SVØM i Scrabble - ordspill.com

SVØM i Scrabble

SVØM er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MSVØ.

Scrabble poeng
12
Scrabble poeng per bokstav
S1V4Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til SVØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SVØMT 13

Ord som starter på SVØM

OrdPoeng
SVØMMEOPPLÆRING 37
SVØMMEKLUBBENE 33
SVØMMEKLUBBER 32
SVØMMEKLUBBEN 32
SVØMMEKLUBB 30
SVØMMETROPPENE 30
SVØMMEKNAPPENE 30
SVØMMEBLÆRENE 30
SVØMMEBLÆRER 29
SVØMMETROPPER 29
SVØMMEBLÆREN 29
SVØMMETROPPEN 29
SVØMMEDYKTIGE 29
SVØMMEKNAPPER 29
SVØMMEKNAPPEN 29
SVØMMEDYKTIG 28
SVØMMEBLÆRE 28
SVØMMEBLÆRA 28
SVØMMEBASSENGER 28
SVØMMEBASSENGET 28
SVØMMEFØTTENE 27
SVØMMEKNAPP 27
SVØMMEFUGLENE 27
SVØMMESPORTENE 27
SVØMMEBASSENGA 27
SVØMMETROPP 27
SVØMMESPORTEN 26
SVØMMEKURSENE 26
SVØMMEFUGLER 26
SVØMMESPORTER 26
SVØMMEFUGLEN 26
SVØMMEHUDENE 26
SVØMMEANLEGGENE 26
SVØMMEBASSENG 26
SVØMMEFØTTER 26
SVØMMEKURSET 25
SVØMMEBELTENE 25
SVØMMESNIPENE 25
SVØMMEHUDER 25
SVØMMEHUDEN 25
SVØMMEKURSER 25
SVØMMEANLEGGET 25
SVØMMETRENINGER 25
SVØMMESTADIONET 25
SVØMMETRENINGEN 25
SVØMMEVESTENE 25
SVØMMESTADIONER 25
SVØMMEHUDA 24
SVØMMEIDRETTENE 24
SVØMMETRENINGA 24
SVØMMESTADIONA 24
SVØMMEVESTEN 24
SVØMMESNIPEN 24
SVØMMETURENE 24
SVØMMEFUGL 24
SVØMMESPORT 24
SVØMMEBELTET 24
SVØMMEANLEGGA 24
SVØMMEBELTER 24
SVØMMETALENTENE 24
SVØMMEKURSA 24
SVØMMEHALLENE 24
SVØMMEVESTER 24
SVØMMESNIPER 24
SVØMMEHALLER 23
SVØMMESNIPA 23
SVØMMESNIPE 23
SVØMMEKURS 23
SVØMMEBELTA 23
SVØMMESTADION 23
SVØMMEIDRETTEN 23
SVØMMEHALLEN 23
SVØMMEANLEGG 23
SVØMMETURER 23
SVØMMETALENTET 23
SVØMMEIDRETTER 23
SVØMMEBELTE 23
SVØMMETRENING 23
SVØMMETRENERNE 23
SVØMMETUREN 23
SVØMMEHUD 23
SVØMMETRENEREN 23
SVØMMETALENTER 23
SVØMMETALENTA 22
SVØMMERSKENE 22
SVØMMETRENERE 22
SVØMMETAKENE 22
SVØMMEFOTEN 22
SVØMMEVEST 22
SVØMMETIMENE 22
SVØMMEHALL 21
SVØMMEIDRETT 21
SVØMMEESSENE 21
SVØMMETRENER 21
SVØMMINGENE 21
SVØMMERSKER 21
SVØMMETAKET 21
SVØMMETUR 21
SVØMMETIMER 21
SVØMMETALENT 21
SVØMMERSKEN 21
SVØMMETIMEN 21
SVØMMETAKA 20
SVØMMINGEN 20
SVØMMETIME 20
SVØMMEESSET 20
SVØMMERSKA 20
SVØMMEFOT 20
SVØMMERSKE 20
SVØMMINGER 20
SVØMNINGENE 20
SVØMMEESSA 19
SVØMMINGA 19
SVØMMETAK 19
SVØMNINGER 19
SVØMNINGEN 19
SVØMMEREN 18
SVØMMENDE 18
SVØMMING 18
SVØMMERNE 18
SVØMNINGA 18
SVØMMEESS 18
SVØMMERE 17
SVØMNING 17
SVØMMES 16
SVØMMER 16
SVØMME 15
SVØMTE 14
SVØMT 13

Ord som slutter med SVØM

OrdPoeng
KAPPSVØM 23
OVERSVØM 20

Lignende ord av SVØM

Anagram av SVØM

For mer informasjon om ordet SVØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SVØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok