TAK i Scrabble - ordspill.com

TAK i Scrabble

TAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
T1A1K2

Ved å legge til én bokstav til TAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYTA 10
ØKTA 9
ÅTAK 8
KUTA 8
VAKT 8
TÅKA 8
PAKT 8
AUKT 8
KVAT 8
KÅTA 8
KAUT 8
BAKT 8
JAKT 8
HAKT 7
KHAT 7
KOTA 6
MAKT 6
TAKS 5
EKTA 5
TIKA 5
TEAK 5
TANK 5
TALK 5
SKAT 5
TAKL 5
STAK 5
SAKT 5
RAKT 5
KALT 5
KANT 5
KART 5
KAST 5
KRAT 5
AKTE 5

Ord som starter på TAK

OrdPoeng
TAKUTBYGG 23
TAKDRYPPA 21
TAKHØYDEN 21
TAKHØYDER 21
TAKHØYDE 20
TAKDRYPP 20
TAKPAPPENE 20
TAKPAPPEN 19
TAKTLØYSE 19
TAKTLØYSA 19
TAKPAPPER 19
TAKTYPENE 18
TAKHØGDEN 17
TAKKEBREV 17
TAKPAPP 17
TAKRYGGEN 17
TAKTYPEN 17
TAKBJELKE 17
TAKRYGGER 17
TAKTYPER 17
TAKHØGDER 17
TAKTYPE 16
TAKDUSJER 16
TAKYMETRE 16
TAKHØGDA 16
TAKHØGDE 16
TAKYMETER 16
TAKYMETRA 16
TAKSKJEGG 16
TAKVINDUA 16
TAKDUSJEN 16
TAKRYGG 15
TAKLØKENE 15
TAKRYTTER 15
TAKVINDU 15
TAKLAMPEN 14
TAKRØRENE 14
TAKSASJON 14
TAKBESLAG 14
TAKPANELER 14
TAKVINKEL 14
TAKVARMEN 14
TAKLØKEN 14
TAKTFULLT 14
TAKLUKENE 14
TAKDUSJ 14
TAKSTSJEF 14
TAKKOFFER 14
TAKLØKER 14
TAKVARMER 14
TAKTFULLE 14
TAKKEVERS 14
TAKLAMPER 14
TAKTLØST 13
TAKTFULL 13
TAKLAMPA 13
TAKEOFFEN 13
TAKRØRET 13
TAKLAMPE 13
TAKKEKORT 13
TAKSTFOLK 13
TAKLUKER 13
TAKVARME 13
TAKSONOMI 13
TAKSTSUM 13
TAKLUKEN 13
TAKSONOMT 13
TAKSVALER 13
TAKKAMMER 13
TAKSONOME 13
TAKLOKKEN 13
TAKPLATER 13
TAKFORMER 13
TAKHALMER 13
TAKTLØSE 13
TAKKAMMEN 13
TAKPLATEN 13
TAKKSAMME 13
TAKEOFFER 13
TAKSVALEN 13
TAKFORMEN 13
TAKSTPRIS 13
TAKTLAUSE 13
TAKSPERRE 13
TAKPANELA 13
TAKTSTOKK 13
TAKHALMEN 13
TAKLOKKER 13
TAKPANNEN 13
TAKTLAUST 13
TAKPANNER 13
TAKSPERRA 13
TAKHATTEN 12
TAKFORMA 12
TAKPLATA 12
TAKPANNA 12
TAKLUKA 12
TAKSVALE 12
TAKTLØS 12
TAKOMETRA 12
TAKPLATE 12
TAKTIKKER 12
TAKSONOM 12
TAKPANNE 12
TAKTIKERNE 12
TAKKOFRA 12
TAKLØK 12
TAKKOFRE 12
TAKÅSENE 12
TAKKINGEN 12
TAKPANEL 12
TAKTLAUS 12
TAKKSAMST 12
TAKRØRA 12
TAKHATTER 12
TAKKSEMDA 12
TAKTEKKER 12
TAKOMETRE 12
TAKKINGER 12
TAKVERDI 12
TAKTIKKEN 12
TAKOMETER 12
TAKFOTENE 12
TAKSVALA 12
TAKLUKE 12
TAKSERING 11
TAKFOTER 11
TAKNINGEN 11
TAKSTOLEN 11
TAKKSEMD 11
TAKSTSONE 11
TAKKETALE 11
TAKLINGEN 11
TAKLINGER 11
TAKMALERI 11
TAKSTIGEN 11
TAKSONENE 11
TAKNINGER 11
TAKSTMANN 11
TAKTIKERE 11
TAKLEKTER 11
TAKSTOLER 11
TAKFLATER 11
TAKTFASTE 11
TAKSTSONA 11
TAKINGENE 11
TAKGRINDA 11
TAKLEKTEN 11
TAKSTIGER 11
TAKTSLAGA 11
TAKFLATEN 11
TAKSTMENN 11
TAKKSAMT 11
TAKÅSEN 11
TAKFOTEN 11
TAKOMTIL 11
TAKRØR 11
TAKÅSER 11
TAKEOFF 11
TAKKINGA 11
TAKFORM 11
TAKHALM 11
TAKLOKK 11
TAKFLATA 10
TAKLISTEN 10
TAKTISKE 10
TAKSATOR 10
TAKTARTEN 10
TAKSISENE 10
TAKKSAM 10
TAKKING 10
TAKINGER 10
TAKRENNER 10
TAKTIKK 10
TAKHATT 10
TAKLISTER 10
TAKTARTER 10
TAKRASENE 10
TAKGRIND 10
TAKTSLAG 10
TAKSONER 10
TAKSONET 10
TAKSTIGE 10
TAKLINGA 10
TAKKELET 10
TAKINGEN 10
TAKNINGA 10
TAKLEKTA 10
TAKRENNEN 10
TAKLEKTE 10
TAKTFAST 10
TAKFLATE 10
TAKKENDE 10
TAKTIKER 10
TAKSERES 9
TAKKAM 9
TAKFOT 9
TAKTERES 9
TAKTERER 9
TAKRENNA 9
TAKLEKT 9
TAKSERER 9
TAKLING 9
TAKINGA 9
TAKSTEIN 9
TAKKENE 9
TAKSTOL 9
TAKTERTE 9
TAKNING 9
TAKSTENE 9
TAKLISTA 9
TAKKETE 9
TAKSONA 9
TAKÅS 9
TAKRENNE 9
TAKLENDE 9
TAKTISK 9
TAKSENDE 9
TAKKEDE 9
TAKSIENE 9
TAKSISER 9
TAKTARTA 9
TAKSISEN 9
TAKSERTE 9
TAKRASET 9
TAKING 8
TAKSTER 8
TAKKEL 8
TAKSON 8
TAKKET 8
TAKKES 8
TAKKEN 8
TAKKER 8
TAKLEDE 8
TAKTENE 8
TAKSEDE 8
TAKSETE 8
TAKTILT 8
TAKSERT 8
TAKRASA 8
TAKTERE 8
TAKENDE 8
TAKSIER 8
TAKSENE 8
TAKSTEN 8
TAKLENE 8
TAKTART 8
TAKTERT 8
TAKSERE 8
TAKTILE 8
TAKLETE 8
TAKLIST 8
TAKSER 7
TAKKE 7
TAKLER 7
TAKKA 7
TAKLET 7
TAKTIL 7
TAKTER 7
TAKSIS 7
TAKLES 7
TAKSES 7
TAKRAS 7
TAKSET 7
TAKTEN 7
TAKENE 7
TAKSEN 7
TAKK 6
TAKLA 6
TAKST 6
TAKSA 6
TAKTA 6
TAKLE 6
TAKSE 6
TAKET 6
TAKA 5
TAKL 5
TAKT 5
TAKS 5

Ord som slutter med TAK

OrdPoeng
LYDBÅNDOPPTAK 32
FJERNSYNSOPPTAK 32
VIDVINKELOPPTAK 30
BYSTYREVEDTAK 30
LYDBANDOPPTAK 29
PRØVEOPPTAK 29
OKSYGENOPPTAK 29
ASYLSØKERMOTTAK 28
HOVEDPLANVEDTAK 28
NÆRMILJØTILTAK 28
ADOPSJONSVEDTAK 27
FLYPLASSVEDTAK 27
BØLGEBLIKKTAK 27
PRINSIPPVEDTAK 27
BUDSJETTVEDTAK 27
BYRÅDSVEDTAK 27
MILJØVERNTILTAK 27
MUSIKKOPPTAK 26
FLYKTNINGMOTTAK 26
KIRKEMØTEVEDTAK 26
BÆREHÅNDTAK 25
BYGGEFORETAK 25
BYGGEVEDTAK 25
FORBUDSVEDTAK 25
BEVISOPPTAK 25
ÅRSMØTEVEDTAK 25
ORIGINALOPPTAK 24
KOFFERTHÅNDTAK 24
STUDENTOPPTAK 24
LANDSMØTEVEDTAK 24
SANKSJONSVEDTAK 24
BÅNDOPPTAK 24
DOBBELTVEDTAK 24
TELEFONOPPTAK 23
BREMSEHÅNDTAK 23
KONSERTOPPTAK 23
BOIKOTTVEDTAK 23
ARKIVOPPTAK 23
VIDEOOPPTAK 23
KASSETTOPPTAK 22
PIRATOPPTAK 22
BYGGETILTAK 22
GJENOPPTAK 22
PLATEOPPTAK 22
LYDOPPTAK 22
KOLLEKTIVTILTAK 22
MINIBANKUTTAK 22
OVERGANGSTILTAK 22
RIVNINGSVEDTAK 22
AVGIFTSVEDTAK 22
KOFFERTHANDTAK 21
KJØKKENTAK 21
KOLLEGIEVEDTAK 21
ELEVOPPTAK 21
KRAFTOPPTAK 21
KONGRESSVEDTAK 21
HOVEDUNNTAK 21
LIVEOPPTAK 21
RIVINGSVEDTAK 21
PAPIRVEDTAK 21
HJELPETILTAK 21
FREDNINGSVEDTAK 21
JUNGELORDTAK 21
INDUSTRIFORETAK 21
BANDOPPTAK 21
LÅNEOPPTAK 21
VIDEOPPTAK 21
STORTINGSVEDTAK 21
AVGIFTSFRITAK 20
DØRHÅNDTAK 20
FLERTALLSVEDTAK 20
LAGTINGSVEDTAK 20
FILMOPPTAK 20
MILJØTILTAK 20
SKØYTETAK 20
RIKSDAGSVEDTAK 20
STYREVEDTAK 20
NÆRINGSINNTAK 20
TVANGSVEDTAK 20
KULTURTILTAK 20
TILBUDSTILTAK 20
UNGDOMSTILTAK 20
BREMSEHANDTAK 20
FRYSVEDTAK 20
KONSENSVEDTAK 19
KONFLIKTTILTAK 19
REFORMVEDTAK 19
LEDIGHETSTILTAK 19
INKASSOFORETAK 19
ALKOHOLINNTAK 19
SVØMMETAK 19
FLERTALSVEDTAK 19
VELFERDSTILTAK 19
KONTROLLTILTAK 18
OMSORGSTILTAK 18
AKUTTMOTTAK 18
KREDITTFORETAK 18
SALTOPPTAK 18
HOVEDINNTAK 18
PROTEININNTAK 18
BRYTERTAK 18
ASYLMOTTAK 18
TIDSOPPTAK 18
TRIVSELSTILTAK 18
SKIPPERTAK 18
PREMIEFRITAK 18
KONTANTUTTAK 18
DOBBELTTAK 18
RIVEVEDTAK 17
STØTTETILTAK 17
SPESIALTILTAK 17
LÅNEVEDTAK 17
TRAFIKKTILTAK 17
ARBEIDSTILTAK 17
PIONERTILTAK 17
KYSTTILTAK 17
DØRHANDTAK 17
ENKELTVEDTAK 17
LOVVEDTAK 17
BANKUTTAK 17
BJELKETAK 17
ENEEIERFORETAK 17
GJELDSTILTAK 17
POSTUTTAK 17
TVANGSTILTAK 17
SKATTEVEDTAK 17
HASTEVEDTAK 17
SIKRINGSTILTAK 17
FINANSFORETAK 17
HYTTETAK 16
GLIPPTAK 16
REFORMTILTAK 16
SENATSVEDTAK 16
FISKEMOTTAK 16
ANTENNEUTTAK 16
MARKEDSTILTAK 16
ANDELSFORETAK 16
STRUPETAK 16
STRAFFETILTAK 16
VAREMOTTAK 16
VERNETILTAK 15
KRAMPETAK 15
STATSFORETAK 15
SKATTEFRITAK 15
SÆRTILTAK 15
AKUTTILTAK 15
LUFTINNTAK 15
BETONGTAK 15
MOMSFRITAK 15
KALORIINNTAK 15
TEGLSTEINSTAK 15
NAPPETAK 15
SPARETILTAK 15
RYGGTAK 15
FRITIDSTILTAK 15
BUSSTAK 14
EKSTRATILTAK 14
LÅVETAK 14
FELLESTILTAK 14
PULTTAK 14
OPPTAK 14
KVELERTAK 14
ENKELTTILTAK 14
KOSTNADSTAK 14
HELSETILTAK 14
NØDTILTAK 14
BLIKKTAK 14
LÅNETILTAK 14
HASTETILTAK 14
YTTERTAK 14
KLIMATILTAK 14
SOSIALTILTAK 14
STRAKSTILTAK 14
TUNELLTAK 13
KABINTAK 13
LAGUTTAK 13
BOGETAK 13
SPENNETAK 13
HALVTAK 13
RENTEFRITAK 13
MØNETAK 13
KRISETILTAK 13
BASKETAK 13
KVELETAK 13
BUETAK 13
SPERRETAK 13
KNIPETAK 13
NEIVEDTAK 13
TUNNELTAK 13
HÅNDTAK 13
FETTINNTAK 12
SKRÅTAK 12
FAVNTAK 12
MOTTILTAK 12
TORVTAK 12
SLAKTERTAK 12
FORINNTAK 12
VALMTAK 12
MOSKETAK 12
MANSARDTAK 12
GRUSTAK 12
UNDERTAK 12
SPONTAK 12
SKIFERTAK 12
GJENTAK 12
SPADETAK 12
RENSETILTAK 12
BALLETAK 12
HUSTAK 12
SPENNTAK 12
OVERTAK 12
GIPSTAK 12
ETERNITTAK 11
UNNATAK 11
NAKKETAK 11
KRAFTTAK 11
KIRKETAK 11
STÅLTAK 11
NUNATAK 11
STAVTAK 11
STRÅTAK 11
NEVETAK 11
RIVETAK 11
HALMTAK 11
LIVTAK 10
UNNTAK 10
VEDTAK 10
BILTAK 10
SPATAK 10
ÅRETAK 10
FORETAK 10
GLASSTAK 10
HANDTAK 10
FANGTAK 10
RENTETAK 9
AVTAK 9
UTTAK 9
ÅSTAK 9
FEILTAK 9
SADELTAK 9
MOTTAK 9
GLASTAK 9
ORDTAK 8
ANDETAK 8
FRITAK 8
SOLTAK 8
ARMTAK 8
SANDTAK 8
ÅTAK 8
MISTAK 8
TRETAK 7
SALTAK 7
INNTAK 7
NETTAK 7
TILTAK 7
STAK 5

Bøyningsformer av TAK

Lignende ord av TAK

Anagram av TAK

For mer informasjon om ordet TAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok