TAR i Scrabble - ordspill.com

TAR i Scrabble

TAR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1A1R1

Ved å legge til én bokstav til TAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRA 9
TÆRA 9
ØRTA 8
TRØA 8
RØTA 8
TRAV 7
VART 7
TRUA 7
TARV 7
BART 7
TRÅA 7
TURA 7
RUTA 7
RAUT 7
TÅRA 7
TRAU 7
URTA 7
RAPT 7
URAT 7
VATR 7
PRAT 7
PART 7
KART 5
TRAM 5
TROA 5
FART 5
TORA 5
GART 5
GRAT 5
TARO 5
TARM 5
KRAT 5
RAMT 5
ARGT 5
ORTA 5
ROTA 5
OTRA 5
ARMT 5
RAFT 5
RAKT 5
TSAR 4
ARTE 4
TREA 4
DART 4
TARE 4
TRAS 4
TRAN 4
TRAL 4
TRAD 4
TARS 4
ERTA 4
STAR 4
SART 4
RITA 4
RATL 4
RATE 4
RAST 4
RANT 4
RALT 4
RAET 4
ARET 4

Ord som starter på TAR

OrdPoeng
TARIFFOPPGJØRET 32
TARIFFOPPGJØRA 31
TARIFFOPPGJØR 30
TARVELIGGJØRING 28
TARIFFSPØRSMÅLA 28
TARIFFSPØRSMÅL 27
TARTARSMØRBRØDA 27
TARTARSMØRBRØD 26
TARMSJUKDOMMENE 26
TARMFUNKSJONENE 25
TARMSJUKDOMMEN 25
TARMSJUKDOMMER 25
TARMSYKDOMMENE 24
TARIFFSITUASJON 24
TARMFUNKSJONEN 24
TARMFUNKSJONER 24
TARMSKYLLINGENE 23
TARMSYKDOMMEN 23
TARIFFSYSTEMENE 23
TARMSYKDOMMER 23
TARIFFREVISJON 23
TARIFFSYSTEMET 22
TARMSKYLLINGEN 22
TARMFUNKSJON 22
TARTARGJÆSENE 22
TARMSKYLLINGER 22
TARIFFSYSTEMER 22
TARTARGJÆSER 21
TARIFFSYSTEMA 21
TARMSJUKDOM 21
TARIFFPERIODENE 21
TARIFFOMRÅDENE 21
TARIFFOMREGNING 21
TARMSKYLLINGA 21
TARIFFOMRÅDER 20
TARVELIGHETENE 20
TARIFFBESTEMTE 20
TARIFFPERIODEN 20
TARMSKYLLING 20
TARIFFOMRÅDET 20
TARMSYSTEMENE 20
TARIFFPERIODER 20
TARIFFSYSTEM 20
TARIFFOMRÅDE 19
TARVELIGHETEN 19
TARMSLYNGENE 19
TARVELIGHETER 19
TARIFFKRAVENE 19
TARIFFLØNNETE 19
TARIFFPERIODE 19
TARMSYKDOM 19
TARIFFBESTEMT 19
TARIFFLØNNEDE 19
TARMSYSTEMER 19
TARIFFOMRÅDA 19
TARMSYSTEMET 19
TARIFFLØNNENE 19
TARIFFTILLEGGET 19
TARIFFORSLAGENE 19
TARMBETENNELSER 19
TARMBETENNELSEN 19
TARMBAKTERIENE 19
TARIFFAVTALENE 19
TARIFFLØNNET 18
TARIFFESTINGENE 18
TARTARGJESSENE 18
TARIFFTILLEGGA 18
TARETRÅLINGENE 18
TARMSLYNGET 18
TARVELIGHETA 18
TARMBETENNELSE 18
TARIFFORSLAGET 18
TARIFFAVTALEN 18
TARMSYSTEMA 18
TARIFFKRAVET 18
TARMSLYNGEN 18
TARMBAKTERIEN 18
TARIFFLØNNEN 18
TARIFFAVTALER 18
TARIFFLØNNER 18
TARMBAKTERIER 18
TARMLUMENENE 17
TARMBAKTERIE 17
TARIFFKRAVA 17
TARIFFLØNTE 17
TARMVEGGENE 17
TARVELIGHET 17
TARIFFRÅDENE 17
TARIFFLØNNA 17
TARIFFAVTALE 17
TARIFFMESSIGE 17
TARIFFORSLAGA 17
TARETRÅLINGER 17
TARIFFERINGENE 17
TARMSLYNGA 17
TARIFFTILLEGG 17
TARIFFESTINGER 17
TARIFFESTINGEN 17
TARETRÅLINGEN 17
TARMSYSTEM 17
TARIFFKAOSENE 17
TARIFFSTRIDIGE 17
TARMSLYNG 16
TARIFFESTINGA 16
TARIFFSTRIDIG 16
TARIFFRÅDET 16
TARIFFKODENE 16
TARIFFERINGER 16
TARIFFKAOSER 16
TARETRÅLINGA 16
TARIFFORSLAG 16
TARMLUMENET 16
TARIFFKRAV 16
TARMVEGGER 16
TARIFFLØNN 16
TARIFFMESSIG 16
TARIFFLØNT 16
TARMVEGGEN 16
TARIFFERINGEN 16
TARIFFKAOSET 16
TARVELIGSTE 15
TARMLUMENA 15
TARIFFKODER 15
TARTARGJESS 15
TARVELIGERE 15
TARIFFKAOSA 15
TARIFFSETTENE 15
TARETRÅLING 15
TARTANDEKKENE 15
TARIFFERINGA 15
TARETRÅLERNE 15
TARIFFRÅDA 15
TARIFFESTING 15
TAROTKORTENE 15
TARTARGÅSEN 15
TARIFFESTENDE 15
TARIFFKODEN 15
TARETRÅLEREN 15
TARIFFSAKENE 15
TARTANDEKKET 14
TARIFFESTEDE 14
TARMLIDELSENE 14
TARIFFERENDE 14
TARTANDEKKER 14
TARIFFSETTET 14
TARMKANALENE 14
TARETORSKENE 14
TARIFFESTETE 14
TARIFFSAKEN 14
TARTARGÅSA 14
TARETRÅLENE 14
TARVELIGST 14
TARMLUMEN 14
TARPEIISKE 14
TARMVEGG 14
TARETRÅLERE 14
TARIFFKAOS 14
TARIFFERING 14
TARIFFSAKER 14
TAROTKORTET 14
TARIFFKODE 14
TARIFFRÅD 14
TARIFFESTET 13
TARANTELLAENE 13
TARPONENE 13
TARETRÅLER 13
TARETRÅLEN 13
TARIFFSAKA 13
TAROTKORTA 13
TARMKANALER 13
TARETORSKER 13
TARMLIDELSEN 13
TARTANDEKKA 13
TARIFFESTES 13
TARETORSKEN 13
TARVELIGE 13
TARMSAFTENE 13
TARMKANALEN 13
TARIFFSETTA 13
TARTARGÅS 13
TARIFFESTER 13
TARMTOTTENE 13
TARTANDEKKE 13
TARPEIISK 13
TARMLIDELSER 13
TARPONEN 12
TARIFFERTE 12
TARIFFERES 12
TARIFFERER 12
TARMTOTTEN 12
TARIFFSETT 12
TARMSAFTEN 12
TARIFFESTA 12
TARANTELLAER 12
TARMTOTTER 12
TARIFFSAK 12
TARMSAFTER 12
TARIFFESTE 12
TARMLIDELSE 12
TARVELIG 12
TARANTELLAEN 12
TARPONER 12
TARANTELLENE 12
TAROTKORT 12
TARETRÅL 11
TARMSAFTA 11
TAROKKEN 11
TARIFFEST 11
TARANTELLEN 11
TARANTELLER 11
TARIFFERT 11
TARIFFERE 11
TARETORSK 11
TARIFFENE 11
TARMKANAL 11
TARVENE 10
TARIFFER 10
TARIFFEN 10
TARPON 10
TARMTOTT 10
TARTRATENE 10
TARMSAFT 10
TARASKENE 10
TARANTELLA 10
TARVER 9
TARVET 9
TAROKK 9
TARVEN 9
TARASKER 9
TARTARENE 9
TARTRATER 9
TARDANDO 9
TARTRATET 9
TARTANENE 9
TARANTELL 9
TARASKEN 9
TARSITTEN 9
TARMENE 8
TAROENE 8
TARVA 8
TARIFF 8
TARVE 8
TARTANET 8
TARTAREN 8
TARTRATA 8
TARTARER 8
TARASK 7
TAROEN 7
TARMER 7
TARV 7
TAROER 7
TARSITT 7
TARTRAT 7
TARTENE 7
TARMEN 7
TARSENE 7
TARAENE 7
TARTANA 7
TARAER 6
TARSEN 6
TARSER 6
TARENE 6
TARTER 6
TARAEN 6
TARTAN 6
TARTAR 6
TARTEN 6
TAREN 5
TARER 5
TARO 5
TARM 5
TARA 4
TART 4
TARE 4
TARS 4

Ord som slutter med TAR

OrdPoeng
BRUKERKOMMENTAR 26
SPORTSKOMMENTAR 23
BRUKSINVENTAR 23
PRESSEKOMMENTAR 22
GJENOPPTAR 21
HAWAIIGITAR 21
KONTORINVENTAR 20
SKIPSINVENTAR 20
KOMPLEMENTAR 19
KILDEKOMMENTAR 19
LEDERKOMMENTAR 18
RYTMEGITAR 17
REALKOMMENTAR 17
LAGERINVENTAR 17
DOKUMENTAR 16
GJENINNTAR 14
KONSIGNATAR 14
OPPTAR 13
BASSGITAR 13
HAUGTAR 13
HÆRTAR 13
KOMMENTAR 13
PROLETAR 12
SOLOGITAR 12
KASSEGITAR 12
HUGTAR 12
ENDOSSATAR 11
OVERTAR 11
IVARETAR 11
RESEPTAR 11
INVENTAR 11
BERGTAR 11
GJENTAR 11
TAR 11
VOLDTAR 11
VEGETAR 11
VARETAR 10
UNNTAR 9
LÅNTAR 9
AVATAR 9
HEKTAR 9
SIGNATAR 9
VEDTAR 9
DIGNITAR 9
UNITAR 9
MANDATAR 9
FORETAR 9
FORTAR 8
BETAR 8
AVTAR 8
UTTAR 8
GIRATAR 8
MOTTAR 8
LEGATAR 8
GODTAR 8
IAKTTAR 8
ELGITAR 8
FRITAR 7
MISTAR 7
NEKTAR 7
FRATAR 7
GITAR 6
DELTAR 6
NOTAR 6
INNTAR 6
TARTAR 6
TILTAR 6
ANTAR 5
TATAR 5
SITAR 5
STAR 4

Lignende ord av TAR

Anagram av TAR

For mer informasjon om ordet TAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok