TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYNE 21
TERNINGØYET 21
TERNINGØYA 20
TERNINGØYE 20
TERRORBØLGE 20
TERRENGLØPA 19
TERRENGLØP 18
TERBIUMENE 17
TERMOBENKER 17
TERRORSTYRA 17
TERAWATTEN 17
TERAPEUTEN 16
TERAPEUTER 16
TERTIÆRTIDA 16
TERRITORIUM 16
TERAPIFORM 16
TERBIUMET 16
TERMOGRAMMA 16
TERMBANKEN 15
TERTIÆRTID 15
TERAWATT 15
TERMOBENK 15
TERMBANKER 15
TERBIUMA 15
TERYLENENE 15
TERTIÆRENE 15
TERRORMÅLA 15
TERMOPLAST 15
TERMITTUENE 15
TERMOGRAFER 15
TERRORDRAPA 15
TERAPITIMER 15
TERMITTUEN 14
TERRORMÅL 14
TERTIÆREN 14
TERBIUM 14
TERAPITIME 14
TERPENTINER 14
TERMITTUER 14
TERRENGBIL 14
TERMOKANNER 14
TERRORDRAP 14
TERMOGRAFI 14
TERMOGLASET 14
TERAPEUT 14
TERYLENET 14
TERPINGENE 14
TERYLENER 14
TERMINVIST 14
TERTIALVIST 14
TERTIÆRER 14
TERMINVISE 14
TERMINUSEN 14
TERMOGLASS 13
TERMOSTATER 13
TERMOMETRE 13
TERMOKANNA 13
TERMOMETRA 13
TERMINERING 13
TERMOMETER 13
TERMBANK 13
TERRARIUM 13
TERPINGER 13
TERTIÆRE 13
TERMOGLASA 13
TERTIALVIS 13
TERTIÆRT 13
TERMOKANNE 13
TERMINFESTA 13
TERYLENA 13
TERPINGEN 13
TERMITTUA 13
TERMALKILDE 13
TERMITTUE 13
TERMOGRAM 13
TERMOGRAF 13
TERMINVIS 13
TERPENTINA 13
TERRORISMEN 13
TERMIKKENE 13
TERYLENE 13
TERMINFEST 12
TERMOGLAS 12
TERGINGENE 12
TERMINUS 12
TERPINGA 12
TERMIKKER 12
TERAPIENE 12
TERRESTRISK 12
TERMIKKEN 12
TERRORISME 12
TERNÆRT 12
TERMINATOR 12
TERRAKOTTA 12
TERSKINGEN 12
TERPENTIN 12
TERTIÆR 12
TERTEDEIGER 12
TERRORISERT 12
TERSKINGER 12
TERMINALENE 12
TERRORISERE 12
TERNÆRE 12
TERPING 11
TERPENDE 11
TERMOSTAT 11
TERAPIER 11
TERGINGER 11
TERRASSOER 11
TERRORISER 11
TERSKINGA 11
TERMINIENE 11
TERMINERES 11
TERMOSENE 11
TERNÆR 11
TERSINGENE 11
TERRITORIA 11
TERAPIEN 11
TERMINALEN 11
TERNINGENE 11
TERMITTENE 11
TERRASSOEN 11
TERRENGENE 11
TERGINGEN 11
TERMINERER 11
TERMINERTE 11
TERMINALER 11
TERNINGER 10
TERSETTENE 10
TERRASSERT 10
TERRORIST 10
TERRARIENE 10
TERTIALENE 10
TERSINGER 10
TERSKLENE 10
TERMITTER 10
TERRENGET 10
TERRASSERE 10
TERSINGEN 10
TERSKELEN 10
TERTEFINT 10
TERMITTET 10
TERMINENE 10
TERRASSENE 10
TERTEFINE 10
TERMINALE 10
TERTEDEIG 10
TERRORENE 10
TERPEDE 10
TERSKENDE 10
TERSKING 10
TERMIKK 10
TERMOSER 10
TERNINGEN 10
TERMINALT 10
TERMITTEN 10
TERMOSEN 10
TERPENE 10
TERGINGA 10
TERMISKE 10
TERPETE 10
TERMINERT 10
TERMINERE 10
TERRENGA 9
TERRORER 9
TERTEFIN 9
TERTIALET 9
TERSETTER 9
TERMINEN 9
TERMISK 9
TERRARIER 9
TERGENDE 9
TERSKETE 9
TERRASSO 9
TERGING 9
TERRAZZOEN 9
TERRIEREN 9
TERMINAL 9
TERPER 9
TERSETTEN 9
TERAPI 9
TERRIERNE 9
TERRASSER 9
TERRASSEN 9
TERRARIET 9
TERRINENE 9
TERPES 9
TERPET 9
TERROREN 9
TERRAZZOER 9
TERSKLER 9
TERSINGA 9
TERTITENE 9
TERSKEDE 9
TERMINER 9
TERTIALER 9
TERMITTA 9
TERPA 8
TERSING 8
TERMOS 8
TERGETE 8
TERSKES 8
TERSKER 8
TERPE 8
TERRENG 8
TERMALT 8
TERSKET 8
TERMITT 8
TERMENE 8
TERRINER 8
TERTIALA 8
TERMALE 8
TERMINI 8
TERRINEN 8
TERTITEN 8
TERGEDE 8
TERSENDE 8
TERNING 8
TERTIALE 8
TERTITER 8
TERRASSE 8
TERRIERE 8
TERRARIA 8
TERSKEL 8
TERTIALT 8
TERGES 7
TERGER 7
TERTIAL 7
TERSKE 7
TERROR 7
TERSKA 7
TERP 7
TERMAL 7
TERMEN 7
TERGET 7
TERRIER 7
TERTENT 7
TERSEDE 7
TERTETE 7
TERSETE 7
TERNETE 7
TERNENE 7
TERSENE 7
TERRAZZO 7
TERMIN 7
TERSETT 7
TERMER 7
TERTENE 7
TERME 6
TERSK 6
TERGA 6
TERGE 6
TERTER 6
TERTNE 6
TERTEN 6
TERSES 6
TERSET 6
TERTET 6
TERTIT 6
TERSER 6
TERNET 6
TERNEN 6
TERNER 6
TERRIN 6
TERSEN 6
TERTA 5
TERM 5
TERSA 5
TERSE 5
TERRA 5
TERNA 5
TERTE 5
TERNE 5
TERG 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
KØYTER 16
NØYTER 15
CELTER 15
CISTER 15
KJÆTER 15
BRYTER 14
PYTTER 14
PYNTER 14
CITER 14
BYTTER 14
TER 13
BLØTER 13
UMÅTER 13
BUKTER 13
WELTER 13
BUSTER 12
DYFTER 12
FLYTER 12
TER 12
TER 12
PUSTER 12
SKYTER 12
PRUTER 12
BAUTER 12
WATER 12
LYKTER 12
TYTTER 11
TYSTER 11
RØKTER 11
LYTTER 11
TER 11
KYTER 11
YMTER 11
LØFTER 11
VUTER 11
BAHTER 11
PUTER 11
GOUTER 11
FLØTER 11
GYTER 11
RYSTER 11
MYTER 11
SØFTER 11
KVOTER 11
HVITER 11
TER 11
JUTER 11
NYTTER 11
LYSTER 11
DYSTER 11
DYTTER 11
DYLTER 11
TYTER 10
TER 10
JEKTER 10
TER 10
HUTER 10
JAKTER 10
SØSTER 10
YSTER 10
NYTER 10
TER 10
BOLTER 10
LUFTER 10
POTTER 10
GRÅTER 10
VEKTER 10
SYTER 10
POSTER 10
RØSTER 10
RYTER 10
LYTER 10
FURTER 10
ØKTER 10
SKUTER 10
MUNTER 10
JORTER 10
PAKTER 10
VEFTER 10
ÆTTER 10
SKÅTER 10
NØSTER 10
PARTER 9
LUTTER 9
VETTER 9
TAUTER 9
TUTTER 9
BATTER 9
KOFTER 9
BERTER 9
TURTER 9
VARTER 9
BEITER 9
PILTER 9
HEFTER 9
SULTER 9
BASTER 9
ULSTER 9
SUTTER 9
VILTER 9
SPITER 9
VANTER 9
PANTER 9
VALTER 9
DULTER 9
YTER 9
URATER 9
MUTER 9
TER 9
BOTER 9
TER 9
TER 9
TER 9
KUTER 9
TER 9
ØRTER 9
TER 9
VOTER 9
POTER 9
OPTER 9
FUTER 9
GUTER 9
BITER 8
TER 8
TER 8
HASTER 8
VETER 8
HALTER 8
TUTER 8
URTER 8
APTER 8
TOKTER 8
ÅTTER 8
FAKTER 8
FONTER 8
HENTER 8
JETER 8
KROTER 8
BATER 8
NUTER 8
LUTER 8
VATER 8
TER 8
PATER 8
TER 8
PETER 8
BETER 8
SUTER 8
RUTER 8
HOTER 8
KONTER 8
LIFTER 7
KRETER 7
KASTER 7
SIKTER 7
ROSTER 7
ÅTER 7
ROTTER 7
GOTER 7
GASTER 7
LOTTER 7
DOTTER 7
SOTTER 7
MESTER 7
SKITER 7
TAFTER 7
MILTER 7
KITTER 7
FOTER 7
KARTER 7
HATER 7
ISOTER 7
KATTER 7
RIKTER 7
GANTER 7
FATTER 7
MATTER 7
LEKTER 7
TEFTER 7
METTER 7
SAKTER 7
MASTER 7
MOTER 7
FELTER 7
KOTER 7
SKATER 7
HETER 7
FASTER 7
HITER 7
MIDTER 7
MATER 6
DALTER 6
KATER 6
EKTER 6
FATER 6
ORTER 6
DRITER 6
ETATER 6
TILTER 6
RETTER 6
OTTER 6
LEITER 6
NOTER 6
DOTER 6
OSTER 6
METER 6
EFTER 6
FETER 6
AKTER 6
TINTER 6
TANTER 6
RESTER 6
AMTER 6
IKTER 6
SILTER 6
SETTER 6
ROTER 6
SOTER 6
DERTER 6
GATER 6
TITER 5
ANTER 5
LATER 5
ATTER 5
ALTER 5
NITER 5
ETTER 5
LETER 5
EITER 5
NATER 5
RATER 5
ILTER 5
TETER 5
LITER 5
OTER 5
ISTER 5
ARTER 5
ESTER 5
SITER 5
TATER 5
DATER 5
SETER 5
ERTER 5
RITER 5
ELTER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok