STAR i Scrabble - ordspill.com

STAR i Scrabble

STAR er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARST.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1R1

Ved å legge til én bokstav til STAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
STYRA 10
SATYR 10
RYSTA 10
STRYA 10
STRØA 9
RØSTA 9
BRAST 8
STAUR 8
STAVR 8
RUSTA 8
UTRAS 8
RAUST 8
RATSJ 8
STRÅA 8
STURA 8
SUTRA 8
SVART 8
TRUSA 8
SPART 8
STRAM 6
STRAK 6
TRASK 6
SMATR 6
SMART 6
ROSTA 6
FRAST 6
KRAST 6
RAKST 6
RASKT 6
SIRAT 5
TASER 5
SNART 5
TRISA 5
TRIAS 5
TRASL 5
ISTRA 5
TRASE 5
TERSA 5
SITRA 5
SETRA 5
STARE 5
RASET 5
SLATR 5
RASTE 5
RISTA 5
SITAR 5
STRIA 5
SARTE 5
ARTES 5

Ord som starter på STAR

OrdPoeng
STARTREKKEFØLGE 23
STARTREKKEFØLGA 23
STARTBØYENE 23
STARTPROBLEMENE 23
STARTBØYEN 22
STARTBØYER 22
STARTPROBLEMET 22
STARTFORBUDENE 22
STARTTIDSPUNKTA 22
STARTPROBLEMER 22
STARTHJELPENE 21
STARTTIDSPUNKT 21
STARTBØYA 21
STARTBØYE 21
STARTFORBUDET 21
STARTPROBLEMA 21
STARTBONUSENE 20
STARTHJELPEN 20
STARTHJELPER 20
STARTFORBUDA 20
STARTPUNKTENE 20
STARTGRUNNLAGET 20
STARTKNAPPENE 20
STARTPROBLEM 20
STARTHJELPA 19
STARTETAPPENE 19
STARTBLOKKENE 19
STARTPUNKTET 19
STARTAVGIFTENE 19
STARTGRUNNLAGA 19
STARTFORBUD 19
STARTBONUSER 19
STARTKNAPPER 19
STARTBONUSEN 19
STARTKAPITALENE 19
STARTPUNKTER 19
STARTKNAPPEN 19
STARTNUMMERET 18
STARTHJELP 18
STARTINTERVALLA 18
STARTPUNKTA 18
STARTAVGIFTER 18
STARTETAPPEN 18
STARTBLOKKER 18
STARTETAPPER 18
STARTAVGIFTEN 18
STARTBLOKKEN 18
STARTKAPITALER 18
STARTOMRÅDENE 18
STARTBATTERIENE 18
STARTGRUNNLAG 18
STARTPISTOLENE 18
STARTKONTINGENT 18
STARTKAPITALEN 18
STARTBATTERIER 17
STARTKNAPP 17
STARTOMRÅDET 17
STARTPISTOLEN 17
STARTETAPPE 17
STARTGROPENE 17
STARTOMRÅDER 17
STARTINTERVALL 17
STARRMYRENE 17
STARTVOGNENE 17
STARTSKUDDENE 17
STARTBLOKKA 17
STARTPISTOLER 17
STARTELLEVEREN 17
STARTPUNKT 17
STARTBONUS 17
STARTEFFEKTENE 17
STARTELLEVERNE 17
STARTAVGIFTA 17
STARTVANSKENE 17
STARTBATTERIET 17
STARTNUMMER 16
STARTSKUDDET 16
STARTAVGIFT 16
STARTGROPEN 16
STARTEFFEKTER 16
STARTKAPITAL 16
STARTOMRÅDE 16
STARTVOGNER 16
STARTVANSKER 16
STARTMOTORENE 16
STARTOMRÅDA 16
STARRMYREN 16
STARTGROPER 16
STARTEFFEKTEN 16
STARTELLEVERE 16
STARRMYRER 16
STARTKABLENE 16
STARTSPERRENE 16
STARTVANSKEN 16
STARTBATTERIA 16
STARTRAMPENE 16
STARTBLOKK 16
STARTKABELEN 16
STARTFLAGGENE 16
STARTPENGENE 16
STARTSPORENE 16
STARTVOGNEN 16
STARTNUMRENE 16
STARTFLAGGET 15
STARTSIGNALENE 15
STARTKABLER 15
STARTMOTORER 15
STARTPENGER 15
STARTSPERREN 15
STARTLINJENE 15
STARTELLEVER 15
STARTBATTERI 15
STARTSPERRER 15
STARTMOTOREN 15
STARTSPORET 15
STARTGROPA 15
STARTRAMPER 15
STARTSKUDDA 15
STARTVOGNA 15
STARTVANSKE 15
STARRMYRA 15
STARTPISTOL 15
STARTSKOTTENE 15
STARTRAMPEN 15
STARTLINJER 14
STARTSPORA 14
STARTNUMRE 14
STARTRAMPE 14
STARTSIGNALER 14
STARTSTREKENE 14
STARTSKUDD 14
STARTKABEL 14
STARTNUMRA 14
STARRGRESSENE 14
STARTEFFEKT 14
STARTGROP 14
STARTERRELEENE 14
STARRMYR 14
STARTLINJEN 14
STARTBANENE 14
STARTLISENSENE 14
STARTVOGN 14
STARTBILENE 14
STARTSPERRE 14
STARTRAMPA 14
STARTSIGNALET 14
STARTFLAGGA 14
STARTSPERRA 14
STARTLÅNENE 14
STARTSKOTTET 14
STARTBANER 13
STARTERRELEER 13
STARTLÅNET 13
STARTSIGNALA 13
STARTSTREKER 13
STARTFLAGG 13
STARTSKOTTA 13
STARTMOTOR 13
STARTLINJA 13
STARTLISENSEN 13
STARTBILEN 13
STARTBANEN 13
STARTFELTENE 13
STARTLINJE 13
STARTLISENSER 13
STARTSTREKEN 13
STARRGRESSET 13
STARRGRASENE 13
STARTERRELEET 13
STARTSPOR 13
STARTBILER 13
STARRGRESSA 12
STARTERRELEA 12
STARTFELTER 12
STARTSKOTT 12
STARTINGENE 12
STARTSIGNAL 12
STARRGRASET 12
STARTSTEDENE 12
STARTFASENE 12
STARTLÅNA 12
STARTBANE 12
STARTFELTET 12
STARTDAGENE 12
STARTLISTENE 12
STARTBIL 11
STARTSTREK 11
STARTINGER 11
STARTDAGER 11
STARTINGEN 11
STARTKLARE 11
STARTFELTA 11
STARTFASEN 11
STARTKLART 11
STARTRASKE 11
STARTDAGEN 11
STARRGRESS 11
STARTLISTEN 11
STARTSTEDET 11
STARTLISENS 11
STARTLISTER 11
STARTERRELE 11
STARTSTEDER 11
STARRGRASA 11
STARTFASER 11
STARTRASKT 11
STARTLÅN 11
STARTLISTE 10
STARTFASE 10
STARTFELT 10
STARTKLAR 10
STARTINGA 10
STARRGRAS 10
STARTLISTA 10
STARTRASK 10
STARTDAG 9
STARTING 9
STARTERNE 9
STARTSTED 9
STARTENDE 9
STARTEREN 9
STARTENE 8
STARTETE 8
STARTERE 8
STARTEDE 8
STARRENE 8
STARREN 7
STARTER 7
STARTES 7
STARRER 7
STARENE 7
STARTEN 7
STARTET 7
STARER 6
STARTE 6
STARTA 6
STAREN 6
STARR 5
STARE 5
START 5

Ord som slutter med STAR

OrdPoeng
MISTAR 7

Bøyningsformer av STAR

Lignende ord av STAR

Anagram av STAR

For mer informasjon om ordet STAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok