TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERMINBELØP 22
TERNINGØYNE 21
TERRORVÅPEN 21
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERTIÆRBANE 19
TERRORFRYKT 19
TERRENGLØP 18
TERAPEUTENE 17
TERBIUMENE 17
TERRORSTYRE 17
TERAPIFORMA 17
TERMOBENKER 17
TERAWATTEN 17
TERMOGRAMMA 16
TERAPIFORM 16
TERAPEUTER 16
TERBIUMET 16
TERAPEUTEN 16
TERTIÆRTID 15
TERMBANKEN 15
TERAWATT 15
TERRORMÅLA 15
TERMBANKER 15
TERMOPLAST 15
TERAPITIMER 15
TERTIÆRENE 15
TERMOBENK 15
TERMINOLOGI 15
TERBIUMA 15
TERRORVELDE 15
TERYLENENE 15
TERPINGENE 14
TERMINVISE 14
TERTIÆRER 14
TERMINUSEN 14
TERAPITIME 14
TERMINVIST 14
TERRORDRAP 14
TERAPEUT 14
TERYLENET 14
TERMITTUER 14
TERMITTUEN 14
TERYLENER 14
TERBIUM 14
TERPENTINET 14
TERTIÆREN 14
TERMOMETRET 14
TERMOTAKSIS 14
TERMOGLASET 14
TERRENGBIL 14
TERMOGRAFI 14
TERRORMÅL 14
TERTIÆRT 13
TERMITTUA 13
TERMOGLASS 13
TERYLENE 13
TERTIÆRE 13
TERMIKKENE 13
TERMBANK 13
TERPENTINA 13
TERMOKANNE 13
TERNINGKAST 13
TERMOMETER 13
TERMOGRAM 13
TERMINFESTA 13
TERPINGEN 13
TERRIOTORIA 13
TERMOSTATER 13
TERRORISMER 13
TERMOGRAF 13
TERMITTUE 13
TERRARIUM 13
TERMOKANNA 13
TERPINGER 13
TERMINVIS 13
TERMOMETRE 13
TERYLENA 13
TERMOGLASA 13
TERMOMETRA 13
TERTIALVIS 13
TERRAKOTTA 12
TERPENTIN 12
TERMIKKEN 12
TERMINUS 12
TERMIKKER 12
TERAPIENE 12
TERMOGLAS 12
TERPINGA 12
TERSKINGEN 12
TERSKINGER 12
TERGINGENE 12
TERRORISME 12
TERMINALENE 12
TERNÆRE 12
TERTIÆR 12
TERMINFEST 12
TERMINLISTA 12
TERMINATOR 12
TERNÆRT 12
TERRASSOENE 12
TERRITORIER 12
TERTIALTALL 11
TERGINGER 11
TERGINGEN 11
TERMINALEN 11
TERNINGENE 11
TERMINIENE 11
TERRENGENE 11
TERMOSTAT 11
TERNÆR 11
TERSKINGA 11
TERSINGENE 11
TERMITTENE 11
TERPING 11
TERMINERER 11
TERAPIEN 11
TERRITORIA 11
TERMINALER 11
TERMINERES 11
TERRORISER 11
TERRASSOER 11
TERAPIER 11
TERRASSOEN 11
TERMINERTE 11
TERPENDE 11
TERMOSENE 11
TERRASSERE 10
TERSKELEN 10
TERMITTEN 10
TERMITTET 10
TERTEFINT 10
TERTIALENE 10
TERSINGER 10
TERSINGEN 10
TERRARIENE 10
TERSKLENE 10
TERMINALT 10
TERMINERE 10
TERRASSENE 10
TERMINALE 10
TERSKENDE 10
TERRORENE 10
TERNINGEN 10
TERRASSERT 10
TERSETTENE 10
TERNINGER 10
TERPETE 10
TERMINERT 10
TERGINGA 10
TERSKING 10
TERMISKE 10
TERMOSEN 10
TERPEDE 10
TERTEDEIG 10
TERMOSER 10
TERRENGET 10
TERMINENE 10
TERPENE 10
TERMIKK 10
TERMITTER 10
TERRORIST 10
TERTEFINE 10
TERMITTA 9
TERMINER 9
TERROREN 9
TERRIERNE 9
TERGING 9
TERSKLER 9
TERRAZZOEN 9
TERSINGA 9
TERRAZZOER 9
TERMINAL 9
TERSKEDE 9
TERMINEN 9
TERMISK 9
TERAPI 9
TERTIALER 9
TERTITENE 9
TERRINENE 9
TERSETTEN 9
TERRASSEN 9
TERTIALET 9
TERTEFIN 9
TERRENGA 9
TERRORER 9
TERRARIER 9
TERRARIET 9
TERRASSER 9
TERSETTER 9
TERGENDE 9
TERRASSO 9
TERSKETE 9
TERRIEREN 9
TERPET 9
TERPES 9
TERPER 9
TERSKEL 8
TERSING 8
TERPA 8
TERMITT 8
TERMENE 8
TERPE 8
TERSKES 8
TERMOS 8
TERNING 8
TERSKET 8
TERGEDE 8
TERMINI 8
TERTITEN 8
TERRIERE 8
TERTITER 8
TERSENDE 8
TERRINEN 8
TERRASSE 8
TERTIALT 8
TERRARIA 8
TERTIALA 8
TERMALE 8
TERRINER 8
TERGETE 8
TERMALT 8
TERSKER 8
TERTIALE 8
TERRENG 8
TERMEN 7
TERMER 7
TERSENE 7
TERGET 7
TERRAZZO 7
TERMAL 7
TERGES 7
TERGER 7
TERMIN 7
TERSKA 7
TERP 7
TERRIER 7
TERSETE 7
TERROR 7
TERNETE 7
TERTIAL 7
TERSETT 7
TERTENT 7
TERTENE 7
TERTETE 7
TERSEDE 7
TERNENE 7
TERSKE 7
TERME 6
TERGE 6
TERGA 6
TERNET 6
TERSK 6
TERTET 6
TERSER 6
TERRIN 6
TERNER 6
TERTEN 6
TERTIT 6
TERSEN 6
TERTNE 6
TERSET 6
TERNEN 6
TERSES 6
TERTER 6
TERTE 5
TERSE 5
TERTA 5
TERRA 5
TERSA 5
TERNE 5
TERNA 5
TERG 5
TERM 5
TERS 4
TERT 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
NØYTER 15
TØYTER 15
CELTER 15
KJÆTER 15
PYTTER 14
BRYTER 14
PYNTER 14
BYSTER 14
BYTTER 14
CITER 14
UMÅTER 13
TER 13
SPØTER 13
BUKTER 13
WATER 12
SKYTER 12
PRUTER 12
TER 12
PUSTER 12
TER 12
ÅBITER 12
LYKTER 12
FLYTER 12
BUSTER 12
LYSTER 11
VUTER 11
LØFTER 11
LYTTER 11
JUTER 11
TER 11
NYTTER 11
GRØTER 11
PUTER 11
GYTER 11
FLØTER 11
KOPTER 11
TER 11
YMTER 11
KYTER 11
TRYTER 11
MYTER 11
KUTTER 10
GUSTER 10
RYTER 10
MULTER 10
KULTER 10
HUTER 10
ÆTTER 10
TER 10
SYTER 10
TER 10
FUTTER 10
NYTER 10
VEFTER 10
GRUTER 10
NØSTER 10
POSTER 10
VAKTER 10
PIKTER 10
VIFTER 10
PORTER 10
TUKTER 10
LUFTER 10
POTTER 10
DUFTER 10
SKUTER 10
KVITER 10
BOLTER 10
JAMTER 10
VEKTER 10
DUKTER 10
PAKTER 10
KUSTER 10
YSTER 10
SKÅTER 10
ØKTER 10
TER 10
TYTER 10
LYTER 10
KOFTER 9
PARTER 9
BOTER 9
TÅTTER 9
YTER 9
TUSTER 9
VETTER 9
JETTER 9
VARTER 9
VILTER 9
RULTER 9
FUTER 9
SNUTER 9
VINTER 9
TER 9
PILTER 9
SULTER 9
VALTER 9
BEITER 9
SEPTER 9
URATER 9
MUTER 9
TUTTER 9
TER 9
HEKTER 9
ULSTER 9
GUTER 9
TER 9
LUTTER 9
TER 9
VANTER 9
VOTER 9
OPTER 9
JESTER 9
TER 9
KUTER 9
RUSTER 9
POTER 9
TER 9
ØRTER 9
RUTTER 9
FIKTER 8
TER 8
PATER 8
SUTER 8
HOTER 8
PETER 8
TOFTER 8
HITTER 8
TER 8
RUTER 8
LUTER 8
GIKTER 8
ÅTTER 8
MOSTER 8
GODTER 8
BETER 8
GIFTER 8
APTER 8
TUTER 8
URTER 8
VATER 8
KOSTER 8
NUTER 8
BITER 8
BATER 8
FAKTER 8
JETER 8
TER 8
TER 8
VETER 8
TAKTER 7
DONTER 7
MATTER 7
GANTER 7
MIDTER 7
MISTER 7
HETER 7
NEKTER 7
AGATER 7
KITTER 7
TEFTER 7
FEITER 7
FANTER 7
SKATER 7
RIKTER 7
SORTER 7
MOTER 7
LOTTER 7
FAITER 7
FOTER 7
ÅTER 7
SAFTER 7
KOTER 7
KATTER 7
SKITER 7
HITER 7
MELTER 7
DIKTER 7
EROTER 7
METTER 7
MASTER 7
GRATER 7
GOTER 7
HATER 7
KANTER 7
KASTER 7
SINTER 6
TELTER 6
ROTER 6
DILTER 6
SALTER 6
SITTER 6
ORTER 6
TARTER 6
NETTER 6
EKTER 6
GATER 6
RESTER 6
OSTER 6
DOTER 6
KATER 6
OTTER 6
METER 6
TESTER 6
EFTER 6
SOTER 6
FATER 6
NOTER 6
AMTER 6
LEITER 6
DETTER 6
IKTER 6
AKTER 6
TASTER 6
RETTER 6
FETER 6
MATER 6
RISTER 6
ELITER 6
ETTER 5
TETER 5
OTER 5
ELTER 5
ESTER 5
TATER 5
NATER 5
RITER 5
ATTER 5
LATER 5
SITER 5
ARTER 5
ALTER 5
LETER 5
TITER 5
SETER 5
ILTER 5
RATER 5
EITER 5
ANTER 5
DATER 5
NITER 5
LITER 5
ERTER 5
ISTER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok