STØR i Scrabble - ordspill.com

STØR i Scrabble

STØR er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RSTØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
S1T1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til STØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YST 14
BRØST 12
BØRST 12
FRØST 10
FØRST 10
GRØST 10
ØRSKT 10
SKRØT 10
TRØSK 10
STRØK 10
STRØM 10
SØTER 9
ØRTES 9
ØREST 9
TØSER 9
STRØA 9
SØRET 9
STØER 9
SNØRT 9
SLØRT 9
RØSTE 9
RØSTA 9
DRØST 9
ØSTRE 9

Ord som starter på STØR

OrdPoeng
STØRKNEPUNKTENE 27
STØRKNEPUNKTET 26
STØRKNEPUNKTER 26
STØRRELSESNIVÅA 25
STØRKNEPUNKTA 25
STØRKNEPUNKT 24
STØRRELSESNIVÅ 24
STØRSTEPARTENE 21
STØRRELSESORDEN 20
STØRSTEPARTER 20
STØRSTEPARTEN 20
STØRHUSENE 19
STØRHUSET 18
STØRSTEPART 18
STØRKNINGENE 18
STØRHUSA 17
STØRKNINGER 17
STØRKNINGEN 17
STØRSTEDELENE 17
STØRSTEDELEN 16
STØRSTEDELER 16
STØRKNINGA 16
STØRHUS 16
STØRKNENDE 15
STØRJENE 15
STØRRELSENE 15
STØRKNING 15
STØRKNETE 14
STØRJEN 14
STØRSTEDEL 14
STØRRELSEN 14
STØRKNEDE 14
STØRRELSER 14
STØRJER 14
STØRJA 13
STØRJE 13
STØRKNES 13
STØRKNET 13
STØRKNER 13
STØRRELSE 13
STØRKNA 12
STØRKNE 12
STØRSTE 11
STØRENE 11
STØRKN 11
STØREN 10
STØRST 10
STØRER 10
STØRRE 10

Bøyningsformer av STØR

Lignende ord av STØR

Anagram av STØR

For mer informasjon om ordet STØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok