SEN i Scrabble - ordspill.com

SEN i Scrabble

SEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1E1N1

Ved å legge til én bokstav til SEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på SEN

OrdPoeng
SENGETØYET 20
SENGEHYGGE 20
SENGESCENE 20
SENGEHYGGA 20
SENGEVÆTER 19
SENGETØYA 19
SENDEBØLGE 18
SENKEKJØL 18
SENGETØY 18
SENGKLÆRNE 17
SENGETEPPA 17
SENNEPSGUL 17
SENHØSTENE 16
SENFØLGENE 16
SENGERØKER 16
SENGEKLÆR 16
SENGEBUNN 16
SENHØSTER 15
SENHØSTEN 15
SENBÆRT 15
SENBAROKK 15
SENFØLGEN 15
SENTRIFUGE 15
SENDEBUDA 15
SENHØSTES 15
SENGEVARME 15
SENGKLÆR 15
SENBÆRE 15
SENSJEKKER 15
SENFØLGER 15
SENEVEVET 15
SENGEPOST 14
SENGEBOTN 14
SENFØLGA 14
SENKEVERK 14
SENDEBUD 14
SENGEPLASS 14
SENGEBEINA 14
SENEVEVA 14
SENKVERKA 14
SENTERBORD 14
SENBÆR 14
SENABORTER 14
SENGEBENK 14
SENTENSIØS 14
SENFØLGE 14
SENGEBEIN 13
SENHØST 13
SENSASJON 13
SENGEHALM 13
SENEVEV 13
SENDEGAVA 13
SENVINTERE 13
SENDEPLATA 13
SENDEGAVE 13
SENSJEKK 13
SENTRUMET 13
SENVINTRER 13
SENKVERK 13
SENGOTIKK 13
SENIORLAGA 12
SENSIBELT 12
SENVINTRE 12
SENSURERT 12
SENGKAMRE 12
SENKEKASSA 12
SENSITIVE 12
SENOGRAFI 12
SENSUELLE 12
SENDEPLAN 12
SENGOTISK 12
SENGEHEST 12
SENKBARE 12
SENSOMMER 12
SENVINTER 12
SENABORT 12
SENTRALUR 12
SENNEPENE 12
SENSURENE 12
SENGKAMRA 12
SENSURERE 12
SENSITIVT 12
SENKBART 12
SENTRISMER 11
SENSURER 11
SENGEKANT 11
SENSORISK 11
SENFERDIG 11
SENSUELT 11
SENSIBEL 11
SENGEKOS 11
SENNEPEN 11
SENSUREN 11
SENDEGODS 11
SENEVANT 11
SENTRUM 11
SENGEROM 11
SENSIBLE 11
SENGELEIER 11
SENGESETTA 11
SENIORATET 11
SENDEDAGEN 11
SENTERTANK 11
SENDETIMEN 11
SENESTERKE 11
SENEHINNA 11
SENGETIDER 11
SENKKASSA 11
SENKBAR 11
SENANTIKK 11
SENIORLAG 11
SENSOMRER 11
SENSITIV 11
SENOGRAF 11
SENKKASSE 11
SENEHINNE 11
SENKINGER 11
SENSUELL 11
SENKINGEN 11
SENNEPER 11
SENKNINGA 11
SENDEMANN 10
SENATORER 10
SENARIOET 10
SENTENKTE 10
SENTRISKE 10
SENDINGEN 10
SENDELAGA 10
SENSORENE 10
SENGEENDE 10
SENGETALL 10
SENGETIDA 10
SENSKADER 10
SENTRINGA 10
SENDINGER 10
SENTRISME 10
SENDETIDEN 10
SENNESTEER 10
SENGESETT 10
SENARIOER 10
SENDETIME 10
SENDEMENN 10
SENESTERK 10
SENGELEIE 10
SENDEDATO 10
SENNEGRAS 10
SENSOMRE 10
SENSKADEN 10
SENORAENE 10
SENATOREN 10
SENIORATA 10
SENGELEIA 10
SENTIMENT 10
SENIORENE 10
SENORITO 10
SENKNING 10
SENKINGA 10
SENDEFERD 10
SENDEDAG 9
SENTRAENE 9
SENSOREN 9
SENKING 9
SENTENKT 9
SENTRENDE 9
SENERIENE 9
SENTRALEN 9
SENDESTED 9
SENTRERER 9
SENSUR 9
SENDETIDA 9
SENORAER 9
SENNEP 9
SENORITA 9
SENKENDE 9
SENTENSER 9
SENDERDEL 9
SENIOREN 9
SENTRALER 9
SENORAEN 9
SENTENSEN 9
SENARIOA 9
SENTRING 9
SENSORER 9
SENTRERTE 9
SENTRERES 9
SENILITET 9
SENORENE 9
SENDINGA 9
SENIORAT 9
SENTRISK 9
SENGETID 9
SENDELAG 9
SENSKADE 9
SENIORER 9
SENTRALT 8
SENERIER 8
SENATOR 8
SENISKE 8
SENORER 8
SENDING 8
SENDEREN 8
SENKETE 8
SENARIO 8
SENKEDE 8
SENGENE 8
SENOREN 8
SENTRENE 8
SENDENDE 8
SENITENE 8
SENTRETE 8
SENNAENE 8
SENERIET 8
SENTRALE 8
SENNESTE 8
SENTEREN 8
SENTRERT 8
SENTRERE 8
SENDERNE 8
SENTERET 8
SENTREDE 8
SENTERNE 8
SENATENE 8
SENDETID 8
SENTRET 7
SENGER 7
SENTRAL 7
SENGEN 7
SENSOR 7
SENKET 7
SENIOR 7
SENKER 7
SENKES 7
SENNAEN 7
SENNAER 7
SENATET 7
SENISK 7
SENATER 7
SENDERE 7
SENERIA 7
SENESTE 7
SENTERE 7
SENORA 7
SENITET 7
SENTRES 7
SENTENS 7
SENTRER 7
SENKE 6
SENETE 6
SENKA 6
SENTRA 6
SENERE 6
SENOR 6
SENTRE 6
SENGA 6
SENITA 6
SENDER 6
SENILT 6
SENTER 6
SENENE 6
SENDES 6
SENDTE 6
SENILE 6
SENATA 6
SENEST 6
SENERI 6
SENIL 5
SENDE 5
SENNA 5
SENET 5
SENER 5
SENIT 5
SENEN 5
SENAT 5
SENDT 5
SENTR 5
SENG 5
SENK 5
SENN 4
SENA 4
SEND 4
SENT 4
SENE 4

Ord som slutter med SEN

OrdPoeng
YAWSEN 18
GØYSEN 16
RØYSEN 15
UFYSEN 15
CESSEN 15
TØYSEN 15
RYBSEN 14
FJØSEN 14
CASEN 14
GJØSEN 14
BYSSEN 14
BØSSEN 13
BØRSEN 13
PYSEN 13
BUMSEN 13
HYLSEN 13
MYOSEN 13
PLØSEN 13
BUKSEN 13
JUKSEN 13
HYSEN 12
BLÅSEN 12
KYSSEN 12
PRÅSEN 12
UPASEN 12
PULSEN 12
UVESEN 12
HUFSEN 12
PUSSEN 12
USUSEN 12
JUSSEN 12
PAPSEN 12
KLYSEN 12
BUSSEN 12
PAUSEN 12
SEN 12
VEPSEN 12
KJOSEN 11
KNØSEN 11
FYSEN 11
KYSEN 11
SEN 11
PUSEN 11
NYISEN 11
FRØSEN 11
BOMSEN 11
MOPSEN 11
GUFSEN 11
RYSSEN 11
VOKSEN 11
NYSSEN 11
BOKSEN 11
BUSEN 11
MYSEN 11
JUSEN 11
FUKSEN 11
GIPSEN 10
KNÅSEN 10
DYSEN 10
VIMSEN 10
KULSEN 10
VOSSEN 10
LØSSEN 10
TUFSEN 10
PORSEN 10
DUFSEN 10
PAKSEN 10
KAPSEN 10
FUSSEN 10
KAUSEN 10
ØKSEN 10
BOSSEN 10
LYSEN 10
FLÅSEN 10
KRÅSEN 10
KURSEN 10
GRUSEN 10
JAFSEN 10
RUFSEN 10
UTOSEN 10
NYSEN 10
SLØSEN 10
HOMSEN 10
VAMSEN 10
GAUSEN 10
BIKSEN 10
KVISEN 10
MUSSEN 10
UKASEN 10
KRUSEN 10
JAMSEN 10
RAPSEN 9
ANUSEN 9
AVISEN 9
BRISEN 9
TAUSEN 9
VALSEN 9
SAUSEN 9
KOMSEN 9
JASSEN 9
RUSSEN 9
RAUSEN 9
BRASEN 9
BLESEN 9
HEMSEN 9
RIPSEN 9
SPASEN 9
VISSEN 9
IBISEN 9
SUSSEN 9
SNUSEN 9
MOMSEN 9
PRISEN 9
SLUSEN 9
HORSEN 9
PENSEN 9
PERSEN 9
RUNSEN 9
JENSEN 9
DRUSEN 9
BASSEN 9
LAPSEN 9
DRÅSEN 9
RÅASEN 9
PELSEN 9
HEKSEN 9
SEN 9
VITSEN 9
TUSSEN 9
UFSEN 9
MUSEN 9
SEN 9
FUSEN 9
SPISEN 9
TRUSEN 9
KUSEN 9
POSEN 9
SEN 9
SEN 9
SEN 9
SEN 9
ÆSEN 9
VESEN 8
PESEN 8
HETSEN 8
ÅSSEN 8
SUSEN 8
HILSEN 8
LUSEN 8
VISEN 8
VASEN 8
HOSEN 8
MIKSEN 8
KOLSEN 8
SKOSEN 8
KIKSEN 8
KOSSEN 8
SEN 8
DUSEN 8
RUSEN 8
MORSEN 8
HERSEN 8
AUSEN 8
KAMSEN 8
GLOSEN 8
TUSEN 8
BISEN 8
TOMSEN 8
MONSEN 8
ØSEN 8
HEISEN 8
GEMSEN 8
SEN 8
USSEN 8
FOSSEN 8
UNSEN 8
SEN 8
BASEN 8
FORSEN 8
FESSEN 7
MASSEN 7
LIKSEN 7
FRASEN 7
SOSSEN 7
KOSEN 7
HASEN 7
OMSEN 7
OFSEN 7
OKSEN 7
KRISEN 7
ETOSEN 7
FOSEN 7
MOSEN 7
MISSEN 7
REFSEN 7
RAMSEN 7
GESSEN 7
MENSEN 7
ÅSEN 7
GISSEN 7
GASSEN 7
FRESEN 7
LEFSEN 7
ROTSEN 7
KARSEN 7
KNISEN 7
FARSEN 7
TOSSEN 7
FALSEN 7
MESSEN 7
TAKSEN 7
KASSEN 7
KLASEN 7
REMSEN 7
FLISEN 7
NORSEN 7
TAFSEN 7
FISSEN 7
KRESEN 7
ROSSEN 7
LAKSEN 7
MEISEN 7
FLESEN 7
HESEN 7
GLISEN 7
SIRSEN 6
KASEN 6
TARSEN 6
LINSEN 6
SESSEN 6
MISEN 6
KISEN 6
FESEN 6
SATSEN 6
DIESEN 6
SARSEN 6
SANSEN 6
NISSEN 6
DISSEN 6
DESSEN 6
TRASEN 6
OASEN 6
TRISEN 6
MESEN 6
FASEN 6
ROSEN 6
RENSEN 6
LANSEN 6
DOSEN 6
TASSEN 6
LENSEN 6
SITSEN 6
AISSEN 6
LATSEN 6
ANISEN 6
TERSEN 6
DANSEN 6
DEISEN 6
ERTSEN 6
NOSEN 6
FISEN 6
AKSEN 6
GASEN 6
LARSEN 6
MASEN 6
LOSEN 6
NISEN 5
OSEN 5
TASEN 5
TESEN 5
RASEN 5
ASSEN 5
ANSEN 5
RISEN 5
ISSEN 5
DISEN 5
NESEN 5
LASEN 5
LISEN 5
ARSEN 5
ESSEN 5
ISEN 4
ASEN 4

Lignende ord av SEN

Anagram av SEN

For mer informasjon om ordet SEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok