SJEF i Scrabble - ordspill.com

SJEF i Scrabble

SJEF er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFJS.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
S1J4E1F2

Ved å legge til én bokstav til SJEF kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FESJÅ 12
FJESK 10
FJASE 9
FJESA 9
JAFSE 9
SJEFA 9

Ord som starter på SJEF

OrdPoeng
SJEFPRODUCEREN 34
SJEFPRODUCERNE 34
SJEFPRODUCERE 33
SJEFPRODUCER 32
SJEFPSYKOLOGENE 31
SJEFRAPPORTØRER 30
SJEFPSYKOLOGER 30
SJEFPSYKOLOGEN 30
SJEFRAPPORTØREN 30
SJEFSJUKEPLEIER 29
SJEFRAPPORTØR 28
SJEFPSYKOLOG 28
SJEFSYKEPLEIERE 28
SJEFSPOSISJONER 27
SJEFVETERINÆRER 27
SJEFSPOSISJONEN 27
SJEFINSPEKTØRER 27
SJEFSYKEPLEIER 27
SJEFINSPEKTØREN 27
SJEFVETERINÆREN 27
SJEFBESTYRERNE 26
SJEFPRODUSENTER 26
SJEFPRODUSENTEN 26
SJEFFLYGELEDERE 26
SJEFBESTYREREN 26
SJEFSREGULATIVA 26
SJEFSJOBBENE 26
SJEFSREGULATIV 25
SJEFØKONOMENE 25
SJEFSJOBBER 25
SJEFVETERINÆR 25
SJEFSJOBBEN 25
SJEFINSPEKTØR 25
SJEFKONSERVATOR 25
SJEFANALYTIKERE 25
SJEFSSEKRETÆREN 25
SJEFSEKRETÆRENE 25
SJEFBESTYRERE 25
SJEFSSEKRETÆRER 25
SJEFSPOSISJON 25
SJEFFLYGELEDER 25
SJEFSFLYGERNE 24
SJEFØKONOMER 24
SJEFBESTYRER 24
SJEFANALYTIKER 24
SJEFSFLYGEREN 24
SJEFSEKRETÆREN 24
SJEFPRODUSENT 24
SJEFINGENIØRENE 24
SJEFØKONOMEN 24
SJEFSEKRETÆRER 24
SJEFREDAKTØRENE 24
SJEFMETALLURGEN 24
SJEFKONSULENTER 24
SJEFFOTOGRAFENE 24
SJEFKONSULENTEN 24
SJEFDIREKTØRENE 24
SJEFMETALLURGER 24
SJEFREDAKTØREN 23
SJEFFORHANDLERE 23
SJEFFLYGERNE 23
SJEFFLYGEREN 23
SJEFSSEKRETÆR 23
SJEFFOTOGRAFEN 23
SJEFSFLYGERE 23
SJEFMETEOROLOG 23
SJEFSJOBB 23
SJEFDIREKTØRER 23
SJEFINGENIØREN 23
SJEFREDAKTØRER 23
SJEFFOTOGRAFER 23
SJEFINGENIØRER 23
SJEFDIREKTØREN 23
SJEFBUDEIENE 22
SJEFSPERIODENE 22
SJEFFLYGERE 22
SJEFKONSULENT 22
SJEFARKIVARENE 22
SJEFSEKRETÆR 22
SJEFREVISORENE 22
SJEFØKONOM 22
SJEFFORHANDLER 22
SJEFSTJENESTENE 22
SJEFSFLYGER 22
SJEFMETALLURG 22
SJEFSNIVÅENE 22
SJEFIDEOLOGENE 21
SJEFSANSVARENE 21
SJEFREVISORER 21
SJEFSTJENESTEN 21
SJEFSTJENESTER 21
SJEFSKONTORENE 21
SJEFARKITEKTENE 21
SJEFELEKTRIKERE 21
SJEFGEOLOGENE 21
SJEFSSJIKTENE 21
SJEFSPERIODER 21
SJEFSPERIODEN 21
SJEFARKIVAREN 21
SJEFREVISOREN 21
SJEFARKIVARER 21
SJEFDIREKTØR 21
SJEFINGENIØR 21
SJEFFLYGER 21
SJEFSNIVÅER 21
SJEFBUDEIEN 21
SJEFBUDEIER 21
SJEFREDAKTØR 21
SJEFSNIVÅET 21
SJEFFOTOGRAF 21
SJEFSLØNNENE 20
SJEFSTJENESTE 20
SJEFIDEOLOGER 20
SJEFBUDEIA 20
SJEFSKONTORER 20
SJEFBUDEIE 20
SJEFGEOLOGER 20
SJEFFORSKEREN 20
SJEFSKONTORET 20
SJEFSPERIODE 20
SJEFSANSVARET 20
SJEFELEKTRIKER 20
SJEFANKLAGERNE 20
SJEFFORSKERNE 20
SJEFARKITEKTER 20
SJEFSSTILLINGEN 20
SJEFDIRIGENTENE 20
SJEFGEOLOGEN 20
SJEFIDEOLOGEN 20
SJEFANKLAGEREN 20
SJEFSSJIKTET 20
SJEFSSTILLINGER 20
SJEFARKITEKTEN 20
SJEFPILOTENE 20
SJEFSNIVÅA 20
SJEFSNIVÅ 19
SJEFDESIGNERNE 19
SJEFDIRIGENTEN 19
SJEFSSTILLINGA 19
SJEFKOKKENE 19
SJEFPILOTEN 19
SJEFSLØNNEN 19
SJEFSANSVARA 19
SJEFFORSKERE 19
SJEFSTRATEGENE 19
SJEFPILOTER 19
SJEFSKONTORA 19
SJEFSSJIKTA 19
SJEFREVISOR 19
SJEFANKLAGERE 19
SJEFSLØNNER 19
SJEFSSKIFTENE 19
SJEFDIRIGENTER 19
SJEFARKIVAR 19
SJEFDESIGNEREN 19
SJEFSANSVAR 18
SJEFSLØNNA 18
SJEFKOKKER 18
SJEFSSJIKT 18
SJEFFORSKER 18
SJEFMEGLERNE 18
SJEFKOKKEN 18
SJEFIDEOLOG 18
SJEFGEOLOG 18
SJEFMEKLERNE 18
SJEFARKITEKT 18
SJEFMEGLEREN 18
SJEFSTRATEGER 18
SJEFDESIGNERE 18
SJEFMEKLEREN 18
SJEFGARTNEREN 18
SJEFSSKIFTET 18
SJEFSKONTOR 18
SJEFSSKIFTER 18
SJEFGARTNERNE 18
SJEFANKLAGER 18
SJEFSTRATEGEN 18
SJEFSSTILLING 18
SJEFSLØNN 17
SJEFMEKLERE 17
SJEFDIRIGENT 17
SJEFSROLLENE 17
SJEFPILOT 17
SJEFSSKIFTE 17
SJEFSTRENERNE 17
SJEFSTRENEREN 17
SJEFGARTNERE 17
SJEFSSTOLENE 17
SJEFDESIGNER 17
SJEFSSKIFTA 17
SJEFMEGLERE 17
SJEFMEKLER 16
SJEFKOKK 16
SJEFSSTOLER 16
SJEFSTRATEG 16
SJEFGARTNER 16
SJEFTRENEREN 16
SJEFSROLLEN 16
SJEFSTRENERE 16
SJEFMEGLER 16
SJEFSROLLER 16
SJEFTRENERNE 16
SJEFSSTOLEN 16
SJEFSROLLE 15
SJEFINGENE 15
SJEFLEGENE 15
SJEFSTIDENE 15
SJEFSROLLA 15
SJEFTRENERE 15
SJEFSTRENER 15
SJEFINGEN 14
SJEFLEGEN 14
SJEFTRENER 14
SJEFINGER 14
SJEFLEGER 14
SJEFSTIDEN 14
SJEFSSTOL 14
SJEFSTIDER 14
SJEFLEGE 13
SJEFINGA 13
SJEFSTIDA 13
SJEFENDE 12
SJEFSTID 12
SJEFING 12
SJEFEDE 11
SJEFETE 11
SJEFENE 11
SJEFES 10
SJEFEN 10
SJEFER 10
SJEFET 10
SJEFE 9
SJEFA 9

Ord som slutter med SJEF

OrdPoeng
PRODUKSJONSSJEF 31
OVERVÅKINGSSJEF 31
FLYVÅPENSJEF 31
OPPMÅLINGSSJEF 30
FYLKESPARTISJEF 29
FYLKESSKOLESJEF 28
FYLKESSKOGSJEF 28
JORDBRUKSSJEF 28
UTRYKNINGSSJEF 28
SJUKEHUSSJEF 28
SKOGBRUKSSJEF 27
SERVICESJEF 27
OPPSYNSSJEF 27
INNKJØPSSJEF 27
OPERASJONSSJEF 26
UTVIKLINGSSJEF 26
BYGNINGSSJEF 26
FJERNSYNSSJEF 26
SYKEHUSSJEF 26
LUFTHAVNSJEF 25
BIBLIOTEKSJEF 25
KJØKKENSJEF 25
BYPLANSJEF 25
RESEPSJONSSJEF 25
DIVISJONSSJEF 24
ABONNEMENTSSJEF 24
LABORATORIESJEF 24
PROSJEKTSJEF 24
REGULERINGSSJEF 24
REVISJONSSJEF 24
LANDBRUKSSJEF 24
PROTOKOLLSJEF 24
BATALJONSSJEF 24
GRUPPESJEF 24
BARNEVERNSSJEF 24
KOMMUNISTSJEF 24
LOKALBANKSJEF 23
SENTRALBANKSJEF 23
REGJERINGSSJEF 23
PLATTFORMSJEF 23
REDAKSJONSSJEF 23
PRODUKTSJEF 23
AKTUALITETSSJEF 23
MUSEUMSSJEF 23
ØKONOMISJEF 23
KOSTYMESJEF 23
ØKOKRIMSJEF 23
GENERALPLANSJEF 23
UTSTILLINGSSJEF 23
BYRÅSJEF 23
BUTIKKSJEF 22
SIKKERHETSSJEF 22
KARTVERKSSJEF 22
MANNSKAPSSJEF 22
UTREDNINGSSJEF 22
FORSKNINGSSJEF 22
REGNSKAPSSJEF 22
TURNERINGSSJEF 22
HOPPSJEF 21
AVDELINGSSJEF 21
KULTURSJEF 21
TEKNOLOGISJEF 21
KABINETTSSJEF 21
KVALITETSSJEF 21
NÆRINGSSJEF 21
FABRIKKSJEF 21
SEKSJONSSJEF 21
MILJØSJEF 21
FESTSPILLSJEF 21
KOMPANISJEF 21
RIKSBANKSJEF 21
MILITÆRSJEF 21
PROGRAMSJEF 21
SKVADRONSJEF 21
FORSVARSSJEF 21
SAMFERDSELSSJEF 21
RESTAURANTSJEF 21
FORSKINGSSJEF 21
TELEVERKSSJEF 21
JUNIORSJEF 21
TRANSPORTSJEF 21
TROPPSSJEF 21
NYHETSSJEF 21
VELFERDSSJEF 20
AVDELINGSJEF 20
SAMBANDSSJEF 20
STASJONSSJEF 20
VERKSTEDSJEF 20
NARKOTIKASJEF 20
GESTAPOSJEF 20
PERSONALSJEF 20
UTENLANDSSJEF 20
UTENRIKSSJEF 20
FESTIVALSJEF 20
MUSIKKSJEF 20
TRYGDESJEF 20
INSTITUTTSJEF 20
SYSTEMSJEF 20
MARKETINGSJEF 20
VALUTASJEF 20
REVYSJEF 20
ELVERKSSJEF 19
GARNISONSSJEF 19
OMSORGSSJEF 19
BRAKKESJEF 19
TOPPSJEF 19
KONTROLLSJEF 19
JUNTASJEF 19
AVSNITTSSJEF 19
KRETSLAGSSJEF 19
OMRÅDESJEF 19
HAVARISJEF 19
IDEOLOGISJEF 19
DISTRIKTSSJEF 18
EIENDOMSSJEF 18
HÆRSJEF 18
LIGNINGSSJEF 18
REGIONALSJEF 18
VERFTSSJEF 18
HAVNESJEF 18
FORLAGSSJEF 18
TRAFIKKSJEF 18
LIKNINGSSJEF 18
POLITISJEF 18
KRIMINALSJEF 18
LANDSLAGSSJEF 18
KONGRESSJEF 18
INNENRIKSSJEF 18
KANSELLISJEF 17
HOFFSJEF 17
REDNINGSSJEF 17
ØKOSJEF 17
ARKIVSJEF 17
DEPOTSJEF 17
SKIPSSJEF 17
REGIONSSJEF 17
OPERASJEF 17
KONSERNSJEF 17
FISKERISJEF 17
SPIONSJEF 17
KUNSTSJEF 17
REKLAMESJEF 17
KONSERTSJEF 17
KONTORSJEF 17
VERKSSJEF 17
HOTELLSJEF 17
PRESSESJEF 17
TURISTSJEF 17
MARKEDSSJEF 17
VINGSJEF 16
BANKSJEF 16
POSTSJEF 16
OLJESJEF 16
REGIONSJEF 16
VAKTSJEF 16
VERNESJEF 16
PARTISJEF 16
SOUSSJEF 16
TILTAKSSJEF 16
BLESTSJEF 16
BRANNSJEF 16
STABSSJEF 16
SANITETSSJEF 16
MASKINSJEF 16
FAKTASJEF 15
FRAKTSJEF 15
NARKOSJEF 15
SENIORSJEF 15
PLASSJEF 15
VEGSJEF 15
POLSJEF 15
DRIFTSSJEF 15
SOSIALSJEF 15
FIRMASJEF 15
MARINESJEF 15
IDRETTSSJEF 15
SKOLESJEF 15
LOTTOSJEF 15
FILIALSJEF 15
HELSESJEF 15
SKOGSJEF 15
PLANSJEF 15
VISESJEF 15
RADIOSJEF 14
GARDESJEF 14
TAKSTSJEF 14
MEDIESJEF 14
KINOSJEF 14
VEISJEF 14
SKADESJEF 14
GRILLSJEF 14
SALGSSJEF 14
VINSJEF 14
LAGERSJEF 14
TEATERSJEF 14
INFOSJEF 14
STATSSJEF 13
FAGSJEF 13
DESKSJEF 13
FELTSJEF 13
ETATSSJEF 13
TEAMSJEF 13
EKSSJEF 12
LEIRSJEF 12
DATASJEF 12
ROSJEF 11

Bøyningsformer av SJEF

Lignende ord av SJEF

Anagram av SJEF

For mer informasjon om ordet SJEF kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SJEF til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok