TERNE i Scrabble - ordspill.com

TERNE i Scrabble

TERNE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1E1R1N1E1

Ved å legge til én bokstav til TERNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYRENE 11
NYTERE 11
YTRENE 11
YTERNE 11
YTEREN 11
NÆRETE 11
NØRETE 10
RØTENE 10
ØRNETE 10
TRØENE 10
PERENT 9
TREVEN 9
JERNET 9
PERTEN 9
PRENTE 9
TREBEN 9
TRÅENE 9
TUNERE 9
RUNETE 9
RUTENE 9
TURENE 9
TRUENE 9
REVNET 9
JENTER 9
TREVNE 9
URTENE 9
RÅNETE 9
RÅTENE 9
BERTEN 9
BRENTE 9
VERTEN 9
VERNET 9
TJENER 9
TÅRENE 9
VENTER 9
HENTER 8
HETNER 8
RENHET 8
TROENE 7
TRENGE 7
TENGER 7
TOEREN 7
TOERNE 7
TORENE 7
ROTENE 7
TEGNER 7
OTEREN 7
REGNTE 7
KNERTE 7
ERKNET 7
EROTEN 7
FERTEN 7
FETNER 7
GENERT 7
GRENET 7
GRENTE 7
REGNET 7
GRETNE 7
MENTER 7
NEGERT 7
NEKTER 7
NOTERE 7
ORTENE 7
TERMEN 7
OTERNE 7
OTRENE 7
REGENT 7
TENKER 7
TRENES 6
TIRENE 6
TINERE 6
TIERNE 6
TIEREN 6
TERSEN 6
ARTENE 6
TENLER 6
RATENE 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DRENET 6
DRENTE 6
ENDRET 6
ENTRES 6
ERTSEN 6
INERTE 6
LETNER 6
NERDET 6
NESTER 6
RANETE 6
REITEN 6
TENDER 6
RENEST 6
RENSET 6
RESTEN 6
ATENER 6
RITENE 6
SENTER 6
SENTRE 6
SNERTE 6
STENER 6
STRENE 6
TARENE 6
TEINER 6
TELNER 6
RETNES 6

Ord som starter på TERNE

OrdPoeng
TERNENE 7
TERNETE 7
TERNER 6
TERNET 6
TERNEN 6

Ord som slutter med TERNE

OrdPoeng
COMPUTERNE 27
CUPMESTERNE 27
LYSBRYTERNE 24
TYVLYTTERNE 24
LOVBRYTERNE 23
FYRBØTERNE 23
NØDBRYTERNE 23
BURVOKTERNE 22
TØYMESTERNE 21
SUPPORTERNE 21
UTBRYTERNE 21
FORBRYTERNE 21
UTBYTTERNE 21
CLUSTERNE 21
KUWAITERNE 21
BRØYTERNE 21
FRIBYTTERNE 20
FRIBRYTERNE 20
DØRVOKTERNE 20
SCOOTERNE 20
VEGVOKTERNE 20
BESKYTTERNE 20
PSYKIATERNE 20
UTFLYTTERNE 20
INNBRYTERNE 19
SELVNYTERNE 19
KJØTTETERNE 19
LIVSNYTERNE 19
LØPEMETERNE 19
SNØSKUTERNE 19
RØRKUTTERNE 19
FORHØSTERNE 19
FLØYTERNE 19
LAYOUTERNE 19
BYDIKTERNE 19
OPPLASTERNE 18
EGYPTERNE 18
HOVMESTERNE 18
LÅSMUTTERNE 18
OPPSITTERNE 18
NOTBØTERNE 18
OPPRETTERNE 18
BIRØKTERNE 18
UTNYTTERNE 18
SYVSETERNE 18
ÅVOKSTERNE 18
BEVOKTERNE 18
STØYTERNE 18
ISBRYTERNE 18
HALVMETERNE 17
CISTERNE 17
SJØOTERNE 17
LYSMESTERNE 17
LYSKASTERNE 17
ORDGYTERNE 17
SOVJETERNE 17
TAKRYTTERNE 17
FORPAKTERNE 17
BALUSTERNE 16
TROMPETERNE 16
KJØTERNE 16
FORVALTERNE 16
SWEATERNE 16
TWISTERNE 16
ØSTGOTERNE 16
OMSJALTERNE 16
CITERNE 16
KONVERTERNE 16
VEGMESTERNE 16
SJUSETERNE 16
BRYTERNE 16
HALVLITERNE 16
UTPANTERNE 16
JAKUTERNE 16
BUSETTERNE 16
MURMESTERNE 16
PJOLTERNE 16
SKYTTERNE 15
HAVOTERNE 15
ØLLEKTERNE 15
KRYSTERNE 15
AVBITERNE 15
GRYNTERNE 15
SPURTERNE 15
PJASTERNE 15
SKRYTERNE 15
BRAUTERNE 15
VEIMESTERNE 15
MIDVINTERNE 15
PERIMETERNE 15
BETRAKTERNE 15
TOSPALTERNE 15
SKJEMTERNE 15
AKEVITTERNE 15
TERNE 15
VØRTERNE 15
PETIMETERNE 15
PUTTERNE 14
BOOSTERNE 14
BOSETTERNE 14
ÅTSELETERNE 14
MEDVITERNE 14
HJERTERNE 14
KILOMETERNE 14
ARVELATERNE 14
SENVINTERNE 14
JETSETTERNE 14
FORFATTERNE 14
KRØTTERNE 14
SKYTERNE 14
HIPSTERNE 14
HØSTERNE 14
SNYLTERNE 14
VOKSTERNE 14
UTKASTERNE 14
REPORTERNE 14
WATERNE 14
PUSTERNE 14
DVERGTERNE 14
STØTTERNE 13
PILASTERNE 13
BESITTERNE 13
SNYTERNE 13
SAGMESTERNE 13
DEKAMETERNE 13
FEMMETERNE 13
FIREAKTERNE 13
FIGHTERNE 13
SEKSMETERNE 13
SPRINTERNE 13
VOKTERNE 13
BLOTTERNE 13
PLOTTERNE 13
SPOTTERNE 13
SPLITTERNE 13
FORAKTERNE 13
FLØTERNE 13
PEDIATERNE 13
HAVTERNE 13
FEMAKTERNE 13
TYSTERNE 13
LYTTERNE 13
GEOMETERNE 13
BERETTERNE 13
RØKTERNE 13
BISITTERNE 13
POINTERNE 13
SALPETERNE 13
FUKTERNE 13
RYTTERNE 13
KJETTERNE 13
LØFTERNE 13
KOPTERNE 13
AVRETTERNE 13
TRØSTERNE 13
NØKTERNE 13
ALLVITERNE 13
FIRMASTERNE 13
ARKMATERNE 12
GANGSTERNE 12
KORINTERNE 12
MAGISTERNE 12
TREMASTERNE 12
FEMSETERNE 12
MIXMASTERNE 12
DEKALITERNE 12
TOTAKTERNE 12
INNKASTERNE 12
TOMASTERNE 12
SLUTTERNE 12
PRINTERNE 12
STØTERNE 12
SJALTERNE 12
PIKTERNE 12
KUTTERNE 12
TUKTERNE 12
SKUTERNE 12
MUTTERNE 12
BLOTERNE 12
GJETERNE 12
PSALTERNE 12
VEKTERNE 12
ROVTERNE 12
JORTERNE 12
POSTERNE 12
YSTERNE 12
NYTERNE 12
SYTERNE 12
SKOFTERNE 12
LUFTERNE 12
LIGHTERNE 12
HAMSTERNE 12
SPALTERNE 12
PLANTERNE 12
ADAPTERNE 12
FILISTERNE 11
KANASTERNE 11
BALTERNE 11
JESTERNE 11
DESILITERNE 11
BITTERNE 11
INNMATERNE 11
DRAGSTERNE 11
SKIFTERNE 11
TREMETERNE 11
MEDISTERNE 11
PRATERNE 11
GERIATERNE 11
ULSTERNE 11
STORETERNE 11
DIAMETERNE 11
DUSTERNE 11
QUARTERNE 11
TOAKTERNE 11
TREAKTERNE 11
ERSTATTERNE 11
FIRSETERNE 11
VINTERNE 11
ROADSTERNE 11
PANTERNE 11
YTERNE 11
EKSENTERNE 11
MINISTERNE 11
MONTERNE 10
RUTERNE 10
STIFTERNE 10
DOKTERNE 10
TILSITERNE 10
TRESETERNE 10
GINSTERNE 10
MORTERNE 10
PETERNE 10
FEKTERNE 10
SLAKTERNE 10
TEKSTERNE 10
TOLITERNE 10
GALATERNE 10
OSSETERNE 10
ROTETERNE 10
HENTERNE 10
TREKTERNE 10
TOSETERNE 10
SMELTERNE 10
PATERNE 10
TIMETERNE 10
TRAKTERNE 10
ENAKTERNE 10
FRISTERNE 10
ÅTTERNE 10
FETTERNE 9
STARTERNE 9
FESTERNE 9
KASTERNE 9
SANDTERNE 9
GOTERNE 9
HATERNE 9
MASTERNE 9
ALTETERNE 9
LEKTERNE 9
KELTERNE 9
EKSTERNE 9
MISTERNE 9
FAITERNE 9
FRATERNE 9
NEKTERNE 9
KRETERNE 9
DIKTERNE 9
FATTERNE 9
SLENTERNE 9
MESTERNE 9
MATERNE 8
ROTERNE 8
METERNE 8
TELTERNE 8
LASTERNE 8
SINTERNE 8
LEITERNE 8
DRITERNE 8
SETTERNE 8
RETTERNE 8
LESTERNE 8
LATTERNE 8
SALTERNE 8
TITTERNE 8
RISTERNE 8
SISTERNE 8
TESTERNE 8
SLITERNE 8
LANTERNE 8
SENTERNE 8
LETTERNE 8
ESTERNE 7
INTERNE 7
SITERNE 7
TATERNE 7
ISTERNE 7
LETERNE 7
LITERNE 7
OTERNE 7
ETERNE 6

Bøyningsformer av TERNE

Lignende ord av TERNE

Anagram av TERNE

For mer informasjon om ordet TERNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TERNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok