STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
SØTA 8
TØSA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
ATSJ 7
HAST 6
TOSA 5
TAKS 5
TAFS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAMS 5
STAG 5
SOTA 5
SAMT 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
MAST 5
KAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
TARS 4
TASL 4
TRAS 4
TASE 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
LAST 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STAYUPS 18
STAMPUB 17
STABBUR 16
STASTØY 16
STAVHUS 15
STAVDYR 15
STABBEN 13
STAPPET 13
STAMBOK 13
STAPPES 13
STAMSÆD 13
STAUPET 13
STABBES 13
STANDUP 13
STASBÅT 13
STAPPEN 13
STABBET 13
STAMHUS 13
STAGRØR 12
STAUPA 12
STAPPE 12
STABBA 12
STABBE 12
STAYERE 12
STAPPA 12
STASDYR 12
STAMVEG 12
STAVKAR 11
STAMPES 11
STAYER 11
STAVTAK 11
STADIUM 11
STAMPEN 11
STAMVEI 11
STAUP 11
STASJON 11
STAUKES 11
STAMPET 11
STANNUM 11
STAMPER 11
STAMBAR 11
STABB 11
STAPP 11
STAUKET 11
STAVRET 10
STAVTRE 10
STAUREN 10
STABEIS 10
STAVETE 10
STAURER 10
STAUDER 10
STAVNER 10
STATUER 10
STABLES 10
STABLET 10
STAUKE 10
STABENE 10
STATIVA 10
STABLER 10
STAVENE 10
STAUTEN 10
STAURES 10
STAVRER 10
STAUDEN 10
STATUEN 10
STAPLER 10
STAUKA 10
STAMPA 10
STAVRES 10
STAMPE 10
STARVER 10
STAURET 10
STATUTT 10
STAPLES 10
STAVEDE 10
STAUTET 10
STAVNEN 10
STARVES 10
STAHEST 9
STABLE 9
STARVE 9
STAURA 9
STAFFEN 9
STAMMET 9
STAVES 9
STAUK 9
STATUS 9
STAKKES 9
STAMP 9
STAVER 9
STAPEL 9
STATUE 9
STAGGES 9
STAUDE 9
STABEN 9
STABIL 9
STAVET 9
STAMMEN 9
STATIKK 9
STAMMER 9
STAGING 9
STAFFET 9
STAGGER 9
STAKKAR 9
STAKING 9
STAMFAR 9
STAFFER 9
STAKKER 9
STARVA 9
STASHES 9
STAKKEN 9
STATUR 9
STAVRE 9
STABLA 9
STAKKET 9
STAGGET 9
STAURE 9
STAVEN 9
STAUTA 9
STAPLA 9
STABER 9
STATIV 9
STAPLE 9
STAHETA 9
STAUTE 9
STAVRA 9
STABEL 9
STASHER 9
STAVE 8
STAGENE 8
STARV 8
STADIGE 8
STAVA 8
STAKRET 8
STAKETE 8
STATLIG 8
STATISK 8
STALLEM 8
STANKLA 8
STANKEN 8
STABL 8
STAKKE 8
STAHET 8
STAPL 8
STANKES 8
STANGES 8
STAVR 8
STAGGA 8
STANGET 8
STAMFE 8
STAMART 8
STALKES 8
STADION 8
STAMME 8
STASING 8
STAGNER 8
STAUT 8
STAMTRE 8
STALKET 8
STASHA 8
STAKITT 8
STAFFA 8
STASKAR 8
STAKKA 8
STAUR 8
STANKET 8
STAGEDE 8
STAGGE 8
STAFFE 8
STANKLE 8
STANING 8
STAVN 8
STAKRER 8
STAMMA 8
STASHE 8
STANGER 8
STAKENE 8
STALKER 8
STARTET 7
STANSES 7
STANEDE 7
STADIEN 7
STARENE 7
STANETE 7
STANNAT 7
STARTEN 7
STARREN 7
STARTER 7
STAESTE 7
STALLES 7
STARTES 7
STALLEN 7
STANDER 7
STATENE 7
STADENE 7
STATIST 7
STADIAL 7
STALLET 7
STASENE 7
STAKRE 7
STADIET 7
STAKET 7
STANKE 7
STATOR 7
STALKA 7
STAGES 7
STADIG 7
STANGE 7
STANKA 7
STAKTE 7
STARRER 7
STALKE 7
STANGA 7
STAKES 7
STAKEN 7
STAKK 7
STAFF 7
STASH 7
STAGG 7
STAB 7
STAV 7
STAGET 7
STAGER 7
STAKER 7
STAKRA 7
STANKL 7
STANSEN 7
STALLO 7
STATINA 7
STADIER 7
STALLER 7
STALLAR 7
STANDEN 7
STATARE 7
STANZEN 6
STASES 6
STADET 6
STAREN 6
STANER 6
STALLE 6
STAKA 6
STAKE 6
STANK 6
STANG 6
STAKR 6
STAGE 6
STAMT 6
STAGA 6
STAKT 6
STASTE 6
STALK 6
STATER 6
STASER 6
STANZER 6
STALLA 6
STANET 6
STANTE 6
STATEN 6
STARTA 6
STAEST 6
STADEN 6
STADIA 6
STARER 6
STANSE 6
STAENE 6
STASEN 6
STANSA 6
STATIN 6
STADIE 6
STANES 6
STADER 6
STAERE 6
STASET 6
STARTE 6
STANS 5
STAK 5
STAER 5
STADA 5
STAM 5
STAG 5
STARE 5
STASA 5
STAEN 5
STANA 5
START 5
STANT 5
STANE 5
STAND 5
STASE 5
STALL 5
STADE 5
STANZE 5
STAST 5
STARR 5
STAN 4
STAD 4
STAE 4
STAR 4
STAT 4
STAS 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØYRØSTA 23
HØGRØSTA 19
LÆRELYSTA 19
CRUSTA 18
VINDPUSTA 18
OPPRUSTA 18
SJØLKOSTA 18
ØYEKASTA 18
OPPUSTA 17
VITELYSTA 17
ROVLYSTA 17
UBØRSTA 17
HVITRUSTA 17
LIVSLYSTA 17
TØYLISTA 17
CANASTA 16
BULKLASTA 16
CELESTA 16
OPPKASTA 16
MAKTLYSTA 16
FORBUSTA 16
TØRRHOSTA 16
MYNTKASTA 16
VANTRØSTA 16
AVHØSTA 16
FORPUSTA 16
VELLYSTA 16
AVKVISTA 15
HUGFESTA 15
HEIMVISTA 15
BYLISTA 15
JEKKFESTA 15
PÅKOSTA 15
CRISTA 15
OPPLASTA 15
UBEFESTA 15
FORLYSTA 15
BRÅKASTA 15
LEKELYSTA 15
OPPLISTA 15
COSTA 15
PÅFRISTA 15
HÅNDFESTA 15
BRUFESTA 15
BÅTFESTA 15
BUKLISTA 15
LYDFESTA 14
FLYLASTA 14
VINPESTA 14
FYRLISTA 14
BRYSTA 14
BÅTLASTA 14
FYRRISTA 14
BOMKASTA 14
INNPUSTA 14
FRØFESTA 14
UTØRSTA 14
UBELASTA 14
PÅKASTA 14
MATLYSTA 14
ILDPUSTA 14
AVDUNSTA 14
LYSMASTA 14
INNHØSTA 14
BUFESTA 14
HÅRFESTA 14
GOLVLISTA 14
GARNNØSTA 14
ULYSTA 14
BORTFESTA 14
CISTA 14
JORDFESTA 14
KNIVKASTA 14
FORDUNSTA 14
PODDKASTA 14
ISPUSTA 13
BYSTA 13
AVRUSTA 13
DØDSLISTA 13
UBEISTA 13
FRAVRISTA 13
RØRFESTA 13
TØRRLASTA 13
BOKLISTA 13
UTRUSTA 13
VAKTLISTA 13
FORPESTA 13
TUNGLASTA 13
PODKASTA 13
OMTVISTA 13
BROFESTA 13
LYSLISTA 13
KARNØSTA 13
LOVFESTA 13
SKURLASTA 13
FYLISTA 13
KURSLISTA 13
TWISTA 13
DÅREKISTA 13
LYSRISTA 13
BIPESTA 13
BRØSTA 13
ORVFESTA 13
BØRSTA 13
FORRUSTA 13
FREMMASTA 12
FORHASTA 12
MURLISTA 12
FORTEKSTA 12
JERNLASTA 12
ÅKFESTA 12
SMÅLASTA 12
UBESTA 12
KØLISTA 12
FULLASTA 12
REINPESTA 12
PILKASTA 12
ÅLEKISTA 12
KRYSTA 12
VARELISTA 12
DØRLISTA 12
TVANGSTA 12
POLLISTA 12
BEKOSTA 12
RUNDLASTA 12
BOFESTA 12
DAGSKOSTA 12
HANDFESTA 12
FRAMMASTA 12
RØDLISTA 12
KNYSTA 12
GULLISTA 12
PRUSTA 12
KLOFESTA 11
KOSTLISTA 11
PALLASTA 11
HITTLISTA 11
LØGSTA 11
FORMASTA 11
HAUSTA 11
VINLISTA 11
MALMLASTA 11
HENKASTA 11
BALLASTA 11
MANIFESTA 11
ÅRSLISTA 11
NEDRUSTA 11
FORDRISTA 11
PUSTA 11
AVMASTA 11
UFRESTA 11
LODDKASTA 11
FEMMASTA 11
UFRISTA 11
BEFESTA 11
UTKASTA 11
FOTFESTA 11
BUSTA 11
BILLASTA 11
AVKASTA 11
FIREMASTA 11
DEKKLISTA 11
UTEKSTA 11
FEILKASTA 11
STA 11
DRAGKISTA 11
FORKASTA 11
UANTASTA 11
FEIELISTA 10
TALLFESTA 10
NOTKASTA 10
ARGELISTA 10
FORLASTA 10
ROTFESTA 10
FRIKASTA 10
HATLISTA 10
SORTLISTA 10
TANNFESTA 10
TIMELISTA 10
INNTEKSTA 10
LIKKISTA 10
RANGLISTA 10
MOTLISTA 10
STADFESTA 10
KVASTA 10
RYSTA 10
GJESTA 10
BELISTA 10
TRØSTA 10
TØRSTA 10
UTNISTA 10
KVESTA 10
UTTESTA 10
TYSTA 10
MIDFASTA 10
TOGLASTA 10
KVISTA 10
AVLASTA 10
HITLISTA 10
UTRASTA 10
DAGFESTA 10
TOGLISTA 10
BARISTA 10
DYSTA 10
FIRMASTA 10
FOTLISTA 10
LYSTA 10
OMKASTA 10
BELASTA 10
VRISTA 9
DUNSTA 9
ULASTA 9
INNKASTA 9
FRILISTA 9
BEISTA 9
TVISTA 9
DRUSTA 9
NAUSTA 9
BRESTA 9
POSTA 9
GUSTA 9
STA 9
STA 9
KUSTA 9
FUSTA 9
YSTA 9
TIDFESTA 9
SAMLASTA 9
ORDLISTA 9
TAKLISTA 9
HIKSTA 9
NEDKASTA 9
TREMASTA 9
TREKISTA 9
INNFESTA 9
TILKASTA 9
ORKASTA 9
FRALISTA 9
TOMASTA 9
OMLASTA 9
SAKLISTA 9
MATLISTA 9
FANGSTA 9
LEMLESTA 9
INNTASTA 8
TRELISTA 8
TRELASTA 8
VESTA 8
PISTA 8
PASTA 8
HOSTA 8
RUSTA 8
BESTA 8
BASTA 8
AUSTA 8
VASTA 8
PESTA 8
NEDLASTA 8
TUSTA 8
KREISTA 8
TRERISTA 8
EDFESTA 8
INNLASTA 8
FROSTA 8
ØSTA 8
FERISTA 8
DUSTA 8
VISTA 8
TEKSTA 7
FRESTA 7
ANTASTA 7
KOSTA 7
FIESTA 7
HASTA 7
DELISTA 7
FRISTA 7
ENGSTA 7
GNISTA 7
MISTA 6
FESTA 6
ROSTA 6
FISTA 6
MASTA 6
DRISTA 6
KASTA 6
SIESTA 6
GASTA 6
KISTA 6
FASTA 6
OSTA 5
RISTA 5
RASTA 5
TESTA 5
LESTA 5
TASTA 5
NISTA 5
LASTA 5
EISTA 5
LISTA 5
NESTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok