TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERRORVÅPEN 21
TERNINGØYER 21
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERRENGLØP 18
TERAPEUTISK 18
TERBIUMENE 17
TERAWATTEN 17
TERRORSTYRA 17
TERRORSTYRE 17
TERRASSEHUS 16
TERMBANKENE 16
TERBIUMET 16
TERAPEUTER 16
TERAPEUTEN 16
TERAPIFORM 16
TERRORMÅLA 15
TERMBANKER 15
TERBIUMA 15
TERAWATT 15
TERYLENENE 15
TERTIÆRTID 15
TERMOGRAFEN 15
TERRORDRAPA 15
TERMOPLAST 15
TERMOBENK 15
TERRORVELDA 15
TERRASSEDØR 15
TERTIÆRENE 15
TERMBANKEN 15
TERPINGENE 14
TERMOGRAFI 14
TERMINVISE 14
TERAPEUT 14
TERRORDRAP 14
TERMINVIST 14
TERMINUSEN 14
TERMITTUER 14
TERTIÆRER 14
TERYLENER 14
TERBIUM 14
TERMITTUEN 14
TERYLENET 14
TERRORMÅL 14
TERMOKANNEN 14
TERTIÆREN 14
TERMOGLASSA 14
TERPENTINEN 14
TERRENGBIL 14
TERAPITIME 14
TERTIALVIS 13
TERMOGLASA 13
TERRIOTORIA 13
TERYLENA 13
TERMIKKENE 13
TERPENTINA 13
TERTIÆRE 13
TERPINGEN 13
TERYLENE 13
TERMOGRAF 13
TERRARIUM 13
TERMINVIS 13
TERMBANK 13
TERMOGRAM 13
TERMITTUA 13
TERMITTUE 13
TERPINGER 13
TERTIÆRT 13
TERMOMETRA 13
TERMOKANNE 13
TERMOGLASS 13
TERMOKANNA 13
TERMOMETRE 13
TERRORISMER 13
TERMINSKATT 13
TERMOMETER 13
TERMINFESTE 13
TERNINGKAST 13
TERMINATOR 12
TERMINLISTE 12
TERRORISERE 12
TERSKINGER 12
TERMIKKEN 12
TERRASSOENE 12
TERRAKOTTA 12
TERPINGA 12
TERPENTIN 12
TERMOGLAS 12
TERRESTRISK 12
TERTIÆR 12
TERMIKKER 12
TERRORISME 12
TERAPIENE 12
TERNÆRT 12
TERMINUS 12
TERGINGENE 12
TERSKINGEN 12
TERRORISTEN 12
TERNÆRE 12
TERMINFEST 12
TERSKINGA 11
TERTIALTALL 11
TERGINGER 11
TERRASSERER 11
TERNÆR 11
TERAPIEN 11
TERMOSENE 11
TERRASSERTE 11
TERMOSTAT 11
TERSINGENE 11
TERGINGEN 11
TERMINALER 11
TERRORISER 11
TERRITORIA 11
TERMINERES 11
TERRASSOER 11
TERMINALEN 11
TERMINIENE 11
TERRENGENE 11
TERMINERER 11
TERNINGENE 11
TERPING 11
TERMITTENE 11
TERRASSOEN 11
TERMINERTE 11
TERPENDE 11
TERAPIER 11
TERRASSERE 10
TERMINALT 10
TERSKENDE 10
TERSETTENE 10
TERTEFINE 10
TERRENGET 10
TERNINGER 10
TERMITTER 10
TERRORENE 10
TERNINGEN 10
TERMITTEN 10
TERRASSENE 10
TERMINERT 10
TERSINGEN 10
TERRARIENE 10
TERSKELEN 10
TERRASSERT 10
TERRORIST 10
TERMINERE 10
TERTEFINT 10
TERTIALENE 10
TERSINGER 10
TERSKING 10
TERMIKK 10
TERGINGA 10
TERMINENE 10
TERPEDE 10
TERPETE 10
TERMOSER 10
TERMOSEN 10
TERMITTET 10
TERPENE 10
TERSKLENE 10
TERMINALE 10
TERTEDEIG 10
TERMISKE 10
TERRAZZOER 9
TERSKLER 9
TERMITTA 9
TERSKEDE 9
TERMINER 9
TERRARIER 9
TERTEFIN 9
TERRENGA 9
TERRORER 9
TERSINGA 9
TERGING 9
TERMISK 9
TERRAZZOEN 9
TERRASSEN 9
TERRASSO 9
TERRINENE 9
TERSETTEN 9
TERRIERNE 9
TERTITENE 9
TERSETTER 9
TERTIALER 9
TERRARIET 9
TERRIEREN 9
TERPET 9
TERSKETE 9
TERRASSER 9
TERPER 9
TERMINAL 9
TERMINEN 9
TERGENDE 9
TERROREN 9
TERAPI 9
TERPES 9
TERTIALET 9
TERPA 8
TERMINI 8
TERGEDE 8
TERMOS 8
TERSING 8
TERNING 8
TERSKES 8
TERMENE 8
TERMITT 8
TERSKET 8
TERSKER 8
TERPE 8
TERMALE 8
TERSENDE 8
TERRENG 8
TERSKEL 8
TERTIALE 8
TERRINER 8
TERTIALT 8
TERTITER 8
TERRINEN 8
TERRIERE 8
TERRASSE 8
TERTIALA 8
TERGETE 8
TERMALT 8
TERRARIA 8
TERTITEN 8
TERSKE 7
TERMAL 7
TERGET 7
TERGES 7
TERROR 7
TERMER 7
TERP 7
TERMIN 7
TERSKA 7
TERTIAL 7
TERTENT 7
TERTENE 7
TERSENE 7
TERNENE 7
TERTETE 7
TERSEDE 7
TERSETE 7
TERRAZZO 7
TERNETE 7
TERMEN 7
TERSETT 7
TERRIER 7
TERGER 7
TERME 6
TERGA 6
TERSET 6
TERSK 6
TERTET 6
TERGE 6
TERTER 6
TERTIT 6
TERNET 6
TERTEN 6
TERNEN 6
TERRIN 6
TERSEN 6
TERTNE 6
TERSER 6
TERNER 6
TERSES 6
TERG 5
TERSE 5
TERTE 5
TERRA 5
TERSA 5
TERNA 5
TERTA 5
TERNE 5
TERM 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
NØYTER 15
TØYTER 15
CELTER 15
KJÆTER 15
PYNTER 14
CITER 14
BRYTER 14
BYSTER 14
BYTTER 14
PYTTER 14
SPØTER 13
BUKTER 13
TER 13
UMÅTER 13
HYTTER 13
TER 12
LYKTER 12
SKYTER 12
PUSTER 12
WATER 12
PRUTER 12
HØSTER 12
TER 12
KOPTER 11
TRYTER 11
LYTTER 11
GYTER 11
YMTER 11
TER 11
RYTTER 11
PUTER 11
MYTER 11
JUTER 11
TER 11
LYSTER 11
VUTER 11
NYTTER 11
KYTER 11
GOUTER 11
LØFTER 11
TUKTER 10
NYTER 10
POSTER 10
VIFTER 10
POTTER 10
TER 10
KVITER 10
SYTER 10
PIKTER 10
ÆTTER 10
PAKTER 10
DUKTER 10
GRÅTER 10
VAKTER 10
LUFTER 10
RYTER 10
DUFTER 10
BOLTER 10
TER 10
VEKTER 10
KULTER 10
PORTER 10
JEKTER 10
YSTER 10
LYTER 10
SKUTER 10
HUTER 10
GJETER 10
JAKTER 10
TYTER 10
TER 10
ØKTER 10
KUTTER 10
FURTER 10
VOLTER 10
VALTER 9
TER 9
TÅTTER 9
TUSTER 9
JESTER 9
GUTER 9
URATER 9
HOLTER 9
ULSTER 9
KOFTER 9
LÅTTER 9
FUTER 9
SAUTER 9
SEPTER 9
HOTTER 9
ØRTER 9
MUTER 9
RUTTER 9
YTER 9
TER 9
BALTER 9
POTER 9
TER 9
KUTER 9
PILTER 9
VARTER 9
JETTER 9
TER 9
VINTER 9
BOTER 9
TER 9
PARTER 9
OPTER 9
HEFTER 9
TUTTER 9
TER 9
VOTER 9
LUTTER 9
RUSTER 9
VANTER 9
RULTER 9
SUTER 8
HALTER 8
TER 8
TOFTER 8
BITER 8
APTER 8
MOLTER 8
TER 8
HENTER 8
JETER 8
BETER 8
PATER 8
NUTER 8
TER 8
FORTER 8
FEKTER 8
ÅTTER 8
MOSTER 8
TER 8
VETER 8
URTER 8
HOTER 8
VATER 8
PETER 8
GOTTER 8
HASTER 8
LUTER 8
RUTER 8
HESTER 8
KOSTER 8
BATER 8
TUTER 8
MATTER 7
FASTER 7
SIKTER 7
KATTER 7
FINTER 7
KRITER 7
TEFTER 7
FETTER 7
MIDTER 7
SKITER 7
FESTER 7
KITTER 7
FATTER 7
DONTER 7
FISTER 7
MASTER 7
SORTER 7
ÅTER 7
KASTER 7
NEKTER 7
FLATER 7
FOTER 7
KOTER 7
HETER 7
LOTTER 7
HATER 7
HITER 7
GOTER 7
MOTER 7
KANTER 7
SAFTER 7
IMITER 7
FERTER 7
METTER 7
TAKTER 7
RIKTER 7
FARTER 7
DIKTER 7
SKATER 7
EROTER 7
MISTER 7
SINTER 6
TASTER 6
ROTER 6
SALTER 6
IKTER 6
DOTER 6
LASTER 6
SITTER 6
GATER 6
AKTER 6
SOTER 6
NOTER 6
EFTER 6
FETER 6
MATER 6
RETTER 6
TELTER 6
AMTER 6
ORTER 6
OSTER 6
DILTER 6
METER 6
FATER 6
RESTER 6
TESTER 6
OTTER 6
TARTER 6
KATER 6
ELITER 6
NETTER 6
DETTER 6
EKTER 6
OTER 5
EITER 5
RATER 5
TITER 5
ARTER 5
LETER 5
ILTER 5
ALTER 5
ELTER 5
TETER 5
DATER 5
SITER 5
ESTER 5
ANTER 5
SETER 5
NITER 5
LATER 5
TATER 5
LITER 5
ETTER 5
ERTER 5
ATTER 5
RITER 5
ISTER 5
NATER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok