TÅ i Scrabble - ordspill.com

TÅ i Scrabble

er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver TÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1Å4

Ved å legge til én bokstav til TÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅT 9
VÅT 9
G 7
ÅKT 7
KÅT 7
K 7
MÅT 7
TRÅ 6
A 6
SÅT 6
S 6
L 6
R 6
ÅET 6
LÅT 6
ÅLT 6
ÅTA 6
ÅTE 6

Ord som starter på TÅ

OrdPoeng
RNHØYT 22
GEBÆRENE 22
KEVÆRENE 22
RNHØYE 22
REVÆSKE 21
REVÆSKA 21
GEBÆRET 21
RNHØY 21
KEVÆRET 21
KETEPPER 20
KEVÆRA 20
GEBÆRA 20
KESKYENE 20
KELYKTA 19
KAPPENE 19
RØYDE 19
KETEPPE 19
KESKYER 19
KEFYLTE 19
GEBÆR 19
KEVÆR 19
KESKYEN 19
KETEPPA 19
RNGLUGGE 19
KELYSET 18
RNHØGT 18
HEVINGA 18
RØYD 18
KESKYA 18
RNSTUPA 18
KEBANKER 18
HEVNING 18
KEFYLT 18
KEHAVET 18
KAPPEN 18
STROPP 18
RNGLUGG 18
KAPPER 18
KELYKT 18
RNHØGE 18
KEHAVA 17
KEBANKE 17
KEGRÅTT 17
KELYSA 17
REVÅTE 17
GJENGER 17
KAPPA 17
KESKY 17
RNHØG 17
RNSTUP 17
KAPPE 17
HEVING 17
KEKAMMER 17
REVÅTT 17
PELIGSTE 17
REKVALTE 17
KEPRATET 17
KEHEIMER 17
BINDINGA 17
KESLØRA 17
KEHAV 16
LSOMHET 16
KELUREN 16
BINDING 16
REVÅT 16
KELYS 16
KEGRÅE 16
PELIGST 16
GARBEID 16
KELURER 16
RNUGLER 16
KELEGGES 16
KESLØR 16
TESMOKK 16
RNUGLEN 16
KEPRATA 16
REKVALT 16
KEGRÅ 15
RNSVALA 15
SPISSER 15
RNSVALE 15
RESEKKEN 15
KESNAKK 15
RNURTER 15
KEKAMRE 15
PELIGE 15
RNURENE 15
RNUGLA 15
REPERSE 15
KEPRAT 15
KEFLAKA 15
RNUGLE 15
KEHEIM 15
REPERSA 15
BALLENE 15
RNURTEN 15
SPISSEN 15
KEKAMRA 15
JERNENE 15
KELEGGE 15
LMODIGE 15
GANGENE 14
BALLEN 14
KINGENE 14
HETTENE 14
RNURET 14
LMODENE 14
KEFLAK 14
LSOMME 14
KELEGG 14
KERIMER 14
RNURTA 14
LEGRENSA 14
JERNET 14
RNINGENE 14
KEFRITT 14
KERIMET 14
LAKKENE 14
KELUR 14
BALLER 14
REFLOM 14
REGRASET 14
KERIMEN 14
REGASSER 14
LMODIG 14
LSOMSTE 14
PELIG 14
KELAGTE 14
LEGRENSE 14
HETTEN 13
HETTER 13
KEDISEN 13
LAKKER 13
RESEKK 13
LSOMST 13
KINGEN 13
REGRESS 13
KELAGT 13
RNURT 13
KINGER 13
SPISS 13
RNSNEGL 13
GANGEN 13
REGRASA 13
KETALEN 13
REKANAL 13
NEGLENE 13
RNURA 13
RNINGER 13
RINGENE 13
KEDISER 13
JERNA 13
RNINGEN 13
KETALER 13
LINGENE 13
BALLE 13
KERIMA 13
LMODET 13
KEDOTT 13
LAKKEN 13
GANGER 13
RNFALK 13
KEFRIE 13
NEGLER 12
LINGEN 12
RNSNILE 12
LEDDENE 12
LELIGE 12
HETTA 12
KEFRI 12
HETTE 12
PENE 12
BALL 12
JERN 12
KINGA 12
LMODA 12
LSOMT 12
KERIM 12
RNINGA 12
RNUR 12
LINGER 12
PENT 12
NEGLEN 12
REGASS 12
KETALE 12
RINGEN 12
RINGER 12
REGRAS 12
PNE 11
LSOM 11
KING 11
GANG 11
PER 11
LMOD 11
PEN 11
LEDDET 11
LAKK 11
LELIG 11
RNENDE 11
KEDIS 11
FISEN 11
KENDE 11
RINGA 11
RNING 11
LINGA 11
LING 10
PE 10
RING 10
NEGL 10
RNETE 10
RENDE 10
KETE 10
KELA 10
RNENE 10
RNEDE 10
LENDE 10
KENE 10
GETE 10
LEDDA 10
TTENE 10
TENDE 10
FIS 9
GEN 9
LIG 9
KES 9
KET 9
KER 9
GET 9
KEN 9
TENE 9
TTEN 9
TEDE 9
RNES 9
TETE 9
TTER 9
RNER 9
RETE 9
LEDD 9
RNET 9
RENE 9
TET 8
RNA 8
TEN 8
GA 8
KA 8
KE 8
RER 8
TES 8
ENE 8
LTE 8
REN 8
TER 8
ENT 8
RES 8
RET 8
LES 8
LER 8
RNE 8
G 7
TE 7
K 7
EN 7
RE 7
LT 7
RA 7
RN 7
TA 7
TT 7
LE 7
L 6
A 6
T 6
R 6

Ord som slutter med TÅ

OrdPoeng
SYDPOLSPLA 27
GJENOPPS 24
FJELLPLA 20
UNDERFORS 19
OPPS 16
MISFORS 15
OVERS 14
UNDERS 14
VERKE 14
GJENS 14
PÅS 14
FORES 12
FRAMS 12
FREMS 12
VEDS 12
FORS 11
HENS 11
BES 11
MOTS 11
PLA 11
UTS 11
AVS 11
BIS 11
STOR 10
LILLE 10
INNES 10
BI 10
TILS 9
LIK 9
ANS 8
S 6

Anagram av TÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok