TER i Scrabble - ordspill.com

TER i Scrabble

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERMINBELØP 22
TERRORVÅPEN 21
TERNINGØYE 20
TERNINGØYA 20
TERRORFRYKT 19
TERTIÆRBANE 19
TERRENGLØP 18
TERAWATTEN 17
TERBIUMENE 17
TERRORSTYRE 17
TERBIUMET 16
TERRASSEHUS 16
TERAPIFORM 16
TERAPEUTEN 16
TERAPEUTER 16
TERBIUMA 15
TERYLENENE 15
TERMOPLAST 15
TERMBANKER 15
TERTIÆRTID 15
TERRORVELDE 15
TERMINOLOGI 15
TERRORVELDA 15
TERTIÆRENE 15
TERMOGRAFEN 15
TERAWATT 15
TERMOBENK 15
TERMBANKEN 15
TERRORMÅLA 15
TERAPEUT 14
TERYLENET 14
TERMITTUEN 14
TERPINGENE 14
TERMINVIST 14
TERMITTUER 14
TERMINUSEN 14
TERMINVISE 14
TERTIÆREN 14
TERBIUM 14
TERAPITIME 14
TERRENGBIL 14
TERRORDRAP 14
TERTIÆRER 14
TERPENTINET 14
TERRORMÅL 14
TERMOTAKSIS 14
TERMOGRAFI 14
TERMOKANNEN 14
TERMOMETRET 14
TERYLENER 14
TERMITTUA 13
TERMOKANNE 13
TERYLENE 13
TERTIALVIS 13
TERNINGKAST 13
TERTIÆRE 13
TERRORISMER 13
TERMINVIS 13
TERRIOTORIA 13
TERMOGLASS 13
TERMINSKATT 13
TERMITTUE 13
TERMINFESTE 13
TERMINFESTA 13
TERMIKKENE 13
TERMOMETRA 13
TERMBANK 13
TERMOKANNA 13
TERRARIUM 13
TERYLENA 13
TERMOMETER 13
TERMOGRAM 13
TERPENTINA 13
TERMOMETRE 13
TERPINGER 13
TERTIÆRT 13
TERMOGRAF 13
TERMOGLASA 13
TERPINGEN 13
TERMINUS 12
TERMOGLAS 12
TERPENTIN 12
TERMIKKEN 12
TERPINGA 12
TERMIKKER 12
TERAPIENE 12
TERMINATOR 12
TERRORISTEN 12
TERRORISME 12
TERSKINGER 12
TERSKINGEN 12
TERTIÆR 12
TERNÆRE 12
TERRESTRISK 12
TERRASSOENE 12
TERRAKOTTA 12
TERMINLISTE 12
TERGINGENE 12
TERNÆRT 12
TERRITORIER 12
TERMINFEST 12
TERMITTENE 11
TERNINGENE 11
TERSINGENE 11
TERNÆR 11
TERRASSOEN 11
TERGINGEN 11
TERAPIEN 11
TERTIALTALL 11
TERSKINGA 11
TERRASSERTE 11
TERMOSTAT 11
TERMINIENE 11
TERMOSENE 11
TERPING 11
TERMINERES 11
TERMINERTE 11
TERMINALER 11
TERMINERER 11
TERRITORIA 11
TERRENGENE 11
TERRASSOER 11
TERAPIER 11
TERMINALEN 11
TERPENDE 11
TERGINGER 11
TERRORISER 11
TERRASSERE 10
TERRASSERT 10
TERMINERE 10
TERRORENE 10
TERTIALENE 10
TERNINGEN 10
TERSKENDE 10
TERRARIENE 10
TERRORIST 10
TERSKELEN 10
TERRASSENE 10
TERMINALT 10
TERMITTEN 10
TERMINALE 10
TERSINGEN 10
TERTEFINT 10
TERSETTENE 10
TERMINERT 10
TERTEDEIG 10
TERMITTET 10
TERTEFINE 10
TERGINGA 10
TERSKING 10
TERMOSER 10
TERPENE 10
TERMIKK 10
TERMOSEN 10
TERSINGER 10
TERNINGER 10
TERMISKE 10
TERPETE 10
TERMITTER 10
TERSKLENE 10
TERMINENE 10
TERRENGET 10
TERPEDE 10
TERRENGA 9
TERSETTER 9
TERSINGA 9
TERMINER 9
TERSKLER 9
TERTEFIN 9
TERPES 9
TERRORER 9
TERMINAL 9
TERGING 9
TERRAZZOEN 9
TERMISK 9
TERRAZZOER 9
TERPER 9
TERPET 9
TERMITTA 9
TERSKEDE 9
TERAPI 9
TERTIALER 9
TERRASSER 9
TERRARIER 9
TERTIALET 9
TERMINEN 9
TERRASSEN 9
TERSKETE 9
TERRINENE 9
TERRARIET 9
TERSETTEN 9
TERRASSO 9
TERTITENE 9
TERRIEREN 9
TERROREN 9
TERGENDE 9
TERRIERNE 9
TERMENE 8
TERSKES 8
TERMITT 8
TERMOS 8
TERSKET 8
TERSKEL 8
TERNING 8
TERMINI 8
TERGEDE 8
TERSING 8
TERRINEN 8
TERSENDE 8
TERTIALE 8
TERTITER 8
TERRIERE 8
TERRASSE 8
TERTITEN 8
TERRARIA 8
TERRINER 8
TERTIALA 8
TERMALE 8
TERSKER 8
TERRENG 8
TERGETE 8
TERPA 8
TERPE 8
TERMALT 8
TERTIALT 8
TERGES 7
TERROR 7
TERMEN 7
TERGET 7
TERSKA 7
TERMER 7
TERP 7
TERMIN 7
TERMAL 7
TERTENT 7
TERSKE 7
TERSEDE 7
TERRAZZO 7
TERSENE 7
TERNENE 7
TERTIAL 7
TERSETT 7
TERTENE 7
TERNETE 7
TERRIER 7
TERTETE 7
TERSETE 7
TERGER 7
TERSK 6
TERNER 6
TERGA 6
TERME 6
TERSES 6
TERSER 6
TERTNE 6
TERTEN 6
TERTET 6
TERTER 6
TERSET 6
TERNEN 6
TERRIN 6
TERTIT 6
TERNET 6
TERSEN 6
TERGE 6
TERM 5
TERG 5
TERNE 5
TERSE 5
TERSA 5
TERTA 5
TERRA 5
TERNA 5
TERTE 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
KJÆTER 15
CELTER 15
NØYTER 15
CISTER 15
TØYTER 15
BYTTER 14
BRYTER 14
PYTTER 14
CITER 14
HYTTER 13
TER 13
UMÅTER 13
BUKTER 13
ÅBITER 12
BUSTER 12
SKYTER 12
HØSTER 12
PUSTER 12
TER 12
WATER 12
TER 12
BAHTER 11
MYTER 11
DYSTER 11
JUTER 11
KUFTER 11
RØFTER 11
HVETER 11
PUTER 11
TYSTER 11
VUTER 11
YMTER 11
TER 11
GYTER 11
TER 11
LØFTER 11
TRYTER 11
KOPTER 11
LYSTER 11
FUKTER 11
KYTER 11
NYTTER 11
LYTTER 11
KVITER 10
VEKTER 10
FUTTER 10
VEFTER 10
KNUTER 10
FLÅTER 10
POTTER 10
SYTER 10
TER 10
NYTER 10
YSTER 10
RYTER 10
POSTER 10
TUKTER 10
GUSTER 10
KUTTER 10
PAKTER 10
UNOTER 10
KUSTER 10
BIKTER 10
RØTTER 10
SKUTER 10
FURTER 10
KULTER 10
JAKTER 10
GJETER 10
NØSTER 10
MULTER 10
SKÅTER 10
LUFTER 10
TER 10
LYTER 10
ÆTTER 10
ØKTER 10
TER 10
HUTER 10
TYTER 10
SULTER 9
PANTER 9
VALTER 9
ULSTER 9
TER 9
TER 9
SNUTER 9
VILTER 9
LUTTER 9
VETTER 9
TUSTER 9
DUSTER 9
YTER 9
BATTER 9
MUTER 9
TER 9
BOTER 9
LAUTER 9
RUSTER 9
BEITER 9
TER 9
TER 9
VANTER 9
OPTER 9
VOTER 9
TUTTER 9
DULTER 9
TER 9
POTER 9
KUTER 9
BARTER 9
HOLTER 9
KOFTER 9
GUTER 9
ØRTER 9
VINTER 9
URATER 9
FUTER 9
SEPTER 9
PARTER 9
DEPTER 9
PILTER 9
HESTER 8
TER 8
MORTER 8
ÅTTER 8
SUTER 8
TOFTER 8
HOTER 8
TER 8
TER 8
URTER 8
BITER 8
TER 8
VATER 8
PETER 8
FOSTER 8
JETER 8
BETER 8
FEKTER 8
BATER 8
PATER 8
NUTER 8
APTER 8
LUTER 8
FORTER 8
KROTER 8
VETER 8
KOSTER 8
TUTER 8
GOTTER 8
RUTER 8
HATER 7
FLATER 7
TAKTER 7
FETTER 7
SKITER 7
FRATER 7
MELTER 7
FOTER 7
MISTER 7
IMITER 7
MOTER 7
GRATER 7
GOTER 7
DONTER 7
METTER 7
FARTER 7
MASTER 7
HITER 7
HETER 7
FRITER 7
KOTER 7
FINTER 7
LOTTER 7
KISTER 7
FITTER 7
SOTTER 7
ÅTER 7
KATTER 7
KASTER 7
KANTER 7
TAFTER 7
SKATER 7
FESTER 7
NEKTER 7
GALTER 7
FASTER 7
FATTER 7
SAFTER 7
EDITER 6
FATER 6
FETER 6
OSTER 6
NOTER 6
TESTER 6
ORTER 6
TASTER 6
ROTER 6
IKTER 6
EISTER 6
TELTER 6
DENTER 6
OTTER 6
GATER 6
MATER 6
EKTER 6
TETTER 6
LEITER 6
RISTER 6
SALTER 6
RETTER 6
DOTER 6
AMTER 6
METER 6
SOTER 6
RESTER 6
EFTER 6
SELTER 6
KATER 6
AKTER 6
EITER 5
DATER 5
ELTER 5
LATER 5
NITER 5
ANTER 5
TATER 5
OTER 5
LITER 5
ERTER 5
ILTER 5
ATTER 5
ALTER 5
TITER 5
ARTER 5
RITER 5
SETER 5
TETER 5
ETTER 5
ISTER 5
SITER 5
ESTER 5
LETER 5
RATER 5
NATER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok