SJEFEN i Scrabble - ordspill.com

SJEFEN i Scrabble

SJEFEN er et substantiv6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEFJNS.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
S1J4E1F2E1N1

Ved å legge til én bokstav til SJEFEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJØSENE 15
FJASENE 11
FJERNES 11
JAFSENE 11

Ord som starter på SJEFEN

OrdPoeng
SJEFENDE 12
SJEFENE 11

Ord som slutter med SJEFEN

OrdPoeng
FLYVÅPENSJEFEN 33
SJUKEHUSSJEFEN 30
JORDBRUKSSJEFEN 30
INNKJØPSSJEFEN 29
SKOGBRUKSSJEFEN 29
OPPSYNSSJEFEN 29
SERVICESJEFEN 29
FJERNSYNSSJEFEN 28
BYGNINGSSJEFEN 28
SYKEHUSSJEFEN 28
KJØKKENSJEFEN 27
LUFTHAVNSJEFEN 27
BYPLANSJEFEN 27
BIBLIOTEKSJEFEN 27
KOMMUNISTSJEFEN 26
DIVISJONSSJEFEN 26
BATALJONSSJEFEN 26
GRUPPESJEFEN 26
PROSJEKTSJEFEN 26
LANDBRUKSSJEFEN 26
REVISJONSSJEFEN 26
PROTOKOLLSJEFEN 26
KOSTYMESJEFEN 25
BYRÅSJEFEN 25
ØKOKRIMSJEFEN 25
PRODUKTSJEFEN 25
MUSEUMSSJEFEN 25
ØKONOMISJEFEN 25
PLATTFORMSJEFEN 25
LOKALBANKSJEFEN 25
REGNSKAPSSJEFEN 24
MANNSKAPSSJEFEN 24
KARTVERKSSJEFEN 24
BUTIKKSJEFEN 24
MILITÆRSJEFEN 23
TEKNOLOGISJEFEN 23
MILJØSJEFEN 23
KOMPANISJEFEN 23
PROGRAMSJEFEN 23
KULTURSJEFEN 23
FABRIKKSJEFEN 23
KVALITETSSJEFEN 23
TRANSPORTSJEFEN 23
JUNIORSJEFEN 23
TROPPSSJEFEN 23
NYHETSSJEFEN 23
HOPPSJEFEN 23
FORSKINGSSJEFEN 23
NÆRINGSSJEFEN 23
RIKSBANKSJEFEN 23
KABINETTSSJEFEN 23
SKVADRONSJEFEN 23
FORSVARSSJEFEN 23
FESTSPILLSJEFEN 23
SEKSJONSSJEFEN 23
TELEVERKSSJEFEN 23
AVDELINGSSJEFEN 23
GESTAPOSJEFEN 22
UTENRIKSSJEFEN 22
NARKOTIKASJEFEN 22
SAMBANDSSJEFEN 22
PERSONALSJEFEN 22
VERKSTEDSJEFEN 22
VALUTASJEFEN 22
VELFERDSSJEFEN 22
AVDELINGSJEFEN 22
STASJONSSJEFEN 22
FESTIVALSJEFEN 22
MARKETINGSJEFEN 22
INSTITUTTSJEFEN 22
UTENLANDSSJEFEN 22
SYSTEMSJEFEN 22
MUSIKKSJEFEN 22
REVYSJEFEN 22
TRYGDESJEFEN 22
HAVARISJEFEN 21
ELVERKSSJEFEN 21
GARNISONSSJEFEN 21
BRAKKESJEFEN 21
IDEOLOGISJEFEN 21
OMSORGSSJEFEN 21
TOPPSJEFEN 21
AVSNITTSSJEFEN 21
KONTROLLSJEFEN 21
JUNTASJEFEN 21
OMRÅDESJEFEN 21
KRETSLAGSSJEFEN 21
LANDSLAGSSJEFEN 20
EIENDOMSSJEFEN 20
REGIONALSJEFEN 20
KRIMINALSJEFEN 20
LIKNINGSSJEFEN 20
DISTRIKTSSJEFEN 20
LIGNINGSSJEFEN 20
INNENRIKSSJEFEN 20
KONGRESSJEFEN 20
FORLAGSSJEFEN 20
TRAFIKKSJEFEN 20
POLITISJEFEN 20
VERFTSSJEFEN 20
HAVNESJEFEN 20
HÆRSJEFEN 20
ARKIVSJEFEN 19
TURISTSJEFEN 19
ØKOSJEFEN 19
KANSELLISJEFEN 19
REDNINGSSJEFEN 19
PRESSESJEFEN 19
OPERASJEFEN 19
HOTELLSJEFEN 19
KONTORSJEFEN 19
SKIPSSJEFEN 19
REGIONSSJEFEN 19
KONSERNSJEFEN 19
VERKSSJEFEN 19
DEPOTSJEFEN 19
MARKEDSSJEFEN 19
SPIONSJEFEN 19
FISKERISJEFEN 19
REKLAMESJEFEN 19
HOFFSJEFEN 19
KONSERTSJEFEN 19
KUNSTSJEFEN 19
VINGSJEFEN 18
SOUSSJEFEN 18
STABSSJEFEN 18
BANKSJEFEN 18
SANITETSSJEFEN 18
OLJESJEFEN 18
POSTSJEFEN 18
REGIONSJEFEN 18
PARTISJEFEN 18
VERNESJEFEN 18
BRANNSJEFEN 18
VAKTSJEFEN 18
MASKINSJEFEN 18
BLESTSJEFEN 18
TILTAKSSJEFEN 18
PLASSJEFEN 17
PLANSJEFEN 17
SKOGSJEFEN 17
SENIORSJEFEN 17
MARINESJEFEN 17
FIRMASJEFEN 17
FILIALSJEFEN 17
VEGSJEFEN 17
DRIFTSSJEFEN 17
HELSESJEFEN 17
SOSIALSJEFEN 17
NARKOSJEFEN 17
FRAKTSJEFEN 17
SKOLESJEFEN 17
VISESJEFEN 17
LOTTOSJEFEN 17
FAKTASJEFEN 17
IDRETTSSJEFEN 17
POLSJEFEN 17
VEISJEFEN 16
VINSJEFEN 16
MEDIESJEFEN 16
SALGSSJEFEN 16
TEATERSJEFEN 16
KINOSJEFEN 16
GARDESJEFEN 16
SKADESJEFEN 16
TAKSTSJEFEN 16
INFOSJEFEN 16
RADIOSJEFEN 16
LAGERSJEFEN 16
GRILLSJEFEN 16
DESKSJEFEN 15
TEAMSJEFEN 15
FELTSJEFEN 15
ETATSSJEFEN 15
STATSSJEFEN 15
FAGSJEFEN 15
EKSSJEFEN 14
DATASJEFEN 14
LEIRSJEFEN 14
ROSJEFEN 13

Anagram av SJEFEN

For mer informasjon om ordet SJEFEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SJEFEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok