SVØM i Scrabble - ordspill.com

SVØM i Scrabble

SVØM er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MSVØ.

Scrabble poeng
12
Scrabble poeng per bokstav
S1V4Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til SVØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SVØMT 13

Ord som starter på SVØM

OrdPoeng
SVØMMEOPPLÆRING 37
SVØMMEKLUBBENE 33
SVØMMEKLUBBER 32
SVØMMEKLUBBEN 32
SVØMMEKNAPPENE 30
SVØMMEKLUBB 30
SVØMMEBLÆRENE 30
SVØMMETROPPENE 30
SVØMMEKNAPPEN 29
SVØMMEBLÆREN 29
SVØMMETROPPER 29
SVØMMETROPPEN 29
SVØMMEDYKTIGE 29
SVØMMEBLÆRER 29
SVØMMEKNAPPER 29
SVØMMEBLÆRE 28
SVØMMEBLÆRA 28
SVØMMEBASSENGER 28
SVØMMEDYKTIG 28
SVØMMEBASSENGET 28
SVØMMEFUGLENE 27
SVØMMESPORTENE 27
SVØMMEKNAPP 27
SVØMMEFØTTENE 27
SVØMMETROPP 27
SVØMMEBASSENGA 27
SVØMMEFUGLER 26
SVØMMEFUGLEN 26
SVØMMESPORTEN 26
SVØMMEHUDENE 26
SVØMMEBASSENG 26
SVØMMEFØTTER 26
SVØMMEKURSENE 26
SVØMMESPORTER 26
SVØMMEANLEGGENE 26
SVØMMEKURSER 25
SVØMMESTADIONET 25
SVØMMEHUDER 25
SVØMMEKURSET 25
SVØMMEVESTENE 25
SVØMMEHUDEN 25
SVØMMETRENINGEN 25
SVØMMESTADIONER 25
SVØMMETRENINGER 25
SVØMMEANLEGGET 25
SVØMMESNIPENE 25
SVØMMEBELTENE 25
SVØMMESPORT 24
SVØMMESNIPEN 24
SVØMMETURENE 24
SVØMMETALENTENE 24
SVØMMEVESTEN 24
SVØMMEVESTER 24
SVØMMEBELTER 24
SVØMMESNIPER 24
SVØMMEIDRETTENE 24
SVØMMETRENINGA 24
SVØMMEFUGL 24
SVØMMEHUDA 24
SVØMMEKURSA 24
SVØMMEHALLENE 24
SVØMMEBELTET 24
SVØMMESTADIONA 24
SVØMMEANLEGGA 24
SVØMMEHALLER 23
SVØMMETURER 23
SVØMMEBELTA 23
SVØMMESNIPE 23
SVØMMEBELTE 23
SVØMMETUREN 23
SVØMMEIDRETTER 23
SVØMMEHALLEN 23
SVØMMETRENERNE 23
SVØMMEANLEGG 23
SVØMMETRENEREN 23
SVØMMEHUD 23
SVØMMEIDRETTEN 23
SVØMMETALENTET 23
SVØMMEKURS 23
SVØMMETALENTER 23
SVØMMETRENING 23
SVØMMESNIPA 23
SVØMMESTADION 23
SVØMMETALENTA 22
SVØMMETRENERE 22
SVØMMERSKENE 22
SVØMMEVEST 22
SVØMMETAKENE 22
SVØMMETIMENE 22
SVØMMEFOTEN 22
SVØMMETALENT 21
SVØMMETAKET 21
SVØMMETIMEN 21
SVØMMERSKEN 21
SVØMMETIMER 21
SVØMMINGENE 21
SVØMMERSKER 21
SVØMMETRENER 21
SVØMMEESSENE 21
SVØMMETUR 21
SVØMMEIDRETT 21
SVØMMEHALL 21
SVØMMETAKA 20
SVØMMEFOT 20
SVØMMINGEN 20
SVØMMERSKA 20
SVØMMETIME 20
SVØMMERSKE 20
SVØMMINGER 20
SVØMMEESSET 20
SVØMNINGENE 20
SVØMMINGA 19
SVØMMEESSA 19
SVØMNINGER 19
SVØMMETAK 19
SVØMNINGEN 19
SVØMMING 18
SVØMMENDE 18
SVØMMEREN 18
SVØMNINGA 18
SVØMMERNE 18
SVØMMEESS 18
SVØMNING 17
SVØMMERE 17
SVØMMES 16
SVØMMER 16
SVØMME 15
SVØMTE 14
SVØMT 13

Ord som slutter med SVØM

OrdPoeng
KAPPSVØM 23
OVERSVØM 20

Lignende ord av SVØM

Anagram av SVØM

For mer informasjon om ordet SVØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SVØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok