STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYTA 9
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
TØSA 8
SØTA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
HAST 6
TAKS 5
TAMS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAFS 5
STAG 5
SOTA 5
KAST 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
SAMT 5
MAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
LAST 4
TASE 4
TRAS 4
TARS 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
TASL 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STABUKK 15
STAPPES 13
STANDUP 13
STAMBOK 13
STABBET 13
STAPPER 13
STAUPET 13
STAMHUS 13
STAPPET 13
STABBEN 13
STABBES 13
STAPPE 12
STAUPA 12
STAPPA 12
STABBE 12
STABBA 12
STAVKAR 11
STADIUM 11
STAUP 11
STAMVEI 11
STAMPER 11
STAVTAK 11
STAMPES 11
STASJON 11
STABB 11
STAYER 11
STAPP 11
STAMPET 11
STATUTT 10
STABILT 10
STATIVA 10
STABLES 10
STAMPE 10
STAMPA 10
STAPLER 10
STAUTET 10
STABILE 10
STATUEN 10
STAUDER 10
STAPLET 10
STAUTEN 10
STAMHET 10
STAVNEN 10
STAVENE 10
STABLET 10
STAURER 10
STAVRET 10
STATUER 10
STAURET 10
STAUREN 10
STAUTER 10
STAVRER 10
STABLER 10
STAURES 10
STABEN 9
STAVRA 9
STAMMER 9
STAURA 9
STAVET 9
STABLA 9
STAPEL 9
STAPLE 9
STAPLA 9
STAVES 9
STAMORD 9
STATIKK 9
STAFFER 9
STAUDE 9
STABLE 9
STABIL 9
STAKKEN 9
STAMMES 9
STAKING 9
STAKKES 9
STAMP 9
STAMMET 9
STAVRE 9
STATUE 9
STATIV 9
STATUR 9
STAKKER 9
STABER 9
STAUTA 9
STAVEN 9
STAMFEA 9
STAVER 9
STATUS 9
STAGGET 9
STABEL 9
STAURE 9
STAUTE 9
STAGGA 8
STAMART 8
STANGET 8
STANGEN 8
STATLIG 8
STAHET 8
STATISK 8
STANKER 8
STAMME 8
STAKEDE 8
STANKES 8
STAVR 8
STABL 8
STAFETT 8
STADIGE 8
STAGEDE 8
STAMINA 8
STAUT 8
STAVE 8
STAUR 8
STANKEN 8
STAPL 8
STADION 8
STAGGE 8
STAVA 8
STASKAR 8
STAKITT 8
STAVN 8
STAMTRE 8
STAMFE 8
STAGETE 8
STANGER 8
STAKKA 8
STAKKE 8
STAMMA 8
STAKERE 8
STANSER 7
STARTES 7
STADIER 7
STAILET 7
STALLAR 7
STANDEN 7
STASENE 7
STADENE 7
STARTER 7
STANETE 7
STALLET 7
STARREN 7
STALLES 7
STAESTE 7
STATIST 7
STAILES 7
STANEDE 7
STANSES 7
STALLEN 7
STATOR 7
STAB 7
STAV 7
STAKK 7
STAGG 7
STADIG 7
STANGA 7
STANSET 7
STAKER 7
STAKES 7
STAGER 7
STANKA 7
STAKET 7
STAGES 7
STAKEN 7
STAGET 7
STALLO 7
STARTET 7
STANKE 7
STANGE 7
STAILER 7
STAERE 6
STAEST 6
STARER 6
STALLA 6
STASEN 6
STARTE 6
STATER 6
STANG 6
STAKE 6
STAGA 6
STADEN 6
STAKA 6
STAGE 6
STAMT 6
STANER 6
STANES 6
STASES 6
STAILE 6
STADET 6
STAREN 6
STALLE 6
STATEN 6
STASER 6
STANSA 6
STANSE 6
STASTE 6
STADER 6
STASET 6
STARTA 6
STANET 6
STADIA 6
STAILA 6
STANTE 6
STANK 6
STAM 5
START 5
STASA 5
STARR 5
STAG 5
STAST 5
STAIL 5
STARE 5
STANS 5
STAK 5
STANE 5
STAND 5
STADE 5
STALL 5
STADA 5
STANT 5
STASE 5
STANA 5
STAT 4
STAE 4
STAS 4
STAD 4
STAN 4
STAR 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØGRØSTA 19
CRUSTA 18
OPPRUSTA 18
ØYEKASTA 18
OPPUSTA 17
ROVLYSTA 17
TØYLISTA 17
CELESTA 16
VELLYSTA 16
OPPKASTA 16
CANASTA 16
CRISTA 15
BUKLISTA 15
FORLYSTA 15
PÅKOSTA 15
COSTA 15
BRÅKASTA 15
OPPLISTA 15
PÅFRISTA 15
LYSMASTA 14
BÅTLASTA 14
BOMKASTA 14
MATLYSTA 14
UBELASTA 14
HÅRFESTA 14
FLYLASTA 14
ULYSTA 14
INNHØSTA 14
BRYSTA 14
PÅKASTA 14
CISTA 14
LYDFESTA 14
INNPUSTA 14
LOVFESTA 13
TWISTA 13
BYSTA 13
BRØSTA 13
UBEISTA 13
BØRSTA 13
FORPESTA 13
FYLISTA 13
UTRUSTA 13
AVRUSTA 13
BIPESTA 13
OMTVISTA 13
RØRFESTA 13
UBESTA 12
PRUSTA 12
BEKOSTA 12
KRYSTA 12
KNYSTA 12
FULLASTA 12
ÅLEKISTA 12
FORHASTA 12
UTKASTA 11
STA 11
FEMMASTA 11
UTEKSTA 11
VINLISTA 11
BEFESTA 11
BILLASTA 11
BUSTA 11
NEDRUSTA 11
UANTASTA 11
AVKASTA 11
HENKASTA 11
FORMASTA 11
LØGSTA 11
BALLASTA 11
PUSTA 11
FORKASTA 11
UTTESTA 10
DYSTA 10
AVLASTA 10
UTRASTA 10
KVISTA 10
BARISTA 10
BELISTA 10
TYSTA 10
FRIKASTA 10
UTNISTA 10
FOTLISTA 10
LIKKISTA 10
NOTKASTA 10
OMKASTA 10
BELASTA 10
LYSTA 10
KVESTA 10
TØRSTA 10
KVASTA 10
KJASTA 10
TRØSTA 10
GJESTA 10
ROTFESTA 10
RYSTA 10
HITLISTA 10
KUSTA 9
INNFESTA 9
GUSTA 9
MUSTA 9
FRALISTA 9
TVISTA 9
MATLISTA 9
INNKASTA 9
DUNSTA 9
YSTA 9
FRILISTA 9
BRESTA 9
POSTA 9
HIKSTA 9
BEISTA 9
STA 9
VRISTA 9
OMLASTA 9
SAMLASTA 9
TAKLISTA 9
TOMASTA 9
TIDFESTA 9
STA 9
FANGSTA 9
TREKISTA 9
TREMASTA 9
NAUSTA 9
ORKASTA 9
LEMLESTA 9
PASTA 8
TRELISTA 8
BESTA 8
INNTASTA 8
AUSTA 8
TRELASTA 8
BASTA 8
FERISTA 8
HOSTA 8
PISTA 8
KREISTA 8
EDFESTA 8
ØSTA 8
RUSTA 8
VESTA 8
PESTA 8
DUSTA 8
VISTA 8
TUSTA 8
ANTASTA 7
FIESTA 7
HASTA 7
ENGSTA 7
GNISTA 7
TEKSTA 7
FRISTA 7
FRESTA 7
KOSTA 7
SIESTA 6
FISTA 6
FESTA 6
MISTA 6
MASTA 6
KASTA 6
FASTA 6
ROSTA 6
KISTA 6
GASTA 6
DRISTA 6
NISTA 5
LISTA 5
RASTA 5
LESTA 5
RISTA 5
LASTA 5
TESTA 5
EISTA 5
TASTA 5
NESTA 5
OSTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok