TÅ i Scrabble - ordspill.com

TÅ i Scrabble

er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver TÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1Å4

Ved å legge til én bokstav til TÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅT 9
VÅT 9
G 7
ÅKT 7
KÅT 7
K 7
MÅT 7
TRÅ 6
A 6
SÅT 6
S 6
L 6
R 6
ÅET 6
LÅT 6
ÅLT 6
ÅTA 6
ÅTE 6

Ord som starter på TÅ

OrdPoeng
REVÆSKER 22
RNHØYE 22
RNHØYT 22
REVÆSKA 21
RNHØY 21
REVÆSKE 21
GEBÆRET 21
KEVÆRET 21
GEBÆRA 20
KEFYRSTE 20
KELYKTEN 20
KEVÆRA 20
KAPPENE 19
KELYKTA 19
KESKYER 19
KEVÆR 19
KETEPPE 19
GEBÆR 19
KESKYEN 19
RØYDE 19
KEFYLTE 19
KETEPPA 19
PELIGHET 19
KEHAVENE 19
KELYSENE 19
HEVINGER 19
RNGLUGGE 19
KEFYLT 18
RNGLUGG 18
KESKYA 18
HEVNING 18
RØYD 18
KEHAVET 18
HEVINGA 18
STROPP 18
RNSTUPA 18
KELYKT 18
KELYSET 18
KAPPEN 18
KAPPER 18
RNHØGT 18
RNHØGE 18
KELURENE 17
KEGRÅTT 17
GJENGER 17
KEHAVA 17
KEBANKE 17
REVÅTT 17
KELYSA 17
RNHØG 17
KEPRATER 17
KAPPA 17
HEVING 17
RNSTUP 17
REVÅTE 17
KAPPE 17
KESLØRA 17
KESKY 17
LSOMHET 16
KELURER 16
REVÅT 16
REKVALT 16
PELIGST 16
KEGRÅE 16
KELYS 16
GARBEID 16
BINDING 16
KELUREN 16
KESNAKKA 16
KELEGGER 16
KEHAV 16
RNUGLER 16
KESLØR 16
TESMOKK 16
RNSVALEN 16
KEPRATA 16
REPERSER 16
RNUGLEN 16
RNUGLA 15
KEKAMRE 15
RNUGLE 15
PELIGE 15
KEPRAT 15
KEHEIM 15
SPISSEN 15
RNFALKEN 15
KEDOTTER 15
SPISSER 15
RNSVALE 15
JERNENE 15
KEKAMRA 15
KESNAKK 15
LMODIGE 15
RNURTER 15
KELEGGE 15
BALLENE 15
KEFLAKA 15
REPERSE 15
RNSVALA 15
REPERSA 15
RNURTEN 15
KEGRÅ 15
RNURENE 15
KERIMEN 14
RNURTA 14
LMODENE 14
KERIMER 14
JERNET 14
REFLOM 14
KETALENE 14
KELAGTE 14
BALLER 14
KEFLAK 14
BALLEN 14
RNURET 14
LSOMME 14
KELEGG 14
KELUR 14
HETTENE 14
PELIG 14
KERIMET 14
GANGENE 14
KEFRITT 14
LAKKENE 14
LSOMSTE 14
KINGENE 14
LMODIG 14
NEGLENE 13
HETTEN 13
REKANAL 13
RNSNEGL 13
KINGER 13
RNSNILEN 13
REGRESS 13
RNINGER 13
LAKKER 13
RINGENE 13
KETALEN 13
REGRASA 13
RNINGEN 13
KEDISER 13
KETALER 13
KEDISEN 13
LSOMST 13
RNFALK 13
KELAGT 13
LINGENE 13
RNSEILER 13
GANGER 13
KERIMA 13
BALLE 13
RNURA 13
JERNA 13
RNURT 13
RESEKK 13
GANGEN 13
HETTER 13
KINGEN 13
SPISS 13
KEFRIE 13
KEDOTT 13
LAKKEN 13
LMODET 13
HETTE 12
LSOMT 12
LINGER 12
KEFRI 12
KERIM 12
BALL 12
RNUR 12
RNSNILE 12
JERN 12
LELIGE 12
PENT 12
PENE 12
LEDDENE 12
RNINGA 12
HETTA 12
LINGEN 12
KINGA 12
NEGLER 12
LMODA 12
NEGLEN 12
RINGEN 12
REGASS 12
RINGER 12
KETALE 12
REGRAS 12
PER 11
LAKK 11
PEN 11
RNENDE 11
LMOD 11
KING 11
GANG 11
LSOM 11
LEDDET 11
PNE 11
FISEN 11
RNING 11
RINGA 11
LELIG 11
KENDE 11
KEDIS 11
LINGA 11
TTENE 10
GETE 10
LEDDA 10
KENE 10
RNETE 10
RING 10
TENDE 10
NEGL 10
LENDE 10
KETE 10
KELA 10
LING 10
RNEDE 10
RNENE 10
PE 10
RENDE 10
KER 9
LIG 9
GEN 9
KEN 9
KES 9
GET 9
KET 9
RNER 9
RNES 9
TEDE 9
FIS 9
RENE 9
RETE 9
TENE 9
RNET 9
TTER 9
TETE 9
TTEN 9
LEDD 9
LTE 8
RES 8
LER 8
RET 8
RNA 8
TET 8
KE 8
KA 8
GA 8
LES 8
TER 8
TEN 8
ENT 8
RER 8
TES 8
RNE 8
REN 8
ENE 8
LT 7
TT 7
RN 7
RA 7
K 7
TA 7
LE 7
TE 7
EN 7
RE 7
G 7
R 6
L 6
A 6
T 6

Ord som slutter med TÅ

OrdPoeng
SYDPOLSPLA 27
GJENOPPS 24
FJELLPLA 20
UNDERFORS 19
OPPS 16
MISFORS 15
UNDERS 14
VERKE 14
GJENS 14
OVERS 14
PÅS 14
FORES 12
FRAMS 12
FREMS 12
VEDS 12
FORS 11
HENS 11
AVS 11
MOTS 11
BIS 11
BES 11
PLA 11
UTS 11
STOR 10
LILLE 10
INNES 10
BI 10
TILS 9
LIK 9
ANS 8
S 6

Anagram av TÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok