TAR i Scrabble - ordspill.com

TAR i Scrabble

TAR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1A1R1

Ved å legge til én bokstav til TAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRA 9
RYTA 9
ØRTA 8
TRØA 8
RØTA 8
TÅRA 7
TRÅA 7
RAUT 7
TURA 7
TRAU 7
URAT 7
RAPT 7
URTA 7
VART 7
RÅTA 7
VATR 7
RUTA 7
PRAT 7
PART 7
TRUA 7
TARV 7
TRAV 7
BART 7
ARGT 5
TARM 5
TARO 5
TROA 5
TORA 5
TRAM 5
ROTA 5
RAMT 5
RAKT 5
RAFT 5
OTRA 5
ORTA 5
ARMT 5
KRAT 5
KART 5
GART 5
FART 5
TSAR 4
ARTE 4
TREA 4
DART 4
SART 4
TRAS 4
RATL 4
NATR 4
RAET 4
RALT 4
RANT 4
RAST 4
RATE 4
RITA 4
TRAN 4
ERTA 4
STAR 4
TARE 4
TARS 4
TRAD 4
TRAL 4
ARET 4

Ord som starter på TAR

OrdPoeng
TARIFFOPPGJØR 30
TARMSYKDOMMER 23
TARMFUNKSJON 22
TARTARGJÆSENE 22
TARMSJUKDOM 21
TARMSKYLLINGA 21
TARTARGJÆSER 21
TARMSKYLLING 20
TARIFFSYSTEM 20
TARIFFOMRÅDER 20
TARIFFLØNNEDE 19
TARIFFKRAVENE 19
TARIFFOMRÅDA 19
TARMSYSTEMER 19
TARMSLYNGENE 19
TARIFFOMRÅDE 19
TARMSYSTEMET 19
TARMSYKDOM 19
TARIFFBESTEMT 19
TARIFFLØNNENE 19
TARVELIGHETEN 19
TARIFFLØNNETE 19
TARVELIGHETER 19
TARIFFPERIODE 19
TARMSLYNGEN 18
TARIFFAVTALER 18
TARMBAKTERIEN 18
TARIFFLØNNER 18
TAREBRUKENE 18
TARMSYSTEMA 18
TARIFFLØNNET 18
TARIFFAVTALEN 18
TAREMJØLET 18
TARMSLYNGET 18
TARVELIGHETA 18
TARIFFKRAVET 18
TARIFFLØNNEN 18
TARIFFLØNNA 17
TARIFFLØNTE 17
TARIFFKRAVA 17
TARMSLYNGA 17
TARIFFTILLEGG 17
TARVELIGHET 17
TARMVEGGENE 17
TARIFFRÅDENE 17
TARMBAKTERIE 17
TARIFFAVTALE 17
TARMLUMENENE 17
TARETRÅLINGER 17
TARIFFMESSIGE 17
TARIFFKAOSENE 17
TARMSYSTEM 17
TAREBRUKET 17
TARIFFERINGEN 16
TARIFFLØNT 16
TARIFFKRAV 16
TARMSLYNG 16
TARIFFLØNN 16
TARMVEGGEN 16
TARMLUMENET 16
TARMVEGGER 16
TARIFFKAOSET 16
TARIFFESTINGA 16
TARIFFRÅDET 16
TARIFFMESSIG 16
TARIFFERINGER 16
TAREBRUKA 16
TARIFFSTRIDIG 16
TARIFFORSLAG 16
TARETRÅLINGA 16
TARIFFKODENE 16
TAREMJØL 16
TARIFFKAOSER 16
TARIFFKODEN 15
TARIFFSETTENE 15
TARIFFKODER 15
TAREBRUK 15
TARIFFKAOSA 15
TARVLAUSE 15
TARETRÅLING 15
TARVLAUST 15
TARTANDEKKENE 15
TARTARGJESS 15
TARVLØST 15
TARIFFESTENDE 15
TARIFFRÅDA 15
TARETRÅLEREN 15
TARVELIGERE 15
TARETRÅLERNE 15
TARIFFERINGA 15
TARIFFESTING 15
TARIFFSAKENE 15
TARVLØSE 15
TARMLUMENA 15
TARVELIGSTE 15
TAROTKORTENE 15
TARTARGÅSEN 15
TARETRÅLENE 14
TARMLUMEN 14
TARIFFRÅD 14
TAROTKORTET 14
TARTARGÅSA 14
TARESKOGENE 14
TARIFFSAKER 14
TARPEIISKE 14
TARVELIGST 14
TARIFFESTEDE 14
TARIFFKAOS 14
TARIFFKODE 14
TARIFFSAKEN 14
TAROGATOENE 14
TARIFFESTETE 14
TARMKANALENE 14
TARMVEGG 14
TARVLAUS 14
TARIFFERENDE 14
TARIFFSETTET 14
TARETORSKENE 14
TARTANDEKKER 14
TARIFFERING 14
TARETRÅLERE 14
TARVLØS 14
TARTANDEKKET 14
TARMLIDELSENE 14
TAROGATOEN 13
TARETRÅLER 13
TAROTKORTA 13
TARMTOTTENE 13
TARMLIDELSER 13
TARETORSKEN 13
TARESKOGER 13
TARTANDEKKA 13
TAROGATOER 13
TARIFFSAKA 13
TARTANDEKKE 13
TARANTELLAENE 13
TARMSAFTENE 13
TARMKANALEN 13
TARESKOGEN 13
TARMLIDELSEN 13
TARPEIISK 13
TARGATAKENE 13
TARIFFESTER 13
TARVELIGE 13
TARETORSKER 13
TARMKANALER 13
TARTARGÅS 13
TARPONENE 13
TARETRÅLEN 13
TARIFFESTES 13
TARIFFESTET 13
TARIFFSETTA 13
TARMSAFTEN 12
TARIFFERER 12
TARDERINGEN 12
TARPONER 12
TAROTISTENE 12
TARVENDET 12
TARANTELLAER 12
TARIFFSAK 12
TARMTOTTEN 12
TARPONEN 12
TARMSAFTER 12
TARIFFSETT 12
TARMTOTTER 12
TAREGRESSET 12
TAROTKORT 12
TARANTELLENE 12
TARIFFESTA 12
TARVELIG 12
TARIFFERES 12
TARIFFERTE 12
TARMGASSEN 12
TARGATAKET 12
TARANTELLAEN 12
TARTELETTENE 12
TARIFFESTE 12
TARMLIDELSE 12
TARANTELLER 11
TARANTELLEN 11
TARTELETTEN 11
TARTELETTER 11
TAROTISTEN 11
TARSALGIEN 11
TAROTISTER 11
TARIFFENE 11
TARGATAKA 11
TARMSAFTA 11
TARETRÅL 11
TARMKANAL 11
TAREGRASET 11
TARIFFERT 11
TARIFFERE 11
TARVENDE 11
TARIFFEST 11
TARETORSK 11
TARESKOG 11
TARDERINGA 11
TARERINGEN 11
TAROKKEN 11
TAROGATO 11
TARMGASS 10
TARVENE 10
TARDIVE 10
TAREGRESS 10
TARDIVT 10
TARIFFEN 10
TARMSAFT 10
TARIFFER 10
TARPON 10
TARMTOTT 10
TARGATAK 10
TARERINGA 10
TARANTELLA 10
TARASKENE 10
TARLATANET 10
TARDERING 10
TARTRATENE 10
TARLATANEN 10
TARDERENDE 10
TAREMELET 10
TARDIV 9
TARTRATER 9
TARGETET 9
TARTANENE 9
TARERENDE 9
TARVEN 9
TARDANDO 9
TAROTIST 9
TAROKK 9
TARASKER 9
TARERING 9
TARVET 9
TARSALGI 9
TARVER 9
TARTARENE 9
TARTRATET 9
TARSITTEN 9
TARANTELL 9
TARASKEN 9
TARGAENE 9
TAREGRAS 9
TARTELETT 9
TARTANER 8
TAROENE 8
TARTANEN 8
TARTAREN 8
TARDERER 8
TARVE 8
TARTRATA 8
TARGAEN 8
TAREMEL 8
TARIFF 8
TARLATAN 8
TARTANET 8
TARGAER 8
TARTARER 8
TARDERTE 8
TARMENE 8
TARDERES 8
TARMER 7
TARV 7
TARASK 7
TARGET 7
TARTENE 7
TAROEN 7
TARSENE 7
TARSITT 7
TARDERE 7
TARERES 7
TARMEN 7
TARTANA 7
TAROER 7
TARERTE 7
TARTRAT 7
TARAENE 7
TARERER 7
TARDERT 7
TARDO 6
TARGA 6
TARTER 6
TARAEN 6
TARTAN 6
TARTEN 6
TARAER 6
TARDER 6
TARERE 6
TARSER 6
TARERT 6
TARENE 6
TARTAR 6
TARSEN 6
TARER 5
TARO 5
TAREN 5
TARM 5
TARA 4
TARE 4
TARS 4
TART 4

Ord som slutter med TAR

OrdPoeng
BRUKERKOMMENTAR 26
SPORTSKOMMENTAR 23
BRUKSINVENTAR 23
PRESSEKOMMENTAR 22
GJENOPPTAR 21
HAWAIIGITAR 21
KONTORINVENTAR 20
SKIPSINVENTAR 20
KOMPLEMENTAR 19
KILDEKOMMENTAR 19
LEDERKOMMENTAR 18
RYTMEGITAR 17
LAGERINVENTAR 17
REALKOMMENTAR 17
DOKUMENTAR 16
GJENINNTAR 14
LUFTGITAR 14
KONSIGNATAR 14
KOMMENTAR 13
HAUGTAR 13
OPPTAR 13
HÆRTAR 13
BASSGITAR 13
TVANGSTAR 13
DEPOSITAR 13
PROLETAR 12
HUGTAR 12
SOLOGITAR 12
KASSEGITAR 12
BRÅTAR 12
GJENTAR 11
IVARETAR 11
TVERRTAR 11
RESEPTAR 11
INVENTAR 11
VEGETAR 11
ENDOSSATAR 11
BORTTAR 11
OVERTAR 11
FAVNTAR 11
VOLDTAR 11
BERGTAR 11
TAR 11
VARETAR 10
LOVTAR 10
SOLFATAR 10
VEDTAR 9
LÅNTAR 9
SIGNATAR 9
DIGNITAR 9
AVATAR 9
MANDATAR 9
UNITAR 9
ARVTAR 9
HEKTAR 9
TROLLTAR 9
FANGTAR 9
UNNTAR 9
FORETAR 9
MOTTAR 8
AVTAR 8
BETAR 8
UTTAR 8
DONATAR 8
GODTAR 8
LEGATAR 8
GIRATAR 8
ELGITAR 8
FORTAR 8
IAKTTAR 8
FRATAR 7
MEDTAR 7
FRITAR 7
MISTAR 7
NEKTAR 7
GITAR 6
NOTAR 6
KATAR 6
NEDTAR 6
INNTAR 6
TILTAR 6
TARTAR 6
DELTAR 6
ANTAR 5
TATAR 5
EDTAR 5
SITAR 5
STAR 4

Lignende ord av TAR

Anagram av TAR

For mer informasjon om ordet TAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok