STAT i Scrabble - ordspill.com

STAT i Scrabble

STAT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ASTT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
S1T1A1T1

Ved å legge til én bokstav til STAT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYSTA 10
STØTA 9
STAUT 8
UTAST 8
TUSTA 8
TAUST 8
SUTTA 8
UTTAS 8
SPATT 8
STAMT 6
SOTTA 6
TAKST 6
SMATT 6
TOAST 6
SKATT 6
STANT 5
START 5
SETTA 5
TASET 5
TASTE 5
TESTA 5
SLATT 5
SITAT 5
SATTE 5

Ord som starter på STAT

OrdPoeng
STATUSSYMBOL 25
STATSOPPGAVE 23
STATSKJØPET 22
STATSKJØPA 21
STATSKUPPET 21
STATSBESØKET 20
STATSKUPPA 20
STATSLØYSEN 20
STATSKJØP 20
STATUSYRKET 20
STATSLØYSER 20
STATUSYRKER 20
STATSTOPPENE 19
STATUSJAGENE 19
STATSBRUKENE 19
STATSMONOPOL 19
STATSLØYSA 19
STATSKUPP 19
STATSLØYSE 19
STATSBESØKA 19
STATUSYRKE 19
STATUSYRKA 19
STATSPENSJON 19
STATSPAPIRER 18
STATSLØSHETA 18
STATUSJAGET 18
STATSSTYRING 18
STATSTOPPER 18
STATSBESØK 18
STATSBRUKET 18
STATSEKRETÆR 18
STATSTOPPEN 18
STATSAPPARAT 18
STATSPAPIRET 18
STATSLØSHET 17
STATUSJAGA 17
STATSSYSTEM 17
STATSAVGIFTA 17
STATSUTGIFTA 17
STATSSTYRENE 17
STATSBRUKA 17
STATSPAPIRA 17
STATSARKIVER 16
STATUSJAG 16
STATSAMATØR 16
STATSTØTTENE 16
STATSGJELDEN 16
STATSSTYRET 16
STATSOMRÅDE 16
STATSSTYRER 16
STATSUTGIFT 16
STATSARKIVET 16
STATSBRUK 16
STATSTOPP 16
STATSAVGIFT 16
STATSOMRÅDA 16
STATSGJESTEN 16
STATSAKSJENE 16
STATSSTYRTE 16
STATSBORGER 16
STATSSTØTTET 16
STATSSJEFENE 16
STATSJORDENE 16
STATSLØNNENE 16
STATSPAPIR 16
STATSBANKENE 16
STATTHOLDERE 15
STATSSKAUEN 15
STATSSJEFER 15
STATSTØTTER 15
STATSSTØTTA 15
STATSBANKER 15
STATSRÅDSAK 15
STATSSTYRA 15
STATSARKIVA 15
STATSLØNNER 15
STATSSKIPET 15
STATISKHETEN 15
STATSAKSJEN 15
STATSVITERNE 15
STATSSJEFEN 15
STATSKONTORA 15
STATSSTØTTE 15
STATSBIDRAG 15
STATSJORDER 15
STATSSTYRT 15
STATSSTYRE 15
STATSGJELDA 15
STATSSKIKKEN 15
STATSSKAUER 15
STATSPOLITI 15
STATSSKOGENE 15
STATSAKSJER 15
STATSLØNNEN 15
STATUERINGA 15
STATSBANKEN 15
STATSJORDEN 15
STATSTØTTEN 15
STATELIGHET 14
STATSTØTTE 14
STATSFORMEN 14
STATSBANENE 14
STATSARKIV 14
STATSLØNNA 14
STATSTØTTA 14
STATSSKOGEN 14
STATSJORDA 14
STATSAKSJE 14
STATSKONTOR 14
STATTHOLDER 14
STATSRÅDENE 14
STATSSKIPA 14
STATSKOMITE 14
STATSGODSENE 14
STATSKIRKENE 14
STATISTIKKER 14
STATSFENGSEL 14
STATSKRAFTEN 14
STATSORDNING 14
STATSKREFTER 14
STATSORGANET 14
STATSMAKTENE 14
STATUERENDE 14
STATSDREVNE 14
STATISKHETA 14
STATSLÅNENE 14
STATUETTENE 14
STATSFORMER 14
STATSGJEST 14
STATSDREVET 14
STATUERING 14
STATSVITERE 14
STATSGJELD 14
STATSSKOGER 14
STATSSKATTER 13
STATSORDENEN 13
STATSORGANA 13
STATSFIENDER 13
STATSGARANTI 13
STATSGODSET 13
STATSMIDLENE 13
STATSKIRKER 13
STATISTIKERE 13
STATSGODSER 13
STATSKIRKEN 13
STATSMENNENE 13
STATSMAKTEN 13
STATSMAKTER 13
STATSKRAFTA 13
STATSDRIFTER 13
STATISTROLLA 13
STATSLØSE 13
STATSVITER 13
STATSBANEN 13
STATSRÅDER 13
STATUTTENE 13
STATSLAUST 13
STATSBANER 13
STATSLÅNET 13
STATSRÅDEN 13
STATSLAUSE 13
STATSBANK 13
STATUETTER 13
STATSFORMA 13
STATSSKAU 13
STATSSKIKK 13
STATISKHET 13
STATSLØNN 13
STATSSJEF 13
STATUETTEN 13
STATSJORD 13
STATSRÅDET 13
STATSSKIP 13
STATSLØST 13
STATSMIDLET 12
STATSGODSA 12
STATUTTET 12
STATSLÅNA 12
STATSFIENDE 12
STATSORGAN 12
STATISTERIER 12
STATIVENE 12
STATSKASSEN 12
STATUERES 12
STATSMANNEN 12
STATELIGSTE 12
STATSRORENE 12
STATSSAKENE 12
STATSFORM 12
STATSLØS 12
STATSDRIFTA 12
STATSANSATTE 12
STATUSENE 12
STATSRETTENE 12
STATIKKENE 12
STATUERER 12
STATSKASSER 12
STATSLOSENE 12
STATISTIKER 12
STATSKRAFT 12
STATSLAUS 12
STATELIGERE 12
STATISTIKK 12
STATSMAKTA 12
STATSMIDDEL 12
STATISTISKE 12
STATSKIRKE 12
STATUTTER 12
STATUERTE 12
STATUTTEN 12
STATSMIDLER 12
STATURENE 12
STATSRÅDA 12
STATSKIRKA 12
STATSBANE 12
STATSLEDEREN 12
STATSSKOG 12
STATSRÅD 11
STATUSEN 11
STATIVET 11
STATISTERIA 11
STATUSER 11
STATUENE 11
STATURER 11
STATIKKER 11
STATSLÅN 11
STATSMAKT 11
STATSRETTER 11
STATIKKEN 11
STATSKASSE 11
STATSLEDERE 11
STATSRORET 11
STATSLOSEN 11
STATSMIDLA 11
STATUERT 11
STATUERE 11
STATSRETTEN 11
STATARISKE 11
STATSSAKEN 11
STATELIGST 11
STATSSKATT 11
STATSLOSER 11
STATUETT 11
STATIKERNE 11
STATSKASSA 11
STATSORDEN 11
STATSDRIFT 11
STATISTISK 11
STATIKEREN 11
STATSGODS 11
STATIVER 11
STATUREN 11
STATSANSATT 11
STATSSAKER 11
STATUTTA 11
STATIVA 10
STATUER 10
STATIKERE 10
STATELIGE 10
STATISTENE 10
STATUEN 10
STATSSAKA 10
STATARISK 10
STATSMANN 10
STATSRORA 10
STATSLEDER 10
STATUTT 10
STATORENE 10
STATSMENN 10
STATISTERI 10
STATIKK 9
STATIV 9
STATSSAK 9
STATUR 9
STATUS 9
STATUE 9
STATSROR 9
STATELIG 9
STATSRETT 9
STATISTER 9
STATSEIDE 9
STATISTEN 9
STATORER 9
STATLIGE 9
STATSLOS 9
STATIKER 9
STATISKE 9
STATOREN 9
STATLIG 8
STATSEID 8
STATISK 8
STATENE 7
STATIST 7
STATOR 7
STATEN 6
STATER 6

Ord som slutter med STAT

OrdPoeng
SJØRØVERSTAT 26
ØSTERSJØSTAT 23
FASCISTSTAT 21
FORMYNDERSTAT 21
EMBETSMANNSSTAT 20
FØYDALSTAT 20
VINTERTERMOSTAT 20
KOMMUNISTSTAT 20
FORBUNDSSTAT 20
FRONTLINJESTAT 19
LILLEPUTTSTAT 19
UNIVERSALSTAT 19
BUFFERSTAT 18
HYGROSTAT 18
SOVJETSTAT 17
MILITÆRSTAT 17
ANGRIPERSTAT 16
SAMVELDESTAT 16
NASJONALSTAT 16
RØVERSTAT 16
ENEVOLDSSTAT 16
VELFERDSSTAT 16
SAMBANDSSTAT 16
DIKTATURSTAT 16
NABODELSTAT 15
ØYSTAT 15
ARBEIDERSTAT 15
ETTPARTISTAT 15
KRYOSTAT 15
INDUSTRISTAT 15
HAVNESTAT 14
HJEMSTAT 14
BALKANSTAT 14
SOSIALISTSTAT 14
BYSTAT 14
KYSTSTAT 14
POLITISTAT 14
DELTAKERSTAT 13
SATELLITTSTAT 13
MEDLEMSSTAT 13
SIGNATARSTAT 13
ARABERSTAT 13
HOFFSTAT 13
VASALLSTAT 13
ENHETSSTAT 12
SYDSTAT 12
NABOSTAT 12
OLJESTAT 12
GUDSSTAT 12
GOLFSTAT 11
ENKELTSTAT 11
KIRKESTAT 11
ØSTSTAT 11
TERMOSTAT 11
SMÅSTAT 11
APOSTAT 11
FOTOSTAT 11
SØRSTAT 11
MINISTAT 9
NORDSTAT 9
IDEALSTAT 9
RETTSSTAT 9
RANDSTAT 8
FRISTAT 8
REOSTAT 8
NAZISTAT 7
DELSTAT 7
ASTAT 5

Bøyningsformer av STAT

Lignende ord av STAT

Anagram av STAT

For mer informasjon om ordet STAT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet STAT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok