TAKA i Scrabble - ordspill.com

TAKA i Scrabble

TAKA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AAKT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1A1K2A1

Ved å legge til én bokstav til TAKA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVTAK 9
VAKAT 9
VAKTA 9
PAKTA 9
ÅTAKA 9
JAKTA 9
MAKTA 7
FAKTA 7
TAKLA 6
KANAT 6
TASKA 6
TANKA 6
TAKSA 6
KANTA 6
STAKA 6
KARAT 6
SAKTA 6
KRATA 6
KASTA 6
KARTA 6
SKATA 6

Ord som starter på TAKA

OrdPoeng
TAKARBEIDEREN 17
TAKARBEIDERNE 17
TAKARBEIDERE 16
TAKARBEIDER 15

Ord som slutter med TAKA

OrdPoeng
LYDBÅNDOPPTAKA 33
BYSTYREVEDTAKA 31
LYDBANDOPPTAKA 30
PRØVEOPPTAKA 30
OKSYGENOPPTAKA 30
NÆRMILJØTILTAKA 29
BØLGEBLIKKTAKA 28
PRINSIPPVEDTAKA 28
BYRÅDSVEDTAKA 28
FLYPLASSVEDTAKA 28
BUDSJETTVEDTAKA 28
MUSIKKOPPTAKA 27
FORBUDSVEDTAKA 26
BÆREHÅNDTAKA 26
BEVISOPPTAKA 26
BYGGEFORETAKA 26
BYGGEVEDTAKA 26
ÅRSMØTEVEDTAKA 26
STUDENTOPPTAKA 25
ORIGINALOPPTAKA 25
DOBBELTVEDTAKA 25
KOFFERTHÅNDTAKA 25
BÅNDOPPTAKA 25
KONSERTOPPTAKA 24
BREMSEHÅNDTAKA 24
TELEFONOPPTAKA 24
VIDEOOPPTAKA 24
BOIKOTTVEDTAKA 24
ARKIVOPPTAKA 24
PLATEOPPTAKA 23
GJENOPPTAKA 23
BYGGETILTAKA 23
AVGIFTSVEDTAKA 23
KASSETTOPPTAKA 23
RIVNINGSVEDTAKA 23
LYDOPPTAKA 23
PIRATOPPTAKA 23
MINIBANKUTTAKA 23
KOFFERTHANDTAKA 22
RIVINGSVEDTAKA 22
LIVEOPPTAKA 22
KOLLEGIEVEDTAKA 22
JUNGELORDTAKA 22
HJELPETILTAKA 22
HOVEDUNNTAKA 22
ELEVOPPTAKA 22
BANDOPPTAKA 22
KRAFTOPPTAKA 22
KONGRESSVEDTAKA 22
LÅNEOPPTAKA 22
VIDEOPPTAKA 22
KJØKKENTAKA 22
PAPIRVEDTAKA 22
FRYSVEDTAKA 21
TVANGSVEDTAKA 21
DØRHÅNDTAKA 21
KULTURTILTAKA 21
SKØYTETAKA 21
LAGTINGSVEDTAKA 21
STYREVEDTAKA 21
RIKSDAGSVEDTAKA 21
BREMSEHANDTAKA 21
NÆRINGSINNTAKA 21
TILBUDSTILTAKA 21
UNGDOMSTILTAKA 21
AVGIFTSFRITAKA 21
FILMOPPTAKA 21
MILJØTILTAKA 21
INKASSOFORETAKA 20
KONSENSVEDTAKA 20
ALKOHOLINNTAKA 20
REFORMVEDTAKA 20
VELFERDSTILTAKA 20
KONFLIKTTILTAKA 20
FLERTALSVEDTAKA 20
SVØMMETAKA 20
AKUTTMOTTAKA 19
KONTROLLTILTAKA 19
TIDSOPPTAKA 19
BRYTERTAKA 19
SKIPPERTAKA 19
ASYLMOTTAKA 19
SALTOPPTAKA 19
HOVEDINNTAKA 19
DOBBELTTAKA 19
PREMIEFRITAKA 19
OMSORGSTILTAKA 19
TRIVSELSTILTAKA 19
KONTANTUTTAKA 19
KREDITTFORETAKA 19
PROTEININNTAKA 19
SPESIALTILTAKA 18
DØRHANDTAKA 18
FINANSFORETAKA 18
HASTEVEDTAKA 18
RIVEVEDTAKA 18
KYSTTILTAKA 18
TRAFIKKTILTAKA 18
ARBEIDSTILTAKA 18
LÅNEVEDTAKA 18
ENEEIERFORETAKA 18
SIKRINGSTILTAKA 18
LOVVEDTAKA 18
STØTTETILTAKA 18
GJELDSTILTAKA 18
TVANGSTILTAKA 18
SKATTEVEDTAKA 18
POSTUTTAKA 18
ENKELTVEDTAKA 18
PIONERTILTAKA 18
BJELKETAKA 18
BANKUTTAKA 18
SENATSVEDTAKA 17
GLIPPTAKA 17
STRUPETAKA 17
MARKEDSTILTAKA 17
HYTTETAKA 17
REFORMTILTAKA 17
STRAFFETILTAKA 17
ANDELSFORETAKA 17
FISKEMOTTAKA 17
ANTENNEUTTAKA 17
VAREMOTTAKA 17
KALORIINNTAKA 16
TEGLSTEINSTAKA 16
FRITIDSTILTAKA 16
SKATTEFRITAKA 16
VERNETILTAKA 16
STATSFORETAKA 16
AKUTTILTAKA 16
BETONGTAKA 16
OPPSTAKA 16
SÆRTILTAKA 16
SPARETILTAKA 16
RYGGTAKA 16
LUFTINNTAKA 16
MOMSFRITAKA 16
NAPPETAKA 16
KRAMPETAKA 16
ENKELTTILTAKA 15
NØDTILTAKA 15
LÅVETAKA 15
HASTETILTAKA 15
SOSIALTILTAKA 15
STRAKSTILTAKA 15
FELLESTILTAKA 15
KLIMATILTAKA 15
BLIKKTAKA 15
YTTERTAKA 15
PULTTAKA 15
EKSTRATILTAKA 15
BUSSTAKA 15
HELSETILTAKA 15
KVELERTAKA 15
KOSTNADSTAKA 15
OPPTAKA 15
LÅNETILTAKA 15
LAGUTTAKA 14
MØNETAKA 14
HALVTAKA 14
HÅNDTAKA 14
KRISETILTAKA 14
KNIPETAKA 14
BASKETAKA 14
SPENNETAKA 14
RENTEFRITAKA 14
SPERRETAKA 14
KABINTAKA 14
TUNELLTAKA 14
NEIVEDTAKA 14
BUETAKA 14
TUNNELTAKA 14
KVELETAKA 14
BOGETAKA 14
BALLETAKA 13
RENSETILTAKA 13
VALMTAKA 13
FAVNTAKA 13
SKIFERTAKA 13
GIPSTAKA 13
OVERTAKA 13
SKRÅTAKA 13
TORVTAKA 13
SPONTAKA 13
FORINNTAKA 13
GJENTAKA 13
GRUSTAKA 13
FETTINNTAKA 13
HUSTAKA 13
MOTTILTAKA 13
MOSKETAKA 13
SPADETAKA 13
MANSARDTAKA 13
SLAKTERTAKA 13
SPENNTAKA 13
UNDERTAKA 13
STRÅTAKA 12
STAVTAKA 12
HALMTAKA 12
RIVETAKA 12
UNNATAKA 12
NEVETAKA 12
STÅLTAKA 12
NAKKETAKA 12
KRAFTTAKA 12
KIRKETAKA 12
ETERNITTAKA 12
HANDTAKA 11
UNNTAKA 11
SPATAKA 11
FANGTAKA 11
GLASSTAKA 11
FORETAKA 11
VEDTAKA 11
BILTAKA 11
LIVTAKA 11
ÅRETAKA 11
UTTAKA 10
ÅSTAKA 10
RENTETAKA 10
GLASTAKA 10
AVTAKA 10
MOTTAKA 10
FEILTAKA 10
SADELTAKA 10
ARMTAKA 9
ÅTAKA 9
SOLTAKA 9
ORDTAKA 9
SANDTAKA 9
FRITAKA 9
MISTAKA 9
ANDETAKA 9
TILTAKA 8
TRETAKA 8
INNTAKA 8
NETTAKA 8
SALTAKA 8
STAKA 6

Lignende ord av TAKA

Anagram av TAKA

For mer informasjon om ordet TAKA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAKA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok