SIV i Scrabble - ordspill.com

SIV i Scrabble

SIV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ISV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
S1I1V4

Ved å legge til én bokstav til SIV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SVIP 10
VIPS 10
VISP 10
HVIS 9
VISK 8
SVIM 8
SVIK 8
SVIG 8
VIMS 8
VIKS 8
SKIV 8
VISE 7
VISN 7
VIST 7
VISA 7
VITS 7
VISL 7
AVIS 7
VIES 7
SVIR 7
AVSI 7
SVIN 7
SVIE 7
SVEI 7
SVAI 7
STIV 7
SIVE 7
SIVA 7
LIVS 7
VRIS 7

Ord som starter på SIV

OrdPoeng
SIVILOMBUDSMENN 27
SIVILOMBUDSMANN 27
SIVILBEFOLKNING 25
SIVILØKONOMENE 25
SIVILOMBUDENE 24
SIVILØKONOMER 24
SIVILØKONOMEN 24
SIVILOMBUDET 23
SIVILFORSVARENE 23
SIVILINGENIØREN 23
SIVILINGENIØRER 23
SIVILISASJONENE 22
SIVILAGRONOMENE 22
SIVILOMBUDA 22
SIVILØKONOM 22
SIVILFORSVARET 22
SIVILPROSESSENE 22
SIVILPERSONENE 21
SIVILDOMSTOLENE 21
SIVILAGRONOMER 21
SIVILFORSVARA 21
SIVILISASJONEN 21
SIVILPROSESSEN 21
SIVILINGENIØR 21
SIVILARBEIDEREN 21
SIVILPROSESSER 21
SIVILISASJONER 21
SIVBUKKENE 21
SIVILARBEIDERNE 21
SIVILOMBUD 21
SIVILTJENESTENE 21
SIVILAGRONOMEN 21
SIVILPERSONEN 20
SIVBUKKER 20
SIVKURVENE 20
SIVBLOMSTENE 20
SIVILFORSVAR 20
SIVILPERSONER 20
SIVBUKKEN 20
SIVILTJENESTER 20
SIVILDOMSTOLER 20
SIVBLOMMENE 20
SIVILARBEIDERE 20
SIVILARKITEKTER 20
SIVILTJENESTEN 20
SIVILDOMSTOLEN 20
SIVILARBEIDENE 20
SIVILARKITEKTEN 20
SIVILMOTSTANDEN 20
SIVILISATORISKE 20
SIVILSTATUSENE 20
SIVILMOTSTANDER 20
SIVKURVER 19
SIVBLOMMER 19
SIVBLOMMEN 19
SIVILARBEIDER 19
SIVILSTATUSEN 19
SIVILISATORISK 19
SIVILISERINGENE 19
SIVILARBEIDET 19
SIVILTJENESTE 19
SIVILISASJON 19
SIVILPROSESS 19
SIVILSTATUSER 19
SIVKURVEN 19
SIVILAGRONOM 19
SIVBLOMSTER 19
SIVBLOMSTEN 19
SIVILMOTSTAND 18
SIVILARBEIDA 18
SIVBUKK 18
SIVILPERSON 18
SIVILISERINGEN 18
SIVILDOMSTOL 18
SIVFLYENE 18
SIVHØNENE 18
SIVILARKITEKT 18
SIVILISERINGER 18
SIVILRETTSLIGE 18
SIVKURVA 18
SIVBÅTENE 18
SIVILISATORENE 18
SIVKURV 17
SIVFLYET 17
SIVILSTATUS 17
SIVBÅTEN 17
SIVILARBEID 17
SIVBLOMST 17
SIVHØNEN 17
SIVFAMILIENE 17
SIVBÅTER 17
SIVILRETTSLIG 17
SIVILISATOREN 17
SIVILISATORER 17
SIVILISERINGA 17
SIVHØNER 17
SIVFAMILIER 16
SIVILISERING 16
SIVILSTANDENE 16
SIVILISERENDE 16
SIVFAMILIEN 16
SIVHØNE 16
SIVHØNA 16
SIVFLYA 16
SIVSTRÅENE 16
SIVKORGENE 16
SIVLILJENE 16
SIVSANGEREN 15
SIVILSTANDEN 15
SIVBLOM 15
SIVFLY 15
SIVKORGEN 15
SIVLILJEN 15
SIVSTRÅET 15
SIVKORGER 15
SIVLILJER 15
SIVÆTEN 15
SIVILSAKENE 15
SIVILRETTENE 15
SIVFAMILIE 15
SIVILSTANDER 15
SIVSANGERNE 15
SIVBÅT 15
SIVILISATOR 15
SIVILKLEDDE 15
SIVILKLEDD 14
SIVLILJE 14
SIVILRETTER 14
SIVILISERES 14
SIVÆTE 14
SIVILSAKEN 14
SIVILRETTEN 14
SIVSTRÅA 14
SIVILISTENE 14
SIVILSAKER 14
SIVLILJA 14
SIVSANGERE 14
SIVILISERER 14
SIVSTARRENE 14
SIVKORGA 14
SIVILISERTE 14
SIVMATTENE 14
SIVÆTA 14
SIVSTRÅ 13
SIVILSAKA 13
SIVSANGER 13
SIVMATTEN 13
SIVAKSENE 13
SIVMATTER 13
SIVILISTEN 13
SIVKORG 13
SIVILSTAND 13
SIVILISERT 13
SIVILISERE 13
SIVILISTER 13
SIVSTARRER 13
SIVSTARREN 13
SIVÅTE 12
SIVÅTT 12
SIVILISER 12
SIVMATTA 12
SIVAKSET 12
SIVMATTE 12
SIVILSAK 12
SIVINGEN 12
SIVILRETT 12
SIVSTARR 11
SIVINGA 11
SIVÅT 11
SIVAKSA 11
SIVILIST 11
SIVING 10
SIVENDE 10
SIVAKS 10
SIVENE 9
SIVILT 9
SIVILE 9
SIVIL 8
SIVET 8
SIVER 8
SIVE 7
SIVA 7

Ord som slutter med SIV

OrdPoeng
HYPEREKSKLUSIV 32
KULTUROFFENSIV 27
MILJØOFFENSIV 27
EKSPORTOFFENSIV 26
SJARMOFFENSIV 23
KAPITALINTENSIV 22
PROPULSIV 22
LUFTOFFENSIV 22
ARBEIDSINTENSIV 21
KOMPULSIV 21
SUBVERSIV 21
KONVULSIV 20
RECESSIV 20
SUBMISSIV 19
PREKLUSIV 19
STOROFFENSIV 19
FJELLMASSIV 19
MOTOFFENSIV 19
KRYPSIV 19
ANTIDEPRESSIV 19
OPPRESSIV 19
KNAPPSIV 18
IMPULSIV 18
SUSPENSIV 18
PERSUASIV 18
KRAFTINTENSIV 18
PROGRESSIV 18
RABBESIV 17
OKKLUSIV 17
SUMPSIV 17
JÆRSIV 17
EKSKLUSIV 17
EKSPLOSIV 17
NØKKESIV 17
EKSPRESSIV 17
REPULSIV 17
DISKURSIV 16
EKSPANSIV 16
IMPLOSIV 16
IMPRESSIV 16
EKSTRUSIV 16
POSSESSIV 16
SUKSESSIV 16
JUSSIV 15
REKURSIV 15
FROSKESIV 15
EFFUSIV 15
INKLUSIV 15
RYLLSIV 15
KONGLESIV 15
DISPERSIV 15
TUNDRASIV 15
DEPRESSIV 15
REPRESSIV 15
AGGRESSIV 14
REFLEKSIV 14
INTRUSIV 14
KOHESIV 14
SVARTSIV 14
SKAUSIV 14
PADDESIV 14
LYSSIV 14
OFFENSIV 14
SVERDSIV 14
KORROSIV 14
KURSIV 13
PLOSIV 13
AVERSIV 13
ABESSIV 13
GRÅSIV 13
ABRASIV 13
SKOGSIV 13
DIGRESSIV 13
TRÅDSIV 13
INGRESSIV 13
DEGRESSIV 13
REGRESSIV 13
EKSTENSIV 13
DYSIV 13
DEFENSIV 12
OSTENSIV 12
PASSIV 12
EVASIV 12
STRANDSIV 12
ADHESIV 12
EGRESSIV 12
EKSESSIV 12
GRANNSIV 12
ELUSIV 12
INTENSIV 11
HEISIV 11
FLATSIV 11
INESSIV 10
MISSIV 10
SALTSIV 10
SANDSIV 10
DESISIV 10
ADESSIV 10
MASSIV 10
ESSIV 8

Bøyningsformer av SIV

Lignende ord av SIV

Anagram av SIV

For mer informasjon om ordet SIV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SIV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok