STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
SØTA 8
TØSA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
ATSJ 7
HAST 6
TOSA 5
TAKS 5
TAFS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAMS 5
STAG 5
SOTA 5
SAMT 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
MAST 5
KAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
TARS 4
TASL 4
TRAS 4
TASE 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
LAST 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STAMPUB 17
STASTØY 16
STABBUR 16
STAVDYR 15
STAVHUS 15
STAVLØS 14
STAPPER 13
STAMDYR 13
STAMSÆD 13
STAPPEN 13
STABBEN 13
STAVVED 13
STASBÅT 13
STAUPET 13
STABBES 13
STABBER 13
STAPPES 13
STAMBOK 13
STAMHUS 13
STAPPET 13
STABBET 13
STAPPA 12
STAPPE 12
STASDYR 12
STAGRØR 12
STAMVEG 12
STAYERE 12
STABBA 12
STABBE 12
STAUPA 12
STAUKES 11
STAPP 11
STAVTAK 11
STASJON 11
STAVRIM 11
STAMPEN 11
STANNUM 11
STAMPER 11
STADIUM 11
STAMBAR 11
STAVING 11
STAUP 11
STAMPES 11
STAUKER 11
STABB 11
STAYER 11
STAMVEI 11
STAMPE 10
STATUER 10
STAUREN 10
STAUTER 10
STAUTET 10
STAPLES 10
STABENE 10
STAVENE 10
STAPLET 10
STAUTEN 10
STAUKA 10
STAVEDE 10
STAMPA 10
STAUKE 10
STABLET 10
STABEIS 10
STAVRET 10
STAUDER 10
STARVET 10
STAVETE 10
STAVNEN 10
STAMHET 10
STABLES 10
STATIVA 10
STAURET 10
STAVRER 10
STAUDEN 10
STABILT 10
STATUEN 10
STAVNER 10
STAURER 10
STABILE 10
STAVTRE 10
STATUTT 10
STAMMOR 10
STARVES 10
STABEN 9
STAVET 9
STAUTA 9
STAKKET 9
STAGGET 9
STAVEN 9
STATUR 9
STATIKK 9
STASHER 9
STAHEST 9
STAPLA 9
STAKKEN 9
STAHETA 9
STAUTE 9
STATIV 9
STAURE 9
STAKKER 9
STAPLE 9
STAUK 9
STAVRA 9
STAFFES 9
STAMMER 9
STAGGES 9
STAPEL 9
STATUS 9
STAKKAR 9
STARVA 9
STASHES 9
STABLA 9
STAVRE 9
STABEL 9
STAKKES 9
STAVER 9
STAFFER 9
STAMORD 9
STAMMET 9
STABER 9
STARVE 9
STATUE 9
STAUDE 9
STAURA 9
STASHET 9
STAFFEN 9
STABIL 9
STAMMES 9
STAMP 9
STAVES 9
STABLE 9
STANKLE 8
STANGES 8
STATLIG 8
STAMINA 8
STANGER 8
STAMTRE 8
STANKEN 8
STANKET 8
STAKRES 8
STANING 8
STAGETE 8
STAFFE 8
STAPL 8
STAGGA 8
STADIGE 8
STABL 8
STAKITT 8
STAVA 8
STARV 8
STALKET 8
STAVR 8
STANGEN 8
STANGET 8
STAUT 8
STANKER 8
STAKETE 8
STATISK 8
STAUR 8
STAVN 8
STAVE 8
STASING 8
STAKEDE 8
STAHET 8
STALKER 8
STADION 8
STALKES 8
STASKAR 8
STAKKE 8
STASHE 8
STAFFA 8
STAMART 8
STAKENE 8
STASHA 8
STAMMA 8
STAMME 8
STAMFE 8
STAKRET 8
STAGEDE 8
STAGNER 8
STAGGE 8
STAKKA 8
STATENE 7
STANSER 7
STALLET 7
STATARE 7
STALLES 7
STANEDE 7
STANDER 7
STATIST 7
STADENE 7
STANSET 7
STADIAL 7
STANSEN 7
STARENE 7
STALLER 7
STADIEN 7
STALLEN 7
STANETE 7
STAESTE 7
STARRER 7
STAB 7
STANNAT 7
STANKE 7
STARREN 7
STAKER 7
STAGG 7
STAKTE 7
STAGET 7
STAKET 7
STATOR 7
STALKA 7
STANGA 7
STADIG 7
STAGES 7
STAKES 7
STANGE 7
STAGER 7
STANKA 7
STANKL 7
STAKRE 7
STAV 7
STAKEN 7
STASENE 7
STADIET 7
STALLO 7
STAKK 7
STAKRA 7
STARTET 7
STASH 7
STANSES 7
STALLAR 7
STALKE 7
STARTEN 7
STAFF 7
STASET 6
STANES 6
STARTE 6
STANSE 6
STAKA 6
STADET 6
STANTE 6
STALK 6
STANK 6
STAMT 6
STAGA 6
STANG 6
STAGE 6
STAKT 6
STAKE 6
STAKR 6
STAERE 6
STADIA 6
STASEN 6
STARTA 6
STANER 6
STASTE 6
STARER 6
STANSA 6
STASES 6
STAENE 6
STATER 6
STATIN 6
STADER 6
STASER 6
STANZEN 6
STATEN 6
STADIE 6
STADEN 6
STANET 6
STALLE 6
STAEST 6
STALLA 6
STAREN 6
STASA 5
STAK 5
STAM 5
STAG 5
STANT 5
STARR 5
STANA 5
STAEN 5
STALL 5
STADE 5
START 5
STADA 5
STANE 5
STAND 5
STASE 5
STAST 5
STAER 5
STANZE 5
STANS 5
STARE 5
STAN 4
STAD 4
STAR 4
STAT 4
STAS 4
STAE 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØYRØSTA 23
LÆRELYSTA 19
HØGRØSTA 19
LIVSPUSTA 18
BÅTNAUSTA 18
CRUSTA 18
ØYEKASTA 18
SJØLKOSTA 18
OPPRUSTA 18
TØYLISTA 17
HVITRUSTA 17
UOMTVISTA 17
OPPUSTA 17
UBØRSTA 17
ROVLYSTA 17
KVEGPESTA 17
RÅUTKASTA 16
OPPKASTA 16
FORBUSTA 16
CANASTA 16
CELESTA 16
FORPUSTA 16
VELLYSTA 16
GULVLISTA 16
MYNTKASTA 16
AVHØSTA 16
FORLYSTA 15
OPPLASTA 15
BUKLISTA 15
HØSTLISTA 15
CRISTA 15
AVKVISTA 15
HUGFESTA 15
BRUFESTA 15
PÅKOSTA 15
PÅFRISTA 15
BRÅKASTA 15
OPPLISTA 15
BYLISTA 15
UBEFESTA 15
HÅNDFESTA 15
BÅTFESTA 15
SYKELISTA 15
MALMRØSTA 15
COSTA 15
SØKKLASTA 15
BUSSLASTA 15
JORDFESTA 14
LYSMASTA 14
FYRLISTA 14
GRAVFESTA 14
OVERKASTA 14
UBELASTA 14
ULYSTA 14
MATLYSTA 14
HÅNDLISTA 14
PÅKASTA 14
INNHØSTA 14
KULLKASTA 14
VOGNLASTA 14
FRØFESTA 14
LOVTEKSTA 14
INNPUSTA 14
BUFESTA 14
BORTKASTA 14
CISTA 14
FLYLASTA 14
HÅRFESTA 14
AVDUNSTA 14
FYRRISTA 14
GARNNØSTA 14
BORTFESTA 14
KNIVKASTA 14
VINPESTA 14
LYDFESTA 14
BÅTLASTA 14
BOMKASTA 14
UTØRSTA 14
BRYSTA 14
ILDPUSTA 14
FRAVRISTA 13
LYSLISTA 13
BYSTA 13
FORPESTA 13
BOKLISTA 13
KRAVLISTA 13
BROFESTA 13
ISPUSTA 13
OMTVISTA 13
BALLKASTA 13
VALGLISTA 13
UBEISTA 13
BØRSTA 13
LOVFESTA 13
KARNØSTA 13
TWISTA 13
BIPESTA 13
PODKASTA 13
FORRUSTA 13
JERNMASTA 13
TUNGLASTA 13
ARVEFESTA 13
LYSRISTA 13
VAKTLISTA 13
TØRRLASTA 13
BRØSTA 13
DØDSLISTA 13
STÅLMASTA 13
ORVFESTA 13
UTRUSTA 13
FYLISTA 13
AVRUSTA 13
RØRFESTA 13
SKURLASTA 13
RØDLISTA 12
PILKASTA 12
FULLASTA 12
PLANRISTA 12
BEKOSTA 12
DØRLISTA 12
GULLISTA 12
POLLISTA 12
MURLISTA 12
TVANGSTA 12
FORTEKSTA 12
TANNPASTA 12
ÅLEKISTA 12
FREMKASTA 12
VARELISTA 12
SMÅLASTA 12
DAGSKOSTA 12
FORHASTA 12
KRYSTA 12
ÅKFESTA 12
KNYSTA 12
UBESTA 12
KØLISTA 12
BOFESTA 12
PRUSTA 12
AVKASTA 11
UFRISTA 11
BEFESTA 11
PALLASTA 11
ÅRSLISTA 11
PUSTA 11
NEDRUSTA 11
BILLASTA 11
BUSTA 11
FORKASTA 11
UANTASTA 11
UFRESTA 11
AVMASTA 11
MALMLASTA 11
KOSTLISTA 11
FEMMASTA 11
HANDLISTA 11
UTKASTA 11
HENKASTA 11
LANGFASTA 11
TINGFESTA 11
FOTFESTA 11
HAUSTA 11
FORMASTA 11
UTEKSTA 11
LØGSTA 11
VINLISTA 11
BALLASTA 11
HITTLISTA 11
KLOFESTA 11
STA 11
KARTFESTA 11
ARGELISTA 10
TANNFESTA 10
DYSTA 10
TRØSTA 10
GJESTA 10
DAGFESTA 10
KVESTA 10
TØRSTA 10
FIRMASTA 10
FORLASTA 10
KVISTA 10
KVASTA 10
FOTLISTA 10
HITLISTA 10
MIDFASTA 10
TYSTA 10
ROTFESTA 10
BELISTA 10
TOGLISTA 10
UTRASTA 10
AVLASTA 10
BARISTA 10
OMKASTA 10
UTTESTA 10
HATLISTA 10
MOTLISTA 10
UTNISTA 10
INNTEKSTA 10
TOGLASTA 10
RYSTA 10
NOTKASTA 10
STADFESTA 10
LYSTA 10
LIKKISTA 10
FRIKASTA 10
EIKELISTA 10
BELASTA 10
KUSTA 9
TVISTA 9
FUSTA 9
STA 9
INNFESTA 9
STA 9
DRUSTA 9
DATALISTA 9
POSTA 9
GUSTA 9
YSTA 9
OMLASTA 9
TOMASTA 9
SAKLISTA 9
NAUSTA 9
TAKLISTA 9
LEMLESTA 9
ORDLISTA 9
FANGSTA 9
NEDKASTA 9
BRESTA 9
TREMASTA 9
ORKASTA 9
TILKASTA 9
FRALISTA 9
MATLISTA 9
SAMLASTA 9
INNKASTA 9
TREKISTA 9
HIKSTA 9
VRISTA 9
TIDFESTA 9
BEISTA 9
ULASTA 9
DUNSTA 9
FRILISTA 9
VISTA 8
DUSTA 8
TUSTA 8
PESTA 8
AUSTA 8
RUSTA 8
INNTASTA 8
TRELASTA 8
KREISTA 8
PISTA 8
ØSTA 8
FERISTA 8
TRELISTA 8
INNLASTA 8
PASTA 8
VESTA 8
EDFESTA 8
FROSTA 8
BESTA 8
NEDLASTA 8
HOSTA 8
VASTA 8
TRERISTA 8
BASTA 8
ANTASTA 7
GNISTA 7
ENGSTA 7
HASTA 7
DELISTA 7
TEKSTA 7
FRESTA 7
KOSTA 7
FIESTA 7
FRISTA 7
ROSTA 6
DRISTA 6
MISTA 6
SIESTA 6
MASTA 6
FESTA 6
FISTA 6
GASTA 6
FASTA 6
KISTA 6
KASTA 6
NISTA 5
RISTA 5
LASTA 5
EISTA 5
TASTA 5
NESTA 5
TESTA 5
LESTA 5
RASTA 5
OSTA 5
LISTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok