TALER i Scrabble - ordspill.com

TALER i Scrabble

TALER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AELRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1A1L1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TALER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CLARTE 15
ÅRELAT 9
RAVLET 9
PLATER 9
PRALET 9
PRALTE 9
PRELAT 9
BALTER 9
RAULET 9
TAVLER 9
TALJER 9
LARVET 9
TRAVEL 9
TRAVLE 9
TREVLA 9
VALTER 9
VELART 9
VRALTE 9
LAUTER 9
RABLET 9
LABERT 9
HALTER 8
REGALT 7
LARKET 7
TAFLER 7
TAKLER 7
TALGER 7
GALTER 7
LARMET 7
KLARET 7
FLATER 7
TERMAL 7
FLARTE 7
FLARET 7
FATLER 7
ERLAGT 7
TALKER 7
REKTAL 7
LAOTER 7
RAMLET 7
RAKLET 7
RAFLET 7
KLARTE 7
KLATRE 7
LAFTER 7
LAGRET 7
MALTER 7
RATLES 6
DALTER 6
DELTAR 6
LASERT 6
LASTER 6
LATSER 6
TASLER 6
TRASLE 6
TRALES 6
RASLET 6
SLATRE 6
SELART 6
SALTER 6
RALEST 6
ALDRET 6

Ord som starter på TALER

OrdPoeng
TALEREGISTRATOR 17
TALERØRENE 14
TALERSTOLENE 13
TALERØRET 13
TALERLISTENE 12
TALERØRA 12
TALERSTOLEN 12
TALERSTOLER 12
TALERETTENE 11
TALERØR 11
TALERLISTEN 11
TALERLISTER 11
TALERLISTA 10
TALERETTEN 10
TALERLISTE 10
TALERETTER 10
TALERSTOL 10
TALERETT 8
TALEREN 7
TALERNE 7
TALERE 6

Ord som slutter med TALER

OrdPoeng
HOCKEYAVTALER 34
INCENTIVAVTALER 30
SERVICEAVTALER 29
INNKJØPSAVTALER 29
GOODWILLAVTALER 28
AKSJONÆRAVTALER 28
JUBILEUMSTALER 27
BUDSJETTAVTALER 27
PRINSIPPAVTALER 27
INTERVJUAVTALER 27
KJØPSAVTALER 26
UFØREKAPITALER 26
KYSTHOSPITALER 26
OPPEGGINGSTALER 25
UTSTYRSAVTALER 25
OPSJONSAVTALER 25
FORHÅNDSAVTALER 25
FUSJONSAVTALER 25
PENSJONSAVTALER 25
BARNEHOSPITALER 24
KJEMPEAVTALER 24
HJELPEAVTALER 24
FORHÅNDSOMTALER 24
MINIMUMSAVTALER 24
MILJØAVTALER 23
FJERNSYNSTALER 23
BRANSJEAVTALER 23
KULTURAVTALER 23
BYTTEAVTALER 23
TRYKKEAVTALER 23
AKSJEKAPITALER 22
SPONSORAVTALER 22
GRUNNKAPITALER 22
EKSPORTAVTALER 22
BONUSAVTALER 22
RÅVAREAVTALER 22
BRUDGOMSTALER 22
SAMBOERAVTALER 22
HUSLEIEAVTALER 22
SELSKAPSAVTALER 22
RUSTINGSAVTALER 22
VERKSTEDAVTALER 22
HYLLINGSTALER 21
RIKSHOSPITALER 21
BISTANDSAVTALER 21
HOVEDAVTALER 21
FORHANDSOMTALER 21
HYREAVTALER 21
FELTHOSPITALER 21
TJENESTEAVTALER 21
TILBAKEBETALER 21
RISIKOKAPITALER 21
SPAREKAPITALER 21
HYLNINGSTALER 21
FEMÅRSAVTALER 21
SAMLINGSAVTALER 20
ARBEIDSAVTALER 20
HØYTTALER 20
AVSKJEDSTALER 20
LAGRINGSAVTALER 20
FORUTBETALER 20
LÅNEKAPITALER 20
UNIONSAVTALER 20
GJELDSAVTALER 20
FINANSKAPITALER 20
SPESIALAVTALER 20
TILLEGGSAVTALER 20
PAKKEAVTALER 20
NYTTÅRSTALER 20
DRIFTSKAPITALER 20
KREDITORAVTALER 20
FØRSTEMAITALER 20
JOMFRUTALER 20
FORLIKSAVTALER 20
KORTTIDSAVTALER 20
LØNNSAVTALER 19
EIGENKAPITALER 19
TOTALKAPITALER 19
FORMANINGSTALER 19
VELKOMSTTALER 19
ANDELSKAPITALER 19
HØYTALER 19
SUPRADENTALER 19
HOVEDTILTALER 19
FISKERIAVTALER 19
REKLAMEAVTALER 19
ÅPNINGSTALER 19
HANDELSAVTALER 19
LÆRERSAMTALER 19
MILLIONAVTALER 19
RABATTAVTALER 19
SPAREAVTALER 18
FORSVARSTALER 18
LEASINGAVTALER 18
PRESSEOMTALER 18
SÆRAVTALER 18
EGENKAPITALER 18
STARTKAPITALER 18
TARIFFAVTALER 18
KARTELLAVTALER 18
TELEFONSAMTALER 18
KUNDESAMTALER 18
BANKAVTALER 18
NATURAVTALER 18
PRESSESAMTALER 18
DIALEKTUTTALER 18
UNDERBETALER 18
GARANTIAVTALER 18
HANDELSSAMTALER 18
STORKAPITALER 18
LABIODENTALER 17
REALKAPITALER 17
EIERKAPITALER 17
SENTRALAVTALER 17
SKATTEBETALER 17
DRIFTSAVTALER 17
INDEKSAVTALER 17
GRENSEAVTALER 17
KLIMAAVTALER 17
IDRETTSAVTALER 17
ACETALER 17
LÅNEAVTALER 17
FRAKTAVTALER 17
RAMMEAVTALER 17
BOKOMTALER 17
HILSNINGSTALER 17
LISENSAVTALER 16
FREDSAVTALER 16
SALTOMORTALER 16
TEKSTUTTALER 16
HOSPITALER 16
AGENTAVTALER 16
AVISOMTALER 16
KRISEAVTALER 16
FESTEAVTALER 16
KLIENTSAMTALER 16
SALGSAVTALER 16
LISENSBETALER 16
HOVEDTALER 16
LOKALSAMTALER 16
DRAPSTILTALER 16
NETTPORTALER 16
HORISONTALER 16
NARKOTILTALER 15
SALGSSAMTALER 15
GJESTETALER 15
HØGTALER 15
AVBETALER 15
UTBETALER 15
JULETALER 15
FREDSSAMTALER 15
GASSAVTALER 15
LEGEAVTALER 15
FILMOMTALER 15
TIMEAVTALER 15
BUKTALER 15
MEDIEOMTALER 15
ETTERBETALER 15
LEIEAVTALER 14
PEPTALER 14
STRAFFETALER 14
OKSIDENTALER 14
SIDEAVTALER 14
DATAAVTALER 14
KAMPTALER 14
TUNGETALER 14
MIDDAGSTALER 14
RIKSSAMTALER 14
DAGLIGTALER 13
TÅKETALER 13
VALGTALER 13
ORBITALER 13
KVARTALER 13
TALER 13
SKÅLTALER 13
RUSSETALER 13
KAPITALER 13
OVERTALER 13
FOLKETALER 13
INNBETALER 13
GRAVTALER 13
NEDBETALER 13
BORDTALER 13
LOVTALER 12
NEANDERTALER 12
BAKTALER 12
PALATALER 12
TAKKETALER 12
PORTALER 12
TORDENTALER 12
ÅRSTALER 11
FRAKTALER 11
TORGTALER 11
ILSAMTALER 11
RADIOTALER 11
MINNETALER 11
ORIENTALER 11
BETALER 10
AVTALER 10
UTTALER 10
TRONTALER 10
FORTALER 10
FESTTALER 10
LIKTALER 9
SAMTALER 9
OMTALER 9
DENTALER 8
TILTALER 8
SANTALER 8
TOTALER 8
ENETALER 8

Anagram av TALER

For mer informasjon om ordet TALER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TALER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok