TAKST i Scrabble - ordspill.com

TAKST i Scrabble

TAKST er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKSTT.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
T1A1K2S1T1

Ved å legge til én bokstav til TAKST kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WATTSK 14
SKVATT 10
UTKAST 10
SKUTTA 10
TOAKTS 8
SKOTTA 8
SKATET 7
SKATTE 7
SKRATT 7
KASTET 7
SAKTET 7
STAKET 7
STRAKT 7
TAKSET 7
TEKSTA 7
KATTES 7
ATTISK 7

Ord som starter på TAKST

OrdPoeng
TAKSTSPØRSMÅLET 27
TAKSTSPØRSMÅLA 26
TAKSTSPØRSMÅL 25
TAKSTGRUPPENE 24
TAKSTREDUKSJON 23
TAKSTGRUPPER 23
TAKSTGRUPPEN 23
TAKSTGRUPPE 22
TAKSTGRUPPA 22
TAKSTUTVALGENE 22
TAKSTUTVALGET 21
TAKSTØKNINGENE 21
TAKSTSYSTEMENE 21
TAKSTGRUNNLAGET 21
TAKSTKONSULENT 20
TAKSTSYSTEMER 20
TAKSTPAPIRENE 20
TAKSTØKNINGEN 20
TAKSTGRUNNLAGA 20
TAKSTSYSTEMET 20
TAKSTØKNINGER 20
TAKSTUTVALGA 20
TAKSTPAPIRER 19
TAKSTPAPIRET 19
TAKSTUTVALG 19
TAKSTØKNINGA 19
TAKSTSYSTEMA 19
TAKSTNUMMERET 19
TAKSTGRUNNLAG 19
TAKSTSUMMENE 18
TAKSTORDNINGENE 18
TAKSTPLIKTENE 18
TAKSTSYSTEM 18
TAKSTØKNING 18
TAKSTPAPIRA 18
TAKSTPLIKTEN 17
TAKSTPLIKTER 17
TAKSTPAPIR 17
TAKSTORDNINGEN 17
TAKSTNUMMER 17
TAKSTNUMRENE 17
TAKSTSUMMER 17
TAKSTORDNINGER 17
TAKSTSUMMEN 17
TAKSTSJEFENE 17
TAKSTORDNINGA 16
TAKSTFOLKENE 16
TAKSTPRISENE 16
TAKSTPLIKTA 16
TAKSTSJEFER 16
TAKSTSJEFEN 16
TAKSTPRISEN 15
TAKSTPLIKT 15
TAKSTNUMRE 15
TAKSTNUMRA 15
TAKSTGRENSENE 15
TAKSTORDNING 15
TAKSTPRISER 15
TAKSTFOLKET 15
TAKSTGRENSER 14
TAKSTMENNENE 14
TAKSTFOLKA 14
TAKSTSJEF 14
TAKSTGRENSEN 14
TAKSTGRENSA 13
TAKSTPRIS 13
TAKSTSONENE 13
TAKSTFOLK 13
TAKSTMANNEN 13
TAKSTSUM 13
TAKSTGRENSE 13
TAKSTSONEN 12
TAKSTSONER 12
TAKSTIGENE 12
TAKSTOLENE 12
TAKSTEINENE 12
TAKSTEINEN 11
TAKSTEINER 11
TAKSTMENN 11
TAKSTIGER 11
TAKSTOLER 11
TAKSTMANN 11
TAKSTSONA 11
TAKSTIGEN 11
TAKSTOLEN 11
TAKSTSONE 11
TAKSTIGE 10
TAKSTENE 9
TAKSTEIN 9
TAKSTOL 9
TAKSTER 8
TAKSTEN 8

Ord som slutter med TAKST

OrdPoeng
STYKKGODSTAKST 24
BOMPENGETAKST 23
REFUSJONSTAKST 23
BARNEHAGETAKST 21
SPORVEISTAKST 21
SKJØNNSTAKST 21
KOLLEKTIVTAKST 21
NABOLOKALTAKST 21
KOMMUNETAKST 20
BRANNSKADETAKST 20
ANALYSETAKST 18
BUSSTAKST 16
DROSJETAKST 16
LIGNINGSTAKST 16
PORTOTAKST 16
TANNLEGETAKST 15
TELEFONTAKST 15
FERJETAKST 15
GRUNNTAKST 15
TRIKKETAKST 14
VENTETAKST 14
VERDITAKST 14
BRANNTAKST 14
NÆRTAKST 14
MINSTETAKST 13
SKATTETAKST 13
FERGETAKST 13
LOKALTAKST 13
PRISTAKST 13
LÅNETAKST 13
SKADETAKST 12
SALGSTAKST 12
RIKSTAKST 11
SONETAKST 11
OMTAKST 10
TELETAKST 10
ILTAKST 8

Bøyningsformer av TAKST

Lignende ord av TAKST

Anagram av TAKST

For mer informasjon om ordet TAKST kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAKST til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok