SIK i Scrabble - ordspill.com

SIK i Scrabble

SIK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1I1K2

Ved å legge til én bokstav til SIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISK 8
KIPS 8
VIKS 8
SVIK 8
SPIK 8
SKIV 8
SKIP 8
PISK 8
VISK 8
SIKH 7
KIMS 6
FIKS 6
SKIM 6
FISK 6
MIKS 6
IRSK 5
SKIE 5
KEIS 5
SKIR 5
SKIT 5
SKRI 5
SKLI 5
SKEI 5
SLIK 5
SNIK 5
ILSK 5
TIKS 5
TISK 5
SKIA 5
SINK 5
SKAI 5
NIKS 5
KISE 5
KISL 5
KIST 5
KLIS 5
KNIS 5
KRIS 5
LIKS 5
KIDS 5
KISA 5
RIKS 5
RISK 5
SIKA 5
DISK 5
SIKL 5
SIKR 5
SIKT 5
SIKE 5

Ord som starter på SIK

OrdPoeng
SIKKERHETSCELLA 28
SIKKERHETSHVELV 27
SIKKERHETSNIVÅ 24
SIKKSAKKSØMMEN 24
SIKKSAKKBÅNDET 24
SIKKSAKKSØMMER 24
SIKRINGSUTSTYR 24
SIKKSAKKBÅNDA 23
SIKKSAKKLYNENE 23
SIKRINGSTRYKKA 23
SIKKERHETSKURS 22
SIKRINGSSYSTEM 22
SIKKERHETSLÅSER 22
SIKRINGSTRYKK 22
SIKKSAKKLYNET 22
SIKKERHETSSJEF 22
SIKTELSESPUNKT 22
SIKKERHETSVAKT 22
SIKKERHETSKRAV 22
SIKKSAKKBÅND 22
SIKKERHETSNÅLER 22
SIKTEPUNKTENE 21
SIKKERHETSLÅSA 21
SIKRINGSBOKSER 21
SIKRINGSBOKSEN 21
SIKKERHETSSTAB 21
SIKKSAKKBANDET 21
SIKKERHETSNÅLA 21
SIKKERHETSFOLK 21
SIKKSAKKLYNA 21
SIKKERHETSRÅDA 21
SIKKERHETSRÅD 20
SIKRINGSDØMTE 20
SIKKERHETSLÅS 20
SIKKERHETSNÅL 20
SIKTEPUNKTER 20
SIKTEBRØDENE 20
SIKRINGSSKIVER 20
SIKRINGSSESJON 20
SIKTEMJØLET 20
SIKKSAKKLYN 20
SIKTEPUNKTET 20
SIKKSAKKSØM 20
SIKSPENSLUENE 20
SIKKSAKKBANDA 20
SIKTFORHOLDENE 20
SIKRINGSSKAPET 20
SIKRINGSSKIVEN 20
SIKKERHETSFOND 20
SIKKERHETSFILM 20
SIKRINGSSKIVE 19
SIKKERHETSSONA 19
SIKRINGSSKIVA 19
SIKSPENSLUER 19
SIKKSAKKINGENE 19
SIKTBARHETENE 19
SIKTFORHOLDET 19
SIKRINGSDOMMEN 19
SIKRINGSARBEID 19
SIKRINGSDØMT 19
SIKRINGSBOKS 19
SIKKSAKKBAND 19
SIKKERHETSSONE 19
SIKAHJORTENE 19
SIKRINGSSKAPA 19
SIKTEBRØDET 19
SIKRINGSVENTIL 19
SIKRINGSDOMMER 19
SIKRINGSTAVLEN 19
SIKKERHETSSELLE 19
SIKRINGSTAVLER 19
SIKSPENSLUEN 19
SIKTEPUNKTA 19
SIKSPENSLUE 18
SIKRINGSSKAP 18
SIKTBARHETER 18
SIKSPENSLUA 18
SIKAHJORTER 18
SIKRINGSTILTAKA 18
SIKAHJORTEN 18
SIKTEPUNKT 18
SIKTFORHOLDA 18
SIKRINGSKOSTEN 18
SIKTEMJØL 18
SIKTEBRØDA 18
SIKRINGSKOSTER 18
SIKRINGSTAVLA 18
SIKKERHETSNETT 18
SIKRINGSANLEGG 18
SIKRINGSTAVLE 18
SIKKERHETSSELE 18
SIKKSAKKINGER 18
SIKKERHETSLINE 18
SIKKERHETSLINA 18
SIKRINGSFANGER 18
SIKKSAKKINGEN 18
SIKRINGSFANGEN 18
SIKTBARHETEN 18
SIKRINGSFONDET 18
SIKTVEKSELEN 17
SIKRINGSFANGE 17
SIKTEBRØD 17
SIKTBARHETA 17
SIKTVEKSLENE 17
SIKTFORHOLD 17
SIKRINGSSAKENE 17
SIKKSAKKINGA 17
SIKRINGSFONDA 17
SIKRINGSTILTAK 17
SIKTESKÅRENE 17
SIKLESMEKKENE 17
SIKRINGSSAKER 16
SIKTVEKSLER 16
SIKTEMÅLENE 16
SIKTBARHET 16
SIKKSAKKING 16
SIKTESKÅRET 16
SIKTEPOSENE 16
SIKRINGSFOND 16
SIKRINGSSAKEN 16
SIKAHJORT 16
SIKRINGSKOST 16
SIKLESMEKKEN 16
SIKKSAKKENDE 16
SIKLESMEKKER 16
SIKTELINJENE 16
SIKKERHETENE 16
SIKKATIVENE 16
SIKKIMESISKE 16
SIKTEMÅLET 15
SIKSPENSENE 15
SIKKIMESEREN 15
SIKKERHETER 15
SIKLESMEKKA 15
SIKKSAKKEDE 15
SIKRINGSSAKA 15
SIKTELINJER 15
SIKKIMESISK 15
SIKLESMEKKE 15
SIKKIMESERNE 15
SIKTEMIDDELET 15
SIKRINGSDOM 15
SIKKSAKKETE 15
SIKKERHETEN 15
SIKTELINJEN 15
SIKTEPOSEN 15
SIKTVEKSEL 15
SIKKATIVER 15
SIKTEPOSER 15
SIKTEDUKEN 15
SIKTESKÅRA 15
SIKKATIVET 15
SIKKSAKKET 14
SIKKATIVA 14
SIKTEPOSE 14
SIKTEMÅLA 14
SIKFISKERNE 14
SIKKIMESERE 14
SIKTESKÅR 14
SIKFISKEREN 14
SIKSPENSER 14
SIKKSAKKER 14
SIKKERHETA 14
SIKKSAKKES 14
SIKTEMIDLENE 14
SIKTELINJE 14
SIKTELINJA 14
SIKRINGSSAK 14
SIKSPENSEN 14
SIKTEDUK 13
SIKTEMÅL 13
SIKKSAKKA 13
SIKKERHET 13
SIKHISMEN 13
SIKTEMIDDEL 13
SIKFISKERE 13
SIKKIMESER 13
SIKTEMIDLER 13
SIKKATIV 13
SIKTEMIDLET 13
SIKTEMINENE 13
SIKKSAKKE 13
SIKHISME 12
SIKSPENS 12
SIKTBART 12
SIKFISKER 12
SIKKINGEN 12
SIKKERLIG 12
SIKKSAKK 12
SIKTBARE 12
SIKTEMINER 12
SIKTEMELET 12
SIKTEMIDLA 12
SIKLINGENE 12
SIKTRILLENE 12
SIKRINGENE 12
SIKTEMINEN 12
SIKORIENE 11
SIKTBAR 11
SIKKINGA 11
SIKTRILLER 11
SIKTRILLEN 11
SIKTEMINA 11
SIKLINGER 11
SIKRINGEN 11
SIKTINGEN 11
SIKRINGER 11
SIKTEMINE 11
SIKLINGEN 11
SIKTELSENE 11
SIKKING 10
SIKLINGA 10
SIKKELET 10
SIKORIEN 10
SIKTELSER 10
SIKTELSEN 10
SIKTRILLE 10
SIKKENDE 10
SIKORIER 10
SIKRINGA 10
SIKINGEN 10
SIKTEMEL 10
SIKHENE 10
SIKTINGA 10
SIKINGA 9
SIKHER 9
SIKRING 9
SIKKERT 9
SIKLING 9
SIKKEDE 9
SIKHEN 9
SIKASTET 9
SIKTING 9
SIKTENDE 9
SIKRESTE 9
SIKRENDE 9
SIKASTEN 9
SIKTELSE 9
SIKKETE 9
SIKADENE 9
SIKLENDE 9
SIKKENE 9
SIKKEN 8
SIKING 8
SIKKER 8
SIKKET 8
SIKKES 8
SIKKEL 8
SIKTETE 8
SIKADER 8
SIKORI 8
SIKLETE 8
SIKRERE 8
SIKREST 8
SIKLEDE 8
SIKADEN 8
SIKTEDE 8
SIKLENE 8
SIKENDE 8
SIKREDE 8
SIKLENT 8
SIKRETE 8
SIKTENE 8
SIKTEN 7
SIKRER 7
SIKLES 7
SIKKE 7
SIKKA 7
SIKH 7
SIKRET 7
SIKLET 7
SIKENE 7
SIKEDE 7
SIKLNE 7
SIKTET 7
SIKETE 7
SIKAEN 7
SIKTES 7
SIKLEN 7
SIKLER 7
SIKTER 7
SIKRES 7
SIKAST 7
SIKADE 7
SIKER 6
SIKRA 6
SIKLA 6
SIKRE 6
SIKLE 6
SIKES 6
SIKEN 6
SIKET 6
SIKTE 6
SIKTA 6
SIKK 6
SIKL 5
SIKR 5
SIKT 5
SIKA 5
SIKE 5

Ord som slutter med SIK

OrdPoeng
GRØNNSISIK 16
POLARSISIK 15
NEBBSIK 14
GRÅSIK 11
BESIK 9
SISIK 6

Lignende ord av SIK

Anagram av SIK

For mer informasjon om ordet SIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok