SIK i Scrabble - ordspill.com

SIK i Scrabble

SIK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1I1K2

Ved å legge til én bokstav til SIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BISK 8
KVIS 8
SVIK 8
SPIK 8
SKIV 8
SKIP 8
PISK 8
VISK 8
SIKH 7
FIKS 6
FISK 6
KIMS 6
MIKS 6
KISA 5
SKIT 5
SKIA 5
SKIE 5
IRSK 5
SKIR 5
SKRI 5
ILSK 5
SKLI 5
SKAI 5
SLIK 5
SNIK 5
TISK 5
SKEI 5
SIKT 5
SINK 5
KISE 5
SIKR 5
SIKL 5
DISK 5
SIKA 5
RISK 5
RIKS 5
KEIS 5
NIKS 5
LIKS 5
KRIS 5
KNIS 5
KIST 5
KISL 5
SIKE 5

Ord som starter på SIK

OrdPoeng
SIKRINGSUTSTYRA 25
SIKKSAKKSØMMER 24
SIKRINGSUTSTYR 24
SIKKSAKKBÅNDET 24
SIKKSAKKSØMMEN 24
SIKKERHETSNIVÅ 24
SIKKSAKKLYNENE 23
SIKKERHETSKURSA 23
SIKRINGSTRYKKA 23
SIKKERHETSVAKTA 23
SIKTELSESPUNKTA 23
SIKKSAKKBÅNDA 23
SIKRINGSSYSTEM 22
SIKRINGSTRYKK 22
SIKKERHETSSJEF 22
SIKKSAKKBÅND 22
SIKKERHETSKURS 22
SIKKERHETSKRAV 22
SIKTELSESPUNKT 22
SIKRINGSBOKSENE 22
SIKKERHETSVAKT 22
SIKKERHETSRÅDET 22
SIKKERHETSLÅSEN 22
SIKKSAKKLYNET 22
SIKKSAKKBANDET 21
SIKRINGSBOKSER 21
SIKTEMJØLENE 21
SIKKERHETSRÅDA 21
SIKKERHETSSTAB 21
SIKKERHETSFOLK 21
SIKKERHETSNÅLA 21
SIKKERHETSLÅSA 21
SIKKSAKKLYNA 21
SIKTEPUNKTENE 21
SIKRINGSBOKSEN 21
SIKKERHETSRÅD 20
SIKSPENSLUENE 20
SIKKERHETSNÅL 20
SIKTEPUNKTET 20
SIKKERHETSLÅS 20
SIKRINGSSESJON 20
SIKTEPUNKTER 20
SIKKSAKKBANDA 20
SIKKERHETSFILM 20
SIKKSAKKLYN 20
SIKKERHETSFOND 20
SIKRINGSSKIVEN 20
SIKRINGSDØMTE 20
SIKRINGSSKIVER 20
SIKTEMJØLET 20
SIKRINGSSKAPET 20
SIKTFORHOLDENE 20
SIKKSAKKSØM 20
SIKTEPUNKTA 19
SIKRINGSSKAPA 19
SIKSPENSLUEN 19
SIKRINGSBOKS 19
SIKSPENSLUER 19
SIKKSAKKBAND 19
SIKRINGSDØMT 19
SIKRINGSSKIVA 19
SIKTFORHOLDET 19
SIKAHJORTENE 19
SIKRINGSSKIVE 19
SIKRINGSFONDENE 19
SIKRINGSTAVLER 19
SIKRINGSDOMMER 19
SIKKSAKKINGENE 19
SIKRINGSDOMMEN 19
SIKTBARHETENE 19
SIKKERHETSSONA 19
SIKRINGSVENTIL 19
SIKRINGSARBEID 19
SIKTEMJØLA 19
SIKRINGSTAVLEN 19
SIKRINGSKOSTENE 19
SIKKERHETSSONE 19
SIKKERHETSLINEN 19
SIKKERHETSNETT 18
SIKSPENSLUE 18
SIKKERHETSLINE 18
SIKAHJORTEN 18
SIKRINGSKOSTEN 18
SIKRINGSSKAP 18
SIKAHJORTER 18
SIKKERHETSLINA 18
SIKRINGSTAVLA 18
SIKRINGSANLEGG 18
SIKTBARHETEN 18
SIKTFORHOLDA 18
SIKRINGSFANGER 18
SIKRINGSFONDET 18
SIKTBARHETER 18
SIKKERHETSSELE 18
SIKRINGSKOSTER 18
SIKKSAKKINGEN 18
SIKRINGSFANGEN 18
SIKRINGSTAVLE 18
SIKKSAKKINGER 18
SIKTEPUNKT 18
SIKSPENSLUA 18
SIKTEMJØL 18
SIKTFORHOLD 17
SIKKSAKKINGA 17
SIKLESMEKKENE 17
SIKRINGSFANGE 17
SIKTESKÅRENE 17
SIKTVEKSELEN 17
SIKRINGSTILTAK 17
SIKRINGSANSTALT 17
SIKRINGSSAKENE 17
SIKTVEKSLENE 17
SIKRINGSFONDA 17
SIKTBARHETA 17
SIKTVEKSLER 16
SIKKIMESISKE 16
SIKKERHETENE 16
SIKKATIVENE 16
SIKKSAKKING 16
SIKTBARHET 16
SIKLESMEKKER 16
SIKTESKÅRET 16
SIKRINGSSAKER 16
SIKLESMEKKEN 16
SIKKSAKKENDE 16
SIKRINGSKOST 16
SIKTELINJENE 16
SIKAHJORT 16
SIKRINGSFOND 16
SIKRINGSSAKEN 16
SIKTEMÅLENE 16
SIKTELINJER 15
SIKRINGSSAKA 15
SIKKIMESISK 15
SIKKERHETEN 15
SIKSPENSENE 15
SIKKIMESEREN 15
SIKKIMESERNE 15
SIKTEMIDDELET 15
SIKRINGSDOM 15
SIKKSAKKETE 15
SIKTELINJEN 15
SIKKERHETER 15
SIKLESMEKKA 15
SIKTEMÅLET 15
SIKKATIVET 15
SIKKATIVER 15
SIKLESMEKKE 15
SIKTVEKSEL 15
SIKKSAKKEDE 15
SIKTESKÅRA 15
SIKKSAKKET 14
SIKTELINJE 14
SIKKSAKKES 14
SIKKERHETA 14
SIKSPENSEN 14
SIKSPENSER 14
SIKKSAKKER 14
SIKFISKEREN 14
SIKTESKÅR 14
SIKTEMIDLENE 14
SIKTEMÅLA 14
SIKTELINJA 14
SIKKIMESERE 14
SIKFISKERNE 14
SIKRINGSSAK 14
SIKKATIVA 14
SIKKSAKKE 13
SIKKSAKKA 13
SIKFISKERE 13
SIKTEMÅL 13
SIKTEMELENE 13
SIKTEMIDLET 13
SIKTEMIDDEL 13
SIKKERHET 13
SIKTEMIDLER 13
SIKKIMESER 13
SIKKATIV 13
SIKTEMIDLA 12
SIKKSAKK 12
SIKFISKER 12
SIKTBARE 12
SIKLINGENE 12
SIKSPENS 12
SIKTBART 12
SIKTRILLENE 12
SIKRINGENE 12
SIKTINGENE 12
SIKTEMELET 12
SIKKERLIG 12
SIKTBAR 11
SIKTRILLER 11
SIKORIENE 11
SIKRINGER 11
SIKTELSENE 11
SIKRINGEN 11
SIKLINGER 11
SIKTINGEN 11
SIKTEMELA 11
SIKTRILLEN 11
SIKLINGEN 11
SIKTINGER 11
SIKRINGA 10
SIKTRILLE 10
SIKTEMEL 10
SIKTINGA 10
SIKLINGA 10
SIKTELSEN 10
SIKTELSER 10
SIKORIER 10
SIKORIEN 10
SIKKELET 10
SIKHENE 10
SIKTING 9
SIKHER 9
SIKLING 9
SIKRING 9
SIKKERT 9
SIKLENDE 9
SIKHEN 9
SIKADENE 9
SIKTELSE 9
SIKTENDE 9
SIKRENDE 9
SIKRESTE 9
SIKORI 8
SIKKER 8
SIKKEL 8
SIKTETE 8
SIKLENT 8
SIKLEDE 8
SIKADER 8
SIKRETE 8
SIKREDE 8
SIKREST 8
SIKTENE 8
SIKENDE 8
SIKADEN 8
SIKLETE 8
SIKLENE 8
SIKRERE 8
SIKTEDE 8
SIKRES 7
SIKRET 7
SIKLNE 7
SIKTER 7
SIKTET 7
SIKH 7
SIKENE 7
SIKLET 7
SIKTEN 7
SIKETE 7
SIKLER 7
SIKTES 7
SIKLES 7
SIKEDE 7
SIKADE 7
SIKRER 7
SIKLEN 7
SIKRE 6
SIKET 6
SIKTA 6
SIKLA 6
SIKRA 6
SIKTE 6
SIKER 6
SIKLE 6
SIKEN 6
SIKES 6
SIKR 5
SIKL 5
SIKT 5
SIKE 5
SIKA 5

Ord som slutter med SIK

OrdPoeng
GRØNNSISIK 16
POLARSISIK 15
SISIK 6

Lignende ord av SIK

Anagram av SIK

For mer informasjon om ordet SIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok