STA i Scrabble - ordspill.com

STA i Scrabble

STA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AST.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1

Ved å legge til én bokstav til STA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYTA 9
YSTA 9
ØSTA 8
STØA 8
TØSA 8
SØTA 8
SPAT 7
STAV 7
STUA 7
SUTA 7
SÅTA 7
STAB 7
TAUS 7
UTSA 7
VAST 7
BAST 7
AUST 7
HAST 6
TAKS 5
TAMS 5
STOA 5
STAM 5
STAK 5
TAFS 5
STAG 5
SOTA 5
KAST 5
OSTA 5
SKAT 5
SAFT 5
SAGT 5
SAKT 5
SAMT 5
MAST 5
GAST 5
FAST 5
TESA 4
LAST 4
TASE 4
TRAS 4
TARS 4
TSAR 4
ETSA 4
ASTE 4
TASL 4
RAST 4
LATS 4
SALT 4
STIA 4
STEA 4
SANT 4
STAR 4
STAN 4
SART 4
SETA 4
ASET 4
STAE 4
STAD 4
ANST 4

Ord som starter på STA

OrdPoeng
STAYUPS 18
STAMPUB 17
STABBUR 16
STAMDYR 13
STABBES 13
STAPPEN 13
STABBER 13
STAMSÆD 13
STAPPES 13
STAPPER 13
STABBEN 13
STAUPET 13
STABBET 13
STAMBOK 13
STAPPE 12
STABBA 12
STABBE 12
STAUPA 12
STAPPA 12
STABB 11
STAMPET 11
STAMBAR 11
STAVRIM 11
STAVTAK 11
STAYER 11
STAMPER 11
STAMVEI 11
STASJON 11
STAVING 11
STAPP 11
STAUP 11
STAVKAR 11
STAMPEN 11
STAVRES 10
STAVETE 10
STAVRER 10
STAURET 10
STAMPA 10
STATUER 10
STABENE 10
STAPLET 10
STAURES 10
STABEIS 10
STAVNER 10
STABLET 10
STAMPE 10
STABLER 10
STAPLER 10
STAMMOR 10
STAUDEN 10
STAVNEN 10
STAUTEN 10
STAVEDE 10
STAVRET 10
STABILT 10
STAURER 10
STAKING 9
STATUR 9
STAGGET 9
STAVES 9
STATIKK 9
STAKKAR 9
STAMMEN 9
STAVEN 9
STABLE 9
STATIV 9
STAKKER 9
STAGGES 9
STAVRE 9
STABER 9
STAKKET 9
STAURE 9
STAPEL 9
STATUS 9
STATUE 9
STAUTA 9
STAPLE 9
STABLA 9
STAMMET 9
STABEN 9
STAURA 9
STABEL 9
STABIL 9
STAGING 9
STAVET 9
STAMP 9
STAMFAR 9
STAMORD 9
STAUDE 9
STAVER 9
STAGGER 9
STAVRA 9
STAPLA 9
STAUTE 9
STAHETA 9
STANKEN 8
STATLIG 8
STATISK 8
STAMART 8
STANGES 8
STANING 8
STAGENE 8
STASLIG 8
STANGEN 8
STAKENE 8
STASING 8
STANKER 8
STANKET 8
STAKETE 8
STANGET 8
STAGNER 8
STAKKE 8
STAKEDE 8
STAKKA 8
STAUR 8
STAHET 8
STAGGA 8
STAMME 8
STAPL 8
STABL 8
STAGGE 8
STAVR 8
STAUT 8
STAVN 8
STAMFE 8
STAVA 8
STAMMA 8
STAVE 8
STANETE 7
STATOR 7
STAILET 7
STAKET 7
STAV 7
STAGET 7
STASENE 7
STANKE 7
STARTER 7
STALLEN 7
STADIET 7
STANDEN 7
STAB 7
STADENE 7
STALLES 7
STANEDE 7
STARREN 7
STALLER 7
STAILER 7
STAKK 7
STAGG 7
STAKES 7
STANGA 7
STATENE 7
STAGES 7
STAKEN 7
STANGE 7
STAGER 7
STAKER 7
STARTET 7
STADIG 7
STADIER 7
STANSET 7
STANKA 7
STANSEN 7
STALLO 7
STANET 6
STATER 6
STAERE 6
STADER 6
STASEN 6
STASTE 6
STAILE 6
STADIA 6
STAKE 6
STASES 6
STANG 6
STAKA 6
STANK 6
STANES 6
STATEN 6
STANSA 6
STARER 6
STAEST 6
STAMT 6
STALLA 6
STANSE 6
STALLE 6
STADEN 6
STAREN 6
STADET 6
STAILA 6
STANER 6
STASER 6
STARTA 6
STAGE 6
STANTE 6
STASET 6
STARTE 6
STAGA 6
STAG 5
START 5
STAM 5
STAK 5
STALL 5
STAND 5
STADE 5
STAST 5
STAIL 5
STASA 5
STARR 5
STADA 5
STARE 5
STANE 5
STANS 5
STANA 5
STASE 5
STANT 5
STAE 4
STAD 4
STAR 4
STAN 4
STAT 4
STAS 4

Ord som slutter med STA

OrdPoeng
HØYRØSTA 23
HØGRØSTA 19
OPPRUSTA 18
CRUSTA 18
OPPUSTA 17
ROVLYSTA 17
TØYLISTA 17
CELESTA 16
OPPKASTA 16
CANASTA 16
FORLYSTA 15
BUKLISTA 15
UBEFESTA 15
OPPLASTA 15
CRISTA 15
PÅFRISTA 15
COSTA 15
PÅKOSTA 15
OPPLISTA 15
BRÅKASTA 15
BOMKASTA 14
HÅRFESTA 14
LYDFESTA 14
INNHØSTA 14
UBELASTA 14
FLYLASTA 14
ULYSTA 14
CISTA 14
BRYSTA 14
PÅKASTA 14
LOVFESTA 13
FORPESTA 13
BØRSTA 13
TWISTA 13
BYSTA 13
BIPESTA 13
BRØSTA 13
UTRUSTA 13
UBEISTA 13
FYLISTA 13
AVRUSTA 13
KRYSTA 12
PRUSTA 12
PILKASTA 12
FULLASTA 12
KNYSTA 12
BEKOSTA 12
ÅLEKISTA 12
FORHASTA 12
POLLISTA 12
UBESTA 12
SMÅLASTA 12
UTEKSTA 11
FORMASTA 11
BEFESTA 11
UTKASTA 11
LØGSTA 11
BILLASTA 11
PUSTA 11
BUSTA 11
STA 11
FEMMASTA 11
VINLISTA 11
NEDRUSTA 11
PALLASTA 11
BALLASTA 11
AVKASTA 11
HENKASTA 11
UTTESTA 10
BELASTA 10
UTRASTA 10
GJESTA 10
TYSTA 10
LYSTA 10
BELISTA 10
UTNISTA 10
BARISTA 10
AVLASTA 10
DYSTA 10
FIRMASTA 10
ROTFESTA 10
OMKASTA 10
FOTLISTA 10
KVESTA 10
FRIKASTA 10
MIDFASTA 10
KVISTA 10
TOGLASTA 10
TØRSTA 10
HITLISTA 10
TRØSTA 10
KJASTA 10
RYSTA 10
KVASTA 10
NOTKASTA 10
FANGSTA 9
TREMASTA 9
SAMLASTA 9
ORDLISTA 9
ORKASTA 9
FRILISTA 9
FRALISTA 9
MATLISTA 9
LEMLESTA 9
SAKLISTA 9
INNKASTA 9
TIDFESTA 9
TAKLISTA 9
YSTA 9
OMLASTA 9
VRISTA 9
MUSTA 9
GUSTA 9
STA 9
STA 9
KUSTA 9
POSTA 9
TOMASTA 9
HIKSTA 9
BEISTA 9
NAUSTA 9
DUNSTA 9
INNFESTA 9
TVISTA 9
BRESTA 9
EDFESTA 8
TRELASTA 8
INNTASTA 8
TRELISTA 8
PASTA 8
PISTA 8
DUSTA 8
TUSTA 8
KREISTA 8
RUSTA 8
INNLASTA 8
HOSTA 8
BASTA 8
PESTA 8
FERISTA 8
BESTA 8
VISTA 8
AUSTA 8
VESTA 8
ØSTA 8
HASTA 7
FIESTA 7
ANTASTA 7
TEKSTA 7
GNISTA 7
ENGSTA 7
FRESTA 7
KOSTA 7
FRISTA 7
FISTA 6
FESTA 6
KASTA 6
MISTA 6
FASTA 6
DRISTA 6
ROSTA 6
SIESTA 6
MASTA 6
GASTA 6
KISTA 6
OSTA 5
EISTA 5
NISTA 5
LESTA 5
TESTA 5
LISTA 5
RISTA 5
TASTA 5
NESTA 5
RASTA 5
LASTA 5

Lignende ord av STA

Anagram av STA

For mer informasjon om ordet STA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok