TEGN i Scrabble - ordspill.com

TEGN i Scrabble

TEGN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGNT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1E1G2N1

Ved å legge til én bokstav til TEGN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGET 11
GNYET 11
TYNGE 11
GYTEN 11
GÅTEN 9
TUNGE 9
GÅENT 9
GUTEN 9
GJENT 9
TÅGEN 9
HENGT 8
MENGT 7
FENGT 7
ANGET 6
TRENG 6
TINGE 6
TEING 6
TEGNA 6
TANGE 6
TAGNE 6
STENG 6
REGNT 6
NAGET 6
ENGST 6
LENGT 6
ETING 6
AGNET 6
GRENT 6
DENGT 6
GNELT 6
GINTE 6
GINET 6
GEINT 6
GATEN 6
GANTE 6
GANET 6
AGENT 6

Ord som starter på TEGN

OrdPoeng
TEGNSPRÅKBØKENE 31
TEGNSPRÅKBØKER 30
TEGNSPRÅKBOKEN 27
TEGNSPRÅKKURSER 27
TEGNSPRÅKKURSET 27
TEGNSPRÅKBOKA 26
TEGNKOMBINASJON 26
TEGNSPRÅKKURSA 26
TEGNSPRÅKBOK 25
TEGNSPRÅKKURS 25
TEGNERFORBUNDET 24
TEGNESERIEALBUM 23
TEGNEBLYANTENE 23
TEGNERFORBUNDA 23
TEGNEPROGRAMMER 23
TEGNEPROGRAMMET 23
TEGNEPROGRAMMA 22
TEGNEBLYANTER 22
TEGNEKLADDEBOKA 22
TEGNERFORBUND 22
TEGNEBLYANTEN 22
TEGNINGSPAKKENE 22
TEGNINGKOPIENE 21
TEGNESYSTEMENE 21
TEGNINGSPAKKEN 21
TEGNINGSPAKKER 21
TEGNEKLADDEBOK 21
TEGNINGSUTKASTA 21
TEGNESERIEFIGUR 21
TEGNEBESTIKKENE 21
TEGNINGSKURSENE 21
TEGNEAVDELINGEN 20
TEGNINGFORMATET 20
TEGNEAVDELINGER 20
TEGNESYSTEMER 20
TEGNEBLOKKENE 20
TEGNEPROSESSENE 20
TEGNFORKLARINGA 20
TEGNINGKOPIER 20
TEGNTYDINGENE 20
TEGNEREDSKAPENE 20
TEGNINGSPAKKA 20
TEGNSYSTEMENE 20
TEGNESYSTEMET 20
TEGNEPAPIRENE 20
TEGNSPRÅKENE 20
TEGNINGSPAKKE 20
TEGNINGKOPIEN 20
TEGNEBLYANT 20
TEGNINGSKURSER 20
TEGNINGFORMATER 20
TEGNEBØKENE 20
TEGNINGSUTKAST 20
TEGNEBESTIKKET 20
TEGNEUTSTILLING 20
TEGNINGSKURSEN 20
TEGNGIVINGENE 19
TEGNSYSTEMER 19
TEGNESERIEFORMA 19
TEGNEBLOKKER 19
TEGNEBESTIKKA 19
TEGNESYSTEMA 19
TEGNEPROGRAM 19
TEGNTYDINGER 19
TEGNEPAPIRET 19
TEGNSYSTEMET 19
TEGNEPROSESSEN 19
TEGNESERIEHEFTE 19
TEGNEBØKER 19
TEGNNØKKELEN 19
TEGNEREDSKAPET 19
TEGNEPROSESSER 19
TEGNSPRÅKET 19
TEGNFORKLARING 19
TEGNINGFORMATA 19
TEGNEREDSKAPER 19
TEGNEBLOKKEN 19
TEGNEAVDELINGA 19
TEGNEPAPIRER 19
TEGNEREDSKAPEN 19
TEGNTYDINGEN 19
TEGNESERIEBLADA 19
TEGNESERIEHEFTA 19
TEGNEPAPIRA 18
TEGNEBESTIKK 18
TEGNTYDINGA 18
TEGNSYSTEMA 18
TEGNGIVINGEN 18
TEGNESERIEBLAD 18
TEGNGIVINGER 18
TEGNELÆREREN 18
TEGNELÆRERNE 18
TEGNEAVDELING 18
TEGNEREDSKAPA 18
TEGNSKRIVEREN 18
TEGNSKRIVERNE 18
TEGNEKUNSTENE 18
TEGNINGFORMAT 18
TEGNEARBEIDENE 18
TEGNESERIEFORM 18
TEGNEKONTORENE 18
TEGNINGSFRISTER 18
TEGNINGSFRISTEN 18
TEGNINGKOPI 18
TEGNINGSKURS 18
TEGNEBLOKKA 18
TEGNESYSTEM 18
TEGNSPRÅKA 18
TEGNEKULLENE 17
TEGNSKRIVERE 17
TEGNEBORDENE 17
TEGNNØKLENE 17
TEGNSYSTEM 17
TEGNEPAPIR 17
TEGNEREDSKAP 17
TEGNTYDING 17
TEGNEBRETTENE 17
TEGNEKONTORER 17
TEGNEKUNSTER 17
TEGNEARBEIDET 17
TEGNNØKKEL 17
TEGNSPRÅK 17
TEGNEARBEIDER 17
TEGNEKONTORET 17
TEGNEMASKINENE 17
TEGNESERIEHELT 17
TEGNEKURSENE 17
TEGNELÆRERE 17
TEGNEPROSESS 17
TEGNEBLOKK 17
TEGNEKUNSTEN 17
TEGNINGSRETTENE 17
TEGNINGSLISTENE 17
TEGNGIVINGA 17
TEGNSETTINGENE 16
TEGNEKONTORA 16
TEGNEBRETTET 16
TEGNSKRIVER 16
TEGNEMASKINEN 16
TEGNGIVING 16
TEGNEKULLET 16
TEGNINGSTIDENE 16
TEGNSKRIFTENE 16
TEGNINGSFRIST 16
TEGNNØKLER 16
TEGNEBOKEN 16
TEGNLÆRENE 16
TEGNEMASKINER 16
TEGNINGSRETTER 16
TEGNINGSLISTER 16
TEGNELÆRER 16
TEGNINGSLISTEN 16
TEGNINGSRETTEN 16
TEGNSETNINGENE 16
TEGNEKURSET 16
TEGNEBORDET 16
TEGNEATELIERENE 16
TEGNEBRETTER 16
TEGNEARBEIDA 16
TEGNEBORDER 16
TEGNEKURSER 16
TEGNSKRIFTER 15
TEGNEARBEID 15
TEGNEFILMENE 15
TEGNSETTINGEN 15
TEGNEATELIERER 15
TEGNSETNINGEN 15
TEGNLÆREN 15
TEGNSETNINGER 15
TEGNINGSLISTA 15
TEGNINGSLISTE 15
TEGNEKULLA 15
TEGNSETTINGER 15
TEGNEBOKA 15
TEGNINGSTIDEN 15
TEGNSTRENGENE 15
TEGNEKURSA 15
TEGNESKOLENE 15
TEGNEKUNST 15
TEGNEKONTOR 15
TEGNLÆRER 15
TEGNEATELIERET 15
TEGNEBRETTA 15
TEGNESTIFTENE 15
TEGNSKRIFTEN 15
TEGNEBORDA 15
TEGNEKRITTENE 15
TEGNEMASKINA 15
TEGNINGSTIDER 15
TEGNLÆRE 14
TEGNRUTENE 14
TEGNESKOLEN 14
TEGNEKULL 14
TEGNEFILMEN 14
TEGNEBOK 14
TEGNSTRENGEN 14
TEGNEBORD 14
TEGNSETTINGA 14
TEGNSKRIFTA 14
TEGNESTIFTER 14
TEGNEBRETT 14
TEGNEFILMER 14
TEGNEMASKIN 14
TEGNINGSTIDA 14
TEGNESTIFTEN 14
TEGNSTRENGER 14
TEGNESKOLER 14
TEGNSETNINGA 14
TEGNINGSRETT 14
TEGNEATELIERA 14
TEGNLÆRA 14
TEGNEKURS 14
TEGNEKRITTET 14
TEGNSKRIFT 13
TEGNRUTER 13
TEGNESERIENE 13
TEGNETIMENE 13
TEGNESKOLE 13
TEGNEATELIER 13
TEGNEARKENE 13
TEGNEKRITTA 13
TEGNEKOLET 13
TEGNSETTING 13
TEGNRUTEN 13
TEGNESTILENE 13
TEGNINGSTID 13
TEGNSETNING 13
TEGNESAKENE 13
TEGNRUTA 12
TEGNRUTE 12
TEGNEFILM 12
TEGNEKOLA 12
TEGNESAKER 12
TEGNESERIEN 12
TEGNEKRITT 12
TEGNLESEREN 12
TEGNESTILER 12
TEGNSETTENE 12
TEGNESTILEN 12
TEGNESERIER 12
TEGNLESERNE 12
TEGNESALENE 12
TEGNSTRENG 12
TEGNETIMER 12
TEGNINGENE 12
TEGNEARKET 12
TEGNESTIFT 12
TEGNETIMEN 12
TEGNESAKEN 12
TEGNETIME 11
TEGNESAKA 11
TEGNEKOL 11
TEGNESALER 11
TEGNEARKA 11
TEGNINGEN 11
TEGNLESERE 11
TEGNELSENE 11
TEGNESALEN 11
TEGNESERIE 11
TEGNSETTET 11
TEGNINGER 11
TEGNEARK 10
TEGNELSER 10
TEGNESAK 10
TEGNSETTA 10
TEGNINGA 10
TEGNELSEN 10
TEGNESTIL 10
TEGNLESER 10
TEGNING 9
TEGNSETT 9
TEGNESAL 9
TEGNENDE 9
TEGNERNE 9
TEGNELSE 9
TEGNEREN 9
TEGNETE 8
TEGNERE 8
TEGNENE 8
TEGNEDE 8
TEGNES 7
TEGNER 7
TEGNET 7
TEGNA 6
TEGNE 6

Ord som slutter med TEGN

OrdPoeng
OPPLØYSINGSTEGN 33
OPPLØSNINGSTEGN 28
HOVEDKJENNETEGN 26
SPØRSMÅLSTEGN 25
GJENTAKINGSTEGN 22
SJUKDOMSTEGN 22
DIVISJONSTEGN 21
KORREKTURTEGN 20
FORHÅNDSTEGN 20
SYKDOMSTEGN 20
GJENTAINGSTEGN 20
SVAKHETSTEGN 19
ANFØRSELSTEGN 19
APOSTROFTEGN 19
PARAGRAFTEGN 18
KJÆRTEGN 18
SUNNHETSTEGN 18
UTROPSTEGN 18
ADDISJONSTEGN 18
SKIFTUTTEGN 17
TROLLDOMSTEGN 17
JÆRTEGN 16
TIPPETEGN 16
TRETTHETSTEGN 16
VÆRTEGN 16
PLUSSTEGN 16
PARENTESTEGN 16
ALDERDOMSTEGN 16
DELEATURTEGN 16
FORFALLSTEGN 16
ERINDRINGSTEGN 16
HIMMELTEGN 15
LIKHETSTEGN 15
SPESIALTEGN 15
STJERNETEGN 15
SKIFTINNTEGN 15
GRAVISTEGN 15
VOKALTEGN 15
KJENNETEGN 15
OPPTEGN 15
SOMMERTEGN 14
KALENDERTEGN 14
VÅRTEGN 14
ADGANGSTEGN 14
MINUSTEGN 14
AKUTTEGN 13
TEGN 13
GRAVTEGN 13
OVERTEGN 13
HERMETEGN 13
DELINGSTEGN 13
HEDERSTEGN 13
SKRIFTTEGN 13
UNDERTEGN 13
FINGERTEGN 13
LYDTEGN 13
MORSETEGN 12
AKSENTTEGN 12
NYTEGN 12
ORDENSTEGN 12
LIVSTEGN 12
RUNETEGN 12
SKILLETEGN 12
SEIERSTEGN 11
FREDSTEGN 11
KRISETEGN 11
KORSTEGN 11
BETEGN 10
SITATTEGN 10
NOTETEGN 10
KARTTEGN 10
FORTEGN 10
UTTEGN 10
AVTEGN 10
TALLTEGN 9
ROTTEGN 9
INNTEGN 8
NEDTEGN 8
ANTEGN 7

Bøyningsformer av TEGN

Lignende ord av TEGN

Anagram av TEGN

For mer informasjon om ordet TEGN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TEGN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok