STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYTA 9
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
TØSA 8
SØTA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
HAST 6
TAKS 5
TAMS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAFS 5
STAG 5
SOTA 5
KAST 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
SAMT 5
MAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
LAST 4
TASE 4
TRAS 4
TARS 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
TASL 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STAYUPS 18
STAMPUB 17
STABUKK 15
STANDUP 13
STAPPER 13
STABBER 13
STAPPEN 13
STABBET 13
STAMBOK 13
STAMSÆD 13
STAPPET 13
STAMHUS 13
STABBA 12
STAPPA 12
STABBE 12
STAMVEG 12
STAUPA 12
STAPPE 12
STAMVEI 11
STAMPET 11
STAMPES 11
STAVRIM 11
STAUP 11
STAPP 11
STADIUM 11
STABB 11
STAYER 11
STAVING 11
STAMPER 11
STAVKAR 11
STATUER 10
STABEIS 10
STAVETE 10
STAURET 10
STAMPE 10
STAVRES 10
STABLET 10
STAMPA 10
STAPLES 10
STABENE 10
STAMHET 10
STAVRET 10
STABILE 10
STAVEDE 10
STAVRER 10
STAUDEN 10
STAURES 10
STABLES 10
STAVENE 10
STAVNER 10
STAUTEN 10
STAPLER 10
STAPLET 10
STATUR 9
STABIL 9
STAURE 9
STABLA 9
STAMMER 9
STAMORD 9
STAUTE 9
STABEL 9
STAVRE 9
STAMFEA 9
STATIV 9
STAPLA 9
STAGGET 9
STAPEL 9
STAVEN 9
STATUE 9
STAKKER 9
STABER 9
STAVES 9
STAFFER 9
STAPLE 9
STABLE 9
STAVER 9
STATUS 9
STAUDE 9
STAKKES 9
STAVET 9
STAGGER 9
STAUTA 9
STAMP 9
STAMMES 9
STAKKEN 9
STAURA 9
STAKKET 9
STAVRA 9
STABEN 9
STAHETA 9
STAGEDE 8
STAUT 8
STAVN 8
STAGGE 8
STANKEN 8
STAVR 8
STAGETE 8
STAUR 8
STAVE 8
STAPL 8
STANKES 8
STAKERE 8
STAKITT 8
STASLIG 8
STABL 8
STAMTRE 8
STANGER 8
STATLIG 8
STADION 8
STASKAR 8
STADIGE 8
STAGNER 8
STANING 8
STAVA 8
STAKETE 8
STAMME 8
STAKKE 8
STAKKA 8
STAMFE 8
STANGES 8
STAFETT 8
STAGGA 8
STAMINA 8
STAHET 8
STAMMA 8
STANKET 8
STAGG 7
STAKK 7
STADIET 7
STALLES 7
STAGET 7
STANKA 7
STANKE 7
STANSES 7
STANDER 7
STAKEN 7
STAB 7
STARTEN 7
STAILET 7
STANGE 7
STARRER 7
STARTES 7
STAKET 7
STADIG 7
STANSER 7
STAKES 7
STATOR 7
STARENE 7
STAKER 7
STANSEN 7
STANGA 7
STASETE 7
STALLET 7
STALLO 7
STAGER 7
STASEDE 7
STAGES 7
STALLAR 7
STALLEN 7
STAILES 7
STARTET 7
STATENE 7
STAESTE 7
STARTER 7
STANSET 7
STASENE 7
STAV 7
STADIER 7
STANSE 6
STADIA 6
STARTE 6
STANG 6
STAKA 6
STAGE 6
STANK 6
STAKE 6
STAEST 6
STAMT 6
STASTE 6
STAREN 6
STADER 6
STARTA 6
STANER 6
STASET 6
STALLA 6
STAILE 6
STANSA 6
STALLE 6
STASES 6
STATER 6
STAILA 6
STADEN 6
STASEN 6
STATEN 6
STAERE 6
STANET 6
STARER 6
STANTE 6
STANES 6
STADET 6
STASER 6
STAGA 6
STAG 5
STAM 5
STAK 5
STANS 5
STANT 5
STANA 5
STASE 5
STARR 5
STADA 5
STAND 5
STADE 5
START 5
STANE 5
STAIL 5
STALL 5
STAST 5
STASA 5
STARE 5
STAN 4
STAR 4
STAT 4
STAE 4
STAS 4
STAD 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØYRØSTA 23
HØGRØSTA 19
OPPRUSTA 18
ØYEKASTA 18
CRUSTA 18
TØYLISTA 17
OPPUSTA 17
CANASTA 16
OPPKASTA 16
CELESTA 16
VELLYSTA 16
FORLYSTA 15
PÅKOSTA 15
BUKLISTA 15
OPPLASTA 15
CRISTA 15
UBEFESTA 15
PÅFRISTA 15
OPPLISTA 15
COSTA 15
ULYSTA 14
PÅKASTA 14
CISTA 14
LYDFESTA 14
FLYLASTA 14
HÅRFESTA 14
BOMKASTA 14
BRYSTA 14
INNHØSTA 14
MATLYSTA 14
BIPESTA 13
UBEISTA 13
FYLISTA 13
FORPESTA 13
AVRUSTA 13
UTRUSTA 13
BRØSTA 13
RØRFESTA 13
BØRSTA 13
LOVFESTA 13
TWISTA 13
OMTVISTA 13
BOKLISTA 13
BYSTA 13
UBESTA 12
POLLISTA 12
FORHASTA 12
SMÅLASTA 12
PRUSTA 12
FULLASTA 12
KNYSTA 12
PILKASTA 12
BEKOSTA 12
KRYSTA 12
UANTASTA 11
NEDRUSTA 11
UTKASTA 11
HENKASTA 11
BILLASTA 11
STA 11
FEMMASTA 11
BUSTA 11
AVKASTA 11
BALLASTA 11
LØGSTA 11
FORMASTA 11
BEFESTA 11
PALLASTA 11
UTEKSTA 11
FORKASTA 11
PUSTA 11
OMKASTA 10
BARISTA 10
LYSTA 10
UTNISTA 10
TYSTA 10
UTRASTA 10
AVLASTA 10
FRIKASTA 10
DYSTA 10
RYSTA 10
HITLISTA 10
ROTFESTA 10
TOGLASTA 10
MIDFASTA 10
FIRMASTA 10
BELISTA 10
BELASTA 10
KVASTA 10
TØRSTA 10
GJESTA 10
UTTESTA 10
KVISTA 10
KJASTA 10
KVESTA 10
TRØSTA 10
LEMLESTA 9
TOMASTA 9
NAUSTA 9
SAKLISTA 9
MATLISTA 9
YSTA 9
TREMASTA 9
SAMLASTA 9
INNKASTA 9
FRALISTA 9
TREKISTA 9
KUSTA 9
TIDFESTA 9
HIKSTA 9
VRISTA 9
MUSTA 9
GUSTA 9
FANGSTA 9
ORDLISTA 9
POSTA 9
OMLASTA 9
BEISTA 9
INNFESTA 9
ORKASTA 9
STA 9
FRILISTA 9
TVISTA 9
BRESTA 9
DUNSTA 9
STA 9
TUSTA 8
HOSTA 8
RUSTA 8
PISTA 8
BESTA 8
PASTA 8
AUSTA 8
INNTASTA 8
TRELASTA 8
INNLASTA 8
PESTA 8
VESTA 8
EDFESTA 8
KREISTA 8
DUSTA 8
VISTA 8
FERISTA 8
BASTA 8
ØSTA 8
KOSTA 7
GNISTA 7
HASTA 7
FRISTA 7
FIESTA 7
TEKSTA 7
FRESTA 7
ANTASTA 7
ENGSTA 7
KISTA 6
FESTA 6
KASTA 6
FASTA 6
MASTA 6
GASTA 6
ROSTA 6
MISTA 6
DRISTA 6
FISTA 6
SIESTA 6
NESTA 5
OSTA 5
LESTA 5
LISTA 5
TASTA 5
RASTA 5
EISTA 5
LASTA 5
RISTA 5
NISTA 5
TESTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok