TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYER 21
TERNINGØYET 21
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERRORBØLGE 20
TERRENGLØPA 19
TERAWATTENE 18
TERRENGLØP 18
TERAPEUTISK 18
TERAWATTEN 17
TERMOBENKEN 17
TERBIUMENE 17
TERRORSTYRA 17
TERMITTMAUR 16
TERAPIFORM 16
TERTIÆRTIDA 16
TERAPEUTEN 16
TERBIUMET 16
TERMBANKENE 16
TERAPEUTER 16
TERRITORIUM 16
TERRORMÅLA 15
TERTIÆRTID 15
TERMOBENK 15
TERAWATT 15
TERTIÆRENE 15
TERMOGRAFER 15
TERMOPLAST 15
TERRORDRAPA 15
TERYLENENE 15
TERMBANKER 15
TERMBANKEN 15
TERAPITIMEN 15
TERBIUMA 15
TERBIUM 14
TERRENGBIL 14
TERRORDRAP 14
TERMINVIST 14
TERAPEUT 14
TERMITTUER 14
TERMITTUEN 14
TERMOKANNER 14
TERPINGENE 14
TERYLENER 14
TERPENTINEN 14
TERTIÆRER 14
TERTIÆREN 14
TERMINUSEN 14
TERTIALVIST 14
TERYLENET 14
TERMINVISE 14
TERMOGRAFI 14
TERRORMÅL 14
TERAPITIME 14
TERMOGRAM 13
TERMINVIS 13
TERPINGER 13
TERRARIUM 13
TERTIALVIS 13
TERMITTUA 13
TERMITTUE 13
TERMBANK 13
TERMOMETRE 13
TERYLENA 13
TERMOGLASA 13
TERTIÆRE 13
TERYLENE 13
TERTIÆRT 13
TERPINGEN 13
TERMOGRAF 13
TERMOKANNA 13
TERRORISMEN 13
TERPENTINA 13
TERMOSTATEN 13
TERMOMETRA 13
TERMOGLASS 13
TERMOKANNE 13
TERMOMETER 13
TERMIKKENE 13
TERMINERING 13
TERMINUS 12
TERMINATOR 12
TERPINGA 12
TERTIÆR 12
TERMIKKEN 12
TERNÆRE 12
TERMIKKER 12
TERSKINGEN 12
TERSKINGER 12
TERAPIENE 12
TERMOGLAS 12
TERRORISME 12
TERGINGENE 12
TERRORISERE 12
TERTEDEIGER 12
TERRAKOTTA 12
TERNÆRT 12
TERRORISERT 12
TERMINFEST 12
TERPENTIN 12
TERRASSERER 11
TERGINGER 11
TERRASSOER 11
TERRASSERTE 11
TERSKINGA 11
TERGINGEN 11
TERRORISER 11
TERAPIEN 11
TERRASSERES 11
TERMINERER 11
TERNÆR 11
TERNINGENE 11
TERMOSENE 11
TERMINERES 11
TERMITTENE 11
TERMINIENE 11
TERRENGENE 11
TERMINALEN 11
TERRITORIA 11
TERPENDE 11
TERAPIER 11
TERPING 11
TERRASSOEN 11
TERSINGENE 11
TERMINALER 11
TERMOSTAT 11
TERMINERTE 11
TERTEFINE 10
TERMINENE 10
TERMINERT 10
TERSINGER 10
TERMINERE 10
TERSKLENE 10
TERTIALENE 10
TERRASSERT 10
TERRASSERE 10
TERTEDEIG 10
TERRARIENE 10
TERRASSENE 10
TERSKELEN 10
TERMITTET 10
TERNINGER 10
TERMITTER 10
TERRORIST 10
TERSINGEN 10
TERSETTENE 10
TERRENGET 10
TERTEFINT 10
TERRORENE 10
TERMOSER 10
TERPENE 10
TERPETE 10
TERGINGA 10
TERMOSEN 10
TERSKENDE 10
TERPEDE 10
TERSKING 10
TERMINALE 10
TERMIKK 10
TERMISKE 10
TERMINALT 10
TERMITTEN 10
TERNINGEN 10
TERTEFIN 9
TERMINAL 9
TERRENGA 9
TERTIALET 9
TERRORER 9
TERGENDE 9
TERRARIET 9
TERRASSO 9
TERMINER 9
TERSKEDE 9
TERMITTA 9
TERMISK 9
TERGING 9
TERSETTER 9
TERSKETE 9
TERPER 9
TERRAZZOEN 9
TERRASSEN 9
TERRIERNE 9
TERRIEREN 9
TERRASSER 9
TERRARIER 9
TERRINENE 9
TERROREN 9
TERMINEN 9
TERPET 9
TERPES 9
TERRAZZOER 9
TERAPI 9
TERSETTEN 9
TERSKLER 9
TERTIALER 9
TERSINGA 9
TERTITENE 9
TERRENG 8
TERPE 8
TERMALE 8
TERGEDE 8
TERSKER 8
TERMOS 8
TERNING 8
TERPA 8
TERMALT 8
TERSKES 8
TERMINI 8
TERSING 8
TERGETE 8
TERSENDE 8
TERTIALA 8
TERRARIA 8
TERRASSE 8
TERTITEN 8
TERRINEN 8
TERTIALE 8
TERRINER 8
TERTIALT 8
TERMENE 8
TERMITT 8
TERTITER 8
TERSKEL 8
TERRIERE 8
TERSKET 8
TERROR 7
TERMEN 7
TERMIN 7
TERSKE 7
TERMER 7
TERSETT 7
TERSKA 7
TERGET 7
TERP 7
TERGER 7
TERTENE 7
TERSETE 7
TERRAZZO 7
TERTENT 7
TERSEDE 7
TERNETE 7
TERNENE 7
TERTIAL 7
TERSENE 7
TERMAL 7
TERGES 7
TERTETE 7
TERRIER 7
TERSK 6
TERSEN 6
TERGE 6
TERME 6
TERTER 6
TERGA 6
TERSES 6
TERTNE 6
TERNER 6
TERRIN 6
TERTEN 6
TERNEN 6
TERNET 6
TERSER 6
TERTIT 6
TERTET 6
TERSET 6
TERNE 5
TERNA 5
TERRA 5
TERTE 5
TERSE 5
TERTA 5
TERSA 5
TERM 5
TERG 5
TERS 4
TERT 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
CYSTER 20
COMTER 17
NØYTER 15
CITER 14
BYLTER 14
PYNTER 14
VØRTER 13
TER 13
HYTTER 13
BLØTER 13
SPØTER 13
BØTTER 13
LYKTER 12
TER 12
FLYTER 12
PAUTER 12
BAUTER 12
HØTTER 12
TER 12
WATER 12
PRUTER 12
BRÅTER 12
PUSTER 12
HØSTER 12
GRYTER 12
TRYTER 11
KOPTER 11
DYSTER 11
FØTTER 11
GYTER 11
LYTTER 11
PUTER 11
LYSTER 11
YMTER 11
VUTER 11
BAHTER 11
TER 11
MYTER 11
JUTER 11
TER 11
FUKTER 11
KYTER 11
RYTTER 11
ÆTTER 10
VAKTER 10
RYTER 10
SKUTER 10
TER 10
SYTER 10
TUKTER 10
DUFTER 10
FLÅTER 10
PORTER 10
TER 10
HUTER 10
GJETER 10
POTTER 10
LUFTER 10
JAKTER 10
BOLTER 10
GUTTER 10
TER 10
JEKTER 10
KULTER 10
PIKTER 10
VIFTER 10
KUTTER 10
VOLTER 10
ØKTER 10
NYTER 10
FUTTER 10
VEKTER 10
JORTER 10
TUFTER 10
VORTER 10
TØLTER 10
YSTER 10
TYTER 10
LYTER 10
KLÅTER 10
RØSTER 10
PAKTER 10
LUTTER 9
RULTER 9
VINTER 9
TER 9
PILTER 9
PARTER 9
TER 9
VANTER 9
TER 9
VARTER 9
BERTER 9
JETTER 9
SAUTER 9
TÅTTER 9
HOTTER 9
TER 9
MUTER 9
RUTTER 9
JESTER 9
BASTER 9
SUITER 9
YTER 9
TUSTER 9
BEATER 9
STUTER 9
RUSTER 9
OPTER 9
LÅTTER 9
DUTTER 9
VOTER 9
TER 9
VEITER 9
FUTER 9
KUTER 9
BOTER 9
ØRTER 9
POTER 9
TER 9
GUTER 9
LUTER 8
ÅTTER 8
TER 8
FAKTER 8
MOLTER 8
RUTER 8
PETER 8
HETTER 8
MOSTER 8
BETER 8
KOSTER 8
APTER 8
VETER 8
PATER 8
JETER 8
HOTER 8
VATER 8
NUTER 8
TER 8
URTER 8
TUTER 8
TER 8
HELTER 8
TER 8
BITER 8
SUTER 8
BATER 8
ISOTER 7
MASTER 7
TEFTER 7
METTER 7
KASTER 7
SKATER 7
FASTER 7
MESTER 7
MIDTER 7
FATTER 7
ROTTER 7
MATTER 7
SKITER 7
DIKTER 7
FELTER 7
TAKTER 7
GRATER 7
KATTER 7
KRATER 7
GESTER 7
SAFTER 7
SIKTER 7
KRITER 7
NEKTER 7
GOTER 7
RIKTER 7
HETER 7
FOTER 7
KOTER 7
MOTER 7
HITER 7
LOTTER 7
ÅTER 7
FILTER 7
FITTER 7
HATER 7
SORTER 7
GEITER 7
KITTER 7
DOTER 6
DATTER 6
OTTER 6
EFTER 6
KATER 6
DILTER 6
FATER 6
ORTER 6
LESTER 6
ROTER 6
FETER 6
OSTER 6
RETTER 6
NISTER 6
LETTER 6
RESTER 6
AMTER 6
MATER 6
METER 6
TARTER 6
NETTER 6
SITTER 6
TELTER 6
EISTER 6
SINTER 6
SALTER 6
GATER 6
LASTER 6
EKTER 6
NOTER 6
AKTER 6
IKTER 6
SOTER 6
TASTER 6
NATER 5
OTER 5
EITER 5
ISTER 5
ARTER 5
LETER 5
ALTER 5
ETTER 5
TATER 5
ANTER 5
ATTER 5
RATER 5
DATER 5
TITER 5
ILTER 5
ESTER 5
RITER 5
ELTER 5
LITER 5
NITER 5
ERTER 5
SETER 5
TETER 5
SITER 5
LATER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok