN 8
TOMSEN 8
AUSEN 8
BISEN 8
GEMSEN 8
ÅSSEN 8
HEISEN 8
FORSEN 8
BASEN 8
TUSEN 8
UNSEN 8
HOSEN 8
DUSEN 8
KIKSEN 8
FOSSEN 8
SEN 8
SEN 8
SUSEN 8
HETSEN 8
SEN 8
KAKSEN 8
FRISEN 7
KASSEN 7
MAISEN 7
REMSEN 7
MENSEN 7
LEKSEN 7
EROSEN 7
MISSEN 7
NORSEN 7
FLESEN 7
ROSSEN 7
FRASEN 7
FANSEN 7
DROSEN 7
KNISEN 7
SAKSEN 7
KARSEN 7
FALSEN 7
FRESEN 7
TAFSEN 7
MEISEN 7
ODDSEN 7
LIKSEN 7
MASSEN 7
TAKSEN 7
RIKSEN 7
GISSEN 7
ETOSEN 7
SOSSEN 7
DAKSEN 7
OKSEN 7
MOSEN 7
OFSEN 7
FOSEN 7
HASEN 7
KOSEN 7
OMSEN 7
ÅSEN 7
FESSEN 7
HESEN 7
REFSEN 7
KLASEN 7
GESSEN 7
TOSSEN 7
ROTSEN 7
FLISEN 7
RAMSEN 7
KRISEN 7
KRESEN 7
GLISEN 7
ROSEN 6
GASEN 6
DEISEN 6
AKSEN 6
MESEN 6
DESSEN 6
LOSEN 6
LINSEN 6
FASEN 6
LATSEN 6
DOSEN 6
MASEN 6
NOSEN 6
TRISEN 6
FISEN 6
KASEN 6
OASEN 6
SITSEN 6
ERTSEN 6
LENSEN 6
DIESEN 6
AISSEN 6
KISEN 6
SATSEN 6
STASEN 6
SESSEN 6
DASSEN 6
LISSEN 6
SANSEN 6
DANSEN 6
IRISEN 6
TASSEN 6
SIRSEN 6
REISEN 6
ANISEN 6
LANSEN 6
MISEN 6
TERSEN 6
NIESEN 6
TISSEN 6
NISSEN 6
SLISEN 6
TRASEN 6
RENSEN 6
FESEN 6
LISEN 5
ARSEN 5
OSEN 5
DISEN 5
RISEN 5
LASEN 5
ASSEN 5
NISEN 5
NESEN 5
ANSEN 5
ESSEN 5
ISSEN 5
TASEN 5
RASEN 5
TESEN 5
ASEN 4
ISEN 4

Lignende ord av SEN

Anagram av SEN

For mer informasjon om ordet SEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok