TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERRORVÅPEN 21
TERNINGØYNE 21
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERTIÆRBANE 19
TERRORFRYKT 19
TERRENGLØP 18
TERAWATTEN 17
TERBIUMENE 17
TERRORSTYRE 17
TERAPEUTENE 17
TERMOBENKER 17
TERAPIFORMA 17
TERMOGRAMMA 16
TERAPEUTER 16
TERBIUMET 16
TERAPIFORM 16
TERAPEUTEN 16
TERRORMÅLA 15
TERTIÆRTID 15
TERMBANKEN 15
TERTIÆRENE 15
TERMOBENK 15
TERYLENENE 15
TERMOPLAST 15
TERMBANKER 15
TERAWATT 15
TERMITTUENE 15
TERAPITIMER 15
TERBIUMA 15
TERRORVELDE 15
TERMOGRAFI 14
TERRENGBIL 14
TERRORDRAP 14
TERRORMÅL 14
TERMITTUER 14
TERYLENER 14
TERYLENET 14
TERBIUM 14
TERTIÆREN 14
TERTIÆRER 14
TERAPITIME 14
TERMOMETRET 14
TERAPEUT 14
TERMINVISE 14
TERMOGLASET 14
TERPINGENE 14
TERMITTUEN 14
TERMINUSEN 14
TERMINVIST 14
TERPENTINER 14
TERMOKANNER 14
TERRORISMER 13
TERTIALVIS 13
TERPINGEN 13
TERMOKANNA 13
TERMITTUA 13
TERYLENE 13
TERTIÆRE 13
TERRIOTORIA 13
TERMOMETER 13
TERMALKILDE 13
TERPINGER 13
TERMINFESTA 13
TERMBANK 13
TERTIÆRT 13
TERMITTUE 13
TERRARIUM 13
TERMOGRAF 13
TERMOSTATER 13
TERMOGLASS 13
TERYLENA 13
TERMOMETRA 13
TERMINVIS 13
TERPENTINA 13
TERMOGLASA 13
TERMOGRAM 13
TERMIKKENE 13
TERMOMETRE 13
TERMOKANNE 13
TERNÆRE 12
TERRORISME 12
TERAPIENE 12
TERMINALENE 12
TERTIÆR 12
TERPENTIN 12
TERSKINGEN 12
TERMIKKER 12
TERMINUS 12
TERRITORIER 12
TERPINGA 12
TERSKINGER 12
TERMINATOR 12
TERNÆRT 12
TERGINGENE 12
TERRAKOTTA 12
TERTEDEIGEN 12
TERMINLISTA 12
TERMOGLAS 12
TERMINFEST 12
TERMIKKEN 12
TERMOSTAT 11
TERSKINGA 11
TERMOSENE 11
TERMINIENE 11
TERGINGEN 11
TERTIALTALL 11
TERMINERER 11
TERMINALEN 11
TERMITTENE 11
TERRITORIA 11
TERNINGENE 11
TERRASSOEN 11
TERRENGENE 11
TERMINERES 11
TERSINGENE 11
TERRASSOER 11
TERMINERTE 11
TERRORISER 11
TERMINALER 11
TERGINGER 11
TERNÆR 11
TERPING 11
TERAPIEN 11
TERPENDE 11
TERAPIER 11
TERRARIENE 10
TERRORENE 10
TERSKELEN 10
TERRASSERE 10
TERSINGEN 10
TERSKENDE 10
TERSETTENE 10
TERMITTET 10
TERRASSENE 10
TERMISKE 10
TERMOSER 10
TERMINALE 10
TERGINGA 10
TERSINGER 10
TERMITTEN 10
TERNINGEN 10
TERMINALT 10
TERSKLENE 10
TERTIALENE 10
TERMIKK 10
TERRASSERT 10
TERPENE 10
TERSKING 10
TERMINENE 10
TERPETE 10
TERMINERE 10
TERTEFINT 10
TERMITTER 10
TERRAZZOENE 10
TERNINGER 10
TERMINERT 10
TERRENGET 10
TERTEFINE 10
TERTEDEIG 10
TERRORIST 10
TERMOSEN 10
TERPEDE 10
TERRIERNE 9
TERRARIET 9
TERSETTEN 9
TERPES 9
TERGENDE 9
TERMINAL 9
TERRAZZOEN 9
TERRASSO 9
TERRASSER 9
TERTEFIN 9
TERRENGA 9
TERRORER 9
TERRAZZOER 9
TERSKEDE 9
TERRARIER 9
TERSKLER 9
TERMINER 9
TERRASSEN 9
TERTIALER 9
TERSKETE 9
TERTIALET 9
TERAPI 9
TERMISK 9
TERSETTER 9
TERPER 9
TERGING 9
TERRINENE 9
TERMITTA 9
TERTITENE 9
TERPET 9
TERSINGA 9
TERRIEREN 9
TERMINEN 9
TERROREN 9
TERSKET 8
TERGETE 8
TERMALT 8
TERRINER 8
TERSING 8
TERSKES 8
TERMOS 8
TERPE 8
TERPA 8
TERSKEL 8
TERSKER 8
TERMITT 8
TERMINI 8
TERTIALT 8
TERRIERE 8
TERRASSE 8
TERTITER 8
TERTIALE 8
TERTIALA 8
TERRINEN 8
TERRARIA 8
TERTITEN 8
TERMALE 8
TERSENDE 8
TERNING 8
TERGEDE 8
TERRENG 8
TERMENE 8
TERNENE 7
TERGER 7
TERSKA 7
TERMEN 7
TERGES 7
TERRAZZO 7
TERRIER 7
TERNETE 7
TERTENT 7
TERTIAL 7
TERMAL 7
TERP 7
TERGET 7
TERTENE 7
TERTETE 7
TERSETE 7
TERSEDE 7
TERMIN 7
TERMER 7
TERSENE 7
TERSETT 7
TERSKE 7
TERROR 7
TERSK 6
TERME 6
TERGE 6
TERNER 6
TERSER 6
TERGA 6
TERTNE 6
TERRIN 6
TERTEN 6
TERNET 6
TERTIT 6
TERSES 6
TERSET 6
TERTET 6
TERSEN 6
TERTER 6
TERNEN 6
TERM 5
TERG 5
TERRA 5
TERNA 5
TERSA 5
TERNE 5
TERTA 5
TERSE 5
TERTE 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
CELTER 15
NØYTER 15
PYTTER 14
PYNTER 14
BRYTER 14
CITER 14
BYSTER 14
BLØTER 13
WELTER 13
BØTTER 13
TER 13
HYTTER 13
BUKTER 13
JURTER 12
TER 12
WATER 12
JUSTER 12
HØSTER 12
MYNTER 12
PUSTER 12
TER 12
PRUTER 12
ULÅTER 12
ÅBITER 12
SKYTER 12
DYLTER 11
JUTER 11
YMTER 11
FLØTER 11
TER 11
KVOTER 11
PUTER 11
TYSTER 11
GYTER 11
VUTER 11
SØFTER 11
VOKTER 11
NYTTER 11
DYTTER 11
KYTER 11
HULTER 11
MYTER 11
TER 11
TYTTER 11
HVETER 11
GOUTER 11
ØKTER 10
POSTER 10
FURTER 10
PAKTER 10
TER 10
NYTER 10
SKUTER 10
NØSTER 10
SKÅTER 10
SØSTER 10
LYTER 10
BLOTER 10
YSTER 10
MUNTER 10
LUKTER 10
JORTER 10
RYTER 10
TUKTER 10
UNOTER 10
ÆTTER 10
GRÅTER 10
JEMTER 10
MUTTER 10
BOLTER 10
POTTER 10
PIKTER 10
SYTER 10
TYTER 10
VEFTER 10
HUTER 10
TER 10
TER 10
PORTER 10
TUSTER 9
VETTER 9
VENTER 9
RUSTER 9
TAUTER 9
RUTTER 9
SULTER 9
SUTTER 9
SAUTER 9
DULTER 9
LUNTER 9
VANTER 9
VATTER 9
TURTER 9
PARTER 9
SNUTER 9
BERTER 9
VELTER 9
PILTER 9
HOSTER 9
UNITER 9
HEFTER 9
DEPTER 9
TUTTER 9
SEPTER 9
RULTER 9
YTER 9
TER 9
FUTER 9
ØRTER 9
TER 9
OPTER 9
VOTER 9
KUTER 9
TER 9
TER 9
BOTER 9
TER 9
GUTER 9
TER 9
MUTER 9
POTER 9
ÅTTER 8
NUTER 8
HENTER 8
TER 8
BITER 8
RUTER 8
HALTER 8
KONTER 8
APTER 8
URTER 8
TER 8
VATER 8
KLOTER 8
FORTER 8
BETER 8
TER 8
LUTER 8
HASTER 8
TER 8
KNOTER 8
BATER 8
PETER 8
HESTER 8
VETER 8
SUTER 8
FONTER 8
JETER 8
PATER 8
TUTER 8
FIKTER 8
HOTER 8
MAKTER 8
MATTER 7
RIKTER 7
FOTER 7
GANTER 7
KELTER 7
FAITER 7
FERTER 7
SORTER 7
KARTER 7
LAOTER 7
HATER 7
AGATER 7
MENTER 7
GOTER 7
KOTER 7
LEKTER 7
GASTER 7
SIKTER 7
HITER 7
ÅTER 7
FEITER 7
TAFTER 7
MOTER 7
SKATER 7
HETER 7
FANTER 7
SAFTER 7
KRITER 7
KEITER 7
SKITER 7
TELTER 6
DENTER 6
OTTER 6
SITTER 6
TANTER 6
NETTER 6
DARTER 6
IKTER 6
FATER 6
TESTER 6
SALTER 6
GATER 6
TITTER 6
EFTER 6
LISTER 6
RESTER 6
LETTER 6
RETTER 6
SINTER 6
LESTER 6
ORTER 6
LASTER 6
TETTER 6
AMTER 6
AKTER 6
TEITER 6
MATER 6
FETER 6
OSTER 6
ROTER 6
METER 6
RISTER 6
EKTER 6
SOTER 6
NOTER 6
DOTER 6
KATER 6
ILTER 5
SITER 5
RITER 5
LETER 5
EITER 5
LITER 5
DATER 5
ANTER 5
ELTER 5
ETTER 5
ISTER 5
OTER 5
SETER 5
NATER 5
TETER 5
ARTER 5
TITER 5
ERTER 5
RATER 5
ESTER 5
LATER 5
ATTER 5
ALTER 5
TATER 5
NITER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok