SIK i Scrabble - ordspill.com

SIK i Scrabble

SIK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1I1K2

Ved å legge til én bokstav til SIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISK 8
KIPS 8
VIKS 8
SVIK 8
SPIK 8
SKIV 8
SKIP 8
PISK 8
VISK 8
SIKH 7
KIMS 6
FIKS 6
SKIM 6
FISK 6
MIKS 6
IRSK 5
SKIE 5
KEIS 5
SKIR 5
SKIT 5
SKRI 5
SKLI 5
SKEI 5
SLIK 5
SNIK 5
ILSK 5
TIKS 5
TISK 5
SKIA 5
SINK 5
SKAI 5
NIKS 5
KISE 5
KISL 5
KIST 5
KLIS 5
KNIS 5
KRIS 5
LIKS 5
KIDS 5
KISA 5
RIKS 5
RISK 5
SIKA 5
DISK 5
SIKL 5
SIKR 5
SIKT 5
SIKE 5

Ord som starter på SIK

OrdPoeng
SIKRINGSUTSTYR 24
SIKKSAKKSØMMER 24
SIKKSAKKSØMMEN 24
SIKKSAKKBÅNDET 24
SIKKERHETSNIVÅ 24
SIKRINGSTRYKKA 23
SIKKSAKKLYNENE 23
SIKKSAKKBÅNDA 23
SIKKERHETSVAKT 22
SIKKSAKKBÅND 22
SIKKSAKKLYNET 22
SIKKERHETSSJEF 22
SIKKERHETSKURS 22
SIKTELSESPUNKT 22
SIKKERHETSLÅSER 22
SIKRINGSTRYKK 22
SIKRINGSSYSTEM 22
SIKKERHETSKRAV 22
SIKRINGSBOKSER 21
SIKKERHETSSTAB 21
SIKKSAKKBANDET 21
SIKKERHETSNÅLA 21
SIKKSAKKLYNA 21
SIKKERHETSLÅSA 21
SIKTEPUNKTENE 21
SIKKERHETSFOLK 21
SIKKERHETSRÅDA 21
SIKRINGSBOKSEN 21
SIKKSAKKBANDA 20
SIKKERHETSLENKA 20
SIKSPENSLUENE 20
SIKKSAKKSØM 20
SIKKERHETSSONEN 20
SIKRINGSSESJON 20
SIKRINGSSKIVER 20
SIKKERHETSFOND 20
SIKRINGSDOMMENE 20
SIKRINGSSKAPET 20
SIKKERHETSNÅL 20
SIKTEBRØDENE 20
SIKKSAKKLYN 20
SIKKERHETSRÅD 20
SIKTEMJØLET 20
SIKTFORHOLDENE 20
SIKKERHETSLÅS 20
SIKTEPUNKTER 20
SIKRINGSDØMTE 20
SIKKERHETSFILM 20
SIKRINGSSKIVEN 20
SIKTEPUNKTET 20
SIKRINGSSKIVE 19
SIKRINGSDØMT 19
SIKRINGSSKIVA 19
SIKTBARHETENE 19
SIKTFORHOLDET 19
SIKKSAKKBAND 19
SIKSPENSLUEN 19
SIKRINGSBOKS 19
SIKSPENSLUER 19
SIKAHJORTENE 19
SIKTEPUNKTA 19
SIKTEBRØDET 19
SIKRINGSSKAPA 19
SIKRINGSKOSTENE 19
SIKRINGSTAVLEN 19
SIKRINGSDOMMER 19
SIKRINGSTAVLER 19
SIKRINGSVENTIL 19
SIKKERHETSSONA 19
SIKKERHETSSONE 19
SIKRINGSDOMMEN 19
SIKKSAKKINGENE 19
SIKRINGSARBEID 19
SIKRINGSFANGER 18
SIKRINGSANLEGG 18
SIKRINGSSKAP 18
SIKTBARHETER 18
SIKRINGSTAVLA 18
SIKKERHETSLINA 18
SIKTEMJØL 18
SIKAHJORTEN 18
SIKSPENSLUE 18
SIKTEBRØDA 18
SIKSPENSLUA 18
SIKAHJORTER 18
SIKRINGSKOSTEN 18
SIKTEPUNKT 18
SIKTFORHOLDA 18
SIKKERHETSLINE 18
SIKKERHETSNETT 18
SIKRINGSFONDET 18
SIKRINGSFANGEN 18
SIKKSAKKINGER 18
SIKRINGSTAVLE 18
SIKRINGSKOSTER 18
SIKKERHETSSELE 18
SIKTBARHETEN 18
SIKKSAKKINGEN 18
SIKLESMEKKENE 17
SIKRINGSFONDA 17
SIKRINGSANSTALT 17
SIKTBARHETA 17
SIKRINGSTILTAK 17
SIKTFORHOLD 17
SIKRINGSFANGE 17
SIKTEBRØD 17
SIKTVEKSLENE 17
SIKTESKÅRENE 17
SIKTVEKSELEN 17
SIKRINGSSAKENE 17
SIKKSAKKINGA 17
SIKKSAKKING 16
SIKTVEKSLER 16
SIKTEMÅLENE 16
SIKRINGSSAKEN 16
SIKRINGSSAKER 16
SIKTEPOSENE 16
SIKTESKÅRET 16
SIKTBARHET 16
SIKKATIVENE 16
SIKRINGSKOST 16
SIKLESMEKKEN 16
SIKRINGSFOND 16
SIKKIMESISKE 16
SIKAHJORT 16
SIKKSAKKENDE 16
SIKLESMEKKER 16
SIKTELINJENE 16
SIKKERHETENE 16
SIKKSAKKEDE 15
SIKRINGSSAKA 15
SIKKERHETER 15
SIKKIMESEREN 15
SIKLESMEKKA 15
SIKTEMIDDELET 15
SIKKIMESERNE 15
SIKTELINJER 15
SIKKIMESISK 15
SIKTEMÅLET 15
SIKLESMEKKE 15
SIKRINGSDOM 15
SIKSPENSENE 15
SIKKSAKKETE 15
SIKTELINJEN 15
SIKKERHETEN 15
SIKTVEKSEL 15
SIKTEPOSEN 15
SIKKATIVER 15
SIKTEDUKEN 15
SIKTESKÅRA 15
SIKKATIVET 15
SIKTEPOSER 15
SIKSPENSEN 14
SIKFISKERNE 14
SIKSPENSER 14
SIKFISKEREN 14
SIKKSAKKER 14
SIKTEPOSE 14
SIKRINGSSAK 14
SIKKATIVA 14
SIKTELINJA 14
SIKTEMÅLA 14
SIKKERHETA 14
SIKTESKÅR 14
SIKKSAKKES 14
SIKTELINJE 14
SIKTEMIDLENE 14
SIKKSAKKET 14
SIKKIMESERE 14
SIKKSAKKE 13
SIKKERHET 13
SIKHISMEN 13
SIKKSAKKA 13
SIKTEDUK 13
SIKTEMÅL 13
SIKKATIV 13
SIKKIMESER 13
SIKTEMIDLER 13
SIKTEMIDLET 13
SIKFISKERE 13
SIKTEMIDDEL 13
SIKTEMINENE 13
SIKSPENS 12
SIKKERLIG 12
SIKTBART 12
SIKKSAKK 12
SIKTBARE 12
SIKHISME 12
SIKTEMIDLA 12
SIKFISKER 12
SIKKINGEN 12
SIKTEMINER 12
SIKTEMELET 12
SIKTEMINEN 12
SIKRINGENE 12
SIKLINGENE 12
SIKTRILLENE 12
SIKORIENE 11
SIKRINGEN 11
SIKTEMINE 11
SIKTBAR 11
SIKKINGA 11
SIKTRILLER 11
SIKRINGER 11
SIKTINGEN 11
SIKLINGEN 11
SIKLINGER 11
SIKTELSENE 11
SIKTEMINA 11
SIKTRILLEN 11
SIKKING 10
SIKKELET 10
SIKHENE 10
SIKORIEN 10
SIKTINGA 10
SIKRINGA 10
SIKKENDE 10
SIKORIER 10
SIKTRILLE 10
SIKINGEN 10
SIKTEMEL 10
SIKTELSEN 10
SIKLINGA 10
SIKTELSER 10
SIKTELSE 9
SIKHER 9
SIKRING 9
SIKINGA 9
SIKKERT 9
SIKLING 9
SIKKEDE 9
SIKHEN 9
SIKTING 9
SIKASTEN 9
SIKADENE 9
SIKLENDE 9
SIKASTET 9
SIKRESTE 9
SIKTENDE 9
SIKKENE 9
SIKRENDE 9
SIKKETE 9
SIKORI 8
SIKADER 8
SIKTETE 8
SIKKEL 8
SIKKET 8
SIKKES 8
SIKKEN 8
SIKING 8
SIKKER 8
SIKREST 8
SIKRERE 8
SIKLETE 8
SIKENDE 8
SIKTEDE 8
SIKLENE 8
SIKLEDE 8
SIKREDE 8
SIKLENT 8
SIKADEN 8
SIKRETE 8
SIKTENE 8
SIKLES 7
SIKH 7
SIKKA 7
SIKKE 7
SIKTES 7
SIKENE 7
SIKRER 7
SIKRET 7
SIKTEN 7
SIKLET 7
SIKLEN 7
SIKEDE 7
SIKRES 7
SIKAST 7
SIKADE 7
SIKTER 7
SIKTET 7
SIKLNE 7
SIKETE 7
SIKLER 7
SIKAEN 7
SIKER 6
SIKK 6
SIKRA 6
SIKLA 6
SIKES 6
SIKRE 6
SIKLE 6
SIKEN 6
SIKET 6
SIKTE 6
SIKTA 6
SIKL 5
SIKA 5
SIKR 5
SIKT 5
SIKE 5

Ord som slutter med SIK

OrdPoeng
GRØNNSISIK 16
POLARSISIK 15
NEBBSIK 14
GRÅSIK 11
BESIK 9
SISIK 6

Lignende ord av SIK

Anagram av SIK

For mer informasjon om ordet SIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok