SIK i Scrabble - ordspill.com

SIK i Scrabble

SIK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1I1K2

Ved å legge til én bokstav til SIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISK 8
KVIS 8
SVIK 8
SPIK 8
SKIV 8
SKIP 8
PISK 8
VISK 8
SIKH 7
FIKS 6
FISK 6
KIMS 6
MIKS 6
KISA 5
SKIT 5
SKIA 5
SKIE 5
IRSK 5
SKIR 5
SKRI 5
ILSK 5
SKLI 5
SKAI 5
SLIK 5
SNIK 5
TISK 5
SKEI 5
SIKT 5
SINK 5
KISE 5
SIKR 5
SIKL 5
DISK 5
SIKA 5
RISK 5
RIKS 5
KEIS 5
NIKS 5
LIKS 5
KRIS 5
KNIS 5
KIST 5
KISL 5
SIKE 5

Ord som starter på SIK

OrdPoeng
SIKRINGSUTSTYRA 25
SIKRINGSUTSTYR 24
SIKKERHETSNIVÅ 24
SIKKSAKKSØMMEN 24
SIKKSAKKSØMMER 24
SIKKSAKKBÅNDET 24
SIKRINGSTRYKKA 23
SIKKSAKKLYNENE 23
SIKKSAKKBÅNDA 23
SIKKERHETSGRUNN 23
SIKKERHETSKURS 22
SIKKERHETSKRAV 22
SIKKERHETSLÅSEN 22
SIKKERHETSNÅLEN 22
SIKRINGSSYSTEM 22
SIKTELSESPUNKT 22
SIKKERHETSBELTE 22
SIKKERHETSVAKT 22
SIKKERHETSSJEF 22
SIKKSAKKBÅND 22
SIKKSAKKLYNET 22
SIKRINGSTRYKK 22
SIKRINGSBOKSEN 21
SIKKSAKKLYNA 21
SIKTEPUNKTENE 21
SIKTEMJØLENE 21
SIKKSAKKBANDET 21
SIKKERHETSSTAB 21
SIKKERHETSFOLK 21
SIKRINGSBOKSER 21
SIKKERHETSRÅDA 21
SIKKERHETSLÅSA 21
SIKKERHETSNÅLA 21
SIKRINGSSESJON 20
SIKRINGSDOMMENE 20
SIKKERHETSFILM 20
SIKTEPUNKTER 20
SIKTEPUNKTET 20
SIKSPENSLUENE 20
SIKKERHETSLÅS 20
SIKKERHETSNÅL 20
SIKRINGSSKIVER 20
SIKRINGSDØMTE 20
SIKKERHETSRÅD 20
SIKKSAKKBANDA 20
SIKRINGSSKIVEN 20
SIKKERHETSFOND 20
SIKRINGSSKAPET 20
SIKTFORHOLDENE 20
SIKKSAKKSØM 20
SIKKSAKKLYN 20
SIKTEMJØLET 20
SIKRINGSTAVLEN 19
SIKKERHETSNETTA 19
SIKRINGSSKIVA 19
SIKTFORHOLDET 19
SIKRINGSSKIVE 19
SIKSPENSLUEN 19
SIKRINGSBOKS 19
SIKRINGSSKAPA 19
SIKKSAKKINGENE 19
SIKKSAKKBAND 19
SIKTBARHETENE 19
SIKRINGSDØMT 19
SIKRINGSTAVLER 19
SIKKERHETSSONA 19
SIKSPENSLUER 19
SIKRINGSDOMMEN 19
SIKRINGSDOMMER 19
SIKRINGSKOSTENE 19
SIKAHJORTENE 19
SIKTEPUNKTA 19
SIKKERHETSSELLA 19
SIKKERHETSSONE 19
SIKRINGSVENTIL 19
SIKTEMJØLA 19
SIKRINGSARBEID 19
SIKRINGSKOSTEN 18
SIKTFORHOLDA 18
SIKRINGSTILTAKA 18
SIKRINGSSKAP 18
SIKTBARHETEN 18
SIKSPENSLUA 18
SIKSPENSLUE 18
SIKAHJORTEN 18
SIKTBARHETER 18
SIKTEPUNKT 18
SIKTEMJØL 18
SIKAHJORTER 18
SIKKERHETSSELE 18
SIKRINGSFANGER 18
SIKRINGSANLEGG 18
SIKRINGSTAVLA 18
SIKRINGSTAVLE 18
SIKRINGSFONDET 18
SIKKERHETSNETT 18
SIKKSAKKINGER 18
SIKKERHETSLINE 18
SIKKERHETSLINA 18
SIKKSAKKINGEN 18
SIKRINGSKOSTER 18
SIKRINGSFANGEN 18
SIKTESKÅRENE 17
SIKRINGSFANGE 17
SIKTBARHETA 17
SIKRINGSANSTALT 17
SIKTFORHOLD 17
SIKRINGSFONDA 17
SIKKSAKKINGA 17
SIKLESMEKKENE 17
SIKRINGSSAKENE 17
SIKRINGSTILTAK 17
SIKTVEKSLENE 17
SIKTVEKSELEN 17
SIKKSAKKENDE 16
SIKKATIVENE 16
SIKRINGSSAKEN 16
SIKRINGSFOND 16
SIKRINGSKOST 16
SIKTESKÅRET 16
SIKTELINJENE 16
SIKTVEKSLER 16
SIKTEMÅLENE 16
SIKLESMEKKEN 16
SIKLESMEKKER 16
SIKKERHETENE 16
SIKRINGSSAKER 16
SIKKIMESISKE 16
SIKKSAKKING 16
SIKAHJORT 16
SIKTBARHET 16
SIKLESMEKKA 15
SIKKATIVER 15
SIKKATIVET 15
SIKTELINJER 15
SIKKSAKKETE 15
SIKRINGSSAKA 15
SIKRINGSDOM 15
SIKTEMÅLET 15
SIKKSAKKEDE 15
SIKTELINJEN 15
SIKKIMESEREN 15
SIKSPENSENE 15
SIKKERHETER 15
SIKLESMEKKE 15
SIKTESKÅRA 15
SIKKIMESERNE 15
SIKKERHETEN 15
SIKKIMESISK 15
SIKTEMIDDELET 15
SIKTVEKSEL 15
SIKKATIVA 14
SIKKSAKKES 14
SIKTESKÅR 14
SIKSPENSER 14
SIKTELINJE 14
SIKKSAKKET 14
SIKTEMÅLA 14
SIKTELINJA 14
SIKTEMIDLENE 14
SIKKERHETA 14
SIKRINGSSAK 14
SIKKSAKKER 14
SIKSPENSEN 14
SIKFISKEREN 14
SIKKIMESERE 14
SIKFISKERNE 14
SIKKSAKKA 13
SIKKERHET 13
SIKTEMELENE 13
SIKTEMIDDEL 13
SIKKSAKKE 13
SIKTEMIDLET 13
SIKKATIV 13
SIKTEMÅL 13
SIKKIMESER 13
SIKFISKERE 13
SIKTEMIDLER 13
SIKSPENS 12
SIKTBARE 12
SIKTRILLENE 12
SIKFISKER 12
SIKRINGENE 12
SIKKSAKK 12
SIKTBART 12
SIKLINGENE 12
SIKKERLIG 12
SIKTEMELET 12
SIKTEMIDLA 12
SIKTINGENE 12
SIKRINGEN 11
SIKTRILLER 11
SIKTEMELA 11
SIKTRILLEN 11
SIKLINGER 11
SIKRINGER 11
SIKTINGEN 11
SIKORIENE 11
SIKTBAR 11
SIKTINGER 11
SIKTELSENE 11
SIKLINGEN 11
SIKHENE 10
SIKORIER 10
SIKKELET 10
SIKLINGA 10
SIKTEMEL 10
SIKTELSER 10
SIKRINGA 10
SIKORIEN 10
SIKTRILLE 10
SIKTELSEN 10
SIKTINGA 10
SIKRESTE 9
SIKHEN 9
SIKLENDE 9
SIKTING 9
SIKTENDE 9
SIKLING 9
SIKTELSE 9
SIKHER 9
SIKRING 9
SIKADENE 9
SIKKERT 9
SIKRENDE 9
SIKKER 8
SIKTEDE 8
SIKLEDE 8
SIKRETE 8
SIKKEL 8
SIKENDE 8
SIKLENT 8
SIKADER 8
SIKTETE 8
SIKREDE 8
SIKLENE 8
SIKTENE 8
SIKREST 8
SIKADEN 8
SIKORI 8
SIKLETE 8
SIKRERE 8
SIKH 7
SIKLEN 7
SIKTEN 7
SIKEDE 7
SIKTET 7
SIKLES 7
SIKRET 7
SIKETE 7
SIKTER 7
SIKENE 7
SIKLNE 7
SIKRER 7
SIKRES 7
SIKLER 7
SIKLET 7
SIKTES 7
SIKADE 7
SIKES 6
SIKTA 6
SIKET 6
SIKLA 6
SIKRE 6
SIKEN 6
SIKTE 6
SIKRA 6
SIKER 6
SIKLE 6
SIKR 5
SIKL 5
SIKT 5
SIKE 5
SIKA 5

Ord som slutter med SIK

OrdPoeng
GRØNNSISIK 16
POLARSISIK 15
SISIK 6

Lignende ord av SIK

Anagram av SIK

For mer informasjon om ordet SIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok