TALE i Scrabble - ordspill.com

TALE i Scrabble

TALE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AELT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
T1A1L1E1

Ved å legge til én bokstav til TALE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ECLAT 14
WELTA 12
ETYLA 10
BALTE 8
LAVET 8
PALTE 8
PLATE 8
BETLA 8
BETAL 8
BELTA 8
TALJE 8
BALET 8
TEVLA 8
ALEUT 8
VELTA 8
AVLET 8
VALTE 8
TAVLE 8
AULET 8
AULTE 8
HALET 7
HALTE 7
TALGE 6
TAKLE 6
TEGLA 6
LAFTE 6
MELTA 6
MALTE 6
LEKTA 6
LEGAT 6
LAGTE 6
LAGET 6
LAKET 6
KELAT 6
FLATE 6
EGALT 6
FALTE 6
FATLE 6
FELTA 6
FLAET 6
KALTE 6
GALET 6
GALTE 6
TRALE 5
TALER 5
TALES 5
DALTE 5
DALET 5
TASLE 5
ALTER 5
ARTEL 5
ALNET 5
ALTRE 5
DATEL 5
ALTEN 5
TELNA 5
TESLA 5
TALEN 5
RATLE 5
SLAET 5
LEITA 5
ALERT 5
LASET 5
LASTE 5
LATEN 5
LATER 5
LATES 5
LESTA 5
SELTA 5
LETNA 5
DELTA 5
LADET 5
REALT 5
SALET 5
SALTE 5
ADLET 5

Ord som starter på TALE

OrdPoeng
TALENTUTVIKLING 23
TALEMÅLSVARIANT 22
TALEFORBUDENE 21
TALEMÅLSNORMAL 20
TALEFORBUDET 20
TALEPEDAGOGENE 20
TALEPEDAGOGER 19
TALENTSPEIDINGA 19
TALEFORBUDA 19
TALESTRØMMENE 19
TALEØVELSENE 19
TALETEKNOLOGIER 19
TALEHEMMINGENE 19
TALESPRÅKENE 19
TALEPEDAGOGEN 19
TALETEKNOLOGIEN 19
TALEKSEMPELET 18
TALESYNTESENE 18
TALEFORBUD 18
TALEØVELSEN 18
TALESTRØMMEN 18
TALEØVELSER 18
TALEHEMNINGENE 18
TALEHEMMINGER 18
TALEFRIDOMMENE 18
TALENTSPEIDING 18
TALEKSEMPLENE 18
TALEHEMMINGEN 18
TALEHANDLINGENE 18
TALENTSPEIDEREN 18
TALENTSPEIDERNE 18
TALESTRØMMER 18
TALESPRÅKET 18
TALEFRIDOMMER 17
TALEHEMNINGEN 17
TALESYNTESER 17
TALEGENERATORER 17
TALEHEMMINGA 17
TALEØVELSE 17
TALEKSEMPLET 17
TALEKSEMPLER 17
TALESPRÅKA 17
TALESYNTESEN 17
TALETEKNOLOGI 17
TALEPEDAGOG 17
TALENTJEGEREN 17
TALENTJEGERNE 17
TALEFRIDOMMEN 17
TALENTSPEIDERE 17
TALEHANDLINGER 17
TALEREGISTRATOR 17
TALEHEMNINGER 17
TALEGENERERINGA 17
TALESENTRUMET 17
TALENTJAKTENE 17
TALEGENERATOREN 17
TALEHANDLINGEN 17
TALENTSPEIDER 16
TALEFØTTENE 16
TALENTJAKTER 16
TALEKUNSTENE 16
TALEGENERERING 16
TALESYNTESE 16
TALENTJAKTEN 16
TALEFLOMMENE 16
TALEFRIHETENE 16
TALESPRÅK 16
TALEKSEMPLA 16
TALEHEMMING 16
TALEVANSKENE 16
TALEHEMNINGA 16
TALENTJEGERE 16
TALEKSEMPEL 16
TALEHANDLINGA 16
TALEHEMNING 15
TALEVANSKER 15
TALEKUNSTER 15
TALEKUNSTEN 15
TALENTFULLT 15
TALEFLOMMEN 15
TALEFLOMMER 15
TALENTFULLE 15
TALEHEMMETE 15
TALENTJAKTA 15
TALEVANSKEN 15
TALEHEMMEDE 15
TALESENTRUM 15
TALENTJEGER 15
TALEFØTTER 15
TALEFRIHETER 15
TALETRENINGENE 15
TALEGENERATOR 15
TALEHANDLING 15
TALEFRIHETEN 15
TALETRENINGEN 14
TALETRENINGER 14
TALESTRØM 14
TALERØRENE 14
TALEFRIHETA 14
TALEGAVENE 14
TALENTLAUSE 14
TALENTLAUST 14
TALEHEMMET 14
TALEMÅLENE 14
TALEVANSKE 14
TALENTLØSE 14
TALEMÅTENE 14
TALENTJAKT 14
TALENTLØST 14
TALENTFULL 14
TALEORGANENE 14
TALESENTRAENE 13
TALETRENINGA 13
TALERSTOLENE 13
TALEORGANET 13
TALEMÅTEN 13
TALEHEMMA 13
TALEKUNST 13
TALEEVNENE 13
TALENTLØS 13
TALEFRIHET 13
TALERØRET 13
TALEFRIDOM 13
TALEMÅTER 13
TALEFØRT 13
TALENTLAUS 13
TALEGAVEN 13
TALEGAVER 13
TALEFØRE 13
TALEORGANER 13
TALEMÅLET 13
TALEMÅTE 12
TALEMÅLA 12
TALETRENING 12
TALEFØR 12
TALEKORENE 12
TALERSTOLEN 12
TALESENTERET 12
TALEEVNER 12
TALERØRA 12
TALEFEILENE 12
TALEGAVA 12
TALESENTRENE 12
TALETRENGTE 12
TALERSTOLER 12
TALERLISTENE 12
TALEGAVE 12
TALEORGANA 12
TALESANGENE 12
TALEEVNEN 12
TALERLISTEN 11
TALEFOTEN 11
TALEEVNA 11
TALEFLOM 11
TALEMÅL 11
TALERØR 11
TALEEVNE 11
TALEKORET 11
TALEORGAN 11
TALEFEILEN 11
TALESENTRET 11
TALERETTENE 11
TALERLISTER 11
TALETRENGT 11
TALESANGEN 11
TALESANGER 11
TALERLISTA 10
TALERETTEN 10
TALERSTOL 10
TALEKORA 10
TALESENTRA 10
TALERETTER 10
TALERLISTE 10
TALESENTER 10
TALETIDENE 10
TALESENTRE 10
TALEFOT 9
TALEFEIL 9
TALEKOR 9
TALESANG 9
TALENTENE 9
TALETIDEN 9
TALETIDER 9
TALENTER 8
TALENTEN 8
TALETIDA 8
TALENTET 8
TALERETT 8
TALENDE 7
TALEREN 7
TALENTA 7
TALERNE 7
TALETID 7
TALERE 6
TALENT 6
TALENE 6
TALER 5
TALES 5
TALEN 5

Ord som slutter med TALE

OrdPoeng
HOCKEYAVTALE 33
GJENKJØPSAVTALE 33
VAREBYTTEAVTALE 29
INCENTIVAVTALE 29
JORDBRUKSAVTALE 29
SERVICEAVTALE 28
INNKJØPSAVTALE 28
AKSJONÆRAVTALE 27
GOODWILLAVTALE 27
JUBILEUMSTALE 26
BUDSJETTAVTALE 26
PRINSIPPAVTALE 26
INTERVJUAVTALE 26
KJØPSAVTALE 25
VENNSKAPSAVTALE 25
KOLLEKTIVAVTALE 24
TRANSCENDENTALE 24
OPSJONSAVTALE 24
VOLDGIFTSAVTALE 24
OPPEGGINGSTALE 24
PENSJONSAVTALE 24
UTSTYRSAVTALE 24
FORSKUDDSBETALE 24
FORHÅNDSAVTALE 24
FUSJONSAVTALE 24
MINIMUMSAVTALE 23
CUBITALE 23
FORHÅNDSOMTALE 23
KJEMPEAVTALE 23
HJELPEAVTALE 23
LUFTFARTSAVTALE 23
BRANSJEAVTALE 22
TRYKKEAVTALE 22
KULTURAVTALE 22
MILJØAVTALE 22
FJERNSYNSTALE 22
AVSLUTNINGSTALE 22
BYTTEAVTALE 22
LEVERINGSAVTALE 22
TEKNOLOGIAVTALE 22
RUSTNINGSAVTALE 22
BONUSAVTALE 21
SPONSORAVTALE 21
SAMBOERAVTALE 21
SYTTENDEMAITALE 21
HUSLEIEAVTALE 21
RUSTINGSAVTALE 21
LEVERANSEAVTALE 21
SELSKAPSAVTALE 21
BRUDGOMSTALE 21
VERKSTEDAVTALE 21
EKSPORTAVTALE 21
RÅVAREAVTALE 21
HOVEDAVTALE 20
HYLLINGSTALE 20
HYREAVTALE 20
FEMÅRSAVTALE 20
HYLNINGSTALE 20
FORHANDSOMTALE 20
TJENESTEAVTALE 20
BISTANDSAVTALE 20
TILBAKEBETALE 20
FORUTBETALE 19
LAGRINGSAVTALE 19
ARBEIDSAVTALE 19
PAKKEAVTALE 19
NYTTÅRSTALE 19
FORLIKSAVTALE 19
SPESIALAVTALE 19
AVSKJEDSTALE 19
KORTTIDSAVTALE 19
SAMLINGSAVTALE 19
EKSPERIMENTALE 19
UNIONSAVTALE 19
KREDITORAVTALE 19
TILLEGGSAVTALE 19
GJELDSAVTALE 19
JOMFRUTALE 19
ÅPNINGSTALE 18
FISKERIAVTALE 18
SUPRADENTALE 18
HOVEDTILTALE 18
HANDELSAVTALE 18
LØNNSAVTALE 18
DEPARTEMENTALE 18
LÆRERSAMTALE 18
REKLAMEAVTALE 18
FORMANINGSTALE 18
RABATTAVTALE 18
MILLIONAVTALE 18
PUBERTALE 18
VELKOMSTTALE 18
LEASINGAVTALE 17
PRESSEOMTALE 17
GARANTIAVTALE 17
PRESSESAMTALE 17
KUNDESAMTALE 17
SÆRAVTALE 17
FUNDAMENTALE 17
FORSVARSTALE 17
USENTIMENTALE 17
TILLEGGSTILTALE 17
MONUMENTALE 17
INSTRUMENTALE 17
TELEFONSAMTALE 17
SPAREAVTALE 17
HANDELSSAMTALE 17
UNDERBETALE 17
BANKAVTALE 17
NATURAVTALE 17
TARIFFAVTALE 17
DIALEKTUTTALE 17
KARTELLAVTALE 17
KLIMAAVTALE 16
INNLEDNINGSTALE 16
DRIFTSAVTALE 16
INNSETTINGSTALE 16
RAMMEAVTALE 16
INDEKSAVTALE 16
GRENSEAVTALE 16
LABIODENTALE 16
LÅNEAVTALE 16
BOKOMTALE 16
FRAKTAVTALE 16
HILSNINGSTALE 16
IDRETTSAVTALE 16
SENTRALAVTALE 16
AVISOMTALE 15
FESTEAVTALE 15
LISENSAVTALE 15
FREDSAVTALE 15
LOKALSAMTALE 15
KRISEAVTALE 15
SALGSAVTALE 15
HOVEDTALE 15
DRAPSTILTALE 15
SALTOMORTALE 15
TEKSTUTTALE 15
AGENTAVTALE 15
HORISONTALE 15
KLIENTSAMTALE 15
SENTRIPETALE 15
BUKTALE 14
UTBETALE 14
JULETALE 14
AVBETALE 14
TRANSENDENTALE 14
TIMEAVTALE 14
GASSAVTALE 14
KONTINENTALE 14
SALGSSAMTALE 14
LEGEAVTALE 14
FREDSSAMTALE 14
KONGENITALE 14
NARKOTILTALE 14
FILMOMTALE 14
MEDIEOMTALE 14
SAKRAMENTALE 14
ETTERBETALE 14
PEPTALE 13
BRUTALE 13
LEIEAVTALE 13
KAMPTALE 13
MIDDAGSTALE 13
STRAFFETALE 13
SENTIMENTALE 13
RIKSSAMTALE 13
SIDEAVTALE 13
ORNAMENTALE 13
OKSIDENTALE 13
TUNGETALE 13
DATAAVTALE 13
SEGMENTALE 12
INTERDENTALE 12
SKÅLTALE 12
KAPITALE 12
GRAVTALE 12
INNBETALE 12
TALE 12
OVERTALE 12
PRENATALE 12
TÅKETALE 12
BORDTALE 12
RUSSETALE 12
NEDBETALE 12
DAGLIGTALE 12
ORBITALE 12
VALGTALE 12
TAKKETALE 11
POSTALE 11
BAKTALE 11
LOVTALE 11
DIALEKTALE 11
TORDENTALE 11
PALATALE 11
ÅRSTALE 10
MINNETALE 10
RADIOTALE 10
FROSTALE 10
GLOTTALE 10
FRONTALE 10
TORGTALE 10
FRAKTALE 10
ILSAMTALE 10
UTTALE 9
FESTTALE 9
FORTALE 9
DIGITALE 9
GENITALE 9
AVTALE 9
BETALE 9
TRONTALE 9
VITALE 9
OMTALE 8
SAMTALE 8
MENTALE 8
REKTALE 8
LIKTALE 8
TOTALE 7
FATALE 7
ENETALE 7
DENTALE 7
TILTALE 7
LETALE 6
NATALE 6
ATALE 5

Lignende ord av TALE

Anagram av TALE

For mer informasjon om ordet TALE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TALE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok