SKAR i Scrabble - ordspill.com

SKAR i Scrabble

SKAR er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
S1K2A1R1

Ved å legge til én bokstav til SKAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RØSKA 10
ØRSKA 10
KRØSA 10
SKRAP 9
SJAKR 9
KURSA 9
KRUSA 9
SJARK 9
SKARP 9
SKARV 9
KRASJ 9
ÅRSAK 9
SKRÅA 9
RUSKA 9
SKÅRA 9
SPARK 9
SPRAK 9
SUKRA 9
SURKA 9
BRASK 9
BARSK 9
SKURA 9
HARSK 8
ROKSA 7
MARSK 7
KORSA 7
KRAFS 7
KRAMS 7
RASKE 6
SKRAL 6
ASKER 6
TRASK 6
KARES 6
KARSE 6
STRAK 6
KASER 6
SLARK 6
KRANS 6
SKRIA 6
KRASE 6
SKIRA 6
RASKT 6
KRASL 6
KRAST 6
SKARN 6
SKARE 6
KRISA 6
SIRKA 6
SIKRA 6
SAKER 6
RAKES 6
RAKST 6
ARISK 6
RISKA 6
RIKSA 6
AKSER 6

Ord som starter på SKAR

OrdPoeng
SKARPSKYTINGENE 26
SKARPSKYTINGER 25
SKARPSKYTINGEN 25
SKARPSKYTINGA 24
SKARPSKYTTEREN 24
SKARPSKYTTERNE 24
SKARPSKYTING 23
SKARPSLIPINGENE 23
SKARPSKYTTERE 23
SKARPSKYTTER 22
SKARVEBÅTENE 22
SKARNSSTYKKENE 22
SKARPSLIPINGER 22
SKARPØYDE 22
SKARPSINDIGHETA 22
SKARPSLIPINGEN 22
SKARPSLIPINGA 21
SKARNSSTYKKER 21
SKARPØYD 21
SKARPSINDIGHET 21
SKARLAGENSFEBRE 21
SKARLAGENSFEBER 21
SKARVEBÅTEN 21
SKARVEBÅTER 21
SKARNSSTYKKET 21
SKARPSKÅRENT 20
SKARPSLIPING 20
SKARNSSTYKKE 20
SKARPSYNENE 20
SKARERYPENE 20
SKARPSLIPENDE 20
SKARPTROMMENE 20
SKARNSSTYKKA 20
SKARPSKÅREN 19
SKARPSKÅRNE 19
SKARPTROMMER 19
SKARPSYNTE 19
SKARPSYNET 19
SKARERYPEN 19
SKARVEBÅT 19
SKARPTROMMEN 19
SKARIFIKATORENE 19
SKARERYPER 19
SKARPSEGLEREN 18
SKARIFIKATOREN 18
SKARPSLIPTE 18
SKARPSLIPES 18
SKARPTROMMA 18
SKARIFIKATORER 18
SKARERYPE 18
SKARVEMERRENE 18
SKARPTROMME 18
SKARPSYNA 18
SKARPSEGLERNE 18
SKARPSLIPER 18
SKARPSYNT 18
SKARERYPA 18
SKARRELYDENE 18
SKARVELIGSTE 17
SKARPRETTERNE 17
SKARPHETENE 17
SKARRELYDEN 17
SKARPSKODDE 17
SKARNTYDENE 17
SKARPSINDIGE 17
SKARPSEILEREN 17
SKARNSUNGENE 17
SKARPSLIPE 17
SKAREFØRENE 17
SKARPSYN 17
SKARVEMERREN 17
SKARRELYDER 17
SKARVELIGERE 17
SKARPRETTEREN 17
SKARPSEILERNE 17
SKARPSLIPT 17
SKARPSEGLERE 17
SKARVEMERRER 17
SKARVEMERRA 16
SKARPHETEN 16
SKARPSEILERE 16
SKARIFISERENDE 16
SKARNBASSENE 16
SKAREKLISTRENE 16
SKARNTYDEN 16
SKAREFØRER 16
SKARPRETTERE 16
SKAREKLISTERET 16
SKARESNØENE 16
SKARPSINDIG 16
SKARNSUNGER 16
SKARVELIGST 16
SKARPSINNENE 16
SKARPSEGLER 16
SKARPTSEENDE 16
SKARVORDENE 16
SKARVINGENE 16
SKARNSUNGEN 16
SKARPINGENE 16
SKARIFIKATOR 16
SKAREFØRET 16
SKARPSLIP 16
SKARPHETER 16
SKARPSKODD 16
SKARNTYDER 16
SKARPSEILER 15
SKARPHETA 15
SKARPLADETE 15
SKARNBASSEN 15
SKARPRETTER 15
SKAREFØRA 15
SKARESNØEN 15
SKARVELIGE 15
SKARPLADEDE 15
SKARPSINNET 15
SKARVINGER 15
SKAREFØRE 15
SKARVORDET 15
SKARNTYDE 15
SKARPINGER 15
SKARESNØER 15
SKAREKLISTRET 15
SKARVINGEN 15
SKARNSUNGE 15
SKARPINGEN 15
SKARRELYD 15
SKARNBASSER 15
SKARVEMERR 15
SKARPSINNA 14
SKARIFISERTE 14
SKAREKLISTER 14
SKAREKLISTRA 14
SKARVINGA 14
SKARLAGENENE 14
SKARVORDA 14
SKARIFISERER 14
SKARIFISERES 14
SKARNBASSE 14
SKAREKLISTRE 14
SKARPHET 14
SKARVELIG 14
SKARPLADDE 14
SKARPLADET 14
SKARABEENE 14
SKARPTENTE 14
SKARPLADD 13
SKARVORD 13
SKARESNØ 13
SKARABEER 13
SKARVING 13
SKARVENDE 13
SKARPSINN 13
SKARPESTE 13
SKARPING 13
SKARRINGENE 13
SKARLAGENET 13
SKARIFISERE 13
SKARPLADA 13
SKARIFISERT 13
SKARABEEN 13
SKARPTENT 13
SKARPENE 12
SKARVENE 12
SKARVEDE 12
SKARPERE 12
SKARPEST 12
SKARIFISER 12
SKARLAGENA 12
SKARVETE 12
SKARRINGEN 12
SKARRINGER 12
SKARINGENE 12
SKARINGEN 11
SKARVEN 11
SKARVER 11
SKARPER 11
SKARABE 11
SKARVES 11
SKARLAGEN 11
SKARRINGA 11
SKARVET 11
SKARINGER 11
SKARPEN 11
SKARVA 10
SKARPT 10
SKARPE 10
SKARVE 10
SKARRING 10
SKARKENE 10
SKARRENDE 10
SKARREREN 10
SKARINGA 10
SKARRERNE 10
SKARP 9
SKARKEN 9
SKARV 9
SKARNENE 9
SKARRETE 9
SKARING 9
SKARKER 9
SKARRERE 9
SKARENDE 9
SKARREDE 9
SKARKE 8
SKARNET 8
SKARRER 8
SKARRES 8
SKARENE 8
SKARETE 8
SKARRET 8
SKAREDE 8
SKARK 7
SKARER 7
SKARET 7
SKARNA 7
SKARRA 7
SKAREN 7
SKARES 7
SKARRE 7
SKARR 6
SKARN 6
SKARE 6
SKARA 6

Ord som slutter med SKAR

OrdPoeng
RØYKELSESKAR 23
ALUMINIUMSKAR 22
GJÆRINGSKAR 22
HUSBONDSKAR 21
RØKELSESKAR 17
SKYSSKAR 15
ARBEIDSKAR 14
FJELLSKAR 14
HÅNDSKAR 14
HANDELSKAR 13
OVERSKAR 13
HUSKAR 12
HEDERSKAR 12
ORDENSKAR 11
SKAMSKAR 11
SKAR 11
RÅDSKAR 11
LAUSKAR 11
AVSKAR 10
BESKAR 10
GRESSKAR 10
REINSKAR 9
RORSKAR 9
FINSKAR 9
GRASKAR 9
OMSKAR 9
STASKAR 8
INNSKAR 8
RENSKAR 8
NEDSKAR 8

Lignende ord av SKAR

Anagram av SKAR

For mer informasjon om ordet SKAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SKAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok