TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERTIÆRBANE 19
TERRORFRYKT 19
TERRENGNIVÅ 18
TERAPEUTISK 18
TERRENGLØP 18
TERAWATTEN 17
TERBIUMENE 17
TERAPEUTER 16
TERBIUMET 16
TERAPIFORM 16
TERAPEUTEN 16
TERRASSEHUS 16
TERMBANKENE 16
TERMBANKEN 15
TERTIÆRENE 15
TERMBANKER 15
TERYLENENE 15
TERBIUMA 15
TERMOPLAST 15
TERRORMÅLA 15
TERAWATT 15
TERTIÆRTID 15
TERAPITIMEN 15
TERMOGRAFEN 15
TERRORVELDE 15
TERMOBENK 15
TERRASSEDØR 15
TERMITTUEN 14
TERAPITIME 14
TERMINVIST 14
TERMOGLASSA 14
TERAPEUT 14
TERYLENER 14
TERBIUM 14
TERMOGRAFI 14
TERRORMÅL 14
TERPENTINEN 14
TERRORDRAP 14
TERTIALVISE 14
TERYLENET 14
TERMINVISE 14
TERMOKANNEN 14
TERTIÆREN 14
TERMITTUER 14
TERTIÆRER 14
TERRENGBIL 14
TERMINUSEN 14
TERPINGENE 14
TERMOMETRE 13
TERMIKKENE 13
TERTIÆRT 13
TERMITTUE 13
TERPENTINA 13
TERTIALVIS 13
TERMOMETRA 13
TERMOGLASA 13
TERPINGER 13
TERMITTUA 13
TERRARIUM 13
TERPINGEN 13
TERMINVIS 13
TERMOGRAM 13
TERNINGKAST 13
TERMOGLASS 13
TERMOKANNE 13
TERYLENE 13
TERTIÆRE 13
TERMOMETER 13
TERMINSKATT 13
TERMOKANNA 13
TERMINFESTE 13
TERMOGRAF 13
TERYLENA 13
TERMBANK 13
TERMIKKEN 12
TERPINGA 12
TERAPIENE 12
TERMIKKER 12
TERPENTIN 12
TERMOGLAS 12
TERMINATOR 12
TERNÆRT 12
TERRASSOENE 12
TERTIÆR 12
TERGINGENE 12
TERMINLISTE 12
TERRORISTER 12
TERMINFEST 12
TERRITORIET 12
TERRITORIAL 12
TERNÆRE 12
TERSKINGER 12
TERTEDEIGEN 12
TERRORISME 12
TERRAKOTTA 12
TERRITORIER 12
TERSKINGEN 12
TERMINUS 12
TERAPIEN 11
TERMOSENE 11
TERRASSOEN 11
TERRENGENE 11
TERMINALER 11
TERMITTENE 11
TERNINGENE 11
TERRASSERTE 11
TERGINGER 11
TERNÆR 11
TERMOSTAT 11
TERMINALEN 11
TERMINIENE 11
TERSINGENE 11
TERMINERER 11
TERMINERTE 11
TERRASSOER 11
TERGINGEN 11
TERRITORIA 11
TERMINERES 11
TERAPIER 11
TERPENDE 11
TERPING 11
TERRORISER 11
TERRASSERER 11
TERSKINGA 11
TERMINALT 10
TERRAZZOENE 10
TERMITTEN 10
TERNINGEN 10
TERSKENDE 10
TERRASSENE 10
TERRASSERT 10
TERRORENE 10
TERTIALENE 10
TERMINERT 10
TERMINERE 10
TERRASSERE 10
TERRARIENE 10
TERSINGER 10
TERSKLENE 10
TERNINGER 10
TERTEDEIG 10
TERMITTER 10
TERSETTENE 10
TERSINGEN 10
TERMITTET 10
TERSKELEN 10
TERTEFINE 10
TERSKING 10
TERMOSEN 10
TERMOSER 10
TERGINGA 10
TERMISKE 10
TERMIKK 10
TERRENGET 10
TERMINENE 10
TERPENE 10
TERRORIST 10
TERPETE 10
TERPEDE 10
TERTEFINT 10
TERMINALE 10
TERRAZZOEN 9
TERRASSO 9
TERSKETE 9
TERPET 9
TERPER 9
TERROREN 9
TERMITTA 9
TERPES 9
TERMINER 9
TERSINGA 9
TERSKLER 9
TERGING 9
TERMISK 9
TERRASSEN 9
TERAPI 9
TERGENDE 9
TERRAZZOER 9
TERMINAL 9
TERRORER 9
TERRINENE 9
TERRARIER 9
TERRIEREN 9
TERTITENE 9
TERSKEDE 9
TERSETTER 9
TERRARIET 9
TERRENGA 9
TERTEFIN 9
TERRASSER 9
TERSETTEN 9
TERRIERNE 9
TERTIALET 9
TERTIALER 9
TERMINEN 9
TERSKEL 8
TERSKET 8
TERNING 8
TERMITT 8
TERMOS 8
TERGEDE 8
TERMINI 8
TERMALE 8
TERMENE 8
TERRARIA 8
TERRENG 8
TERMALT 8
TERTITEN 8
TERRINEN 8
TERTIALT 8
TERTIALA 8
TERRINER 8
TERRIERE 8
TERTIALE 8
TERTITER 8
TERSKER 8
TERSENDE 8
TERRASSE 8
TERSING 8
TERSKES 8
TERPA 8
TERPE 8
TERGETE 8
TERMAL 7
TERP 7
TERGET 7
TERSKA 7
TERMER 7
TERGES 7
TERMIN 7
TERROR 7
TERSKE 7
TERSETT 7
TERNENE 7
TERTENT 7
TERRIER 7
TERSENE 7
TERTIAL 7
TERNETE 7
TERRAZZO 7
TERSETE 7
TERTENE 7
TERMEN 7
TERSEDE 7
TERTETE 7
TERGER 7
TERME 6
TERGA 6
TERGE 6
TERSK 6
TERRIN 6
TERSEN 6
TERTIT 6
TERSER 6
TERTNE 6
TERNEN 6
TERTET 6
TERSET 6
TERNER 6
TERTEN 6
TERTER 6
TERNET 6
TERSES 6
TERG 5
TERSA 5
TERSE 5
TERTA 5
TERRA 5
TERTE 5
TERNA 5
TERNE 5
TERM 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
KØYTER 16
DØYTER 15
UBÅTER 15
PYNTER 14
CITER 14
BYLTER 14
HYTTER 13
WELTER 13
BLØTER 13
BØRTER 13
TER 13
PUTTER 12
HØSTER 12
BUNTER 12
BUSTER 12
BUTTER 12
TER 12
DYFTER 12
BULTER 12
TER 12
PAUTER 12
WATER 12
NYTTER 11
JUTER 11
FUKTER 11
VUTER 11
KUFTER 11
HVETER 11
TÆTTER 11
GYTER 11
RØKTER 11
MYTER 11
TER 11
KVOTER 11
PUTER 11
LYTTER 11
LØFTER 11
HULTER 11
DYTTER 11
TER 11
RØFTER 11
KYTER 11
DYSTER 11
VOKTER 11
YMTER 11
FUTTER 10
YSTER 10
ÆTTER 10
LUFTER 10
SYTER 10
NØSTER 10
GUTTER 10
BLOTER 10
KULTER 10
VAKTER 10
GUSTER 10
RYTER 10
TER 10
KUSTER 10
GRUTER 10
STØTER 10
ØKTER 10
TUFTER 10
NYTER 10
JAKTER 10
TER 10
PIKTER 10
VEKTER 10
PAKTER 10
RØTTER 10
HUTER 10
LYTER 10
TER 10
TYTER 10
DEPTER 9
VOTER 9
HOSTER 9
VARTER 9
PARTER 9
BRITER 9
TER 9
PLATER 9
BITTER 9
SUITER 9
TRUTER 9
VENTER 9
DULTER 9
BOTER 9
VALTER 9
YTER 9
OPTER 9
VEITER 9
TER 9
BERTER 9
GUTER 9
BALTER 9
TER 9
DUSTER 9
PRATER 9
RUSTER 9
HEKTER 9
TER 9
FUTER 9
LUTTER 9
POTER 9
VETTER 9
PILTER 9
VANTER 9
ØRTER 9
VILTER 9
TER 9
MUTER 9
KUTER 9
TER 9
FEKTER 8
HELTER 8
BATER 8
KROTER 8
JETER 8
MOSTER 8
TER 8
BETER 8
TUTER 8
GODTER 8
TER 8
MOLTER 8
VATER 8
LUTER 8
NUTER 8
GIFTER 8
HOTER 8
URTER 8
KOSTER 8
PATER 8
SUTER 8
VETER 8
KLOTER 8
TER 8
FORTER 8
PETER 8
ÅTTER 8
RUTER 8
SHITER 8
BITER 8
GIKTER 8
TER 8
APTER 8
FATTER 7
FLATER 7
GITTER 7
KASTER 7
FARTER 7
LEKTER 7
KANTER 7
FETTER 7
MATTER 7
IMITER 7
MILTER 7
KATTER 7
FERTER 7
RAFTER 7
FOTER 7
MALTER 7
TAKTER 7
KOTER 7
HITER 7
MOTER 7
ÅTER 7
GOTER 7
METTER 7
MASTER 7
RIKTER 7
LORTER 7
HATER 7
NEKTER 7
FINTER 7
MESTER 7
FISTER 7
FESTER 7
LIFTER 7
SEKTER 7
HETER 7
OSTER 6
IKTER 6
ORTER 6
NITTER 6
LEITER 6
NOTER 6
METER 6
MATER 6
EKTER 6
FETER 6
AKTER 6
DRITER 6
TETTER 6
SALTER 6
TESTER 6
RETTER 6
FATER 6
OTTER 6
RESTER 6
LISTER 6
TASTER 6
NESTER 6
ETATER 6
TITTER 6
TELTER 6
DENTER 6
DARTER 6
GATER 6
AMTER 6
TEITER 6
TEATER 6
KATER 6
ROTER 6
EFTER 6
SOTER 6
DOTER 6
NITER 5
OTER 5
ETTER 5
ILTER 5
LITER 5
ANTER 5
ELTER 5
ALTER 5
ESTER 5
ISTER 5
RATER 5
SETER 5
LATER 5
TETER 5
EITER 5
DATER 5
ATTER 5
SITER 5
LETER 5
TATER 5
NATER 5
TITER 5
ARTER 5
RITER 5
ERTER 5
ETER 4
STER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok