STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYTA 9
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
TØSA 8
SØTA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
HAST 6
TAKS 5
TAMS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAFS 5
STAG 5
SOTA 5
KAST 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
SAMT 5
MAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
LAST 4
TASE 4
TRAS 4
TARS 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
TASL 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STAMPUB 17
STABBUR 16
STAPPER 13
STABBER 13
STAMSÆD 13
STAPPEN 13
STABBEN 13
STAMBOK 13
STAMHUS 13
STAPPET 13
STAMDYR 13
STAUPET 13
STABBES 13
STANDUP 13
STAYERE 12
STABBE 12
STAPPA 12
STAMVEG 12
STAUPA 12
STABBA 12
STAPPE 12
STAMBAR 11
STAVRIM 11
STAMPEN 11
STAMPER 11
STAVING 11
STABB 11
STAMPES 11
STAMPET 11
STAYER 11
STAPP 11
STAUP 11
STASJON 11
STAPLET 10
STAVENE 10
STAPLES 10
STAMHET 10
STAMPE 10
STAUTER 10
STABENE 10
STAURET 10
STATIVA 10
STAURER 10
STAMPA 10
STAVRES 10
STAVETE 10
STATUTT 10
STAVRER 10
STABLET 10
STABLER 10
STATUER 10
STAUDER 10
STAVNER 10
STABEIS 10
STAURES 10
STAUTE 9
STAUDE 9
STAKKEN 9
STABIL 9
STAVEN 9
STAVES 9
STABER 9
STABEL 9
STATUR 9
STAPLA 9
STABLE 9
STAVRE 9
STAPLE 9
STAURE 9
STATIV 9
STAVER 9
STAMFEA 9
STABEN 9
STATUS 9
STABLA 9
STAPEL 9
STAGGES 9
STAMFAR 9
STAGING 9
STAMMET 9
STAUTA 9
STAMP 9
STAKKET 9
STAKING 9
STAHETA 9
STAMMEN 9
STAMMES 9
STAVET 9
STAKKES 9
STATUE 9
STAGGER 9
STAMMER 9
STAVRA 9
STAURA 9
STAKKAR 9
STAMFE 8
STATISK 8
STANGET 8
STAGENE 8
STASING 8
STAMINA 8
STASKAR 8
STASLIG 8
STAKENE 8
STAGNER 8
STANING 8
STANGER 8
STAKETE 8
STANGES 8
STAKITT 8
STANKET 8
STAMTRE 8
STANKER 8
STAMMA 8
STAUR 8
STAGGE 8
STAKKA 8
STAMME 8
STAVR 8
STABL 8
STAVA 8
STAGGA 8
STAVN 8
STAHET 8
STAVE 8
STAPL 8
STAUT 8
STAKKE 8
STAKET 7
STANKA 7
STAGET 7
STATIST 7
STAV 7
STASETE 7
STANGE 7
STASEDE 7
STAILET 7
STARTEN 7
STANSER 7
STADIET 7
STALLAR 7
STAGG 7
STANSET 7
STAKK 7
STANSEN 7
STATENE 7
STALLER 7
STAILER 7
STAB 7
STANEDE 7
STARTET 7
STARRER 7
STANKE 7
STANSES 7
STALLET 7
STADIER 7
STANGA 7
STADIG 7
STARTES 7
STAKEN 7
STAGES 7
STARTER 7
STAKER 7
STANDER 7
STAKES 7
STAGER 7
STATOR 7
STARENE 7
STALLO 7
STAMT 6
STAREN 6
STARTA 6
STAILE 6
STALLA 6
STANK 6
STANG 6
STADIA 6
STAKE 6
STANER 6
STANSE 6
STANES 6
STATER 6
STAKA 6
STAGA 6
STAGE 6
STASES 6
STALLE 6
STAERE 6
STARER 6
STANSA 6
STATEN 6
STANTE 6
STASER 6
STASTE 6
STADEN 6
STAILA 6
STANET 6
STASET 6
STASEN 6
STADET 6
STARTE 6
STAEST 6
STADER 6
STAM 5
STAG 5
STANA 5
STANT 5
STAK 5
STANS 5
STADE 5
STAIL 5
STALL 5
START 5
STAND 5
STANE 5
STAST 5
STASA 5
STARR 5
STARE 5
STASE 5
STADA 5
STAT 4
STAE 4
STAR 4
STAN 4
STAD 4
STAS 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØGRØSTA 19
ØYEKASTA 18
CRUSTA 18
OPPRUSTA 18
OPPUSTA 17
ROVLYSTA 17
OPPKASTA 16
CELESTA 16
VELLYSTA 16
CANASTA 16
PÅFRISTA 15
BRÅKASTA 15
UBEFESTA 15
COSTA 15
PÅKOSTA 15
CRISTA 15
FORLYSTA 15
OPPLISTA 15
OPPLASTA 15
BUKLISTA 15
LYSMASTA 14
BRYSTA 14
INNPUSTA 14
PÅKASTA 14
BÅTLASTA 14
ULYSTA 14
MATLYSTA 14
HÅRFESTA 14
BOMKASTA 14
CISTA 14
LYDFESTA 14
INNHØSTA 14
FYLISTA 13
RØRFESTA 13
BØRSTA 13
TWISTA 13
AVRUSTA 13
BRØSTA 13
UBEISTA 13
UTRUSTA 13
BIPESTA 13
LOVFESTA 13
BYSTA 13
OMTVISTA 13
BOKLISTA 13
FORPESTA 13
PILKASTA 12
POLLISTA 12
SMÅLASTA 12
KRYSTA 12
BEKOSTA 12
KNYSTA 12
PRUSTA 12
UBESTA 12
FORHASTA 12
FOTFESTA 11
BALLASTA 11
BEFESTA 11
FORMASTA 11
PALLASTA 11
HENKASTA 11
BILLASTA 11
AVKASTA 11
UTKASTA 11
UANTASTA 11
UTEKSTA 11
NEDRUSTA 11
FEMMASTA 11
FORKASTA 11
VINLISTA 11
PUSTA 11
STA 11
LØGSTA 11
BUSTA 11
OMKASTA 10
FOTLISTA 10
KJASTA 10
BELASTA 10
RYSTA 10
UTNISTA 10
FRIKASTA 10
BELISTA 10
DYSTA 10
LYSTA 10
UTRASTA 10
KVASTA 10
BARISTA 10
ROTFESTA 10
TYSTA 10
UTTESTA 10
AVLASTA 10
GJESTA 10
KVISTA 10
HITLISTA 10
TØRSTA 10
NOTKASTA 10
LIKKISTA 10
TRØSTA 10
KVESTA 10
MIDFASTA 10
TOGLASTA 10
INNKASTA 9
KUSTA 9
TREKISTA 9
STA 9
TREMASTA 9
NAUSTA 9
GUSTA 9
INNFESTA 9
TIDFESTA 9
MUSTA 9
POSTA 9
ORDLISTA 9
STA 9
FRALISTA 9
FRILISTA 9
TAKLISTA 9
SAKLISTA 9
LEMLESTA 9
YSTA 9
OMLASTA 9
BEISTA 9
TVISTA 9
BRESTA 9
ORKASTA 9
DUNSTA 9
FANGSTA 9
HIKSTA 9
TOMASTA 9
VRISTA 9
PASTA 8
PISTA 8
ØSTA 8
HOSTA 8
BESTA 8
INNTASTA 8
DUSTA 8
TRELISTA 8
TUSTA 8
RUSTA 8
VISTA 8
VESTA 8
TRELASTA 8
AUSTA 8
BASTA 8
FERISTA 8
PESTA 8
EDFESTA 8
KREISTA 8
FRISTA 7
HASTA 7
FRESTA 7
ENGSTA 7
KOSTA 7
GNISTA 7
ANTASTA 7
TEKSTA 7
FIESTA 7
GASTA 6
FESTA 6
KISTA 6
SIESTA 6
MISTA 6
ROSTA 6
MASTA 6
DRISTA 6
FISTA 6
KASTA 6
FASTA 6
RISTA 5
LISTA 5
TESTA 5
EISTA 5
OSTA 5
NISTA 5
RASTA 5
LESTA 5
LASTA 5
NESTA 5
TASTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok