TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTER 9
RYET 9
RYTE 9
TYER 9
YRTE 9
YRET 9
YTRE 9
ÆRET 9
ØRET 8
ØRTE 8
RØTE 8
TRØE 8
TØER 8
RÅTE 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TRUE 7
TRÅE 7
TUER 7
ÅTER 7
TURE 7
TERP 7
BERT 7
ÅRET 7
VERT 7
JERT 7
URTE 7
URET 7
PERT 7
PETR 7
TÅRE 7
TÅER 7
TROE 5
TREM 5
TREG 5
TORE 5
TOER 5
TERG 5
ROTE 5
TERM 5
OTRE 5
OTER 5
EROT 5
ROET 5
REKT 5
FERT 5
TERS 4
RATE 4
RAET 4
ERTS 4
IRTE 4
ERTA 4
ENTR 4
EITR 4
DRET 4
DERT 4
REIT 4
REST 4
RENT 4
TIER 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
TRES 4
TREN 4
STER 4
TARE 4
TRED 4
TREA 4
ARTE 4
TIRE 4
ARET 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYE 20
TERABYTENE 18
TERRENGLØP 18
TERSLØPENE 17
TERABYTEN 17
TERAWATTEN 17
TERABYTER 17
TERBIUMENE 17
TERSLØPET 16
TERMOBAGG 16
TERBIUMET 16
TERMOBAGER 16
TERAPEUTER 16
TERABYTE 16
TERMOBAGEN 16
TERMOBENK 15
TERRORMÅLA 15
TERMOPLAST 15
TERBIUMA 15
TERSLØPA 15
TERYAKIEN 15
TERAWATT 15
TERMBANKER 15
TERMITTUEN 14
TERRORMÅL 14
TERYLENET 14
TERYLENER 14
TERTIÆREN 14
TERAPEUT 14
TERRENGBIL 14
TERMOBAG 14
TERAPITIME 14
TERMITTUER 14
TERMINUSEN 14
TERSLØP 14
TERBIUM 14
TERRORDRAP 14
TERMOFOREN 14
TERTIÆRER 14
TERMINVISE 14
TERMOGRAFI 14
TERMINVIST 14
TERMBANK 13
TERTIÆRE 13
TERYLENE 13
TERMOLOGI 13
TERTIÆRT 13
TERPINGEN 13
TERYLENA 13
TERMITTUE 13
TERMINVIS 13
TERRARIUM 13
TERYAKI 13
TERMITTUA 13
TERMOGRAF 13
TERMOGRAM 13
TERMOKANNA 13
TERMOMETRE 13
TEREBINTER 13
TEREBINTEN 13
TERMOMETRA 13
TERMOGENT 12
TERPINGA 12
TERMOFILE 12
TERSKINGER 12
TERNÆRT 12
TERTEPENT 12
TERAPIENE 12
TERSURENE 12
TERMINFEST 12
TERTEPENE 12
TERMOFOR 12
TERRIBELT 12
TERMINUS 12
TERMIKKEN 12
TERMIKKER 12
TERPENENE 12
TERMINATOR 12
TERTIÆR 12
TERMOFILT 12
TERNÆRE 12
TERMOGENE 12
TERPENTIN 12
TERMINALEN 11
TERMINERER 11
TERRIBEL 11
TERAPIEN 11
TERRORISER 11
TERPENET 11
TERMINALER 11
TERRITORIA 11
TERMIONET 11
TERGINGEN 11
TERMOFIL 11
TERPENDE 11
TERRIBLE 11
TERMIONEN 11
TERSURET 11
TEREBINT 11
TERSKINGA 11
TERATOMER 11
TERMOGEN 11
TERMOSTAT 11
TERMOSENE 11
TERRASSOER 11
TERMINERTE 11
TERAPIER 11
TERNÆR 11
TERMISTOR 11
TERATOMET 11
TERPING 11
TERRAMAREN 11
TERSERONEN 11
TERPENER 11
TERMITTENE 11
TERTEPEN 11
TERRAMARE 10
TERMININI 10
TERMINENE 10
TERRENGET 10
TERMOSEN 10
TERMINALT 10
TERSKLENE 10
TERNINGER 10
TERMOSER 10
TERGINGA 10
TERMISKE 10
TERRORIST 10
TERMITTEN 10
TERRASSERT 10
TERMINERT 10
TERPENA 10
TERSURA 10
TERTIALENE 10
TERTEDEIG 10
TERMINIST 10
TERRESTERT 10
TERSINGEN 10
TERRARIENE 10
TERRASSENE 10
TERSETTENE 10
TERTEFINE 10
TERNEREIRA 10
TERRASSERE 10
TERSKELEN 10
TERMIKK 10
TERSKENDE 10
TERPEDE 10
TERATOMA 10
TERSKING 10
TERMITTER 10
TERNINGEN 10
TERTEFINT 10
TERRORENE 10
TERRIGENT 10
TERMINERE 10
TERPENE 10
TERPETE 10
TERMITTET 10
TERMINALE 10
TERRIERNE 9
TERRESTRE 9
TERSETTER 9
TERRASSER 9
TERRIEREN 9
TERNEREDE 9
TERRARIER 9
TERNEREIR 9
TERTIALER 9
TERSERON 9
TERSINENE 9
TERTITENE 9
TERMION 9
TERRALITT 9
TERGING 9
TERRESTER 9
TERMISK 9
TERRASSEN 9
TERSETTEN 9
TERATOM 9
TERTEFIN 9
TERAPI 9
TERPEN 9
TERRAZZOER 9
TERPER 9
TERSUR 9
TERPET 9
TERPES 9
TERSKETE 9
TERMINEN 9
TERNEREDA 9
TERSKLER 9
TERMITTA 9
TERRIGNE 9
TERRENGA 9
TERRORER 9
TERRARIET 9
TERMINER 9
TERSKEDE 9
TERSINGA 9
TERROREN 9
TEROSENE 9
TERGENDE 9
TERRINENE 9
TERIAKEN 9
TERRASSO 9
TERRIGEN 9
TERMINAL 9
TERTIALET 9
TERTIALE 8
TERRASSE 8
TERMENE 8
TERMALT 8
TERNING 8
TEROSEN 8
TERSING 8
TERGETE 8
TERMALE 8
TERSKER 8
TERMINI 8
TERRENG 8
TERRARIA 8
TERSKES 8
TERMITT 8
TERGEDE 8
TEROSER 8
TERSKET 8
TERSKEL 8
TERRIERE 8
TERRINER 8
TERPA 8
TERSINEN 8
TERTIALT 8
TERTITEN 8
TERTIALA 8
TERMOS 8
TERSENDE 8
TERPE 8
TERRINEN 8
TERSINER 8
TERTITER 8
TERTIAEN 8
TERIAK 7
TERMEN 7
TERROR 7
TERSKE 7
TERGES 7
TERSKA 7
TERMIN 7
TERGET 7
TEROSE 7
TERMER 7
TERMAL 7
TERGER 7
TERP 7
TERSETT 7
TERNENE 7
TERRIER 7
TERTENT 7
TERTIAL 7
TERNETE 7
TERTETE 7
TERSENE 7
TERTENE 7
TERRAZZO 7
TERSEDE 7
TEROSA 7
TERSETE 7
TERGA 6
TERME 6
TERSES 6
TERGE 6
TERRIN 6
TERTIA 6
TERSK 6
TERTEN 6
TERSET 6
TERSIN 6
TERNET 6
TERNER 6
TERTER 6
TERTNE 6
TERTIT 6
TERREN 6
TERSEN 6
TERNEN 6
TERSER 6
TERTET 6
TERSA 5
TERRA 5
TERNA 5
TERSE 5
TERNE 5
TERTE 5
TERTA 5
TERM 5
TERG 5
TERRE 5
TERS 4
TERT 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
CHATER 17
COLTER 16
FØYTER 16
UBÅTER 15
NØYTER 15
CELTER 15
TØYTER 15
CITER 14
BYTTER 14
ÅMØTER 14
PYTTER 14
SPØTER 13
HYTTER 13
VØRTER 13
TER 13
BYTER 13
FLYTER 12
PULTER 12
HØTTER 12
TER 12
PUTTER 12
FYNTER 12
GYLTER 12
WATER 12
BULTER 12
GRYTER 12
PRUTER 12
HØSTER 12
RYFTER 12
BRÅTER 12
KNYTER 12
RYKTER 12
ÅBITER 12
TER 12
LØFTER 11
TÆTTER 11
GYTER 11
LYSTER 11
KNØTER 11
YMTER 11
RØFTER 11
MYTER 11
HULTER 11
TER 11
TYSTER 11
FLØTER 11
GRØTER 11
KVOTER 11
PUTER 11
TER 11
VUTER 11
RYSTER 11
KYTER 11
HUTER 10
FURTER 10
TER 10
GUSTER 10
MULTER 10
JAMTER 10
TER 10
GAUTER 10
ØKTER 10
GRÅTER 10
POETER 10
SYTER 10
NYTER 10
TER 10
PAKTER 10
IBOTER 10
JEKTER 10
TUKTER 10
FUSTER 10
RYTER 10
JAKTER 10
ÆTTER 10
TER 10
KUTTER 10
KLÅTER 10
NØSTER 10
RØTTER 10
VOLTER 10
KULTER 10
LYTER 10
MEUTER 10
YSTER 10
TYTER 10
GUTTER 10
SPOTER 10
GJETER 10
STØTER 10
PRATER 9
VENTER 9
JATTER 9
BRITER 9
SPETER 9
BISTER 9
KOMTER 9
YTER 9
DUTTER 9
SEPTER 9
LUNTER 9
BIETER 9
SUITER 9
TER 9
TRUTER 9
VATTER 9
TER 9
KUTER 9
SNUTER 9
TER 9
FUTER 9
VOTER 9
STUTER 9
PILTER 9
POTER 9
BASTER 9
PATTER 9
TER 9
TUSTER 9
VASTER 9
ØRTER 9
TER 9
SPITER 9
LAUTER 9
MUTER 9
LUTTER 9
GUTER 9
TER 9
BOTER 9
OPTER 9
OUTER 9
BESTER 9
TURTER 9
FONTER 8
GIKTER 8
MOTTER 8
GODTER 8
FAKTER 8
HATTER 8
HASTER 8
FEKTER 8
KORTER 8
MORTER 8
MAKTER 8
SHITER 8
HELTER 8
FIKTER 8
TER 8
URTER 8
NUTER 8
SUTER 8
VETER 8
TER 8
BATER 8
APTER 8
TER 8
BITER 8
LUTER 8
TER 8
HOTER 8
PETER 8
RUTER 8
PATER 8
TUTER 8
VATER 8
ÅTTER 8
JETER 8
KLOTER 8
HESTER 8
TOKTER 8
BETER 8
MESTER 7
KILTER 7
KATTER 7
TOTTER 7
FOTER 7
SOTTER 7
FEITER 7
KRETER 7
KOTER 7
GEITER 7
METTER 7
HETER 7
FINTER 7
FARTER 7
MELTER 7
MISTER 7
MOTER 7
GETTER 7
LAFTER 7
ÅTER 7
KELTER 7
ROSTER 7
AGITER 7
MARTER 7
LAOTER 7
SORTER 7
MILTER 7
KEITER 7
GOTER 7
NEKTER 7
SIKTER 7
GALTER 7
KANTER 7
SKITER 7
HITER 7
FELTER 7
GARTER 7
DIKTER 7
KISTER 7
HATER 7
FILTER 7
FASTER 7
EROTER 7
KRITER 7
LAKTER 7
FETTER 7
DATTER 6
STATER 6
AMTER 6
ETATER 6
EKTER 6
TETTER 6
NETTER 6
DOTER 6
TANTER 6
ORTER 6
FATER 6
KITER 6
IKTER 6
TASTER 6
EDITER 6
RATTER 6
DERTER 6
LESTER 6
RESTER 6
LATTER 6
METER 6
FETER 6
SILTER 6
GETER 6
REITER 6
RISTER 6
DALTER 6
SELTER 6
SENTER 6
NOTER 6
TENTER 6
DETTER 6
TATTER 6
SALTER 6
TITTER 6
TEITER 6
TEATER 6
GATER 6
AKTER 6
NITTER 6
SOTER 6
ROTER 6
DENTER 6
TARTER 6
LASTER 6
NATTER 6
KATER 6
LEITER 6
SINTER 6
SITTER 6
RENTER 6
MATER 6
OSTER 6
TISTER 6
NISTER 6
LISTER 6
LITER 5
ANTER 5
DATER 5
ELTER 5
ARTER 5
ERTER 5
RATER 5
ISTER 5
ATTER 5
RITER 5
EITER 5
SITER 5
NATER 5
SETER 5
ENTER 5
ALTER 5
TATER 5
LETER 5
ILTER 5
ESTER 5
TITER 5
NITER 5
LATER 5
ETTER 5
OTER 5
ETER 4
STER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok