STAT i Scrabble - ordspill.com

STAT i Scrabble

STAT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ASTT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1T1

Ved å legge til én bokstav til STAT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYSTA 10
STØTA 9
STAUT 8
UTAST 8
TUSTA 8
TAUST 8
SUTTA 8
UTTAS 8
SPATT 8
STAMT 6
SOTTA 6
TAKST 6
SMATT 6
TOAST 6
SKATT 6
STANT 5
START 5
SETTA 5
TASET 5
TASTE 5
TESTA 5
SLATT 5
SITAT 5
SATTE 5

Ord som starter på STAT

OrdPoeng
STATSOPPGJØR 27
STATSOPPGAVE 23
STATSSYKEHUS 23
STATSKJØPET 22
STATUSYRKENE 21
STATSKUPPET 21
STATSKJØPA 21
STATSLØYSENE 21
STATSFORBUND 20
STATSKJØP 20
STATSLØYSEN 20
STATSBESØKET 20
STATSKUPPA 20
STATUSYRKET 20
STATSLØYSER 20
STATUSYRKER 20
STATUSYRKE 19
STATSBESØKA 19
STATSRÅDPOST 19
STATSKUPP 19
STATSLØYSA 19
STATUSYRKA 19
STATSBRUKENE 19
STATSLØYSE 19
STATSTOPPER 18
STATSTOPPEN 18
STATSLØSHETA 18
STATUSJAGET 18
STATSPAPIRET 18
STATSBESØK 18
STATSBRUKET 18
STATSSYSTEMA 18
STATSPAPIRER 18
STATSADVOKAT 17
STATSAVGIFTA 17
STATSLØSHET 17
STATSSTYRENE 17
STATUSJAGA 17
STATSPAPIRA 17
STATSSYSTEM 17
STATSOMRÅDET 17
STATSBRUKA 17
STATSUTGIFT 16
STATSAKSJENE 16
STATSOMRÅDE 16
STATSJORDENE 16
STATSSTYRET 16
STATSPAPIR 16
STATSBANKENE 16
STATSTOPP 16
STATSBORGER 16
STATSAVGIFT 16
STATSARKIVER 16
STATSSTYRER 16
STATSBRUK 16
STATUERINGEN 16
STATUSJAG 16
STATSLØNNENE 16
STATSSTYRTE 16
STATSSKAUENE 16
STATSOMRÅDA 16
STATSRÅDSAKA 16
STATSSKIPENE 16
STATSPOLITIA 16
STATSGJELDER 16
STATSAMATØR 16
STATSSELSKAP 16
STATSSTØTTEN 16
STATSBANKEN 15
STATSGJELDA 15
STATSLØNNER 15
STATSTØTTER 15
STATSSKAUEN 15
STATSSTØTTA 15
STATSSKIPET 15
STATSAKSJEN 15
STATSJORDEN 15
STATSSJEFER 15
STATSSKAUER 15
STATSRÅDSAK 15
STATSSTYRT 15
STATSSTYRE 15
STATSSTIPEND 15
STATSKONTORA 15
STATSFORETAK 15
STATSSTYRA 15
STATTHOLDERE 15
STATSLØNNEN 15
STATSARKIVA 15
STATUERINGA 15
STATISKHETEN 15
STATSPOLITI 15
STATSTØTTEN 15
STATSSJEFEN 15
STATSSKIKKER 15
STATSBANKER 15
STATSAKSJER 15
STATSSTØTTE 15
STATSJORDER 15
STATSBIDRAG 15
STATSVITEREN 15
STATSFORMER 14
STATSSKIPA 14
STATSLØNNA 14
STATSKOMITE 14
STATUETTENE 14
STATSSKOGEN 14
STATSVITERE 14
STATUERENDE 14
STATSFENGSEL 14
STATSKRAFTEN 14
STATSKREFTER 14
STATSORDNING 14
STATSORGANET 14
STATSMAKTENE 14
STATISTIKKEN 14
STATSORGANER 14
STATSDREVET 14
STATSDREVNE 14
STATTHOLDER 14
STATSBANENE 14
STATELIGHET 14
STATSFORMEN 14
STATSRÅDENE 14
STATSLÅNENE 14
STATSKONTOR 14
STATSSKOGER 14
STATISKHETA 14
STATSARKIV 14
STATSJORDA 14
STATSGJEST 14
STATSTØTTE 14
STATSTØTTA 14
STATUERING 14
STATSGJELD 14
STATSAKSJE 14
STATSGARANTI 13
STATSJORD 13
STATSKRAFTA 13
STATUETTER 13
STATSRÅDEN 13
STATSKIRKEN 13
STATSMAKTER 13
STATSLØSE 13
STATSORGANA 13
STATSSKIP 13
STATSLØNN 13
STATSBANEN 13
STATSSJEF 13
STATSGODSER 13
STATSLØST 13
STATSORDENER 13
STATSBANK 13
STATSKASSENE 13
STATSFIENDER 13
STATSMENNENE 13
STATISTIKERE 13
STATSSKATTEN 13
STATSDRIFTER 13
STATSMIDLENE 13
STATSFORMA 13
STATSSKAU 13
STATSBANER 13
STATUTTENE 13
STATUETTEN 13
STATSRÅDET 13
STATSSKIKK 13
STATSLÅNET 13
STATSLAUSE 13
STATISKHET 13
STATSMAKTEN 13
STATSRÅDER 13
STATSVITER 13
STATSKIRKER 13
STATSLAUST 13
STATSGODSET 13
STATSKIRKE 12
STATUTTET 12
STATUSENE 12
STATSKRAFT 12
STATSMIDDEL 12
STATUTTER 12
STATSDRIFTA 12
STATSLEDEREN 12
STATSBANE 12
STATSFORM 12
STATSMIDLET 12
STATUERTE 12
STATSFIENDE 12
STATSSKOG 12
STATIVENE 12
STATISTIKK 12
STATSKASSEN 12
STATUERES 12
STATSMANNEN 12
STATUTTEN 12
STATELIGSTE 12
STATSLAUS 12
STATURENE 12
STATUERER 12
STATSRÅDA 12
STATIKKENE 12
STATSKIRKA 12
STATSORGAN 12
STATSANSATTE 12
STATSMIDLER 12
STATSKASSER 12
STATSRORENE 12
STATSSAKENE 12
STATSLOSENE 12
STATELIGERE 12
STATISTIKER 12
STATISTISKE 12
STATSLÅNA 12
STATSLØS 12
STATSGODSA 12
STATSMAKTA 12
STATELIGST 11
STATIVER 11
STATUTTA 11
STATURER 11
STATUSER 11
STATUREN 11
STATUSEN 11
STATSGODS 11
STATUETT 11
STATSANSATT 11
STATIVET 11
STATUERT 11
STATSRÅD 11
STATSKASSE 11
STATSLÅN 11
STATUERE 11
STATSKASSA 11
STATSRETTER 11
STATUENE 11
STATSRORET 11
STATSSAKER 11
STATISTISK 11
STATIKEREN 11
STATSLOSER 11
STATSLEDERE 11
STATSLOSEN 11
STATSSAKEN 11
STATSMIDLA 11
STATSSKATT 11
STATIKKER 11
STATSDRIFT 11
STATIKERNE 11
STATARISKE 11
STATSRETTEN 11
STATISTERIA 11
STATSMAKT 11
STATIKKEN 11
STATSORDEN 11
STATUER 10
STATARISK 10
STATISTERI 10
STATELIGE 10
STATSMANN 10
STATSRORA 10
STATIVA 10
STATSLEDER 10
STATORENE 10
STATUTT 10
STATSMENN 10
STATUEN 10
STATISTENE 10
STATSSAKA 10
STATIKERE 10
STATUE 9
STATLIGE 9
STATUS 9
STATIKK 9
STATIV 9
STATUR 9
STATSEIDE 9
STATSLOS 9
STATORER 9
STATSSAK 9
STATISKE 9
STATIKER 9
STATISTER 9
STATSROR 9
STATSRETT 9
STATISTEN 9
STATOREN 9
STATELIG 9
STATSEID 8
STATISK 8
STATLIG 8
STATIST 7
STATENE 7
STATOR 7
STATER 6
STATEN 6

Ord som slutter med STAT

OrdPoeng
SJØRØVERSTAT 26
ØSTERSJØSTAT 23
FASCISTSTAT 21
FORMYNDERSTAT 21
KOMMUNISTSTAT 20
FØYDALSTAT 20
FORBUNDSSTAT 20
EMBETSMANNSSTAT 20
VINTERTERMOSTAT 20
LILLEPUTTSTAT 19
FRONTLINJESTAT 19
UNIVERSALSTAT 19
BUFFERSTAT 18
HYGROSTAT 18
MILITÆRSTAT 17
SOVJETSTAT 17
SAMBANDSSTAT 16
ENEVOLDSSTAT 16
VELFERDSSTAT 16
RØVERSTAT 16
ANGRIPERSTAT 16
NASJONALSTAT 16
SAMVELDESTAT 16
DIKTATURSTAT 16
ARBEIDERSTAT 15
KRYOSTAT 15
INDUSTRISTAT 15
ØYSTAT 15
ETTPARTISTAT 15
NABODELSTAT 15
POLITISTAT 14
BYSTAT 14
SOSIALISTSTAT 14
HJEMSTAT 14
HAVNESTAT 14
KYSTSTAT 14
BALKANSTAT 14
MEDLEMSSTAT 13
DELTAKERSTAT 13
ARABERSTAT 13
SIGNATARSTAT 13
SATELLITTSTAT 13
HOFFSTAT 13
VASALLSTAT 13
ENHETSSTAT 12
NABOSTAT 12
SYDSTAT 12
GUDSSTAT 12
OLJESTAT 12
ENKELTSTAT 11
SØRSTAT 11
SMÅSTAT 11
APOSTAT 11
ØSTSTAT 11
GOLFSTAT 11
FOTOSTAT 11
KIRKESTAT 11
TERMOSTAT 11
IDEALSTAT 9
MINISTAT 9
NORDSTAT 9
RETTSSTAT 9
RANDSTAT 8
FRISTAT 8
REOSTAT 8
NAZISTAT 7
DELSTAT 7
ASTAT 5

Bøyningsformer av STAT

Lignende ord av STAT

Anagram av STAT

For mer informasjon om ordet STAT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STAT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok