TAKA i Scrabble - ordspill.com

TAKA i Scrabble

TAKA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AAKT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1A1K2A1

Ved å legge til én bokstav til TAKA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVTAK 9
VAKAT 9
VAKTA 9
PAKTA 9
ÅTAKA 9
JAKTA 9
MAKTA 7
FAKTA 7
TAKLA 6
KANAT 6
TASKA 6
TANKA 6
TAKSA 6
KANTA 6
STAKA 6
KARAT 6
SAKTA 6
KRATA 6
KASTA 6
KARTA 6
SKATA 6

Ord som starter på TAKA

OrdPoeng
TAKARBEIDEREN 17
TAKARBEIDERNE 17
TAKARBEIDERE 16
TAKARBEIDER 15

Ord som slutter med TAKA

OrdPoeng
LYDBÅNDOPPTAKA 33
BYSTYREVEDTAKA 31
PRØVEOPPTAKA 30
OKSYGENOPPTAKA 30
LYDBANDOPPTAKA 30
NÆRMILJØTILTAKA 29
BUDSJETTVEDTAKA 28
BYRÅDSVEDTAKA 28
PRINSIPPVEDTAKA 28
BØLGEBLIKKTAKA 28
FLYPLASSVEDTAKA 28
MUSIKKOPPTAKA 27
BEVISOPPTAKA 26
BÆREHÅNDTAKA 26
BYGGEVEDTAKA 26
FORBUDSVEDTAKA 26
ÅRSMØTEVEDTAKA 26
BYGGEFORETAKA 26
BÅNDOPPTAKA 25
STUDENTOPPTAKA 25
DOBBELTVEDTAKA 25
KOFFERTHÅNDTAKA 25
ORIGINALOPPTAKA 25
BOIKOTTVEDTAKA 24
VIDEOOPPTAKA 24
ARKIVOPPTAKA 24
KONSERTOPPTAKA 24
TELEFONOPPTAKA 24
BREMSEHÅNDTAKA 24
BYGGETILTAKA 23
GJENOPPTAKA 23
PLATEOPPTAKA 23
PIRATOPPTAKA 23
LYDOPPTAKA 23
MINIBANKUTTAKA 23
AVGIFTSVEDTAKA 23
KASSETTOPPTAKA 23
RIVNINGSVEDTAKA 23
HJELPETILTAKA 22
ELEVOPPTAKA 22
LÅNEOPPTAKA 22
KJØKKENTAKA 22
BANDOPPTAKA 22
KOFFERTHANDTAKA 22
LIVEOPPTAKA 22
VIDEOPPTAKA 22
PAPIRVEDTAKA 22
HOVEDUNNTAKA 22
KONGRESSVEDTAKA 22
KRAFTOPPTAKA 22
KOLLEGIEVEDTAKA 22
RIVINGSVEDTAKA 22
JUNGELORDTAKA 22
SKØYTETAKA 21
KULTURTILTAKA 21
LAGTINGSVEDTAKA 21
FILMOPPTAKA 21
FRYSVEDTAKA 21
AVGIFTSFRITAKA 21
TVANGSVEDTAKA 21
STYREVEDTAKA 21
TILBUDSTILTAKA 21
MILJØTILTAKA 21
UNGDOMSTILTAKA 21
NÆRINGSINNTAKA 21
RIKSDAGSVEDTAKA 21
BREMSEHANDTAKA 21
DØRHÅNDTAKA 21
SVØMMETAKA 20
VELFERDSTILTAKA 20
REFORMVEDTAKA 20
KONSENSVEDTAKA 20
KONFLIKTTILTAKA 20
FLERTALSVEDTAKA 20
INKASSOFORETAKA 20
ALKOHOLINNTAKA 20
SALTOPPTAKA 19
PREMIEFRITAKA 19
KREDITTFORETAKA 19
ASYLMOTTAKA 19
DOBBELTTAKA 19
KONTROLLTILTAKA 19
BRYTERTAKA 19
HOVEDINNTAKA 19
AKUTTMOTTAKA 19
TRIVSELSTILTAKA 19
TIDSOPPTAKA 19
SKIPPERTAKA 19
OMSORGSTILTAKA 19
KONTANTUTTAKA 19
PROTEININNTAKA 19
TVANGSTILTAKA 18
LOVVEDTAKA 18
ENKELTVEDTAKA 18
STØTTETILTAKA 18
DØRHANDTAKA 18
LÅNEVEDTAKA 18
ENEEIERFORETAKA 18
KYSTTILTAKA 18
PIONERTILTAKA 18
FINANSFORETAKA 18
BANKUTTAKA 18
HASTEVEDTAKA 18
SPESIALTILTAKA 18
BJELKETAKA 18
POSTUTTAKA 18
ARBEIDSTILTAKA 18
SIKRINGSTILTAKA 18
RIVEVEDTAKA 18
GJELDSTILTAKA 18
SKATTEVEDTAKA 18
TRAFIKKTILTAKA 18
ANTENNEUTTAKA 17
SENATSVEDTAKA 17
REFORMTILTAKA 17
GLIPPTAKA 17
VAREMOTTAKA 17
FISKEMOTTAKA 17
MARKEDSTILTAKA 17
STRUPETAKA 17
HYTTETAKA 17
STRAFFETILTAKA 17
ANDELSFORETAKA 17
OPPSTAKA 16
BETONGTAKA 16
KALORIINNTAKA 16
STATSFORETAKA 16
SÆRTILTAKA 16
VERNETILTAKA 16
SPARETILTAKA 16
KRAMPETAKA 16
FRITIDSTILTAKA 16
TEGLSTEINSTAKA 16
MOMSFRITAKA 16
RYGGTAKA 16
AKUTTILTAKA 16
LUFTINNTAKA 16
SKATTEFRITAKA 16
NAPPETAKA 16
KLIMATILTAKA 15
LÅNETILTAKA 15
FELLESTILTAKA 15
NØDTILTAKA 15
OPPTAKA 15
ENKELTTILTAKA 15
SOSIALTILTAKA 15
EKSTRATILTAKA 15
KVELERTAKA 15
STRAKSTILTAKA 15
LÅVETAKA 15
YTTERTAKA 15
BLIKKTAKA 15
HELSETILTAKA 15
BUSSTAKA 15
KOSTNADSTAKA 15
PULTTAKA 15
HASTETILTAKA 15
MØNETAKA 14
KNIPETAKA 14
BASKETAKA 14
LAGUTTAKA 14
KVELETAKA 14
KABINTAKA 14
TUNELLTAKA 14
SPERRETAKA 14
NEIVEDTAKA 14
SPENNETAKA 14
BUETAKA 14
KRISETILTAKA 14
TUNNELTAKA 14
RENTEFRITAKA 14
HALVTAKA 14
BOGETAKA 14
HÅNDTAKA 14
GRUSTAKA 13
SKRÅTAKA 13
GJENTAKA 13
OVERTAKA 13
SLAKTERTAKA 13
MANSARDTAKA 13
SPONTAKA 13
FORINNTAKA 13
SKIFERTAKA 13
MOTTILTAKA 13
TORVTAKA 13
HUSTAKA 13
GIPSTAKA 13
UNDERTAKA 13
RENSETILTAKA 13
VALMTAKA 13
BALLETAKA 13
SPADETAKA 13
SPENNTAKA 13
MOSKETAKA 13
FAVNTAKA 13
FETTINNTAKA 13
NAKKETAKA 12
KRAFTTAKA 12
ETERNITTAKA 12
STÅLTAKA 12
KIRKETAKA 12
UNNATAKA 12
STRÅTAKA 12
STAVTAKA 12
NEVETAKA 12
RIVETAKA 12
HALMTAKA 12
VEDTAKA 11
LIVTAKA 11
UNNTAKA 11
SPATAKA 11
ÅRETAKA 11
GLASSTAKA 11
BILTAKA 11
FORETAKA 11
FANGTAKA 11
HANDTAKA 11
SADELTAKA 10
AVTAKA 10
UTTAKA 10
ÅSTAKA 10
RENTETAKA 10
MOTTAKA 10
GLASTAKA 10
FEILTAKA 10
SOLTAKA 9
FRITAKA 9
MISTAKA 9
ARMTAKA 9
ANDETAKA 9
SANDTAKA 9
ORDTAKA 9
ÅTAKA 9
TRETAKA 8
SALTAKA 8
TILTAKA 8
INNTAKA 8
NETTAKA 8
STAKA 6

Lignende ord av TAKA

Anagram av TAKA

For mer informasjon om ordet TAKA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAKA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok